Register over personer
nævnt i tidsskriftet

Personer nævnt i tidsskriftet Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune 1986-2010 Udarbejdet af Asger Berg. Udgivet som særnummer i marts 2000. Læs andetsteds på hjemmesiden om bestilling af ældre numre. _______________________________________________________

 

Abben, Wilhelm, tømrermester 1998/2, s. 12

Abel, J., gæstgiver 1993/2, s. 8; 1994/3, s. 10, 12; 2007/3, s. 7, 13; 2008/2, s. 7

Abildstrøm, Jytte, skuespiller 1996/3, s. 4

Abrahams, Peter, begravelsesdirektør, etatsråd 1994/3, s. 10; 2003/4, s. 8

Abrahamsen, Niels, urmagermester og bankdirektør 1989/4, s. 4; 2001/1, s. 13

Abrahamsen, Peter, købmand 2001/1, s. 13; 2009/1, s. 9

Adelbert, af Preussen 1998/4, s. 15

Adolf, madam 2007/3, s. 6

Adolph, Jacobine Juliane, født Knoblauch 1999/2, s. 15, 19

Adolph, Jens Christian, gæstgiver 1999/2, s. 15

Adolph, Marcus Bielefeldt, gæstgiver 1997/4, s. 11, 13

Adolph, Margrethe Elisabeth, gift Jensen 1997/4, s. 11, 13

Agerholm, Abraham, kaptajn, inspektør 1997/3, s. 19

Agerholm Christensen, Kaj 2003/1, s. 6

Agerlin, Carl Johan, konditor 1993/3, s. 3

Agerlin, Hjalmar, arrestforvarer 2003/2, s. 20

Agerlin, Jenny 2003/2, s. 20

Agerlin, Kaj 2003/2, s. 20

Agerlin, Poul Johan, guldsmed, Frederiksværk 2010/2, s. 3

Ahlefeldt, Antoinette, grevinde, født komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs 1995/4, s. 7ff.

Ahlefeldt-Laurvig, C.F.C. greve, ceremonimester 1995/4, s. 7ff.; 2009/3, s. 5

Ahrnfeldt, skovrider 1990/2, s. 17

Akerlie, Olav 1995/4, s. 21

Alberti, justitsminister 2006/1, s. 17; 2007/1, s. 5

Albrecht 7., ærkehertug af Østrig 1992/4, s. 18

Albrechtsen, Emilie Hansine, se Borregaard, Emilie Hansine

Albrectsen, Jens Vilhelm Riber, bogholder 1991/3, s. 12f.; 2008/1, s. 8

Albrechtsen, Julius 1991/3, s. 13

Albretsen, Peder, fæstebonde 1996/4, s. 20

Alexandra, dronning 1995/1, s. 6

Alexandra, prinsesse, født Manley 1995/4, s. 3; 2002/3, s. 3

Alexandrine, dronning 1994/1, s. 11; 1995/1, s. 18; 1998/4, s. 15

Alfons, taxachauffør 1993/4, s. 15

Algreen Ussing, Tage, se Ussing, Tage Algreen

Alsbo, Bent 2004/3, s. 34

Alsønderup, Jørgen Jørgensen 2000/4, s. 8

Ambjørn, Johanne, gift Mortensen 1998/3, s. 15, 18

Andersdatter, Ane Gjertrud, barn, Freerslev 1998/1, s. 21

Andersdatter, Ane, jordemoder 2000/4, s. 6

Andersdatter, Elisabeth, se Andersdatter, Lisbeth

Andersdatter, Kirsten 2001/2, s. 3

Andersdatter, Lisbeth 1997/3, s. 16ff.; 1998/2, s. 13; 1998/3, s. 14; 1999/1, s. 15

Andersdatter, Maren 2001/2, s. 3

Andersen, bager 2007/1, s. 8

Andersen, frk., kommunelærerinde 1994/2, s. 13

Andersen, frk., køkkenmedhjælper 1995/3, s. 14

Andersen, frk., lærerinde 2002/2, s. 12

Andersen, fru skomagermester 1994/3, s. 9

Andersen, skomager 2002/2, s. 3

Andersen, vaskeriejer 1986/2, s. 8

Andersen, Aksel 2002/3, s. 16

Andersen, Akseline 2003/2, s. 12

Andersen, Ambjørn, smed 1998/3, s. 20

Andersen, Anders Peter, statshusmand 1996/1, s. 11

Andersen, Andreas, lektor 2001/3, s. 7

Andersen, Anne Marie, tjenestepige 1997/3, s. 4

Andersen, Arne 2007/1, s. 8

Andersen, Axel, cand.phil., boghandler 1989/3, s. 6

Andersen, Axel, gårdejer 2005/1 s. 16

Andersen, Bent, barn 2006/2, s. 15

Andersen, Bent, barn 2007/1, s. 8

Andersen, Bent 2007/1, s. 10

Andersen, Bernhard, lektor 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 11ff.

Andersen, C., stadsingeniør 2004/2, s. 6

Andersen, C. Th., skomager 1991/1, s. 17; 2004/2, s. 4

Andersen, Carl, savværksejer 1992/1, s. 5

Andersen, Chr., sparekassedirektør 1989/3, s. 6; 1994/3, s. 17

Andersen, Edith 2007/1, s. 10

Andersen, Elith, teglværksarbejder 2003/1, s. 6

Andersen, Elna Bernhard, født Obel, lærerinde 1994/2, s. 13

Andersen, F., murermester 1996/3, s. 10

Andersen, Frode, kontorist 2003/2, s. 20

Andersen, Gerda Kjær, se Kjær Andersen

Andersen, Grethe 2001/4, s. 13

Andersen, Gurli 2007/1 s. 8

Andersen, H. Lund, stadsingeniør 1995/4, s. 15f.

Andersen, H.P., Bakkegade 1998/4, s. 8

Andersen, Hans, afbygger, spillemand, se Ruth, Hans Andersen

Andersen, Hans, amtsborgmester 1994/2, s. 8f.; 1994/4, s. 19

Andersen, Hans Christian, digter 1994/3, s. 10; 1994/4, s. 21; 1995/1, s. 6; 2003/2, s. 4

Andersen, Harald, snedkermester 2003/3, s. 15; 2006/1, s. 9

Andersen, Harry, vejformand 2004/1, s. 10

Andersen, Hedvig 2007/1, s. 8

Andersen, Henry („Sheriffen“), tømrermester 2003/1, s. 5

Andersen, Inge Lise 2003/2, s. 13

Andersen, J.P., forpagter 1995/3, s. 10

Andersen, Jens, blikkenslager 2001/1, s. 13

Andersen, Jens Erik 2007/1, s. 10

Andersen (Nellerød), Jens Poul, fotograf 1997/4, s. 17; 2002/1, s. 14

Andersen, Kr. Koudahl 1990/3, s. 8

Andersen, Kurt, skoleleder 1995/4, s. 22

Andersen, Lars Peter 2003/2, s. 12

Andersen, Lise 2006/2, s. 13

Andersen, Lise 2007/1, s. 10

Andersen, Maren 2003/2, s. 15

Andersen, Niels („Den døde Murer“) 2006/2, s. 11

Andersen, Niels Orlow se Orlow Andersen, Niels

Andersen, O.C., overlærer 1988/1, s. 4; 1991/4, s. 7; 1992/1, s. 6

Andersen, Olaf, murer 1998/3, s. 12

Andersen, P., brolæggermester 2001/1, s. 13; 2009/1, s. 9

Andersen, Paul Schack, se Schack Andersen

Andersen, Peder, fæstebonde 1993/1, s. 1f., 8

Andersen, Peder, staldkarl, Skævinge 1997/4, s. 13

Andersen, Per, maler 1993/2, s. 18; 1993/4, s. 23; 1996/2, s. 23; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2000/1, s. 23; 2002/2, s. 15; 2004/2, s. 19

Andersen, Poul Gerhard, orgelbygger 2002/3, s. 17

Andersen, „Røde“, lektor 2001/3, s. 9

Andersen, Susanne 2007/1, s. 10

Andersen, Søren, tjenestekarl 1998/3, s. 18

Andersen, Søren, vognmand 1991/4, s. 17

Andersen, Vagn 2001/3, s. 11ff.

Andersen, Valdemar, statshusmand 1996/1, s. 11

Andersen, Viggo 2009/1, s. 6

Andersson, Sven-Ingvar, professor 1996/4, s. 8, 10

Andkjær, musiker 1993/1, s. 7

Andkjær Jensen, L., lærer, forfatter 1997/2, s. 15f.; 2001/2, s. 14

Andreasen, Alfred, gårdejer 1993/1, s. 6f.

Andreasen, Gerda 1993/1, s. 6f.

Andreasen, Maren, Lynge 1997/3, s. 18

Andresen, Niels, købmand 1998/4, s. 7

Andresen, O. Ernst, grosserer 1998/4, s. 7ff.

Andresen, Sidse, gift Jensen 1997/4, s. 13

Andrup, Otto, museumsdirektør 1995/1, s. 5f.; 1998/3, s. 10; 2010/2, s. 9

Angenen, Christopher, stempelskærer 1988/2, s. 8

Anker, Nana, lærer 2006/2, s. 14f.

Arboe, Elisabeth Catharina, gift Bauditz 1998/2, s. 12

Arboe, Niels Peter, byfoged, birkedommer 1993/2, s. 6, 13; 1998/2, s. 12; 2007/1, s. 4; 2007/3, s. 5ff; 2008/2, s. 7, 9, 15; 2010/2, s. 8

Arendrup, Bente, journalist 2003/2, s. 3ff.

Arendrup, general 1990/3, s. 8

Arnsberg, Christian, husmand 1999/2, s. 11

Arntz, Georg, distriktslæge 1993/2, s. 9; 2009/3, s. 5, 6

Arntz, Sophie, hofdame 1993/2, s. 10; 2009/3, s. 5, 6

Arnø, Henny, fru 1987/1, s. 16f.

Arnø, Margrethe, fru 1987/1, s. 16

Arnø, Sophus Petri, postkontrollør, forfatter 1986/2, s. 12ff.; 1987/1, s. 14ff.; 1989/2, s. 8f.; 1994/1, s. 4f.; 1998/4, s. 12; 1999/2, s. 21

Arnø, Svend 1987/1, s. 16

Asger-Olsen, G. 2002/1, s. 13

Asmussen, Des, tegner 1997/4, s. 18

Ast, Gemma, husholdningskonsulent 2005/1, s. 16

Aster, accisebetjent 1991/3, s. 16

August, Frederik Christian, arrestforvarer 1998/4, s. 19

Augusta af Hessen 2003/2, s. 4

Augusta Victoria, kejserinde 2010/2, s. 11, 12

Bach, Heinrich, adjunkt 2001/3, s. 8

Back, Jens Nielsen, købmand 2007/3, s. 5ff.

Badstuber, G., regimentsskriver 1997/4, s. 6

Bagge, Elisabeth Ulrikke Eleonora, gift Hegel 1992/4, s. 15

Baggesen, Jens, digter 1995/1, s. 6

Bak, Karen, lærer 2007/1, s. 13

Balle, N.E., biskop 1997/1, s. 18

Balslev, Andreas, skomager 2002/2, s. 8

Balslev, Carl Adolph, adjunkt 2004/3, s. 8

Balslev, Svend, landinspektør 2006/2, s. 17

Balsløw, Carsten 2010/3, s. 5

Balsløw, Augusta 2005/3, s. 17

Balsløw, Ingeborg 2005/3, s. 17

Balsløw, Karen 2005/3, s. 17

Balsløw, Poul, socialinspektør 1996/2, s. 5; 2004/2, s. 5ff.

Bang, Balthasar Nikolaj, digter 2000/3, s. 4; 2004/3, s. 11

Bang, Hans Madsen, hospitalsforstander, postmester 1996/2, s. 10

Bang, Jørgen 1988/2, s. 9; 1990/1, s. 2

Bang-Ebbestrup, slotskantor 1990/3, s. 7

Bangslund, Egon 2010/1, s. 9

Bansler, Erik, skoleleder 1995/4, s. 22

Bardenfleth, pens. general 1989/1, s. 12

Barfoed, Viggo, forfatter 1994/1, s. 5; 1995/1, s. 7

Bartels, Fr., kaffehandler 1987/2, s. 6

Bartholin-Jørgensen, P.H., sognepræst 1991/4, s. 2; 1996/2, s. 20; 1996/3, s. 17

Batzke, Hans Ludvig Emil, handelsgartner 1990/2, s. 13ff.; 2003/2, s. 7

Batzke, Johan August, gartner 1990/2, s. 14

Bauditz, Sophus Heinrich Octavius, premierløjtnant 1998/2, s. 11f.

Baunegaard, Kirsten, cand.mag. 2006/3, s. 19

Bavnhøj, Janne, højskoleelev 1996/2, s. 20

Becker, overauditør 1995/4, s. 9

Begtrup, Aksel, ligningschef 1989/3, s. 17; 1990/4, s. 3, 10

Begtrup, Anna 1989/3, s. 16; 1990/4, s. 6

Begtrup, Asta 1991/2, s. 12

Begtrup, Birgit 1995/4, s. 20

Begtrup, Eline, lærerinde 1989/3, s. 16; 1996/4, s. 3

Begtrup, Elisabeth („Bette“), lærerinde 1989/3, s. 11ff.; 1990/3, s. 11; 1990/4, s. 3ff.; 1994/1, s. 8; 1996/4, s. 3ff.

Begtrup, Erik, læge 1990/4, s. 6ff.

Begtrup, Eva, se Kemp, Eva

Begtrup, Frederik, højskoleforstander 1990/4, s. 8, 10

Begtrup, Gunner 1990/4, s. 4ff.; 1991/2, s. 12f.

Begtrup, Holger, højskoleforstander 1989/3, s. 7, 12, 16; 1990/3, s. 11, 18; 1990/4, s. 3ff., 17; 1991/2, s. 9ff.; 1992/2, s. 12, 14; 1995/4, s. 19ff.; 1996/1, s. 22; 1996/2, s. 18ff.; 1996/3, s. 21; 1999/1, s. 2, 6ff.

Begtrup, Johanne, lærerinde 1989/3, s. 16; 1990/4, s. 3ff.; 1995/4, s. 20

Begtrup, Kristine 1990/4, s. 4, 10

Begtrup, Mikael, professor 1996/2, s. 20f.

Begtrup, Stina, se Roslund, Stina

Bek, Helge S. 2006/3, s. 17

Bencke, William, hospitalsforstander 1997/4, s. 8

Bender, Susanne Krogh 1997/4, s. 17

Bendixen, farver 1992/3, s. 13

Bendixen, Marie, Nødebo 1998/1, s. 11

Bendtsen, frk., lærerinde 1992/1, s. 6f.

Bendtsen, Bendt, rektor 1995/3, s. 7; 1998/1, s. 5ff.; 2004/3, s. 8

Bendtsen, Carl Henrik August 2004/3, s. 8

Bendtsen, Ejnar, kusk 1998/4, s. 3

Bendtsen, Ernst, Gadevang 1989/4, s. 3

Bendtsen, Niels, værtshusholder 2007/3, s. 12

Bendtsen, Peter 2006/2, s. 13

Bendtsen, V., snedker 1998/3, s. 12

Bengtsen, Henrik A. 1998/2, s. 15

Benneweis, fru 1992/1, s. 4

Benneweis, Eli, cirkusdirektør 1992/1, s. 4; 2006/2, s. 8

Benneweis, Eva 2006/2, s. 8

Bennike, Helge, regimentschef 1995/2, s. 11

Bent-Hansen, Kai, læge 2003/3, s. 17

Benthien, Vilhelmine Christence 2007/1, s. 3

Bentsen, forskolelærerinde, frk. 1997/3, s. 13

Bentsen, Anders, gårdejer 2001/2, s. 4

Bentzen, Steen 2006/2, s. 15

Bentzien, H.P. Chr. 2002/2, s. 6

Bentzon, C.F., student 2002/2, s. 6

Bentzon, Christopher, justitsråd 1993/2, s. 6; 2008/2, s. 16

Berg, frøken 1987/2, s. 12

Berg, Asger, lektor 1986/2, s. 12ff.; 1987/1, s. 14ff.; 1989/2, s. 8f.; 1989/4, s. 3ff.; 1990/1, s. 2; 1990/2, s. 13ff.; 1990/3, s. 3ff.; 1991/1, s. 2, 3ff., 13, 18; 1991/2, s. 3; 1991/3, s. 3ff., 16; 1991/4, s. 17f.; 1992/1, s. 10f.; 1992/2, s. 19; 1992/3, s. 3f., 7ff.; 1992/4, s. 3ff., 15, 20f.; 1993/2, s. 3f.; 1993/3, s. 14; 1993/4, 19ff.; 1994/1, s. 4, 15ff.; 1994/3, s. 7f.; 1995/1, s. 22; 1995/4, s. 21; 1996/1, s. 3; 1996/3, s. 21; 1996/4, s. 16, 19, 21; 1997/1, s. 20; 1997/2, s. 23; 1997/3, s. 15ff.; 1997/4, s. 9ff., 17f.; 1998/1, s. 3ff., 16ff.; 1998/2, s. 8, 13f., 15f.; 1998/3, s. 14ff.; 1998/4, s. 7ff., 16ff., 20ff.; 1999/1, s. 10ff., 22; 1999/2, s. 3ff., 11ff., 22; 1999/3, s. 14ff.; 1999/4, s. 15ff., 23ff.; 2000/1, s. 23; 2000/2, s. 17f.; 2000/3, s. 13ff.; 2000/4, s. 3ff.; 2001/1, s. 14f.; 2001/2, s. 13f., 15; 2001/3, s. 3ff.; 2001/4, s. 11f., 13f.; 2002/1, s. 13ff.; 2002/2, s. 11ff., 15; 2003/1, s. 14f.; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 14ff, 18f.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 15f., 20; 2006/1, s. 20; 2006/2, s. 16f., 19; 2006/3, s. 3ff.; 2007/1, s. 18ff.; 2008/1, s. 16, 17ff.; 2008/3, s. 9ff., 16, 18f.; 2009/1, s. 3ff., 14ff; 2009/2, s. 3; 2009/3, s. 18; 2010/1, s. 3, 12, 16, 17; 2010/2, s. 3, 20; 2010/3, s. 17, 18

Berg, Carl, rektor 2005/2, s. 3ff.

Berg, Christen, politiker 1989/4, s. 6; 1990/3, s. 4; 2006/1, s. 8, 14; 2007/1, s. 5

Berg, Kaj, professor 2003/3, s. 19

Berg, Sigurd, redaktør 1991/1, s. 17; 2001/1, s. 13

Berg, Torsten 2001/3, s. 3

Berggreen, Andreas Peter, komponist 1997/3, s. 14; 2002/3, s. 5; 2007/3, s. 16

Berggreen, Carl Peter, kamfabrikant 2007/3, s. 16

Berggreen, V.F.A. 1990/1, s. 12

Bergsøe, Vilhelm 2001/1, s. 14; 2009/3, s. 13

Berg-Sørensen, Elisabeth 2001/3, s. 3

Berg-Sørensen, Ivar, rektor 2007/1, s. 17; 2007/3, s. 15; 2009/1, s. 15, 16, 17; 2010/1, s. 7; 2010/1, s. 16; 2010/3, s. 10

Berg-Sørensen, Palle, lektor 2001/3, s. 11; 2000/2, s. 4; 2010/3, s. 11

Berg-Sørensen, Terkel 2010/1, s. 8

Berling, Carl, kammerherre 1993/2, s. 5f., 8; 1995/4, s. 4ff., 9; 2001/4, s. 7; 2009/3, s. 5, 12

Bernadotte, Folke, greve 1994/2, s. 5

Berner, Jørgen 1990/1, s. 2; 1991/1, s. 2; 1992/2, s. 19; 1994/4, s. 3; 1996/2, s. 22; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2000/1, s. 23; 2000/4, s. 11; 2001/2, s. 15; 2002/2, s. 15; 2002/4, s. 15; 2004/2, s. 19; 2004/3, s. 35; 2005/2, s. 20

Bernild, Ellen, danselærerinde 1994/2, s. 19; 1994/4, s. 13; 2006/2, s. 14

Bernild, Holger, redaktør 2003/3, s. 16; 2009/1, s. 4, 9

Bernstorff, Christian, udenrigsminister 2000/3, s. 5

Berntsen, William S., fabrikant 1990/2, s. 6f.

Berregaard, Ferdinand, premierløjtnant 1994/3, s. 14; 2009/3, s. 7, 14ff

Berregaard, Frederik, skovrider 2009/3, s. 8

Berregaard, Henrik, adjudant, kammerherre 1995/4, s. 9; 2009/3, s. 5, 7

Bertels, Stine 1999/3, s. 17

Bertelsen, bagermester 1998/2, s. 3f.

Bertelsen, Jørgen G. 1992/4, s. 21

Berthelsen, Tage, arbejdsmand 2003/2, s. 10

Beskow, Bernhard, sekretær, forfatter 2000/3, s. 11

Beyer, Flemming, museumsinspektør 1987/2, s. 3f.; 1991/4, s. 12f.; 1994/1, s. 2; 1995/1, s. 20; 2002/1, s. 14

Bibow, A.C.B., adjudant 1995/4, s. 7

Bille, Julius, smed 2002/1, s. 15

Bille, Karen, adelsdame 2003/2, s. 4

Bill-Jessen, Torben, forfatter 1997/4, s. 18; 2003/3, s. 19

Bindesbøll, Gottlieb, arkitekt 1996/1, s. 6

Bindslev, Ingeborg, lærerinde 1989/3, s. 17

Bircherod, C.C., justitsråd 1997/1, s. 14

Birkedal-Barfod, Ludvig 2002/3, s. 14

Bisgaard, Leif, områdechef 1987/2, s. 4f.; 1991/3, s. 4; 2010/3, s. 18

Bjerg, Flemming, journalist 2003/1, s. 16

Bjernemark, Jens, lærer 2006/2, s. 14

Bjernum, Jørgen, lektor 2001/3, s. 3, 11

Bjerre, Svend Erik, højskoleforstander 1995/4, s. 21; 1996/2, s. 17ff.; 1996/3, s. 21

Bjerring, politibetjent 1998/2, s. 14

Bjørn, Niels Andersen, indsidder 1998/1, s. 19ff.

Bjørnsen, H., gårdejer 1990/3, s. 7

Blicher, Steen Steensen, digter 1996/2, s. 18

Bligaard, Mette, museumsdirektør 1996/2, s. 21; 2007/1, s. 19; 2008/3, s. 18

Blixen, Karen, forfatter 1991/1, s. 5; 2007/2, s. 7; 2010/1, s. 17; 2010/3, s. 3ff

Blixen Finecke, Carl Frederik, baron 2003/2, s. 4

Bloch, Carl, kunstmaler 1988/1, s. 13

Bloch, Christian, barber 1997/2, s. 15; 1998/4, s. 8

Bloch, Poul, dreng 1997/2, s. 15

Bloch-Møller, fru, spillelærerinde 1997/2, s. 12

Blom, vicebrandmajor 2009/3, s. 9, 12

Blomberg, Anders, kirkegårdsinspektør 1995/3, s. 5, 8

Blomberg, Immanuel, kirkegårdsinspektør 1995/3, s. 8; 2001/2, s. 13

Bluhme, C.A., kabinetssekretær 1995/4, s. 9

Blücher, adjudant 1995/4, s. 9

Blytgen, Inger, pige 1995/2, s. 7

Blytgen, Karla, pige 1995/2, s. 7

Blåkilde, Ole, arkivleder, lærer 1991/1, s. 6ff.; 1993/1, s. 3; 1994/4, s. 3, 16; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2002/2, s. 15; 2007/1, s. 18; 2008/1, s. 19; 2008/3, s. 12ff.

Boeck, oberst 1990/3, s. 8

Boeck, Bianco, amtsfuldmægtig 1994/1, s. 9ff.; 1994/2, s. 4ff.; 1994/4, s. 19; 1995/1, s. 10ff.

Boesen, frk., lærerinde 1997/2, s. 16

Bohn, Anders, cand.mag. 2003/1, s. 3ff.; 2003/2, s. 10ff.; 2008/1, s. 17; 2008/3, s. 19; 2009/1, s. 20

Boie, Claus, forfatter 2008/1, s. 18

Boisen, Hans („Bojens“), lektor 2000/2, s. 6; 2001/3, s. 9, 13

Bojesen, Ernst, forlægger 1989/3, s. 8

Bojesen, Johannes, højskolelærer 1999/1, s. 6

Bojesen, Kristine, højskolelærer 1999/1, s. 6f.

Boller, Christ., politibetjent 1997/3, s. 18

Bollerup, Kristine, højskoleelev 1999/1, s. 9

Bolt, Hans, manufakturhandler 2002/1, s. 16

Bonde, Kristine, husholdningsskoleleder 1989/3, s. 7; 1991/1, s. 9ff.

Bondesen, Grete, lektor 2001/3, s. 11ff.

Bonfils, Kjeld, musiker 2001/3, s. 13

Bork, provst, Frederikssund 2004/3, s. 3f.

Bork, Cæcilie, provstinde 2004/3, s. 4

Bork, Ferdinand, discipel 2004/3, s. 4

Bork, Gustav, discipel 2004/3, s. 4

Bork, Vita, barn 2004/3, s. 4

Borella-Hansen, snedkermester 1989/1, s. 12; 1992/1, s. 4; 1993/3, s. 6; 1995/4, s. 16; 1997/1, s. 20; 2007/2, s. 11

Borg, Inger 1993/1, s. 5

Borregaard, Christian, møller 1991/3, s. 15; 2008/1, s. 3

Borregaard, Christiane, født Christiansen 1991/3, s. 12ff.

Borregaard, Emilie Hansine, gift Albrechtsen 1991/3, s. 12, 15; 2008/1, s. 3

Borregaard, Hans Christopher, brændevinsbrænder, kammerråd 1991/3, s. 7ff.; 2008/1, s. 3; 2008/2, s. 14

Boysen, kommandør 2005/1, s. 11

Brammer, Anna 1994/2, s. 2

Brammer, Frederik Christian, amtsforvalter 1991/3, s. 4; 1994/2, s. 2; 1998/1, s. 6; 2008/3, s. 10; 2009/1, s. 10

Brammer, Gerhard Peter, biskop 1998/1, s. 6; 2000/3, s. 13

Brammer, Joachim Henrik Carstin, latinskolelærer 1998/1, s. 5f.; 2000/3, s. 13

Brand, Benthe, fru 1999/3, s. 14

Brandes, Edvard, politiker 2006/1, s. 8

Brandes, Georg, forfatter 2003/3, s. 17

Brandt, politibetjent 1992/3, s. 14

Brandt, Armgard Elise, født Bøcher 2002/4, s. 4

Brandt, Carl Christian, løjtnant 2002/4, s. 4

Brandt, Carl Christian, organist 2002/3, s. 10ff.; 2002/4, s. 3ff.; 2006/1, s. 6; 2010/2, s. 17, 18

Brandt, C.J., digter 1996/3, s. 21

Brandt, Ellen 2002/4, s. 5

Brandt, Rita (Marguarita), født Tvermoes 2002/4, s. 4

Braudavik, Josef , teglværksarbejder 2003/2, s. 11

Braunschweig-Wolfenbüttel, hertug 2010/2, s. 17

Brechwold, („Bananen“) 1993/4, s. 14

Bredahl, Hans Christian, statshusmand 1996/1, s. 11

Bredsdorff, Kaj, lektor 1992/4, s. 12; 2000/2, s. 7; 2001/3, s. 9; 2002/1, s. 13

Bredsdorff, Peter, arkitekt, professor 1995/4, s. 15; 2009/1, s. 14

Bredsdorff, Thomas, højskolelærer 1990/4, s. 10; 1999/1, s. 2, 7f.

Bredtoft, Peder, murermester 2004/1, s. 10

Bregendahl, Albert Philip, præst 2004/4, s. 11

Brenøe-Hansen, Svend 2010/3, s. 5

Brenøe-Hansen, Willy, værkfører 2010/3, s. 4

Bresson, Leo, rektor 2001/3, s. 15

Bretton, Elise, baronesse, gift Gyllich 1994/3, s. 9

Breuster, købmand 2001/1, s. 13

Bricka, C.F., leksikograf, rigsarkivar 1990/2, s. 18; 1997/3, s. 4

Bricka, Christiane, født Bolwig 1997/3, s. 7

Bricka, Georg Stephan, latinskolelærer, musikistoriker 1990/2, s. 17f.; 1997/3, s. 3ff.; 2002/3, s. 10

Bricka, Hannibal Aa. E. Arntzen, adjunkt 2002/3, s. 10

Bricka, Johanne Kirstine 1997/3, s. 4

Bricka, Maria Dorothea, f. Ripperger 1997/3, s. 3

Bricka, Theodor Frederik Wilhelm, distriktslæge 1997/3, s. 3

Brink, Karsten, ejendomschef 2008/3, s. 16

Brix, Hans, professor 1987/1, s. 16

Bro, musiker, Slangerup 1993/1, s. 7

Brockenhuus-Schack, A., greve, kammerherre 1991/2, s. 6

Bruhn, Elisabeth, købmand 1987/2, s. 10ff.

Bruhn, Ernst, købmand 1987/2, s. 11; 1989/2, s. 10

Bruhn, Joh. H., købmand 1986/1, s. 14ff.; 1987/2, s. 11; 1990/2, s. 9ff.

Bruhn, Jørgen, lektor 2001/3, s. 11; 2002/1, s. 13

Bruhn, Knud, modelsnedker 1989/2, s. 2

Brummersted, Johan, gæstgiver 1996/3, s. 6; 2007/3, s. 12; 2008/2, s. 13

Brun, Mathilde, Petersborggård 2002/2, s. 14

Brüel, hofjægermesterinde 1995/1, s. 5

Brüel, Ludvig Bang, skovrider 2003/2, s. 17

Brüel, Max, arkitekt 1992/3, s. 5; 1995/3, s. 9

Brylov, Cecilie Margrethe se Edsvold, Cecilie Margrethe Brylov

Brylov, Margrethe, gift Bøg, skoleholder 1997/4, s. 11

„Brænder-Jens“ 1987/2, s. 10

Brøndsted, G.J., provst 2002/3, s. 5; 2004/3, s. 28; 2004/3, s. 8

Brønshøi, Jens, skansekarl 2006/1, s. 4

Buch, Beate 2004/3, s. 11

Buch, Povel Georg Utzon, grosserer 1996/1, s. 9

Buchmann, Selma, gift Heuschkel 2009/1, s. 3

Budde, fru 1997/2, s. 14

Budde, Christian 1997/2, s. 14

Budde, Grethe, barn 1997/2, s. 14

Budde, J.C., bagermester 1986/1, s. 5; 1986/2, s. 17; 1996/1, s. 20; 1997/2, s. 9

Budde, Jørgen, barn 1997/2, s. 14

Budde, Lene, barn 1996/3, s. 13

Burrau, Gertrud, læge 1991/1, s. 4

Burton, Aksel 1990/4, s. 16

Busch, Volkmar, komponist 2001/4, s. 9

Bygum Nielsen, Poul, lektor 2001/3, s. 11ff.

Bülow, Frantz Christopher, general 2004/3, s. 20

Bülow, Jochum, jægermester 1992/3, s. 15

Bülow, P.M., adjudant 1995/4, s. 8

„Bysvenden“, se Svend Nielsen

Bøcher, fru, født Nyholm-Armgard 2002/4, s. 5

Bøg, Niels Hansen, bagersvend 1997/4, s. 11

Bøggild, Adam Nicolai, lektor 2001/3, s. 8f.

