Register over personer
nævnt i tidsskriftet

REGISTER over personer nævnt i tidsskriftet Hillerød Lokalhistoriske Forening 1986-2021. Udarbejdet af Asger Berg og Aase Hansen.

Bestilling af ældre numre af tidsskriftet kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer Inge Elsøe eller direkte på Slægtsforskernes Biblioteks hjemmeside som PDF-filer, der kan hentes ned.

Abben, Wilhelm, tømrermester 1998/2, s. 12; 2014/2, s. 11
Abel, Jacob, gæstgiver 1993/2, s. 8; 1994/3, s. 10, 12; 2007/3, s. 7, 13; 2008/2, s. 7; 2013/3, s. 15; 2014/1, s. 6f; 2015/2, s. 13
Abel, Martin, gæstgiver 2014/1, s. 7; 2014/2, s. 9, 11
Abildgaard, C.G. godseksp. 2011/1, s. 14
Abildstrøm, Jytte, skuespiller 1996/3, s. 4
Abkjær, Peter Christian, politiassistent, stationsleder 2011/1, s.14; 2012/3, s. 3, 7
Abrahams, Arthur, sproglærer 2019/2, s. 9
Abrahams, Peter, begravelsesdirektør, etatsråd 1994/3, s. 10; 2003/4, s. 8
Abrahamsen, Niels, urmagermester og bankdirektør 1989/4, s. 4; 2001/1, s. 13
Abrahamsen, Peter, købmand 2001/1, s. 13; 2009/1, s. 9
Adelbert, af Preussen 1998/4, s. 15; 2012/2, s. 15, 16
Adolf, madam 2007/3, s. 6
Adolph, Jacobine Juliane, født Knoblauch 1999/2, s. 15, 19
Adolph, Jens Christian, gæstgiver 1999/2, s. 15
Adolph, Marcus Bielefeldt, gæstgiver 1997/4, s. 11, 13
Adolph, Margrethe Elisabeth, gift Jensen 1997/4, s. 11, 13
Agerholm Christensen, Kaj 2003/1, s. 6
Agerholm, Abraham, kaptajn, inspektør 1997/3, s. 19
Agerlin, Carl Johan, konditor 1993/3, s. 3
Agerlin, Hjalmar, arrestforvarer 2003/2, s. 20; 2021/3, s. 14
Agerlin, Jenny 2003/2, s. 20
Agerlin, Kaj 2003/2, s. 20
Agerlin, Oscar, bestyrer 2020/3, s. 7
Agerlin, Poul Johan, guldsmed, Frederiksværk 2010/2, s. 3
Ahlefeldt, Antoinette, grevinde, født komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs 1995/4, s. 7ff.
Ahlefeldt-Laurvig, C.F.C. greve, ceremonimester 1995/4, s. 7ff.; 2009/3, s. 5; 2015/2, s. 9
Ahlefeldt-Laurvig, Erik, greve 2018/2, s. 6
Ahlefeldt-Laurvig, Fritze, grevinde 2018/2, s. 6
Ahrnfeldt, skovrider 1990/2, s. 17
Akerlie, Olav 1995/4, s. 21
Alberti, P.A., justitsminister 2006/1, s. 17; 2007/1, s. 5; 2014/1, s. 9
Albertus, Gundorph, købmand 2019/3, s. 5
Albrecht 7., ærkehertug af Østrig 1992/4, s. 18
Albrechtsen, Emilie Hansine, se Borregaard, Emilie Hansine
Albrechtsen, Julius 1991/3, s. 13
Albrectsen, Jens Vilhelm Riber, bogholder 1991/3, s. 12f.; 2008/1, s. 8
Albretsen, Peder, fæstebonde 1996/4, s. 20
Alexandra, dronning 1995/1, s. 6
Alexandra, prinsesse, født Manley, grevinde af Frederiksborg 1995/4, s. 3; 2002/3, s. 3; 2014/2, s. 3
Alexandrine, dronning 1994/1, s. 11; 1995/1, s. 18; 1998/4, s. 15; 2012/2, s. 16, 17; 2017/2, s. 11
Alfons, taxachauffør 1993/4, s. 15
Alfred, skærslipper 2012/3, s. 8
Algreen Ussing, Tage, se Ussing, Tage Algreen
Alsbo, Bent 2004/3, s. 34
Alsted, Jørgen Peter, prokurator 2020/1, s. 14
Alsønderup, Jørgen Jørgensen 2000/4, s. 8
Amberg, Hans Christian, konduktør 2021/2, s. 11
Ambjørn, Johanne, gift Mortensen 1998/3, s. 15, 18
Ambjørn, murermester
Ambjørn, skrædder 2014/2, s. 10
Andersdatter, Ane Gjertrud, barn, Freerslev 1998/1, s. 21
Andersdatter, Ane, jordemoder 2000/4, s. 6
Andersdatter, Elisabeth, se Andersdatter, Lisbeth
Andersdatter, Kirsten 2001/2, s. 3
Andersdatter, Lisbeth 1997/3, s. 16ff.; 1998/2, s. 13; 1998/3, s. 14; 1999/1, s. 15
Andersdatter, Maren 2001/2, s. 3
Andersen (Nellerød), Jens Poul, fotograf 1997/4, s. 17; 2002/1, s. 14
Andersen, „Røde“, lektor 2001/3, s. 9
Andersen, A.R.H., premierløjtnant (”Kpt. Andersen”) 2020/1, s. 6
Andersen, Aksel 2002/3, s. 16
Andersen, Akseline 2003/2, s. 12
Andersen, Ambjørn, smed 1998/3, s. 20
Andersen, Anders Peter, statshusmand 1996/1, s. 11
Andersen, Andreas, lektor 2001/3, s. 7
Andersen, Anna Elisabeth, barn 2016/3, s. 8
Andersen, Anne Marie, tjenestepige 1997/3, s. 4
Andersen, Arne 2007/1, s. 8
Andersen, Axel, cand.phil., boghandler 1989/3, s. 6
Andersen, Axel, gårdejer 2005/1 s. 16
Andersen, bager 2007/1, s. 8
Andersen, Bent 2007/1, s. 10
Andersen, Bent, barn 2006/2, s. 15
Andersen, Bent, barn 2007/1, s. 8
Andersen, Bernhard, lektor 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 11ff.; 2019/1, s. 3
Andersen, Bertel Søren August 2014/2, s. 12
Andersen, Birthe, født Johannesdatter 2016/3, s. 7ff
Andersen, bogtrykker, Milnersvej 2014/3, s. 6
Andersen, brændevinsbrænder 2014/2, s. 11
Andersen, C. Th., skomager 1991/1, s. 17; 2004/2, s. 4
Andersen, C., stadsingeniør 2004/2, s. 6
Andersen, Carl, savværksejer 1992/1, s. 5
Andersen, Chr., sparekassedirektør 1989/3, s. 6; 1994/3, s. 17
Andersen, Claus Coff 2018/2, s. 19
Andersen, Edith 2007/1, s. 10
Andersen, Elith, teglværksarbejder 2003/1, s. 6
Andersen, Ellen Johanne 2014/2, s. 12
Andersen, Elna Bernhard, født Obel, lærerinde 1994/2, s. 13; 2019/1, s. 3
Andersen, Erik, kontorchef 2011/1, s. 14
Andersen, F., murermester 1996/3, s. 10
Andersen, frk., kommunelærerinde 1994/2, s. 13
Andersen, frk., køkkenmedhjælper 1995/3, s. 14
Andersen, frk., lærerinde 2002/2, s. 12
Andersen, Fritz Carl Emil, kateket 2014/2, s. 5
Andersen, Frode, kontorist 2003/2, s. 20
Andersen, fru skomagermester 1994/3, s. 9
Andersen, garver 2014/2, s. 8, 11
Andersen, Gerda Katrine 2014/2, s. 12
Andersen, Gerda Kjær, se Kjær Andersen
Andersen, Grethe 2001/4, s. 13
Andersen, Gurli 2007/1 s. 8
Andersen, H. Lund, stadsingeniør 1995/4, s. 15f.; 2011/, s. 14
Andersen, H.P., Bakkegade 1998/4, s. 8
Andersen, Hans Christian, digter 1994/3, s. 10; 1994/4, s. 21; 1995/1, s. 6; 2003/2, s. 4; 2014/2, s. 11; 2019/2, s. 4; 2021/2, s. 3
Andersen, Hans, afbygger, spillemand, se Ruth, Hans Andersen
Andersen, Hans, amtsborgmester 1994/2, s. 8f.; 1994/4, s. 19
Andersen, Harald, snedkermester 2003/3, s. 15; 2006/1, s. 9
Andersen, Harry, vejformand 2004/1, s. 10
Andersen, Hedvig 2007/1, s. 8
Andersen, Henry („Sheriffen“), tømrermester 2003/1, s. 5
Andersen, hotelejer 2012/2, s. 7
Andersen, I.M., overtrafikassistent 2021/1, s. 12
Andersen, Inge Lise 2003/2, s. 13
Andersen, Inger 2018/3, s. 4
Andersen, J.P., forpagter 1995/3, s. 10
Andersen, Jens Erik 2007/1, s. 10
Andersen, Jens, blikkenslager 2001/1, s. 13
Andersen, Jens Peter, Petersborggård 2014/3, s. 4
Andersen, Jens Peter, værtshusholder 2019/3, s. 6
Andersen, Johannes, rutebilejer 2015/1, s. 11; 2021/1, s. 9, s. 16, s. 6
Andersen, Jørgen 2019/1, s. 6
”Andersen, Kpt” se Andersen, A.R.H.
Andersen, Kr. Koudahl 1990/3, s. 8
Andersen, Kurt, skoleleder 1995/4, s. 22
Andersen, Kurt 2018/3, s. 4
Andersen, Lars, slotsarbejder 2020/3, s. 4
Andersen, Lars Peter 2003/2, s. 12
Andersen, Lise 2006/2, s. 13
Andersen, Lise 2007/1, s. 10
Andersen, Maren 2003/2, s. 15
Andersen, Nanna, frk, malerinde 2016/2, s. 8
Andersen, Niels, skomagermester 2014/2, s. 12; 2016/3, s. 7-9
Andersen, Niels („Den døde Murer“) 2006/2, s. 11
Andersen, Niels Orlow se Orlow Andersen, Niels
Andersen, O.C., overlærer 1988/1, s. 4; 1991/4, s. 7; 1992/1, s. 6; 2011/3, s. 6
Andersen, Olaf, murer 1998/3, s. 12
Andersen, P., brolæggermester 2001/1, s. 13; 2009/1, s. 9
Andersen, Paul Schacke, se Schacke Andersen
Andersen, Peder, fæstebonde 1993/1, s. 1f., 8
Andersen, Peder, staldkarl, Skævinge 1997/4, s. 13
Andersen, Per, maler 1993/2, s. 18; 1993/4, s. 23; 1996/2, s. 23; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2000/1, s. 23; 2002/2, s. 15; 2004/2, s. 19
Andersen, Peter Martin 2019/3, s. 6
Andersen, postbud 2021/1, s. 4
Andersen, Poul Gerhard, orgelbygger 2002/3, s. 17
Andersen, skomager 2002/2, s. 3
Andersen, Susanne 2007/1, s. 10
Andersen, Søren, tjenestekarl 1998/3, s. 18
Andersen, Søren, vognmand 1991/4, s. 17
Andersen, Torben, overlæge 2011/1, s. 14
Andersen, Vagn 2001/3, s. 11ff.
Andersen, Valdemar, slotsbetjent 2017/3, s. 3
Andersen, Valdemar, statshusmand 1996/1, s. 11
Andersen, vaskeriejer 1986/2, s. 8
Andersen, Verner Sylvest, se Sylvest Andersen, Verner
Andersen, Viggo, købmand 2009/1, s. 6; 2021/1, s. 7
Andersen, Viggo, fabrikant 2011/1, s. 14
Andersen, Vilhelm, litteraturhistoriker 2014/2, s. 16
Andersen, Aage Ortved, fotograf 2015/3, s. 19
Andersson, John G. afdelingsleder 2011/1, s. 14
Andersson, Sven-Ingvar, professor 1996/4, s. 8, 10
Andkjær, musiker 1993/1, s. 7
Andkjær Jensen, L., lærer, forfatter 1997/2, s. 15f.; 2001/2, s. 14
Andreasen, Alfred, gårdejer 1993/1, s. 6f.
Andreasen, Gerda 1993/1, s. 6f.
Andreasen, Maren, Lynge 1997/3, s. 18
Andresen, Niels, købmand 1998/4, s. 7
Andresen, O. Ernst, grosserer 1998/4, s. 7ff.
Andresen, Sidse, gift Jensen 1997/4, s. 13
Andrup, Otto, museumsdirektør 1995/1, s. 5f.; 1998/3, s. 10; 2010/2, s. 9
”Anes Jørn” se Jørgensen, Anders
Angenen, Christopher, stempelskærer 1988/2, s. 8
Anker, Nana, lærer 2006/2, s. 14f.
Anni (Skansebageren) 2019/1, s. 8f
Apoldi, købmand 2012/3, s. 16
Arboe, Elisabeth Catharina, gift Bauditz 1998/2, s. 12
Arboe, Johanne, født Kilde 2016/3, s. 11
Arboe, Niels Peter, byfoged, birkedommer 1993/2, s. 6, 13; 1998/2, s. 12; 2007/1, s. 4; 2007/3, s. 5ff; 2008/2, s. 7, 9, 15; 2010/2, s. 8; 2014/2, s. 8; 2014/3, s. 18; 2015/2, s. 14; 2016/3, s. 11
Arendrup, Bente, journalist 2003/2, s. 3ff.
Arendrup, general 1990/3, s. 8
Arnsberg, Christian, husmand 1999/2, s. 11
Arnstrup, N. Chr. boghandler 2011/1, s. 14
Arntz, assessor 2012/3, s. 16; 2014/2, s. 9
Arntz, Georg, distriktslæge 1993/2, s. 9; 2009/3, s. 5, 6; 2014/3, s. 16; 2015/2, s. 14
Arntz, Sophie, hofdame 1993/2, s. 10; 2009/3, s. 5, 6; 2014/3, s. 16-19
Arnø, Henny, fru 1987/1, s. 16f.
Arnø, Margrethe, fru 1987/1, s. 16
Arnø, Sophus Petri, postkontrollør, forfatter 1986/2, s. 12ff.; 1987/1, s. 14ff.; 1989/2, s. 8f.; 1994/1, s. 4f.; 1998/4, s. 12; 1999/2, s. 21
Arnø, Svend 1987/1, s. 16
Asger-Olsen, G. 2002/1, s. 13
Askbo, Erik 2011/3, s. 18
Asmussen, Des, tegner 1997/4, s. 18
Ast, Gemma, husholdningskonsulent 2005/1, s. 16
Aster, accisebetjent 1991/3, s. 16
Asters, assessor 2014/2, s. 9
August, Frederik Christian, arrestforvarer 1998/4, s. 19
August af Augustenborg, hertug 2019/2, s. 5
Augusta af Hessen 2003/2, s. 4
Augusta Victoria, kejserinde 2010/2, s. 11, 12; 2012/2, s. 15, 17; 2017/2, s. 11
Aunstrup, Karin 2020/1, s. 20

