Kategoriarkiv: Aktuelt

Diverse

Diverse Et mobilt hollandsk gadeorgel kunne ses i Hillerøds gader i 1975 – her fotograferet på Torvet og i Slotsgade ud for ”Irma”, Slotsgade 33. Tak til Birgit Vinholt Hansen.

Diverse
Et mobilt hollandsk gadeorgel kunne ses i Hillerøds gader i 1975 – her fotograferet på Torvet og i Slotsgade ud for ”Irma”, Slotsgade 33. Tak til Birgit Vinholt Hansen.

vandorgel

Søndre Jernbanevej

I daglig tale kaldes vejen Søndre Banevej og skrives ofte ”Sdr. Banevej”. Omkring år 1800 var vejen den første del af den gamle Københavnsvej (i modsætning til ”Kongevejen”). I forbindelse med åbningen af Nordbanen i 1864, blev vejen som Søndre Banevej videreført hen til stationen, mens den nyanlagte vej nord om kirkegården blev kaldt Nordre Banevej. Ejendommen ”Hostruphus” på hjørnet af Hostrupsvej og Søndre Banevej er fra 1938-39, mens ”Trekanten” overfor på Søndre Banevej er fra tidligere i 1930’erne. Fotografiet med hestevognen må være fra ca. 1935. Tak til Birgit Vinholt Hansen.

I daglig tale kaldes vejen Søndre Banevej og skrives ofte ”Sdr. Banevej”. Omkring år 1800 var vejen den første del af den gamle Københavnsvej (i modsætning til ”Kongevejen”). I forbindelse med åbningen af Nordbanen i 1864, blev vejen som Søndre Banevej videreført hen til stationen, mens den nyanlagte vej nord om kirkegården blev kaldt Nordre Banevej. Ejendommen ”Hostruphus” på hjørnet af Hostrupsvej og Søndre Banevej er fra 1938-39, mens ”Trekanten” overfor på Søndre Banevej er fra tidligere i 1930’erne. Fotografiet med hestevognen må være fra ca. 1935. Tak til Birgit Vinholt Hansen.

2023-09-21
Tidligere bestyrelsesmedlem, Mogens Hansen (MH) , lægger til denne historie, at han kender kusken som Jørgen Krogh, der boede Langesvej  31, og Jørgen var gennem mange år fast kusk på denne, Nordstens hestevogn. MH var i sin barndom meget bevidst om dette ikon i bybilledet, fordi det var en væsentlig del af livet i byen beskæftiget med at flytte maskiner fra Nordsten til Stationen. På billedet er hestevognen lastet med dele til Nordstens berømte tærskeværk. MH gik i skole med sønnen, som ligesom faren hed Jørgen, og han var født i 1937. MH tidssætter billedet til før 1938.

Forbryderen Ole Kollerød

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Som annonceret i medlemsblad 3, 2017, afholdes ordinær generalforsamling

mandag den 5. marts 2018, kl. 19.00,

i Kedelhuset, lokale 2, Fredensvej 12, Hillerød.

Dagsorden ifølge vedtægterne, herunder et punkt med forslag til følgende ændring af vedtægterne:

§2

Folkemuseet – ændres til: Museum Nordsjælland, Hillerød

§3

Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Optagelse sker ved henvendelse til kassereren. Hvert medlemskab giver ret til en stemme for den, hvis navn er anført i medlemslisten. Medlemmernes husstand har ret til at deltage i møder, udflugter og andre af foreningens arrangementer.

Forslag til ændring:

Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Optagelse sker ved henvendelse til kassereren. Hvert medlemskab giver ret til 1 stemme. Et husstandsmedlemskab giver også ret til 1 stemme.

Efter generalforsamlingen fortæller Asger Berg om forbryderen Ole Kollerøds tilknytning til Hillerød.

Ole Kollerød

 

Arrangementer 2017

 

 Foredraget “The Big Battle of Gribskov”

Mogens Hansen (6).mail

Mogens Hansen beretter. Foto: Finn Hillmose.

