Bliv medlem

logohvid.2 OK

Medlemskab
_________________________________

Det årlige kontingent 

Enkeltmedlemskab 125 kr.
Husstandsmedlemskab  200 kr.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Kasserer
Inge Elsøe
Ørnevej 10
2970 Hørsholm
Tlf. 23 86 11 31
elsoe@email.dk