Bøggild, Mogens, billedhugger 2002/4, s. 7

Bøgh, Erik, forfatter 1989/4, s. 5

Bøgholm, K., cand.mag 2007/2, s. 5

Bøgvad, Johan, fiskemester, slotsskriver 1992/2, s. 4

Bøje, Chr. A. 2010/2, s. 9

Bøjsen, købmand, Kalundborg 2004/3, s. 6

Bønsøe, Poul, revisor 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16

Børgesen, C., frk., Nyhuse 1998/4, s. 8

Børgesen, Christiane, se Jørgensen, Christiane

Børgesen, Niels, sadelmager 1999/3, s. 3

Børgesen, Richard, arbejdsmand, borgmester 2004/2, s. 4ff.

Børre, prokurator 2004/3, s. 10

Børre, C.T., adjunkt 1992/3, s. 12; 1993/2, s. 10

Børre, postmester 2008/2, s. 10, 15f.

Børsch, Axel, herreekviperingshandler 2002/1, s. 16

Børsch, Christian, herreekviperingshandler 1993/1, s. 4; 2002/1, s. 16

Børsch, Michael, herreekviperingshandler 2002/1, s. 16

Børsch, Per, herreekviperingshandler 2002/1, s. 16

Børsch, Peter, herreekviperingshandler 2002/1, s. 16

Baagøe, Jette, museumsdirektør 1997/4, s. 18

Camradt, Jørgen, kunstmaler 2010/2, s. 11

Carlsen, (ismejeri) 2006/2, s. 8

Carlsen, Knud, fiskemester 1991/2, s. 14

Carlsen, Peter Steffen Himmelev, statshusmand 1996/1, s. 11

Carlsen, Th., konditor 1991/4, s. 18

Caroline, arveprinsesse 1995/4, s. 8

Caroline Amalie, dronning 1996/3, s. 5f.; 2000/3, s. 7

Caroline Mathilde, dronning 1990/3, s. 9; 1991/1, s. 6

Carstens, P., lektor 2001/3, s. 7, 9

Carstensen, lærer 2004/3, s. 4

Carstensen, Carsten, skovløber 2006/3, s. 20; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 16

Carstensen, Einar 2003/3, s. 9

Casella, Daniele, restauratør 1990/2, s. 8; 2008/3, s. 16

Casella, Susanne 2008/3, s. 16

Castenschjold, frk. 2004/3, s. 15

Castenskiold Samsøe, greve, kunstmaler 1992/1, s. 5

Castonier, kaptajn 1991/2, s. 7

Cavling, Hansine Christine Marie 1999/2, s. 10

Cavling, Henrik, redaktør 1999/2, s. 10; 2001/3, s. 12

Cederfelt, løjtnant 2004/3, s. 20

Chabot, A.B.C., proprietær 1996/4, s. 20; 2004/1, s. 17

Christensdatter, Sophie, gift Hansen Ruth 1997/4, s. 14

Christensen, banearbejder 2007/1, s. 9

Christensen, damefrisør, frk. 1997/2, s. 14

Christensen, frk. syerske, Bakkegade 1997/2, s. 8

Christensen, mejerist 1989/4, s. 7

Christensen, murermester 1998/4, s. 3

Christensen, tandlæge 2005/3, s. 17

Christensen, Anders („Onkel Anders“), legetøjshandler 2003/4, s. 11

Christensen, Ane Marie, madam, asylmoder 1991/4, s. 3, 8; 1996/3, s. 8ff.

Christensen, Balthasar, politiker 2007/1, s. 5; 2010/2, s. 9

Christensen, Bent 1992/4, s. 19

Christensen, Birgit, mag.art. 1993/2, s. 5ff.

Christensen, Christian, urmager 2007/1, s. 3

Christensen, Christoffer, Veksø 2000/4, s. 8

Christensen, E., damefrisør, fru 1994/2, s. 16f.

Christensen, Egon, købmand 2006/2, s. 7

Christensen, Finn, fotofraf 1990/1, s. 7f.; 1996/1, s. 22; 2000/4, s. 10

Christensen, Gorm, forfatter 2008/1, s. 18

Christensen, Hans, slagter 1991/4, s. 6

Christensen, Johan Harald, statshusmand 1996/1, s. 11

Christensen, Kirsten 2007/2, s. 11

Christensen, Kjeld 2007/1, s. 9

Christensen, Kjeld, møbelsnedker 2007/2, s. 4, 11

Christensen, Laurits, murermester 1996/3, s. 16

Christensen, Linda 2007/1, s. 9

Christensen, M.C.V. 2002/2, s. 6

Christensen, Margrethe, fru 2008/1, s. 12

Christensen, Michael, restaratør 1994/1, s. 2

Christensen, Nanna 2003/4, s. 11

Christensen, Oskar 1991/4, s. 6

Christensen, Ove 2007/2, s. 11

Christensen, Paul 2005/3, s. 17

Christensen, Peter, kommunebogholder 1995/3, s. 3ff.; 1995/4, s. 15; 1996/1, s. 4ff.; 1996/2, s. 8ff, 11ff.; 1997/1, s. 14

Christensen, Stefan 2010/1, s. 8, 10

Christensen, Svend Aage 2005/3, s. 17

Christensen, Søren Rudolf, cand.mag. 1986/1, s. 9; 1990/1, s. 2; 1991/2, s. 8; 1992/2, s. 19; 1993/2, s. 18; 1994/2, s. 23

Christensen, Th., købmand 1998/4, s. 8

Christensen, Thomas 2008/1, s. 12

Christian 4., konge 1988/1, s. 10; 1988/1, s. 15; 1988/2, s. 8, 11ff.; 1989/2, s. 4, 8; 1990/3, s. 15f.; 1991/1, s. 15f.; 1991/3, s. 6; 1991/3, s. 18; 1992/2, s. 4; 1992/3, s. 15; 1994/3, s. 12; 1995/3, s. 3f., 6; 1995/4, s. 4; 1996/1, s. 11; 2002/3, s. 3; 2006/3, s. 19; 2009/3, s. 3; 2010/2, s. 17

Christian 5., konge 1990/1, s. 10, 13; 1992/2, s. 7; 1993/1, s. 2; 1995/4, s. 4; 2002/3, s. 3

Christian 6., konge 1996/2, s. 12

Christian 7., konge 1990/3, s. 9; 1991/1, s. 6; 1996/4, s. 22; 2002/3, s. 3

Christian 8., konge 1991/3, s. 10f.; 1995/4, s. 4; 1996/3, s. 5; 1997/2, s. 3; 2000/3, s. 7, 10; 2002/3, s. 3; 2007/3, s. 3

Christian 9., konge 1994/3, s. 13; 1996/3, s. 15; 1998/4, s. 21; 2003/2, s. 4; 2006/1, s. 15; 2010/2, s. 18

Christian 10., konge 1990/3, s. 7; 1991/2, s. 6f.; 1997/2, s. 16f.; 1998/4, s. 15; 2002/4, s. 4; 2010/2, s. 18

Christiansdatter, Sidse Marie 1997/4, s. 12f.; 1998/1, s. 17f.; 1998/3, s. 16; 1999/1, s. 14ff.; 2000/4, s. 6

Christiansen, gymnastiklærer 1992/1, s. 6

Christiansen, politibetjent 2000/4, s. 7

Christiansen, Ane Margrethe („Have-Grethe“), asylgrundlægger 1991/4, s. 3; 1996/3, s. 5ff.

Christiansen, Anna 2003/2, s. 10

Christiansen, Bo 2001/4, s. 13; 2003/1, s. 16

Christiansen, C.P.O., højskoleforstander 1993/3, s. 11; 1995/4, s. 21; 2002/1, s. 3; 2001/3, s. 12

Christiansen, Carl („Knyste-Carl“) 2003/1, s. 10

Christiansen, Carl Frederik, bestyrer 2001/1, s. 8

Christiansen, Christian Aagaard, komponist, professor 1990/3, s. 12

Christiansen, Christiane 2008/1, s. 3

Christiansen, „Den gående Vognmand“ 2006/2, s. 11; 2007/1, s. 7

Christiansen, Erling, højskoleforstander 1995/4, s. 21; 1996/2, s. 21

Christiansen, Ernst 2003/2, s. 10; 2003/2, s. 14

Christiansen, Ernst, barn 1996/3, s. 11

Christiansen, Georg 1993/2, s. 4

Christiansen, Grethe, asylgrundlægger, se Christiansen, Ane Margrethe

Christiansen, Gunnar, snedker- og tømrermester 2003/3, s. 12

Christiansen, H. Carl, skovarbejder 2010/3, s. 11

Christiansen, Hanne 2006/2, s. 9

Christiansen, Hans („Kong Hans“) 2006/2, s. 10

Christiansen, Hans Frederik 2001/1, s. 8

Christiansen, Holger, Gadevang 1996/4, s. 23

Christiansen, Inga 2006/2, s. 9

Christiansen, Jacob 2001/3, s. 12

Christiansen, Jette 2007/1, s. 7, 10

Christiansen, Karen, se Hansen, Karen

Christiansen, Karin 2007/1, s. 10

Christiansen, Kurt 2007/1, s. 10

Christiansen, Käte 2006/2, s. 9

Christiansen, Lilian, byrådsmedlem 1996/4, s. 21; 2003/1, s. 16

Christiansen, Lilly 2007/1, s. 10

Christiansen, Lis 2007/1, s. 10

Christiansen, Margrethe, Grundtvigs Højskole 1993/3, s. 7ff.

Christiansen, Niels, musikdirektør 1990/3, s. 12

Christiansen, Niels Finn, lektor 1992/4, s. 6; 1993/4, s. 22

Christiansen, Niels Peter, statshusmand 1996/1, s. 11

Christiansen, Ole 2006/2, s. 7, 9

Christiansen, Oluf Alfred, statshusmand 1996/, s. 11

Christiansen, Peter 1993/1, s. 7f.

Christiansen, Peter 2007/1, s. 10

Christiansen, Pip 2002/1, s. 3, 6

Christiansen, Vagn 2006/2, s. 9

Christoffersen, frk., kontorassistent 1994/3, s. 16; 1994/4, s. 17; 1995/1, s. 18

Christoffersen, smedemester 2005/3, s. 6

Christoffersen, Anders, statshusmand 1996/1, s. 10

Christoffersen, Hans Henrik Egeblad 1997/2, s. 23; 1998/2, s. 17; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16

Christoffersen, Jørgen Peter, statshusmand 1996/1, s. 11

Christophersen, Hans 2001/3, s. 3; 2002/1, s. 13

Christophersen, Steen 2005/2, s. 3ff.; 2005/3, s. 15

Chrom, Sv.A., overlæge 1995/3, s. 9

Classen, J.F., general 1991/4, s. 19

Clausen, købmand 2006/2, s. 7

Clausen, teglværksejer 2006/3, s. 4

Clausen, trætøjshandler 1992/3, s. 12

Clausen, Erik, filminstruktør 1993/3, s. 2

Clausen, Ernst H. 2003/1, s. 5

Clausen, Julius, udgiver 1998/1, s. 3f.

Clausen, Jørgen, formand 1994/2, s. 10

Clausen, Steen, advokat 1994/2, s. 20

Cohn, Mendel, købmand 1998/1, s. 18

Cohn, Sara, født Levy, købmandsenke 1998/1, s. 18, 21

Cold, hr., Gadevang 2005/1, s. 12

Compenius, Esaias, orgelbygger, komponist 1995/3, s. 5f.; 1995/4, s. 5, 15; 2002/3, s. 11; 2010/2, s. 17

Coninck, Fr.de, etatsråd 1997/2, s. 6

Conradt, Georg Emanuel, søofficer 2010/2, s. 12

Conradt, Johan, justitsråd 2010/2, s. 12

Conradt-Eberlin, Peter 2010/2, s. 10

Corfix, Martin, sognepræst 2001/4, s. 3ff.

Cornelins, Victor 2000/1, s. 9

Cornelius, Knud, journalist 1992/1, s. 5; 1994/1, s. 2; 2003/1, s. 16; 2004/2, s. 20; 2004/3, s. 36; 2008/3, s. 19

Creutzberg, Christiane Margrethe 1999/2, s. 11

Cridland, Frederik August Harlow, dreng 1997/3, s. 4

Culmsee, Amalie 2003/4, s. 8

Culmsee, Andreas, papirhandler 2003/4, s. 8

Culmsee, Vilhelmine 2003/4, s. 8

Dael, Niels, frimenighedspræst 1990/4, s. 7, 10

Dagmar, prinsesse 1998/4, s. 15

Dahl, frk., lærerinde 1995/3, s. 15, 18

Dahl, murermester, bygningsinspektør 1990/4, s. 13

Dahl, Chr., savværksejer 2001/2, s. 13

Dahl, Christine, lærerinde 1992/4, s. 4f.; 1997/4, s. 14

Dahl, Emma, lærerinde 1997/4, s. 14

Dahl, Frederik Peter Jacob, overlærer 2003/3, s. 5; 2004/3, s. 8

Dahl, J.C., kunstmaler 1999/4, s. 15

Dahl, William Sophus, grosserer 1999/3, s. 17

Dahlerup, madam 2008/2, s. 11

Dahlerup, Carl Emil, dommerfuldmætig 1999/2, s. 11, 15ff.

Dahlerup, Hans, hospitalsforstander, postmester 1996/2, s. 8f.; 1999/2, 16; 2004/3, s. 11, 18

Dahlerup, Michael Henrik Ludvig, adjunkt 2004/3, s. 7

Dahlerup, Vilhelm, sekondløjtnant 1996/2, s. 9; 2004/3, s. 18

Dalgas, Enrico Mylius, Hedeselskabets stifter 1990/1, s. 4

Dalgas, Vibeke, arkitekt, professor 1989/1, s. 10ff.; 1990/2, s. 9ff.; 1990/4, s. 2, 15; 1991/3, s. 3; 1992/2, s. 2; 1992/3, s. 4f.; 1993/3, s. 2; 1993/4, s. 3ff., 6; 1994/4, s. 3f.; 1995/3, s. 22; 1995/4, s. 13ff.; 1996/3, s. 22; 1996/4, s. 8ff.; 2008/1, s. 17; 2009/1, s. 14

Dall, Hans, kunstmaler 1991/3, s. 2

Dam, Mogens, forfatter 1994/1, s. 5

Damgaard, Kjeld 2008/3, s. 19

Damm, overretssagfører 2001/3, s. 4

Danielsen, købmand 1995/2, s. 12

Danielsen, Claus, gardinmontør 1990/4, s. 16

Danner, Louise, grevinde, født Rasmussen 1989/1, s. 12; 1990/4, s. 14; 1993/2, s. 5ff.; 1994/3, s. 3ff., 9f.; 1995/4, s. 4ff.; 1996/3, s. 7; 1997/1, s. 19; 1999/1, s. 21; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 4ff.; 2002/3, s. 3; 2003/2, s. 5; 2009/3, s. 5, 9, 13

Danneskjold, greve 2003/2, s. 7

Danneskjold-Samsøe, Christian, greve 2010/2, s. 11

Danneskjold-Samsøe, Louise Sophie, hertuginde 2010/2, s. 11

Danø, Lisbeth 1994/1, s. 4

Danø, Poul, overlæge 1994/1, s. 4

Degenkolv, vikar 2000/2, s. 9

Dehn, August Otto, militærmusiker 2001/4, s. 3ff.

Deichmann, J., forlægger 1992/4, s. 14f.

„Den Døve“ 1993/4, s. 8

„Den lille urmager“ 1994/, s. 16

„Den Usynlige“ 1993/4, s. 14

Dencker, Christian Frederik, postmester 1996/2, s. 9f.

Dencker, Ellen Margrethe Jensine, født Eriksen 1993/3, s. 3ff.; 1995/2, s. 7

Dencker, Rudolf, konditor 1991/4, s. 7; 1991/4, s. 18; 1993/3, s. 3ff.; 1995/2, s. 7; 1998/4, s. 8

Deppe, bagersvend 1998/2, s. 4f.

„Det bløde d“ 1994/3, s. 20

Dichmann, præst 2004/3. s. 10

Dilling Tortzen, Vibeke, se Tortzen, Vibeke Dilling

Dinesen, Adolf Vilhelm, infanteriofficer, forfatter 2007/2, s. 7

Dinesen, Jonna Marie 1995/1, s. 5; 2007/2, s. 5ff.

Dinesen, Lars, folketingsmand 1990/1, s. 14; 1995/3, s. 7

Dinesen, O.K., sognerådsformand 2004/2, s. 10

Dinesen, Thomas, civilingeniør, forfatter 1991/1, s. 3ff.; 2007/2, s. 5ff.; 2010/3, s. 3

Dinesen, Tore V., major 2007/2, s. 5ff.; 2010/3, s. 3, 6

Ditlevsen, Tove 2001/3, s. 13

Dodt, løjtnant 2004/3, s. 28f.

Dohler, isenkræmmer 2004/3, s. 13

Donis, Nicolaus, munk 1993/1, s. 9

Dotézac, gesandt 1995/4, s. 7

Drachmann, Holger, forfatter 1989/4, s. 10; 1999/1, s. 8; 2005/2, s. 7

Drackenberg, G.K. 1999/3, s. 13

Draiby, Eivind, arkitekt 1991/4, s. 19

Drewsen, Agnete, husholdningslærer 1996/1, s. 20

Drewsen, Johan Christian, landøkonom, papirfabrikant 1999/2, s. 9

Dreyer, Sophie, hofdame 1993/2, s. 10, 14; 2009/3, s. 5

Druedal, Bjarne, lærer 2008/3, s. 19

Drøhse, Peter, manufakturhandler 2001/1, s. 13

Dudley, Robert, kartograf 1993/1, s. 10

Duurloo, John, landmand 2004/3, s. 11, 16

Duus, lærer 1997/3, s. 13

Duus, frk., lærerinde 1997/3, s. 13

Duval, Pierre, kartograf 1993/1, s. 10

Dybvad, Knud, maler 2003/4, s. 3

Döcker, Morits Johannes, fhv. landmand 1992/4, s. 12

Döcker, Nikoline Marie, vaskeriejer 1992/4, s. 12f.

 

 

Ebbensgaard, Kirsten, amtsborgmester 1996/2, s. 21

Ebbesen, garversvend 1997/3, s. 20

Eberlin von Feriden, Christiane Margrethe 2010/2, s. 12

Eberlin von Feriden, Georg Emanuel, major 2010/2, s. 10ff

Eckersberg, C.W., kunstmaler 1998/2, s. 12

Edsvold, Cecilie Margrethe Brylov, madam, jordemoder 1997/4, s. 11f.

Edsvold, Lars Olsen, husgerådskarl 1997/4, s. 11f.

Edsvold, Mariane Louise Emilie, barn 1997/4, s. 12

Edsvold, Mariane Louise, købmandspige 1997/4, s. 11f.; 1998/4, s. 16

Eich, Preben, formand 1990/3, s. 13f.

Eickhoff, frk. 1991/3, s. 5

Ekstrand, Lone, organistassistent 2002/3, s. 17

Elfelt, Peter, fotograf 1998/4, s. 15

Eliasen, Gustav Johan, murerarbejdsmand 1998/3, s. 17

Eliasen, Svend, murersvend 1998/3, s. 17, 21

Elkjær, Sigurd, lærer, forfatter 1997/2, s. 15

Elkjær-Larsen, amtmand 1995/1, s. 16

Ellbrecht, von, premierløjtnant 1996/3, s. 10

Eller, Povl, museumsdirektør 1993/1, s. 14

Elmquist, sanglærer 2000/2, s. 7

Elsøe, Inge 1994/2, s. 23; 1995/1, s. 3; 1996/2, s. 23; 1997/2, s. 23; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2000/1, s. 23; 2001/2, s. 15; 2002/1, s. 3ff.; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2004/2, s. 3ff., 19; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 15, 17; 2009/2 s. 3; 2010/1, s. 16

Elsøe, Jørgen, postkortsamler 1993/3, s. 2

Engelbrecht, Johan, møntmester 1988/2, s. 9

Engelstoft, Lauritz, professor 1993/1, s. 13

Erhard, Emilie 2007/2, s. 10

Erhard-Hansen, Harald, maler 2003/4, s. 3

Erichsen, Lars 1997/2, s. 18

Eriksen, Edith 2005/1, s. 3ff.

Eriksen, Grete 2007/1, s. 11

Eriksen, Karin 2007/1, s. 11

Eriksen, Kirsten 2005/1, s. 3

Eriksen, Kirsten Rykind 1997/1, s. 21; 1997/2, s. 22; 1997/3, s. 22

Eriksen, Rasmus 2002/1, s. 16

Erlandsen, madam 1989/1, s. 12

Erlandsen, Andreas, møller 1997/3, s. 20; 1998/3, s. 17

Erlandsen, Jens, brændevinsbrænder 1999/3, s. 6; 2004/3, s. 8ff.

Erslev, kommunelærer 2009/3, s. 14

Erslev, Hans, kantor og kæmner 1993/2, s. 8; 2007/3, s. 12; 2008/2, s. 9, 17; 2002/3, s. 6, 19

Eskesen, Morten 1999/1, s. 6

Eskestad, Tage 1998/4, s. 22

Estrup, J.B.S., konseilspræsident 1990/3, s. 5; 1992/4, s. 5

Evald, Finn, organist 2002/3, s. 17

Ewald, Christian Pfilig, snedkersvend 1998/4, s. 19

Ewald, Johannes, digter 1996/1, s. 22

Ewaldsen, Hans, arbejdsmand 1997/3, s. 20

Ewertsen, Johan Henrik Adolph, distriktslæge 1989/2, s. 3; 1992/3, s. 12; 1993/2, s. 9; 1996/1, s. 4; 1996/3, s. 5; 1998/1, s. 18; 1999/1, s. 14; 2004/3, s. 13, 14; 2007/1, s. 4; 2008/2, s. 10, 14ff.

Fabricius, Christian, lektor 2001/3, s. 19

Fachmann, Henry 1997/1, s. 21

Falch Rønne, Bone se Rønne, Bone Falch

Falkenskjold, pastor 1996/3, s. 10, 14, 17

Fangel, Jens Christian, sognepræst 1998/1, s. 8

Fangel, Johan Boetius, læge 2000/3, s. 13

Fangel, Susanne Marie 2000/3, s. 13

Fasting, dyrlæge 1996/3, s. 10

„Fattig-Holm“, akvarelmaler, se Holm, H.G.F.

Faust, maler 1989/2, s. 8f.

Faust, H.O. Axel, malermester 2009/1, s. 6

Faust, Theodora Christine 2009/1, s. 6

Fearnley, Thomas, maler 2001/1, s. 14

Feilberg, Birthe Nordentoft 1997/2, s. 21; 2007/1, s. 18

Feilberg, Charlotte 2004/3, s. 7

Feilberg, H.F., præst, folkemindesamler 2004/3, s. 16

Feilberg, ingeniør 2001/3, s. 4

Feilberg, Lars 1997/2, s. 21; 2004/3, s. 3ff.

Feilberg, Ludvig, docent 1991/1, s. 10

Feilberg, Nikolaj Laurentius 2004/3, s. 3ff.

Feilberg, Peter Berend 2004/3, s. 3

Feilberg, Peter Diderik 2004/3, s. 4

Feldborg, Andreas Andersen 1998/2, s. 10

Fensmark, J.H., adjudant, kammerherre 1993/2, s. 8; 1995/4, s. 9; 2009/3, s. 5

Ferdinand, arveprins 1995/4, s. 7ff.

Ferslev, møller 2007/3, s. 10

Ferslew, Frederikke 1993/2, s. 10

Ferslew, Jens, landinspektør 1993/2, s. 10

Filip 2., konge af Spanien 1992/4, s. 18

Fink-Jensen, Inger 1989/3, s. 17

Fischer, forstråd 2004/3, s. 19

Fischman, slagter 2007/3, s. 12

Fjeldgaard, Valdemar 1994/4, s. 12

Fjellerad, Kaj 2001/4, s. 14; 2009/1, s. 16

Fjelrad, Georg 2002/3, s. 16

Flatou, Fabian David, købmand 1998/1, s. 18

Flatou, Kurt Wulff, fuldmægtig 1998/1, s. 21

Flatou, Wulff Fabian, købmand 1998/1, s. 18

Fleischer, gæstgiver 1993/2, s. 10

Fleischer, Jens, mag.art. 1992/1, s. 10f.

Flemmer, Carl Christian Emil 2002/2, s. 3, 6

Flemmer, Hans Morten, rektor 1993/2, s. 10, 13; 1999/3, s. 7; 2002/2, s. 6ff.; 2005/2, s. 3; 2008/2, s. 10, 13f.

Flemmer, Inger Margrethe 1993/2, s. 10

Flensburg, søløjtnant 2004/3, s. 6

Flesborg, Christian, møller 1991/3, s. 18

Flindt, oberst 2004/3, s. 10

Flindt, C.C.Christian, oberst 1994/3, s. 9; 1996/3, s. 6; 1999/3, s. 3; 2007/3, s. 16

Flindt, Margrethe, se Gyllich, Margrethe

Flindt, Pouline, frk., asylforstanderinde 1994/3, s. 10; 1996/3, s. 6f.; 2004/3, s. 14f.; 2007/3, s. 16

Fløystrup, Aage, kontorchef, amtsrådssekretær 1994/1, s. 12; 1994/2, s. 6; 1994/4, s. 19ff.; 1995/1, s. 14f.

Fog, Rasmus, sognepræst, Køge 1999/3, s. 3

Foldager, Kaj, planteskoleejer 1992/2, s. 17

Folsach, Birgitte v. 2005/3, s. 15

Fontenay, Anders Jørgensen 1997/3, s. 20

Fontenay, Gaspard Frédéric le Sage de, toldkontrollør, kammerråd 2004/3, s. 7, 11

Foss, Lauritz, byfoged, Skælskør 1999/1, s. 13

Fossum, Leocadie, se Gerlach, Leocadie

Frandsen, Hans Peder, præst 2004/3, s. 10

Frandsen, Mejer 2007/1, s. 11

Frandsen, Per Kynne, organist se Kynne Frandsen, Per

Frandsen, Søren 1992/4, s. 22

Frandsen, Tut 2007/1, s. 11

Fransen, Jørgen, vognmand 1997/3, s. 19

Frederik 2., konge 1987/2, s. 12; 1988/1, s. 10; 1988/2, s. 7f.; 1991/1, s. 15f.; 1991/3, s. 6; 1991/4, s. 15; 1991/4, s. 19; 1992/1, s. 4; 1992/2, s. 3f., 17; 1992/3, s. 15; 1992/4, s. 21; 1993/1, s. 16f.; 1995/3, s. 3f.; 2005/2, s. 16

Frederik 4., konge 1991/3, s. 18; 1995/4, s.10; 1996/2, s. 11-12; 1997/1, s. 14, 16; 2005/2, s. 17

Frederik 5., konge 1995/4, s. 3; 1996/4, s. 22; 2002/3, s. 3

Frederik 6., konge 1994/3, s. 13; 1995/4, s. 4; 1996/4, s. 22; 1997/1, s. 16; 2000/3, s. 6; 2007/3, s. 5

Frederik 7., konge 1987/2, s. 17; 1989/1, s. 12; 1989/2, s. 9; 1989/3, s. 10; 1990/4, s. 14; 1991/2, s. 4f., 15; 1991/4, s. 19; 1993/2, s. 5ff.; 1993/3, s. 3; 1994/3, s. 3ff., 9ff.; 1995/1, s. 6; 1995/4, s. 4ff.; 1996/2, s. 12; 1996/3, s. 7; 1997/1, s. 19; 1998/2, s. 11; 1999/1, s. 21; 1999/3, s. 10; 1999/4, s. 7ff., 18ff.; 2000/3, s. 9f.; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 4ff.; 2002/3, s. 3; 2003/2, s. 4; 2003/2, s. 5; 2007/3, s. 3; 2009/3, s. 3, 5, 13, 14

Frederik 8., konge 1998/4, s. 1

Frederik 9., konge 1993/4, s. 15; 1996/4, s. 22; 1998/3, s. 13; 2002/3, s. 15; 2010/2, s. 18

Frederik, dreng på Petersborggård 1992/4, s. 8ff., 12

Frederik Christian af Augustenborg, hertug 2010/2, s. 12

Frederiksen, Anders, husmand, Kollerød 1997/3, s. 18

Frederiksen, Arne, barn 1996/3, s. 11

Frederiksen, Birte, pige 1995/2, s. 7

Frederiksen, Carl, depotbestyrer 1994/2, s. 18

Frederiksen, Christopher, parcellist 1998/1, s. 19ff.; 2000/4, s. 5ff.

Frederiksen, Emil, portner, baneinspektør 1993/3, s. 4; 2010/1, s. 10

Frederiksen, Frederik Jørgen, statshusmand 1996/1, s. 10

Frederiksen, Helga, pige 1995/2, s. 7

Frederiksen, Kai 2007/1, s. 9

Frederiksen, Kaj, bokser 1992/1, s. 4; 1996/3, s. 11; 2005/2, s. 18

Frederiksen, Karin, se Aagesen, Karin

Frederiksen, Karl-Aksel 1993/3, s. 3ff.

Frederiksen, Laurits 2007/1, s. 9

Frederiksen, Marie 2007/1, s. 9

Frederiksen, Poul 2004/2, s. 7

Frederiksen, Torben 2007/1, s. 9

Frederiksen, Viggo, bokser 1992/1, s. 4; 2005/2, s. 18

Frendrup, L.R., købmand 1991/1, s. 17

Friborg, Jørgen von, murermester 1990/3, s. 16

Friderichsen, Matthias, birkedommer, justitsråd 1999/1, s. 10

Friis, Andreas, kunstmaler 2003/4, s. 3; 2010/2, s. 13, 16

Friis, Bendt, arkitekt 1997/3, s. 22; 1997/4, s. 3; 1998/4, s. 10f.

Friis, Bendt, forfatter 2006/2, s. 17

Friis, F.F., bygningsinspektør 2009/3, s. 5

Friis, Lily, forfatter 1997/4, s. 17

Friis, Mette 2010/2, s. 16

Frisch, Anna, se Iversen, Anna Marie

Frisch, Asta, se Iversen, Asta

Frisch, Hartvig, undervisningsminister 1992/4, s. 3ff.; 1993/4, s. 22; 2000/1, s. 8

Frisch, Aage Viggo, skolebestyrer 1992/4, s. 3ff.

Fritze, frøknerne 2005/1, s. 12

From, Bent, revyforfatter og -komponist 1996/3, s. 3; 2002/2, s. 11

From, Ida, revyforfatter og -komponist 1996/3, s. 3; 2002/2, s. 11ff.

From, Jesper 2002/2, s. 13

From, Jørgen, se Petersen, Jørgen From

Frydkjær, Henrik 2010/1, s. 14

Frøhlich, J.F., syngemester 2000/3, s. 7

Frørup, Ragnhild 2005/3, s. 10

Fulling, købmand, fru 1998/4, s. 8

Funch, M.J.V., amtsforvalter 1996/3, s. 11; 2009/1, s. 2

Funck, urmager, København 1999/4, s. 9

Funder, Erik, ejendomsmægler 1989/3, s. 18

Fyhn, Jytte 1994/2, s. 21

Faaborg, Rasmus Christian, sanger 1993/2, s. 12

 

 

Gad, Jørgen, lærer 1994/2, s. 13

Gade, Axel, kgl. Kapelmusiker 2002/3, s. 13

Galberg, gæstgiver 1991/4, s. 10f.

Galberg-Olsen, Chr. auktionsholder 2009/1, s. 5, 9

„Galne Troels“, tømrermester 1995/3, s. 3

Galskjøt, Johannes, sognepræst 1993/2, s. 9; 2002/2, s. 10; 2002/3, s. 6; 2009/3, s. 17

Gandil, Nanna, gymnasielærer 2000/2, s. 5, 8; 2001/3, s. 9ff.

Garde, Peter, dommer 2007/1, s. 19

Gede, distriktsforvalter 2004/3, s. 11

Gegner, Ebba, gift Terkelsen 2002/2, s. 14

Gegner, Johanne 2002/2, s. 14

Gegner, Ludvig 1998/4, s. 8; 2002/2, s. 14

Gegner, Poul, barn 1997/2, s. 14

Gegner, Rigmor, gift Ducellier 2002/2, s. 14

Gehl, Jan, arkitekt 2010/3, s. 18

Gemsøe, dommerfuldmægtig 2003/2, s. 20

Gemzøe, P., tegner 1997/3, s. 15

Gerlach, bagersvend 1998/2, s. 4f.