Bach, købmand 2014/2, s. 8
Bach, Harry, blikkenslagermester 2011/1, s. 14
Bach, Heinrich, adjunkt 2001/3, s. 8
Bache, Otto, maler 2019/2, s. 14
Back, Jens Nielsen, købmand 2007/3, s. 5ff.
Backe, Karin 2021/2, s. 18
Badstuber, G., regimentsskriver 1997/4, s. 6
Bagge, Elisabeth Ulrikke Eleonora, gift Hegel 1992/4, s. 15
Bagge, Johan, restauratør 2014/1, s. 7
Bagger, Carl, forfatter 2012/1, s. 13
Baggesen, Jens, digter 1995/1, s. 6
Bak, Karen, lærer 2007/1, s. 13
Balle, N.E., biskop 1997/1, s. 18
Balslev, Andreas, skomager 2002/2, s. 8
Balslev, Carl Adolph, adjunkt 2004/3, s. 8
Balslev, Svend, landinspektør 2006/2, s. 17
Balsløw, Arthur Valdemar, murermester 2016/1, s. 4
Balsløw, Augusta 2005/3, s. 17
Balsløw, Carsten 2010/3, s. 5
Balsløw, Ingeborg 2005/3, s. 17
Balsløw, Inger Elisabeth 2016/1, s. 4
Balsløw, Karen 2005/3, s. 17
Balsløw, Poul, socialinspektør 1996/2, s. 5; 2004/2, s. 5ff.; 2011/1, s. 14
Bang, Balthasar Nikolaj, digter 2000/3, s. 4; 2004/3, s. 11
Bang, Hans Madsen, hospitalsforstander, postmester 1996/2, s. 10
Bang, Jørgen 1988/2, s. 9; 1990/1, s. 2
Bang-Ebbestrup, slotskantor 1990/3, s. 7
Bangslund, Egon 2010/1, s. 9
Bansler, Erik, skoleleder 1995/4, s. 22; 2011/1, s. 14
Bardenfleth, pens. general 1989/1, s. 12
Barfoed, Viggo (”Ærbødigst”), forfatter 1994/1, s. 5; 1995/1, s. 7; 2021/1, s. 5
Bartali, sadelmager 2014/2, s. 10
Bartels, Fr., kaffehandler 1987/2, s. 6
Bartels, Preben (”Store”) 2018/2, s. 19
Bartels, restauratør, ”København” 2016/1, s. 16
Bartholin-Jørgensen, P.H., sognepræst 1991/4, s. 2; 1996/2, s. 20; 1996/3, s. 17
Batzke, Hans Ludvig Emil, handelsgartner 1990/2, s. 13ff.; 2003/2, s. 7
Batzke, Johan August, gartner 1990/2, s. 14
Baudissin. Caroline, grevinde 2014/3, s. 18
Bauditz, Sophus Heinrich Octavius, premierløjtnant 1998/2, s. 11f.; 2014/3, s. 18
Bauer, Camilla 2017/2, s. 17
Bauer, Carl August, bagermester 2012/3, s. 15; 2017/2, s. 17ff
Bauer, Carl Theodor 2017/2, s. 17ff
Bauer, Caroline, gift Piper 2017/2, s. 17, 19
Bauer, Emma Sophie Henriette, fotograf 2017/2, s. 16-19
Bauer, Ernst 2017/2, s. 17
Bauer, Mathilde 2017/2, s. 17
Bauer, Sophie Frederikke, født Piper 2017/2, s. 17ff
Baunegaard, Kirsten, cand.mag. 2006/3, s. 19
Bvnhøaj, Janne, højskoleelev 1996/2, s. 20
Becker, Erik 2018/2, s. 19
Becker, overauditør 1995/4, s. 9; 2015/2, s. 10
Begtrup, Aksel, ligningschef 1989/3, s. 17; 1990/4, s. 3, 10
Begtrup, Anna 1989/3, s. 16; 1990/4, s. 6
Begtrup, Asta 1991/2, s. 12
Begtrup, Birgit 1995/4, s. 20
Begtrup, Eline, lærerinde 1989/3, s. 16; 1996/4, s. 3
Begtrup, Elisabeth („Bette“), lærerinde 1989/3, s. 11ff.; 1990/3, s. 11; 1990/4, s. 3ff.; 1994/1, s. 8; 1996/4, s. 3ff
Begtrup, Erik, læge 1990/4, s. 6ff.
Begtrup, Eva, se Kemp, Eva
Begtrup, Frederik, højskoleforstander 1990/4, s. 8, 10
Begtrup, Gunner 1990/4, s. 4ff.; 1991/2, s. 12f.
Begtrup, Holger, højskoleforstander 1989/3, s. 7, 12, 16; 1990/3, s. 11, 18; 1990/4, s. 3ff., 17; 1991/2, s. 9ff.; 1992/2, s. 12, 14; 1995/4, s. 19ff.; 1996/1, s. 22; 1996/2, s. 18ff.; 1996/3, s. 21; 1999/1, s. 2, 6ff.; 2011/3, s. 19; 2014/1, s. 8; 2018/2, s. 5
Begtrup, Johanne, lærerinde 1989/3, s. 16; 1990/4, s. 3ff.; 1995/4, s. 20
Begtrup, Kristine 1990/4, s. 4, 10
Begtrup, Mikael, professor 1996/2, s. 20f.
Begtrup, Stina, se Roslund, Stina
Bek, Helge S. 2006/3, s. 17
Bencke, William, hospitalsforstander 1997/4, s. 8
Bender, Henning, arkivar 2016/2, s. 20; 2017/2, s. 16ff
Bender, Susanne Krogh 1997/4, s. 17
Bendixen, farver 1992/3, s. 13
Bendixen, madam 2014/2, s. 11
Bendixen, Marie, Nødebo 1998/1, s. 11
Bendsen, Johs, læge 2011/1, s. 14
Bendsen, N., bødker 2014/2, s. 11
Bendsen, N., skomager 2014/2, s. 10
Bendtsen, Bendt, rektor 1995/3, s. 7; 1998/1, s. 5ff.; 2004/3, s. 8
Bendtsen, Birte 2018/3, s. 4
Bendtsen, Carl Henrik August 2004/3, s. 8
Bendtsen, Ejnar, kusk 1998/4, s. 3
Bendtsen, Ernst, Gadevang 1989/4, s. 3
Bendtsen, frk., lærerinde 1992/1, s. 6f.
Bendtsen, Niels, værtshusholder 2007/3, s. 12
Bendtsen, Peter 2006/2, s. 13
Bendtsen, V., snedker 1998/3, s. 12
Bendz, Christian Valdemar, adjunkt 2012/1, s. 9; 2013/3, s. 19
Bengtsen, Henrik A. 1998/2, s. 15
Bengtsdotter, Kjerstina 2019/2, s. 7
Bengtsson, Nils, skræddersvend 2019/3, s. 5ff
Benneweis, Eli, cirkusdirektør 1992/1, s. 4; 2006/2, s. 8
Benneweis, Eva 2006/2, s. 8
Benneweis, Ferdinand 2018/1, s. 8
Benneweis, fru 1992/1, s. 4
Bennike, Helge, regimentschef 1995/2, s. 11
Bent-Hansen, Kai, læge 2003/3, s. 17
Benthien, Vilhelmine Christence 2007/1, s. 3
Bentsen, Anders, gårdejer 2001/2, s. 4
Bentsen, Emilie 2013/1, s. 11
Bentsen, forskolelærerinde, frk. 1997/3, s. 13
Bentzen, amtsforvalter 2015/2, s. 14
Bentzen, Steen 2006/2, s. 15
Bentzien, H.P. Chr. 2002/2, s. 6
Bentzon, C.F., student 2002/2, s. 6
Bentzon, Christopher, justitsråd 1993/2, s. 6; 2008/2, s. 16
Berg, Asger, lektor 1986/2, s. 12ff.; 1987/1, s. 14ff.; 1989/2, s. 8f.; 1989/4, s. 3ff.; 1990/1, s. 2; 1990/2, s. 13ff.; 1990/3, s. 3ff.; 1991/1, s. 2, 3ff., 13, 18; 1991/2, s. 3; 1991/3, s. 3ff., 16; 1991/4, s. 17f.; 1992/1, s. 10f.; 1992/2, s. 19; 1992/3, s. 3f., 7ff.; 1992/4, s. 3ff., 15, 20f.; 1993/2, s. 3f.; 1993/3, s. 14; 1993/4, 19ff.; 1994/1, s. 4, 15ff.; 1994/3, s. 7f.; 1995/1, s. 22; 1995/4, s. 21; 1996/1, s. 3; 1996/3, s. 21; 1996/4, s. 16, 19, 21; 1997/1, s. 20; 1997/2, s. 23; 1997/3, s. 15ff.; 1997/4, s. 9ff., 17f.; 1998/1, s. 3ff., 16ff.; 1998/2, s. 8, 13f., 15f.; 1998/3, s. 14ff.; 1998/4, s. 7ff., 16ff., 20ff.; 1999/1, s. 10ff., 22; 1999/2, s. 3ff., 11ff., 22; 1999/3, s. 14ff.; 1999/4, s. 15ff., 23ff.; 2000/1, s. 23; 2000/2, s. 17f.; 2000/3, s. 13ff.; 2000/4, s. 3ff.; 2001/1, s. 14f.; 2001/2, s. 13f., 15; 2001/3, s. 3ff.; 2001/4, s. 11f., 13f.; 2002/1, s. 13ff.; 2002/2, s. 11ff., 15; 2003/1, s. 14f.; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 14ff, 18f.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 15f., 20; 2006/1, s. 20; 2006/2, s. 16f., 19; 2006/3, s. 3ff.; 2007/1, s. 18ff.; 2008/1, s. 16, 17ff.; 2008/3, s. 9ff., 16, 18f.; 2009/1, s. 3ff., 14ff; 2009/2, s. 3; 2009/3, s. 18; 2010/1, s. 3, 12, 16, 17; 2010/2, s. 3, 20; 2010/3, s. 17, 18; 2011/1, s. 17, 18; 2011/2, s. 3ff; 2011/3, s. 18; 2012/1, s. 17, 19; 2012/3, s. 14, 18, 19; 2013/1, s. 3ff, 19, 20; 2013/2, s. 3ff, 9ff; 2013/3, s. 3ff; 2014/1, s. 8ff, s. 20; 2014/2, s. 15f: 2015/2, s. 3-6; 2016/1, s. 3ff; 2016/1, s. 14ff; 2016/2, s. 3ff; 2016/3, s. 7ff, 10ff; 2017/1, s. 17f ; 2017/3, s. 3ff; 2018/1, s. 19f; 2018/2, s. 18ff; 2018/3, s. 14ff; 2019/1, s. 19; 2019/3, s. 3, s. 18ff; 2020/1, s. 13, s. 19; 2020/2, s. 3ff, 14ff; 2020/3, s. 3ff; 2021/1, s. 3ff, 18ff; 2021/2, s. 13ff, 19f; 2021/3, s. 13ff, 18ff
Berg, Carl, rektor 2005/2, s. 3ff.
Berg, Christen, politiker 1989/4, s. 6; 1990/3, s. 4; 2006/1, s. 8, 14; 2007/1, s. 5; 2012/1, s. 6, 11
Berg, frøken 1987/2, s. 12
Berg, Kaj, professor 2003/3, s. 19
Berg, Maren 2012/1, s. 6
Berg, Sigurd, redaktør 1991/1, s. 17; 2001/1, s. 13; 2020/3, s. 12
Berg, Torsten 2001/3, s. 3; 2016/2, s. 19; 2017/3, s. 4; 2018/2, s. 15ff; 2019/1, s. 19; 2020/1, s. 19; 2021/2, s. 19
Berg, Villy, nazist 2015/1, s. 8f
Berggreen, Andreas Peter, komponist 1997/3, s. 14; 2002/3, s. 5; 2007/3, s. 16; 2013/2, s. 4, 8; 2021/3, s. 19
Berggreen, Carl Peter, kamfabrikant 2007/3, s. 16
Berggreen, V.F.A. 1990/1, s. 12
Bergsøe, Vilhelm 2001/1, s. 14; 2009/3, s. 13
Berg-Sørensen, Anker 2018/2, s. 17
Berg-Sørensen, Elisabeth 2001/3, s. 3
Berg-Sørensen, Ivar, rektor 2007/1, s. 17; 2007/3, s. 15; 2009/1, s. 15, 16, 17; 2010/1, s. 7; 2010/1, s. 16; 2010/3, s. 10; 2011/1, s. 17, 18; 2011/2, s. 20; 2011/3, s. 20; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19; 2018/2, s. 17
Berg-Sørensen, Palle, lektor 2001/3, s. 11; 2000/2, s. 4; 2010/3, s. 11; 2016/1, s. 4; 2016/2, s. 19
Berg-Sørensen, Terkel 2010/1, s. 8
Berling, Carl, kammerherre 1993/2, s. 5f., 8; 1995/4, s. 4ff., 9; 2001/4, s. 7; 2009/3, s. 5, 12; 2014/3, s. 15; 2015/2, s. 7, 10
Bernadotte, Folke, greve 1994/2, s. 5; 2012/2, s. 7
Berner, Jørgen 1990/1, s. 2; 1991/1, s. 2; 1992/2, s. 19; 1994/4, s. 3; 1996/2, s. 22; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2000/1, s. 23; 2000/4, s. 11; 2001/2, s. 15; 2002/2, s. 15; 2002/4, s. 15; 2004/2, s. 19; 2004/3, s. 35; 2005/2, s. 20
Bernhardt, glarmester 2014/2, s. 11
Bernild, Bror, fotograf 2013/3, s. 5
Bernild, Ellen, danselærerinde 1994/2, s. 19; 1994/4, s. 13; 2006/2, s. 14
Bernild, Holger, redaktør 2003/3, s. 16; 2009/1, s. 4, 9
Bernstorff, Christian, udenrigsminister 2000/3, s. 5
Berntsen, William S., fabrikant 1990/2, s. 6f.
Berregaard, Ferdinand, premierløjtnant 1994/3, s. 14; 2009/3, s. 7, 14ff
Berregaard, Frederik, skovrider 2009/3, s. 8
Berregaard, Henrik, adjudant, kammerherre 1995/4, s. 9; 2009/3, s. 5, 7; 2014/3, s. 17; 2015/2, s. 10
Bertels, Stine 1999/3, s. 17
Bertelsen, bagermester 1998/2, s. 3f.
Bertelsen, Jørgen G. 1992/4, s. 21
Berthelsen, Tage, arbejdsmand 2003/2, s. 10
Beskow, Bernhard, sekretær, forfatter 2000/3, s. 11
Beyer, Flemming, museumsinspektør 1987/2, s. 3f.; 1991/4, s. 12f.; 1994/1, s. 2; 1995/1, s. 20; 2002/1, s. 14
Bibow, A.C.B., adjudant 1995/4, s. 7
”Bideren” se Petersen, Hans
Bidstrup, læge 2011/1, s. 8
Bille, Julius, smed 2002/1, s. 15
Bille, Karen, adelsdame 2003/2, s. 4
Bill-Jessen, Torben, forfatter 1997/4, s. 18; 2003/3, s. 19
Bindesbøll, Gottlieb, arkitekt 1996/1, s. 6
Bindslev, Ingeborg, lærerinde 1989/3, s. 17
Bircherod, C.C., justitsråd 1997/1, s. 14
Birkedal-Barfod, Ludvig, organist 2002/3, s. 14; 2011/3, s. 9
Bisgaard, Leif, områdechef 1987/2, s. 4f.; 1991/3, s. 4; 2010/3, s. 18
”Bivognen” se Madsen, Harald
Bjarnov, Jørgen, danselærer 2018/3, s. 3
Bjerg, Flemming, journalist 2003/1, s. 16
Bjernemark, Jens, lærer 2006/2, s. 14
Bjernum, Jørgen, lektor 2001/3, s. 3, 11
Bjerre, Hans Erik 2019/1, s. 3
Bjerre, Svend Erik, højskoleforstander 1995/4, s. 21; 1996/2, s. 17ff.; 1996/3, s. 21
Bjerring, politibetjent 1998/2, s. 14
Bjørn, Niels Andersen, indsidder 1998/1, s. 19ff.
Bjørnsen, H., gårdejer 1990/3, s. 7
Bjørre, Jan 2018/2, s. 18
Blicher, Steen Steensen, digter 1996/2, s. 18
Bligaard, Mette, museumsdirektør 1996/2, s. 21; 2007/1, s. 19; 2008/3, s. 18
Blixen Finecke, Carl Frederik, baron 2003/2, s. 4
Blixen, Karen, forfatter 1991/1, s. 5; 2007/2, s. 7; 2010/1, s. 17; 2010/3, s. 3ff
Bloch Gjenr, Jens, hospitalsforstander, sparekassebogholder 2012/3, s. 16; 2013/3, s. 19
Bloch, Carl, kunstmaler 1988/1, s. 13
Bloch, Christian, barber 1997/2, s. 15; 1998/4, s. 8
Bloch, Poul, dreng 1997/2, s. 15
Bloch-Møller, fru, spillelærerinde 1997/2, s. 12
Blom, vicebrandmajor 2009/3, s. 9, 12
Blomberg, Anders, kirkegårdsinspektør 1995/3, s. 5, 8
Blomberg, Immanuel, kirkegårdsinspektør 1995/3, s. 8; 2001/2, s. 13
Bluhme, C.A., kabinetssekretær 1995/4, s. 9; 2015/2, s. 10
Blücher, adjudant 1995/4, s. 9; 2014/3, s. 17; 2015/2, s. 10
Blytgen, Inger, pige 1995/2, s. 7
Blytgen, Karla, pige 1995/2, s. 7
Blåkilde, Ole, arkivleder, lærer 1991/1, s. 6ff.; 1993/1, s. 3; 1994/4, s. 3, 16; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2002/2, s. 15; 2007/1, s. 18; 2008/1, s. 19; 2008/3, s. 12ff
Boeck, Bianco, amtsfuldmægtig 1994/1, s. 9ff.; 1994/2, s. 4ff.; 1994/4, s. 19; 1995/1, s. 10ff.; 2011/1, s. 14; 2013/2, s. 17
Boeck, oberst 1990/3, s. 8
Boeg, landsretsdommer 2021/1, s. 4
Boesen, frk., lærerinde 1997/2, s. 16
Bohn, Anders, cand.mag. 2003/1, s. 3ff.; 2003/2, s. 10ff.; 2008/1, s. 17; 2008/3, s. 19; 2009/1, s. 20; 2011/3, s. 18; 2015/2, s. 19
Boie, Claus, forfatter 2008/1, s. 18; 2012/2, s. 19
Boisen, Hans („Bojens“), lektor 2000/2, s. 6; 2001/3, s. 9, 13
Bojens, Hinrich 2019/2, s. 43
Bojesen, Ernst, forlægger 1989/3, s. 8
Bojesen, Johannes, højskolelærer 1999/1, s. 6
Bojesen, Kristine, højskolelærer 1999/1, s. 6f.
Bold, madam 2014/2, s. 11
Boldt, Kaj, fotograf 2011/1, s. 14
Boller, Christ., politibetjent 1997/3, s. 18
Bollerup, Kristine, højskoleelev 1999/1, s. 9
Bolt, Hans, manufakturhandler 2002/1, s. 16
Bonde Jacobsen, A. dampvaskeriejer 2011/1, s. 15
Bonde, Kristine, husholdningsskoleleder 1989/3, s. 7; 1991/1, s. 9ff.
Bondesen, Grete, lektor 2001/3, s. 11ff
Bondesen, Jørgen, husmand, Mørdrup 2020/2, s. 15
Bonfils, Kjeld, musiker 2001/3, s. 13
Borella-Hansen, Svend, snedkermester 1989/1, s. 12; 1992/1, s. 4; 1993/3, s. 6; 1995/4, s. 16; 1997/1, s. 20; 2007/2, s. 11; 2011/3, s. 14; 2013/2, s. 11; 2020/2, s. 6
Borg, Børge, statsaut. revisor 2011/1, s. 14
Borg, Inger 1993/1, s. 5
Bork, Cæcilie, provstinde 2004/3, s. 4
Bork, Ferdinand, discipel 2004/3, s. 4
Bork, Gustav, discipel 2004/3, s. 4
Bork, provst, Frederikssund 2004/3, s. 3f.
Bork, Vita, barn 2004/3, s. 4
Borregaard, Christian, møller 1991/3, s. 15; 2008/1, s. 3
Borregaard, Christiane, født Christiansen 1991/3, s. 12ff
Borregaard, Emilie Hansine, gift Albrechtsen 1991/3, s. 12, 15; 2008/1, s. 3
Borregaard, Hans Christopher, brændevinsbrænder, kammerråd 1991/3, s. 7ff.; 2008/1, s. 3; 2008/2, s. 14; 2013/3, s. 11; 2014/2, s. 9, 11
Bostrøm, Lars Johan, skræddersvend 2019/3, s. 5ff
Boysen, kommandør 2005/1, s. 11
Brammer, Anna, født Plum 1994/2, s. 2; 2017/1, s. 18
Brammer, Frederik Christian, amtsforvalter 1991/3, s. 4; 1994/2, s. 2; 1998/1, s. 6; 2008/3, s. 10; 2009/1, s. 10; 2016/1, s. 12; 2017/1, s. 18
Brammer, Gerhard Peter, biskop 1998/1, s. 6; 2000/3, s. 13; 2013/2, s. 3; 2017/1, s. 18
Brammer, Joachim Henrik Carstin, latinskolelærer 1998/1, s. 5f.; 2000/3, s. 13; 2017/1, s. 18
Brand, Benthe, fru 1999/3, s. 14
Brandes, Edvard, politiker 2006/1, s. 8
Brandes, Georg, forfatter 2003/3, s. 17
Brandt, Armgard Elise, født Bøcher 2002/4, s. 4
Brandt, C.J., digter 1996/3, s. 21
Brandt, Carl Christian, løjtnant 2002/4, s. 4
Brandt, Carl Christian, organist 2002/3, s. 10ff.; 2002/4, s. 3ff.; 2006/1, s. 6; 2010/2, s. 17, 18; 2011/3, s. 8ff; 2012/2, s. 17
Brandt, Ellen 2002/4, s. 5
Brandt, politibetjent 1992/3, s. 14; 2014/2, s. 11
Brandt, Rita (Marguarita), født Tvermoes 2002/4, s. 4
Brasch, skrædder 2014/2, s. 10
Brasen, Henrik Christian, arbejdsmand 2013/1, s. 4
Brask, skolelærer 2012/3, s. 15
Braudavik, Josef , teglværksarbejder 2003/2, s. 11
Braunschweig-Wolfenbüttel, hertug 2010/2, s. 17
Brechwold, („Bananen“) 1993/4, s. 14
Bredahl, Hans Christian, statshusmand 1996/1, s. 11
Bredsager se Rasmussen, Arne
Bredsdorff, Elias, seminarielærer 2012/2, s. 11
Bredsdorff, Kaj, lektor 1992/4, s. 12; 2000/2, s. 7; 2001/3, s. 9; 2002/1, s. 13; 2016/1, s. 4
Bredsdorff, Peter, arkitekt, professor 1995/4, s. 15; 2009/1, s. 14; 2016/1, s. 4
Bredsdorff, Thomas, højskolelærer 1990/4, s. 10; 1999/1, s. 2, 7f.
Bredtoft, Peder, murermester 2004/1, s. 10
Bregendahl, Albert Philip, præst 2004/4, s. 11
Brehm, Gudde 2011/1, s. 14
Brendstrup, Ingvar, barbermester 2019/2, s. 19
Brenøe-Hansen, Svend 2010/3, s. 5
Brenøe-Hansen, Willy, værkfører 2010/3, s. 4
Bresson, Leo, rektor 2001/3, s. 15
Bretton, Elise, baronesse, gift Gyllich 1994/3, s. 9
Breuster, købmand 2001/1, s. 13
Bricka, C.F., leksikograf, rigsarkivar 1990/2, s. 18; 1997/3, s. 4
Bricka, Christiane, født Bolwig 1997/3, s. 7
Bricka, Georg Stephan, latinskolelærer, musikistoriker 1990/2, s. 17f.; 1997/3, s. 3ff.; 2002/3, s. 10
Bricka, Hannibal Aa. E. Arntzen, adjunkt 2002/3, s. 10
Bricka, Johanne Kirstine 1997/3, s. 4
Bricka, Maria Dorothea, f. Ripperger 1997/3, s. 3
Bricka, Theodor Frederik Wilhelm, distriktslæge 1997/3, s. 3
Brill, Heinrich Gottlob, bogtrykker 2020/1, s. 16
Brinck, Kirstine Frederikke Magdalene 2019/2, s. 11
Brink, Karsten, ejendomschef 2008/3, s. 16
Brix, Hans, professor 1987/1, s. 16
Bro, musiker, Slangerup 1993/1, s. 7
Brockenhuus-Schack, A., greve, kammerherre 1991/2, s. 6
Bruhn, Elisabeth, købmand 1987/2, s. 10ff
Bruhn, Ernst, købmand 1987/2, s. 11; 1989/2, s. 10
Bruhn, Joh. H., købmand 1986/1, s. 14ff.; 1987/2, s. 11; 1990/2, s. 9ff.; 2014/2, s. 11
Bruhn, Jørgen, lektor 2001/3, s. 11; 2002/1, s. 13
Bruhn, Knud, modelsnedker 1989/2, s. 2
Brummer, Dagmar 2017/2, s. 7
Brummer, Emilie 2017/2, s. 7
Brummersted, Johan, gæstgiver 1996/3, s. 6; 2007/3, s. 12; 2008/2, s. 13; 2014/2, s. 11
Brummersted, Theodor, skolelærer 2012/3, s. 16
Brun, Mathilde, Petersborggård 2002/2, s. 14
Brunés, Karen, forfatter 2011/1, s. 13
Bruun, N.T. oversætter 2013/2, s. 5
Brüel, Axel, keramiker 2011/1, s. 13; 2011/3, s. 4
Brüel, hofjægermesterinde 1995/1, s. 5
Brüel, Lisbeth 2011/3, s. 4
Brüel, Ludvig Bang, skovrider 2003/2, s. 17; 2011/3, s. 5
Brüel, Max, arkitekt 1992/3, s. 5; 1995/3, s. 9; 2011/3, s. 4
Brylov, Cecilie Margrethe se Edsvold, Cecilie Margrethe Brylov
Brylov, Margrethe, gift Bøg, skoleholder 1997/4, s. 11
„Brænder-Jens“ 1987/2, s. 10
Bræstrup, gehejmeråd 2014/2, s. 5
Brøchner, Thøger, købmand 2013/3, s. 12
Brøndsted, G.J., provst 2002/3, s. 5; 2004/3, s. 28; 2004/3, s. 8
Brønshøi, Jens, skansekarl 2006/1, s. 4
Buccleuch, hertugen af 2018/2, s. 14
Buch, Beate 2004/3, s. 11
Buch, Povel Georg Utzon, grosserer 1996/1, s. 9
Buchmann, Selma, gift Heuschkel 2009/1, s. 3
Budde, bager 2012/3, s. 15, 16; 2014/2, s. 9; 2015/3, s. 14
Budde, Christian 1997/2, s. 14
Budde, fru 1997/2, s. 14
Budde, Grethe, barn 1997/2, s. 14
Budde, J.C., bagermester 1986/1, s. 5; 1986/2, s. 17; 1996/1, s. 20; 1997/2, s. 9
Budde, Jørgen, barn 1997/2, s. 14
Budde, Lene, barn 1996/3, s. 13
Bundgaard, Elise, forstanderinde 2018/1, s. 13, s. 16
Burrau, Gertrud, læge 1991/1, s. 4
Burton, Aksel 1990/4, s. 16
Busch, Volkmar, komponist 2001/4, s. 9
Bügel, Catharina Maria, fru 2021/2, s. 4
Bygum Nielsen, Poul, lektor 2001/3, s. 11ff.
Bülow, Frantz Christopher, general 2004/3, s. 20
Bülow, generalinde 2012/3, s. 15
Bülow, Jochum, jægermester 1992/3, s. 15
Bülow, P.M., adjudant 1995/4, s. 8; 2015/2, s. 9
„Bysvenden“, se Nielsen, Svend
Bøcher, fru, født Nyholm-Armgard 2002/4, s. 5
Bøg, Niels Hansen, bagersvend 1997/4, s. 11
Bøggild, Adam Nicolai, lektor 2001/3, s. 8f.
Bøggild, Mogens, billedhugger 2002/4, s. 7
Bøgh, Erik, forfatter 1989/4, s. 5
Bøgholm, K., cand.mag., redaktør 2007/2, s. 5; 2013/1, s. 15
Bøgvad, Johan, fiskemester, slotsskriver 1992/2, s. 4
Bøje, Chr. A. 2010/2, s. 9
Bøjsen, købmand, Kalundborg 2004/3, s. 6
Bønsøe, Poul, revisor 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 18, 2011/1, s. 18; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19; 2014/1, s. 19; 2015/1, s. 19; 2017/1, s. 19; 2018/1, s. 19; 2019/1, s. 19; 2020/1, s. 19; 2021/2, s. 19
”Børge”, se Rasmussen, Birche Pihl
Børgesen, C., frk., Nyhuse 1998/4, s. 8
Børgesen, Christiane, se Jørgensen, Christiane
Børgesen, grønthandler 2019/1, s. 11
Børgesen, Niels, sadelmager 1999/3, s. 3
Børgesen, Richardt, arbejdsmand, borgmester 2004/2, s. 4ff.; 2011/3, s. 3.; 2016/1, s. 17; 2021/1, s. 11
Børre, C.T., adjunkt 1992/3, s. 12; 1993/2, s. 10
Børre, Christian, postmester 2008/2, s. 10, 15f; 2014/2, s. 8, 11; 2016/3, s. 11
Børre, prokurator 2004/3, s. 10; 2012/3, s. 15
Børsch, Axel, herreekviperingshandler 2002/1, s. 16; 2011/1, s. 14
Børsch, Christian, herreekviperingshandler 1993/1, s. 4; 2002/1, s. 16
Børsch, Michael, herreekviperingshandler 2002/1, s. 16
Børsch, Per, herreekviperingshandler 2002/1, s. 16
Børsch, Peter, herreekviperingshandler 2002/1, s. 16
Böss, hr. 2013/1, s. 16
Bøttner, Wilhelmine 2013/1, s. 11
Bøyesen, Peter Rostrup se Rostrup Bøyesen, Peter
Baagøe, Jette, museumsdirektør 1997/4, s. 18; 2015/2, s. 20; 2016/1, s. 18

