Generalforsamling

logohvid.2 OK


Foreningens ordinære generalforsamling

afholdes hvert år i marts måned

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Forslag til kontingent for det kommende år
Valg til bestyrelsen, samt 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant
Forslag modtaget senest 14 dage før generalforsamlingen
Eventuelt