Forbryderen Ole Kollerød

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Som annonceret i medlemsblad 3, 2017, afholdes ordinær generalforsamling

mandag den 5. marts 2018, kl. 19.00,

i Kedelhuset, lokale 2, Fredensvej 12, Hillerød.

Dagsorden ifølge vedtægterne, herunder et punkt med forslag til følgende ændring af vedtægterne:

§2

Folkemuseet – ændres til: Museum Nordsjælland, Hillerød

§3

Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Optagelse sker ved henvendelse til kassereren. Hvert medlemskab giver ret til en stemme for den, hvis navn er anført i medlemslisten. Medlemmernes husstand har ret til at deltage i møder, udflugter og andre af foreningens arrangementer.

Forslag til ændring:

Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Optagelse sker ved henvendelse til kassereren. Hvert medlemskab giver ret til 1 stemme. Et husstandsmedlemskab giver også ret til 1 stemme.

Efter generalforsamlingen fortæller Asger Berg om forbryderen Ole Kollerøds tilknytning til Hillerød.

Ole Kollerød