Gerlach, Carl Ludvig, syngemester 1993/2, s. 12

Gerlach, K.J., læge 1995/2, s. 18

Gerlach, Leocadie, født Fossum, sangerinde 1993/2, s. 11f., 14

Gertner, J.Vilhelm, kunstmaler 1993/2, s. 12

Gether, Anne Kirstine, født Knoblauch 1999/2, s. 19

Gether, P.C. 1999/2, s. 19

Gjede, A.G., slotsforvalter 1999/3, s. 4; 2004/3, s. 15

Gjerløff, Einar, lektor 1991/4, s. 18; 2000/2, s. 6; 2001/3, s. 10ff.; 2002/1, s. 14; 2002/2, s. 12

Gjerløv-Christensen, Inger 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20

Gjern, Elisabet Margrethe 2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2

Gjern, Louise Cæcilie 2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2

Gjørup Tauber, Erik se Tauber, Erik Gjørup

Glahn, kaptajn 1991/2, s. 7

Glamann, Kirsten, lektor 1995/4, s. 23

Glæser, Elisabeth 2002/3, s. 9f.; 2006/1, s. 6

Glæser, Franz Joseph, hofkapelmester 2002/3, s. 8

Glæser, Joseph, cand.phil., komponist 2002/3, s. 8ff.; 2003/4, s. 7ff.; 2005/2, s. 7; 2006/1, s. 6

Godskesen, lektor, „Gossefar“ 2001/3, s. 9

Goldberger, J.T., opfinder 1986/1, s. 14ff.

Goldschmidt, urmager 1993/2, s. 8; 2007/3, s. 13; 2008/2, s. 10, 16

Goos, H.J.F., timelærer 2004/3, s. 8

Gottlieb, Agnes, frk. 2000/2, s. 5

Gottlieb, W., læge 1991/1, s. 17

Gottschalksen, Carl, komponist 2001/4, s. 7

Gram, F.von, amtmand 1997/2, s. 18

Gram-Nielsen, Peter 2007/1, s. 6

Grandjean, Axel, komponist 2006/1, s. 8

Grandjean, Christine Maria 2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2

Grandjean, Karen Caroline 2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2

Granzow, Carl Herman, arkitekt 1991/3, s. 8

Granzow, Herman Ludvig, hørkræmmer 1991/3, s. 8

Granzow, Hulda 1991/3, s. 8

Graversen, Bøge, murermester 2005/1, s. 14

Green, Alfred, arbejdsmand 2005/1, s. 14

Greve, grosserer 1999/3, s. 17

Grimm, Ella 2003/4, s. 14

Grimstad, Erhard 1996/1, s. 22

Groth, Jørgen, arkitekt 1992/3, s. 5; 1995/3, s. 9; 2005/3, s. 14; 2006/3, s. 17; 2007/3, s. 18; 2008/3, s. 16; 2009/3, s. 18; 2010/3, s. 19

Grove, Peter, lektor, forfatter 1987/2, s. 18; 1995/3, s. 8; 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 9ff.; 2002/1, s. 13; 2006/2, s. 15

Grundtvig, N.F.S., digter 1991/2, s. 10; 1996/3, s. 21

Grønning, Kathrine, køkkenleder 1990/4, s. 3ff., 10

Graae, Fr., cand.jur. 2001/3, s. 4

Gudmand-Høyer, lærer 2006/2, s. 14

Gudmand-Petersen, Gerda 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12

Gulden, Poul, møntmester 1988/2, s. 8

Gullestrup-Nielsen, Karl-Ernst 2001/3, s. 20

Gulstad, Helene Marie 2003/4, s. 10

„Gummisjajsen“ 1993, 4, s. 8

Gustafsson, Nils, direktør 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 7; 1989/4, s. 2, 8; 1992/3, s. 11; 1996/1, s. 3

Gustav, pastor 2004/2, s. 13

Gustav, prins 1990/3, s. 8; 1991/2, s. 7; 1995/1, s. 6; 1995/2, s. 8; 1998/4, s. 15

Gyldendal, Søren, forlægger 1992/4, s. 14

Gyllich, Emma 1994/3, s. 9

Gyllich, Frederik 1994/3, s. 9; 2003/4, s. 8

Gyllich, Geert Sørensen, slotsforvalter, ritmester 1993/2, s. 6; 1994/3, s. 9ff.; 1996/3, s. 7; 1999/3, s. 10; 2000/3, s. 9; 2003/4, s. 8; 2009/3, s.7, 9, 14, 15

Gyllich, Gustave 1994/3, s. 9, 13

Gyllich, Margrethe, født Flindt 1994/3, s. 9ff.; 1996/3, s. 7; 2004/3, s. 14f.; 2007/3, s. 16

Gyllich, Marie Sophie 1994/3, s. 9; 2003/4, s. 8; 2009/3, s. 6; 2009/3, s. 7

Gyllich, Oscar Bentzon 1994/3, s. 9; 2003/4, s. 8

Gøtze, glarmester 1988/1, s. 4

Gøye, Birgitte 1992/4, s. 18; 2005/2, s. 16

Hadeln, Knud von, byfoged, birkedommer 1997/3, s. 19ff.; 1999/1, s. 10ff; 1999/2, s. 11ff.; 1999/3, s. 8f.

Haffner, kammerherre 2003/2, s. 7

Haffner, Johan Wolfgang Reinhold, general 2004/3, s. 20

Hage, Hother, jurist 2008/2, s. 13

Hage, Johannes, godsejer 1989/4, s. 7

Hagedorn, Louise Thomine, gift Schou 1998/1, s. 21

Halberg, Johanne Charlotta Laura Olivia, gift Pedersen 1991/4, s. 8

Hald, købmand, Teglgårdslund 1998/4, s. 8

Haller, Sophie 1995/1, s. 6

Halse, Julie, skoleholder 1991/3, s. 12

Hammelev, Eduard Theodor 2006/1, s. 10

Hammelev, Karen, enkefru 2006/1, s. 4

Hammelev, Nicoline 2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2

Hammelev, Peter Harald Valdemar, slotsforvalter 1996/3, s. 10; 1998/2, s. 15f.; 2002/3, s. 7ff.; 2006/1, s. 3ff.; 2009/2, s. 2; 2010/2, s. 17

Hammer, Birgitte, cand.scient 2005/3, s. 10

Hammer, Ole, zoolog, dr.phil. 2005/3, s. 3ff.

Handest, Camilla, fru 1998/1, s. 14

Handest, Christian, urmager, musikhandler 1998/1, s. 13f.

Handler, Ulla, organist 2002/3, s. 17

Hannibal, Lars, musiker 1996/3, s. 3

Hannover, Emil, kunstkritiker 2006/1, s. 8

Hansdatter, Gjertrud Kirstine 2007/2, s. 19

Hansdatter, Ingeborg, Meløse 1999/1, s. 16

Hansdatter, Mette, gift Pedersen 1997/3, s. 18

Hansen, bagermester 2005/1, s. 7

Hansen, frk., gift Monrad 1991/3, s. 5

Hansen, frk., håndgerningslærerinde 1997/3, s. 13

Hansen, fru („Den Skævmundede“) 2006/2, s. 11

Hansen, fru (ismejeri) 2006/2, s. 8

Hansen, garver 1993/2, s. 8

Hansen, handelsmand, Freerslev 1998/4, s. 8

Hansen, konditor 2002/4, s. 11

Hansen, kriminalbetjent 2003/2, s. 20

Hansen, maler 2007/1, s. 10

Hansen, mekaniker 1994/3, s. 18

Hansen, sadelmager 2004/1, s. 4

Hansen, skomagermester 1996/3, s. 10

Hansen, snedker 1992/4, s. 4

Hansen, toldassistent 1996/3, s. 5

Hansen, vikar 2000/1, s. 20

Hansen, A., vognmand 1988/1, s. 12f.

Hansen, Adolphine, madam, asylmoder 1992/3, s. 14; 1996/3, s. 7f.

Hansen, Aksel 2006/2, s. 15

Hansen, Alex I., amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19

Hansen, Alfred 1993/4, s. 7, 9

Hansen, Alfred V., mejeriejer, vognmand 1996/3, s. 9

Hansen, Anders, barn 1997/4, s. 14

Hansen, Andreas, urmager 1999/4, s. 14; 2002/2, s. 5; 2007/3, s. 5; 2008/2, s. 16

Hansen, Anne Marie 2007/1, s. 4

Hansen, Antonius, se Hansen, Tonny

Hansen, Arly, barn 1996/3, s. 11; 2007/1, s. 10

Hansen, Arne 2006/2, s. 11

Hansen, Baltzer 1988/2, s. 6

Hansen, Benny, barn 1996/3, s. 11

Hansen, Birthe 2006/2, s. 15

Hansen, Børge („Fedthas“) 2006/2, s. 10

Hansen, C.F., arkitekt 1994/1, s. 14; 1996/2, s. 14; 1998/4, s. 21

Hansen, Carl, Grønnegade 2006/2, s. 8

Hansen, Carl, Nyhuse 1998/4, s. 8

Hansen, Carl, skræddermester 2006/2, s. 3

Hansen, Carl, sognerådsformand 1993/1, s. 7; 2004/1, s. 17; 2004/2, s. 13; 2005/1, s. 15

Hansen, Carl Henrik Ludvig, statshusmand 1996/1, s. 11

Hansen, Carl P., møbelhandler 2006/2, s. 8

Hansen, Carla, kroejer 2007/1, s. 4

Hansen, Charly 2007/1, s. 10

Hansen, Chr., købmand 1989/1, s. 10; 1993/4, s. 16; 1998/4, s. 8

Hansen, Christian, bimester 2005/3, s. 10

Hansen, Christian Julius, kgl. kammermusiker 1993/2, s. 11f., 14; 2001/4, s. 7

Hansen, Clara Eleonora Christine, tjenestepige 1992/4, s. 4

Hansen, Dorthe Sophie, født Jørgensen 1999/4, s.14; 2002/2, s. 3, 8

Hansen, Edith 2006/2, s. 15; 2007/1, s. 15

Hansen, Edvard, godsejer 1996/1, s. 9

Hansen, Ejvind, hestehandler 1995/3, s. 20

Hansen, Else, pige 1995/2, s. 18ff.

Hansen, Ely 1995/2, s. 3, 18ff.

Hansen, Emry 2007/1, s. 10

Hansen, Esther Johanne 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 9ff.; 2001/3, s. 9, 14

Hansen, Etlar, postbud 2007/1, s. 11

Hansen, Folmer, korpsmester, depotbestyrer 2006/3, s. 14

Hansen, Fr., bagermester og bankdirektør 2001/1, s. 13

Hansen, Frede, fotograf 1999/4, s. 3

Hansen, Frederik, husmand, Meløse 1999/1, s. 16f.

Hansen, H. (Frederiksborg Flødeis og Krystalis) 2001/1, s. 10

Hansen, Hanne 1994/2, s. 21

Hansen, Hanne 2000/1, s. 21

Hansen, Hans, forfatter 1988/2, s. 5

Hansen, Hans, garvermester 1993/2, s. 8; 2007/3, s. 13f.; 2010/2, s. 3

Hansen, Hans, gæstgiver 1986/2, s. 8; 1991/4, s. 10f.

Hansen, Hans, gårdejer 1990/3, s. 7

Hansen, Harry 2007/1, s. 10

Hansen, Hedvig, født Jensen 1996/3, s. 18f.

Hansen, Heinrich, kunstmaler 1995/4, s. 3

Hansen, Helga 2003/1, s. 13

Hansen, Helmer, maler 1989/1, s. 6ff.; 1993/4, s. 7ff.; 1995/2, s. 1, 3, 18ff.

Hansen, Henning 2005/1, s. 7

Hansen, Henning 2010/3, s. 10

Hansen, Henrik, cand.agro. 2005/3, s. 10, 13

Hansen, Henry („Putkræmmeren“), æghandler 2003/1, s. 4

Hansen, Henry 2007/1, s. 10

Hansen, Herman, Nr. Herlev 1993/1, s. 6f.

Hansen, Hjalmar 2007/1, s. 9

Hansen, Ib 2006/2, s. 15

Hansen, Jakob, kunstmaler 1986/2, s. 17; 2003/4, s. 3

Hansen, Janni 2006/2, s. 9

Hansen, Jenny ”Rikki” 2010/3, s. 6, 7

Hansen, Jens Madsen, ølkusk 1993/4, s. 7ff.

Hansen, Jesper Godvin, cand. mag. 1989/1, s. 3

Hansen, John, parcellist 1998/1, s. 19ff.

Hansen, John Jessen, fotograf, redaktør, se Jessen Hansen, John

Hansen, Jonna 2006/2, s. 9

Hansen, Jørgen, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19

Hansen, Jørgen, skoleleder 1995/4, s. 22

Hansen, Karen 1993/1, s. 5f.

Hansen, Karen 2007/1, s. 11

Hansen, Karen Laura 1991/4, s. 8

Hansen, Keld („Bornholmeren“) 2003/2, s. 10

Hansen, Kirsten Sofie, født Nielsen 1993/4, s. 7ff.

Hansen, Kristen, gårdejer 2001/2, s. 4

Hansen, Lars, rentier 1990/3, s. 7

Hansen, Laurits, spillemand 1991/1, s. 6

Hansen, Laurits Andreas, statshusmand 1996/1, s. 11

Hansen, Lauritz Peter, kroejer 2007/1, s. 4

Hansen, Lauritz, chefredaktør 2004/2, s. 4

Hansen, Leif 2000/1, s. 21

Hansen, Lis 2007/1, s. 9

Hansen, Lisbet Schacht, bibliotekar, se Schacht Hansen, Lisbet

Hansen, Lydia 2007/1, s. 9

Hansen, Mads, forfatter 1989/4, s. 5; 1990/3, s. 6

Hansen, Mads, gårdmand, Freerslev 1998/1, s. 19ff.

Hansen, Marianne 2007/1, s. 11

Hansen, Maria Christine, født Møller, godsejer 1996/1, s.9; 1999/2, s. 10

Hansen, Marius, faktor 2003/4, s. 6

Hansen, Mogens 2006/1, s. 20; 2010/2, s. 13; 2010/3, s. 3ff

Hansen, Morten, Vassingerød 1998/3, s. 20

Hansen, N., tapper 1991/2, s. 6

Hansen, Niels, ligbærer 1992/3, s. 14

Hansen, Niels Arne 1986/1, s. 9.; 1988/2, s. 9; 1989/1, s. 15; 1989/2, s. 16; 1989/4, s. 2; 1991/1, s. 2; 1994/1, s. 2; 2003/4, 11ff.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20

Hansen, Niels Peter se Hansen-Ruth, Niels Peter

Hansen, O., skomager 1998/3, s. 12

Hansen, Oda 1993/4, s. 7

Hansen, Ole 2007/1, s. 9

Hansen, Ole, fhv. vægter, forbryder, Smørum 1997/3, s. 15; 1999/2, s. 17, 19

Hansen, Ole ”Skrædder” 2010/3, s. 10

Hansen, Ole, statshusmand 1996/1, s. 10

Hansen, Olga, stationsforstander 1993/1, s. 7

Hansen, Oscar, kommunebogholder 2004/2, s. 6

Hansen, P., bygmester 1997/1, s. 20

Hansen, P., konsul 2001/1, 7f.

Hansen, Peder Christian Ludvig, brændevinsbrænder 1991/3, s. 5; 1991/4, s. 3, 8

Hansen, Peter, gårdejer 1990/3, s. 7

Hansen, Poul, Nr. Herlev 1993/1, s. 6f.

Hansen, Rasmus, slotsgartner 2001/1, s. 13

Hansen, Rudolf, værtshusholder 1991/4, s. 10f.

Hansen, Rudy, barn 1996/3, s. 11; 2007/1, s. 10

Hansen, Sophie Hedevig, madam 2010/2, s. 3

Hansen, Steffen 1995/3, s. 19f.

Hansen, Steffen Stummann, arkæolog 1992/1, s. 8

Hansen, Stine 2007/1, s. 10

Hansen, Svend, Nr. Herlev 1993/1, s. 5ff.

Hansen, Svend Ove 1995/2, s. 27

Hansen, Søren 2000/1, s. 21

Hansen, Søren 2001/3, s. 3

Hansen, Søren, slagteriarbejder 1996/3, s. 18f.

Hansen, Theodore 2006/1, s. 10, 15; 2009/2, s. 2

Hansen, Thorkild 2010/3, s. 12

Hansen, Tonny, murer 1995/2, s. 26; 2007/1, s. 10; 2010/1, s, 17; 2010/2, s. 13

Hansen, Torben 2010/3, s. 10

Hansen, Tove 2006/2, s. 15

Hansen, Verner, banearbejder 1993/1, s. 5ff.

Hansen, Victor, kontreadmiral 2001/4, s. 7

Hansen, Viggo, vognmand 1994/2, s. 21

Hansen, Villum, afbygger 1997/2, s. 20

Hansen, William, teglværksarbejder 1993/1, s. 6f.

Hansen, Yvonne 2007/1, s. 11

Hansen, Aase 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 15, 17; 2010/1, s. 16

Hansen-Ruth, Agnethe, se Scott, Agnethe M.

Hansen-Ruth, Anders, spillemand 1990/3, s. 9; 1991/1, s. 7

Hansen-Ruth, Esther 1990/3, s. 11

Hansen-Ruth, Gunhild 1990/3, s. 11

Hansen-Ruth, Gunhild Emilie 1990/3, s. 11ff.

Hansen-Ruth, Hans, gård- og spillemand 1990/3, s. 9f.

Hansen-Ruth, Hans Andreas, gård- og spillemand 1990/3, s. 10ff.; 1991/1, s. 6ff.

Hansen-Ruth, Inge 1990/3, s. 11

Hansen-Ruth, Niels Peter, gård- og spillemand 1990/3, s. 10; 1991/1, s. 8

Hansen-Ruth, Tove 1990/3, s. 11

Hansen-Vørup, urmager 2001/1, s. 13

Hanson, Chr., bogtrykker 1989/1, s. 12; 1996/3, s. 21

Hanson, Johan Peter, bogtrykker 2007/3, s. 7; 2010/2, s. 9

Hanssen-Nørremølle, H.P., politiker 1996/2, s. 18f.

Hansted, Birgit Svane, lektor 1988/2, s. 9, 11ff.

Harald, prins 1998/4, s. 15

Harboe, forpagter 1990/3, s. 7

Harboe, læge 1993/4, s. 10f.; 2003/1, s. 12

Hartmann, jomfru 1997/4, s. 13

Hartmann, Godfred, forfatter 1991/4, s. 19; 1994, 4, s. 21; 1996/1, s. 22; 1996/4, s. 22; 1997/4, s. 18; 1999/2, s. 4; 2007, 1, s, 19

Hartmann, Hans Henrik, læge 2002/2, s. 3

Hartmann, J.P.E., organist, komponist 2002/3, s. 10

Hartvig Olsen, Torben 2002/1, s. 15

Hasselager, A.V.B., postmester 1996/2, s. 10

Hasselager, Vilhelmine 2002/2, s. 14

Hauberg, Sonja, forfatter 2001/3, s. 13

Hauch, A.W., overhofmarskal 2000/3, s. 7

Hauch, Carsten, forfatter 1994/1, s. 5; 1996/3, s. 21

Hauge, fru 2007/1, 14

Hauge, Carl M., skotøjshandler 1989/3, s. 7; 1994/2, s. 16; 1995/2, s. 20; 2004, 2, s. 7

Haugstrup Jensen, Karen 2002/1, s. 3ff.

Haugstrup Jensen, Søren, højskoleforstander 1990/1, s. 13; 1995/4, s. 21; 2002/1, s. 3ff.

Haurowitz, frk., lærerinde 1995/3, s. 14

„Have-Grethe“, se Christiansen, Ane Margrethe

Havemann, Claus, kunstner 2001/4, s. 14

Havrehed, Henrik, historiker 1993/3, s. 9

Haxthausen, baron von, løjtnant 2007/3, s. 10

Haxthausen, F.W.A., staldmester 1995/4, s. 9

Hedegaard, Jens R., højskolelærer, kunstmaler 1989/2, s. 11ff.; 1989/3, s. 15f.; 1996/4, s. 3ff.

Hedegaard Jensen, Viggo, kommunaldirektør 1996/2, s. 5

Hedemand, Bent 2001/3, s. 3

Hedemann, Paul, præst 1990/4, s. 7, 10

Hedetoft, Ford-forhandler 2010/3, s. 4

Hedtoft, Hans, statsminister 1992/4, s. 12

Heegaard, Albertine 2007/1, s. 4

Heegaard, Andreas, købmand, gæstgiver 1999/1, s. 19; 2007/1, s. 4

Heegaard, Hedvig 2007/1, s. 4

Heegaard, Poul, købmand, sognefoged, Slangerup 1999/1, s. 19

Heegaard, Valdemar, gæstgiver 1991/4, s. 10f.; 2007/1, s. 4

Hefting, købmand 2003/1, s. 4

Hegel, Jacob Deichmann Frederik, forlægger 1992/4, s. 15

Hegel, Jacob Ferdinand, snedkersvend 1992/4, s. 14

Hegel, Niels Frederik Wilhelm, forlægger 1992/4, s. 14f.

Hegelund Lange, lektor 2010/1, s. 9

Heger, Christiane 2000/3, s. 4

Heiberg, Johan Ludvig, forfatter 2001/4, s. 9

Heiberg, Johanne Louise, skuespillerinde, forfatter 2001/4, s. 13

Heiberg, Peter, udgiver 1999/4, s. 24

Heiberg, Steffen, museumsinspektør 1988/1, s. 10; 2006/3, s. 19

Hein, Lisbeth, museumsinspektør 1986/1, s. 12

Heinrich, prins af Weimar 2001/4, s. 7

Hejn, Lene 2004/3, s. 13

Helbo, bagermester 1993/2, s. 10

Heldt, teglbrænder 2007/1, s. 10

Helge, Nynne, cand.mag. 1987/2, s. 6

Helms, Henrik Steffens, forfatter 2005/2, s. 3

Helt Poulsen, Knud, ingeniør 2003/1, s. 9

Hempel, Ellen 2002/4, s. 11

Hendrichsen, Peter, urmager 2007/1, s. 3

Hendriksen, Jørgen Frederik, statshusmand 1996/1, s. 11

Hendriksen, Peter V. 1998/4, s. 11

Henningsen, H.C. 2002/1, s. 4

Henningsen, Henning 1995/1, s. 21

Henny, ung pige i huset 1995/3, s. 14f.

Henriksdatter, Karen, lazaretmedhjælper 1992/3, s. 14

Henriksen, tobakshandler 1997/2, s. 13

Henriksen, H.H. 1989/4, s. 4

Henriksen, („Den Røde“), gårdejer 2003/1, s. 10; 2003/2, s. 11

Henriksen, Marius („Drengen“), gårdejer 2003/1, s. 10; 2003/2, s. 11

Henriksen, Søren, landpostbud 1986/2, s. 17

Henschel, Joseph, fotograf 1993/2, s. 9

Herdal, Jallgrim, postmester 1996/2, s. 10

Hering, Peter, urtekræmmer, grosserer, skibsreder 2004/3, s. 11ff.

Herler, Svend 1993/1, s. 18

Herlufsen, Børge, manufakturhandler 1998/4, s. 8

Hermann, prins af Weimar 2001/4, s. 7

Herring, Herman, hammermester 2007/2, s. 16

Hersleb, Peder, sognepræst, biskop 1996/2, s. 11f.; 1997/1, s. 14ff.; 1997/2, s. 18

Hertel, H.C., adjunkt 1993/2, s. 10; 1997/2, s. 8; 2001/3, s. 4

Hertz, Fischer, boghandler 1989/2, s. 4ff.; 1989/3, s. 10; 2001/1, s. 13

Hertz, Harald, boghandler 2001/1, s. 13

Hertz, Martin, boghandler 1989/2, s. 6f., 10; 1989/3, s. 6

Hertzog, garver 1999/3, s. 5f.

Hesdorf, Magnus, herreekviperingshandler 1990/1, s. 16, 18

Hess, Carsten 1992/4, s. 22

Hessel, Tormod, arkivleder 1998/4, s. 21

Hetsch, Chr., xylograf 1988/2, s. 2

Heuschkel, Selma Marie Louise 2009/1, s. 6

Heuschkel, Anna Christiane Oda 2009/1, s. 6

Heuschkel, Franz Hermann Alfred 2009/1, s. 3ff

Heuschkel, Hermann Franz, gæstgiver 2009/1, s. 3

Heuschkel, Oskar Johannes 2009/1, s. 6

Hilbard, John 1994/4, s. 16

Hillebrandt, bagermester 1993/2, s. 10

”Hilmar” se Lütken, Einar

Hingstrup Larsen, Janik 2001/3, s. 3

Hiort, Jacob Emil, dommerfuldmægtig 1999/2, s. 11ff.

Hiort-Lorenzen, Elly 1998/4, s. 21

Hirschnach, Christian Frederik, filantrop 1999/2, s. 4ff.

Hjort, Carl Jacob Emil, dreng 1999/2, s. 13f.

Hjort, Mathilde Jacobine Marie Emilie 1999/2, s. 13ff., 19

Hjorth, instrumentmager 1991/1, s. 7

Hjorth, Gunhild Emilie, se Hansen-Ruth, Gunhild Emilie

Hjorth, Jacob, skolemester 1990/3, s. 11

Hoff, berider 1994/3, s. 9

Hoffmann, Carl Frederik, skolediscipel 1998/1, s. 12

Hoffmann, Christian Henrik Ernst, skolediscipel 1998/1, s. 11

Hoffmann, Kai, digter 1997/1, s. 11

Hoffmann, Peder Hansen, sognepræst 1998/1, s. 11f.

Hoffmann, Wilhelm Andreas, skolediscipel 1998/1, s. 12

Hoffmeyer, Astrid, stadsbibliotekar 1996/4, s. 21

Hofmeier, Christian, skorstensfejer 1997/3, s. 20

Holberg, Ludvig, forfatter 1995/1, s. 6

Holch, fru 1995/1, s. 12

Holch, Mogens, kontorchef 1995/1, s. 10ff., 15, 18

Holck, Gunnar, tømrer 2003/2, s. 14

Holck, Povl 1992/4, s. 5, 7, 10, 12

Holck, Vilhelm, arkitekt, museumsinspektør 1989/2, s. 8; 1991/1, s. 9; 1992/4, s. 7, 12; 1993/4, s. 4f.; 1994/1, s. 14; 1996/3, s. 12; 2001/1, s. 13; 2002/3, s. 12; 2002/4, s. 10; 2006/1, s. 7ff.; 2007/1, s. 19

Holm, købmand 2004/3, s. 5

Holm, lærer 2001/2, s. 3

Holm, seminarieleder 1991/1, s. 11

Holm, Alexander 2004/3, s. 5

Holm, Amalie 2004/3, s. 5

Holm, Christine 2004/3, s. 5

Holm, Ebbe 2010/3, s. 13

Holm, Edv., professor 2006/1, s. 9

Holm, H.G.F., akvarelmaler 1998/2, s. 9ff.; 2001/4, s. 13

Holm, Ivan, skræddermester 1992/4, s. 14f.; 2003/1, s. 16

Holm, Jens, kobberstikker 1998/2, s. 10

Holm, Konrad, sømand 2004/3, s. 5

Holm, Lars Hansen 2004/3, s. 5

Holm, Martine 2004/3, s. 5

Holm, Nikoline, husjomfru 2004/3, s. 5

Holm, Povl 2004/3, s. 4

Holm-Nielsen, Eva, cand.mag. 1989/1, s. 15; 1989/3, s. 3ff.; 1990/3, s. 14; 1990/4, s. 13ff.; 1991/1, s. 2; 1991/2, s. 3, 4f., 6f.; 1991/3, s. 2, 17; 1991/4, s. 9ff., 15; 1992/1, s. 2; 1992/2, s. 19; 1992/4, s. 12f.; 1993/1, s. 4, 5ff.; 1993/2, s. 5ff.; 1993/3, s. 3ff.; 1993/4, s. 2, 7ff.; 1994/1, s. 4f., 14; 1994/2, s. 11ff.; 1994/3, s. 3ff., 9ff.; 1994/4, s. 5ff.; 1995/1, s. 5ff.; 1995/2, s. 2ff.; 1995/3, s. 11ff.; 1995/4, s. 3ff.; 1996/3, s. 5ff.; 1997/1, s. 13, 19; 1997/2, s. 7ff., 19, 23; 1997/4, s. 14ff.; 1998/2, s. 9ff., 15ff.; 1998/3, s. 11ff.; 1998/4, s. 10f., 12, 13ff.; 1999/1, s. 20ff.; 1999/2, s. 3ff., 20ff., 22; 1999/3, s. 18f.; 2000/1, s. 23; 2000/3, s. 3ff.; 2001/1, s. 14; 2001/2, s. 15; 2001/4, s. 13; 2002/1, s. 10ff.; 2002/3, s. 3ff.; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 3ff., 7ff.; 2004/1, s. 19; 2004/2, s. 19; 2005/1, s. 17ff.; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 14; 2006/1, s. 3ff.; 2006/2, s. 14ff., 18; 2007/1, s. 3ff., 17; 2007/3, s. 16f; 2008/1, s. 16, 18; 2008/3, s. 16; 2009/1, s. 10ff, 15, 17; 2009/2, s. 3; 2009/3, s. 3ff; 2010/1, s. 16, 17; 2010/2, s. 17

Holmskov, Helge, billedhugger 1991/4, s. 15

Holst, maler 2007/3, s. 13

Holten, C.F.von, adjudant 2007/1, s. 4

Holten, von, generalinde 2007/1, s. 4

Holtz, Evald, erhvervsflyver 2004/1, s. 14

Horneman, Emil, komponist 1993/2, s. 11

Hornemann, Birgitte Sophie 2000/3, s. 12

Hornemann, Jens Bröchner, stutmester 1999/2, s. 10

Horten, Sofie, redaktør 1991/1, s. 11

Hostrup, Helge 1988/1, s. 4

Hostrup, Jens Christian, digter, sognepræst 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 7; 1990/1, s. 9; 1990/3, s. 4; 1991/2, s. 9; 1991/4, s. 2; 1996/1, s. 5; 1996/2, s. 12f., 18; 1999/3, s. 10, 12; 2002/3, s. 7ff.; 2003/4, s. 9; 2010/1, s. 3

Hou, Karl Herman, skomagermester 1986/2, s. 17; 1994/2, s. 16

Hou, Marie, skotøjshandler 1994/2, s. 16

Hude, Karl, rektor 1989/3, s. 7; 2001/3, s. 6; 2003/3, s. 16; 2005/2, s. 5

„Hundemanden“ 1991/4, s. 17; 1994/1, s. 15; 2007/1, s. 10

Husfeldt, Erik, professor 1994/2, s. 12

Husted, Christen 1994/2, s. 12

Hvalsøe, Erik 2010/1, s. 18

Hvass, Lone, museumsinspektør 2001/1, s. 14; 2003/1, s. 15; 2006/1, s. 20

Hvidegaard, Torben 2006/2, s. 15

Hviid, John 2010/3, s. 5

Hviid, ordensbetjent 2003/2, s. 20

Hübner, Hans Christian, amtsfuldmægtig 2010/2, s. 5

Hyllested, Marianne Milling, se Milling Hyllested

Hyphoff, Povl Christian, urmager 1999/3, s. 4

Händel, Georg Friedrich, komponist 1994/3, s. 10

Høeberg, Albert, kammersanger 1986/2, s. 12

Høeg, fru, lærer 2006/2, s. 4

Høj, Peter 2002/1, s. 13

Højer, lærer 2001/3, s. 9

Højfeldt, frk., jordemoder 1995/2, s. 18

Højfeldt, Solbjørg, skuespiller 1996/2, s. 21

Høpfner, organist 2002/3, s. 10

Hørlyck, Søren, driftsbestyrer 1996/2, s. 14ff., 21

Hørup, Viggo 2006/1, s. 8; 2007/1, s. 5

Høyer, Gudmand, lærer 1994/3, s. 16; 1998/3, s. 9

Høyer, Louise, frk., asylmoder 1996/3, s. 14

Høyer Møller, Erik, forfatter, pastor emeritus 2003/3, s. 15

Høyer Olsen, Jens, boghandler 1989/3, s. 9; 1991/2, s. 4; 1991/4, s. 9; 1994/1, s. 4; 1998/4, s. 20f.; 2005/1, s. 17ff.; 2010/3, s. 12

Høyer Olsen, Knud Ole, boghandler 1989/3, s. 3ff.; 1991/2, s. 4; 1992/1, s. 8; 1993/4, s. 16; 2001/3, s. 3; 2005/1, s. 17

Høyer Olsen, Lis 1989/3, s. 8; 2005/1, s. 18

Høyrup, Lise 2001/4, s. 15

Haagen, stationsleder 1995/2, s. 25

 

 

Ibsen, C., købmand 1998/4, s. 8

Ingelstrøm, Marie Sophie 2010/2, s. 3

Ingemann, Bernhard Severin, digter 1994/3, s. 3f.; 1996/3, s. 5

Ingemann, Bernhard Severin, søn 1994/3, s. 3; 1997/2, s. 19

Ingemann, Frederik 1994/3, s. 3

Ingemann, Juliane Marie, født Wilcken 1994/3, s. 3

Ingemann, Marie Magdalene, født Trimborn 1994/3, s. 3

Ingemann, Ole, kirkesanger og skolelærer 1994/3, s. 3ff.; 1997/2, s. 19

Ingemann, Paulus Olaus, kirurg 1994/3, s. 3

Ingemann, Paulus Olaus, søn 1994/3, s. 3

Ingerslev Hansen 2004/1, s. 9

Ingleby, Annette 1994/2, s. 9

Ingleby, Elisabeth, ekspeditionssekretær 1994/1, s. 7ff.; 1994/2, s. 3ff.; 1994/3, s. 15ff.; 1994/4, s. 17ff.; 1995/1, s. 9ff.; 1996/3, s. 20; 1996/4, s. 3ff.; 2000/2, s. 3ff.