Camradt, Jørgen, kunstmaler 2010/2, s. 11
Carl Bernhard, se Saint d’Aubin
”Carl i Hullet”, se Jensen, Carl
Carlsen, (ismejeri) 2006/2, s. 8
Carlsen, Birgit, danselærerinde 2018/3, s. 12
Carlsen, Knud, fiskemester 1991/2, s. 14
Carlsen, Lissi, arkivleder 2015/1, s. 19
Carlsen, Peter Steffen Himmelev, statshusmand 1996/1, s. 11
Carlsen, Th., konditor 1991/4, s. 18
Caroline Amalie, dronning 1996/3, s. 5f.; 2000/3, s. 7; 2016/1, s. 6; 2021/2, s. 5
Caroline Mathilde, dronning 1990/3, s. 9; 1991/1, s. 6; 2014/2, s. 8
Caroline, arveprinsesse 1995/4, s. 8
Carstens, P., lektor 2001/3, s. 7, 9
Carstens, Wiebeke 2019/2, s. 3
Carstensen, Carsten, skovløber 2006/3, s. 20; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 16
Carstensen, Einar 2003/3, s. 9
Carstensen, lærer 2004/3, s. 4
Casella, Daniele, restauratør 1990/2, s. 8; 2008/3, s. 16; 2012/1, s. 19
Casella, Susanne 2008/3, s. 16
Castenschjold, frk. 2004/3, s. 15
Castenskiold Samsøe, greve, kunstmaler 1992/1, s. 5
Castonier, kaptajn 1991/2, s. 7
Cavling, Hansine Christine Marie 1999/2, s. 10; 2014/1, s. 12f
Cavling, Henrik, redaktør 1999/2, s. 10; 2001/3, s. 12; 2014/1, s. 11-15
Cederfelt, løjtnant 2004/3, s. 20
Chabot, A.B.C., proprietær 1996/4, s. 20; 2004/1, s. 17
”Chap og drengen” 2012/3, s. 8
Christensdatter, Sophie, gift Hansen Ruth 1997/4, s. 14
Christensen, Anders („Onkel Anders“), legetøjshandler 2003/4, s. 11
Christensen, Ane Marie, madam, asylmoder 1991/4, s. 3, 8; 1996/3, s. 8ff.
Christensen, Balthasar, politiker 2007/1, s. 5; 2010/2, s. 9
Christensen, banearbejder 2007/1, s. 9
Christensen, Bent 1992/4, s. 19
Christensen, Berthel, skaffer 2019/2, s. 6
Christensen, Birgit, mag.art. 1993/2, s. 5ff.
Christensen, Carl, murermester 2018/2, s. 16
Christensen, Christian, murermester 2013/2, s. 12
Christensen, Christian, urmager 2007/1, s. 3
Christensen, Christoffer, Veksø 2000/4, s. 8
Christensen, damefrisør, frk. 1997/2, s. 14
Christensen, E., damefrisør, fru 1994/2, s. 16f.
Christensen, Egon, købmand 2006/2, s. 7
Christensen, Emil, fhv. husmand 2015/1, s. 10f
Christensen, Esther 2011/1, s. 14
Christensen, Finn, fotofraf 1990/1, s. 7f.; 1996/1, s. 22; 2000/4, s. 10
Christensen, frk. syerske, Bakkegade 1997/2, s. 8
Christensen, Gorm 2012/2, s. 19
Christensen, Gorm, forfatter 2008/1, s. 18
Christensen, Hans, slagter 1991/4, s. 6
Christensen, Henning 2018/3, s. 13
Christensen, Henning, typograf 2018/1, s. 9
Christensen, Henrik Saaby 2018/2, s. 18
Christensen, Henry, redaktør M.F. 2011/1, s. 14
Christensen, J.C., statsminister 2014/1, s. 9
Christensen, Johan Harald, statshusmand 1996/1, s. 11
Christensen, Jørgen, danseinstruktør 2018/3, s. 13
Christensen, Kirsten 2007/2, s. 11
Christensen, Kjeld 2007/1, s. 9
Christensen, Kjeld, møbelsnedker 2007/2, s. 4, 11
Christensen, Krist. bestyrerinde 2011/1, s. 14
Christensen, Laurits, murermester 1996/3, s. 16
Christensen, Linda 2007/1, s. 9
Christensen, M.C.V. 2002/2, s. 6
Christensen, Margrethe, fru 2008/1, s. 12
Christensen, mejerist 1989/4, s. 7
Christensen, Michael, restaratør 1994/1, s. 2
Christensen, murermester 1998/4, s. 3; 2014/2, s. 10
Christensen, Nanna 2003/4, s. 11
Christensen, Oskar 1991/4, s. 6
Christensen, Osvald, pianist 2018/3, s. 7
Christensen, Ove 2007/2, s. 11
Christensen, overkrigskommissær 2014/2, s. 11
Christensen, Paul 2005/3, s. 17
Christensen, Paula 2016/1, s. 6
Christensen, Peter, kommunebogholder 1995/3, s. 3ff.; 1995/4, s. 15; 1996/1, s. 4ff.; 1996/2, s. 8ff, 11ff.; 1997/1, s. 14
Christensen, Peter, murermester 2013/2, s. 12; 2014/1, s. 17
Christensen, Peter M.M. 2016/1, s. 20
Christensen, Robert 2021/3, s. 16
Christensen, Snejbjerg, snedker 2016/1, s. 15f
Christensen, Stefan 2010/1, s. 8, 10
Christensen, Svend Aage 2005/3, s. 17; 2014/2, s. 16
Christensen, Søren Rudolf, cand.mag. 1986/1, s. 9; 1990/1, s. 2; 1991/2, s. 8; 1992/2, s. 19; 1993/2, s. 18; 1994/2, s. 23
Christensen, Tage, baneinspektør 2018/2, s. 16
Christensen, tandlæge 2005/3, s. 17
Christensen, Th., købmand 1998/4, s. 8
Christensen, Thomas 2008/1, s. 12
Christensen, Vibeke, danselærerinde 2018/3, s. 12
Christian 2., konge 2019/2, s. 14
Christian 4., konge 1988/1, s. 10; 1988/1, s. 15; 1988/2, s. 8, 11ff.; 1989/2, s. 4, 8; 1990/3, s. 15f.; 1991/1, s. 15f.; 1991/3, s. 6; 1991/3, s. 18; 1992/2, s. 4; 1992/3, s. 15; 1994/3, s. 12; 1995/3, s. 3f., 6; 1995/4, s. 4; 1996/1, s. 11; 2002/3, s. 3; 2006/3, s. 19; 2009/3, s. 3; 2010/2, s. 17; 2014/2, s. 3; 2014/3, s. 11; 2020/2, s. 20
Christian 5., konge 1990/1, s. 10, 13; 1992/2, s. 7; 1993/1, s. 2; 1995/4, s. 4; 2002/3, s. 3
Christian 6., konge 1996/2, s. 12
Christian 7., konge 1990/3, s. 9; 1991/1, s. 6; 1996/4, s. 22; 2002/3, s. 3; 2014/2, s. 3
Christian 8., konge 1991/3, s. 10f.; 1995/4, s. 4; 1996/3, s. 5; 1997/2, s. 3; 2000/3, s. 7, 10; 2002/3, s. 3; 2007/3, s. 3; 2014/1, s. 6f; 2014/2, s. 3; 2014/2, s. 8-11; 2015/2, s. 7; 2021/2, s. 5
Christian 9., konge 1994/3, s. 13; 1996/3, s. 15; 1998/4, s. 21; 2003/2, s. 4; 2006/1, s. 15; 2010/2, s. 18; 2014/2, s. 5; 2015/3, s. 16; 2017/2, s. 10; 2021/2, s. 11
Christian 10., konge 1990/3, s. 7; 1991/2, s. 6f.; 1997/2, s. 16f.; 1998/4, s. 15; 2002/4, s. 4; 2010/2, s. 18
Christian, prins (senere Christian 10.) 2012/2, s. 15
Christiansdatter, Sidse Marie 1997/4, s. 12f.; 1998/1, s. 17f.; 1998/3, s. 16; 1999/1, s. 14ff.; 2000/4, s. 6
Christiansen, „Den gående Vognmand“ 2006/2, s. 11; 2007/1, s. 7
Christiansen, Ane Margrethe („Have-Grethe“), asylgrundlægger 1991/4, s. 3; 1996/3, s. 5ff.
Christiansen, Anna 2003/2, s. 10
Christiansen, Bjørn 2017/1, s. 19; 2018/1, s. 19; 2020/3, s. 14; 2021/2, s. 19; 2021/3, s. 20
Christiansen, Bo 2001/4, s. 13; 2003/1, s. 16
Christiansen, C.P.O., højskoleforstander 1993/3, s. 11; 1995/4, s. 21; 2002/1, s. 3; 2001/3, s. 12
Christiansen, Carl („Knyste-Carl“) 2003/1, s. 10
Christiansen, Carl Frederik, bestyrer 2001/1, s. 8
Christiansen, Christian, købmand 2020/3, s. 7
Christiansen, Christian Aagaard, komponist, professor 1990/3, s. 12
Christiansen, Christiane 2008/1, s. 3
Christiansen, Erling, højskoleforstander 1995/4, s. 21; 1996/2, s. 21; 2014/1, s. 8
Christiansen, Ernst 2003/2, s. 10; 2003/2, s. 14
Christiansen, Ernst, barn 1996/3, s. 11
Christiansen, Georg 1993/2, s. 4
Christiansen, Grethe, asylgrundlægger, se Christiansen, Ane Margrethe
Christiansen, Gunnar, snedker- og tømrermester 2003/3, s. 12
Christiansen, gymnastiklærer 1992/1, s. 6
Christiansen, H. Carl, skovarbejder 2010/3, s. 11
Christiansen, Hanne 2006/2, s. 9
Christiansen, Hans („Kong Hans“) 2006/2, s. 10
Christiansen, Hans Frederik 2001/1, s. 8
Christiansen, Harry 2021/3, s. 14
Christiansen, Holger, Gadevang 1996/4, s. 23
Christiansen, Inga 2006/2, s. 9
Christiansen, Ingvard, redder, stikker 2015/3, s. 19
Christiansen, Jacob 2001/3, s. 12
Christiansen, Jens, gårdmand 2013/3, s. 13
Christiansen, Jette 2007/1, s. 7, 10
Christiansen, Karen, se Hansen, Karen
Christiansen, Karin 2007/1, s. 10
Christiansen, Kurt 2007/1, s. 10
Christiansen, Käte 2006/2, s. 9
Christiansen, Lilian, byrådsmedlem 1996/4, s. 21; 2003/1, s. 16
Christiansen, Lilly 2007/1, s. 10
Christiansen, Lis 2007/1, s. 10
Christiansen, Margrethe, Grundtvigs Højskole 1993/3, s. 7ff.
Christiansen, Niels Finn, lektor 1992/4, s. 6; 1993/4, s. 22
Christiansen, Niels Peter, statshusmand 1996/1, s. 11
Christiansen, Niels, musikdirektør 1990/3, s. 12
Christiansen, Ole 2006/2, s. 7, 9
Christiansen, Oluf Alfred, statshusmand 1996/, s. 11
Christiansen, Peter 1993/1, s. 7f.
Christiansen, Peter 2007/1, s. 10
Christiansen, Pip 2002/1, s. 3, 6
Christiansen, politibetjent 2000/4, s. 7
Christiansen, Vagn 2006/2, s. 9
Christoffersen, Anders, statshusmand 1996/1, s. 10
Christoffersen, Conny 2021/3, s. 8
Christoffersen, frk., kontorassistent 1994/3, s. 16; 1994/4, s. 17; 1995/1, s. 18
Christoffersen, Hans Henrik Egeblad 1997/2, s. 23; 1998/2, s. 17; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16; 2011/1 s. 18
Christoffersen, Jørgen Peter, statshusmand 1996/1, s. 11
Christoffersen, Kurt (Cort) Harry, typograf, 2013/2, s. 17; 2020/1, s. 3
Christoffersen, Ole 2017/3, s. 11ff
Christoffersen, Per, kunstner 2017/1, s. 3ff; 2017/3, s. 10ff; 2020/1, s. 3ff; 2021/3, s. 3ff
Christoffersen, smedemester 2005/3, s. 6
Christophersen, Hans 2001/3, s. 3; 2002/1, s. 13
Christophersen, Steen 2005/2, s. 3ff.; 2005/3, s. 15
Chrom, Sv.A., overlæge 1995/3, s. 9; 2011/1, s. 14
Churchill, Winston 2018/2, s. 14
Classen, J.F., general 1991/4, s. 19
Claudel, Erik, tegner 2011/1, s. 13
Claudius, Carl August, tekstilfabrikant, kunst- og musiksamler 2012/1, s. 10
Claudius, Sofie se Lynge, Sofie
Clausen, Bent 2018/2, s. 19
Clausen, Erik 2018/2, s. 19
Clausen, Erik, filminstruktør 1993/3, s. 2
Clausen, Ernst H. 2003/1, s. 5
Clausen, Julius, udgiver 1998/1, s. 3f.
Clausen, Jørgen, formand 1994/2, s. 10
Clausen, Jørn 2018/2, s. 19
Clausen, købmand 2006/2, s. 7
Clausen, Mogens 2018/2, s. 19
Clausen, Steen, advokat 1994/2, s. 20; 2017/1, s. 9
Clausen, teglværksejer 2006/3, s. 4
Clausen, trætøjshandler 1992/3, s. 12
Coff Andersen, Claus 2018/2, s. 19
Cohen, Mendel 2012/3, s. 15
Cohn, Mendel, købmand 1998/1, s. 18
Cohn, Sara, født Levy, købmandsenke 1998/1, s. 18, 21
Colberg, billedhugger 2014/3, s. 15
Cold, hr., Gadevang 2005/1, s. 12
Colding, Mette Cathrine 2020/2, s. 15
Collin, Henriette 2021/2. s. 5
Collin, konferensråd 2021/2, s. 6
Compenius, Esaias, orgelbygger, komponist 1995/3, s. 5f.; 1995/4, s. 5, 15; 2002/3, s. 11; 2010/2, s. 17; 2011/3, s. 13; 2017/1, s. 3ff
Compenius, Heinrich 2011/3, s. 14
Coninck, Fr.de, etatsråd 1997/2, s. 6
Conradt, Georg Emanuel, søofficer 2010/2, s. 12
Conradt, Johan, justitsråd 2010/2, s. 12
Conradt-Eberlin, Peter 2010/2, s. 10
Corfix, Martin, sognepræst 2001/4, s. 3ff.
Cornelins, Victor 2000/1, s. 9
Cornelius, Knud, journalist 1992/1, s. 5; 1994/1, s. 2; 2003/1, s. 16; 2004/2, s. 20; 2004/3, s. 36; 2008/3, s. 19; 2016/1, s. 19; 2017/1, s. 13ff, 19; 2019/2, s.                    14
Cornelius, Peter, tenor 2011/3, s. 11
Cornelius, Siegfried ”Cosper”, tegner 2013/3, s. 6
Creutzberg, Christiane Margrethe 1999/2, s. 11
Cridland, Frederik August Harlow, dreng 1997/3, s. 4
Cronborg, bødker 2014/2, s. 10
Culmsee, Amalie 2003/4, s. 8
Culmsee, Andreas, papirhandler 2003/4, s. 8
Culmsee, Vilhelmine 2003/4, s. 8

Dael, Niels, frimenighedspræst 1990/4, s. 7, 10
Dagmar, prinsesse 1998/4, s. 15; 2012/2, s. 16, 17; 2014/2, s. 5; 2017/2, s. 11
Dahl, Chr., savværksejer 2001/2, s. 13
Dahl, Christine, lærerinde 1992/4, s. 4f.; 1997/4, s. 14
Dahl, Emma, lærerinde 1997/4, s. 14
Dahl, Frederik Peter Jacob, overlærer 2003/3, s. 5; 2004/3, s. 8; 2014/2, s. 8
Dahl, frk., lærerinde 1995/3, s. 15, 18
Dahl, J.C., kunstmaler 1999/4, s. 15; 2021/2, s. 3
Dahl, murermester, bygningsinspektør 1990/4, s. 13
Dahl, William Sophus, grosserer 1999/3, s. 17
Dahlerup, Carl Emil, dommerfuldmætig 1999/2, s. 11, 15ff.; 2014/2, s. 8
Dahlerup, Hans, hospitalsforstander, postmester 1996/2, s. 8f.; 1999/2, 16; 2004/3, s. 11, 18
Dahlerup, madam 2008/2, s. 11; 2014/2, s. 11
Dahlerup, Michael Henrik Ludvig, adjunkt 2004/3, s. 7
Dahlerup, Vilhelm, sekondløjtnant 1996/2, s. 9; 2004/3, s. 18
Dalgas, Enrico Mylius, Hedeselskabets stifter 1990/1, s. 4
Dalgas, Vibeke, arkitekt, professor 1989/1, s. 10ff.; 1990/2, s. 9ff.; 1990/4, s. 2, 15; 1991/3, s. 3; 1992/2, s. 2; 1992/3, s. 4f.; 1993/3, s. 2; 1993/4, s. 3ff., 6; 1994/4, s. 3f.; 1995/3, s. 22; 1995/4, s. 13ff.; 1996/3, s. 22; 1996/4, s. 8ff.; 2008/1, s. 17; 2009/1, s. 14
Dall, Hans, kunstmaler 1991/3, s. 2
“Dalle”, se Petersen, Hans Gregers Jakob Normann
Dam, betjent 2012/3, s. 3
Dam, Mogens, forfatter 1994/1, s. 5
Damgaard, Kjeld 2008/3, s. 19
Damm, overretssagfører 2001/3, s. 4
Damm, P. etatsråd 2012/3, s. 17
Danholt, fru entreprenør Mogens 2011/1, s. 14
Danielsen, Claus, gardinmontør 1990/4, s. 16
Danielsen, købmand 1995/2, s. 12
Danner, Louise, grevinde, født Rasmussen 1989/1, s. 12; 1990/4, s. 14; 1993/2, s. 5ff.; 1994/3, s. 3ff., 9f.; 1995/4, s. 4ff.; 1996/3, s. 7; 1997/1, s. 19; 1999/1, s. 21; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 4ff.; 2002/3, s. 3; 2003/2, s. 5; 2009/3, s. 5, 9, 13; 2014/2, s. 3; 2014/3, s. 12f .14ff; 2015/2, s. 7-17; 2016/3, s. 9; 2021/2, s. 7
Danneskjold, greve 2003/2, s. 7
Danneskjold-Samsøe, Christian, greve 2010/2, s. 11
Danneskjold-Samsøe, Louise Sophie, hertuginde 2010/2, s. 11
Danneskjold-Samsøe, Otto 2017/1, s. 13ff
Danneskjold-Samsøe, Sophus, maler 2017/1, s.14f; 2019/2, s. 14
Danø, Lisbeth 1994/1, s. 4
Danø, Poul, overlæge 1994/1, s. 4
David, C.N., finansminister 2014/2, s. 5
de Meza, 2013/3, s. 14
Degenkolv, vikar 2000/2, s. 9
Dehn, August Otto, militærmusiker 2001/4, s. 3ff.
Deichmann, J., forlægger 1992/4, s. 14f.
Dencker, Christian Frederik, postmester 1996/2, s. 9f.
Dencker, Ellen 
Margrethe Jensine, født Eriksen 1993/3, s. 3ff.; 1995/2, s. 7
Dencker, Rudolf, konditor 1991/4, s. 7; 1991/4, s. 18; 1993/3, s. 3ff.; 1995/2, s. 7; 1998/4, s. 8
„Den Døve“ 1993/4, s. 8
„Den lille urmager“ 1994/, s. 16
Dennier, 2014/2, s. 10
„Den Usynlige“, 1993/4, s. 14
Deppe, bagersvend 1998/2, s. 4f.
„Det bløde d“, 1994/3, s. 20
Dichmann, præst 2004/3. s. 10
Dilling Larsen, Stig 2011/2, s. 12; 2012/2, s. 11; 2020/1, s. 4
Dilling Tortzen, Vibeke, se Tortzen, Vibeke Dilling
Dinesen, Adolf Vilhelm, infanteriofficer, forfatter 2007/2, s. 7
Dinesen, Jonna Marie 1995/1, s. 5; 2007/2, s. 5ff.
Dinesen, Lars, folketingsmand 1990/1, s. 14; 1995/3, s. 7
Dinesen, O.K., sognerådsformand 2004/2, s. 10
Dinesen, Thomas, civilingeniør, forfatter 1991/1, s. 3ff.; 2007/2, s. 5ff.; 2010/3, s. 3
Dinesen, Tore V., major 2007/2, s. 5ff.; 2010/3, s. 3, 6
Ditlevsen, Arla, forstanderinde 2011/1, s. 14
Ditlevsen, Tove 2001/3, s. 13
Ditzel, boghandler 2011/3, s. 20
Dodt, løjtnant 2004/3, s. 28f.
Dohler, isenkræmmer 2004/3, s. 13
Donis, Nicolaus, munk 1993/1, s. 9
Donovan, Angela, britisk medie 2016/2, s. 4f
Dotézac, gesandt 1995/4, s. 7
Drachmann, Amalie 2019/2, s. 8
Drachmann, Andreas Georg 2019/2, s. 8
Drachmann, Emilie Julie 2019/2, s. 8
Drachmann, Holger, forfatter 1989/4, s. 10; 1999/1, s. 8; 2005/2, s. 7; 2011/3, s. 19; 2019/2, s. 8
Drackenberg, G.K. 1999/3, s. 13
Draiby, Eivind, arkitekt 1991/4, s. 19
Drewsen, Agnete, husholdningslærer 1996/1, s. 20
Drewsen, Johan Christian, landøkonom, papirfabrikant 1999/2, s. 9
Dreyer, Sophie, hofdame 1993/2, s. 10, 14; 2009/3, s. 5; 2014/3, s. 17
Druedal, Bjarne, lærer 2008/3, s. 19
Drøhse, Peter, manufakturhandler 2001/1, s. 13
Dråby, Benny 2018/2, s. 16
Dudley, Robert, kartograf 1993/1, s. 10
Dunant, frøken 2012/3, s. 16
Duurloo, John, landmand 2004/3, s. 11, 16
Duus, frk., lærerinde 1997/3, s. 13
Duus, lærer 1997/3, s. 13
Duus-Hansen, ingeniør 2013/2, s. 15
Duval, Alexandre, forfatter 2013/2, s. 5
Duval, Pierre, kartograf 1993/1, s. 10
Dybvad, Knud, maler 2003/4, s. 3
Dyrbye, N. Aa. forstander 2011/1, s. 13, 14
Düreborg Madsen, August, lærer 2021/3, s. 10
Dyrmark, Tage 2011/1, s. 14
Döcker, Morits Johannes, fhv. landmand 1992/4, s. 12
Döcker, Nikoline Marie, vaskeriejer 1992/4, s. 12f; 2020/3, s. 4
”Døden fra Lybæk”, 2019/1 s. 8
Døssing, Anders, cand. polit. 2012/2, s. 5
Døssing, Th. 2012/2, s. 12

Ebbensgaard, Kirsten, amtsborgmester 1996/2, s. 21
Ebbesen, garversvend 1997/3, s. 20
Eberlin von Feriden, Christiane Margrethe 2010/2, s. 12
Eberlin von Feriden, Georg Emanuel, major 2010/2, s. 10ff
Echardt, købmand 2014/2, s. 11
Eckersberg, C.W., kunstmaler 1998/2, s. 12
Edsvold, Cecilie Margrethe Brylov, madam, jordemoder 1997/4, s. 11f.
Edsvold, Lars Olsen, husgerådskarl 1997/4, s. 11f.
Edsvold, Mariane Louise Emilie, barn 1997/4, s. 12
Edsvold, Mariane Louise, købmandspige 1997/4, s. 11f.; 1998/4, s. 16
Ege, Gerty 2018/2, s. 6
Ege, Lennart 2018/2, s. 6
Ege, Tage 2018/2, s. 6
Egeblad Christoffersen, Hans Henrik se Christoffersen, Hans Henrik Egeblad
Eggers, H. oberst 2011/1, s. 14
Eich, Preben, formand 1990/3, s. 13f.
Eickhoff, frk. 1991/3, s. 5
Eisenhower, general 2011/2, s. 15
Eisler, Hanns, komponist 2013/1, s. 13
Eistrup, Ida, førsteassistent 2018/1, s. 13, 16
Ekstrand, Lone, organistassistent 2002/3, s. 17
Elfelt, Peter, fotograf 1998/4, s. 15; 2012/3, s. 19; 2013/1, s. 20; 2014/1, s. 19
Eliasen, Gustav Johan, murerarbejdsmand 1998/3, s. 17
Eliasen, Svend, murersvend 1998/3, s. 17, 21
Elisabeth, dronning af England 2011/3, s. 11
Elkjær, Sigurd, lærer, forfatter 1997/2, s. 15; 2016/1, s. 19
Elkjær-Larsen, amtmand 1995/1, s. 16
Ellbrecht, von, premierløjtnant 1996/3, s. 10
Eller, Povl, museumsdirektør 1993/1, s. 14
Elmquist, sanglærer 2000/2, s. 7
Elster, Christian, gymnasieelev 2014/2, s. 16
Elsøe, Inge 1994/2, s. 23; 1995/1, s. 3; 1996/2, s. 23; 1997/2, s. 23; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2000/1, s. 23; 2001/2, s. 15; 2002/1, s. 3ff.; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2004/2, s. 3ff., 19; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 15, 17; 2009/2 s. 3; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 17; 2012/1, s. 19, 20; 2013/1, s. 19; 2018/1, s. 19; 2020/1, s. 19; 2021/2, s. 19½
Elsøe, Jørgen, postkortsamler 1993/3, s. 2
Emborg, Jens, komponist 2016/1, s. 9
Enevoldsen, Katrine Muff, komponist, kirkesanger 2020/2, s. 13
Enevoldsen, Thyge, præst 2020/2, s. 9
Engelbrecht, Johan, møntmester 1988/2, s. 9
Engelstoft, Lauritz, professor 1993/1, s. 13
Erhard, Emilie 2007/2, s. 10
Erhard-Hansen, Harald, maler 2003/4, s. 3
Erichsen, Lars 1997/2, s. 18
Eriksen, Edith 2005/1, s. 3ff.
Eriksen, Grete 2007/1, s. 11
Eriksen, Just A., forsøgsassistent 2021/3, s. 18
Eriksen, Karin 2007/1, s. 11
Eriksen, Kirsten 2005/1, s. 3
Eriksen, Kirsten Rykind 1997/1, s. 21; 1997/2, s. 22; 1997/3, s. 22
Eriksen, Rasmus 2002/1, s. 16
Erlandsen, Andreas, møller, brændevinsbrænder 1997/3, s. 20; 1998/3, s. 17; 2012/3, s. 15; 2014/2, s. 11; 2016/2, s. 13
Erlandsen, Jens, brændevinsbrænder 1999/3, s. 6; 2004/3, s. 8ff.
Erlandsen, madam 1989/1, s. 12
Erslev, Hans, kantor og kæmner 1993/2, s. 8; 2007/3, s. 12; 2008/2, s. 9, 17; 2002/3, s. 6, 19; 2014/2, s. 8, 11; 2015/2, s. 13, 15
Erslev, kommunelærer 2009/3, s. 14; 2012/3, s. 15
Eskesen, Morten 1999/1, s. 6
Eskestad, Tage 1998/4, s. 22
Estrup, J.B.S., konseilspræsident 1990/3, s. 5; 1992/4, s. 5
Evald, Finn, organist 2002/3, s. 17; 2017/1, s.11
Evers, H. overlæge 2011/1, s. 14
Ewald, Christian Pfilig, snedkersvend 1998/4, s. 19
Ewald, Johannes, digter 1996/1, s. 22
Ewaldsen, Hans, arbejdsmand 1997/3, s. 20
Ewertsen, Johan Henrik Adolph, distriktslæge 1989/2, s. 3; 1992/3, s. 12; 1993/2, s. 9; 1996/1, s. 4; 1996/3, s. 5; 1998/1, s. 18; 1999/1, s. 14; 2004/3, s. 13, 14; 2007/1, s. 4; 2008/2, s. 10, 14ff.; 2012/3, s. 14; 2014/2, s. 8, 11; 2015/2, s. 13; 2015/2, s. 14