Mogens Hansens foredrag ”The Big Battle of Gribskov
– Kampen ved Kulsvierstenen 21. april 1945”  blev overværet af en så stor
medlemsskare, at Kedelhuset var totalt fyldt.
Ved samme lejlighed præsenterede foreningen Mogens Hansens nye udgivelse
”Den store Gestapo-razzia i Hillerød den 22. november 1944.”
Bogen kan købes i Bog & Idé i Slotsarkaderne for 129,95 kr. ”

Hæfte (3)

Der var kø for at købe og få Mogens Hansens bog med personlig hilsen. Foto: Finn Hillmose

Der var kø for at købe og få Mogens Hansens bog ”Den store Gestapo-razzia i Hillerød den 22. november 1944.” med personlig hilsen af forfatteren. Foto: Finn Hillmose

 

 

___________________________________________

 

Kent A. Hansen 2017 (1)hj-side

Kent A. Hansen ved sit billed-foredrag. Foto: Finn Hillmose

En tur gennem det gamle Hillerød

Efter generalforsamlingen den 8. marts 2017 holdt Kent A. Hansen sit billedforedrag ”En tur gennem det gamle Hillerød”. Det blev en morsom og nostalgisk byvandring, hvor vi på halvanden time nåede fra Tikanten ned gennem byen til Slotsgade. De flere hundrede billeder fra forskellige perioder satte mange tanker i gang, og til vores glæde lovede Kent Hansen at fortsætte turen til efteråret, så vi kan nå helt ud til Nyhuse.

 

Indelukket ved Frederiksborg Slot

Et ”Indelukke” er et område, der er omgivet af hegn eller gærder, så dyr kan græsse uden at løbe bort. Indelukket i Frederiksborg Slotshave er i dag navnet for anlægget vest for Rendelæggerbakken. Med sine fritvoksende skovpartier, store græsflader, damme, kanaler og snoede stier – og med Badstuen, Christian den Fjerdes sten og Louises Ø – er Indelukket et populært modstykke til den strengt anlagte Barokhave øst for Rendelæggerbakken.

Postkortene er fra Henrik Selsøe Sørensens samling. Copyright: Selsøe.
Klik på billedet for at forstørre.

 

1906

1906

1909

1909

1910

1910

1910. Farvelagt.

1910. Farvelagt.

1910

1910

1915

1915

1923

1923

 

 

 

Hillerød-kalenderen 2017

forside-2017

Køb årets “Hillerød-kalenderen” 2017
Pris: 110 kr.
Købes i Bog & Idé i Slotsarkaderne, Hillerød.

Hver måned vises et gammelt billede fra byen i ”mands minde”, det vil sige 1950-1975, med en lille forklaring og et ledsagende nutidsbillede. Fra bestyrelsen er det Eva Holm-Nielsen, Henrik Selsøe Sørensen og undertegnede, der står bag, og John Jessen Hansen har fotograferet forsidebilledet.

Alle fotografierne er i år lånt fra Museum Nordsjællands righoldige samling, som de frivillige fra Alsønderup-Tjæreby har hjulpet med indskanne. Endnu en gang får man bekræftet, hvordan gadebilledet ændrer sig inden for en generation eller to, og hvis man går på opdagelse i motiverne, lægger man også mærke til ændringerne i trafikken, skiltningen, folks beklædning og meget mere.

Som sædvanlig har vores gode sponsorer støttet udgivelsen af Hillerød-Kalenderen.

Frederiksværksbanens gamle station

Frederiksværkbanens Lokalstation lå ved Trollesvej. Den var i brug indtil linjeføringen fra Hillerød Station imod Frederiksværk blev omlagt i 1950. Den oprindelige Hillerød-Frederiksværk Jernbane, åbnet 31. maj 1897, gik via Freerslev Hegn og Harløse, mens den efter omlægningen førtes via Gørløse. Videreførelsen af Frederiksværkbanen til Hundested skete i 1916.

Postkortene er fra Henrik Selsøe Sørensens samling. Copyright: Selsøe.
Klik på billedet for at forstørre.

Frederiksværk banen.2
Udg. Hillerød Kontantforretning, sendt 1909
Frederiksværk banen.1
Foto: Frede Hansen, udg. P.H., sendt 1914