Ingleby, Kaj, kørerlærer 1994/1, s. 8; 2001/3, s. 3

Ingrid, dronning 1995/1, s. 5; 2010/2, s. 18

Ingwersen, Magnus, købmand 1998/4, s. 8

Ipsen, Bodil, skuespillerinde 2003/2, s. 5

Ipsen, Poul 2001/1, s. 14

Irminger, Carl, generaladjudant 1995/4, s. 9

Isabella af Spanien 1992/4, s. 18

Israelsen, frk., lærerinde 1995/3, s. 12, 14

Israelsen, Fr., købmand 1998/4, s. 8

Iuul, Jon A., sognepræst 1996/2, s. 13

Iversen, Anna Marie, gift Frisch 1992/4, s. 3ff., 7

Iversen, Asta, født Frisch 1992/4, s. 12

Iversen, Conrad, rektor 1991/1, s. 17; 1992/4, s. 3ff., 9; 1997/3, s. 7; 2001/3, s. 4; 2005/2, s. 7

Iversen, Johan Werner 1992/4, s. 9f., 12

Iversen, Margrethe, frk. 1992/4, s. 4

Iversen, Michael, cand.mag., inspektør 1992/4, s. 12

Iversen, Søren, „Pelseskrædderen“ 1999/1, s. 18f.

Jacobsen, frk. 2000/2, s. 7; 2001/3, s. 9

Jacobsen, Allan, fuldmægtig 1996/4, s. 8

Jacobsen, Alvilda, husholdningsskoleleder 1989/3, s. 7; 1991/1, s. 9ff.

Jacobsen, Andreas, tømrer og snedker 1999/1, s. 5ff.

Jacobsen, Betty („Jacobine“) 2002/1, s. 13f.

Jacobsen, Carl, brygger 1995/4, s. 23

Jacobsen, Einar, redaktør 1994/1, s. 5

Jacobsen, Erhard, politiker 2001/3, s. 16

Jacobsen, Gunnar, gartner 2005, s. 3, 8

Jacobsen, Hans E. 2010/1, s. 18

Jacobsen, J.C., brygger 1995/4, s. 23; 2002/3, s. 12; 2006/1, s. 9, 11f.

Jacobsen, Kaj, barn 1997/2, s. 14

Jacobsen, Kathrine, født Jespersen 1999/1, s. 6ff.

Jacobsen, Lis Skjernaa, se Skjernaa Jacobsen

Jacobsen, Lorentz, smed 1993/1, s. 4

Jacobsen, Ole, murersvend 2009/3, s. 16

Jacobsen, Otto, højskoleforstander 1990/3, s. 3

Jacobsen, Otto Thye se Thye Jacobsen

Jacobsen, Peder 1999/1, s. 7

Jacobsen, Sigurd, barn 1999/1, s. 7

Jacobsen, Viggo 2002/1, s. 16

Jakobsen, Anders Peter, statshusmand 1996/1, s. 11

Jakobsen, Hans Thomas, statshusmand 1996/1, s. 11

Jakobsen, Jakob, infanterist, landmand 1999/1, s. 3f.

Jakobsen, Johanne Marie, født Olsen 1999/1, s. 3f.

Jakobsen, Lars Aksel, journalist 2006/2, s. 16

Jandrup, overbetjent 2003/2, s. 20

Jarl, Axel, godsejer, kunstmaler 1995/1, s. 20f.; 2003/3, s. 18; 2005/3, s. 5

Jarl, Viggo, kunstmaler 2005/3, s. 5

Jarlmark, Niels 1998/2, s. 3ff.

Jattrup, Steen, arkitekt 2001/4, s. 12

Jellingsø, Finn, lærer 2006/2, s. 4

„Jens Omgang“, se Nejede, Jens Hansen

Jensdatter, Anne 2000/4, s. 5

Jensdatter, Karen, gift Ambjørn 1998/3, s. 20

Jensen, forpagter, Lundegaard, Gentofte 1999/2, s. 13

Jensen, forvalter på Nordsten 2007/1, s. 10

Jensen, guldsmed 2007/3, s. 8, 12; 2008/2, s. 10, 16

Jensen, journalist 2004/2, s. 7

Jensen, („Lille Jensen“), klejnsmed 1988/1, s. 14

Jensen, kriminalassistent 2003/2, s. 20

Jensen, murer 1996/3, s. 12

Jensen, sadelmagersvend 1998/2, s. 3

Jensen, snedkermester 2007/1, s. 13

Jensen, vejmand, Ullerød 1998/4, s. 8

Jensen, A., konfekturehandler 1993/3, s. 4

Jensen, Albert, hotelejer 1994/3, s. 20f.

Jensen, Alex, købmand 1998/4, s. 8; 2001/1, s. 13

Jensen, Alfred 2002/1, s. 15

Jensen, Alice 2006/2, s. 8

Jensen, Anders 2001/2, s. 3

Jensen, Andreas Peter 2001/2, s. 3

Jensen, Ane Margrete 2000/4, s. 6

Jensen, Anne 2007/2, s. 11

Jensen, Anne Marie, bibliotekar 1990/2, s. 12; 1994/2, s. 10

Jensen, Anne Mette, barn 1996/3, s. 13

Jensen, Arild, automobilforhandler 2005/1, s. 12

Jensen, Asta 1993/3, s. 10

Jensen, August 2010/2, s. 8

Jensen, B., snedker 1996/3, s. 12

Jensen, Bente 2001/4, s. 15

Jensen, Beth, børnehaveleder 1996/3, s. 16f.

Jensen, Bodil 1992/4, s. 13; 1993/1, s. 4

Jensen, C.A., kunstmaler 2000/3, s. 11

Jensen, Carl C., sadelmager 2004/1, s. 4

Jensen, Carl, provst 2004/3, s. 10

Jensen, Carl, spækhøker, gæstgiver 1997/4, s. 11, 13

Jensen, Carsten 2003/2, s. 15

Jensen, Carsten Nejst, se Nejst Jensen, Carsten

Jensen, Christen, brændevinsbrænder 1997/4, s. 11

Jensen, Christen, købmand 1991/3, s. 8

Jensen, Christian Friis, lærer 1991/4, s. 18

Jensen, Christian Møller, se Møller Jensen, Christian

Jensen, Ejner 2000/1, s. 21; 2010/3, s. 12

Jensen, Elisabeth, Nødebo 1998/1, s. 11

Jensen, Ellen 2003/1, s. 9

Jensen, Ellen Kirstine 2000/4, s. 6

Jensen, Ellen Sylvest, barn 1997/2, s. 14

Jensen, Else 2003/1, s. 9

Jensen, Else 2007/1, s. 9

Jensen, Emmy (ismejeri) 2006/2, s. 8

Jensen, Erik („Betonbonden“) 2003/1, s. 5

Jensen, Erik („Øregejl“) 2003/2, s. 13

Jensen, Erik, chefredaktør 1996/2, s. 21

Jensen, Erland Lund, se Lund Jensen, Erland

Jensen, Erling 2007/1, s. 9

Jensen, Ferdinand, dreng 1993/4, s. 10

Jensen, Ferdinand, sognepræst 1990/4, s. 10

Jensen, Finn, bager 2006/2, s. 16; 2007/1, s. 17

Jensen, Flemming, skuespiller 1996/3, s. 4

Jensen, Fr. Marius, detailhandler 2009/1, s. 9

Jensen, Georg, sølvsmed 1988/1, s. 14

Jensen, Grethe 2007/1, s. 10

Jensen, Gundeline Birgitte, født Hansen, arrestforvarerenke 1998/4, s. 19

Jensen, Gunnar 1993/4, s. 10

Jensen, Gunnar 2001/3, s. 3

Jensen, H.M., rektor 2000/2, s. 7; 2001/3, s. 11ff.

Jensen, Hans, husmand 2000/4, s. 6

Jensen, Hans, købmand 2010/3, s. 4, 5

Jensen, Hans Jakob, skolelærer, smed 1998/1, s. 11

Jensen, Hans Jørgen 2000/1, s. 21

Jensen, Hans Peder, fodermester 2010/1, s. 12

Jensen, Harald 2006/2, s. 8

Jensen, Helga 1993/4, s. 10

Jensen, Henrik, arrestforvarer 1998/4, s. 19

Jensen, Holger 2006/2, s. 8

Jensen, Holger, arkitekt 1995/3, s. 9

Jensen, J.P., drejermester 1991/1, s. 17

Jensen, J., statskonsulent 2003/1, s. 15

Jensen, Jens, kanondrejermester 2010/2, s. 3

Jensen, Jens 2007/1, s. 9

Jensen, Jens, savværksarbejder 1993/4, s. 10

Jensen, Jens, vejmand 2003/1, s. 9

Jensen, Jens Hansen, statshusmand 1996/1, s. 11

Jensen, Jens Jørgen 2003/2, s. 11

Jensen, Jens Ove 2000/1, s. 21

Jensen, Jens P., Freerslev 1998/4, s. 8

Jensen, Jens Peter 2000/4, s. 6

Jensen, Jens S., borgmester 1987/2, s. 4f.; 1989/1, s. 10; 1990/3, s. 14; 2001/1, s. 14; 2010/3, s. 18

Jensen, Jette 2006/2, s. 9

Jensen, Johan Diderik, husmand, hønsekræmmer 1998/1, s. 19; 1999/2, s. 18f.; 2000/4, s. 5ff.

Jensen, Johannes („Lappedykkeren“), teglværksarbejder 2003/1, s. 4

Jensen, Johannes 2006/2, s. 15

Jensen, Johannes, sognepræst 1998/1, s. 12; 2000/3, s. 13

Jensen, Johannes V., forfatter 1990/4, s. 7

Jensen, Juliane 2002/3, s. 6

Jensen, Juliane Marie, jomfru 2000/3, s. 13

Jensen, Jørgen, arbejdsmand, tømmermand, møllekusk 2000/4, s. 5

Jensen, Jørgen, barn 2006/2, s. 9

Jensen, Jørgen Johansen 2000/4, s. 6

Jensen, K. Albert, arkitekt 2006/1, s. 9

Jensen, Karen Haugstrup, se Haugstrup Jensen, Karen

Jensen, Karen, pige 1993/4, s. 10

Jensen, Kirsten 2007/1, s. 10

Jensen, Kirsten, borgmester 2010/3, s. 19

Jensen, Knud-Erik, organistassistent 2002/3, s. 17

Jensen, Kristine, se Begtrup, Kristine

Jensen, Kurt 2000/1, s. 21

Jensen, L. Andkjær, se Andkjær Jensen, L.

Jensen, Lars, gårdejer 1990/3, s. 4

Jensen, Lars, vognmand 2003/2, s. 12

Jensen, Laurids 2003/1, s. 4

Jensen, Laurits, Ellegård 2003/1, s. 5

Jensen, Leif 2006/2, s. 9

Jensen, Lone 2006/2, s. 13

Jensen, Ludvig, trykkeriarbejder 1993/4, s. 10

Jensen, Magda 2004/2, s. 7

Jensen, Marian 2006/2, s. 9

Jensen, Marie, frk., parfumehandler 1997/2, s. 16

Jensen, Marius 2003/1, s. 5

Jensen, Mathilde 2005/3, s. 17

Jensen, Nicolai, chauffør 2010/2, s. 16

Jensen, Niels, gårdmand, Sundbylille 1999/1, s. 13

Jensen, Niels, husmand og daglejer 2000/4, s. 6

Jensen, Niels ”Lange” 2010/1, s. 5

Jensen, Niels Johansen 2000/4, s. 6

Jensen, Niels Valdemar 2010/3, s. 5

Jensen, Nora 1993/1, s. 4

Jensen, O. C., guldsmed, folketingskandidat, redaktør 2010/2, s. 3ff

Jensen, Ole, højskoleforstander 1995/4, s. 21

Jensen, Ole, højskolelærer 1989/3, s. 16; 1993/3, s. 10; 1999/1, s. 2, 6f.

Jensen, Ole Cæsar, sognepræst 1996/2, s. 13

Jensen, Ole Ingemann Bernhard, statshusmand 1996/1, s. 11

Jensen, Peder, politibetjent 1997/3, s. 18

Jensen, Poul 2002/1, s. 16

Jensen, Poul 2003/1, s. 9

Jensen, Poul, barnevognsfabrikant 1993/1, s. 4

Jensen, Poul, typograf 1990/1, s. 15ff; 2010/2, s. 15, 16

Jensen, Poul Erik 2003/2, s. 11

Jensen, Poul Juul 2010/2, s. 9

Jensen, Rogert, dampvaskeriejer 1994/2, s. 12; 2004/1, s. 9

Jensen, Sigrid 2006/2, s. 8

Jensen, Susanne, gift Brammer 1998/1, s. 12

Jensen, Svend Aage 2000/1, s. 21

Jensen, Søren Haugstrup, se Haugstrup Jensen, Søren

Jensen, Thorvald, læge 1986/2, s. 16f.

Jensen, Vagn, kontorchef 2005/3, s. 5

Jensen, Valborg, lærerinde, asylleder 1989/3, s. 16f.; 1996/3, s. 12ff.; 1996/4, s. 3, 6, 8

Jensen, Valdemar, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19

Jensen, Valdemar, bagermester 1993/4, s. 10

Jensen, Viggo, præst 2006/2, s. 9

Jensen, Viggo Hedegaard, kommunaldirektør, se Hedegaard Jensen, Viggo

Jensen, Vilhelm 1990/4, s. 14

Jensen, William, boghandler 1989/3, s. 5f.; 1992/3, s. 12; 1993/2, s. 10; 2003/4, s. 7

Jensenius, Herluf, tegner 1992/4, s. 11; 1995/1, s. 7

Jensmark, Hans, pastor 2003/1, s. 8f.

Jentzmer, Jørgen, fiskemester 1992/3, s. 15

Jepmond, Ove van 2010/1, s. 10

Jeppesen, Hans 2005/3, s. 15

Jepsen, fru, rengøringskone 1995/3, s. 14

Jersin, Asta, se Paulsen, Asta

Jessen Hansen, John, fotograf, redaktør 2009/1, s. 13, 15; 2009/3, s. 19, 20; 2010/1, s. 12, 14; 2010/3, s. 19, 20

Joachim, prins 1995/4, s. 3; 2002/3, s. 3

Jochumsen, jernstøber 1990/1, s. 4

Joensen, Sverre Eide 2001/3, s. 3

Johansdotter, Johanna Beate 2008/1, s. 12

Johansen, lektor 2001/3, s. 9

Johansen, gartner, Kagerup 1994/4, s. 5, 9

Johansen, Andreas, skovløber 1998/3, s. 15

Johansen, Anna Marie 2001/1, s. 3ff.

Johansen, Bertha 2006/2, s. 3

Johansen, Einar, sognepræst 1994/2, s. 21; 1994/4, s. 10; 1995/3, s. 9

Johansen, Inger Margrethe, se Pedersdatter, Inger Margrethe, gift Johansen

Johansen, Jens 2009/1, s. 14

Johansen, John 2006/2, s. 3

Johansen, Niels 2001/1, s. 6f.

Johansen, Oskar, fotograf 1989/2, s. 10; 2008/1, s. 20; 2008/2, s. 9

Johansen, Peter, vægter 1997/4, s. 13; 1998/1, s. 17; 1998/3, s. 14ff.; 1999/1, s. 15f.

Johansen, Ruth Schiller 2006/2, s. 3

Johanson, Gert 2006/2, s. 15

Johnsen, portør 1994/1, s. 15ff.

Johnsen, Ernst 2003/2, s. 10

Johnsen, Michael Sten, arkitekt 2006/3, s. 17

Johnsson, Palle, flyver 2004/1, s. 12

Jonasdatter, Dorthe, gift Nielsen, Nejede 1997/4, s. 9f.

Jonasdatter, Karen, Nejede 1997/4, s. 9

Jonassen, lærer 1997/3, s. 13

Jonassen, Niels 1997/4, s. 9

Jordan, Marcus, kartograf 1993/1, s. 10

Juel, Jens, kunstmaler 1995/1, s. 6

Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel, dronning 1995/4, s. 3; 1996/4, s. 22; 2002/3, s. 3

Juncker, Axel 2003/3, s. 15

Junge, Joachim, forfatter 2007/1, s. 18

Just, Hermann, kongelig løber 1990/2, s. 17

Just, Margrete 1990/2, s. 17

Juul, Christian, sadelmagersvend 1998/2, s. 3

Juul, Jon A., sognepræst, se Iuul, Jon A.

Juul, Maren, skoleinspektør 2006/2, s. 3

Juul, Vilhelm, slagter 2007/1, s. 9

Juul Jensen, bagermester 1989/1, s. 10; 1993/4, s. 17

Juul Jensen, Poul 2010/2, s. 9

Jürgensen, Sophie Konradine 2004/3, s. 28ff.

Jæhnigen, V., domkantor 2002/3, s. 13

Jørgensdatter, Karen 1996/3, s. 11

Jørgensdatter, Pernille Kirstine, gift Kalberg 1998/1, s. 16

Jørgensen, malermester 1998/4, s. 6

Jørgensen, murermester 1994/2, s. 14

Jørgensen, møller, Ullerød 1998/4, s. 8

Jørgensen, sadelmagermester 1998/2, s. 3f.

Jørgensen, sygehusinspektør, Frederikssund 1995/1, s. 15

Jørgensen, A., købmand 1998/4, s. 8

Jørgensen, Alma Franciska, lærerinde 1997/2, s. 15; 1999/3, s. 13; 1999/4, s. 12ff.; 2003/2, s. 18

Jørgensen, Andreas, maler, farvehandler 1989/2, s. 10

Jørgensen, Andreas Lauritz, grosserer 1999/4, s. 14

Jørgensen, Andreas Laurits 2002/2, s. 5, 8

Jørgensen, Anna Margrethe 1991/4, s. 8

Jørgensen, Annelise 1994/1, s. 2

Jørgensen, Annelise 2006/2, s. 13

Jørgensen, Asta 2003/2, s. 20

Jørgensen, Bent 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13

Jørgensen, Bent, lektor 1991/3, s. 16

Jørgensen, Bent Ove, erhvervschef 1997/2, s. 22

Jørgensen, Betty, lærerinde 1999/4, s. 12f.; 2003/2, s. 18

Jørgensen, Camilla Frederikke 2008/3, s. 4

Jørgensen, Carl Emil, skovfoged 2006/3, s. 20; 2007/2, s. 14; 2008/3, s. 3ff.

Jørgensen, Christian 2002/2, s. 3

Jørgensen, Christian, adjunkt 1999/4, s. 3f., 14

Jørgensen, Christian, havearbejder 1996/3, s. 11

Jørgensen, Christiane, født Børgesen 1999/3, s. 3ff.; 1999/4, s. 3, 10; 2002/2, s. 3; 2007/3, s. 4

Jørgensen, Dines, arkitekt 1996/3, s. 16

Jørgensen, Dorthe Sophie, se Hansen, Dorthe Sophie

Jørgensen, Einar Gade, eventyrer 1996/3, s. 3

Jørgensen, Elisabeth Cathrine 2008/3, s. 3

Jørgensen, Frederik, barn 1999/4, s. 14

Jørgensen, Frederik Julius, student 1999/3, s. 7; 1999/4, s. 14; 2002/2, s. 3ff.

Jørgensen, Frederikke, barn 1999/3, s. 8

Jørgensen, Frits Julius 2007/2, s. 14

Jørgensen, Hans, sadelmagermester 1989/2, s. 10

Jørgensen, Hans D., sadelmager 2004/1, s. 3ff.

Jørgensen, Harald 2009/3, s. 3

Jørgensen, Hedvig, født Rasmussen 1995/2, s. 3ff.

Jørgensen, Helge 2010/1, s. 9

Jørgensen, Helge, civilarbejder 1990/3, s. 3f., 6

Jørgensen, Henriette Flemmine 1999/4, s. 14; 2002/2, s. 3

Jørgensen, Inger Marie 2008/3, s. 4ff.

Jørgensen, Jens Peter, staldmester 1987/2, s. 12; 1989/2, s. 10; 2004/1, s. 3

Jørgensen, Jensine 1986/1, s. 15; 1991/3, s. 16; 2001/4, s. 11

Jørgensen, Johannes, slagtermester 1999/4, s. 13

Jørgensen, Juliane, fru 1999/4, s. 12

Jørgensen, Jytte, lektor 1987/2, s. 3f.; 1994/1, s. 2

Jørgensen, Jørgen („Dudimut-Jørgen“) 2006/2, s. 11

Jørgensen, Jørgen, hestgarder 1991/2, s. 7

Jørgensen, Jørgen Frederik, barn 1999/4, s. 14

Jørgensen, Jørgen Peder 2002/2, s. 3

Jørgensen, Jørgen Peter, urmager 1999/3, s. 10ff.; 1999/4, s. 4ff.; 2009/3, s. 13

Jørgensen, Karen Marie 2001/2, s. 8

Jørgensen, Kristian, musiker 1996/3, s. 3

Jørgensen, L.P. Helmer, disponent 2010/3, s. 4

Jørgensen, Lars, urmager 1999/3, s. 3ff.; 1999/4, s. 3ff.; 2002/2, s. 3; 2007/3, s. 4ff.; 2008/2, s. 6ff., 10ff.; 2009/3, s. 13

Jørgensen, Mads, herskabskusk 2001/2, s. 8

Jørgensen, Maren, frk. 1997/3, s. 14; 2002/3, s. 6

Jørgensen, Marie 2004/1, s. 3

Jørgensen, Marinus 1995/2, s. 9

Jørgensen, Martha Elisabeth, født Jensen 1994/1, s. 7ff.

Jørgensen, Mette Kirstine Frederikke 1999/4, s. 14; 2002/2, s. 3, 7

Jørgensen, Oskar, inkassator 2003/2, s. 17f.

Jørgensen, Peter 2006/2, s. 13

Jørgensen, Poul („Chokolade-Poul“) 2006/2, s. 12

Jørgensen, Poul, depotejer 1996/2, s. 6

Jørgensen, Poul, tømrermester 2004/1, s. 10

Jørgensen, Poul Erik 2006/2, s. 15

Jørgensen, Rasmus, sadelmagersvend 1998/2, s. 3

Jørgensn, Sofie Frederikke, barn 1999/3, s. 8

Jørgensen, Svend 1987/2, s. 15ff.; 1989/2, s. 10

Jørgensen, Svend 2002/2, s. 11

Jørgensen, Svend Stenhøj 1994/2, s. 20

Jørgensen, Søren 2006/2, s. 9

Jørgensen, Thora, lærerinde 1999/4, s. 12f.; 2003/2, s. 18

Jørgensen, Truels 2000/4, s. 8

Jørgensen, Vilhelm, husmand 2010/2, s. 16

Jørgensen, Willy Otto Christian, former 1994/1, s. 7ff.

Jørgensen, Aage 2002/2, s. 11

Jørgensens, Chr., enke, Nødebo 1999/3, s. 17

Kabell, fru ingeniør 1995/1, s. 5

„Kaffekanden“ 1991/4, s. 18; 1993/4, s. 14

Kalberg, Andreas Jørgen, skræddermester 1998/1, s. 16f.

Kalberg, Johanne 1998/1, s. 16

Kalberg, Jonas, skræddermester 1998/1, s. 16

Kann, Kirsten 2005/1, s. 18

Kastberg, proprietær 2004/3, s. 6

Kastberg, Heinrich, dugmagersvend 2010/1, s. 5

Keller, Thora, koncertsanger 2002/3, s. 13

Kellermann, Christian, kammermusiker 1993/2, s. 14

Kemp, Eva 1990/4, s. 3ff.

Kemp, Tage, arvelighedsforsker 1990/4, s. 3, 8

Kern-Hansen, guldsmed 1994/4, s. 6; 2003/1, s. 12

Kern-Hansen, urmager 1989/3, s. 6

„Kesser“ 1996/3, s. 3

Kibenich, enkefru 2003/3, s. 9

Kiby, tandlæge 2001/3, s. 12

Kielberg, købmand 2006/2, s. 7

Kielberg, tømrermester 2002/4, s. 8

Kielberg, Emil, murermester 1990/2, s. 15; 1990/3, s. 7

Kielberg, F., murermester 1991/1, s. 17; 2001/1, s. 13; 2006/1, s. 9

Kierkegaard, Louis, isenkræmmer 1990/1, s. 16, 18

Kierkegaard, Michael Pedersen, købmand 1991/3, s. 17; 1999/3, s. 19

Kierkegaard, Peter Chr. 2004/3, s. 4

Kierkegaard, Søren, filosof 1991/3, s. 17; 1999/3, s. 19; 2003/2, s. 16ff.

Kiilerich, Carl Ewald, sognepræst 1995/2, s. 8; 1996/2, s. 13; 2004/2, s. 12

Kinch, fru byskriver 1996/3, s. 6

Kinch, Otto Peter, byskriver 1991/4, s. 15; 1999/3, s. 8; 2007/3, s. 10

Kiowsky, Per, havearkitekt 1995/4, s. 15

Kirchhoff, A.W., fotograf 1994/3, s. 11f.

Kirchhoff, Hans, dr.phil. 1989/1, s. 3

Kirk, Børge, førstelærer 1994/3, s. 6; 2000/1, s. 20f.; 2004/2, s. 17

Kirk, Kaare 2000/1, s. 21

Kirk, Nanna 2000/1, s. 21

Kirkeby, Lars, arkitekt 2008/3, s. 16

Kirkegaard, Jens 1992/3, s. 2

Kisling, fru ingeniør 1995/1, s. 5

Kisling, Holger, driftsingeniør 1990/2, s. 4, 6; 1995/2, s. 11; 1998/4, s. 6; 2005/1, s. 11

Kjeldgaard-Pedersen, Jørgen, skatteinspektør 1996/2, s. 3ff.

Kjeldmand, Birgit 2001/3, s. 14ff.; 2002/1, s. 13

Kjeldsen, Alfred 2006/2, s. 6

Kjeldsholm, Svend Nielsen, lærer, kirkesanger 1994/3, s. 4

Kjelstrup, sygehusforvalter 1991/1, s. 4

Kjær, kammerjunker 1995/4, s. 9

Kjær Andersen, Gerda 2006/2, s. 15

Kjærgaard, Thorkild, museumsinspektør 1994/3, s. 2; 1995/1, s. 21

Kjødt, Chr. Hartvig, pastor emeritus 2003/3, s. 16

Kjøller, Laura, fru 1998/4, s. 8

Kjølner, B., gymnastiklærer 1999/2, s. 21; 2001/1, s. 13; 2001/3, s. 6, 9; 2002/1, s. 13

Kjølner, Th., maler 2003/4, s. 3

Kleiminger, Poul 2010/1, s. 18

Klinke, fru 2005/1, s. 5

Klodskov 1995/4, s. 19

Kloss, Frederik Theodor, marinemaler 1998/2, s. 11

Kloumann, journalist 2004/2, s. 6

Kluck, Elisabeth Margrethe, gift Nielsen 1998/4, s. 19

Kluck, Johan Benjamin 1998/4, s. 19

Klüver, fyrbøder 1998/4, s. 5

Kløvedal, Troels 2010/1, s. 17

Knauer, Ove, redaktør 1986/2, s. 16; 1994/1, s. 5; 1999/2, s. 21f.; 2001/1, s. 13

Knobelauch, jomfru 2002/2, s. 3

Knoblauch, Jacobine Juliane, se Adolph, Jacobine Juliane

Knoblauch, Johann Jacob David, vagtmester 1999/2, s. 19

Knoblauch, Juliane Marie, født Langhoff 1999/2, s. 13f., 19

Knoblauch, Sophie Marie 1999/2, s. 13ff., 19

Knud den Store, konge 1988/2, s. 8

Knudsen, forpagter 2004/3, s. 7

Knudsen, Gunnar, grosserer 2010/1, s. 8

Knudsen, Helvine 2001/1, s. 5

Knudsen, Jakob, forfatter 1990/1, s. 9; 1990/4, s. 7; 1996/2, s. 19

Knudsen, Jenny 2003/3, s. 19

Knudsen, Peder 2001/1, s. 5

Knudsen, Peter Christian, forbryder 1997/3, s. 15

Knudsen Schaltz, Knud, se Schaltz, Knud Knudsen

Knudsen, Th., sagfører 1999/2, s. 21

Knuth, Frederikke Sophie, grevinde, født Løvenørn 1995/4, s. 8; 1996/3, s. 6

Knuth, Hans Schack, amtmand, greve 1993/2, s. 9; 1995/4, s. 8; 1998/2, s. 12; 2008/2, s. 7; 2007/3, s. 10; 2008/2, s. 7

Knuth, S.C.V.V., sekondløjtnant, greve 1998/2, s. 12

Knæckenborg, G.S., adjunkt 1993/2, s. 10

Koch, Jørgen Hansen, hofbygmester 2000/3, s. 9

Koch, Poul, pantefoged, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19; 1998/3, s. 13

Koch, Robert, læge 1992/3, s. 12

Koch, Vivi 2006/2, s. 15

Koefoed, Peder, kartograf 1993/1, s. 12

Kokholm, Thora, dameskrædderinde 1994/2, s. 20

Kolberg, Andreas, professor 1995/4, s. 9

Kollerød, Ole Pedersen, forbryder 1997/3, s. 15ff.; 1997/4, s. 9ff.; 1998/1, s. 16ff.; 1998/2, s. 13f.; 1998/3, s. 14ff.; 1998/4, s. 16ff.; 1999/1, s. 10ff.; 1999/2, s. 11ff.; 2000/3, s. 13ff.; 2000/4, s. 3ff.