Faber, politibetjent 2014/2, s. 11
Fabian, garver 2011/3, s. 19
Fabricius, Christian, lektor 2001/3, s. 19
Fabricius, Marianne, lektor 2013/2, s. 19
Fabricius, Sig. frisørmester 2011/1, s. 14
Fachmann, Hanne 2016/1, s. 17
Fachmann Olsen, Henry, typograf 1997/1, s. 21; 2016/1, s. 14-17
Fagerholm 2012/2, s. 12
Falch Rønne, Bone se Rønne, Bone Falch
Falck, assistent 2020/3, s. 11
Falkenberg, jagtjunker 2012/1, s. 15
Falkenskiold, løjtnant 2012/1, s. 9
Falkenskjold, pastor 1996/3, s. 10, 14, 17
Fangel, Jens Christian, sognepræst 1998/1, s. 8
Fangel, Johan Boetius, læge 2000/3, s. 13
Fangel, Susanne Marie 2000/3, s. 13; 2014/2, s. 11
Fasting, dyrlæge 1996/3, s. 10
„Fattig-Holm“, akvarelmaler, se Holm, H.G.F.
Faust, H.O. Axel, malermester 2009/1, s. 6
Faust, maler 1989/2, s. 8f.
Faust, Theodora Christine 2009/1, s. 6
Fearnley, Thomas, maler 2001/1, s. 14
Feilberg, Birthe Nordentoft 1997/2, s. 21; 2007/1, s. 18
Feilberg, Charlotte 2004/3, s. 7
Feilberg, H.F., præst, folkemindesamler 2004/3, s. 16
Feilberg, ingeniør 2001/3, s. 4
Feilberg, Lars 1997/2, s. 21; 2004/3, s. 3ff.
Feilberg, Ludvig, docent 1991/1, s. 10
Feilberg, Nikolaj Laurentius 2004/3, s. 3ff.
Feilberg, Peter Berend 2004/3, s. 3
Feilberg, Peter Diderik 2004/3, s. 4
Feldborg, Andreas Andersen 1998/2, s. 10
Fensmark, J.H., adjudant, kammerherre 1993/2, s. 8; 1995/4, s. 9; 2009/3, s. 5; 2014/3, s. 16; 2015/2, s. 10
Ferdinand, arveprins 1995/4, s. 7ff; 2015/2, s. 10
Ferslev, møller 2007/3, s. 10
Ferslew, Frederikke 1993/2, s. 10; 2015/2, s. 14
Ferslew, Jens, landinspektør 1993/2, s. 10; 2015/2, s. 14
Fierlinger, Zdenok 2012/2, s. 12
Filip 2., konge af Spanien 1992/4, s. 18
Find, Ane Kirstine født Jensen 2013/1, s. 11
Fink-Jensen, Inger 1989/3, s. 17
Fischer Holst, Tage 2013/2, s. 15
Fischer, forstråd 2004/3, s. 19
Fischman, slagter 2007/3, s. 12
Fjeldgaard, Valdemar 1994/4, s. 12
Fjellerad, Kaj 2001/4, s. 14; 2009/1, s. 16; 2012/1, s. 19
Fjelrad, Georg 2002/3, s. 16
Flarup, Kaj, betjent 2012/3, s. 3
Flatou, Fabian David, købmand 1998/1, s. 18
Flatou, Kurt Wulff, fuldmægtig 1998/1, s. 21
Flatou, Wulff Fabian, købmand 1998/1, s. 18
Fleischer Michaelsen, Johannes 2011/2, s. 11, 16
Fleischer, gæstgiver 1993/2, s. 10; 2012/3, s. 16; 2015/2, s. 13f
Fleischer, købmand 2014/2, s. 11
Fleischer, Jens, mag.art. 1992/1, s. 10f.
Fleischer-Michaelsen, elektroinstallatør 2012/2, s. 4
Flemmer, Carl Christian Emil 2002/2, s. 3, 6
Flemmer, Hans Morten, rektor 1993/2, s. 10, 13; 1999/3, s. 7; 2002/2, s. 6ff.; 2005/2, s. 3; 2008/2, s. 10, 13f.; 2012/3, s. 16; 2014/2, s. 11; 2014/3, s. 18; 2015/2, s. 13f; 2016/3, s. 9
Flemmer, Inger Margrethe 1993/2, s. 10; 2015/2, s. 14
Flensburg, søløjtnant 2004/3, s. 6
Flesborg, Christian, møller 1991/3, s. 18
Flindt, C.C.Christian, oberst 1994/3, s. 9; 1996/3, s. 6; 1999/3, s. 3; 2007/3, s. 16
Flindt, Margrethe, se Gyllich, Margrethe
Flindt, oberst 2004/3, s. 10
Flindt, Pauline, frk., asylforstanderinde 1994/3, s. 10; 1996/3, s. 6f.; 2004/3, s. 14f.; 2007/3, s. 16; 2012/1, s. 17; 2014/3, s. 15; 2021/2, s. 5
Fløystrup, Aage, kontorchef, amtsrådssekretær 1994/1, s. 12; 1994/2, s. 6; 1994/4, s. 19ff.; 1995/1, s. 14f.
Fobian, Johs., læderhandler 2018/1, s. 10
Foersom, Christen, skuespiller 2014/1, s. 4
Fog, Dan, nodehandler 2011/3, s. 14
Fog, Rasmus, sognepræst, Køge 1999/3, s. 3
Fogdal, Jens, pladeforhandler 2018/2, s. 18
Foldager, Kaj, planteskoleejer 1992/2, s. 17
Folsach, Birgitte v. 2005/3, s. 15
Fontenay, Anders Jørgensen 1997/3, s. 20
Fontenay, Frits, pastor 2015/3, s. 6
Fontenay, Lesage 2015/3, s. 6
Fontenay, Gaspard Frédéric le Sage de, toldkontrollør, kammerråd 2004/3, s. 7, 11
Fontenay, Mikke, tante 2015/3, s. 5
Foss, Lauritz, byfoged, Skælskør 1999/1, s. 13
Fossum, Leocadie, se Gerlach, Leocadie
Frandsen, Hans Peder, præst 2004/3, s. 10
Frandsen, Inger, gift med vognmand Jørgen F. 2016/3, s. 9
Frandsen, Jørgen, vognmand 1997/3, s. 19; 2016/3, s. 9
Frandsen, Jørgen, købmand 2014/2, s. 8, 11
Frandsen, Mejer 2007/1, s. 11
Frandsen, Per Kynne, organist se Kynne Frandsen, Per
Frandsen, Søren, museumsinspektør 1992/4, s. 22; 2016/1, s. 19
Frandsen, Tut 2007/1, s. 11
Frankner, Benjamin, lærer 2015/1, s. 4
Frantsen, Erik, betjent 2012/3, s. 4
”Frede”, se Jensen, Poul
Frederik 1., konge 2019/2, s. 3, 15
Frederik 2., konge 1987/2, s. 12; 1988/1, s. 10; 1988/2, s. 7f.; 1991/1, s. 15f.; 1991/3, s. 6; 1991/4, s. 15; 1991/4, s. 19; 1992/1, s. 4; 1992/2, s. 3f., 17; 1992/3, s. 15; 1992/4, s. 21; 1993/1, s. 16f.; 1995/3, s. 3f.; 2005/2, s. 16; 2020/2, s. 3
Frederik 4., konge 1991/3, s. 18; 1995/4, s.10; 1996/2, s. 11-12; 1997/1, s. 14, 16; 2005/2, s. 17
Frederik 5., konge 1995/4, s. 3; 1996/4, s. 22; 2002/3, s. 3; 2014/2, s. 3
Frederik 6., konge 1994/3, s. 13; 1995/4, s. 4; 1996/4, s. 22; 1997/1, s. 16; 2000/3, s. 6; 2007/3, s. 5; 2014/2, s. 8; 2021/2, s. 5
Frederik 7., konge 1987/2, s. 17; 1989/1, s. 12; 1989/2, s. 9; 1989/3, s. 10; 1990/4, s. 14; 1991/2, s. 4f., 15; 1991/4, s. 19; 1993/2, s. 5ff.; 1993/3, s. 3; 1994/3, s. 3ff., 9ff.; 1995/1, s. 6; 1995/4, s. 4ff.; 1996/2, s. 12; 1996/3, s. 7; 1997/1, s. 19; 1998/2, s. 11; 1999/1, s. 21; 1999/3, s. 10; 1999/4, s. 7ff., 18ff.; 2000/3, s. 9f.; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 4ff.; 2002/3, s. 3; 2003/2, s. 4; 2003/2, s. 5; 2007/3, s. 3; 2009/3, s. 3, 5, 13, 14; 2011/3, s. 18; 2014/1, s. 4; 2014/2, s. 3; 2014/3, s. 11-13, s. 14-19; 2015/2, s. 7-17; 2016/3, s. 9; 2020/2, s. 14; 2021/2, s. 7
Frederik 8., konge 1998/4, s. 1; 2012/2, s. 15ff; 2014/2, s. 5: 2017/2, s. 11; 2018/2, s. 13; 2018/3, s. 15
Frederik 9., konge 1993/4, s. 15; 1996/4, s. 22; 1998/3, s. 13; 2002/3, s. 15; 2010/2, s. 18; 2011/3, s. 11, 14; 2018/2, s. 14
Frederik Christian af Augustenborg, hertug 2010/2, s. 12
Frederik, dreng på Petersborggård 1992/4, s. 8ff., 12
Frederiksen, Anders, husmand, Kollerød 1997/3, s. 18
Frederiksen, Ane Birthe Kirstine, prostitueret 2013/1, s. 3ff
Frederiksen, Arne, barn 1996/3, s. 11
Frederiksen, Birte, pige 1995/2, s. 7
Frederiksen, Carl, depotbestyrer 1994/2, s.; 18
Frederiksen, Christopher, parcellist 1998/1, s. 19ff.; 2000/4, s. 5ff.
Frederiksen, Emil, portner, baneinspektør 1993/3, s. 4; 2010/1, s. 10; 2018/3, s. 4
Frederiksen, Frederik Jørgen, statshusmand 1996/1, s. 10
Frederiksen, Helga, pige 1995/2, s. 7
Frederiksen, Inger 2018/3, s. 4
Frederiksen, Kai 2007/1, s. 9
Frederiksen, Kaj, bokser 1992/1, s. 4; 1996/3, s. 11; 2005/2, s. 18
Frederiksen, Karin, se Aagesen, Karin
Frederiksen, Karl Erik, redaktør 2012/1, s. 20; 2014/1, s. 19
Frederiksen, Karl-Aksel 1993/3, s. 3ff.
Frederiksen, Laurits 2007/1, s. 9
Frederiksen, Marie 2007/1, s. 9
Frederiksen, Ole 2013/1, s. 4
Frederiksen, Poul 2004/2, s. 7
Frederiksen, Torben 2007/1, s. 9
Frederiksen, Viggo, bokser 1992/1, s. 4; 2005/2, s. 18
Frendrup, L.R., købmand 1991/1, s. 17
Friborg, Jørgen von, murermester 1990/3, s. 16
Friderichsen, Matthias, birkedommer, justitsråd 1999/1, s. 10
Fries, snedkermester 2014/2, s. 11
Friis, Andreas, kunstmaler 2003/4, s. 3; 2010/2, s. 13, 16; 2011/1, s. 13; 2012/2, s. 5; 2019/2, s. 16
Friis, Bendt, arkitekt 1997/3, s. 22; 1997/4, s. 3; 1998/4, s. 10f.
Friis, Bendt, forfatter 2006/2, s. 17
Friis, F.F., bygningsinspektør 2009/3, s. 5
Friis, Hjalmar 2019/2, s. 7
Friis, Jacob 2012/2, s. 11
Friis, Lily, forfatter 1997/4, s. 17
Friis, Mette, kunstmaler 2010/2, s. 16; 2011/1, s. 13; 2012/2, s. 5
Frisch, Andreas Ludvig, politibetjent 2019/3, s. 10
Frisch Jensen, Jørgen, disponent 2013/2, s. 14, 17
Frisch Jensen, købmand 2013/2, s. 14; 2015/1, s. 17
Frisch, Anna, se Iversen, Anna Marie
Frisch, Asta, se Iversen, Asta
Frisch, Hartvig, undervisningsminister 1992/4, s. 3ff.; 1993/4, s. 22; 2000/1, s. 8
Frisch, Aage Viggo, skolebestyrer 1992/4, s. 3ff.
Fritze, frøknerne 2005/1, s. 12
From, Bent, revyforfatter og -komponist 1996/3, s. 3; 2002/2, s. 11
From, fuldmægtig 2014/2, s. 11
From, Ida, revyforfatter og -komponist 1996/3, s. 3; 2002/2, s. 11ff.
From, Jesper, journalist 2002/2, s. 13
From, Jesper, læge 2019/1, s. 20
From, Jørgen, se Petersen, Jørgen From
Frydkjær, Henrik 2010/1, s. 14
Frøhlich, J.F., syngemester 2000/3, s. 7
”Frøken Crome”, se Hansen, Anna Sofie
Frørup, Ragnhild 2005/3, s. 10
Fulling, købmand, fru 1998/4, s. 8
Funch, M.J.V., amtsforvalter 1996/3, s. 11; 2009/1, s. 2
Funck, urmager, København 1999/4, s. 9
Funder, Erik, ejendomsmægler 1989/3, s. 18
Füchsel, Hugo, forretningsfører 2011/1, s. 14
Fyhn, Jytte 1994/2, s. 21
Faaborg, Rasmus Christian, sanger 1993/2, s. 12

Gad, Jørgen, lærer 1994/2, s. 13; 2021/3, s. 10
Gade, Axel, kgl. kapelmusiker 2002/3, s. 13
Gade, Niels W., komponist 2017/2, s. 13
Galberg, gæstgiver 1991/4, s. 10f.
Galberg-Olsen, Chr. auktionsholder 2009/1, s. 5, 9
„Galne Troels“, tømrermester 1995/3, s. 3
Galskjøt, Johannes, sognepræst 1993/2, s. 9; 2002/2, s. 10; 2002/3, s. 6; 2009/3, s. 17; 2013/3, s. 15; 2015/2, s. 14
Gandil, Nanna, gymnasielærer 2000/2, s. 5, 8; 2001/3, s. 9ff.
Garboe, Axel, dr.phil. 2011/1, s. 14
Garde, Peter, dommer 2007/1, s. 19
Garde, Saaby Kristian, sagfører, byrådsmedlem 2021/1, side 3ff
Gedde, forretningsfører 2013/1, s. 15
Gede, distriktsforvalter 2004/3, s. 11
Gegner, Carl Ludvig, købmand 2019/3, s. 8
Gegner, Ebba, gift Terkelsen 2002/2, s. 14
Gegner, Johanne 2002/2, s. 14
Gegner, Ludvig 1998/4, s. 8; 2002/2, s. 14
Gegner, Poul, barn 1997/2, s. 14
Gegner, Rigmor, gift Ducellier 2002/2, s. 14
Gehl, Jan, arkitekt 2010/3, s. 18
Gehrken, Agatha Catherina Magdalena Dorthea 2019/2, s. 4, s. 12
Geismer, sadelmager 2014/2, s. 10
Gemsøe, dommerfuldmægtig 2003/2, s. 20
Gemzøe, P., tegner 1997/3, s. 15
Gerdes, Finn, forfatter 2011/1, s. 14
Gerlach, bagersvend 1998/2, s. 4f.
Gerlach, Carl Ludvig, syngemester 1993/2, s. 12
Gerlach, K.J., læge 1995/2, s. 18
Gerlach, Leocadie, født Fossum, sangerinde 1993/2, s. 11f., 14; 2015/2, s. 13, 16
Gertner, J. Vilhelm, kunstmaler 1993/2, s. 12; 2014/2, s. 8, 11; 2021/2, s. 9
Gether, Anne Kirstine, født Knoblauch 1999/2, s. 19
Gether, P.C. 1999/2, s. 19
Gielstrup, skomager 2014/2, s. 11
Giersing, Harald, maler 2019/2, s. 16
Giese, Hjalmar, amtslæge 2011/3, s. 6
Gjede, A.G., slotsforvalter 1999/3, s. 4; 2004/3, s. 15
Gjerløff, Einar, lektor 1991/4, s. 18; 2000/2, s. 6; 2001/3, s. 10ff.; 2002/1, s. 14; 2002/2, s. 12; 2011/3, s. 4, 7
Gjerløv-Christensen, Inger 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20
Gjern, Elisabet Margrethe 2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2
Gjern, Jens Bloch se Bloch Gjern, Jens
Gjern, Louise Cæcilie 2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2
Gjørling, madam 2014/2, s. 11
Gjørup Tauber, Erik se Tauber, Erik Gjørup
Glahn, kaptajn 1991/2, s. 7
Glamann, Kirsten, lektor 1995/4, s. 23
Glæser, Elisabeth 2002/3, s. 9f.; 2006/1, s. 6
Glæser, Franz Joseph, hofkapelmester 2002/3, s. 8
Glæser, Joseph, cand.phil., komponist 2002/3, s. 8ff.; 2003/4, s. 7ff.; 2005/2, s. 7; 2006/1, s. 6
Godskesen, lektor, „Gossefar“ 2001/3, s. 9
Goldberger, J.T., opfinder 1986/1, s. 14ff.
Goldschmidt, urmager 1993/2, s. 8; 2007/3, s. 13; 2008/2, s. 10, 16
Goos, H.J.F., timelærer 2004/3, s. 8; 2014/2, s. 10
Gottlieb, Agnes, frk. 2000/2, s. 5
Gottlieb, William, læge 1991/1, s. 17; 2020/3, s. 11
Gottschalksen, Carl, komponist 2001/4, s. 7
Gottwald, K. 2012/2, s. 12
Grabowski, Jan, tandlæge 2011/1, s. 13, 14
Gram, F. von, amtmand 1997/2, s. 18
Gram-Nielsen, Peter 2007/1, s. 6
Grandjean, Axel, komponist 2006/1, s. 8
Grandjean, Christine Maria 2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2
Grandjean, Karen Caroline 2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2
Granzow, Carl Herman, arkitekt 1991/3, s. 8
Granzow, Herman Ludvig, hørkræmmer 1991/3, s. 8
Granzow, Hulda 1991/3, s. 8
Graversen, Bøge, murermester 2005/1, s. 14
Gravesen, P. Bondo, overlæge 2011/1, s. 14
Green, Alfred, arbejdsmand 2005/1, s. 14
Greve, grosserer 1999/3, s. 17
Grimm, Ella 2003/4, s. 14
Grimstad, Erhard 1996/1, s. 22
Groth, Jørgen, arkitekt 1992/3, s. 5; 1995/3, s. 9; 2005/3, s. 14; 2006/3, s. 17; 2007/3, s. 18; 2008/3, s. 16; 2009/3, s. 18; 2010/3, s. 19; 2011/3, s. 16; 2012/1, s. 19; 2012/3, s. 16; 2013/1, s. 19
Grove, Peter, lektor, forfatter 1987/2, s. 18; 1995/3, s. 8; 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 9ff.; 2002/1, s. 13; 2006/2, s. 15; 2011/1, s. 14; 2012/2, s. 13
Grundtvig, N.F.S., digter 1991/2, s. 10; 1996/3, s. 21
Grunnet, fru pastorinde 2011/1, s. 14
Grøn, Harry Rowland Howard, kammerherre, amtmand 2018/2, s. 6f
Grøn, Ingeborg 2018/2, s. 11
Grøn, kammerherreinde 2018/2, s. 6
Grøn, Poul, el-installatør 2011/1, s. 14
Grøndal, Kurt 2011/3, s. 18
Grønning, Kathrine, køkkenleder 1990/4, s. 3ff., 10
Graae, Fr., cand.jur. 2001/3, s. 4
Gudmand-Høyer, lærer 2006/2, s. 14
Gudmand-Petersen, Gerda 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12
Gudmandsen, Hans Laurits, slagtersvend 2011/1, s. 6
Gudnitz, Frida 2018/3, s. 15
Gudnitz, Jens Christian Abraham, gæstgiver 2018/3, s, 14f
Guldberg, frøken 2018/1, s. 16
Gulden, Poul, møntmester 1988/2, s. 8
Gullestrup-Nielsen, Karl-Ernst 2001/3, s. 20
Gulstad, Heine 2012/1, s. 15
Gulstad, Heinrich 2012/1, s. 9
Gulstad, Helene 
Marie 2003/4, s. 10
Gulstad, Louise Therese 2012/1, s. 9, 10
„Gummisjajsen“ 1993, 4, s. 8
Gustafsson, Nils, direktør 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 7; 1989/4, s. 2, 8; 1992/3, s. 11; 1996/1, s. 3; 2011/1, s. 14
Gustav, pastor 2004/2, s. 13;
Gustav, prins 1990/3, s. 8; 1991/2, s. 7; 1995/1, s. 6; 1995/2, s. 8; 1998/4, s. 15; 2012/2, s. 16, 17; 2017/2, s. 11; 2018/2, s. 13
Gyldendal, Søren, forlægger 1992/4, s. 14
Gyllich, Emma 1994/3, s. 9
Gyllich, Frederik 1994/3, s. 9; 2003/4, s. 8
Gyllich, Geert Sørensen, slotsforvalter, ritmester 1993/2, s. 6; 1994/3, s. 9ff.; 1996/3, s. 7; 1999/3, s. 10; 2000/3, s. 9; 2003/4, s. 8; 2009/3, s.7, 9, 14, 15; 2014/1, s. 4, 6; 2014/3, s. 15, 18; 2015/2, s. 14; 2016/3, s. 9; 2021/2, s. 4
Gyllich, Gustave 1994/3, s. 9, 13; 2014/3, s. 18f
Gyllich, Mar
grethe, født Flindt 1994/3, s. 9ff.; 1996/3, s. 7; 2004/3, s. 14f.; 2007/3, s. 16
Gyllich, Marie Sophie 1994/3, s. 9; 2003/4, s. 8; 2009/3, s. 6; 2009/3, s. 7
Gyllich, Oscar Bentzon 1994/3, s. 9; 2003/4, s. 8
Gøtze, glarmester 1988/1, s. 4
Gøye, Birgitte 1992/4, s. 18; 2005/2, s. 16
”Gårdejeren”, se Marboe, Gunnar

