Indelukket ved Frederiksborg Slot

Et ”Indelukke” er et område, der er omgivet af hegn eller gærder, så dyr kan græsse uden at løbe bort. Indelukket i Frederiksborg Slotshave er i dag navnet for anlægget vest for Rendelæggerbakken. Med sine fritvoksende skovpartier, store græsflader, damme, kanaler og snoede stier – og med Badstuen, Christian den Fjerdes sten og Louises Ø – er Indelukket et populært modstykke til den strengt anlagte Barokhave øst for Rendelæggerbakken.

Postkortene er fra Henrik Selsøe Sørensens samling. Copyright: Selsøe.
Klik på billedet for at forstørre.

 

1906

1906

1909

1909

1910

1910

1910. Farvelagt.

1910. Farvelagt.

1910

1910

1915

1915

1923

1923