Kongstad (Petersen), Kristian, tegner, kunstmaler 1989/4, s. 2, 9ff.; 1992/2, s. 13; 1992/3, s. 13; 1995/1, s. 3; 2003/4, s. 4; 2007/2, s. 5

Konow, Marie 2000/3, s. 9

Kornbeck, Johan Peter, professor 2003/4, s. 4

Kornerup, Bjørn, overarkivar 1990/4, s. 8; 1998/2, s. 15; 2001/3, s. 3; 2005/3, s. 16

Kornerup, Merete 2010/2, s. 2, 13

Korsgaard, lærer 2001/3, s. 9

Korsgaard, Lea, journalist 2005/3, s. 20; 2006/2, s. 14

Kousgård Sørensen, John 2001/2, s. 13

Kragemose, Kurt, kontorchef 2005/3, s. 12

Kramer, Finn Erik, museumsinspektør 2003/3, s. 18; 2008/3, s. 18

Krause, H., farvehandler 2003/4, s. 13

Kretzschmer, K.F., adjunkt 2001/3, s. 8

Krieger, Johan Cornelius, havearkitekt 1990/2, s. 13

Krieger, L., kaptajn 2009/3, s. 9

Krier, Rob, arkitekt 1995/4, s. 14

Kristensdattter, Karen 2007/2, s. 18

Kristensen, Eske, arkitekt 1990/2, s. 10

Kristensen, Grethe 2006/2, s. 14

Kristensen, Inge 2008/1, s. 19

Kristensen, Aage Julius 2006/2, s. 14

Krog, Christian Hansen, købmand, sognefoged, Slangerup 1999/1, s. 19

Krog, Laurits, bog- og papirhandler 1989/3, s. 4f., 10; 1991/2, s. 4; 1996/3, s. 5; 2007/3, s. 7ff.; 2008/2, s. 5, 13

Krog, Schack Hans Georg, købmand, sognefoged, Slangerup 1999/1, s. 12f., 19

Krog, Trine 1989/3, s. 5

Krogh, Grethe 2002/3, s. 18

Krogh, J.K., kommunelærer 1993/4, s. 12

Krogh, Line, instruktør 1994/3, s. 7

Krogh Sørensen, Margrethe, bibliotekar, se Sørensen, Margrethe Krogh

Kromose, Frida 1996/3, s. 3

Krossing, Frederik, adjunkt 1996/3, s. 5f.; 2004/3, s. 8ff.

Kruse, Karl, brænderikarl 2004/3, s. 19

Kruse, Knud, formand 1996/2, s. 21

Krÿger, løjtnant 2004/3, s. 5

Krøyer, H.E. 2000/3, s. 9

Krøyer, P.S., kunstmaler 2006/1, s. 8

Kuhlau, Frederik, komponist 2001/4, s. 9

Kuhlman, C.J.R., driftsbestyrer 1993/4, s. 20; 1994/1, s. 18; 1997/1, s. 8; 2004/1, s. 15; 2005/1, s. 15

Kure, Erik, organistassistent 2002/3, s. 17

Kusk, Grethe, kunsthistoriker 1996/1, s. 21

Kvist, Jens Pedersen, statshusmand 1996/1, s. 11

Kyhl, W., møbelhandler 1986/2, s. 8

Kyhnau, frk., asylbestyrerinde 1996/3, s. 12ff.

Kynde, Otto Chr., amtsforvalter 2004/3, s. 11

Kynne Frandsen, Per, organist 2002/3, s. 16ff.; 2010/2, s. 18

Küsch, Ida 2003/1, s. 13

Købke, frk. 2006/1, s. 10; 2010/2, s. 18

Købke, Conradine Antoinette Caroline 2004/3, s. 6; 2004/3, s. 20

Købke, Peter Behrend, bagermester 2004/3, s. 6, 14, 20

Køhlert, Svend, sadelmagersvend 1998/2, s. 3

Køie, urmager 1998/3, s. 12

Kønigsfeldt, J., adjunkt 1993/2, s. 10; 2008/2, s. 10

Køppen, Gottlif Ludewig, mægler 1993/2, s. 5

Køster, Th., boghandler 1989/2, s. 7; 1989/3, s. 8

Kaarup-Nielsen, Kirsten Vilhelmine, født Hansen-Sigvard, lærerinde 2000/1, s. 4ff.; 2004/1, s. 17; 2005/1, s. 16

Kaas, fru dommer 1994/4, s. 20

Kaas, Frederich, kaptajnløjtnant 2010/2, s. 11

Kaas, Frederik Christian, admiral 2010/2, s. 11

Kaas, Ulrich Christian, admiral 2010/2, s. 11

Kaas, Ulrich, viceadmiral 2010/2, s. 11

Kaas, Valentine 2010/2, s. 11

 

 

Labri, „professor“ 1987/2, s. 17; 1991/4, s. 7

Lange, farver 2004/3, s. 5

Lange, kaptajn 2004/3, s. 5

Lange, slotsportner 2006/1, s. 7

Lange, tømrermester 2006/3, s. 6

Lange, Carl, kabinetssekretær 2004/3, s. 6

Lange, Ferdinand 2004/3, s. 6

Lange, Hans, købmand 2004/3, s. 6

Lange, Jens, stadsmusikant 1990/3, s. 10

Lange, Julius, tømrermester 1996/3, s. 10, 12; 1998/3, s. 12; 2001/1, s. 13

Lange, Margrethe 2006/3, s. 6

Lange, Svend Hegelund 2001/3, s. 14

Lange, Thor, forfatter 1991/2, s. 10f.

Lange, Victor, ørelæge, dr.med. 1994/3, s. 10f.; 2005/2, s. 3

Langer, Peter 2010/1, s. 18

Langerman, forpagter 2001/2, s. 7

Langhoff, Knud, gæstgiver 1999/2, s. 19

„Larno“, se Larsen, Georg, artist

„Lars Kanit“, se Berg, Asger

Larsen, bogholder 1994/4, s. 18

Larsen, forsøgsassistent 2005/1, s. 16

Larsen, fru, aviskone 1991/4, s. 5

Larsen, fru, syerske 1995/2, s. 8

Larsen, fru vognmand 2007/1, s. 11

Larsen, gartner 1997/2, s. 13

Larsen, inspektør, Arbejdsanstalten 1995/1, s. 15

Larsen, købmand, Frederiksværk 1998/3, s. 18

Larsen, lærer 2005/1, s. 7

Larsen, postbud 2007/1, s. 9

Larsen, sognefoged 1996/3, s. 10

Larsen, teglværksarbejder 2000/1, s. 15

Larsen, værkmester 2006/3, s. 14

Larsen, Adolf Julius, barbermester 2009/1, s. 9

Larsen, Aksel, politiker 1990/1, s. 15

Larsen, Anders, gårdejer 2001/2, s. 6

Larsen, Anni 2007/1, s. 10

Larsen, Arne, barn 2006/2, s. 15

Larsen, Arne, købmand 2006/2, s. 7

Larsen, Carl, landmand, bestyrer 2003/2, s. 13

Larsen, Carl Theodor, statshusmand 1996/1, s. 11

Larsen, Chr., depotbestyrer 1989/1, s. 6; 1993/4, s. 7

Larsen, Ejner 2003/2, s. 14

Larsen, Ejvind, murer 2007/1, s. 11

Larsen, Elkærline 2003/1, s. 13

Larsen, Ellen 2005/1, s. 7

Larsen, Elvir, maler 1995/2, s. 18

Larsen, Erik, købmand 2006/2, s. 7, 10

Larsen, Eva 2005/1, s. 7

Larsen, Finn 2000/1, s. 21

Larsen, Frederik, gæstgiver 1991/4, s. 4, 10f.

Larsen, Georg („Larno“), artist 1994/4, s. 14; 2006/2, s. 11; 2007/1, s. 7

Larsen, Gerda 2005/1, s. 7

Larsen, Gerda, fru 1990/3, s. 13

Larsen, Gunna, barn 1997/2, s. 14

Larsen, H. Chr. 2004/2, s. 7

Larsen, H.P., sognerådsformand 2003/1, s. 11; 2004/2, s. 12

Larsen, Hans 2003/1, s. 13

Larsen, Hans, arrestant 1998/4, s. 18

Larsen, Hans, ligbærer 1992/3, s. 14

Larsen, Hans, vognmand 2005/1, s. 3

Larsen, Hans W., rektor 2001/3, s. 15ff.

Larsen, Harald 2002/1, s. 16

Larsen, Henrik, gæstgiver 2003/3, s. 15

Larsen, Holger, vognmand 2005/3, s. 7

Larsen, Inga, laborant 2005/3, s. 10

Larsen, Ingeborg 2005/1, s. 7

Larsen, Ingeborg, asylmoder 1996/3, s. 8

Larsen, J.P., kriminalbetjent 2003/2, s. 20

Larsen, Jacob 2002/2, s. 10

Larsen, Janik Hingstrup, se Hingstrup Larsen, Janik

Larsen, Jens Erik, sadelmager 1990/1, s. 15, 18

Larsen, Jens Peter, statshusmand 1996/1, s. 11

Larsen, Jens-Erik, foto 2005/1, s. 19

Larsen, Jette, kogekone 2005/1, s. 7

Larsen, Johanne Marie, frk., translatrice 1995/1, s. 5

Larsen, Johannes, teglværksarbejder 2003/1, s. 6, 8

Larsen, John 2003/2, s. 14

Larsen, Julius, købmand, kulgrosserer 1989/4, s. 4; 1992/3, s. 13; 1995/3, s. 15; 2004/1, s. 4

Larsen, Jørgen, smedeformand 1998/4, s. 4

Larsen, Kai Ingemann 2006/2, s. 15

Larsen, Kaj 2005/3, s. 10

Larsen, Karl, maler 2010/1, s. 17

Larsen, Karl Chr., statshusmand 1996/1, s. 11

Larsen, Karl Hakon 2006/2, s. 15

Larsen, Karoline, født Nielsen 2005/1, s. 3

Larsen, Klara, kogekone 2005/1, s. 7

Larsen, Knud 2001/1, s. 3

Larsen, Knud, fotograf 2006/3, s. 18

Larsen, Knud, købmand 1993/1, s. 6f.; 2000/1, s. 18, 2004/2, s. 15

Larsen, L., sadelmager 2001/1, s. 13

Larsen, Lars, automobilforhandler 2010/2, s. 13

Larsen, Lars (Laurits), garvermester, sadelmager 1999/4, s. 10f.; 2007/3, s. 5; 2008/2, s. 6ff.

Larsen, Lars, postmester 2003/3, s. 3

Larsen, Laurits, gartner 2005/1, s. 7

Larsen, Lauritz Chr., sadelmagersvend 2009/3, s. 13

Larsen, Lea Inge Lise 2000/1, s. 21

Larsen, Lena 2006/2, s. 15

Larsen, Lis, møbelsnedker 1998/3, s. 13

Larsen, Louis Werner, statshusmand 1996/1, s. 11

Larsen, Niels, gårdejer 2003/2, s. 12

Larsen, Niels, husmand, Lillerød 1999/1, s. 18

Larsen, Ole („Ole Mads Vægter“) 2006/2, s. 11

Larsen, Ole, Kollerød 1997/3, s. 18

Larsen, Ole Peter, konditor 2010/1, s. 12

Larsen, Oluf 2007/1, s. 10

Larsen, Orla 2000/1, s. 3ff.; 2001/2, s. 3ff.; 2004/1, s. 12ff; 2004/2, 11ff.; 2005/1, s. 14ff.; 2008/3, s. 19

Larsen, Otto, snedker 2003/2, s. 12

Larsen, Otto, sognefoged 1990/3, s. 13

Larsen, P. Jul., kulgrosserer 1995/3, s. 15

Larsen, Peder, husmand, Ølsted 1998/1, s. 21

Larsen, R., restauratør ved Jernbanestationen 2001/1, s. 13

Larsen, Rigmor Edith, se Nielsen, Rigmor Edith

Larsen, Sigrid, Nr. Herlev 1993/1, s. 6f.

Larsen, Svend, barn 1996/3, s. 11

Larsen, Sven-Ove, byrådsmedlem, vicekontorchef 1996/4, s. 8

Larsen, Sylvest, portør 1993/1, s. 6f.

Larsen, Vagn, købmand 1990/4, s. 15

Larsen, Verner, barn 1997/2, s. 14

Larsen, Viggo, vognmand 2005/1, s. 7

Larsen, Aase 2006/2, s. 15

Lassen, fru inspektør 1995/1, s. 6

Lassen, fru politimester 1995/1, s. 5ff.

Lassen, inspektør, Trollesminde 1992/1, s. 5

Lassen, skomager 1991/2, s. 4

Lassen, sognerådsformand 2004/1, s. 9

Lassen, Knud, politimester 1991/1, s. 3; 1995/1, s. 18

Lassen, Ole 1993/4, s. 20

Lassen, Sophie Henriette, gift Krog 1999/1, s. 19

Lassen, Sven A., postmester 1996/2, s. 10

Lassen, von, kaptajn 2007/3, s. 10

Laub, Thomas, komponist 2002/3, s. 15; 2007/3, s. 16

Laufer, Frank, fotograf 1992/2, s. 19

Laumann, Jens, fuldmægtig, organist 1994/1, s. 10f.; 1995/1, s. 16f.; 2002/3, s. 13ff.; 2002/4, s. 14; 2010/2, s. 18

Lauring, Palle, forfatter 1991/4, s. 19; 1994/4, s. 16; 1996/1, s. 22

Lauritsen, Christian Theodor, statshusmand 1996/1, s. 11

Lauritsen, Kristian, sognepræst 1988/1, s. 11; 1988/2, s. 7; 1995/3, s. 10; 1996/2, s. 13

Lauritz, arbejdsdreng 1998/2, s. 3

Lauritzen, Frede 2010/3, s. 13

Laursen, Bent, organistassistent 2002/3, s. 17

Laursen, Søren Selch, se Selch Laursen, Søren

Laxmand, Povl Pedersen 1991/3, s. 17

Lehmann, E., tegner 1998/3, s. 17

Leidersdorff, frk. 2006/1, s. 8

Leidersdorff, hotelejer 1988/1, s. 13; 1998, 2f.

Leinsdorff, Østergade 1998/4, s. 8

Lemche, Gyrithe, forfatterinde 1992/4, s. 4

Lemche, Johan, læge 1992/4, s. 4

Lerche, kammerherreinde 1996/3, s. 6

Lerche, Carl Georg Frederik, kammerherre 1993/2, s. 6; 1998/3, s. 16; 2007/3, s. 12

Lerche, Caroline 2009/3, s. 6

Lerche, Charlotte 2009/3, s. 5, 6

Lerche, Dagmar 2006/1, s. 7

Lerche, Ferdinand, overretssagfører, kammerjunker 1996/3, s. 10; 2003/4, s. 8, 10; 2006/1, s. 6

Lerche, Flemming 2006/1, s. 6ff.

Lerche, H.G.F., kammerherre 2003/4, s. 10; 2009/3, s. 6

Lerche, Helga 2006/1, s. 6

Lerche, K., løjtnant 2004/3, s. 15

Lerche, Marie, gift Wedell-Wedellsborg 2006/1, s. 6f.

Lercke, major 2004/3, s. 11

Leschly, oberstinde 1995/1, s. 5

Levetzau, J.G., overhofmarskal 1993/2, s. 8, 14; 1995/4, s. 5ff.

Levetzow, Heinrich von, amtmand 2007/1, s. 3

Levorsen, fiskehandler 1993/4, s. 8

Levy, Levin, købmand 1998/3, s. 19

Levy, Mine, enke 1998/1, s. 18

Lewinsky, tømmerhandler 1994/1, s. 18

Lewinsky, Henning 1995/3, s. 19f.

Licht, H. 2004/2, s. 7

Liebst, købmand, Fredensborg 1997/4, s. 18

Liliequist, William Albert Herman, statshusmand 1996/1, s. 11

Lilleør, Hans, skoledirektør 2000/2, s. 11

Lincke, Andreas Frederik 2001/4, s. 3ff.

Lind, fru, fiskehandler 1995/2, s. 8; 1995/3, s. 12

Lind, Hans A. 1998/2, s. 15

Lind, Marie, oldfrue 2006/1, s. 4ff.; 2009/2, s. 2

Lind, Nathalie, justitsminister 1995/2, s. 8; 1995/3, s. 12f.

Lindahl, Arne 1998/4, s. 22

Lindahl, Fritze, museumsinspektør 2003/2, s. 4

Lindberg, slagtermester 1993/2, s. 10; 2007/3, s. 12

Linde, sagfører 2005/1, s. 11

Lindegaard, Eva 2006/2, s. 15

Lindeschou 2008/2, s. 14

Lindeskov, købmand 1997/4, s. 8

Lindeskov, Carl Johan, brændevinsbrænder 2007/3, s. 7, 11

Lindhardt, Vilhelm, stiftprovst 2007/2, s. 5

Lindholm, Hans, kammerjunker 2004/3, s. 8

Lindkvist, Susanne 1994/4, s. 13

Lindkvist, Verner 1994/4, s. 13

Lindloff, fabrikant 2010/1, s. 5

Lindquist, vognmand 2004/2, s. 9

Lindqvist, Rita, overassistent 2004/2, s. 6ff.

Lippe, Johan von der, fiskemester 1992/3, s. 15

Lizars, William Home, kobberstikker 1998/2, s. 10

Locher, Niels, forfatter 2005/3, s. 10ff.

Lohmann, garder 2009/3, s. 12

Lorentz, Johan, orgelbygger 2002/3, s. 5

Lorentzen, Carlo, murermester 2003/2, s. 14

Lottrup, Johann, birkedommer 1991/4, s. 15

Louise, dronning 1995/4, s. 3

Lowson, Johan Georg, adjunkt 1993/2, s. 10

Ludvigsen, N.M., skoleinspektør 1995/2, s. 4; 1998/3, s. 9; 2010/1, s. 8

Ludvigsen, Rudolf 2010/1, s. 8

Luk, Peder, værtshusholder 1991/4, s. 10f.

Lumbye, H.C, komponist. 2001/4, s. 3ff.

Lund, F.C., kunstmaler 1995/4, s. 5

Lund, J.J.G., kongelig livlæge 1995/4, s. 8

Lund, Karen Sofie 2010/1, s. 12

Lund, Peder Lars 1991/3, s. 4f.

Lund, Tove 2010/3, s. 17

Lund Jensen, Erland 2010/1, s. 12ff

Lundberg, A.V., forpagter 1990/3, s. 4

Lundbye, J.Th., kunstmaler 1995/1, s. 6

Lundgaard, øjenlæge 2003/1, s. 13f.

Lundqvist, Carl, arkitekt 2004/1, s. 15

Lundqvist, Jens, arkitekt 1987/2, s. 3; 2005/1, s. 15; 2010/3, s. 18

Lundqvist, Ruth, arkitekt 1999/3, s. 19

Lundqvist, Søren, arkitekt 1989/1, s. 12; 1999/3, s. 19; 2007/2, s. 5

Lübecker, Henri, redaktør 2002/2, s. 14

Lÿders, Heinrich, købmand, brændevinsbrænder, Slangerup 1999/1, s. 13, 19

„Lygte-Hansen“, værtshusholder 1991/4, s. 10f.

Lyng, Kristian 2006/1, s. 20

Lynge, Andreas, distriktslæge 2002/3, s. 5; 2007/3, s. 16

Lynge, Johanne Dorthea 2007/3, s. 16

Lyngkvist, Emil Westi, telefonformand 1991/4, s. 17

Lütken, Einar, konsul 1992/2, s. 17; 1996/1, s. 9; 1999/2, s. 10; 2005/2, s. 18; 2010/2, s. 16

Lütken, Einar, modstandsmand, arkitekt 1990/1, s. 18; 2010/2, s. 16

Løitved H.S., kammerassessor 1993/2, s. 14

Lønholt, skansekarl 2006/1, s. 4

Løsekrug, E., kunstdrejer 2001/1, s. 13

Løvdal, Marianne 2008/3, s. 16

Løve, sadelmagermester 2007/3, s. 13

Løvenskiold, C.L., overhofmarskal 2006/1, s. 15

Løvenskiold, Hermann Severin von, komponist 2001/4, s. 8

Løvenskjold, Severin, kammermusiker 1993/2, s. 14

Løwert, Karen-Marie, skuespiller 1993/1, s. 8

Løwert, Lis, skuespiller 1993/1, s. 8

Mackensie, Julia Louise 2003/2, s. 3

„Mads Sengeløv“ 1994/1, s. 5

„Mads Vægter“ 1992/4, s. 13

Madsen, købmand, Toftegård, se Toftegård Madsen

Madsen, staldkarl 1997/2, s. 13

Madsen, Christian, kammerråd 1991/3, s. 11; 2008/1, s. 4; 2008/2, s. 13

Madsen, Christian, maskinarbejder 1998/4, s. 4

Madsen, Erik, dr.agro. 1996/4, s. 20

Madsen, H., hospitalsforstander, postmester 1996/2, s. 10

Madsen, Hans, fæstebonde 1996/4, s. 20

Madsen, Jens, vægter 199873, s. 14

Madsen, Jørgen, tømrersvend 2009/3, s. 16

Madsen, Lars Bjørn, museumsinspektør 1992/4, s. 22; 1997/4, s. 18; 1998/2, s. 15; 1998/4, s. 21; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13; 2003/1, s. 15; 2007/1, s. 18; 2008/3, s. 18; 2010/1, s. 17; 2010/3, s. 17

Madsen, Leif Peter 1988/2, s. 9; 1990/1, s. 2; 1990/3, s. 6ff.; 1991/1, s. 2; 1991/4, s. 2; 1992/1, s. 8; 1992/2, s. 19; 1993/4, s. 23; 2004/3, s. 36

Madsen, Mette, kirkeminister 1991/4, s. 12

Madvig, Johan Nicolai, professor, kultusminister 1995/3, s. 7; 1997/4, s. 18; 1999/3, s. 7; 2002/2, s. 6f.; 2004/3, s. 8; 2005/2, s. 3; 2010/2, s. 7

Magnus, konge 1991/2, s. 10

Maindal, Oluf 2002/1, s. 16

Malling, tømrermester 2004/3, s. 8ff.

Malling, Thomas, instruktør 1988/2, s. 5

Malmdorf, Sonja 2010/3, s. 4, 6, 7

Malmstrøm, Birgit 2000/1, s. 21

Malmstrøm, Else 2000/1, s. 21

Mangor, madam, kogebogsforfatter 1993/2, s. 16

Mansa, Frederich Wilhelm, militærlæge 1992/4, s. 14

Mansa, Jacob Henrik, kartograf 1992/4, s. 2, 14f.; 1996/4, s. 11ff.

Mansa, Johan Ludvig, slotsgartner 199274, s. 14; 1996/4, s. 11

Marcher, Aage, gårdejer 2004/1, s. 10

Marchsteiner, Lone 2010/2, s. 9

Marcker, Martha 2005/3, s. 17

Marcussen, Jørgen, dommerfuldmægtig 1999/2, s. 16

Marcussen, Mads Emil, brændevinsbrænder 1996/3, s. 8; 1996/4, s. 20

Mariane, dronning 1995/4, s. 4

Marie Sophie Frederikke, dronning 2000/3, s. 6

Mariegaard, Anton, forstander 1988/2, s. 9; 1989/2, s. 11ff.; 1989/3, s. 11ff.; 1989/4, s. 9ff.; 1990/1, s. 9ff., 19; 1990/2, s. 16ff.; 1990/3, s. 15ff.; 1990/4, s. 17ff.; 1991/1, s. 2, 9ff., 16f.; 1991/2, s. 9ff.; 1991/3, s. 17ff.; 1991/4, s. 15f., 19; 1992/1, s. 9; 1992/2, s. 7ff., 16f., 19; 1992/3, s. 11ff., 15ff.; 1992/4, s. 17ff., 21ff.; 1993/1, s. 8ff.; 1993/2, s. 3f.; 1993/3, s. 7ff.; 1994/4, s. 16; 1995/1, s. 20f.; 1995/4, s. 18f., 22; 1996/1, s. 9ff., 21f.; 1996/2, s. 23; 1996/3, s. 18f.; 1996/4, s. 11ff., 20, 21ff.; 1997/1, s. 3ff., 14ff.; 1997/2, s. 3ff., 18ff.; 1997/3, s. 3ff., 10ff.; 1997/4, s. 5; 1998/2, s. 8, 17; 2002/1, s. 9

Mark, Gunnar S., amtsdirektør 1995/1, s. 10ff.

Markussen, fru, blomsterhandler 2006/2, s. 8

Marryat, Horace, forfatter 1994/3, s. 12

Marstrand, Wilhelm, kunstmaler 1995/1, s. 6

Martensen, Preben 2010/3, s. 5

Martensen, Svend, manufakturhandler 1995/2, s. 10

Martfelt, Christian, statsøkonom 1999/2, s. 9

Martved, Elith, landsretssagfører 2010/2, s. 13

Mathiasen, Otto, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19

Mathiesen, Lars, menighedsrådsformand 1994/4, s. 3

Matthiesen, Hugo, fotograf 2002/1, s. 14; 2006/3, s. 18

Matthiesen, Mette 2010/2, s. 11ff

Matthiesen, Søren, regnemester, klokker 2010/2, s. 11

Matthison-Hansen, J.G., organist 2002/3, s. 10

Matthison-Hansen, Niels Stenersen 2010/3, s. 15

Maximillian 2., kejser 1992/4, s. 18

Mazanti, arrestforvarer 1989/4, s. 6

Meinhardt, gymnastiklærer 2001/3, s. 6, 9; 2002/1, s. 13

Meldahl, Ferdinand, arkitekt, bygningsinspektør 1996/1, s. 6; 2002/3, s. 12; 2005/2, s. 13; 2006/1, s. 9ff.

Melgaard, Carl Erik, maskinmester 1996/1, s. 2

Mellerup, Hildegard 1994/4, s. 21f.

Melskens, Herman L., købmand. borgmester 1995/2, s. 26; 1998/4, s. 8; 2010/3, s. 4

Mentz, Ole Michael, bagermester 1998/3, s. 19; 2008/2, s. 10ff.

Mentz, Søren, museumsinspektør 2006/3, s. 19

Mercator, Gerard, kartograf 1993/1, s. 10

Messerschmidt, isenkræmmer 1989/1, s. 10; 1993/4, s. 16f.

Meyer, Carsten 1995/1, s. 21

Meyer, Eduard, forfatter 1999/4, s. 19

Meyer, Jens, byrådsmedlem 1990/3, s. 2

Michael, Ib, forfatter 1996/3, s. 4

Michelsen, A., guldsmed 1995/4, s. 10

Mikkelsdatter, Marie, arrestantinde 1998/4, s. 17f.

Mikkelsen, Connie Vest 1994/2, s. 11ff.; 1994/4, s. 5ff.

Mikkelsen, Inga, se Østrup, Inga

Mikkelsen, Ingvar, købmand 1994/2, s. 11ff.; 1994/4, s. 5ff.; 1995/3, s. 11

Mikkelsen, Marius, stationsforstander 1993/4, s. 19-21; 1994/1, s. 15ff.

Mikkelsen, Mary, fru 1994/1, s. 17

Mikkelsen, Ruth, fru, født Møller 1994/2, s. 11ff.; 1994/4, s. 5ff.; 1995/3, s. 11ff.

Mikkelsen, Sven-Ingvart, organist 2002/3, s. 17f.; 2010/2, s. 18

Miland, Georg Christian, arrestforvarer 1997/4, s. 12; 1998/2, s. 14; 1998/3, s. 15; 1998/4, s. 16

Milland, skomager 1994/4, s. 13

Milland, John, musiker 1994/4, s. 13

Milling, R., købmand 1998/4, s. 8

Milling Hyllested, Marianne 2007/3, s. 19

Milner, skræddermester 1990/4, s. 13; 2002/2, s. 16

Milner, Fritz, malermester 2001/1, s. 13

Milner, Fritz, tømrermester 1989/2, s. 8; 1990/1, s. 14; 1991/3, s. 17

Mogensen, enkefru 1996/2, s. 10

Mogensen, Anker, slagtermester 1991/1, s. 7; 1996/2, s. 9; 1997/4, s. 14

Mogensen, Carl H. 2004/2, s. 7

Mogensen, Inger Dahl 1997/4, s. 18

Mogensen, Margrethe, født Hansdatter 1991/1, s. 6f.; 1997/4, s. 14ff.

Mogensen, Martin Peder, slagtermester 1997/4, s. 14

Mogensen, Peder, slagtermester 1988/1, s. 4; 1991/1, s. 7; 1997/4, s. 14f.

Mogensen, Sofie, frk., husbestyrerinde 1997/4, s. 15f.

Mogensen, Viggo, kurvemager 1994/2, s. 14

Molbech, Carl Fridrich 2003/3, s. 5

Molbech, Christian, forfatter 1999/4, s. 15ff.; 2007/1, s. 18

Moldrup, Frederik Emil de 2010/1, s. 3

Moldrup, Louise Hedevig født Bahneberg 2010/1, s. 3

Moldrup, Peter, regimentskvartermester 2010/1, s. 3

Moltesen, L. 1993/2, s. 16

Moltke, A.W. gehejmestatsminister, lensgreve 1995/4, s. 4

Monies, David, kunstmaler 1995/4, s. 7

Monrad, Ellen 2007/2, s. 4

Monsees, madam 1993/2, s. 16

Mores, Jacob, guldsmed 1995/4, s. 5

Mortensen, Esther, Freerslev 1993/1, s. 5ff.

Mortensen, Irene, Freerslev 1993/1, s. 5ff.

Mortensen, Jane 2006/2, s. 13

Mortensen, Jens 1995/3, s. 11

Mortensen, Jens, brødkusk 1997/2, s. 8f.

Mortensen, Jens Christian Peder, portner 1994/2, s. 11; 1995/3, s. 11ff.

Mortensen, Johan Adam, vange- og hegnsmand 1998/3, s. 15, 18, 20

Mortensen, Johs., statshusmand 1996/1, s. 11

Mortensen, Karl, kommunesekretær 1994/1, s. 5; 2004/1, s. 16

Mortensen, Laura Emilie, født Jørgensen 1995/3, s. 11ff.

Mortensen, Ole, ekviperingshandler 1993/4, s. 7

Mortensen, Peter, skovløber 1993/1, s. 7

Morville, Bodil Ringsted 2001/3, s. 3

Mose, lærer 2006/2, s. 4

Mourier, F., højesteretsassessor 1992/4, s. 4

Muhle, F.S., skolediscipel 2002/2, s. 6

Munch-Petersen, Valfrid Palmgren, professor 2001/3, s. 7

Munk, Kirstine 1989/2, s. 9

Munk-Plum, Svend, direktør 2007/2, s. 7f.

Munthe, H.E.L., slotsforvalter, oberst 1986/2, s. 16; 1998/4, s. 12; 2002/4, s. 10

Munthe af Morgenstierne, von, frøken 2000/3, s. 5

Munthe af Morgenstierne, Ninna 2002/4, s. 10

Munthe af Morgenstierne, Otto Christopher von, konferensråd 2000/3, s. 5

”Murer-Tonny” se Hansen, Tonny

Musmand, Tams, kgl. jæger 1990/2, s. 17

Muxoll, Johanne Louise Dorthea 2004/3, s. 14

Mygind Sørensen, A., stadsingeniør 2004/2, s. 6; 2009/1, s. 14

Mühlbacher, Richard 2003/1, s. 12ff.

Müller, slotsorganist, se Møller, Andreas Nielsen

Müller, Otto Friedrich, zoolog 1994/4, s. 16, 21

Müller, Tage, biskop 1994/3, s. 3f.