Hadberg, madam 2014/2, s. 11
Hadeln, Knud von, byfoged, birkedommer 1997/3, s. 19ff.; 1999/1, s. 10ff; 1999/2, s. 11ff.; 1999/3, s. 8f. 2012/3, s. 14
Haffner, Johan Wolfgang Reinhold, general 2004/3, s. 20
Haffner, kammerherre 2003/2, s. 7
Hage, Hother, jurist 2008/2, s. 13
Hage, Johannes, godsejer 1989/4, s. 7
Hagedorn, Lene, arkæolog 2016/1, s. 20
Hagedorn, Louise Thomine, gift Schou 1998/1, s. 21
Hagstrøm, Bjarke, arkitekt 2016/2, s. 7ff
Hagstrøm, Bjørn, sælger 2016/2, s. 7
Hagstrøm, Bodil 2016/2, s. 7ff
Hagstrøm, Frithjof, gartner 2016/2, s. 7ff
Hagstrøm, Kay, symaskineforhandler 2016/2, s. 4-11
Hagstrøm, Marie Oline, født Michelsen 2016/2, s. 4ff
Hagstrøm, Vivi Ann, kunstner 2016/2, s. 7f
Halberg, Johanne Charlotta Laura Olivia, gift Pedersen 1991/4, s. 8
Hald, købmand, Teglgårdslund 1998/4, s. 8
Haller, Sophie 1995/1, s. 6
Halse, Julie, skoleholder 1991/3, s. 12
Hammelev, Eduard 2012/1, s. 6
Hammelev, Eduard Theodor 2006/1, s. 10
Hammelev, Karen, enkefru 2006/1, s. 4
Hammelev, Nicoline 2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2; 2012/1, s. 6, 10
Hammelev, Peter 
Harald Valdemar, slotsforvalter 1996/3, s. 10; 1998/2, s. 15f.; 2002/3, s. 7ff.; 2006/1, s. 3ff.; 2009/2, s. 2; 2010/2, s. 17; 2012/1, s. 3ff; 2013/1, s. 19; 2017/2, s.5ff
Hammelev, Theodora 2012/1, s. 6, 11, 13
Hammer, Birgitte, cand.scient 2005/3, s. 10
Hammer, Ole, zoolog, dr.phil. 2005/3, s. 3ff.
Handest, Camilla, fru 1998/1, s. 14
Handest, Christian, urmager, musikhandler 1998/1, s. 13f.
Handler, Ulla, organist 2002/3, s. 17
Hannibal, Lars, musiker 1996/3, s. 3
Hannover, Emil, kunstkritiker 2006/1, s. 8
Hans, prins 2012/2, s. 15; 2014/2, s. 5
Hansdatter, Gjertrud Kirstine 2007/2, s. 19
Hansdatter, Ingeborg, Meløse 1999/1, s. 16
Hansdatter, Mette, gift Pedersen 1997/3, s. 18
Hansen Virke, værtshusholder 2019/3, s. 7
Hansen, A., vognmand 1988/1, s. 12f.
Hansen, Adolphine, madam, asylmoder 1992/3, s. 14; 1996/3, s. 7f.
Hansen, Aksel 2006/2, s. 15
Hansen, Alex I., amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19
Hansen, Alfred 1993/4, s. 7, 9
Hansen, Alfred V., mejeriejer, vognmand 1996/3, s. 9
Hansen, Anders, barn 1997/4, s. 14
Hansen, Anders, gårdejer, Ølsted 2021/2, s. 15
Hansen, Andreas, urmager 1999/4, s. 14; 2002/2, s. 5; 2007/3, s. 5; 2008/2, s. 16; 2013/3, s. 9ff
Hansen, Anna 2016/1, s. 6
Hansen, Anna Katrine, f. Jacobsgaard 2021/2, s. 15
Hansen, Anna Sofie, ”Frøken Crome”, 2013/2, s. 19
Hansen, Anne Marie 2007/1, s. 4
Hansen, Antonius, se Hansen, Tonny
Hansen, Arly, barn 1996/3, s. 11; 2007/1, s. 10
Hansen, Arne 2006/2, s. 11
Hansen, Asger, amtsvandinspektør 2011/1, s. 14
Hansen, August, fiskehandler 2011/1, s. 7
Hansen, bagermester 2005/1, s. 7
Hansen, Baltzer 1988/2, s. 6
Hansen, Benny, barn 1996/3, s. 11
Hansen, Bent Frederik 2020/2, s. 8ff
Hansen, betjent 2012/3, s. 4
Hansen, Birthe 2006/2, s. 15
Hansen, Børge („Fedthas“) 2006/2, s. 10
Hansen, C.F., arkitekt 1994/1, s. 14; 1996/2, s. 14; 1998/4, s. 21
Hansen, Carl, rutebilejer 2021/1, s. 9, 12
Hansen, Carl Henrik Ludvig, statshusmand 1996/1, s. 11
Hansen, Carl P., møbelhandler 2006/2, s. 8
Hansen, Carl, Grønnegade 2006/2, s. 8
Hansen, Carl, Nyhuse 1998/4, s. 8
Hansen, Carl, skræddermester 2006/2, s. 3
Hansen, Carl, sognerådsformand 1993/1, s. 7; 2004/1, s. 17; 2004/2, s. 13; 2005/1, s. 15
Hansen, Carla, kroejer 2007/1, s. 4
Hansen, Caroline Wilhelmine 2021/1, s. 15
Hansen, Charly 2007/1, s. 10
Hansen, Charly Mogens, maskinarbejder 2020/1, s. 11
Hansen, Chr., købmand 1989/1, s. 10; 1993/4, s. 16; 1998/4, s. 8
Hansen, Christian, Nødebo 2020/1, s. 13
Hansen, Christian Frederik August Valdemar, amtslæge2020/3, s. 3
Hansen, Christian Julius, kgl. kammermusiker 1993/2, s. 11f., 14; 2001/4, s. 7; 2015/2, s. 13, 16
Hansen, Christian, bimester 2005/3, s. 10
Hansen, Clara Eleonora Christine, tjenestepige 1992/4, s. 4
Hansen, Dorthe Sophie, født Jørgensen 1999/4, s.14; 2002/2, s. 3, 8
Hansen, Edith 2006/2, s. 15; 2007/1, s. 15
Hansen, Edvard, godsejer 1996/1, s. 9
Hansen, Egon, postbud 2012/2, s. 7; 2015/3, s. 17-19
Hansen, Ejvind, hestehandler 1995/3, s. 20
Hansen, Ellen Lønholt 2018/1, s. 18
Hansen, Else, pige 1995/2, s. 18ff
Hansen, Else Marie Kirstine 2018/2, s. 20
Hansen, Ely 1995/2, s. 3, 18ff.
Hansen, Emilie 2016/1, s. 6
Hansen, Emilie Henriette, manufakturhandler 2013/3, s. 17
Hansen, Emry 2007/1, s. 10
Hansen, Erhardt Nystrup 2021/1, s. 8
Hansen, Ernst, falckredder 2021/3, s. 14
Hansen, Esther 2018/3, s. 4
Hansen, Esther Johanne 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 9ff.; 2001/3, s. 9, 14
Hansen, etatsråd 2018/2, s. 7
Hansen, Etlar, postbud 2007/1, s. 11
Hansen, Finn Lindholm 2018/2, s. 18
Hansen, Folmer, korpsmester, depotbestyrer 2006/3, s. 14
Hansen, Fr., bagermester og bankdirektør 2001/1, s. 13
Hansen, Frede, fotograf 1999/4, s. 3
Hansen, Frederik, husmand, Meløse 1999/1, s. 16f.
Hansen, Fritz 2016/1, s. 6
Hansen, frk., gift Monrad 1991/3, s. 5
Hansen, frk., håndgerningslærerinde 1997/3, s. 13
Hansen, fru („Den Skævmundede“) 2006/2, s. 11
Hansen, fru (ismejeri) 2006/2, s. 8
Hansen, garver 1993/2, s. 8; 2014/2, s. 8, 11
Hansen, Georg, pianist 2018/3, s. 7
Hansen, Georg E., fotograf 2014/2, s. 7
Hansen, Gunnar, snedkermester 2019/1, s. 14
Hansen, H. (Frederiksborg Flødeis og Krystalis) 2001/1, s. 10
Hansen, H.O., højesteretssagfører 2021/1, s. 4
Hansen, H.U.B. tandlæge 2011/1, s. 14
Hansen, handelsmand, Freerslev 1998/4, s. 8
Hansen, Hanne 1994/2, s. 21
Hansen, Hanne 2000/1, s. 21
Hansen, Hans, forfatter 1988/2, s. 5
Hansen, Hans, garvermester 1993/2, s. 8; 2007/3, s. 13f.; 2010/2, s. 3
Hansen, Hans, gæstgiver 1986/2, s. 8; 1991/4, s. 10f.; 2012/3, s. 16
Hansen, Hans, gårdejer 1990/3, s. 7
Hansen, Hans, malersvend 2013/2, s. 9; 2016/1, s. 17
Hansen, Hans Larsen, værktøjsforretningen ”Ekspres” 2018/2, s. 20
Hansen, Hans Lauritz, smedelærling 2019/3, s. 8
Hansen, Hans Nikolaj, kunstmaler 2016/1, s. 20
Hansen, Hans V., DUI-historiker 2016/1, s. 17
Hansen, Hansine Sofie, fru 2018/2, s. 20
Hansen, Harald
Jacobsgaard, løjtnant 2021/2, s. 13
Hansen, Harry 2007/1, s. 10
Hansen, Hedvig, født Jensen 1996/3, s. 18f.
Hansen, Heinrich, kunstmaler 1995/4, s. 3
Hansen, Helga 2003/1, s. 13
Hansen, Helmer, maler 1989/1, s. 6ff.; 1993/4, s. 7ff.; 1995/2, s. 1, 3, 18ff.; 2018/1, s. 9f; 2021/3, s. 14
Hansen, Henning 2005/1, s. 7
Hansen, Henning 2010/3, s. 10
Hansen, Henrik, cand.agro. 2005/3, s. 10, 13
Hansen, Henry 2007/1, s. 10
Hansen, Henry („Putkræmmeren“), æghandler 2003/1, s. 4
Hansen, Henry, rutebilejer 2021/1, s. 9, 12
Hansen, Herman, Nr. Herlev 1993/1, s. 6f.
Hansen, Hjalmar 2007/1, s. 9
Hansen, Ib 2006/2, s. 15
Hansen, Ingvard 2018/3, s. 4
Hansen, Jacob 2013/2, s. 19
Hansen, Jacob Carl, grosserer 2012/1, s. 6
Hansen, Jakob, kunstmaler 1986/2, s. 17; 2003/4, s. 3
Hansen, Janni 2006/2, s. 9
Hansen, Jenny ”Rikki” 2010/3, s. 6, 7
Hansen, Jens Kristian, chauffør 2020/2, s. 8
Hansen, Jens Madsen, ølkusk 1993/4, s. 7ff.
Hansen, Jens Peter, Nødebo 2020/1, s. 17
Hansen, Jesper Godvin, cand. mag. 1989/1, s. 3
Hansen, Johannes Jonathan 2018/2, s. 20
Hansen, John 2018/2, s. 18
Hansen, John Jessen, fotograf, redaktør, se Jessen Hansen, John
Hansen, John, parcellist 1998/1, s. 19ff.
Hansen, Jonna 2006/2, s. 9
Hansen, Jørgen, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19
Hansen. Jørgen, mekaniker 2015/1, s. 11
Hansen, Jørgen, skoleleder 1995/4, s. 22
Hansen, Karen 1993/1, s. 5f.
Hansen, Karen 2007/1, s. 11
Hansen, Karen Laura 1991/4, s. 8
Hansen, Karoline 2013/1, s. 7
Hansen, Keld („Bornholmeren“) 2003/2, s. 10
Hansen, Kent A., lokalhistoriker 2017/1, s. 19f; 2017/2, s. 20; 2018/1, s. 19
Hansen, Kern 2018/3, s. 7
Hansen, Kirsten Sofie, født Nielsen 1993/4, s. 7ff.
Hansen, konditor 2002/4, s. 11
Hansen, kriminalbetjent 2003/2, s. 20
Hansen, Kristen, gårdejer 2001/2, s. 4
Hansen, købmand 2014/2, s. 11
Hansen, Lars, rentier 1990/3, s. 7
Hansen, Lasse 2011/2, s. 12
Hansen, Laurits Andreas, statshusmand 1996/1, s. 11
Hansen, Laurits, spillemand 1991/1, s. 6
Hansen, Lauritz Peter, kroejer 2007/1, s. 4
Hansen, Lauritz, chefredaktør 2004/2, s. 4
Hansen, Leif 2000/1, s. 21
Hansen, Lis 2007/1, s. 9
Hansen, Lisbet Schacht, bibliotekar, se Schacht Hansen, Lisbet
Hansen, Lydia 2007/1, s. 9
Hansen, Lydia, overlærer 2011/1, s. 14
Hansen, Mads, forfatter 1989/4, s. 5; 1990/3, s. 6
Hansen, Mads, gårdmand, Freerslev 1998/1, s. 19ff.
Hansen, Magnus, jord- og betonarbejder 2018/1, s. 9
Hansen, maler 2007/1, s. 10
Hansen, Maria Christine, født Møller, godsejer 1996/1, s.9; 1999/2, s. 10
Hansen, Marianne 2007/1, s. 11
Hansen, Marius, faktor 2003/4, s. 6
Hansen, mekaniker 1994/3, s. 18
Hansen, Mogens 2006/1, s. 20; 2010/2, s. 13; 2010/3, s. 3ff; 2011/2, s. 11; 2012/2, s. 3ff; 2013/1, s. 12ff, 19; 2013/2, s. 14ff, 20; 2014/1, s. 19; 2016/1, s. 18; 2016/2, s. 14ff, 20; 2017/1, s. 19f; 2018/1, s. 3ff, s. 19; 2021/3, s. 17
Hansen, Morten, Vassingerød 1998/3, s. 20
Hansen, N., tapper 1991/2, s. 6
Hansen, Niels Arne 1986/1, s. 9.; 1988/2, s. 9; 1989/1, s. 15; 1989/2, s. 16; 1989/4, s. 2; 1991/1, s. 2; 1994/1, s. 2; 2003/4, 11ff.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20
Hansen, Niels Peter se Hansen-Ruth, Niels Peter
Hansen, Niels, ligbærer 1992/3, s. 14
Hansen, O., skomager 1998/3, s. 12
Hansen, Oda 1993/4, s. 7
Hansen, Ole 2007/1, s. 9
Hansen, Ole ”Skrædder” 2010/3, s. 10
Hansen, Ole 2011/3, s. 18
Hansen, Ole, fhv. vægter, forbryder, Smørum 1997/3, s. 15; 1999/2, s. 17, 19
Hansen, Ole, statshusmand 1996/1, s. 10
Hansen, Ole Christian, portør 2021/2, s. 15
Hansen, Ole Frank 2018/2, s. 18
Hansen, Olga, stationsforstander 1993/1, s. 7
Hansen, Oscar, kommunebogholder 2004/2, s. 6
Hansen, Oskar, digter 2013/1, s. 13
Hansen, P., bygmester 1997/1, s. 20
Hansen, P., konsul 2001/1, 7f.
Hansen, P., værtshusholder 2014/2, s. 10
Hansen, Peder Christian Ludvig, brændevinsbrænder 1991/3, s. 5; 1991/4, s. 3, 8
Hansen, Peter, gårdejer 1990/3, s. 7
Hansen, Peternille 2020/1, s. 15
Hansen, Poul, Nr. Herlev 1993/1, s. 6f.
Hansen, Rasmus, slotsgartner 2001/1, s. 13
Hansen, Rudolf, værtshusholder 1991/4, s. 10f.
Hansen, Rudy, barn 1996/3, s. 11; 2007/1, s. 10
Hansen, sadelmager 2004/1, s. 4
Hansen, skomagermester 1996/3, s. 10
Hansen, smed 2014/2, s. 10
Hansen, snedker 1992/4, s. 4
Hansen, snedkermester 2011/3, s. 7
Hansen, Sophie Hedevig, madam 2010/2, s. 3
Hansen, Steffen 1995/3, s. 19f.
Hansen, Steffen Stummann, arkæolog 1992/1, s. 8
Hansen, Stine 2007/1, s. 10
Hansen, Svend Espen Ludvig, se Borella-Hansen, Svend
Hansen, Svend Ove (”Svenner”), Hillerød Vagtværn, 1995/2, s. 27; 2021/3, s. 14
Hansen, Svend, Nr. Herlev 1993/1, s. 5ff.
Hansen, Søren 2000/1, s. 21
Hansen, Søren 2001/3, s. 3
Hansen, Søren, slagteriarbejder 1996/3, s. 18f.
Hansen, Theodore 2006/1, s. 10, 15; 2009/2, s. 2
Hansen, Thomas 2011/2, s. 11
Hansen, Thorkild 2010/3, s. 12
Hansen, toldassistent 1996/3, s. 5
Hansen, Tonny Hans, murer (”Murer-Tonny”) 1995/2, s. 26; 2007/1, s. 10; 2010/1, s, 17; 2010/2, s. 13; 2011/1, s. 4, 18; 2012/2, s. 3, 5, 8, 10; 2013/2, s. 9ff; 2015/3, s. 17f
Hansen, Torben 2010/3, s. 10
Hansen, Tove 2006/2, s. 15
Hansen, Verner 2021/2, s. 15
Hansen, Verner, banearbejder 1993/1, s. 5ff.
Hansen, Victor, kontreadmiral 2001/4, s. 7
Hansen, Viggo, vognmand 1994/2, s. 21
Hansen, vikar 2000/1, s. 20
Hansen, Vilhelmine, frøken 2021/2, s. 11
Hansen, Villum, afbygger 1997/2, s. 20
Hansen, Villy, betjent 2012/3, s. 4
Hansen, Wilhelm, købmand, rebslager 2014/1, s. 108
Hansen, William, teglværksarbejder 1993/1, s. 6f.
Hansen, Yvonne 2007/1, s. 11
Hansen, Aase 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 15, 17; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 17, 18; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19; 2014/1, s. 19; 2015/1, s. 19; 2017/1, s. 19; 2019/1, s. 19
Hansen-Ruth, Agnethe, se Scott, Agnethe M.
Hansen-Ruth, Anders, spillemand 1990/3, s. 9; 1991/1, s. 7
Hansen-Ruth, Esther 1990/3, s. 11
Hansen-Ruth, Gunhild 1990/3, s. 11
Hansen-Ruth, Gunhild Emilie 1990/3, s. 11ff.
Hansen-Ruth, Hans Andreas, gård- og spillemand 1990/3, s. 10ff.; 1991/1, s. 6ff.
Hansen-Ruth, Hans, gård- og spillemand 1990/3, s. 9f.
Hansen-Ruth, Inge 1990/3, s. 11
Hansen-Ruth, Niels Peter, gård- og spillemand 1990/3, s. 10; 1991/1, s. 8
Hansen-Ruth, Tove 1990/3, s. 11
Hansen-Vørup, urmager 2001/1, s. 13
Hanson, Chr., bogtrykker 1989/1, s. 12; 1996/3, s. 21
Hanson, Johan Peter, bogtrykker 2007/3, s. 7; 2010/2, s. 9
Hanssen-Nørremølle, H.P., politiker 1996/2, s. 18f.
Hansted, Birgit Svane, lektor 1988/2, s. 9, 11ff.
Harald, prins 1998/4, s. 15; 2012/2, s. 16, 17
Harboe, forpagter 1990/3, s. 7
Harboe, læge 1993/4, s. 10f.; 2003/1, s. 12
Harboe, Esben, gartner 2015/1, s. 12f
Harboe, Poul Gunnersen, læge 2020/3, s. 11
Harder, Inge 2011/1, s. 14
Hartmann, doktor 2014/2, s. 9f
Hartmann, Godfred, forfatter 1991/4, s. 19; 1994, 4, s. 21; 1996/1, s. 22; 1996/4, s. 22; 1997/4, s. 18; 1999/2, s. 4; 2007, 1, s, 19
Hartmann, Hans Henrik, læge 2002/2, s. 3
Hartmann, J.P.E., organist, komponist 2002/3, s. 10; 2021/2, s. 7
Hartmann, jomfru 1997/4, s. 13
Hartvig Olsen, Svend, falckredder 2021/3, s. 14
Hartvig Olsen, Torben 2002/1, s. 15
Hasselager, A.V.B., postmester 1996/2, s. 10
Hasselager, Vilhelmine 2002/2, s. 14
Hasseris, apoteker 2014/2, s. 8, 11
Hasseriis, Poul, tandlæge 2011/1, s. 14
Hauberg, Sonja, forfatter 2001/3, s. 13
Hauch, A.W., overhofmarskal 2000/3, s. 7
Hauch, Carsten, forfatter 1994/1, s. 5; 1996/3, s. 21; 2021/2, s. 5
Hauge, Carl M., skotøjshandler, viceborgmester 1989/3, s. 7; 1994/2, s. 16; 1995/2, s. 20; 2004, 2, s. 7; 2021/1, s. 12
Hauge, fru 2007/1, 14
Hauge, Ib, kommunelærer 2012/2, s. 11
Haugstrup Jensen, Karen 2002/1, s. 3ff.
Haugstrup Jensen, Søren, højskoleforstander 1990/1, s. 13; 1995/4, s. 21; 2002/1, s. 3ff.
Haurowitz, frk., lærerinde 1995/3, s. 14
„Have-Grethe“, se Christiansen, Ane Margrethe
Have, Stine Holmstrøm, bibliotekschef 2018/1, s. 19; 2019/1, s. 19
Havemann, Claus, kunstner 2001/4, s. 14; 2011/1, s. 15; 2017/3, s. 15
Havrehed, Henrik, historiker 1993/3, s. 9
Haxthausen, baron von, løjtnant 2007/3, s. 10
Haxthausen, F.W.A., staldmester 1995/4, s. 9; 2015/2, s. 10
Hedegaard Jensen, Viggo, kommunaldirektør 1996/2, s. 5; 2013/2, s. 17
Hedegaard, fru fhv. administrationschef 2011/1, s. 15
Hedegaard, Jens R., højskolelærer, kunstmaler 1989/2, s. 11ff.; 1989/3, s. 15f.; 1996/4, s. 3ff.
Hedegaard, Preben, arkitekt 2011/1, s. 15
Hedemand, Bent 2001/3, s. 3
Hedemann, Paul, præst 1990/4, s. 7, 10
Hedetoft, Peter, automobilforhandler 2010/3, s. 4; 2011/2, s. 14; 2015/3, s. 17
Hedtoft, Hans, statsminister 1992/4, s. 12
Heegaard, Albertine 2007/1, s. 4; 2016/2, s. 4
Heegaard, Andreas, købmand, gæstgiver 1999/1, s. 19; 2007/1, s. 4; 2014/2, s. 11; 2016/2, s. 4
Heegaard, Astrid, fru 2020/3, s. 10
Heegaard, Hedvig 2007/1, s. 4; 2016/2, s. 4
Heegaard, Hjalmar, distriktslæge 2020/3, s. 10ff

Heegaard, Knud Steffen, øjenlæge 2020/3, s. 12
Heegaard, Poul, købmand, sognefoged, Slangerup 1999/1, s. 19
Heegaard, Valdemar, gæstgiver 1991/4, s. 10f.; 2007/1, s. 4; 2016/2, s. 4
Hefting, købmand 2003/1, s. 4
Hegel, Jacob Deichmann Frederik, forlægger 1992/4, s. 15
Hegel, Jacob Ferdinand, snedkersvend 1992/4, s. 14
Hegel, Niels Frederik Wilhelm, forlægger 1992/4, s. 14f.
Hegelund Lange, lektor 2010/1, s. 9
Heger, Christiane 2000/3, s. 4
Hegermann-Lindencrone, Cai 2021/2, s. 9
Heiberg, Johan Ludvig, forfatter 2001/4, s. 9; 2014/1, s. 3-7
Heiberg, Johanne Louise, skuespillerinde, forfatter 2001/4, s. 13; 2014/1, s. 3-7
Heiberg, Peter, udgiver 1999/4, s. 24
Heiberg, Steffen, museumsinspektør 1988/1, s. 10; 2006/3, s. 19
Hein, Lisbeth, museumsinspektør 1986/1, s. 12
Heinrich, prins af Weimar 2001/4, s. 7
Hejn, Lene 2004/3, s. 13
Helbo, bagermester 1993/2, s. 10
Heldt, teglbrænder 2007/1, s. 10
Heltzen, E., justitsminister 2014/2, s. 5
Helge, Nynne, cand.mag. 1987/2, s. 6
Heller, bager 2014/2, s. 8, 11
Helms, Henrik Steffens, forfatter 2005/2, s. 3
Helms, Johannes, 2016/3, s. 10ff
Helt Poulsen, Knud, ingeniør 2003/1, s. 9
Hempel, Ellen 2002/4, s. 11
Hendrichsen, Peter, urmager 2007/1, s. 3
”Hendriksen, Jørgen Erik”, se Christoffersen, Kurt
Hendriksen, Jørgen Frederik, statshusmand 1996/1, s. 11
Hendriksen, Peter V. 1998/4, s. 11
Hennings, Cathrine 2019/2, s. 3
Hennings, major 2014/2, s. 8
Henningsen, H.C. 2002/1, s. 4
Henningsen, Henning 1995/1, s. 21
Henny, ung pige i huset 1995/3, s. 14f.
Henriksdatter, Ane Kirstine, Nødebo 2020/1, s. 13ff
Henriksdatter, Karen, lazaretmedhjælper 1992/3, s. 14
Henriksen, („Den Røde“), gårdejer 2003/1, s. 10; 2003/2, s. 11
Henriksen, A., arbejdsmand 2020/1, s. 15
Henriksen, Hans, daglejer 2020/1, s. 13, 15
Henriksen, H.H. 1989/4, s. 4
Henriksen, John 2018/3, s. 4
Henriksen, Marius („Drengen“), gårdejer 2003/1, s. 10; 2003/2, s. 11
Henriksen, Søren, landpostbud 1986/2, s. 17
Henriksen, tobakshandler 1997/2, s. 13
Henschel, Joseph, fotograf 1993/2, s. 9
Herdal, Jallgrim, postmester 1996/2, s. 10
Herget, Christian, slagtersvend 2013/1, s, 7-9
Hering, Peter, urtekræmmer, grosserer, skibsreder 2004/3, s. 11ff.
Herler, Svend 1993/1, s. 18
Herlev Jensen, betjent 2012/3, s. 4
Herlufsen, Børge, manufakturhandler 1998/4, s. 8
Hermann, K.E. forlagsboghandler 2011/1, s. 15
Hermann, prins af Weimar 2001/4, s. 7
Hermansen, (”Hillerød Radio”) 2011/1, s. 6
Herring, Agathe 2015/3, s. 5
Herring, Herman, hammermester 2007/2, s. 16; 2015/3, s. 15
Hersleb, Peder, sognepræst, biskop 1996/2, s. 11f.; 1997/1, s. 14ff.; 1997/2, s. 18
Hertel, H.C., adjunkt 1993/2, s. 10; 1997/2, s. 8; 2001/3, s. 4
Hertling, Knud M.F. (Grøn.l) 2011/1, s. 15
Hertz, Fischer, boghandler 1989/2, s. 4ff.; 1989/3, s. 10; 2001/1, s. 13
Hertz, Harald, boghandler 2001/1, s. 13
Hertz, Martin, boghandler 1989/2, s. 6f., 10; 1989/3, s. 6
Hertz, statsadvokat 2012/3, s. 8
Hertzog, garver 1999/3, s. 5f.
Hertzog, Christian Daniel 2016/1, s. 5
Hesdorf, Magnus, herreekviperingshandler 1990/1, s. 16, 18; 2011/1, s. 4; 2012/2, s. 8
Hess, Carsten 1992/4, s. 22
Hessel, Tormod, arkivleder 1998/4, s. 21
Hesselbjerg, H., sagfører 2016/1, s. 10
Hetsch, Augusta 2021/2, s. 11
Hetsch, Chr., xylograf 1988/2, s. 2
Heuschkel, Anna Christiane Oda 2009/1, s. 6
Heuschkel, Franz Hermann Alfred 2009/1, s. 3ff
Heuschkel, Hermann Franz, gæstgiver 2009/1, s. 3
Heuschkel, Oskar Johannes 2009/1, s. 6
Heuschkel, Selma Marie Louise 2009/1, s. 6
Hilbard, John 1994/4, s. 16
Hilda, prinsesse af Anhalt-Dessau 2014/2, s. 5
Hildebrandt, Conrad, bagermester 1993/2, s. 10; 2014/2, s. 11; 2015/2, s. 13; 2016/3, s. 11
Hillmose, Finn 2014/2, s. 12; 2016/3, s. 7
”Hilmer Jensen”, se Lütken, Einar
Hingstrup Larsen, Janik 2001/3, s. 3
Hiort, Jacob Emil, dommerfuldmægtig 1999/2, s. 11ff.
Hiort-Lorenzen, Elly 1998/4, s. 21
Hirschnach, Christian Frederik, filantrop 1999/2, s. 4ff.
Hjort, Carl Jacob Emil, dreng 1999/2, s. 13f.
Hjort, Mathilde Jacobine Marie Emilie 1999/2, s. 13ff., 19
Hjorth, betjent 2012/3, s. 3
Hjorth, Gunhild Emilie, se Hansen-Ruth, Gunhild Emilie
Hjorth, instrumentmager 1991/1, s. 7
Hjorth, Jacob, skolemester 1990/3, s. 11
Hoff, Jens, krigsassessor, livberider 1994/3, s. 9; 2016/3, s. 9
Hoffmann, Ane Birthe Kirstine, prostitueret, se Frederiksen, Ane Birthe Kirstine 2013/1, s. 3
Hoffmann, Carl Frederik, skolediscipel 1998/1, s. 12
Hoffmann, Christian Henrik Ernst, skolediscipel 1998/1, s. 11
Hoffmann, Christian, slagtersvend 2013/1, s. 6
Hoffmann, Frederik Wilhelm, indsidder, arbejdsmand, hønsekræmmer, kludekræmmer, droskekusk 2013/1, s. 3-4
Hoffmann, Kai, digter 1997/1, s. 11
Hoffmann, Peder Hansen, sognepræst 1998/1, s. 11f.
Hoffmann, Wilhelm Andreas, skolediscipel 1998/1, s. 12
Hoffmeyer, Astrid, stadsbibliotekar 1996/4, s. 21; 2011/1, s. 15;
Hofmeier, Christian, skorstensfejer 1997/3, s. 20
Holberg, Ludvig, forfatter 1995/1, s. 6
Holbøll, Mogens, ingeniør 2013/1, s. 14, 16
Holch, fru 1995/1, s. 12
Holch, H.C., politiker 2016/3, s. 4
Holch, Minna, født Jensen, kunstner, 2011/1, s. 15; 2016/3, s. 3-6
Holch, Mogens, kontorchef 1995/1, s. 10ff., 15, 18; 2016/3, s. 3ff
Holck, Frederikke, baronesse 2020/2, s. 3
Holck, Gunnar, tømrer 2003/2, s. 14
Holck, Povl 1992/4, s. 5, 7, 10, 12
Holck, Johan Christopher, kateket 2017/2, s. 4
Holck, Marie, født Wedell-Edellsborg 2017/2, s. 5ff
Holck, Thyra Elisabeth Christine Thomine, født Thaning 2017/2, s. 4
Holck, Vilhelm, arkitekt, museumsinspektør 1989/2, s. 8; 1991/1, s. 9; 1992/4, s. 7, 12; 1993/4, s. 4f.; 1994/1, s. 14; 1996/3, s. 12; 2001/1, s. 13; 2002/3, s. 12; 2002/4, s. 10; 2006/1, s. 7ff.; 2007/1, s. 19; 2012/1, s. 3; 2012/2, s. 17; 2017/1, s. 14; 2017/2, s. 3-15
Holck, Aage, biografdirektør 2011/1, s. 15
”Holger Betjent” se Petersen, Holger
Hollmann, Wilhelm Peter, købmand 2013/3, s. 19
Holm, Alexander 2004/3, s. 5
Holm, Amalie 2004/3, s. 5
Holm, Christine 2004/3, s. 5
Holm, Ebbe 2010/3, s. 13
Holm, Edv., professor 2006/1, s. 9
Holm, H.G.F., akvarelmaler 1998/2, s. 9ff.; 2001/4, s. 13
Holm, Ivan, skræddermester 1992/4, s. 14f.; 2003/1, s. 16
Holm, Jens, kobberstikker 1998/2, s. 10
Holm, Konrad, sømand 2004/3, s. 5
Holm, købmand 2004/3, s. 5
Holm, Lars Hansen 2004/3, s. 5
Holm, lærer 2001/2, s. 3
Holm, Martine 2004/3, s. 5
Holm, Nikoline, husjomfru 2004/3, s. 5
Holm, Povl 2004/3, s. 4
Holm, seminarieleder 1991/1, s. 11
Holm-Nielsen, Eva, cand.mag. 1989/1, s. 15; 1989/3, s. 3ff.; 1990/3, s. 14; 1990/4, s. 13ff.; 1991/1, s. 2; 1991/2, s. 3, 4f., 6f.; 1991/3, s. 2, 17; 1991/4, s. 9ff., 15; 1992/1, s. 2; 1992/2, s. 19; 1992/4, s. 12f.; 1993/1, s. 4, 5ff.; 1993/2, s. 5ff.; 1993/3, s. 3ff.; 1993/4, s. 2, 7ff.; 1994/1, s. 4f., 14; 1994/2, s. 11ff.; 1994/3, s. 3ff., 9ff.; 1994/4, s. 5ff.; 1995/1, s. 5ff.; 1995/2, s. 2ff.; 1995/3, s. 11ff.; 1995/4, s. 3ff.; 1996/3, s. 5ff.; 1997/1, s. 13, 19; 1997/2, s. 7ff., 19, 23; 1997/4, s. 14ff.; 1998/2, s. 9ff., 15ff.; 1998/3, s. 11ff.; 1998/4, s. 10f., 12, 13ff.; 1999/1, s. 20ff.; 1999/2, s. 3ff., 20ff., 22; 1999/3, s. 18f.; 2000/1, s. 23; 2000/3, s. 3ff.; 2001/1, s. 14; 2001/2, s. 15; 2001/4, s. 13; 2002/1, s. 10ff.; 2002/3, s. 3ff.; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 3ff., 7ff.; 2004/1, s. 19; 2004/2, s. 19; 2005/1, s. 17ff.; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 14; 2006/1, s. 3ff.; 2006/2, s. 14ff., 18; 2007/1, s. 3ff., 17; 2007/3, s. 16f; 2008/1, s. 16, 18; 2008/3, s. 16; 2009/1, s. 10ff, 15, 17; 2009/2, s. 3; 2009/3, s. 3ff; 2010/1, s. 16, 17; 2010/2, s. 17; 2011/1, s. 17, 18; 2011/3, s. 16, 19; 2012/1, s. 3ff, 19; 2012/2, s. 15 ff.; 2013/1, s. 19; 2014/1, s. 3ff; 2014/2, s. 3-7; 2014/3, s.15ff; 2015/1, s. 19; 2015/2, s. 7-17; 2016/3, s. 3ff ; 2017/1, s. 19; 2017/2, s. 3ff; 2018/1, s. 17; 2018/2, s. 3; 2019/1, s. 19; 2020/2, s. 8ff, s. 14ff; 2021/2, s. 3ff, s. 19
Holmskov, Helge, billedhugger 1991/4, s. 15; 2011/1, s. 13
Holmsted, Ida Juliana Maria 2019/2, s. 8
Holmsted, Jonas Ferdinand, kaptajn 2019/2, s. 8
Holmstrøm Have, Stine, se Have, Stine Holmstrøm
Holst, madam 2014/2, s. 11
Holst, maler 2007/3, s. 13
Holst, Tage Fischer se Fischer Holst, Tage
Holstein-Rathlou, Sophie Dagmar Elisabeth von 2021/2, s. 14
Holt, Ivar, udstillingskonsulent 2011/1, s. 15
Holten, C.F. von, adjudant 2007/1, s. 4; 2014/3, s. 18
Holten, von, generalinde 2007/1, s. 4
Holten, provst 2015/2, s. 16
Holtz, Evald, erhvervsflyver 2004/1, s. 14
Hoppe, fru 2011/3, s. 5
Horneman, Emil, komponist 1993/2, s. 11; 2015/2, s. 13
Hornemann, Birgitte Sophie 2000/3, s. 12
Hornemann, Jens Bröchner, stutmester 1999/2, s. 10; 2021/2, s. 5
Horten, Sofie, redaktør 1991/1, s. 11
Hostrup, Helge 1988/1, s. 4
Hostrup, Jens 
Christian, digter, sognepræst 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 7; 1990/1, s. 9; 1990/3, s. 4; 1991/2, s. 9; 1991/4, s. 2; 1996/1, s. 5; 1996/2, s. 12f., 18; 1999/3, s. 10, 12; 2002/3, s. 7ff.; 2003/4, s. 9; 2010/1, s. 3; 2014/2, s. 3-7; 2018/1, s. 17f; 2021/2, s. 11
Hou, Karl Herman, skomagermester 1986/2, s. 17; 1994/2, s. 16
Hou, Marie, skotøjshandler 1994/2, s. 16
Hove Kristensen, B. bankdirektør 2011/1, s. 15
Howitz, Frantz Robertson, løjtnant, 2012/1, s. 9
”Hr. Javel”, møbelpolstrer, 2019/1, side 11
Hude, Karl, rektor 1989/3, s. 7; 2001/3, s. 6; 2003/3, s. 16; 2005/2, s. 5
„Hundemanden“, 1991/4, s. 17; 1994/1, s. 15; 2007/1, s. 10; 2015/1, s. 18
”Hurtigsnedkeren”, se Hansen, Gunnar
Husfeldt, Erik, professor 1994/2, s. 12
Husted, Christen 1994/2, s. 12
Huth, Sophus August Topp von, cand.pharm. 2020/3, s. 5
Hvalsøe, Erik 2010/1, s. 18
Hvass, Lone, museumsinspektør 2001/1, s. 14; 2003/1, s. 15; 2006/1, s. 20
Hvidegaard, Torben 2006/2, s. 15
Hviid, Finn 2018/1, s. 3
Hviid, John 2010/3, s. 5; 2018/1, s. 3
Hviid, ordensbetjent 2003/2, s. 20
Hübner, Christian Hieronymus 2013/2, s. 4
Hübner, Hans Carl Ernst 2013/2, s. 4
Hübner, Hans Christian, amtsfuldmægtig 2010/2, s. 5; 2013/2, s. 4; 2014/2, s. 9, 11
Hyllested, Marianne Milling, se Milling Hyllested
Hyphoff, Povl Christian, urmager 1999/3, s. 4
Händel, Georg Friedrich, komponist 1994/3, s. 10
Hänschen, Peter Niclaus 2019/2, s. 4
Høeberg, Albert, kammersanger 1986/2, s. 12
Høeg, fru, lærer 2006/2, s. 4
Høj, Peter 2002/1, s. 13
Højer, lærer 2001/3, s. 9
Højfeldt, frk., jordemoder 1995/2, s. 18
Højfeldt, Solbjørg, skuespiller 1996/2, s. 21
Højgaard, Mie Fabricius 2019/1, s. 12
Høpfner, organist 2002/3, s. 10
Hørlyck, Søren, driftsbestyrer 1996/2, s. 14ff., 21
Hørup, Viggo, redaktør 2006/1, s. 8; 2007/1, s. 5; 2019/2, s. 8
Høstbo, Gitte 2013/1, s. 3
Høyer, Louise Marie, asylbestyrerinde 2020/3, s. 4
Høyer, Gudmand, lærer 1994/3, s. 16; 1998/3, s. 9
Høyer, Louise, frk., asylmoder 1996/3, s. 14
Høyer Olsen, Lis 1989/3, s. 8; 2005/1, s. 18
Høyrup, Lise 2001/4, s. 15
Haagen, Immanuel, stationsleder 1995/2, s. 25; 2021/3, s. 14
Haagensen, Knud, direktør 2011/1, s.15

