Medlemsblad og register

Bladet 2 2014

 

 

 

Artikler og ideer
samt bestilling af ældre numre sendes til:
Eva Holm-Nielsen
Søren Kierkegaardsvej 1
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 46 89
evamahoni@gmail.com

Tidsskriftet
HILLERØD LOKALHISTORISKE FORENING
udkommer 3 gange om året og udsendes til foreningens medlemmer

Klik her for at læse ældre numre af medlemsbladet

_________________________________

Klik her for:
REGISTER
over personer nævnt i tidsskriftet
1986-2017

Udarbejdet af Asger Berg og Aase Hansen
Bestilling af ældre numre af tidsskriftet kan ske ved henvendelse
til foreningens kasserer
Inge Elsøe
Ørnevej 10
2970 Hørsholm
Tlf. 2386 1131
elsoe@email.dk