Myndel, frk. 2000/2, s. 5

Myndel, Inger 2002/1, s. 13

Mynster, Fanny, bispinde 1995/4, s. 7

Mynster, Jacob Peter, biskop 1994/3, s. 4; 1995/4, s. 5ff.; 2002/3, s. 5; 2004/3, s. 9

Münster, Niels, murermester 1997/1, s. 20

Møhl, Carl Emil, by- og birkeskriver 1991/3, s. 14

Møllehave, Johannes, forfatter 1991/4, s. 2

Møller, forstkandidat, skovfoged 1996/3, s. 5

Møller, proprietær 2007/1, s. 11

Møller, Anders Monrad, dr.phil. 2006/2, s. 17

Møller, Andreas, lærer, organist 2002/3, s. 5ff.

Møller, Andreas Nielsen, lærer, organist 1995/4, s. 7; 1997/3, s. 14

Møller, Asger Egelund, forfatter 1996/1, s. 22; 1997/4, s. 18

Møller, Betty 2002/2, s. 14

Møller, Block, fru, musiklærer 1993/3, s. 5

Møller, Carl, forvalter 2002/2, s. 14

Møller, Charles Anker, bogholder 1990/1, s. 7

Møller, Chr., adjudant, kammerherre, orlogskaptajn 2009/3, s. 5, 6

Møller, Christmas, politiker 1990/1, s. 15

Møller, Dorthea Conradine, asylbestyrerinde 1996/3, s. 5ff.

Møller, Emilie Laurine, født Mortensen 1995/3, s. 11-21

Møller, Erik Høyer, se Høyer Møller

Møller, Friis, sparekassekasserer 1995/1, s. 9

Møller, Ingeborg, forfatterinde 1992/4, s. 13

Møller, J.F., kunstmaler 1997/1, s. 19

Møller, Jan, forfatter 1997/4, s. 17

Møller, Johanne, gift Rathsach 2002/2, s. 14

Møller, Johannes Conrad, førstelærer 2000/1, s. 4ff.

Møller, Jonna, arkitekt 2000/4, s. 11; 2001/2, s. 15; 2002/4, s. 15; 2003/4, s. 14

Møller, Lizzy 2002/2, s. 14

Møller, Niels Jensen, lærer, organist 2002/3, s. 7; 2006/1, s. 5

Møller, Per Stig, folketingsmedlem 1996/2, s. 21

Møller, Poul 1995/3, s. 12ff.

Møller, Poul Burmeister, brandinspektør 1995/3, s. 11f.

Møller, Severin, købmand 1990/4, s. 14; 1993/2, s. 10

Møller-Holst, Ingeborg 2002/4, s. 9

Møller Jensen, Christian 2000/1, s. 21

Møller-Kristensen, Bjarne 2006/2, s. 14

Møller-Kristensen, Frede Jens („Bogtyven“) 2006/2, s. 14ff.

Møller-Kristensen, Jørgen 2006/2, s. 14

Møngaard, Svend, gårdejer 2005/1, s. 16; 2005/3, s. 7

Mørch, Inger, asylmoder 1996/3, s. 11, 15f.

Mørch, N.P., vejinspektør 1990/3, s. 4

Mørch, Nikoline, husjomfru 2004/3, s. 8ff.

Mørk, Eva, lærerinde 1995/3, s. 11ff.; 1995/4, s. 22

Mørk, Gudrun, lærerinde 1995/3, s. 11ff.

Mørk, Marie, forstanderinde 1989/3, s. 7; 1990/3, s. 4; 1991/3, s. 17; 1992/4, s. 4; 1995/3, s. 11ff.; 1995/4, s. 22; 1996/1, s. 7; 1996/3, s. 15; 1996/4, s. 22

Maahr, Hans Roland, værtshusholder 1991/3, s. 8

 

 

Nagel, Torben, arkitekt 1995/4, s. 15

Nannestad, Kirsten, registrator 1986/1, s. 13

Nebelong, Johan Henrik, professor 2002/3, s. 10

Nedergaard, Eva 2007/2, s. 14ff.; 2008/3, s. 3ff.

Nederschier, Susan, børnehaveleder 1996/3, s. 16f.

Neergaard, provst 2002/2, s. 5, 8; 2008/2, s. 15

Neergaard, provstinde 1996/3, s. 6

Neergaard, Chr., lektor 2000/2, s. 6; 2001/3, s. 11, 14

Neergaard, Christian, snedkermester 1993/2, s. 10

Neergaard, Holger Christian 2002/2, s. 3

Neergaard, Jens Veibel, forfatter 1997/3, s. 15; 2000/4, s. 8

Neergaard, Kirsten de, jordemoder, sangerinde 1996/3, s. 3

Neergaard, Preben, skuespiller 1994/3, s. 7

Nejede, Jens Hansen („Jens Omgang“) 1998/3, s. 17f.; 2000/4, s. 3ff.

Nejst Jensen, Carsten, lektor 2001/3, s. 3

Nellerød, Jens Poul, fotograf, se Andersen, Jens Poul

Nemming, Christian, arkitekt 2004/3, s. 34

Nemming, Poul 2001/3, s. 3

Neppe, overberider 1992/4, s. 15

Neumann, Jacob, biskop 1993/1, s. 13

Neumann, Oscar, dommer, borgmester 1986/2, s. 16; 1989/2, s. 8; 1991/1, s. 17; 1991/2, s. 6; 2001/3, s. 4

Nexø, Martin Andersen, forfatter 1994/1, s. 5

Nicolaisen, Frode Møller, forstander 1996/2, s. 21

Niegaard, Hellen, stadsbibliotekar 1994/2, s. 10

Nielsdatter, Ane, gift Jensen 1998/1, s. 21; 2000/4, s. 6ff.

Nielsdatter, Ane Kirstine, husjomfru, gift Hegel 1992/4, s. 14

Nielsdatter, Inger Marie 2000/4, s. 6

Nielsen, drejer 1992/3, s. 14

Nielsen, frk., telefonistinde 1993/4, s. 7

Nielsen, fru, se Kaarup-Nielsen

Nielsen, fru, rullekone 2007/1, s. 16

Nielsen, fuldmægtig 1994/3, s. 19

Nielsen, godsejer, Haslev 1998/4, s. 5

Nielsen, ismejeri 1995/2, s. 9

Nielsen, kommunelærer 2005/1, s. 7

Nielsen, skomager 2002/2, s. 3

Nielsen, skomagermester 1997/3, s. 19

Nielsen, slagter 2007/1, s. 9

Nielsen, Aksel 2003/1, s. 4

Nielsen, Anders, væver 2001/2, s. 3

Nielsen, Anders Nikolaj, statshusmand 1996/1, s. 11

Nielsen, Anna 1999/3, s. 16

Nielsen, Anna, fru 1992/4, s. 12

Nielsen, Anna, født Christensen, Nødebo 1999/3, s. 14ff.

Nielsen, Anton Kaarup, maler 1993/1, s. 6ff.

Nielsen, Arne, blomsterhandler 2006/2, s. 8

Nielsen, Asger Skovgaard, se Skovgaard Nielsen, Asger

Nielsen, Augusta 1993/1, s. 4

Nielsen, Axel, teglværksarbejder 1992/4, s. 2; 1997/3, s. 8f.

Nielsen, Bente 2000/1, s. 21

Nielsen, Birgitte Berg, husholdningskonsulent 1991/1, s. 10

Nielsen, Bjarno 2006/2, s. 3

Nielsen, Bruno 2006/2, s. 3

Nielsen, Carl, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19

Nielsen, Caroline Wilhelmine, barn 1998/4, s. 19

Nielsen, Carsten, redaktør 2010/3, s. 17

Nielsen, Chr., gårdejer, Høbjerg 1995/4, s. 19

Nielsen, Christian Emil, skrædder 2006/2, s. 3

Nielsen, Christian Rasmus 2007/1, s. 7

Nielsen, Daniel, maler 2003/4, s. 15; 2006/2, s. 3, 7

Nielsen, Ejnar, forfatter 2001/1, s. 19

Nielsen, Ejnar, isenkræmmer 2005/1, s. 11

Nielsen, Elisabeth Kirstine, født Philipsen, arrestforvarerenke 1998/4, s. 19

Nielsen, Else 1993/1, s. 4

Nielsen, Emma, herreskrædder 1993/1, s. 4; 2002/1, s. 16

Nielsen, Erik Christian Peter, slotsbetjent 1998/3, s. 3ff.

Nielsen, Erland, klokker og graver 2003/1, s. 10

Nielsen, Finn Elling, snedker 1991/4, s. 18

Nielsen, Flemming 2003/2, s. 15

Nielsen, Frede (ismejeri) 2006/2, s. 4

Nielsen, Frederik, gartner, Nødebo, se Nielsen, Niels Frederik

Nielsen, Frederik Christian, arrestforvarer, se August, Frederik Christian, arrestforvarer

Nielsen, Frederik Christian E., stutmester 1990/2, s. 19; 1992/2, s. 11f.; 1993/2, s. 12; 1997/2, s. 5; 1998/1, s. 8; 1999/2, s. 4ff.; 2000/3, s. 5; 2004/3, s. 11, 18

Nielsen, Gerhard, psykologiprofessor 2001/3, s. 12

Nielsen, Greis, amtsrevisor 1995/1, s. 13

Nielsen, H., tapper 1990/3, s. 8

Nielsen, H.P., sadelmager 2004/1, s. 8

Nielsen, Hans, gårdmand 2007/2, s. 19

Nielsen, Hans („Tosse-Hans“), karetmager, Gadevang 1987/2, s. 18; 1993/4, s. 14; 1997/2, s. 15

Nielsen, Hans, karetmager, Hillerød 1993/4, s. 13

Nielsen, Hans Peder, smed 2007/2, s. 18

Nielsen, Hans Peter, statshusmand 1996/1, s. 11

Nielsen, Hedvig 2006/2, s. 3

Nielsen, Hein, farver 2001/1, s. 13

Nielsen, Henning 2002/1, s. 13

Nielsen, Henning, autoforhandler 2010/2, s. 16

Nielsen, Henrik, lærer, forstander 1997/2, s. 16

Nielsen, Hjalmer, cykelhandler 2000/1, s. 18

Nielsen, Hugo, danselærer 1994/2, s. 19; 2006/2, s. 12

Nielsen, Ib Skovgaard, se Skovgaard Nielsen, Ib

Nielsen, Inge 2006/2, s. 15

Nielsen, Inge Lise 2000/1, s. 21

Nielsen, J. P., malermester 2003/4, s. 3; 2010/2, s. 16

Nielsen, Jacob 1993/4, s. 7

Nielsen, Jens, statshusmand 1996/1, s. 11

Nielsen, Johannes, kartoffelhandler 1993/1, s. 4

Nielsen, Juliane Sophie, barn 1997/3, s. 4

Nielsen, Julius, statshusmand 1996/1, s. 11

Nielsen, Jørgen 2000/1, s. 21

Nielsen, Jørgen David, murermester 2008/1, s. 18

Nielsen, Kaj 2007/1, s. 7

Nielsen, Karen, gift Jacobsen, strygejomfru 1992/4, s. 12f.; 1993/1, s. 4

Nielsen, Kirsten, lærer 1993/1, s. 8

Nielsen, Kjeld Enevold, sektionschef 1997/1, s. 21; 199772, s. 22; 1997/3, s. 22

Nielsen, Kristian Emil, statshusmand 1996/1, s. 11

Nielsen, Kristine 2007/1, s. 7

Nielsen, Lars Nordskov, se Nordskov Nielsen

Nielsen, Lars, højskolelærer 1990/3, s. 4; 1995/4, s. 18f.

Nielsen, Lars, indsidder og daglejer 2000/4, s. 6

Nielsen, Lars Peder, statshusmand 1996/1, s. 11

Nielsen, Laurids, sognerådsformand 2003/1, s. 9

Nielsen, Leif David 2008/1, s. 18

Nielsen, Lene 2006/2, s. 9

Nielsen, Lilly, født Rasmussen 1995/2, s. 11ff.

Nielsen, Lone 2007/1, s. 9

Nielsen, Lotte Sahl, se Sahl Nielsen, Lotte

Nielsen, Mads, gæstgiver 1991/4, s. 10f.

Nielsen, Maren („Maren Brødkone“) 2006/2, s. 3, 6

Nielsen, Marie 2006/2, s. 3

Nielsen, Marius, statshusmand 1996/1, s. 11

Nielsen, Martin Hjalmar, organistassistent 2002/3, s. 17

Nielsen, Mikkel, lærer 2004/3, s. 8

Nielsen, Mogens 1998/3, s. 3ff.

Nielsen, Morten 2001/3, s. 13

Nielsen, N., snedker 199873, s. 12

Nielsen, N.F., vægter 2006/1, s. 4

Nielsen, Nicolai Peter, skuespiller 1993/2, s. 12; 2000/3, s. 5

Nielsen, Niels, Nyhuse 1998/4, s. 8

Nielsen, Niels, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19

Nielsen, Niels, kartoffelhandler 1992/4, s. 12

Nielsen, Niels, klokker, Nødebo 1999/3, s. 17

Nielsen, Niels, sognepræst 19958/3, s. 9

Nielsen, Niels Frederik, gartner, Nødebo 1999/3, s. 14ff.

Nielsen, Niels Peter 2007/1, s. 4

Nielsen, Ole 2000/1, s. 21

Nielsen, Ole („Ole Nilen“, „Ole Femøre“) 2006/2, s. 3

Nielsen, Ole „Skools“ (Schultz?), tækker, Tulstrup 1997/4, s. 9f.

Nielsen, P., bogbinder 1998/3, s. 12

Nielsen, P. Dines, fuldmægtig 1995/1, s. 9ff.

Nielsen, P.O., korpsmester 2006/2, s. 10; 2006/3, s. 13

Nielsen, Paul Verner 2006/1, s. 7

Nielsen, Peder, fabrikant, se Nordsten, Peder

Nielsen, Peter Marius, statshusmand 1996/1, s. 10

Nielsen, Poul Bygum, se Bygum Nielsen

Nielsen, Preben 1987/2, s. 10ff.; 1988/1, s. 12f.

Nielsen, Rasmus N.P., statshusmand 1996/1, s. 11

Nielsen, Richard, danselærer 1994/1, s. 16; 1994/2, s. 19; 1995/2, s. 7; 1997/2, s. 15

Nielsen, Rigmor Edith 1998/3, s. 3ff.

Nielsen, Sofus Marius, maskinarbejder 1998/4, s. 3f.

Nielsen, Svend, Kjeldsvang 1993/1, s. 5ff.

Nielsen, Svend, („Bysvenden“), redaktør 1987/2, s. 15; 1988/2, s. 7; 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 8; 1996/1, s. 3; 1998/4, s. 20f.; 2001/1, s. 14; 2001/2, s. 14; 2004/2, s. 6; 2004/3, s. 36; 2010/1, s. 18; 2010/3, s. 13

Nielsen, Svend H. 1989/2, s. 2

Nielsen, Søren, fyrbøder 1998/2, s. 3ff.

Nielsen, Søren Henrik 1998/3, s. 10

Nielsen, Verner, slagter 1995/2, s. 24

Nielsen, Vilhelm 1995/4, s. 21

Nielsen, Villy („Æggemanden“) 2006/2, s. 10

Nielsen, Wilhelmine Nicoline, barn 1998/4, s. 19

Nielsen, Yrsa 2007/1, s. 7ff.

Nielsen Back, Jens, købmand 2007/3, s. 5ff.

Nielsen Tillitze, Johannes, se Tillitze, Johannes

Nielsson, Anne Marie, journalist 1987/2, s. 5; 2010/3, s. 18

Nightingale, Florence 1986/2, s. 10

Nikolaisen, Eigil, lektor 2001/3, s.11ff.

Nilson, Tage, barn 1996/3, s. 11

Niss, Thorvald, kunstmaler 1995/3, s. 7; 1998/4, s. 20

Nissen, overlærer 1989/1, s. 12

Nissen, Carl, undervisningsinspektør 1996/2, s. 21

Nissen, Erich, urtekræmmer, Nyhavn 1999/1, s. 19

Nissen, Gunhild 1995/4, s. 21

Nommesen, Jannie, barn 1996/3, s. 15

Nommesen, Julius, maskinsætter 1991/4, s. 9; 1994/1, s. 5

Norberg-Schultz, arkitekt 1994/4, s. 4

Norcross, John, engelsk kaperkaptajn, fange i Kastellet 2000/3, s. 6

Nordentoft, Inger Merete, skoleinspektør 2001/3, s. 12

Nordentoft Feilberg, Birthe, se Feilberg

Nordfort, Carl, illusionist 2004/2, s. 17

Nordskov Nielsen, Lars, ombudsmand 2005/3, s. 12

Nordsten, Milton, fabrikant 1990/1, s. 6f.; 1990/2, s. 3ff.; 1990/3, s. 14; 1998/4, s. 6; 2007/3, s. 15

Nordsten, Peder, fabrikant 1986/2, s. 16; 1988/2, s. 6; 1990/1, s. 3ff., 12ff.; 1990/2, s. 3; 1990/3, s. 14; 1993/4, s. 5; 1997/1, s. 5; 1998/4, s. 3ff.

Noring, Lona, lektor 2001/3, s. 11ff.

Norlan, Fritz, højskolelærer 1995/4, s. 21

Nu Hansen, Gunnar, radiojournalist 1995/1, s. 18

Nutzhorn, Ditlev, læge 2004/3, s. 7

Nygreen, Finn, skoleinspektør 2000/2, s. 14

Nygaard, Gunnar, lektor 2001/3, s. 11ff.

Nyholm, Elna, overbibliotekar 1994/2, s. 10

Nyrop, Martin, arkitekt 1989/3, s. 11f.; 1990/4, s. 9; 2006/1, s. 9

Nørfelt, Michael, redaktør 1992/1, s. 8

Nørgaard, Christian Nielsen, statshusmand 1996/1, s. 11, 14

Nørgaard, Finn 2006/2, s. 5

Nørgaard, Niels Nielsen, statshusmand 1996/1, s. 11, 14

Nørregaard, Allan, fotograf 1989/2, s. 18

Nørregaard, J.E., læge 2006/3, s. 13ff.

Nørregaard, Ole 2006/1 s. 14

Nørup, Arne, gartner 2007/2, s. 9

Nørup-Østergaard, købmand 1990/3, s. 8; 1991/2, s. 7; 1998/4, s. 8

Obel, Elna, se Andersen, Elna Bernhard

Obel, Stig, lektor 1988/1, s. 10; 2001/3, s. 3

Oehlenschläger, vognmand 1995/2, s. 16

Oehlenschläger, Adam, digter 1999/1, s. 8; 1999/3, s. 7; 1999/4, s. 18; 2000/3, s. 3ff.

Oehlenschläger, Sophie, gift Ørsted 2000/3, s. 4

Ohlsson, Kirsten Sarah 2006/2, s. 15

„Ole Bradepande“ 2006/2, s. 12

Olesen, Peter, forfatter 1991/1, s. 2

Olivarius, L.H. de Fine, hoffourer 1993/2, s. 10, 13

Olsdatter, Ane Kirstine, gift Pedersen, siden Hansen 1998/1, s. 21

Olsdatter, Ane Marie 2000/4, s. 6ff.

Olsdatter, Anne, gift Lund 1991/3, s. 5

Olsdatter, Margrethe 2007/2, s. 19

Olsen, fru købmand 2005/1, s. 14

Olsen, fru, Hvide Klint 2000/2, s. 8

Olsen, gårdejer, Vejborggård 2001/2, s. 6

Olsen, mundskænk 1994/3, s. 9

Olsen, postbud, Overdrevet 1993/4, s. 16

Olsen, værtshusholder 1998/2, s. 14

Olsen, Anders 2003/2, s. 10

Olsen, Anne, jomfru 1997/4, s. 10

Olsen, Anne Lisbeth, barn 1997/4, s. 13; 1998/1, s. 17; 1998/3, s. 19; 1999/1, s.16f.

Olsen, Arthur, Egely 1993/1, s. 6f.

Olsen, Birthe Sophie, asylmoder 1996/3, s. 13, 17

Olsen, Carl („Mosecarl“) 2003/2, s. 10

Olsen, Cecilia Margrethe Brylov, madam, se Edsvold, Cecilia Margrethe Brylov

Olsen, Christen, Kollerød 1997/3, s. 18

Olsen, Christen, skolelærer 1997/4, s. 17

Olsen, Ejner, gasværksarbejder 1994/2, s. 11

Olsen, Erik 1998/4, s. 22

Olsen, Erik 2010/3, s. 5

Olsen, Erling, arkitekt 1990/2, s. 10

Olsen, Ernst, overpolitibetjent 1990/3, s. 13

Olsen, Grethe 2006/2, s. 15

Olsen, Grethe, børnehavepædagog 1996/3, s. 17

Olsen, Hans 1994/2, s. 12

Olsen, Hans, junior, tømrer 1993/1, s. 5ff.

Olsen, Hans, senior, tømrer 1993/1, s. 5ff.

Olsen, Hans, tømrermester 2005/3, s. 6

Olsen, Henning 1991/1, s. 4

Olsen, Henry, fhv. direktør 1986/1, s. 11; 1986/2, s. 8f.; 1988/1, s. 10, 14; 1988/2, s. 6; 1990/1, s. 3ff.; 1990/2, s. 3ff.; 2001/1, s. 13

Olsen, Ingeborg 1993/1, s. 7

Olsen, Jacobine Marie, gift Miland, tjenestepige 1998/4, s. 17

Olsen, Jens 2003/2, s. 13

Olsen, Jens, gårdmand, Tulstrup 1997/4, s. 10

Olsen, Johannes, malermester 2004/1, s. 8

Olsen, Jørgen, teglværksarbejder 2003/2, s.12

Olsen, Karsten, læge 1995/2, s. 18

Olsen, Keld, dreng 1995/2, s. 15; 1997/2, s. 7

Olsen, Lars, murersvend 2009/3, s. 16

Olsen, Lilian, fru 1990/3, s. 11

Olsen, N.P., sagfører 1986/2, s. 4f.; 1989/3, s. 8

Olsen, Olav 2003/2, s. 13

Olsen, P.C., tømrer 1998/3, s. 12

Olsen, Palle Bruun 1995/1, s. 20

Olsen, Peder, skrædder, musiker 1997/3, s. 16ff.; 1998/2, s. 13f.; 1998/3, s. 14f.; 1999/1, s. 13

Olsen, Peter 2001/4, s. 14

Olsen, Peter, fabriksarbejder 1993/4, s. 7

Olsen, Sejer, manufakturhandler 1995/2, s. 6, 8

Olsen, Birthe Sophie, asylmoder 1996/3, s. 13, 17

Olsen, Sophie, husejer 1988/1, s. 13

Olsen, Svend Ove, kommunekasserer 1997/2, s. 7ff.

Olsen, Torben Hartvig, se Hartvig Olsen, Torben

Olsen, Tove 2006/2, s. 15

Olsen, Tove Edith Jegindø, født Petersen, fodterapeut 1997/2, s. 7ff.

Olsen, Verner 1995/2, s. 27

Olufsen, Karen, fru 1992/4, s. 14

Olufsen, Oluf, kobberstikker 1992/4, s. 14

„Omgangs-Jens“, se Nejede, Jens Hansen

Omø, Kurt 2001/3, s. 3

Opfermann, Anne 2006/2, s. 9

Opfermann, Birthe 2006/2, s. 9

Opfermann, Lena 2006/2, s. 9

Orholm, Aase 1988/2, s. 4; 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 2; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12; 1991/1, s. 2; 1992/2, s. 18; 1994/2, s. 10; 1994/1, s. 6

 

Orlow Andersen, Niels, fabrikant 1989/3, s. 3; 1992/3, s. 12; 1998/2, s. 3ff.; 2010/1, s. 3ff

Ortelius, Abraham, kartograf 1993/1, s. 10

Oscar 1., konge af Sverige 1994/3, s. 9

Ostermann, J.A., overlærer 1993/2, s. 10; 2000/3, s. 9; 2008/2, s. 10, 13; 2010/2, s. 7

Overskou, Julie, frk. 1996/4, s. 21

 

 

Pabst, Dorthea Sophie, barn 1998/3, s. 20

Pabst, Elisabeth Josephine, barn 1998/3, s. 20

Pabst, Frederik Christian Ulrik, bagersvend 1998/3, s. 19ff.

Pabst, Marie Wilhelmine, barn 1998/3, s. 20

Pabst, Steffen, lektor 2001/1, s. 13

Pallesen, frk. 1993/4, s. 15

Pallesen, Henriette 1994/2, s. 21

Pallesen, Rud, bogtrykker 1990/1, s. 16; 1991/4, s. 5; 1992/1, s. 5; 2003/4, s. 13

Palm, Karen, fru 1997/2, s. 21

Palm, Oskar 1997/2, s. 21

Palmgren Munch-Petersen, Valfrid, se Munch-Petersen, Valfrid

Paludan, Jacob, forfatter 1999/4, s. 23f.

Paludan, Jens Jacob, kommandør 1998/1, s. 3ff.; 2001/2, s. 13

Paludan, Peder Hansen, sognepræst 1998/1, s. 4, 10f.

Paludan, Poul, lektor 2006/3, s. 17

Paludan-Müller, Bernhard L., slots- og sognepræst 1986/2, s. 17; 1992/4, s. 4; 1996/2, s. 13; 1996/3, s. 14; 2001/1, s. 4; 2001/2, s. 6; 2002/3, s. 9; 2002/4, s. 10, 14; 2006/1, s. 17

Paludan-Müller, Caspar Peter 2004/3, s. 7

Panduro, Tim, journalist 2010/1, s. 14, 18

Parbst, Tonny 2006/2, s. 9

Parding, Helge, turistchef, tegner 1988/2, s. 9; 1989/1, s. 11; 1990/1, s. 2; 1990/2, s. 13; 1990/3, s. 2f.; 1990/4, s. 2; 1991/4, s. 2; 1992/2, s. 15; 1992/3, s. 2; 1996/1, s. 5

Patzke, Fränze, fru, tysk flygtning 1993/3, s. 12f.

Pauelsen, Erik, kunstmaler 1998/1, s. 3

Paulli, Betty, født Mynster, stiftsprovstinde 1995/4, s. 7f.

Paulli, J. H., stiftsprovst 1995/4, s. 7

Paulsen, Asta, lærervikar 1989/3, s. 14; 1995/4, s. 20; 1996/4, s. 6ff.

Paulsen, Jørgen, museumsdirektør 1993/2, s. 16; 1995/1, s. 5; 1995/2, s. 9; 2010/2, s. 9

Pedersdatter, Anne Kirstine, pige 1998/3, s. 20

Pedersdatter, Bente Catrine, gift Pabst 1997/3, s. 17; 1997/4, s. 13; 1998/3, s. 14, 18ff.

Pedersdatter, Ingeborg, København 1998/3, s. 14

Pedersdatter, Inger Margrethe, gift Johansen 1997/3, s. 17; 1997/4, s. 13; 1998/3, s. 14ff.; 1999/1, s. 14f.

Pedersdatter, Karen Marie, gift Eliasen 1998/3, s. 17ff.

Pedersdatter, Kirsten, gift Hansen 1998/3, s. 20

Pedersdatter, Trine, se Pedersdatter, Bente Catrine

Pedersen, frk., lærerinde 1993/4, s. 12

Pedersen, madam, asylmoder 1996/3, s. 12

Pedersen, tilskærer 2000/2, s. 17

Pedersen, urmager 2008/2, s. 10, 16

Pedersen, Albert („Granaten“), gartner 2003/1, s. 7

Pedersen, Anders, gårdmand, Freerslev 1998/1, s. 21

Pedersen, Anders, indsidder, Lyngby 1999/1, s. 13

Pedersen, Anders, væver 1997/3, s. 17; 1998/3, s. 14f.

Pedersen, Chr. P., sognepræst 2005/2, s. 8

Pedersen, Gerda „Gumse“ 2001/3, s. 3

Pedersen, Gerda, Rødskinnegaard 1993/1, s. 6f.

Pedersen, Hans, barn 1997/2, s. 14

Pedersen, Hans, barn 1998/3, s. 20

Pedersen, Hans, hjulmand, se Petersen, Hans

Pedersen, Hans, statshusmand 1996/1, s. 11

Pedersen, Iben 1999/4, s. 24

Pedersen, Ingeborg, strygejomfru 1992/4, s. 12

Pedersen, Jacob 1991/3, s. 4

Pedersen, Jens 2001/2, s. 3

Pedersen, Jens, dreng 1998/3, s. 20

Pedersen, Johan Adolph, dreng 1998/3, s. 19f.

Pedersen, Jonas, husmand, Nejede 1997/3, s. 18; 1997/4, s. 9f.

Pedersen, Jørgen, gårdejer 2008/2, s. 13

Pedersen, Jørgen, rebslager, se Petersen, Jørgen

Pedersen, Karl Kristian, statshusmand 1996/1, s. 10

Pedersen, Kenno, museumsinspektør 1996/1, s. 22; 1997/4, s. 18; 1998/4, s. 21; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13

Pedersen, Knud 1995/2, s. 27

Pedersen, Lars, kusk 1990/1, s. 5

Pedersen, Lars, papirkusk, Nymølle 1999/1, s. 18

Pedersen, Laurids („Døve Laurids“) 2003/1, s. 11

Pedersen, Mads, gæstgiver 1991/4, s. 10f.

Pedersen, Marie, vaskeri 1996/4, s. 14

Pedersen, Niels, Tamsborg 1990/2, s. 17

Pedersen, Niels E. 1998/4, s. 22

Pedersen, Ole 1998/2, s. 14

Pedersen, Oluf, statshusmand 1996/1, s. 10

Pedersen, Peder, dreng 1998/3, s. 20

Pedersen, Peder, krokarl, Bregnerød 1997/3, s. 17; 1998/3, s. 14, 18; 1999/1, s. 15f.

Pedersen, Poula 1995/2, s. 7

Pedersen, Rasmus, beslagsmed, dyrlæge 2007/2, s. 18

Pedersen, Svend, tømrermester 1990/1, s. 8

Pedersen, Svend Erik, møbelsnedker 2003/1, s. 5; 2003/2, s. 14; 2009/1, s. 20

Pedersen, Svend Aage 2001/4, s. 14

Pedersen, Thor, minister 1994/2, s. 21

Pedersen, Torben, Slangerup 1999/2, s. 17

Pedersen, Torben, husmand 2000/4, s. 8

Pedersen, Viggo, kunstmaler 1991/2, s. 14; 1995/3, s. 7

„Pelseskrædderen“, se Iversen, Søren

„Per Nilen“, se Jacobsen, Einar, redaktør

Persen, Anders, indsidder, Lyngby 1999/1, s.13

Persson, Ole 1988/1, s. 5

„Peter 37“ 1987/2, s. 18

Peters, Ole 2008/1, s. 19

Petersen, amtsvejassistent 2001/1, s. 13

Petersen, frk., husbestyrerinde 1994/4, s. 20

Petersen, fru, Slangerupsgade 1998/4, s. 8

Petersen, fru, tøjreparatør 1995/3, s. 14

Petersen, korpsmester 2006/3, s. 14

Petersen, kriminalbetjent 2003/2, s. 20

Petersen, købmand 2006/2, s. 7

Petersen, skoleinspektør 2005/1, s. 7

Petersen, Alex, købmand 1991/4, s. 18; 2006/2, s. 7

Petersen, Alfred, købmand 1997/4, s. 8

Petersen, Amdi, højskoleleder 2000/2, s. 11

Petersen, Anders, kurvemager, graver 1997/2, s. 8

Petersen, Andreas, gæstgiver 1998/2, s. 12; 1999/1, s. 20-21; 2007/1, s. 3f.; 2007/3, s. 13

Petersen, Anna 2003/1, s. 12

Petersen, Anna, Gadevang 1989/4, s. 3f.

Petersen, Annie 1997/2, s. 9ff.