 

Ibsen, C., købmand 1998/4, s. 8
Ibsen, Jørgen, betjent 2012/3, s. 4
Ifversen, Karsten, arkitekturredaktør 2011/3, s. 16
Ingelstrøm, Marie Sophie 2010/2, s. 3
Ingemann, Bernhard Severin, digter 1994/3, s. 3f.; 1996/3, s. 5; 2011/3, s. 12
Ingemann, Bernhard Severin, søn 1994/3, s. 3; 1997/2, s. 19; 2021/2, s. 5, 9
Ingemann, Frederik 1994/3, s. 3
Ingemann, Juliane Marie, født Wilcken 1994/3, s. 3
Ingemann, Marie Magdalene, født Trimborn 1994/3, s. 3
Ingemann, Ole, kirkesanger og skolelærer 1994/3, s. 3ff.; 1997/2, s. 19
Ingemann, Paulus Olaus, kirurg 1994/3, s. 3
Ingemann, Paulus Olaus, søn 1994/3, s. 3
Ingerslev Hansen 2004/1, s. 9
Ingleby, Annette 1994/2, s. 9
Ingleby, Elisabeth 2011/3, s. 15
Ingleby, Elisabeth, ekspeditionssekretær 1994/1, s. 7ff.; 1994/2, s. 3ff.; 1994/3, s. 15ff.; 1994/4, s. 17ff.; 1995/1, s. 9ff.; 1996/3, s. 20; 1996/4, s. 3ff.; 2000/2, s. 3ff.
Ingleby, Kaj, kørerlærer 1994/1, s. 8; 2001/3, s. 3
Ingrid, dronning 1995/1, s. 5; 2010/2, s. 18; 2011/3, s. 11, 14; 2018/2, s. 14
Ingwersen, Magnus, købmand 1998/4, s. 8
Ipsen, Bodil, skuespillerinde 2003/2, s. 5
Ipsen, orkesterchef 2013/1, s. 15
Ipsen, Poul 2001/1, s. 14
Irminger, Carl, generaladjudant 1995/4, s. 9; 2015/2, s. 10
Isabella af Spanien, 1992/4, s. 18
Isakson, Karl, maler 2019/2, s. 16
Israelsen, Fr., købmand 1998/4, s. 8
Israelsen, frk., lærerinde 1995/3, s. 12, 14
Iuul, Jon A., sognepræst 1996/2, s. 13
Iversen, Anna Marie, gift Frisch 1992/4, s. 3ff., 7
Iversen, Asta, født Frisch 1992/4, s. 12
Iversen, Conrad, rektor 1991/1, s. 17; 1992/4, s. 3ff., 9; 1997/3, s. 7; 2001/3, s. 4; 2005/2, s. 7
Iversen, Johan Werner 1992/4, s. 9f., 12
Iversen, Margrethe, frk. 1992/4, s. 4
Iversen, Michael, cand.mag., inspektør 1992/4, s. 12
Iversen, Søren, „Pelseskrædderen“ 1999/1, s. 18f.

 

Jacobsen, A. Bonde se Bonde Jacobsen, A.
Jacobsen, Allan, fuldmægtig 1996/4, s. 8
Jacobsen, Alvilda, husholdningsskoleleder 1989/3, s. 7; 1991/1, s. 9ff.
Jacobsen, Andreas, tømrer og snedker 1999/1, s. 5ff.
Jacobsen, Betty („Jacobine“) 2002/1, s. 13f.
Jacobsen, Carl, brygger 1995/4, s. 23
Jacobsen, Einar, redaktør 1994/1, s. 5; 2011/1, s. 15
Jacobsen, Engelke, frk. 2014/2, s. 16
Jacobsen, Erhard, politiker 2001/3, s. 16
Jacobsen, frk. 2000/2, s. 7; 2001/3, s. 9
Jacobsen, Gunnar, gartner 2005/3, s. 3, 8; 2021/3, s. 16
Jacobsen, Hans, grønthandler 2014/1, s. 17
Jacobsen, Hans E. 2010/1, s. 18
Jacobsen, J.C., brygger 1995/4, s. 23; 2002/3, s. 12; 2006/1, s. 9, 11f; 2012/1, s. 3; 2017/2, s. 5ff
Jacobsen, Jens, værtshusholder 2016/3, s. 8; 2020/2, s. 18
Jacobsen, Johan, blegmand 2013/1, s. 6
Jacobsen, Kaj, barn 1997/2, s. 14
Jacobsen, Kathrine, født Jespersen 1999/1, s. 6ff.
Jacobsen, Lis Skjernaa, se Skjernaa Jacobsen
Jacobsen, Lorentz, smed 1993/1, s. 4
Jacobsen, Ole, murersvend 2009/3, s. 16
Jacobsen, Otto Thye se Thye Jacobsen
Jacobsen, Otto, højskoleforstander 1990/3, s. 3
Jacobsen, Peder 1999/1, s. 7
Jacobsen, Sigurd, barn 1999/1, s. 7
Jacobsen, Thorkild, politimester 2011/1, s. 15
Jacobsen, Viggo 2002/1, s. 16
Jacobæus, landsretsdommer 2021/1, s. 4
Jagd, Palle Bolten, slotsforvalter, oberstløjtnant 2017/3, s. 8
Jakobsen, Anders Peter, statshusmand 1996/1, s. 11
Jakobsen, Hans Thomas, statshusmand 1996/1, s. 11
Jakobsen, Jakob, infanterist, landmand 1999/1, s. 3f.
Jakobsen, Johanne Marie, født Olsen 1999/1, s. 3f.
Jakobsen, Lars Aksel, journalist 2006/2, s. 16
Jandrup, overbetjent 2003/2, s. 20; 2011/3, s. 7
Jansen, Aage, slotsforvalter, generalmajor 2017/3, s. 8
Jarl, Axel, godsejer, kunstmaler 1995/1, s. 20f.; 2003/3, s. 18; 2005/3, s. 5; 2012/2, s. 8ff; 2012/3, s. 18; 2015/3, s. 17
Jarl, Viggo, kunstmaler 2005/3, s. 5
Jarlmark, Niels 1998/2, s. 3ff.
Jastrau, Harald, slotsforvalter 2012/1, s. 9
Jattrup, H. J. dekoratør 2011/1, s. 15
Jattrup, Steen, arkitekt 2001/4, s. 12
Jellingsø, Finn, lærer 2006/2, s. 4
Jena, Elsa sanger 2011/3, s. 11
”Jens 1-øre”, 2019/1, s. 8
”Jens Fup”, 2019/1, s. 8
Jensdatter, Anne 2000/4, s. 5
Jensdatter, Karen, gift Ambjørn 1998/3, s. 20
Jensen, („Lille Jensen“), klejnsmed 1988/1, s. 14
Jensen, A., konfekturehandler 1993/3, s. 4
Jensen, adjunkt 2014/2, s. 11
Jensen, Albert, hotelejer 1994/3, s. 20f.
Jensen, Alex, købmand 1998/4, s. 8; 2001/1, s. 13
Jensen, Alfred 2002/1, s. 15
Jensen, Alice 2006/2, s. 8
Jensen, Anders 2001/2, s. 3
Jensen, Andreas Peter 2001/2, s. 3
Jensen, Ane Margrete 2000/4, s. 6
Jensen, Anne 2007/2, s. 11
Jensen, Anne Marie, bibliotekar 1990/2, s. 12; 1994/2, s. 10
Jensen, Anne Mette, barn 1996/3, s. 13
Jensen, Anton 2013/1, s. 4
Jensen, Arild, automobilforhandler 2005/1, s. 12
Jensen, Asta 1993/3, s. 10
Jensen, August 2010/2, s. 8
Jensen, Axel V. ingeniør 2011/1, s. 15
Jensen, B., snedker 1996/3, s. 12
Jensen, Bente 2001/4, s. 15
Jensen, Bente Back 2014/3, s. 3-10
Jensen, Beth, børnehaveleder 1996/3, s. 16f.
Jensen, Bodil 1992/4, s. 13; 1993/1, s. 4
Jensen, C.A., kunstmaler 2000/3, s. 11
Jensen, Carl C., sadelmager 2004/1, s. 4
Jensen, Carl, betjent (”Carl i Hullet”),2012/3, s. 3
Jensen, Carl, maskinsnedkeri 2016/2, s. 4
Jensen, Carl, provst 2004/3, s. 10
Jensen, Carl, slagtermester (”Irma-Jensen”) 2018/1, s. 5
Jensen, Carl, spækhøker, gæstgiver 1997/4, s. 11, 13
Jensen, Carsten 2003/2, s. 15
Jensen, Carsten Nejst, se Nejst Jensen, Carsten
Jensen, Christen, brændevinsbrænder 1997/4, s. 11
Jensen, Christen, købmand 1991/3, s. 8
Jensen, Christian Friis, lærer 1991/4, s. 18
Jensen, Christian Møller, se Møller Jensen, Christian
Jensen, Christine Göthea, født Petersen 2016/3, s. 3
Jensen, Ejner 2000/1, s. 21; 2010/3, s. 12
Jensen, Elisabeth, Nødebo 1998/1, s. 11
Jensen, Ellen 2003/1, s. 9
Jensen, Ellen Kirstine 2000/4, s. 6
Jensen, Ellen Sylvest, barn 1997/2, s. 14
Jensen, Else 2003/1, s. 9
Jensen, Else 2007/1, s. 9
Jensen, Emmy (ismejeri) 2006/2, s. 8
Jensen, Erik („Betonbonden“) 2003/1, s. 5
Jensen, Erik („Øregejl“) 2003/2, s. 13
Jensen, Erik, chefredaktør 1996/2, s. 21
Jensen, Erland Lund, se Lund Jensen, Erland
Jensen, Erling 2007/1, s. 9
Jensen, Ferdinand, dreng 1993/4, s. 10
Jensen, Ferdinand, sognepræst 1990/4, s. 10
Jensen, Finn, bager 2006/2, s. 16; 2007/1, s. 17
Jensen, Finn Sylvest, skipper 2015/2, s. 20; 2016/1, s. 18
Jensen, Flemming, skuespiller 1996/3, s. 4
Jensen, forpagter, Lundegaard, Gentofte 1999/2, s. 13
Jensen, forvalter på Nordsten 2007/1, s. 10
Jensen, Fr. Marius, detailhandler 2009/1, s. 9
Jensen, garver 2014/2, s. 8, 11
Jensen, Georg, sølvsmed 1988/1, s. 14
Jensen, Grethe 2007/1, s. 10
Jensen, guldsmed 2007/3, s. 8, 12; 2008/2, s. 10, 16; 2014/2, s. 8, 11
Jensen, Gundeline Birgitte, født Hansen, arrestforvarerenke 1998/4, s. 19
Jensen, Gunnar 1993/4, s. 10
Jensen, Gunnar 2001/3, s. 3
Jensen, H.M., rektor 2000/2, s. 7; 2001/3, s. 11ff.
Jensen, H.P., DUI-frivillig 2016/1, s. 17
Jensen, Hans Adolf, redaktør 2011/1, s. 11; 2016/2, s. 18
Jensen, Hans Jakob, skolelærer, smed 1998/1, s. 11
Jensen, Hans Jørgen 2000/1, s. 21
Jensen, Hans Peder, fodermester 2010/1, s. 12
Jensen, Hans, husmand 2000/4, s. 6
Jensen, Hans, købmand 2010/3, s. 4, 5
Jensen, Hans, tømrermester 2011/1, s. 15
Jensen, Harald 2006/2, s. 8
Jensen, Helga 1993/4, s. 10
Jensen, Henning, betjent 2012/3, s. 4
Jensen, Henning (”Slagter”), 2018/2, s. 19
Jensen, Henrik, arrestforvarer 1998/4, s. 19
Jensen, Holger 2006/2, s. 8
Jensen, Holger, arkitekt 1995/3, s. 9
Jensen, J., statskonsulent 2003/1, s. 15
Jensen, J.P., drejermester 1991/1, s. 17
Jensen, Jens 2007/1, s. 9
Jensen, Jens, dreng 2018/2, s. 19
Jensen, Jens H., falckredder 2021/3, s. 14
Jensen, Jens Hansen, statshusmand 1996/1, s. 11
Jensen, Jens Julius, bagermester 2020/1, s. 20
Jensen, Jens Jørgen 2003/2, s. 11
Jensen, Jens Ove 2000/1, s. 21
Jensen, Jens P., Freerslev 1998/4, s. 8
Jensen, Jens Peter 2000/4, s. 6
Jensen, Jens S., borgmester 1987/2, s. 4f.; 1989/1, s. 10; 1990/3, s. 14; 2001/1, s. 14; 2010/3, s. 18; 2015/2, s. 18
Jensen, Jens, kanondrejermester 2010/2, s. 3
Jensen, Jens, savværksarbejder 1993/4, s. 10
Jensen, Jens, vejmand 2003/1, s. 9
Jensen, Jens Peter, mejeriejer, Århus 2016/3, s. 3
Jensen, Jette 2006/2, s. 9
Jensen, Johan Diderik, husmand, hønsekræmmer 1998/1, s. 19; 1999/2, s. 18f.; 2000/4, s. 5ff.
Jensen, Johanne Marie Josefine, frue 2016/2, s. 18
Jensen, Johannes 2006/2, s. 15
Jensen, Johannes („Lappedykkeren“), teglværksarbejder 2003/1, s. 4
Jensen, Johannes V., forfatter 1990/4, s. 7; 2014/1, s. 12
Jensen, Johannes, sognepræst 1998/1, s. 12; 2000/3, s. 13
Jensen, journalist 2004/2, s. 7
Jensen, Juliane 2002/3, s. 6
Jensen, Juliane Marie, jomfru 2000/3, s. 13
Jensen, Jørgen, landsretsdommer 2021/1, s. 4
Jensen, Jørgen Frisch se Frisch Jensen, Jørgen
Jensen, Jørgen Johansen 2000/4, s. 6
Jensen, Jørgen, arbejdsmand, tømmermand, møllekusk 2000/4, s. 5
Jensen, Jørgen, barn 2006/2, s. 9
Jensen, K. Albert, arkitekt 2006/1, s. 9
Jensen, K. Fred, cykelhandler 2021/1, s. 15
Jensen, Karen Haugstrup, se Haugstrup Jensen, Karen
Jensen, Karen, pige 1993/4, s. 10
Jensen, Karl, rutebilejer 2021/1, s. 9
Jensen, Karl V. direktør 2012/2, s. 11
Jensen, Karoline Mathilde, kokkepige 2018/2, s. 3ff
Jensen, Kirsten 2007/1, s. 10
Jensen, Kirsten, borgmester 2010/3, s. 19
Jensen, Knud-Erik, organistassistent 2002/3, s. 17
Jensen, kobbersmed 2014/2, s. 11
Jensen, kriminalassistent 2003/2, s. 20
Jensen, Kristine, se Begtrup, Kristine
Jensen, Kurt 2000/1, s. 21
Jensen, L. Andkjær, se Andkjær Jensen, L.
Jensen, Lars, daglejer, Nødebo 2020/1, s. 13, 18
Jensen, Lars, gårdejer 1990/3, s. 4
Jensen, Lars, vognmand 2003/2, s. 12
Jensen, Lars Christian Axel, gymnasieelev 2014/2, s. 16
Jensen, Laura Kristine 2013/3, s. 4
Jensen, Laurids 2003/1, s. 4
Jensen, Laurits, Ellegård 2003/1, s. 5
Jensen, Leif 2006/2, s. 9
Jensen, Lone 2006/2, s. 13
Jensen, Louis 2011/3, s. 12
Jensen, Ludvig, trykkeriarbejder 1993/4, s. 10
Jensen, Magda 2004/2, s. 7
Jensen, Marian 2006/2, s. 9
Jensen, Marie, frk., parfumehandler 1997/2, s. 16
Jensen, Marius 2003/1, s. 5
Jensen, Mathilde 2005/3, s. 17
Jensen, murer 1996/3, s. 12
Jensen, Nicolai, chauffør 2010/2, s. 16
Jensen, Niels ”Lange” 2010/1, s. 5
Jensen, Niels, skomagermester 2020/2, s. 16
Jensen, Niels Johansen 2000/4, s. 6
Jensen, Niels Valdemar 2010/3, s. 5
Jensen, Niels, gårdmand, Sundbylille 1999/1, s. 13
Jensen, Niels, husmand og daglejer 2000/4, s. 6
Jensen, Nora 1993/1, s. 4
Jensen, O. C., guldsmed, folketingskandidat, redaktør 2010/2, s. 3ff
Jensen, Ole Cæsar, sognepræst 1996/2, s. 13
Jensen, Ole Ingemann Bernhard, statshusmand 1996/1, s. 11
Jensen, Ole, højskoleforstander 1995/4, s. 21
Jensen, Ole, højskolelærer 1989/3, s. 16; 1993/3, s. 10; 1999/1, s. 2, 6f.
Jensen, Ole Lass, museumsleder 2016/1, s. 19
Jensen, Palle, fotograf 2014/3, s. 11, 13
Jensen, Peder, politibetjent 1997/3, s. 18
Jensen, Poul 2002/1, s. 16
Jensen, Poul 2003/1, s. 9
Jensen, Poul 2011/1, s. 4
Jensen, Poul 2012/2, s. 3, 8, 9
Jensen, Poul, ”Frede”, modstandsmand 2015/3, s. 17f
Jensen, Poul Erik 2003/2, s. 11
Jensen, Poul Juul 2010/2, s. 9
Jensen, Poul, barnevognsfabrikant 1993/1, s. 4
Jensen, Poul, typograf 1990/1, s. 15ff; 2010/2, s. 15, 16
Jensen, Rogert, dampvaskeriejer 1994/2, s. 12; 2004/1, s. 9
Jensen, sadelmagersvend 1998/2, s. 3
Jensen, Sigrid 2006/2, s. 8
Jensen, skomager 2014/2, s. 10
Jensen, snedkermester 2007/1, s. 13
Jensen, skovfoged, Ostrup 2020/1, s. 6
Jensen, Susanne, gift Brammer 1998/1, s. 12
Jensen, Svend Aage 2000/1, s. 21
Jensen, Søren Haugstrup, se Haugstrup Jensen, Søren
Jensen, Søren, jordbruger, Hillerød Overdrev 2020/3, s. 4
Jensen, Teddy 2018/2, s. 19
Jensen, Thorvald, læge 1986/2, s. 16f.
Jensen, Tove 2021/3, s. 18
Jensen, Vagn, kontorchef 2005/3, s. 5
Jensen, Valborg, lærerinde, asylleder 1989/3, s. 16f.; 1996/3, s. 12ff.; 1996/4, s. 3, 6, 8
Jensen, Valdemar, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19
Jensen, Valdemar, bagermester 1993/4, s. 10
Jensen, vejmand, Ullerød 1998/4, s. 8
Jensen, Viggo Hedegaard, kommunaldirektør, se Hedegaard Jensen, Viggo
Jensen, Viggo, kommuneingeniør 2011/1, s. 15
Jensen, Viggo, sognepræst 2006/2, s. 9; 2011/1, s. 15
Jensen, Vilhelm 1990/4, s. 14
Jensen, William, boghandler 1989/3, s. 5f.; 1992/3, s. 12; 1993/2, s. 10; 2003/4, s. 7; 2015/2, s. 13
Jensenius, Herluf, tegner 1992/4, s. 11; 1995/1, s. 7; 2021/1, s. 5
Jensmark, Hans, pastor 2003/1, s. 8f.
„Jens Omgang“, se Nejede, Jens Hansen
Jentzmer, Jørgen, fiskemester 1992/3, s. 15
Jepmond, Ove van 2010/1, s. 10
”Jeppe”, se Knak Jepsen, Helge
Jeppesen, Hans 2005/3, s. 15
Jepsen, fru, rengøringskone 1995/3, s. 14
Jepsen, Birthe Anna Maria, lærerinde 2018/3, s. 17, 19
Jepsen, Helge Knak se Knak Jepsen, Helge
Jersin, Asta, se Paulsen, Asta
Jessen Hansen, John, fotograf, redaktør 2009/1, s. 13, 15; 2009/3, s. 19, 20; 2010/1, s. 12, 14; 2010/3, s. 19, 20; 2013/3, s. 20; 2014/3, s. 20; 2017/3, s. 20; 2018/3, s. 20
Jessen, Agnes Dorthea 2012/1, s. 15
Joachim, prins 1995/4, s. 3; 2002/3, s. 3; 2014/2, s. 3
Jochumsen, jernstøber 1990/1, s. 4
Joensen, Sverre Eide 2001/3, s. 3
Johan, Carl, værtshusholder 2020/3, s. 4
Johannesdatter, Birthe 2014/2, s. 12
Johannsen, C.G.W., minister 2014/2, s. 5
Johansdotter, Johanna Beate 2008/1, s. 12
Johansen, Andreas, skovløber 1998/3, s. 15
Johansen, Anna Marie 2001/1, s. 3ff.
Johansen, Bertha 2006/2, s. 3
Johansen, Einar, sognepræst 1994/2, s. 21; 1994/4, s. 10; 1995/3, s. 9; 2017/1, s. 8f
Johansen, fyrbøder 2011/1, s. 6, 8
Johansen, gartner, Kagerup 1994/4, s. 5, 9
Johansen, Inger Margrethe, se Pedersdatter, Inger Margrethe, gift Johansen
Johansen, Jens 2009/1, s. 14
Johansen, John 2006/2, s. 3
Johansen, lektor 2001/3, s. 9
Johansen, Niels 2001/1, s. 6f.
Johansen, Oskar, fotograf 1989/2, s. 10; 2008/1, s. 20; 2008/2, s. 9
Johansen, Peter, vægter 1997/4, s. 13; 1998/1, s. 17; 1998/3, s. 14ff.; 1999/1, s. 15f.
Johansen, portør 2016/1, s. 17
Johansen, Ruth Schiller 2006/2, s. 3
Johanson, Gert 2006/2, s. 15
”John”, se Larsen, Jens-Erik
Johnsen, Adolf Anders, dreng 2019/3, s. 7
Johnsen, Christian, værtshusholder 2019/3, s. 6f
Johnsen, Emil 2011/1, s. 15
Johnsen, Ernst 2003/2, s. 10
Johnsen, Michael Sten, arkitekt 2006/3, s. 17
Johnsen, Ole, kromand 2019/3, s. 7
Johnsen, portør 1994/1, s. 15ff.
Johnsson, Palle, flyver 2004/1, s. 12
Jonasdatter, Dorthe, gift Nielsen, Nejede 1997/4, s. 9f.
Jonasdatter, Karen, Nejede 1997/4, s. 9
Jonassen, lærer 1997/3, s. 13
Jonassen, Niels 1997/4, s. 9
Jordan, Marcus, kartograf 1993/1, s. 10
”Joseph”, se Fischer Holst, Tage
Joséphine, svensk dronning 2014/1, s. 3
Juel, Jens, kunstmaler 1995/1, s. 6
Juel Jensen, Niels, politibetjent 2020/3, s. 7
Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel, dronning 1995/4, s. 3; 1996/4, s. 22; 2002/3, s. 3
Juncker, Axel 2003/3, s. 15
Junge, Joachim, forfatter 2007/1, s. 18
Just, Hermann, kongelig løber 1990/2, s. 17
Just, Margrete 1990/2, s. 17
Juul Jensen, bagermester 1989/1, s. 10; 1993/4, s. 17
Juul Jensen, Poul 2010/2, s. 9
Juul, Christian, sadelmagersvend 1998/2, s. 3
Juul, etatsråd 2012/1, s. 9
Juul, Jon A., sognepræst, se Iuul, Jon A.
Juul, Lise, arkitekt 2011/1, s. 15
Juul, Maren, skoleinspektør 2006/2, s. 3
Juul, Ole, forfatter 2011/1, s. 15
Juul, Vilhelm, slagter 2007/1, s. 9
Jürgensen, Sophie Konradine 2004/3, s. 28ff.
Jæger, betjent 2012/3, s. 4
Jæger, Frank, forfatter 2013/3, s. 6
Jæger, Palle, fotograf 2013/3, s. 6
Jæhnigen, V., domkantor 2002/3, s. 13
”Jætten Finn med guldstøvlerne”, 2012/3, s. 8
Jønsson, Mogens 2019/1, s. 19; 2020/1, s. 19; 2020/3, s. 13ff; 2021/3, s. 20
Jørgensdatter, Karen 1996/3, s. 11
Jørgensdatter, Pernille Kirstine, gift Kalberg 1998/1, s. 16
Jørgensen, A., købmand 1998/4, s. 8
Jørgensen, Alma Franciska, lærerinde 1997/2, s. 15; 1999/3, s. 13; 1999/4, s. 12ff.; 2003/2, s. 18; 2014/1, s. 17; 2016/1, s. 5ff
Jørgensen, Anders (“Anes Jørn”), pens. banearbejder, Åmosevej 2018/1, s. 9
Jørgensen, Andreas Laurits 2002/2, s. 5, 8
Jørgensen, Andreas Lauritz, grosserer 1999/4, s. 14; 2016/1, s. 6
Jørgensen, Andreas, maler, farvehandler 1989/2, s. 10
Jørgensen, Anna Margrethe 1991/4, s. 8
Jørgensen, Annelise 1994/1, s. 2
Jørgensen, Annelise 2006/2, s. 13
Jørgensen, Arne Schmaltz 2014/1, s. 17
Jørgensen, Asta 2003/2, s. 20
Jørgensen, Bent 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13
Jørgensen, Bent Ove, erhvervschef 1997/2, s. 22
Jørgensen, Bent, lektor 1991/3, s. 16
Jørgensen, betjent 2012/3, s. 4
Jørgensen, Betty, lærerinde 1999/4, s. 12f.; 2003/2, s. 18; 2016/1, s. 6ff
Jørgensen, Camilla Frederikke 2008/3, s. 4; 2015/3, s. 6ff
Jørgensen, Carl Edvard Rotwitt, skovfoged 2015/3, s. 7ff
Jørgensen, Carl Emil, skovfoged 2006/3, s. 20; 2007/2, s. 14; 2008/3, s. 3ff; 2015/3, s. 3-16
Jørgensen, Carl Johan, inspektør 2015/3, s. 7
Jørgensen, Carsten Emil, ekspeditionssekretær 2015/3, s. 7ff
Jørgensen, Christian 2002/2, s. 3
Jørgensen, Christian, adjunkt 1999/4, s. 3f., 14
Jørgensen, Christian, havearbejder 1996/3, s. 11
Jørgensen, Christian, huslærer 2015/2, s. 18
Jørgensen, Christian, overlærer, cand. theol. 2013/3, s. 17
Jørgensen, Christian, rutebilejer 2021/1, s. 9, 12, 15
Jørgensen, Christian, skovfoged 2015/3, s. 3ff
Jørgensen, Christian Herman, oberstløjtnant 2015/3, s. 7
Jørgensen, Christian Marinus, kommis, senere købmand 2020/3, s. 4; 2021/1, s. 7
Jørgensen, Christiane 2013/3, s. 10
Jørgensen, Christiane, født Børgesen 1999/3, s. 3ff.; 1999/4, s. 3, 10; 2002/2, s. 3; 2007/3, s. 4
Jørgensen, Dines, arkitekt 1996/3, s. 16
Jørgensen, Dines, civilingeniør 2011/1, s. 15
Jørgensen, Dorthe Sophie, se Hansen, Dorthe Sophie
Jørgensen, Dorthea Sophie 2013/3, s. 10ff
Jørgensen, driftsleder 2021/1, s. 12
Jørgensen, Einar Gade, eventyrer 1996/3, s. 3
Jørgensen, Elisabeth Cathrine, lærerinde 2008/3, s. 3; 2015/3, s. 6ff
Jørgensen, Frederik Julius, student 1999/3, s. 7; 1999/4, s. 14; 2002/2, s. 3ff.
Jørgensen, Frederik, barn 1999/4, s. 14
Jørgensen, Frederikke, barn 1999/3, s. 8
Jørgensen, Frits Julius, smed 2007/2, s. 14; 2015/3, s. 7ff
Jørgensen, Gerda 2016/1, s. 6
Jørgensen, Hans D., sadelmager 2004/1, s. 3ff.
Jørgensen, Hans, sadelmagermester 1989/2, s. 10
Jørgensen, Harald 2009/3, s. 3
Jørgensen, Hedvig, født Rasmussen 1995/2, s. 3ff.
Jørgensen, Helga 2016/1, s. 9
Jørgensen, Helge 2010/1, s. 9
Jørgensen, Helge, civilarbejder 1990/3, s. 3f., 6
Jørgensen, Henriette Flemmine 1999/4, s. 14; 2002/2, s. 3
Jørgensen, Inger Marie 2008/3, s. 4ff.
Jørgensen, J.P., hotelejer 2021/1, s. 7
Jørgensen, Jens Peter, staldmester 1987/2, s. 12; 1989/2, s. 10; 2004/1, s. 3
Jørgensen, Jensine 1986/1, s. 15; 1991/3, s. 16; 2001/4, s. 11
Jørgensen, Johanne Juliane Albertine, født Rotwitt 2015/3, s. 4ff
Jørgensen, Johannes, betjent 2012/3, s. 3
Jørgensen, Johannes, slagtermester 1999/4, s. 13; 2014/1, s. 17; 2016/1, s. 10f
Jørgensen, Juliane Sofie, fru 1999/4, s. 12; 2016/1, s. 5
Jørgensen, Jytte, lektor 1987/2, s. 3f.; 1994/1, s. 2
Jørgensen, Jørgen („Dudimut-Jørgen“) 2006/2, s. 11
Jørgensen, Jørgen Frederik, barn 1999/4, s. 14
Jørgensen, Jørgen Peder 2002/2, s. 3
Jørgensen, Jørgen Peter, urmager 1999/3, s. 10ff.; 1999/4, s. 4ff.; 2009/3, s. 13; 2016/1, s. 5
Jørgensen, Jørgen, hestgarder 1991/2, s. 7
Jørgensen, Karen Marie 2001/2, s. 8
Jørgensen, Kristian, musiker 1996/3, s. 3
Jørgensen, L.P. Helmer, disponent 2010/3, s. 4
Jørgensen, Lars, urmager 1999/3, s. 3ff.; 1999/4, s. 3ff.; 2002/2, s. 3; 2007/3, s. 4ff.; 2008/2, s. 6ff., 10ff.; 2009/3, s. 13; 2012/3, s. 15; 2013/3, s. 8ff; 2014/1, s. 17; 2014/2, s. 8, 11; 2015/2, s. 18; 2016/1, s. 5ff
Jørgensen, Mads, herskabskusk 2001/2, s. 8
Jørgensen, malermester 1998/4, s. 6
Jørgensen, Maren, frk. 1997/3, s. 14; 2002/3, s. 6
Jørgensen, Marie 2004/1, s. 3
Jørgensen, Marinus 1995/2, s. 9
Jørgensen, Martha Elisabeth, født Jensen 1994/1, s. 7ff.
Jørgensen, Mette Kirstine Frederikke 1999/4, s. 14; 2002/2, s. 3, 7
Jørgensen, murermester 1994/2, s. 14
Jørgensen, møller, Ullerød 1998/4, s. 8
Jørgensen, Niels, stud. techn. 2011/1, s. 15
Jørgensen, Oscar 2016/1, s. 6ff
Jørgensen, Oskar, inkassator 2003/2, s. 17f.
Jørgensen, Per Leon 2017/2, s. 20; 2018/1, s. 19
Jørgensen, Peder 2012/3, s. 3
Jørgensen, Peter 2006/2, s. 13
Jørgensen, Poul („Chokolade-Poul“) 2006/2, s. 12
Jørgensen, Poul Erik 2006/2, s. 15
Jørgensen, Poul, depotejer 1996/2, s. 6; 2020/1, s. 3
Jørgensen, Poul, sognerådsformand 2011/1, s. 15
Jørgensen, Poul, tømrermester 2004/1, s. 10
Jørgensen, Rasmus, sadelmagersvend 1998/2, s. 3
Jørgensen, rebslager 2014/2, s. 8
Jørgensen, sadelmagermester 1998/2, s. 3f.
Jørgensen, skrædder 2014/2, s. 9f
Jørgensen, Sofie Frederikke, barn 1999/3, s. 8
Jørgensen, Svend 1987/2, s. 15ff.; 1989/2, s. 10
Jørgensen, Svend 2002/2, s. 11
Jørgensen, Svend Stenhøj 1994/2, s. 20
Jørgensen, sygehusinspektør, Frederikssund 1995/1, s. 15
Jørgensen, Søren 2006/2, s. 9
Jørgensen, Thomas, arkæolog 2016/1, s. 20
Jørgensen, Thora, lærerinde 1999/4, s. 12f.; 2003/2, s. 18; 2016/1, s. 6ff
Jørgensen, Torben Skjøt se Skjøt Jørgensen, Torben
Jørgensen, Truels 2000/4, s. 8
Jørgensen, Vilhelm, husmand 2010/2, s. 16
Jørgensen, Wilhelm Christian, departementschef 2015/3, s. 7
Jørgensen, Willy Otto Christian, former 1994/1, s. 7ff.
Jørgensen, Aage 2002/2, s. 11
Jørgensens, Chr., enke, Nødebo 1999/3, s. 17

Kabell, cementstøber 2011/3, s. 6,7
Kabell, fru ingeniør 1995/1, s. 5
Kabell, Ludvig Christian, kunstmaler 2020/2, s. 3
”Kaffekanden“, 1991/4, s. 18; 1993/4, s. 14
”Kaj”, se Petersen, Flemming
Kalberg, Andreas Jørgen, skræddermester 1998/1, s. 16f.
Kalberg, Johanne 1998/1, s. 16
Kalberg, Jonas, skræddermester 1998/1, s. 16
Kalko, Peter 2016/3, s. 14ff
Kann, Kirsten 2005/1, s. 18
Karlog, Sv. biografdirektør 2011/1, s. 15
Kastberg, Heinrich, dugmagersvend 2010/1, s. 5
Kastberg, proprietær 2004/3, s. 6
Kayes, Mahmoud 2019/1, s. 9
Keller, Thora, koncertsanger 2002/3, s. 13
Kellermann, Christian, kammermusiker 1993/2, s. 14; 2015/2, s. 13
Kemp, Eva 1990/4, s. 3ff.
Kemp, Tage, arvelighedsforsker 1990/4, s. 3, 8; 2014/2, s. 16
Kern-Hansen, H., guldsmed 1994/4, s. 6; 2003/1, s. 12; 2011/1, s. 15
Kern-Hansen, urmager 1989/3, s. 6
„Kesser“, 1996/3, s. 3; 2013/2, s. 20; 2014/1, s. 19; 2015/1, s. 19; 2016/1, s. 18
Kettel, Karsten, overlæge 2011/1, s. 15
Kibenich, enkefru 2003/3, s. 9
Kiby, Hans Jørgen, tandlæge 2001/3, s. 12
Kiby, Jesper 2021/1, s. 6ff
Kielberg, Emil, murermester 1990/2, s. 15; 1990/3, s. 7
Kielberg, enkefru 2011/3, s. 3
Kielberg, F., murermester 1991/1, s. 17; 2001/1, s. 13; 2006/1, s. 9; 2017/2, s. 13; 2020/3, s. 4
Kielberg, Johan Ferdinand, murermester 2012/1, s. 6
Kielberg, købmand 2006/2, s. 7
Kielberg, tømrermester 2002/4, s. 8
Kieler, Laura, forfatter 2012/1, s. 5
Kieler, Victor, adjunkt 2012/1, s, 5
Kierkegaard, Louis, isenkræmmer 1990/1, s. 16, 18; 2011/1, s. 4
Kierkegaard, Michael Pedersen, købmand 1991/3, s. 17; 1999/3, s. 19
Kierkegaard, Peter Chr. 2004/3, s. 4
Kierkegaard, Søren, filosof 1991/3, s. 17; 1999/3, s. 19; 2003/2, s. 16ff.
Kiilerich, Carl Ewald, sognepræst 1995/2, s. 8; 1996/2, s. 13; 2004/2, s. 12
Kinch, fru byskriver 1996/3, s. 6
Kinch, kancellisekretær 2014/2, s. 11
Kinch, Otto Peter, byskriver 1991/4, s. 15; 1999/3, s. 8; 2007/3, s. 10
Kiowsky, Per, havearkitekt 1995/4, s. 15
Kirchhoff, A.W., fotograf 1994/3, s. 11f.
Kirchhoff, Hans, dr.phil. 1989/1, s. 3
Kirk, Børge, førstelærer 1994/3, s. 6; 2000/1, s. 20f.; 2004/2, s. 17
Kirk, Kaare 2000/1, s. 21
Kirk, Nanna 2000/1, s. 21
Kirkeby, Lars, arkitekt 2008/3, s. 16
Kirkegaard, Jens 1992/3, s. 2
Kirkegaard, Louis 2012/2, s. 3; 2015/3, s. 17f
Kirkeskou, Tage, betjent 2012/3, s. 3
Kisler, hjulmand 2014/2, s. 8, 11
Kisling, fru direktør H.M. 2011/1, s. 15
Kisling, fru ingeniør 1995/1, s. 5
Kisling, H. M. direktør 2011/1, s. 15

Kisling, Holger, driftsingeniør 1990/2, s. 4, 6; 1995/2, s. 11; 1998/4, s. 6; 2005/1, s. 11
Kittendorff, litograf 2015/2, s. 2
Kjeldgaard-Pedersen, Jørgen, skatteinspektør 1996/2, s. 3ff.; 2011/1, s. 15
Kjeldmand, Birgit 2001/3, s. 14ff.; 2002/1, s. 13
Kjeldsen, Alfred 2006/2, s. 6
Kjeldsholm, Svend Nielsen, lærer, kirkesanger 1994/3, s. 4
Kjelstrup, Olaf, programmedarbejder 2016/3, s. 3ff
Kjelstrup, sygehusforvalter 1991/1, s. 4
Kjær, 2014/2, s. 11
Kjær, kammerherre 2015/2, s. 10
Kjær Andersen, Gerda 2006/2, s. 15
Kjær Simonsen, Jørgen 2011/2, s. 11, 12
Kjær, kammerjunker 1995/4, s. 9
Kjærgaard, Thorkild, museumsinspektør 1994/3, s. 2; 1995/1, s. 21
Kjødt, Chr. Hartvig, pastor emeritus 2003/3, s. 16
Kjøller, Laura, fru 1998/4, s. 8
Kjølner, B., gymnastiklærer 1999/2, s. 21; 2001/1, s. 13; 2001/3, s. 6, 9; 2002/1, s. 13; 2020/2, s. 20
Kjølner, Th., kunstmaler 2003/4, s. 3; 2011/1, s. 13
Kleiminger, Poul 2010/1, s. 18
Klein, Ida Rosenstand, museumsinspektør 2016/1, s. 19
Kleinsang, Johann, på Stutteriet 2019/2, s. 4
Klejs, Michael 2012/1, s. 16
Klingberg, Valdemar, distriktslæge 2020/1, s. 14
Klinke, fru 2005/1, s. 5
Klodskov, 1995/4, s. 19
Kloss, Frederik Theodor, marinemaler 1998/2, s. 11
Kloumann, journalist 2004/2, s. 6
Kluck, Elisabeth Margrethe, gift Nielsen 1998/4, s. 19
Kluck, Johan Benjamin 1998/4, s. 19
Klüver, fyrbøder 1998/4, s. 5
Kløvedal, Troels 2010/1, s. 17
Knak Jepsen, Helge 2012/3, s. 3ff; 2013/1 s. 19
Knappe, tøjmager 2014/2, s. 11
Knauer, Ove, redaktør 1986/2, s. 16; 1994/1, s. 5; 1999/2, s. 21f.; 2001/1, s. 13
Knobelauch, jomfru 2002/2, s. 3
Knoblauch, Jacobine Juliane, se Adolph, Jacobine Juliane
Knoblauch, Johann Jacob David, vagtmester 1999/2, s. 19
Knoblauch, Juliane Marie, født Langhoff 1999/2, s. 13f., 19
Knoblauch, Sophie Marie 1999/2, s. 13ff., 19
Knud den Store, konge 1988/2, s. 8
Knudsen Schaltz, Knud, se Schaltz, Knud Knudsen
Knudsen, Cilius, bager 2011/1, s. 7
Knudsen, forpagter 2004/3, s. 7
Knudsen, Gunnar, grosserer 2010/1, s. 8
Knudsen, Helvine 2001/1, s. 5
Knudsen, Jakob, forfatter 1990/1, s. 9; 1990/4, s. 7; 1996/2, s. 19; 2014/1, s. 8-10, s. 19; 2015/1, s. 19
Knudsen, Jenny 2003/3, s. 19
Knudsen, Karin, kostskoleelev 2019/2, s. 18
Knudsen, Leo H., kulturdirektør 2017/2, s. 20; 2018/1, s. 19; 2021/2, s. 20
Knudsen, N.P., skuespiller2014/1, s. 4
Knudsen, Peder, 2001/1, s. 5
Knudsen, Peter Christian, forbryder 1997/3, s. 15
Knudsen, Th., sagfører 1999/2, s. 21
Knuth, Frederikke Sophie, grevinde, født Løvenørn 1995/4, s. 8; 1996/3, s. 6
Knuth, Hans Schack, amtmand, greve 1993/2, s. 9; 1995/4, s. 8; 1998/2, s. 12; 2008/2, s. 7; 2007/3, s. 10; 2008/2, s. 7; 2015/2, s. 9; 2015/2, s. 14
Knuth, S.C.V.V., sekondløjtnant, greve 1998/2, s. 12
Knutzen, Carl, cykel- og automobilværksted 2016/2, s. 4
Knæckenborg, G.S., adjunkt 1993/2, s. 10
Koch, Jørgen Hansen, hofbygmester 2000/3, s. 9
Koch, Niels Elers, Trap Danmark 2019/1, s. 19
Koch, Poul, pantefoged, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19; 1998/3, s. 13; 2016/1, s. 17
Koch, Robert, læge 1992/3, s. 12
Koch, Vivi 2006/2, s. 15
Koefoed, Peder, kartograf 1993/1, s. 12
Kokholm, Thora, dameskrædderinde 1994/2, s. 20
Kolberg, Andreas, professor 1995/4, s. 9; 2015/2, s. 10
Kollerød, Ole Pedersen, forbryder 1997/3, s. 15ff.; 1997/4, s. 9ff.; 1998/1, s. 16ff.; 1998/2, s. 13f.; 1998/3, s. 14ff.; 1998/4, s. 16ff.; 1999/1, s. 10ff.; 1999/2, s. 11ff.; 2000/3, s. 13ff.; 2000/4, s. 3ff.; 2017/3, s. 20; 2018/1, s. 19; 2019/1, s. 19
Kongstad (Petersen), Kristian, tegner, kunstmaler 1989/4, s. 2, 9ff.; 1992/2, s. 13; 1992/3, s. 13; 1995/1, s. 3; 2003/4, s. 4; 2007/2, s. 5
Konow, Marie 2000/3, s. 9
Kornerup, Bjørn, overarkivar 1990/4, s. 8; 1998/2, s. 15; 2001/3, s. 3; 2005/3, s. 16
Kornerup, direktør 2011/3, s. 3
Kornerup, doktor 2012/3, s. 16
Kornerup, Merete 2010/2, s. 2, 13
Kornerup, Merete 2011/3, s. 3; 2012/2, s. 8
Korsgaard, Lea, journalist 2005/3, s. 20; 2006/2, s. 14
Korsgaard, lærer 2001/3, s. 9
Kousgård Sørensen, John 2001/2, s. 13
Kraft, Ole Bjørn, folketingsmand 2013/1, s. 16
Kraft, Tenna, sanger 2011/3, s. 12
Kragemose, Kurt, kontorchef 2005/3, s. 12
Kragh, Jørgen 2018/2, s. 19
Kramer, Finn Erik, museumsinspektør 2003/3, s. 18; 2008/3, s. 18
Krause, H., farvehandler 2003/4, s. 13
Kretzschmer, K.F., adjunkt 2001/3, s. 8
Krieger, Johan Cornelius, havearkitekt 1990/2, s. 13
Krieger, L., kaptajn 2009/3, s. 9
Krier, Rob, arkitekt 1995/4, s. 14
Kristensdattter, Karen 2007/2, s. 18
Kristensen, B. Hove se Hove Kristensen, B.
Kristensen, Eske, arkitekt 1990/2, s. 10
Kristensen, Grethe 2006/2, s. 14
Kristensen, Inge, Skævinge 2008/1, s. 19; 2018/1, s. 20; 2019/1, s. 19
Kristensen, Aage Julius 2006/2, s. 14
Krog, brændevinsbrænder2014/2, s. 8, 11
Krog, Christian Hansen, købmand, sognefoged, Slangerup 1999/1, s. 19
Krog, Laurits, bog- og papirhandler 1989/3, s. 4f., 10; 1991/2, s. 4; 1996/3, s. 5; 2007/3, s. 7ff.; 2008/2, s. 5, 13; 2013/3, s. 11
Krog, Schack Hans Georg, købmand, sognefoged, Slangerup 1999/1, s. 12f., 19
Krog, Trine 1989/3, s. 5
Krogh Sørensen, Margrethe, bibliotekar, se Sørensen, Margrethe Krogh
Krogh, Grethe 2002/3, s. 18
Krogh, J.K., kommunelærer 1993/4, s. 12
Krogh, Line, instruktør 1994/3, s. 7
Krohn, Victor, forfatter 2011/2, s. 3ff
Kromose, Frida 1996/3, s. 3
Krossing, Frederik, adjunkt 1996/3, s. 5f.; 2004/3, s. 8ff.; 2014/2, s. 8
Kruse, Frederik Andreasen, tilskærer 2019/3, s. 6
Kruse, Karl, brænderikarl 2004/3, s. 19
Kruse, Knud, formand 1996/2, s. 21
Krÿger, løjtnant 2004/3, s. 5
Krøyer, H.E. 2000/3, s. 9
Krøyer, P.S., kunstmaler 2006/1, s. 8
Kubelik, Rafael 2011/3, s. 11
Kuhlau, Frederik, komponist 2001/4, s. 9
Kuhlman, C.J.R., driftsbestyrer 1993/4, s. 20; 1994/1, s. 18; 1997/1, s. 8; 2004/1, s. 15; 2005/1, s. 15
Kure, Erik, organistassistent 2002/3, s. 17
Kusk, Grethe, kunsthistoriker 1996/1, s. 21
Kvist, Jens Pedersen, statshusmand 1996/1, s. 11
Kyhl, W., møbelhandler 1986/2, s. 8
Kyhnau, frk., asylbestyrerinde 1996/3, s. 12ff.
Kynde, Otto Chr., amtsforvalter 2004/3, s. 11
Kynne Frandsen, Per, organist 2002/3, s. 16ff.; 2010/2, s. 18; 2011/3, s. 14; 2012/3, s. 7; 2017/1, s. 2ff; 2021/3, s. 8
Küsch, Ida 2003/1, s. 13
Kærn, Ole, amtsvejinspektør 2011/1, s. 15
Købke, Christen, maler 2021/2, s. 3
Købke, Conradine Antoinette Caroline 2004/3, s. 6; 2004/3, s. 20
Købke, frk. 2006/1, s. 10; 2010/2, s. 18
Købke, Peter Behrend, bagermester 2004/3, s. 6, 14, 20
Køhlert, Svend, sadelmagersvend 1998/2, s. 3
Køie, urmager 1998/3, s. 12
Kønigsfeldt, adjunkt 2012/3, s. 16; 2014/2, s. 11
Kønigsfeldt, J., adjunkt 1993/2, s. 10; 2008/2, s. 10
Køppen, Gottlif Ludewig, mægler 1993/2, s. 5
Køster, Th., boghandler 1989/2, s. 7; 1989/3, s. 8
Kaarup-Nielsen, Kirsten Vilhelmine, født Hansen-Sigvard, lærerinde 2000/1, s. 4ff.; 2004/1, s. 17; 2005/1, s. 16
Kaas, Eduard, dommer 2021/3, s. 14
Kaas, Frederich, kaptajnløjtnant 2010/2, s. 11
Kaas, Frederik Christian, admiral 2010/2, s. 11
Kaas, fru dommer 1994/4, s. 20
Kaas, Ulrich, viceadmiral 2010/2, s. 11
Kaas, Valentine 2010/2, s. 11
Kaas Rasmussen, Niels 2018/2, s. 19