Petersen, Arne, barn 1996/3, s. 11

Petersen, Børge Flemming 1991/4, s. 8

Petersen, Carl, bagermester 1998/4, s. 8

Petersen, Carl, glarmester 2001/2, s. 16

Petersen, Charlotte Amalie, asylmoder 1996/3, s. 7

Petersen, Chr. Kongstad, se Kongstad

Petersen, Chr., graver 1997/2, s. 8

Petersen, Chr., slagtermester 1989/1, s. 8; 1993/1, s. 7

Petersen, Cæcilie Margrethe 2004/3, s. 20

Petersen, Dagmar 1991/3, s. 5

Petersen, Dorthe Lovise, gift Frederiksen 1998/1, s. 21

Petersen, Ejler, ingeniør 1997/2, s. 14

Petersen, Elise, stuepige 2006/1, s. 7, 10; 2009/2, s. 2

Petersen, Elof, manufakturhandler 1989/4, s. 3f.; 2003/4, s. 15; 2006/2, s. 7

Petersen, Emil, kunstmaler, højskolelærer 1989/2, s. 11ff.; 1991/2, s. 13; 1993/3, s. 10ff.

Petersen, Erik 2006/2, s. 15

Petersen, Erik Vilhelm 1991/4, s. 8

Petersen, Flemming, typograf 1990/1, s. 15, 18

Petersen, Flemming Rune, cand.scient. 1986/1, s. 9, 14ff.; 1988/2, s. 9; 1992/2, s. 3ff., 19; 1993/2, s. 18; 2009/1, s. 14; 2010/1, s. 16; 2010/3, s. 12, 13

Petersen, Frederik 1991/4, s. 8

Petersen, Frederik, tømrer 2003/1, s. 12

Petersen, Gitte, Fredensborg 1989/4, s. 3f.

Petersen, Gunnar, arkitekt 1987/2, s. 17; 2003/1, s. 12

Petersen, Hans, fotograf 1999/1, s. 17

Petersen, Hans, gæstgiver 1997/2, s. 13

Petersen, Hans, hjulmand 1991/3, s. 5; 1991/4, s. 3ff.; 1996/3, s. 10

Petersen, Hans Jacob 1991/4, s. 8

Petersen, Hans Vilhelm, hjulmand 1991/3, s. 5; 1991/4, s. 3ff.

Petersen, Hansine, Bakkegade 1998/4, s. 8

Petersen, Helga 2003/4, s. 4

Petersen, Henning, malermester 1997/2, s. 7ff.

Petersen, Henry, sognerådsformand, landpostbud 2004/1, s. 16

Petersen, Holger 2006/2, s. 15

Petersen, Hugo 2002/1, s. 16

Petersen, Ingeborg 2003/1, s. 12

Petersen, Inger, højskolelærer 1993/3, s. 10ff.

Petersen, Inger, pige 1997/2, s. 13ff.

Petersen, Inger Margrethe 1991/4, s. 5ff.

Petersen, Ingrid 2004/2, s. 7

Petersen, Jens Peter, bimester 2005/3, s. 7, 10

Petersen, Johan, kaptajn 2000/3, s. 5

Petersen, Johan Peter Andersen, skomagermester 1991/3, s. 8, 12, 14

Petersen, Julie 2003/1, s. 12

Petersen, Jytte 2000/1, s. 21

Petersen, Jørgen 2000/1, s. 21

Petersen, Jørgen, entreprenør 2007/2, s. 18

Petersen, Jørgen, rebslagersvend 1997/3, s. 19; 1998/3, s. 14, 19

Petersen, Jørgen From 1992/2, s. 19; 2003/1, s. 16

Petersen, Knud 2007/1, s. 11

Petersen, Kristian, sognefoged 1990/3, s. 8, 13

Petersen, L. Ib, grosserer 1992/2, s. 17; 1996/1, s. 9

Petersen, Lars, landpostbud 1986/2, s. 16

Petersen, Lasse, barn 1997/2, s. 14

Petersen, Lili, barn 1996/3, s. 11

Petersen, Marie, født Mortensen 1997/2, s. 8ff.

Petersen, Mogens 2007/1, s. 11

Petersen, Mogens, brygger og brændevinsbrænder 2007/1, s. 3

Petersen, Mona S. 2006/2, s. 3ff., 18; 2007/1, s. 17; 2007/3, s. 18; 2008/1, s. 19; 2008/3, s. 16; 2009/1, s. 15; 2009/3, s. 16

Petersen, N.C., karetmager 1998/3, s. 12

Petersen, Nels, redaktør 1990/1, s. 14; 1998/4, s. 20

Petersen, Niels Ludvig, Gadevang 1989/4, s. 3

Petersen, O., isenkræmmer 1990/1, s. 3

Petersen, O.A.F., købmand 2007/3, s. 13

Petersen, Ole 2009/1, s. 16

Petersen, Ole, kancelliråd 1997/1, s. 14

Petersen, Ole, værtshusholder 1991/4, s. 10f.

Petersen, Ole Crumlin, historiker 1987/1, s. 10

Petersen, Osvald 2001/1, s. 12

Petersen, Ove 1998/3, s. 13

Petersen, P., skoleinspektør 1989/3, s. 7; 1990/2, s. 4; 1992/3, s. 11; 1996/4, s. 21; 1997/2, s. 15

Petersen, P. M., malermester 1995/2, s. 15; 1997/2, s. 8ff.; 1998/4, s. 3

Petersen, Peter 1991/4, s. 8

Petersen, Peter, landmand 2004/3, s. 20

Petersen, Peter Gunnar 2010/3, s. 12

Petersen, Peter Johansen, se Petersen, Johan Peter Andersen

Petersen, Peter L., fotograf, se Elfelt, Peter

Petersen, Poul, Herlevgaard 1993/1, s. 6f.

Petersen, Poul-Erik 1991/4, s. 9

Petersen, Richard 1995/2, s. 15

Petersen, Robert H., socialinspektør 1996/2, s. 5ff.

Petersen, S.H., kobberstikker 1999/2, s. 4

Petersen, Svend, hospitalsforstander 1993/2, s. 9

Petersen, Søren, gårdmand 2007/2, s. 19

Petersen, Theodor, politiinspektør 1999/1, s. 20; 2007/1, s. 3

Petersen, Tove 2006/2, s. 15

Petersen, Thorvald, cand.pharm. 1999/4, s. 23

Petersen, Verner, malermester 1997/2, s. 7ff., 17

Petersen, Victor, komponist 2005/2, s. 7

Petersson, Ib Vagn, arkitekt 1996/3, s. 16

Petersson, Vagn, lektor 2000/2, s. 5; 2001/3, s. 8

Petri, Michaela, musiker 1996/3, s. 3

Philbert, C.M., fransk konsul, orgeltekniker 2002/3, s. 12; 2010/2, s. 17

Philipson, Joan, radioformand 1991/4, s. 2

Pihl, Anne-Lise 2001/1, s. 9ff.

Pihl, Harry, konfekturehandler 2001/1, s. 9ff.

Piper, Claus, fuldmægtig, byrådsmedlem 1994/4, s. 3

„Piphans“ 1994/4, s. 18

Pissaro, Camille, kunstmaler 1995/1, s. 6

Platou, Christian Alexander, skolediscipel 1998/1, s. 8, 11

Platou, Michael, kapellan 1998/1, s. 8, 11

Plenov, John 2001/4, s. 14

Plesner, arkitekt 1993/4, s. 4

Plesner, Marie, husholdningslærerinde 1991/1, s. 11

Plum, Anna 2009/1, s. 10

Plum, Claus, regimentsskriver 1998/1, s. 12

Plum, Marie Cathrine, gift Wedel 1998/1, s. 12

Plum, Ole-Chr. M., jernbanehistoriker 1992/4, s. 22

Pontoppidan, Antoinette 2003/3, s. 15f.

Pontoppidan, Dines, sognepræst 1994/3, s. 7

Pontoppidan, Elise 2003/3, s. 16

Pontoppidan, Erich, kartograf 1989/1, s. 2; 1993/1, s. 9, 12

Pontoppidan, Erik 1994/3, s. 8

Pontoppidan, Henrik, forfatter 1990/3, s. 4f.; 1990/4, s. 10; 1994/3, s. 7f.; 2003/3, s. 14ff.; 2003/4, s. 14; 2010/1, s. 19

Pontoppidan, Julie 1990/3, s. 4

Pontoppidan, Knud Børge, overlæge, professor 1994/3, s. 7f.

Pontoppidan, Morten, højskoleforstander 1990/3, s. 3ff.; 1994/3, s. 7f.; 2003/3, s. 15; 2004/2, s. 13; 2010/1, s. 19

Pontoppidan, Steffen 2003/3, s. 16

Poul Johan, bagerlærling 1998/2, s. 4f.

Poulsdatter, Pernille Kirstine, se Jørgensdatter, Pernille Kirstine

Poulsen, Anders, godsejer 1990/3, s. 7; 1991/2, s. 7

Poulsen, Anna, købmand 2007/1, s. 9

Poulsen, Anton, godsejer 1992/2, s. 17; 1996/1, s. 9; 1999/2, s. 10

Poulsen, Asger, lektor 2001/3, s. 11ff.; 2002/1, s. 14; 2000/2, s. 5

Poulsen, Chr. 2004/2, s. 7

Poulsen, Einar, museumsinspektør 1988/1, s. 4; 2007/2, s. 4

Poulsen, Hans E., grosserer 1996/1, s. 9; 2007/2, s. 7

Poulsen, Hansine, købmand 2007/1, s. 9

Poulsen, Johannes, skuespiller 2007/2, s. 5

Poulsen, John, jernbanehistoriker 1991/1, s. 8; 1991/2, s. 18; 1991/3, s. 19; 1991/4, s. 18

Poulsen, Jørgen, civilingeniør 1990/1, s. 15; 2010/2, s. 13ff

Poulsen, Knud Helt, se Helt Poulsen, Knud

Poulsen, Knud, boghandler 1989/1, s. 9; 1989/3, s. 5ff.; 1990/4, s. 4; 1993/4, s. 15f.; 2004/1, s. 3; 2005/1, s. 17

Poulsen, Laurids 2010/1, s. 18

Poulsen, P. Thygesen, se Thygesen Poulsen

Povlsen, overførster 2004/3, s. 15

Prange, Knud, lektor 1987/2, s. 6

Price de Plan, Ellen 2002/4, s. 7

Viggo, prins 2007/2, s. 9

Prip, Svend, domorganist 2002/, s. 18

„Pære-Hansen“ 1997/4, s. 8

Pøhlsgaard, Henrik, landskabsarkitekt 1996/4, s. 10

Qvistgaard, justitsraad, birkedommer 2003/3, s. 6

Rabin, slagter 1991/1, s. 7

Rahbek, Kamma 2000/3, s. 5

Rafaelsen, ejendomsmægler 1999/4, s. 23

Rald, Rasmus Carl, sognepræst 1993/4, s. 18; 1995/3, s. 21; 1996/2, s. 13; 2004/2, s. 10

Ramløse, Jacob, smed 2001/2, s. 13

Rank, fru, tysk flygtning 1993/3, s. 13

Ransy, Else Margrethe, udgiver 1997/3, s. 16; 1999/1, s. 19; 2000/4, s. 3

Rasmusdatter, Jørgine Maren 2007/2, s. 19

Rasmusdatter, Kirsten, gift Pedersen 1997/4, s. 9

Rasmussen, bronzestøber 1995/4, s. 16

Rasmussen, frk., lærerinde 1992/1, s. 7; 1997/3, s. 13

Rasmussen, fru („Kykliky“), Nr. Herlev 2003/2, s. 11

Rasmussen, købmand 2010/3, s. 8

Rasmussen, toldinspektør 2004/3, s. 4

Rasmussen, Alf 2006/2, s. 12

Rasmussen, Anders, gårdejer 1989/4, s. 4

Rasmussen, Ane Kirstine 1989/4, s. 4

Rasmussen, Annette 2007/1, s. 8

Rasmussen, Birche Pihl, typograf 1990/1, s. 15, 18f.

Rasmussen, Carl Christian, urmager 1989/4, s. 3ff.

Rasmussen, Caroline Elisabeth 2004/3, s. 17

Rasmussen, Edmund 2006/2, s. 12

Rasmussen, Elna, manufakturhandler 1994/2, s. 21

Rasmussen, Emil, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19

Rasmussen, Emilie, lærerinde 1989/3, s. 17; 1996/4, s. 3; 1996/4, s. 6f.

Rasmussen, Erna, født Witt 1998/1, s. 13ff.

Rasmussen, Eva, pige 1995/2, s. 4, 7

Rasmussen, H.W. Rixen, købmand 1998/4, s. 8

Rasmussen, Hans Peder 2007/2, s. 19

Rasmussen, Hansine, Græsted 1989/4, s. 3f.

Rasmussen, Helmer, murerarbejdsmand, sognerådsmedlem 1995/2, s. 4ff.

Rasmussen, Irene 2006/2, s. 13

Rasmussen, Jens, pilot 2004/1, s. 14

Rasmusssen, Jens Peder 2007/2, s. 19

Rasmussen, Jens Peter, detailhandler 1991/3, s. 8, 14

Rasmussen, Juliane Caroline, tjenestepige 1993/2, s. 5

Rasmussen, Jytte, pige 1995/2, s. 4, 7

Rasmussen, Kristine („Gamle“), køkkenleder 1990/4, s. 4, 10

Rasmussen, Lars Peter 1995/2, s. 4; 2006/2, s. 12

Rasmussen, Leon 2006/2, s. 15

Rasmussen, Lilly 2006/2, s. 12

Rasmussen, Marie, fru 1995/2, s. 4ff.

Rasmussen, Milton 2006/2, s. 15

Rasmussen, Mogens, restauratør 2007/1, s. 4

Rasmussen, Niels Peder, skomagermester 1991/3, s. 8, 14; 1998/1, s. 13ff.; 2007/2, s. 19

Rasmussen, Ole Peder 2007/2, s. 19

Rasmusssen, Ole Peter, fragtmand 2007/2, s. 19

Rasmussen, Orla, skomagermester 1991/3, s. 8; 1998/1, s. 13ff.; 2007/2, s. 20

Rasmussen, Otto 2007/1, s. 8

Rasmussen, Ove Heini, sekretær 1991/3, s. 7ff.; 1992/3, s. 5; 1992/4, s. 20f.; 1994/2, s. 23; 1996/2, s. 23; 1997/2, s. 23; 1998/1, s. 13ff.; 1998/2, s. 17; 1999/2, s. 22; 2001/2, s. 15; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 6; 2007/2, s.18ff.; 2008/1, s 3ff.

Rasmussen, Peder, sadelmager 2007/2, s. 19

Rasmussen, Peter, tjenestekarl 1995/4, s. 5

Rasmussen, Poul 2006/2, s. 12

Rasmussen, Rasmus Peder 2006/2, s. 19

Rasmussen, Rita 2007/1, s. 4

Rasmussen, Ruth, pige 1995/2, s. 4, 7

Rathenburg, Georgine Dorthe, kancellirådsenke 1997/4, s. 12

Rathenburg, Peder Horrebow, byskriver 1999/3, s. 5

Rathsach, Carl, bankfuldmægtig 1990/1, s. 2; 1992/2, s. 19; 1993/2, s. 18; 1994/2, s. 23; 1996/2, s. 23; 1997/4, s. 8; 1999/3, s. 19

Rathsach, Carl, fotograf 1987/2, s. 11; 1998/2, s. 4f.; 1998/4, s. 2, 13ff.; 2000/3, s. 16; 2001/1, s. 13; 2001/4, s. 16; 2002/2, s. 14, 16; 2003/2, s. 6; 2003/4, s. 9; 2005/1, s. 15; 2007/1, s. 20; 2008/1, s. 5ff.; 2008/2, s. 6; 2008/3, s. 11; 2009/1, s. 11; 2009/3, s. 15

Rathsach, Elise Sofie, fru 1998/4, s. 13

Rathsach, Helge, fotograf 1996/3, s. 7

Rathsach, Johanne Sofie Frederikke, født Voigt 1998/4, s. 15

Rathsach, Aage 2002/2, s. 14

Rawert, Ole Jørgen, industrihistoriker 1999/2, s. 3f., 9f.

Reck, forstråd 2004/3, s. 19

Recke, Diderich Adolph von der 2006/2, s. 17

Recke, Johan Ditlev Zepelin von der 2004/3, s. 8

Reich, Ebbe Kløvedal, forfatter 1996/2, s. 21

Reichardt, Jens Frederik 2008/1, s. 14

Reichardt, Johanne 2008/1, s. 13

Reichardt, Johannes 2008/1, s. 15

Reichardt, Petrea 2008/1, s. 14

Reier, Anna Irene 1995/4, s. 20

Reimer, Magne, journalfører 1995/1, s. 13

Reinburg, Felix 2010/2, s. 17

Reindahl, Finn 2003/1, s. 14; 2009/1, s. 15; 2010/1, s. 16, 20

Reinhard, Johan Clemens Tode, overlærer 1993/2, s. 10; 2001/3, s. 4; 2005/2, s. 7

Reinhardt, Mogens Worm 1995/1, s. 21

Repstock, Johan Gotthard, lektor 2000/2, s. 5; 2001/3, s. 8f.; 2002/1, s. 13

Resen, Peder Hansen 1989/1, s. 2; 1989/2, s. 2; 1993/1, s. 15; 1995/3, s. 5; 1996/1, s. 4

Restrup, borgerrepræsentant 2008/3, s. 13

Reumert, Elith, forfatter 1996/2, s. 17

Reventlow, Anna Sophie 1995/4, s. 10

Reventlow, Ludvig, greve 1999/2, s. 8

Rex, Ole 2005/3, s. 14

Ricard, Fr., forfatter 1989/4, s. 6

Richelieu, Andreas du Plessis de, viceadmiral markis 2006/1, s. 7

Richelieu, Louis Armand Immanuel Septimanie du Plessis de, adjunkt 2004/3, s. 10; 2008/2, s. 14

Richter-Friis, Niels, forlægger, redaktør 1990/1, s. 14; 1991/4, s. 19; 1994/4, s. 22; 1996/1, s. 22; 1996/4, s. 21, 23; 1997/4, s. 18; 1998/4, s. 20; 2006/2, s. 17; 2007/1, s. 19; 2008/3, s. 18; 2009/1, s. 14; 2010/3, s. 17

Riemann, barber, kgl. vejer 1989/2, s. 8f.; 1993/2, s. 8; 1999/2, s. 20; 2009/3, s. 13

Riemann, Carl, dreng 2009/3, s. 13

Rieper, grundejer 2007/3, s. 9

Riese, læge 1993/4, s. 10

„Rigsbanken“, se Jensen Johan Didrik

Riise, fru, lærerinde 1997/3, s. 13

Rindal, Eva, lektor 2002/1, s. 13f.

Ring, L.J., rektor 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 7

Rist, P.Fr., udgiver 1998/1, s. 4

Roed, Jørgen, tegner 1999/1, s. 17

Roepsdorff, staldmester 1995/4, s. 7, 9

Rogvi, Bent, Kollerød 1997/3, s. 18

Rolffes, Kirsten, skuespiller 1996/3, s. 4

Roos, Richard 2001/3, s. 3

Rosbæk, tømrermester 1995/2, s. 15f.; 1995/3, s. 20

Rose, E.F., købmand 1996/2, s. 15f.

Rosen, skovrider 1990/3, s. 8; 1995/1, s. 6

Rosenberg, P.A., forfatter 2003/2, s. 16

Rosendahl, Bent 1992/1, s. 3ff.; 2001/3, s. 3; 2005/2, s. 16ff.; 2007/2, s. 3ff.

Rosenholm Petersen, Poul 2003/1, s. 5

Rosenkrantz, Arild, kunstmaler 2003/2, s. 4, 7

Rosenkrantz, Gunde 2003/2, s. 4

Rosenkrantz, Iver Holger, baron 2003/2, s. 3ff.

Rosenkrantz, Jørgen 2003/2, s. 3

Rosenkrantz, Marcus 2003/2, s. 4, 7

Rosenkrantz, Palle, forfatter 2003/2, s. 3ff.

Rosenkrantz, Timme 2003/2, s. 4

Rosenquist, Ane Sophie 1990/2, s. 19; 1992/1, s. 9; 1992/2, s. 11

Rosenquist, Torkild, regimentsskriver 1990/2, s. 19; 1992/1, s. 9; 1992/2, s. 11

Rosenstand, Cecilie 1999/3, s. 19

Roslund, Stina 1990/4, s. 5, 10

Rossing, adjunkt 2000/2, s. 8

Rosted, sadelmager 2002/2, s. 3

Roth, Vagn, lærer 1996/4, s. 2

Rothe, gårdejer 2007/3, s. 10

Rothe, Lauritz, amtsforvalter 2002/3, s. 14

Rothe, Rudolph, slotsgartner 1999/4, s. 4; 2002/2, s. 5

Rottwitt, C.E., amtmand 1989/1, s. 12

Rotwitt, Johanne Juliane Marie Albertine 2007/2, s. 15; 2008/3, s. 3ff.

Rovsing, Michael, forfatter 2006/1, s. 8

Royen, madam 2004/3, s. 8, 11

Royen, Mads Nielsen 1999/3, s. 19

Rubæk Hansen, J., fotograf 2007/2, s. 10f.

Rud, Anne Majken Snerup, se Snerup Rud

Rud, Christen Jensen, se Ruth, Christen Jensen

Rudberg, drejer 1990/1, s. 3

Rugaard, Anders Laurits, brændevinsbrænder 1991/3, s. 8; 2008/1, s. 8

Rugaard, Frits Alfred Oscar, sognepræst 1990/2, s. 18

Rugaard, Karen Sofie, gift Lüders 1999/1, s. 19

Rump, Carl David, glarmester 1993/2, s. 10; 1997/3, s. 21; 1998/1, s. 5

Rump, Gotfred, kunstmaler 1995/3, s. 7

Rundblad, Jørgen 2002/1, s. 16

Rune, Flemming, se Petersen, Flemming Rune

Rung, Frederik, koncertmester 2002/3, s. 10

Rung, Henrik, komponist 2002/3, s. 10

Ruth, Anders Hansen, se Hansen-Ruth, Anders

Ruth, Carl Andersen, spillemand 1991/1, s. 7

Ruth, Christen Jensen, husmand 1991/1, s. 6ff.

Ruth, Hans Andersen, spillemand 1991/1, s. 7; 1997/4, s. 14

Ruth, Hans Christensen 1991/1, s. 7

Ruth, Jens Christensen, staldkarl 1991/1, s. 7

Ruth, Jørgen Andersen, spillemand 1991/1, s. 7

Rye Christiansen, Erik 2001/3, s. 3

Rye Clausen, fru, lærer 2006/2, s. 4

Ryssel, Inger Margrethe 1991/3, s. 6; 1994/1, s. 3ff.

„Ræveren“ 1994/3, s. 18

„Røde-Kristine“ 2006/2, s. 11

Røder, Kirsten 2001/3, s. 11ff.

Røen, Einar, sproglærer 1990/1, s. 15

Rømeling 1995/4, s. 9

Rønde Christensen, Aage, arkitekt 2003/3, s. 17

Rønne, Albert, klokker, maler 1997/2, s. 3

Rønne, Bone Falch, sognepræst 1997/1, s. 18; 1997/2, s. 3ff.

Rørdam, Peter, præst 2004/3, s. 15f.

Rørskou, pastor 2007/1, s. 16

Røssel, Lasse, vicepolitikommissær 1998/2, s. 18; 1998/3, s. 22

Røyen, Jørgen, fragtmand 1997/3, s. 20

Raae, Wisti, slotsgartner 1989/3, s. 2; 1990/2, s. 14

Raaschou, Carl Frederik, borgmester, overretssagfører 1990/3, s. 7; 1992/4, s. 13; 2004/2, s. 4; 2010/2, s. 13

 

 

Sabroe, Peter, redaktør 1989/2, s. 10

Sahl Nielsen, Lotte, adjunkt 2001/3, s. 11ff.

Salicath, pastor 2004/3, s. 8

Salicath, Marthe Hanne, frk. 2000/3, s. 15; 2004/3, s. 10

Salicath, Vibeke, fru, født Frisch 1992/4, s. 4

Salling, Knud, lektor 2001/3, s. 11ff.

Salomonsen, hofurtekræmmer 1993/2, s. 10

Sandberg, Valborg, borgmester 1995/1, s. 8; 1996/2, s. 21; 1996/3, s. 3; 2003/1, s. 16; 2009/1, s. 20

Sander, hattemager 2001/2, s. 6

Sander, Erik 2002/1, s. 16

Sand-Jensen, Kaj, professor 2003/3, s. 19

Sandvang, Peter, centerdirektør 2008/3, s. 16; 2010/3, s. 19

Sane, Henrik Zip, stadsarkivar 1992/1, s. 10

Sarauw, Friedrich Georg Ernst 1997/2, s. 5; 2004/3, s. 11, 19; 2010/3, s. 17

Sarvig, Ole, forfatter 2001/3, s. 13

Sauerbrey, Justus, amtmand 1994/1, s. 11, 13; 1994/4, s. 19; 1995/1, s. 10, 14, 16; 2007/2, s. 9

Saxtorph, W., proprietær 1997/1, s. 4

Scavenius, Jacob, politiker 1989/4, s. 6

Schacht, Jørgen 2007/1, s. 3

Schacht Hansen, Lisbet, bibliotekar 1989/2, s. 16f.; 1989/4, s. 2; 1990/1, s. 2; 1990/2, s. 8, 12; 1990/4, s. 12; 1991/1, s. 17f.; 1992/2, s. 19; 1993/2, s. 17; 1996/1, s. 7f.; 1998/2, s. 17; 1998/3, s. 3; 1998/3, s. 22; 2001/1, s. 14; 2001/2, s. 14f.; 2003/1, s. 12ff.; 2004/2, s. 19

Schack, Aksel, landsretssagfører 1999/2, s. 21

Schack Andersen, Paul, murermester 2003/3, s. 15

Schade, distriktskirurg 1999/3, s. 5

Schall, snedkersvend 2000/4, s. 6

Schaltz, Knud Knudsen, dreng 1998/1, s. 10; 2001/2, s. 13

Schandorph, Sophus, forfatter 2006/1, s. 8; 2007/1, s. 4

Schaper, kateket 1996/3, s. 5

Scharøe, slagter 2007/3, s. 12

Scheele, L.N., embedsmand 1995/4, s. 9

Scheibel, Inger Marie 1995/3, s. 19

Scheibel, Peter, advokat 1996/4, s. 8; 1999/4, s. 25

Scheibel, Aage, advokat 1995/3, s. 19; 2008/1, s. 17

Scheiding, danselærer 2002/4, s. 8

Schepeler, F.Chr., købmand, æghandler 1999/4, s. 23

Schepelern, H.D., museuemsinspektør 1988/2, s. 4; 1993/2, s. 5

Schimmelmann, Charlotte, grevinde 2000/3, s. 4

Schiøller, generaladjudant 1995/4, s. 9

Schiøpffe, Charles William, præst, maler 2003/4, s. 3ff.

Schiøtz, Aksel, sanger 1995/2, s. 17

Schjunk, Søren 1995/3, s. 14

Schlanbusch, lektor 2000/2, s. 5

Schlander, G.C.J., skoleinspektør 1997/2, s. 15

Schleiermacher, Friedrich Ernst Daniel, teolog, filosof 2004/3, s. 9

Schleiertin, Carl Friedrich 2001/1, s. 8

Schmaltz, Gudrun 2003/2, s. 17, 19

Schmaltz Jørgensen, Arne 2003/2, s. 17f.

Schmaltz Jørgensen, Emilie 2003/2, s. 17f.

Schmaltz Jørgensen, Gerda 2003/2, s. 17f.

Schmaltz-Jørgensen, Peter 1999/3, s. 3ff.; 1999/4, s. 3ff.; 2002/2, s. 3ff.; 2003/2, s. 16ff.; 2007/1, s. 17; 2007/3, s. 3ff.; 2008/1, s. 1; 2008/2, s. 3ff.; 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16

Schmidt, kammertjener 1994/3, s. 12

Schmidt, søofficer 2004/3, s. 5

Schmidt, Ane Cathrine 1991/3, s. 15; 2008/1, s. 3

Schmidt, Hans 2003/1, s. 9

Schmidten, von, proprietær 2004/3, s. 10

Scholten, Hans Rudolph von, byfoged 1991/3, s. 13f.

Schondel, Ellen 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12

Schou, drejer 2002/2, s. 3

Schou, fru, Kannikegade 1998/4, s. 8

Schou, Anna Kirstine, født Bruun 1998/1, s. 4f.

Schou, Christian August Servius, lærer 1998/1, s. 19ff.

Schou, Hans, boghandler 1989/3, s. 6

Schou, Marie 2003/3, s. 16

Schou, Søren, glarmester 1998/1, s. 4f.

Schow, branddirektør 1993/2, s. 9

Schram, Peter, sanger 1993/2, s. 14

Schrøder, Adam Anton Frederik, sognepræst 1998/1, s. 4

Schrøder, August Diderich, kroejer 2007/1, s. 3

Schrøder, Carl, keramiker 1991/2, s. 10

Schrøder, Frederik, højskolelærer 1989/3, s. 17

Schrøder, Heinrich, købmand 1998/4, s. 8; 2001/1, s. 13

Schrøder, Johannes, sognepræst 1997/4, s. 18

Schrøder, Laurits Karl, statshusmand 1996/1, s. 11

Schulenburg, greve 1999/1, s. 13

Schulin, Catharina Maria, lensgrevinde 1994/4, s. 16

Schulin, J.S., amtmand 1986/2, s. 8; 1990/3, s. 8; 1991/2, s. 6; 1991/4, s. 15

Schulin, S.L., greve 1997/2, s. 6

Schultz, J.N., elementarskolelærer 2005/2, s. 7

Schumacher, enkefrue 2004/3, s. 15

Schumacher, Cecilia Maria Elisabeth, etatsrådinde 1999/1, s. 14

Schwartz, løjtnant 2009/3, s. 8

Schweizer, Albert 2010/2, s. 18

Schwensen, W., driftsbestyrer 1990/3, s. 7

Schøller, Georg v. kammerjunker 2009/3, s. 5

Schøtt, redaktør 2003/4, s. 12

Scocozza, Benito, historiker 1988/1, s. 10

Scott, Agnethe M., oberstinde 1990/3, s. 9ff.; 1991/1, s. 6

Seedorf, læge 1995/2, s. 22

Sehestedt, O., adjudant, kammerherre 1993/2, s. 8

Sehring, Anna, fru, tysk flygtning 1993/3, s. 12f.

Seifert, Jørgen, kontorelev 1996/2, s. 6f.

Selch Laursen, Søren, slotsgartner 1992/1, s. 10; 1993/1, s. 2; 1993/2, s. 17; 1994/1, s. 6; 1994/4, s. 2

Selsøe Sørensen, Henrik, lektor 2001/3, s. 3; 2001/4, s. 13; 2003/2, s. 19; 2003/3, s. 3ff.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 17ff.; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16, 18; 2009/1, s. 15; 2010/1, s. 16

Selsøe Sørensen, Mogens, civilingeniør 2009/1, s. 15; 2010/1, s. 16

Severinsen, fru 1994/4, s. 17

Siboni, Mona 1995/4, s. 20

Sichlau, politibetjent 1992/3, s. 14

Sielle, Francisca 2003/4, s. 4

Sigurd, Sys, stadsbibliotekar 1996/4, s. 21; 1999/1, s. 22

Silberg, Aksel, skatteinspektør 1996/2, s. 6f.; 2004/2, s. 6

Simonsen, Axel, maler 2003/4, s. 3

Simonsen, C.B., manufakturhandler 2001/1, s. 13

Simonsen, Jørgen 2010/1, s .9

Sinding, Christian, sognepræst 1999/2, s. 19

Sinding, Christian Ludvig, dommerfuldmægtig 1999/2, s. 11ff., 19

Sivertsen, Jørgen, guldsmedemester 2010/2, s. 3

Sjelberg, Armgard, født Brandt 2002/4, s. 3ff.

Sjelberg, Ejner 2002/4, s. 14

Sjøqvist, Viggo 2003/2, s. 5

Skarø, butikssvend 2004/3, s. 11, 14

Skibssted, Charlotte, landskabsarkitekt 1994/4, s. 4

„Skipper-Ellen“ 1997/2, s. 8

Skjerne, Godtfred, forfatter 2001/4, s. 9

Skjernaa, Svend Erik Jacobsen, skovfoged 1999/1, s. 9

Skjernaa Jacobsen, Lis, lærer 1999/1, s. 3ff.; 2000/2, s. 10ff.; 2001/1, s. 3ff.

Skjoldager, Anna, husholdningslærerinde 1991/1, s. 11

Skogstad, Soland, blikkenslagermester 1995/3, s. 7; 1996/2, s. 15; 1996/3, s. 12

Skools, Ole, se Nielsen, Ole, tækker, Tulstrup

Skouboe-Svendsen, Erik, malermester 1995/2, s. 23

Skov, Palle 2010/1, s. 18

„Skovfitten“ 2006/2, s. 11

Skovgaard, Hjalte, billedhugger 1991/2, s. 9, 12

Skovgaard, Joakim, kunstmaler 1995/1, s. 6

Skovgaard, Niels, kunstmaler 1989/2, s. 10; 1989/4, s. 11; 1990/4, s. 7; 1991/2, s. 2; 1991/2, s. 9ff., 17; 1995/3, s. 7; 1996/1, s. 22; 1996/2, s. 13

Skovgaard, P.C., kunstmaler 1991/2, s. 13; 1994/3, s. 11; 2002/1, s. 10

Skovgaard Nielsen, Asger 2000/1, s. 21

Skovgaard Nielsen, Ib 2000/1, s. 21

Skovholm, Birthe, arkivleder 2006/3, s. 20; 2007/1, s. 17

Skovsgaard, politibetjent 2005/1, s. 16

Skram, Amalie, forfatterinde 1994/3, s. 7

Skytte-Knudsen, fru, lærer 2006/2, s. 4

Skyum, K., amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19

Slebsager, Mikkel 1990/1, s. 9

Slettebo, frk., lærerinde 1993/4, s. 11

Sløjs, madam 2003/2, s. 8

Smidt, Erik, kustode 1998/3, s. 8; 2004/1, s. 8

Smidth, Jørgen, typograf 1990/1, s. 16, 18

Smidth, P.H.C., adjudant, kammerherre, orlogskaptajn 1995/4, s. 9; 2009/3, s. 5, 6, 8, 13, 14

Smith, propritær 2001/2, s. 9

Snerup Rud, Anne Majken 2005/3, s. 15

Sommer, Jørgen Gottberg, provst 1990/2, s. 18

Sonne Nielsen, Bent 1995/2, s. 11

Sonne Nielsen, Ivar, malersvend 1995/2, s. 3, 11ff.; 1998/3, s. 13; 1998/4, s. 3ff.

Sonne Nielsen, Kirsten 1995/2, s. 11

Spang, Hendrik, farver 2007/3, s. 7, 11ff.

Spanner, Søren, historiker 1987/1, s. 6

Sparving 2003/4, s. 12

Specht Hansen, bagermester 2006/2, s. 16

„Spetria“, se Arnø, Sophus Petri

Spydstrup, Christoffer, kroejer 1990/1, s. 10f.

Spydstrup, Vibeke 1990/1, s. 10f.

Stagetorn, Merethe, advokat 2006/2, s. 16

Stagetorn Pedersen, Ove, advokat 2006/2, s. 16

Stapel, Chr., forsøgsleder 2005/3, s. 3

Staun, Jesper, arkitekt 1989/1, s. 10, 13

Staunstrup, maler 1996/3, s. 12

Staunstrup, Erik, fotograf 1990/1, s. 7f.; 2000/4, s. 10

Staunstrup, Olaf, fotograf 1990/1, s. 7f.; 1990/4, s. 12; 2000/4, s. 10

Staunstrup, Thorvald, fotograf 1990/1, s. 7f.; 2000/4, s. 10

Steenberg, Jan, dr.phil. 1993/1, s. 15f.; 2006/1, s. 19; 2010/2, s. 15

Steensberg, Niels Kristian, lektor 1993/1, s. 17; 2005/3, s. 15

Steffensen, (ismejeri) 2006/2, s. 8

Stegfeldt, Yngve 2003/3, s. 19

Steimle, Anne-Mari 1996/4, s. 21

Steincke, K.K., minister 1994/1, s. 13; 1995/1, s. 10; 2004/2, s. 6

Stemann, Frederikke von 1993/2, s. 16

Sten, Caroline, husholdningslærerinde 1991/1, s. 11

Stenberdt, Waldemar, forstander, borgmester 1993/3, s. 7; 1995/3, s. 11, 14; 1995/4, s. 22

Stengaard, Niels, udgiver 1999/4, s. 23f.

Stennicke, Eva, bibliotekar 1999/3, s. 20; 2003/3, s. 18, 2005/3, s. 15

Stensgaard, Dora 1995/4, s. 20

Stensler, D.Fr., organist 1993/2, s. 13

Stephan, Jan, fotograf 1988/2, s. 3

Stephensen, politiinspektør 2001/3, s. 4

Stigaard, bankdirektør 1994/3, s. 17

Stigaard, Anna M. 2004/2, s. 7

Stilling, Niels Peter, museumsinspektør 2003/2, s. 9

Stockflet Jørgensen, Torben 2010/3, s. 11

Stockmarr, A., cand.mag. 1992/4, s. 4

Stokholm, Toke, borgmester 1996/2, s. 16

Stokowski 2010/2, s. 18

Stouby, Valdemar, statshusmand 1996/1, s. 11

Strindberg, August, forfatter 1996/1, s. 22

Struensee, Johann Friedrich, tysk læge og statsmand 1990/3, s. 9; 1991/1, s. 7; 1996/4, s. 22

Strøm, fru, Trollesminde 1995/2, s. 5

Stub, Christen S., slotsprædikant 1996/1, s. 4

Stuckenberg, Viggo, digter 2003/3, s. 16

Stürop, kaptajn 1991/1, s. 6

Stål, Svend, arbejder 1998/4, s. 5

Suendsson, Arfuid, fæstebonde 1993/1, s. 8

Suhr, husjomfru 2004/3, s. 13

Sundberg, Randi 1993/1, s. 3

Sundstrøm, herreekviperingshandler 2004/1, s. 3

Sundstrøm, købmand 1992/3, s. 12

Surrugue, Stéphanie, journalist 2005/3, s. 20 2006/2, s. 14

Svane, Erling 1998/2, s. 15f.

Svane, Ludvig, skrædder 1997/3, s. 20; 2007/3, s. 6

Svane, Marie Elisabeth 1997/3, s. 20

Svanekær, husjomfru 2004/3, s. 5

Svedstrup, Edvard Alexander, forfatter 2005/2, s. 8

Svendsen, Allan, snedkermester 1990/1, s. 3; 1991/3, s. 3f.

Svendsen, Carl, klejnsmed 2010/2, s. 6

Svendsen, Chr., kommunaldirektør 2004/2, s. 6f.

Svendsen, Chr., murermester 2003/3, s. 15

Svendsen, Eva, (ismejeri) 2006/2, s. 8

Svendsen, Johan Christian, murermester 2010/2, s. 7

Svendsen, Laurits 2005/1, s. 14

Svendsen, N.S., snedkermester 1993/4, s. 7; 1996/1, s. 8, 18

Svendsen, Orla, forsøgsleder 2005/3, s. 3ff.

Svendsen, Troels Paul 2001/3, s. 3

Svensgaard, Kristine, lærerinde 1990/4, s. 6, 10

Svensson, Ingelise 2006/2, s. 15

Swart, Claudius Clavus, kartograf 1993/1, s. 9

Sylvest Jensen, erhvervsflyver, løjtnant 2004/1, s. 12ff.; 2006/2, s. 5

Sølling, Johan Christopher, købmand, kancelliråd 1993/2, s. 8; 1999/4, s. 14

Sølling, Peter, sognepræst 1999/4, s. 4; 2000/3, s. 13; 2002/2, s. 3; 2004/3, s. 10, 17

Søndergård, Grete, køkkenleder 2002/1, s. 3

Sørensdatter, Anne, gift Hansen 1991/4, s. 8

Sørensdatter, Maren, Kollerød 1997/3, s. 18

Sørensen, fru skræddermester Christian 1995/3, s. 21

Sørensen, (ismejeri) 2006/2, s. 8

Sørensen, kolonnechef 2006/3, s. 14

Sørensen, korpsmester 2006/3, s. 14

Sørensen, lærer 1997/3, s. 13

Sørensen, skomager 1992/3, s. 12

Sørensen, vikar 2000/1, s. 19

Sørensen, A. Mygind, se Mygind Sørensen

Sørensen, Anders 1995/2, s. 18

Sørensen, C.Th., militærhistoriker 2006/1, s. 8

Sørensen, Carl 2000/2, s. 17

Sørensen, Christian, hotelejer 1986/2, s. 17

Sørensen, Christian, skræddermester 1995/2, s. 11; 1995/3, s. 15

Sørensen, Eigil, barn 1996/3, s. 11

Sørensen, Ellen, fru 1998/3, s. 4

Sørensen, Esther Kristian 1997/2, s. 14

Sørensen, Frode 2007/1, s. 10

Sørensen, Gea Kristian, barn 1997/2, s. 14

Sørensen, Hans 2003/2, s. 14

Sørensen, Hans Peder 2000/2, s. 17

Sørensen, Henrik Selsøe, se Selsøe Sørensen, Henrik

Sørensen, Holger, konditor 1994/3, s. 17

Sørensen, Inger Kristian, barn 1997/2, s. 14

Sørensen, Jens, marskandiser 2006/2, s. 12

Sørensen, Jens, bådejer 1993/4, s. 13

Sørensen, John Kousgård, se Kousgård Sørensen, John

Sørensen, Jørgen, murermester 1990/1, s. 8

Sørensen, Karen, pige 1995/2, s. 7

Sørensen, Knud, barn 1997/2, s. 14

Sørensen, Kristian, herreekviperingshandler 1997/2, s. 14

Sørensen, Laurits, maskinmester 1998/3, s. 8

Sørensen, Leif 2003/1, s. 16

Sørensen, Louise, fru 1995/2, s. 18

Sørensen, Margrethe Krogh, bibliotekar 1986/1, s. 9; 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 4, 6; 1989/1, s. 15; 1990/2, s. 12; 1990/3, s. 2, 19; 1991/3, s. 2; 1991/4, s. 18; 1992/2, s. 19; 1992/4, s. 15; 1993/2, s. 3; 1993/3, s. 2; 1994/2, s. 10; 1996/1, s. 3; 1996/4, s. 8, 14f.; 1997/2, s. 23; 1997/4, s. 8; 1998/2, s. 17f.; 1998/4, s. 11; 1999/1, s. 22; 1999/2, s. 22; 1999/4, s. 24; 2000/1, s. 23; 2001/1, s. 9ff., 14; 2001/2, s. 15; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 14; 2004/1, s. 3ff.; 2005/1, s. 3ff.; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17

Sørensen, Mary 2003/4, s. 6

Sørensen, Mogens Selsøe, se Selsøe Sørensen, Mogens

Sørensen, O., landinspektør 1991/1, s. 17

Sørensen, Ole, Græsted 1997/4, s. 10

Sørensen, P., mølleejer 1991/4, s. 16

Sørensen, Peder, skræddermester 2000/2, s. 17

Sørensen, Poul, „Poeten“ 2001/3, s. 13

Sørensen, Poul, barn 1996/3, s. 11

Tauber, Erik Giørup, rektor 1989/2, s. 4; 2004/3, s. 9; 2005/2, s. 3

Tegner, Rudolph, billedhugger 1996/4, s. 21f.

Teisner, Chr. Frederik, exam.jur., konstitueret slotsgartner 1995/3, s. 4

Terkelsen, Oswald, bogtrykker 2002/2, s. 14

Termansen, Niels Jokum, tegner 1997/3, s. 14

Theiste, Magnus 1999/2, s. 8

Thellefsen, Aage, lektor 2001/3, s. 11, 15

„Thepotten“ 1991/4, s. 18; 1993/4, s. 14

Thiele, instrumentmager 2004/3, s. 13

Thiele, J.M., bibliotekar, forfatter, sekretær ved Kunstakademiet 2009/3, s. 5

Thomassen, Anna 2008/1, s. 12

Thomassen, Carl 2008/1, s. 14

Thomassen, Karl Wilhelm, gartner 2008/1, s. 12

Thomassen, Knud Aage 2008/1, s. 12ff.

Thomassen, Peer, jernbanehistoriker 1991/4, s. 18

Thomassen, Peter Johannes, postpakmester 2008/1, s. 13f.

Thomassen, Svend Aage 2008/1, s. 14

Thomassen, Thomas 2008/1, s. 12

Thomsen, fragtmand 2002/4, s. 12

Thomsen, købmand, Helsingørsgade 2005/1, s. 6

Thomsen, værkstedsassistent 2006/3, s. 14

Thomsen, Bent 2000/1, s. 21

Thomsen, Børge Kofoed, forvalter 1996/4, s.19 ; 1997/1, s. 22; 1997/2, s. 22

Thomsen, Carl, cykelhandler 1993/4, s. 12

Thomsen, Carl Florian, arkitekt 2006/1, s. 9

Thomsen, Erik 1994/4, s. 13

Thomsen, Hans Christian, bager 1993/4, s. 12

Thomsen, Hans Jørgen Buhl, direktør 1989/1, s. 14

Thomsen, Henriette 1988/1, s. 14

Thomsen, Hilmer, købmand 1994/2, s. 18f.; 1994/4, s. 13; 2006/2, s. 7

Thomsen, Jørgen 2000/1, s. 21

Thomsen, Jørgen, arkitekt 1994/4, s. 4

Thomsen, Mengel, bankdirektør 1994/3, s. 17

Thomsen, Poul, tv-mand 1997/4, s. 18

Thomsen, Søren, rytter 1997/4, s. 6

Thomsen, Tove 2000/1, s. 21

Thomsen, Ulla 1994/4, s. 13; 2006/2, s. 13

Thormann, Niels Henrik, kirkegårdsinspektør 1995/3, s. 8

Thorngreen, A. 2004/2, s. 7

Thorsen, købmand 2008/2, s. 16

Thorsen, D., grundejer 2007/3, s. 9

Thorsen-Nørgaard, slagteridirektør 2004/1, s. 9

Thorup, dyrlæge 1997/2, s. 11

Thorup, Harriet 1999/3, s. 17

Thorup, Kirsten, forfatter 1994/3, s. 7

Thorvildsen, Alma Emilie, f. Mortensen, skolehjemsleder 1996/1, s. 7f., 18ff.

Thorvildsen, Arne Døcker, dommerfuldmægtig 1996/1, s. 7

Thorvildsen, Gudrun, fysioterapeut 1996/1, s. 7f., 18ff.

Thrige, Thomas B. 1990/1, s. 6

Thule, Jens Peter, postmester 1996/2, s. 10

Thurah, Laurids Lauridsen de, hofbygmester 1993/1, s. 12; 1999/2, s. 6; 2007/2, s. 4

Thye Jacobsen, Otto, murermester 2001/4, s. 11

Thye-Jein, Kirsten 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 4, 7; 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12; 1992/2, s. 18; 1994/2, s. 10; 1994/1, s. 6; 2005/1, s. 13

Thygesen, K., farver 2001/1, s. 13

Thygesen, Vita, født Borch 2004/3, s. 3

Thygesen Poulsen, P. 2004/2, s. 7

Thyra, prinsesse 1998/4, s. 15

Thaarup, Thomas, forfatter 2000/3, s. 7

Tielke, kateket, se Tietcken, August

Tietcken, August, kateket 2004/3, s. 10

Tietgen, C.F., industrimand 1987/2, s. 18; 1989/2, s. 6; 1991/2, s. 11f.; 1992/2, s. 12, 16f.; 1992/3, s. 18; 1993/1, s. 18; 1995/1, s. 21; 1996/1, s. 6, 9; 1998/2, s. 5; 1999/2, s. 10; 2003/3, s. 18; 2005/2, s. 18; 2005/3, s. 5

Tietgen, Laura 1991/2, s. 11f.; 1996/1, s. 6

Tietke, A.J., førstelærer 1999/4, s. 4

Tillitze, Johannes Nielsen, maler 2003/4, s. 3, 11ff.

Tjagvad, Annelise, født Heise 2002/1, s. 13

Tofte, Hans, boghandler 1989/2, s. 3ff.

Tofte, Jesper 2001/4, s. 12

Toftegård Madsen, købmand 2006/2, s. 7

Toksvig, Lars, skovrider 1996/2, s. 21; 1998/4, s. 21; 2006/2, s. 17; 2007/1, s. 17

Topsøe-Jensen, Torben 1991/4, s. 19; 1995/1, s. 21

Torbensen, Peder 2000/4, s. 8

Tortzen, Niels-Jørgen 2001/3, s. 3

Tortzen, Tue, byrådsmedlem 2001/3, s. 3; 2001/4, s. 14

Tortzen, Vibeke Dilling, bibliotekar 2010/3, s. 17

„Tosse-Hans“, se Nielsen, Hans, karetmager, Gadevang

Toxværd, Axel, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19

Trampedach, Kurt, kunstmaler 2009/1, s. 11

Trap, J.P., kabinetssekretær 1990/1, s. 11; 1993/2, s. 16; 1994/3, s. 13; 1995/4, s. 8; 2001/4, s. 7; 2009/3, s. 3, 5, 14

Treschow, Herman Gerhard, amtmand 1996/2, s. 14; 1999/2, s. 13f.; 2004/3, s. 11

Treschow, Niels, rektor 2001/1, s. 14

Tribini, „professor“ 1987/2, s. 17

„Trine Klokker“ 1997/2, s. 8

Trojel, Chr., adjunkt 1989/3, s. 4

Trolle, Erik 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13

Trolle, Herluf 1992/4, s. 18; 2005/2, s. 16

Truelsen, Elith, modstandsmand 1986/2, s. 12; 1989/4, s. 2; 1990/1, s. 18; 1995/1, s. 22; 1996/4, s. 22; 2010/2, s. 13ff

Truelsen, Gerda 2010/2, s. 15

Tryde, C.C., urtekræmmer 2002/2, s. 8

Tuxen, Carl 2005/2, s. 7

Tved, Jørgen 2010/1, s. 17

Tvede, grosserer, Helsingør 1987/2, s. 11

Tvermoes, general 2002/4, s. 4

Tvermoes, Anna, født Munthe af Morgenstierne 2002/4, s. 5

Tvies, Laurids, lektor 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 8

Tønsberg, Jeppe, arkivleder 1991/1, s. 8

 

 

Uhrskov, Anders, forfatter 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 4; 1989/2, s. 3ff.; 1989/2, s. 12; 1989/3, s. 7, 16; 1989/4, s. 12; 1990/1, s. 9; 1992/2, s. 18; 1992/4, s. 16; 1996/1, s. 3; 1996/2, s. 22; 1996/4, s. 21; 1998/3, s. 21; 1999/2, s. 10; 2000/2, s. 14; 2000/4, s. 4; 2001/4, s. 11; 2003/3, s. 16; 2004/2, s. 5; 2007/1, s. 18

Uhrskov, Else, lærerinde 1989/3, s. 16ff.

Uldall, Johan Frederik, løjtnant 2004/3, s. 20

Ulff-Møller, Kate 1994/4, s. 22; 1997/4, s. 18; 1998/4, s. 21

Ullersted, Kirsten 2001/3, s. 3

Ulrich, læge 2002/4, s. 12

Ulrich, proprietær 2002/4, s. 11

Ulrich, Dida, amtmandinde 1994/1, s. 11

Ulrich, G.H.J. 2002/2, s. 6

Ulrich, Kay, amtmand 1994/1, s. 10f., 13; 1994/2, s. 8; 1994/4, s. 19; 1995/1, s. 14, 17; 1998/3, s. 13

Ulrich, Steen 2002/4, s. 12

Ulrich, Tulle 2002/4, s. 12

Undén, instrumentmager 1998/3, s. 12

Ussing, Abigail Marie 2000/3, s. 13

Ussing, Tage Algreen 2004/3, s. 9

Utke, Hans Christian, sognepræst 1990/2, s. 18

Utzon, Jørn, arkitekt 1998/4, s. 21; 2007/3, s. 18

Utzon, Kim, arkitekt 2007/3, s. 18

 

 

Vadstrup, Søren, arkitekt 2005/3, s. 20

Valbye, Ole A. 2008/2, s. 16

Valdemar 1., konge 1991/3, s. 17

Valentin, Poul 2006/2, s. 9

Vasstrøm, Annette, mag.art. 1989/1, s. 4

Vedderlien, Jeanette 2004/3, s. 11

Veibel Neergaard, Jens, se Neergaard, Jens Veibel

Vejlby, Hans, ladefoged 2001/2, s. 7

Velde, van der, forfatter 1995/1, s. 12

Velschow, Johanne, fru 1995/1, s. 5

Velschow, lektor 2001/3, s. 9

Vendeltoft, O.P. 1988/2, s. 8f.

Verstege, Bjørn, cand. pæd. 1986/1, s. 3ff., 9; 1986/2, s. 3ff.; 1987/1, s. 3ff.; 1987/2, s. 3ff..; 1888/1, s. 5ff.; 1988/2, s. 9; 1989/2, s. 3ff.; 1990/1, s. 2, 8, 15ff.; 1990/2, s. 2, 8; 1990/4, s. 2, 15f.; 1991/1, s. 2; 1995/4, s. 22; 1996/1, s. 3; 2008/1, s. 16f.; 2008/3, s. 20; 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16; 2010/3, s. 18

Vial, Antoine, køkkenmester 1993/2, s. 11

Viborg, Erik, professor 1999/2, s. 8

Viby, Marguerite, skuespiller 2002/2, s. 12; 2003/2, s. 5

Viehe, C.V., kunstmaler 1998/1, s. 6

Vilhelm, abbed 1995/4, s. 18

Vilhelmine, dronning 1995/, s. 4

Vilhelmine Maria, prinsesse 2001/4, s. 9

Vimtrup, J. Poulsen, højskoleforstander 1990/3, s. 3

Vincentsen, Bent, lektor 2001/3, s. 11

Vind, Else Marie 2010/2, s. 10

Vind, Ole, højskolelærer 1994/1, s. 5; 1995/4, s. 21

Vindelboe, Grethe 1996/3, s. 18f.

Vistesen, Hans Nyrup, byrådssekretær 2004/2, s. 3ff.; 2004/1, s. 10; 2007/2, s. 5

Vistisen, Lars, barn 1996/3, s. 13

Vium, Niels 2002/4, s. 15

Voigt, kunstdrejer 1998/4, s. 15

Voigt, Jacobine, gift Adolph 1997/4, s. 13

Voigt, Johanne Sofie Frederikke, gift Rathsach, se Rathsach, Johanne Sofie Frederikke.

Volsted, malermester 1997/3, s. 20; 2009/3, s. 13

Vosbein, Johan Julius, boghandler, fabrikant 1989/3, s. 3f.; 1996/3, s. 6; 2004/3, s. 13; 2005/1, s. 18

Vosbein, Nathalia 1989/3, s. 4

 

 

Wagner, Alf 2002/2, s. 13

Wagner, Børge, dirigent 1993/3, s. 5; 2002/2, s. 13f.

Wajman, arkitekt 1993/4, s. 4

Walmsley, Ruby Marshall 1996/1, s. 22

Warnøe, bagermester 1995/2, s. 9; 1998/3, s. 3

Wassard, Erik, forfatter 1999/4, s. 24

Weber, Anders, skipper 2000/4, s. 7

Weber, Lennart, journalist, byrådsmedlem 1999/3, s. 22; 1999/4, s. 25; 2001/4, s. 13; 2009/1, s. 20; 2010/1, s. 16

Wecker, Johan Friedrich 1989/1, s. 2

Wedel, Johan Peter, sognepræst 1998/1, s. 5

Wedel, Nissenius Pedersen, degn 1998/1, s. 12

Wedell, baron 1995/1, s. 6

Wedell-Neergaard, Joachim 2006/1, s. 7

Wedell-Wedellsborg, baronesser 1986/2, s. 8; 1991/4, s. 13, 15; 1995/1, s. 5

Wedell-Wedellsborg, fru, baronesse 1995/1, s. 5

Wedell-Wedellsborg, Karl 2006/1, s. 7, 15

Wedell-Wedellsborg, Ludvig, baron, skovrider 1990/2, s. 17; 1991/4, s. 13; 1998/3, s. 3; 2006/1, s. 7

Wegener, Karen, skuespiller 1994/3, s. 7

Weilbach, Johan Philip, fabrikant 2010/1, s. 5

Weisner, cand.theol. 2004/3, s. 4, 15f.

Weitzmann, Carl Johan, fabrikant 1989/4, s. 13; 2001/1, s. 13; 2003/4, s. 12

Weitzmann, Christian Ludvig, kancelliråd 1986/2, s. 16; 2001/1, s. 13

Weitzmann, J.T., sekretær 1990/3, s. 4

Wesenberg-Lund, Carl J., professor 1994/4, s. 21; 1995/3, s. 7f., 10; 2003/3, s. 19; 2004/2, s. 5; 2005/2, s. 9f.

Wessel, Caspar, kartograf 1993/1, s. 11ff.

Wessel, Johan Herman, digter 1993/1, s. 12f.

Wessel, Ole, kartograf 1993/1, s. 12

Wessely, Jane, scenograf 1988/2, s. 5

Westengaard, Erik, registrator 1994/3, s. 6

Westenholz, Mary Bess 2010/1, s. 17

Westman, Inge Lise 2001/3, s. 3

Weyse, C.E.F., komponist 2007/2, s. 17

Wiberg, Søren, boghandler 2005/1, s. 17

Wichmann, Peter, værkfører 2010/1, s. 5

Widding, Søren 1996/1, s. 22; 1996/4, s. 22; 1997/4, s. 18

Wied, Gustav, forfatter 1996/1, s. 22

Wiehe, Frederik Wilhelm, dr.phil. 2005/2, s. 4

Wielandt, Erik 1994/4, s. 22; 1996/4, s. 22

Wielandt, Aage 1994/4, s. 22

Wiinholt, Jacob Nielsen, musiklærer, stadsmusikant 1998/1, s. 6f.

Wilcke, Birger, jernbanehistoriker 1992/4, s. 22

Wildt, bager 2006/2, s. 8

Wilhelm, kejser 1998/4, s. 15

Wilhelmsen, Niels, sadelmagerlærling 1998/2, s. 3

Willemsen, grundejer 2007/3, s. 9

Willerup, F.C., købmand 1997/1, s. 3; 1997/2, s. 8

Willerup, Jørgen 2010/3, s. 5

Willumsen, Peder, gårdejer 1992/2, s. 12

Wils, Esther 2006/2, s. 15

Wilsbech, A.B., godsejer, landmåler 1990/2, s. 19; 1992/2, s. 12

Wimmer, frk, gift Boisen 2001/3, s. 9

Wimpfen, Friderich Ferdinand Franz von, forstjunker 2004/3, s. 19

Winding, Anna Marie, født Mandix 2000/3, s. 4

Winding, Knud, apoteker 1992/3, s. 6; 2000/3, s. 4

Wineken, købmand 2004/3, s. 8; 2010/2, s. 3

Winkel, godsejer 2002/4, s. 11

Winkler, Bernt 2000/3, s. 4

Winther, Christian, digter 1999/1, s. 8

Wisch, Mathias, hospitalsforstander, postmester 1996/2, s. 10

With, Georg Christian, stutmester 1999/2, s. 10

Witt, Erna, se Rasmussen, Erna

Witt, Max 1998/1, s. 13ff.

Witt, Søren, arkitekt 1992/3, s. 5

Wiuff, Tage, distriktstoldchef 1996/2, s. 23; 1997/2, s. 23; 1998/2, s. 17; 1999/2, s. 22; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 17; 2010/3, s. 4

Wivel, H.C., bogbinder 1998/2, s. 3

Wold, Susse, skuespiller 2002/2, s. 12

Woldbye, lærer 2006/2, s. 4

Wolff, E., oberst 1990/3, s. 8; 1991/2, s. 7

Wolsted, Lars Christophersen, malermester 2007/3, s. 7, 11, 13; 2008/2, s. 7

Worm, Christen, biskop 1997/1, s. 16

Worsøe, Hans H., forfatter 1997/4, s. 17

Worsaae, J.J.A., arkæolog 2001/4, s. 7; 2006/1, s. 9, 11

 

 

Young, Eduard, kunstmaler 1993/2, s. 11

Young, Friedrich, sanger 1993/2, s. 11

 

 

Zachariae, Olaf 1995/1, s. 21

Zacho, Christian, kunstmaler 1991/2, s. 14

Zahlmann, Carl, dommer, borgmester 1986/2, s. 16; 1991/2, s. 6; 1995/3, s. 6f.; 1996/1, s. 19; 1998/4, s. 7; 1999/2, s. 21; 2004/2, s. 4

Zinklar, Finn, forfatter 1997/4, s. 18

Zinn, søløjtnant 2004/3, s. 6

Zorn, Anders, kunstmaler 2006/1, s. 8

Zwingmann, Chr., arkitekt 1996/1, s. 5f.

 

 

„Ærbødigst“, se Barfoed, Viggo

 

 

 • dum, Hugo 2001/3, s. 3
 • lsted, Rita 2006/2, s. 13

„Øregejl“, se Jensen, Erik

 • rn, Knud, rektor 1998/1, s. 8, 10
 • rnskjold, fru 1994/4, s. 17; 1995/1, s. 18
 • rsleff, Hans Christian, kammerråd, købmand og brændevinsbrænder 1993/2, s. 8; 2007/3, s. 7ff.; 2008/2, s. 5, 9
 • rsted, Andrea Christiane 2003/4, s. 4
 • rsted, Frederik Christian 2000/4, s. 3
 • stergaard, lektor 2001/3, s. 9
 • stergaard, købmand 2002/4, s. 12
 • stergaard, postmester 2002/2, s. 16
 • stergaard, smed 1991/4, s. 17
 • stergaard, Henny 2006/2, s. 15
 • stergaard, Jens 2010/1, s. 18
 • stergaard, L.M.S., befalingsmand, sygehusinspektør 2008/2, s. 14; 2010/2, s. 8
 • stergaard, Tove 2006/2, s. 13
 • strup, Ebba, fru 1994/1, s. 17
 • strup, Frederik Louis, pastor 1994/1, s. 17
 • strup, Inga 1993/4, s. 19ff.; 1994/1, s. 15ff.
 • strup, Peer, ingeniør 1994/1, s. 17

 

 

Aaberg, Carl, overlæge 1994/2, s. 7

Aabye, købmand 2007/3, s. 11; 2009/3, s. 12

Aabye, malermester 1997/2, s. 12; 2009/1, s. 3

Aabye, Carl Christian Bie 2008/3, s. 13

Aabye, Chr., bankdirektør 1990/3, s. 7

Aabye, J.S., købmand 2008/3, s. 12ff.

Aabye, Peder Royen, købmand 2008/3, s. 13

Aaen, Hans, lektor 2001/3, s.18f.

Aagesen, Karin, født Frederiksen 1993/3, s. 3ff.

Aagaard, Annette 1996/1, s. 22

Aagaard, Axeline Barbara, født Pingel 2004/3, s. 25

Aagaard, Rasmus, præst 2004/3, s. 25

Aakjær, Jeppe, digter 2003/3, s. 16

Aarøe, Iver Christian, byfoged, birkedommer 1997/3, s. 17ff.; 1998/2, s. 14; 1998/4, s. 16f.; 1999/1, s. 11; 1999/2, s. 12; 1999/3, s. 5; 2004/3, s. 11

Aaskilde, Erling 1999/2, s. 22; 2001/2, s. 14f.; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 11ff.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 20; 2006/3, s. 4ff.; 2007/1, s. 17