Labri, „professor“ 1987/2, s. 17; 1991/4, s. 7
Laing, R.W. Crawford Meason de la, adjudant 2014/3, s. 16
Lange, Carl, kabinetssekretær 2004/3, s. 6
Lange, farver 2004/3, s. 5
Lange, Ferdinand 2004/3, s. 6
Lange, Hans, købmand 2004/3, s. 6
Lange, Jens, stadsmusikant 1990/3, s. 10
Lange, Julius, tømrermester 1996/3, s. 10, 12; 1998/3, s. 12; 2001/1, s. 13; 2006/3, s. 6; 2012/1, s. 17
Lange, kaptajn 2004/3, s. 5
Lange, købmand, Frederikssund 2020/1, s. 16
Lange, Margrethe 2006/3, s. 6
Lange, slotsportner 2006/1, s. 7
Lange, snedker 2014/2, s. 11
Lange, Svend Hegelund 2001/3, s. 14
Lange, Thor, forfatter 1991/2, s. 10f.
Lange, Victor, ørelæge, dr.med. 1994/3, s. 10f.; 2005/2, s. 3; 2014/3, s. 15; 2020/1, s. 16
Langer, Peter 2010/1, s. 18
Langerman, forpagter 2001/2, s. 7
Langhoff, adjunkt 2012/3, s. 16
Langhoff, Knud, gæstgiver 1999/2, s. 19
Langkilde, Casper, prokurator, byrådsmedlem 2013/3, s. 19; 2019/3, s. 11
Langkilde, Helge, redaktør 2013/2, s. 17-18
Langkilde, Johannes Peter, pakhusforvalter 2019/2, s. 11, 19
Langkilde, Morten, pressefotograf 2013/2, s. 17
Lapuchoff, vognmaler 2015/1, s. 7
„Larno“, se Larsen, Georg, artist
„Lars Kanit“, se Berg, Asger
Larsdatter, Friderica 2020/2, s. 15
Larsen, Aase 2006/2, s. 15
Larsen, Adolf Julius, barbermester 2009/1, s. 9
Larsen, Aksel, politiker 1990/1, s. 15
Larsen, Anders, gårdejer 2001/2, s. 6
Larsen, Ane Kirstine 2012/1, s. 12
Larsen, Anna Marie 2011/1, s. 9
Larsen, Anni 2007/1, s. 10
Larsen, Arne, barn 2006/2, s. 15
Larsen, Arne, købmand 2006/2, s. 7
Larsen, betjent 2014/2, s. 11
Larsen, Birgit, organist 2011/3, s. 14
Larsen, bogholder 1994/4, s. 18
Larsen, Carl Theodor, statshusmand 1996/1, s. 11
Larsen, Carl, landmand, bestyrer 2003/2, s. 13
Larsen, Chr., depotbestyrer 1989/1, s. 6; 1993/4, s. 7
Larsen, Ejner 2003/2, s. 14
Larsen, Ejvind, murer 2007/1, s. 11
Larsen, Elkærline 2003/1, s. 13
Larsen, Ella 2011/1, s. 5
Larsen, Ellen 2005/1, s. 7
Larsen, Elvir, maler 1995/2, s. 18
Larsen, Erik, købmand 2006/2, s. 7, 10
Larsen, Erling, barn 2017/3, s. 14
Larsen, Eva 2005/1, s. 7
Larsen, Ferdinand, arbejdsmand 2012/1, s. 12
Larsen, Finn 2000/1, s. 21
Larsen, Flodin Louis 2021/3, s. 14
Larsen, Florian, assistent 2021/2, s. 11
Larsen, forsøgsassistent 2005/1, s. 16
Larsen, Frederik, gæstgiver 1991/4, s. 4, 10f.; 2020/3, s. 3
Larsen, fru vognmand 2007/1, s. 11
Larsen, fru, aviskone 1991/4, s. 5
Larsen, fru, syerske 1995/2, s. 8
Larsen, gartner 1997/2, s. 13
Larsen, Georg („Larno“), artist 1994/4, s. 14; 2006/2, s. 11; 2007/1, s. 7
Larsen, Gerda 2005/1, s. 7
Larsen, Gerda, fru 1990/3, s. 13
Larsen, Gudmand, bankbogholder 2011/1, s. 15
Larsen, Gunna, barn 1997/2, s. 14
Larsen, H. Chr. 2004/2, s. 7
Larsen, H.P., sognerådsformand 2003/1, s. 11; 2004/2, s. 12
Larsen, Hans 2003/1, s. 13
Larsen, Hans W., rektor 2001/3, s. 15ff.; 2011/1, s. 15
Larsen, Hans, arrestant 1998/4, s. 18
Larsen, Hans, auktionsholder, pantelåner 2019/3, s. 8
Larsen, Hans, bestyrer 2021/3, s. 16
Larsen, Hans, ligbærer 1992/3, s. 14
Larsen, Hans, maler 2017/3, s. 14
Larsen, Hans, trikotagehandler 2021/1, s. 9
Larsen, Hans, vognmand 2005/1, s. 3
Larsen, Harald 2002/1, s. 16
Larsen, Harald 2011/1, s. 9
Larsen, Henrik, dreng 2018/2, s. 16
Larsen, Henrik, gæstgiver 2003/3, s. 15
Larsen, Holger, vognmand 2005/3, s. 7
Larsen, Ib Henning 2013/3, s. 3
Larsen, Inga, laborant 2005/3, s. 10
Larsen, Ingeborg 2005/1, s. 7
Larsen, Ingeborg, asylmoder 1996/3, s. 8
Larsen, Inger, programsekretær 2016/3, s. 4
Larsen, inspektør, Arbejdsanstalten 1995/1, s. 15
Larsen, J.P., kriminalbetjent 2003/2, s. 20
Larsen, Jacob 2002/2, s. 10
Larsen, Janik Hingstrup, se Hingstrup Larsen, Janik
Larsen, Jens Erik 2012/2, s. 3, 8
Larsen, Jens Erik, sadelmager 1990/1, s. 15, 18
Larsen, Jens Erik, slotsbetjent 2017/3, s. 6
Larsen, Jens Peter 2011/3, s. 9
Larsen, Jens Peter, statshusmand 1996/1, s. 11
Larsen, Jens-Erik, modstandsmand 2005/1, s. 19; 2011/1, s. 3ff; 2015/3, s. 17f; 2016/2, s. 19
Larsen, Jette, kogekone 2005/1, s. 7
Larsen, Jimmy, dreng 2018/3, s. 6
Larsen, Johanne Marie, frk., translatrice 1995/1, s. 5
Larsen, Johannes, teglværksarbejder 2003/1, s. 6, 8
Larsen, John 2003/2, s. 14
Larsen, Jørgen, smedeformand 1998/4, s. 4
Larsen, Jørn, sparekassefuldmægtig 2018/2, s. 16
Larsen, Julius, købmand, kulgrosserer 1989/4, s. 4; 1992/3, s. 13; 1995/3, s. 15; 2004/1, s. 4
Larsen, Julius Bertram, klokkespecialist 2017/2, s. 13
Larsen, Kai Ingemann 2006/2, s. 15
Larsen, Kaj 2005/3, s. 10
Larsen, Kamma 2011/1, s. 9
Larsen, Karl Chr., statshusmand 1996/1, s. 11
Larsen, Karl Hakon 2006/2, s. 15
Larsen, Karl, maler 2010/1, s. 17
Larsen, Karla, dameskrædderinde 2017/3, s. 14
Larsen, Karl, snedker 2016/1, s. 17
Larsen, Karoline, født Nielsen 2005/1, s. 3
Larsen, Kasper, barn 2017/3, s. 14
Larsen, Kirstine Marie, Nødebo 2020/1, s. 18
Larsen, Klara, kogekone 2005/1, s. 7
Larsen, Knud 2001/1, s. 3
Larsen, Knud, overbibliotekar 2014/2, s. 16
Larsen, Knud, fotograf 2006/3, s. 18
Larsen, Knud, købmand 1993/1, s. 6f.; 2000/1, s. 18, 2004/2, s. 15
Larsen, købmand, Frederiksværk 1998/3, s. 18
Larsen, L., sadelmager 2001/1, s. 13
Larsen, lærer 2005/1, s. 7
Larsen, Lars (Laurits), garvermester, sadelmager 1999/4, s. 10f.; 2007/3, s. 5; 2008/2, s. 6ff.
Larsen, Lars, autoforhandler 2010/2, s. 13; 2011/1, s. 4; 2013/2, s. 18
Larsen, Lars, garvermester 2013/3, s. 8
Larsen, Lars, postmester 2003/3, s. 3
Larsen, Laurits, gartner 2005/1, s. 7
Larsen, Lauritz Chr., sadelmagersvend 2009/3, s. 13
Larsen, Lea Inge Lise 2000/1, s. 21
Larsen, Lena 2006/2, s. 15
Larsen, Lis, møbelsnedker 1998/3, s. 13
Larsen, Lis, barn 2017/3, s. 14
Larsen, Louis Werner, statshusmand 1996/1, s. 11
Larsen, Maren Kirstine født Hansen 2011/1, s. 9
Larsen, Niels, gårdejer 2003/2, s. 12
Larsen, Niels, husmand, Lillerød 1999/1, s. 18
Larsen, Ole („Ole Mads Vægter“) 2006/2, s. 11
Larsen, Ole Peter, konditor 2010/1, s. 12
Larsen, Ole, Kollerød 1997/3, s. 18
Larsen, Oluf 2007/1, s. 10
Larsen, Oluf, farmaceut 2014/3, s. 4
Larsen, Orla 2000/1, s. 3ff.; 2001/2, s. 3ff.; 2004/1, s. 12ff; 2004/2, 11ff.; 2005/1, s. 14ff.; 2008/3, s. 19
Larsen, Otto, snedker 2003/2, s. 12
Larsen, Otto, sognefoged 1990/3, s. 13
Larsen, P. Jul., kulgrosserer 1995/3, s. 15
Larsen, Peder, husmand, Ølsted 1998/1, s. 21
Larsen, Peter, dreng 2018/2, s. 18
Larsen, postbud 2007/1, s. 9
Larsen, R., restauratør ved Jernbanestationen 2001/1, s. 13
Larsen, Rigmor Edith, se Nielsen, Rigmor Edith
Larsen, Ronald, direktør 2011/1, s. 15
Larsen, Rud, amtsvejassistent 2011/1, s. 15
Larsen, Ruth, barn 2017/3, s. 14
Larsen, sadelmager 2014/2, s. 8, 11
Larsen, Sigrid, Nr. Herlev 1993/1, s. 6f.
Larsen, skomager 2014/2, s. 11
Larsen, sognefoged 1996/3, s. 10
Larsen, Steen, dreng 2018/2, s. 18
Larsen, Stig Dilling se Dilling Larsen, Stig
Larsen, Svend, barn 1996/3, s. 11
Larsen, Sven-Ove, byrådsmedlem, vicekontorchef 1996/4, s. 8
Larsen, Sylvest, portør 1993/1, s. 6f.
Larsen, teglværksarbejder 2000/1, s. 15
Larsen, Tove, barn 2017/3, s. 14
Larsen, værkmester 2006/3, s. 14
Larsen, Vagn, købmand 1990/4, s. 15
Larsen, Verner, barn 1997/2, s. 14
Larsen, Viggo, instruktør, skuespiller 2021/1, s. 18
Larsen, Viggo, vognmand 2005/1, s. 7
Larsen, Willy, skrædder 2012/2, s. 5
Larsen Nielsen, Truels, gårdejer 2021/2, s. 15
Lassen, fru inspektør 1995/1, s. 6
Lassen, fru politimester 1995/1, s. 5ff.
Lassen, Gerda 2012/2, s. 9
Lassen, inspektør, Trollesminde 1992/1, s. 5
Lassen, Knud, politimester 1991/1, s. 3; 1995/1, s. 18; 2012/2, s. 9; 2021/3, s. 17
Lassen, Ole 1993/4, s. 20
Lassen, Peter, lærer 2021/3, s. 8
Lassen, skomager 1991/2, s. 4
Lassen, sognerådsformand 2004/1, s. 9
Lassen, Sophie Henriette, gift Krog 1999/1, s. 19
Lassen, Sven A., postmester 1996/2, s. 10
Lassen, von, kaptajn 2007/3, s. 10
Lathsen, Conrad 2019/2, s. 3
Lathsen, Ida Margaretha 2019/2, s. 3f
Laub, Thomas, komponist 2002/3, s. 15; 2007/3, s. 16; 2011/3, s. 10;
Laufer, Frank, fotograf 1992/2, s. 19
Laumann, Ane født Eriksen 2011/3, s. 8
Laumann, Jens Jakobsen 2011/3, s. 8ff
Laumann, Jens, fuldmægtig, slotsorganist 1994/1, s. 10f.; 1995/1, s. 16f.; 2002/3, s. 13ff.; 2002/4, s. 14; 2010/2, s. 18; 2012/1, s. 19
Laumann, Klavs Jakobsen, smedemester 2011/3, s. 8
Lauring, Palle, forfatter 1991/4, s. 19; 1994/4, s. 16; 1996/1, s. 22
Lauritsen, Christian Theodor, statshusmand 1996/1, s. 11
Lauritsen, Kristian, sognepræst 1988/1, s. 11; 1988/2, s. 7; 1995/3, s. 10; 1996/2, s. 13
Lauritz, arbejdsdreng 1998/2, s. 3
Lauritzen, Frede 2010/3, s. 13
Laursen, Bent, organistassistent 2002/3, s. 17
Laursen, Søren Selch, se Selch Laursen, Søren
Laxmand, Povl Pedersen 1991/3, s. 17
Leembruggen, Sue 2020/2, s. 14
Leemeyer, Jørgen, konservator 2012/1, s. 12; 2017/2, s. 5
Lehmann, Edvard, tegner 1998/3, s. 17; 2014/1, s. 4; 2016/2, s. 12f
Leidersdorff, frk. 2006/1, s. 8
Leidersdorff, hotelejer 1988/1, s. 13; 1998, 2f.; 2012/3, s. 16
Leinsdorff, Østergade 1998/4, s. 8
Lemche, Gyrithe, forfatterinde 1992/4, s. 4
Lemche, Johan, læge 1992/4, s. 4
Lerche, Carl Georg Frederik, kammerherre 1993/2, s. 6; 1998/3, s. 16; 2007/3, s. 12
Lerche, Caroline 2009/3, s. 6
Lerche, Charlotte 2009/3, s. 5, 6
Lerche, Christian, kammerjunker, forstkandidat 2012/3, s. 15
Lerche, Dagmar 2006/1, s. 7
Lerche, Ferdinand, overretssagfører, kammerjunker 1996/3, s. 10; 2003/4, s. 8, 10; 2006/1, s. 6; 2012/1, s. 9, 15; 2013/3, s. 19; 2014/2, s. 11
Lerche, Flemming 2006/1, s. 6ff.; 2012/1, s. 11, 12, 15, 16; 2017/2, s. 7
Lerche, Helene Marie født Gulstad 2012/1, s. 9, 10, 15
Lerche, Helga 2006/1, s. 6
Lerche, Henrik Georg Flemming, amtsforvalter, etatsråd, kammerherre 2003/4, s. 10; 2009/3, s. 6; 2013/3, s. 19; 2014/3, s. 18
Lerche, K., løjtnant 2004/3, s. 15
Lerche, kammerherreinde 1996/3, s. 6
Lerche, Marie, gift Wedell-Wedellsborg 2006/1, s. 6f.; 2012/1, s. 9, 15, 16; 2017/2, s. 7
Lercke, major 2004/3, s. 11
Leschly, oberstinde 1995/1, s. 5
Levetzau, Joachim Godsche, overhofmarskal 1993/2, s. 8, 14; 1995/4, s. 5ff.; 2014/1, s. 3ff; 2015/2, s. 9; 2021/2, s. 6
Levetzow, Heinrich von, amtmand 2007/1, s. 3
Levin, Elisabeth født Schneider 2012/1, s. 9
Levin, Louis Emil, læge 2012/1, s. 9, 10; 2013/3, s. 19
Levinsen, Niels O., journalist 2016/3, s. 16f
Levorsen, fiskehandler 1993/4, s. 8
Levy, Levin, købmand 1998/3, s. 19; 2014/2, s. 8, 11
Levy, Mine, enke 1998/1, s. 18
Lewald, oberst 2018/2, s. 7
Lewinsky, Henning 1995/3, s. 19f.
Lewinsky, tømmerhandler 1994/1, s. 18
Licht, H. 2004/2, s. 7
Lichtenberg, Henrik, tandlæge 2011/1, s. 15
Liebst, købmand, Fredensborg 1997/4, s. 18
Liliequist, William Albert Herman, statshusmand 1996/1, s. 11
”Liller”, se Mortensen, Preben
Lilleør, Hans, skoleinspektør, skoledirektør 2000/2, s. 11; 2021/3, s. 10
Lincke, Andreas Frederik 2001/4, s. 3ff.
Lind, fru, fiskehandler 1995/2, s. 8; 1995/3, s. 12
Lind, Hans A. 1998/2, s. 15
Lind, Marie, oldfrue 2006/1, s. 4ff.; 2009/2, s. 2; 2012/1, s. 3ff
Lind, Nathalie, justitsminister 1995/2, s. 8; 1995/3, s. 12f.; 2011/1, s. 16
Lindahl, Arne 1998/4, s. 22
Lindahl, Fritze, museumsinspektør 2003/2, s. 4
Lindberg, Anders Mogensen, slagtermester 1993/2, s. 10; 2007/3, s. 12; 2014/2, s. 11; 2015/2, s. 13; 2016/3, s. 11
Linde, Harald, sagfører 2005/1, s. 11; 2014/2, s. 16
Lindegaard, Eva 2006/2, s. 15
Lindegaard, Ole, læge 2021/1, s. 4
Lindemann, general 2012/2, s. 12
Lindeschou 2008/2, s. 14
Lindeskov, Carl Johan, brændevinsbrænder 2007/3, s. 7, 11
Lindeskov, købmand 1997/4, s. 8
Lindhardt, Kaj H., slotsforvalter, generalmajor 2017/3, s. 8f
Lindhardt, Vilhelm, stiftprovst 2007/2, s. 5
Lindholm, Hans, kammerjunker 2004/3, s. 8; 2014/1, s. 4
Lindholm Hansen, Finn, bager 2018/2, s. 18
Lindkvist, J.P., vognmand 2015/1, s. 8, 16
Lindkvist, Susanne 1994/4, s. 13
Lindkvist, Verner 1994/4, s. 13
Lindloff, fabrikant 2010/1, s. 5
Lindquist, vognmand 2004/2, s. 9
Lindqvist, Rita, overassistent 2004/2, s. 6ff.
Lintrup, Johan, apoteker 2014/2, s. 16
Lintrup, Søren, apoteker 2011/1, s. 16
Lippe, Johan von der, fiskemester 1992/3, s. 15
Lizars, William Home, kobberstikker 1998/2, s. 10
Locher, Niels, forfatter 2005/3, s. 10ff.
Lohmann, garder 2009/3, s. 12
Lone (Skansen-Cykler) 2019/1, s. 10
Louise, dronning 2014/2, s. 5; 2017/2, s. 11; 2018/2, s. 13; 2021/2, s. 11
Lorentz, Johan, orgelbygger 2002/3, s. 5
Lorentzen, Carlo, murermester 2003/2, s. 14
Lottrup, Johann, birkedommer 1991/4, s. 15
Louise, dronning 1995/4, s. 3; 2012/2, s. 15, 17; 2014/2, s. 5
Loumann, jomfru 2012/3, s. 15
Lowson, Johan Georg, adjunkt 1993/2, s. 10; 2014/3, s. 15
Lübecker, Henri, redaktør 2002/2, s. 14
Ludvigsen, frøken, lærerinde 2018/2, s. 4
Ludvigsen, N.M., skoleinspektør 1995/2, s. 4; 1998/3, s. 9; 2010/1, s. 8
Ludvigsen, Rudolf 2010/1, s. 8
Luk, Peder, værtshusholder 1991/4, s. 10f.
Lumbye, H.C, komponist. 2001/4, s. 3ff.
Lund Andersen, H. se Andersen, H. Lund
Lund Jensen, Erland 2010/1, s. 12ff
Lund, F.C., kunstmaler 1995/4, s. 5
Lund, godsejer 2012/3, s. 17
Lund, Gustav, skuespiller 2021/2, s. 19
Lund, J.J.G., kongelig livlæge 1995/4, s. 8; 2015/2, s. 9
Lund, Karen Sofie 2010/1, s. 12
Lund, madam 2014/2, s. 11
Lund, Marianne, gestapostikker 2011/2, s. 13, se Schiøtt, Inga 2011/2, s. 19
Lund, museumsinspektør 2012/2, s.17
Lund, Peder Lars 1991/3, s. 4f.
Lund, Tove 2010/3, s. 17
Lundberg, A.V., forpagter 1990/3, s. 4
Lundberg, kurer 2014/2, s. 11
Lundbye, J.Th., kunstmaler 1995/1, s. 6; 2021/2, s. 3
Lunddahl, Otto Andreas, dyrlæge, postholder, sparekassekasserer 2012/1, s. 9; 2013/3, s. 19
Lundgaard, øjenlæge 2003/1, s. 13f.
Lundquist, arkitekt 2011/3, s. 6
Lundqvist, Carl, arkitekt 2004/1, s. 15; 2017/1, s. 14
Lundqvist, Jens, arkitekt 1987/2, s. 3; 2005/1, s. 15; 2010/3, s. 18
Lundqvist, Ruth, arkitekt 1999/3, s. 19
Lundqvist, Søren, arkitekt 1989/1, s. 12; 1999/3, s. 19; 2007/2, s. 5
Lyck, Waldemar, skyldrådsformand 2011/1, s. 16
Lÿders, Heinrich, købmand, brændevinsbrænder, Slangerup 1999/1, s. 13, 19
Lüders, madam 2014/2, s. 11
„Lygte-Hansen“, værtshusholder 1991/4, s. 10f.
Lykke Rasmussen, Kaj, Hillerød Vagtværn 2021/3, s. 14
Lyng, Kristian 2006/1, s. 20
Lynge, Andreas, distriktslæge 2002/3, s. 5; 2007/3, s. 16; 2013/2, s, 4
Lynge, Herman ”junior” 2012/1, s. 3ff
Lynge, Herman, antikvarboghandler 2012/1, s. 3, 13
Lynge, Johanne Dorthea 2007/3, s. 16
Lynge, Sofie gift Claudius 2012/1, s. 3ff
Lynge, Vilhelmine 2012/1, s. 3ff, 13, 15
Lyngkvist, Emil Westi, telefonformand 1991/4, s. 17
Lütken, Einar, konsul 1992/2, s. 17; 1996/1, s. 9; 1999/2, s. 10; 2005/2, s. 18; 2010/2, s. 16
Lütken, Einar, modstandsmand, arkitekt (”Hilmer Jensen”) 1990/1, s. 18; 2010/2, s. 16; 2011/1, s. 4, 2011/2, s. 13; 2012/2, s. 11; 2020/1, s. 6;
Løitved H.S., kammerassessor 1993/2, s. 14
Lønholt, skansekarl 2006/1, s. 4
Lønholt Hansen, Ellen, se Hansen, Ellen Lønholt
Lørup, skaffer, berider 2019/2, s. 6, 11
Løsekrug, E., kunstdrejer 2001/1, s. 13
Løvdal, Marianne 2008/3, s. 16
Løve, sadelmagermester 2007/3, s. 13
Løvenskiold, C.L., overhofmarskal 2006/1, s. 15; 2014/3, s. 17
Løvenskiold, Hermann Severin von, komponist 2001/4, s. 8
Løvenskjold, Severin, kammermusiker 1993/2, s. 14; 2015/2, s. 13
Løwert, Karen-Marie, skuespiller 1993/1, s. 8
Løwert, Lis, skuespiller 1993/1, s. 8

Mackensie, Julia Louise 2003/2, s. 3
„Mads Sengeløv“ 1994/1, s. 5
„Mads Vægter“ 1992/4, s. 13
Madsen, betjent 2012/3, s. 4
Madsen, Christian, kammerråd 1991/3, s. 11; 2008/1, s. 4; 2008/2, s. 13
Madsen, Christian, maskinarbejder 1998/4, s. 4
Madsen, Christian, vognmand 2011/2, s, 18; 2021/2, s. 17
Madsen, Erik, dr.agro. 1996/4, s. 20
Madsen, H., hospitalsforstander, postmester 1996/2, s. 10
Madsen, Hans, fæstebonde 1996/4, s. 20
Madsen, Harald, skuespiller (”Bivognen”) 2018/1, s. 7
Madsen, Jens, vægter 1998/3, s. 14
Madsen, Jørgen, tømrersvend 2009/3, s. 16
Madsen, købmand, Toftegård, se Toftegård Madsen
Madsen, Lars Bjørn, museumsinspektør 1992/4, s. 22; 1997/4, s. 18; 1998/2, s. 15; 1998/4, s. 21; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13; 2003/1, s. 15; 2007/1, s. 18; 2008/3, s. 18; 2010/1, s. 17; 2010/3, s. 17; 2011/3, s. 19; 2015/2, s. 18; 2016/1, s. 20
Madsen, Leif Peter 1988/2, s. 9; 1990/1, s. 2; 1990/3, s. 6ff.; 1991/1, s. 2; 1991/4, s. 2; 1992/1, s. 8; 1992/2, s. 19; 1993/4, s. 23; 2004/3, s. 36
Madsen, Mette, kirkeminister 1991/4, s. 12
Madsen, staldkarl 1997/2, s. 13
Madsen, Viggo, entreprenør 2014/3, s. 5, 8
Madsen, Vilhelm, isenkræmmer 2020/3, s. 7
Madvig, Johan Nicolai, professor, kultusminister 1995/3, s. 7; 1997/4, s. 18; 1999/3, s. 7; 2002/2, s. 6f.; 2004/3, s. 8; 2005/2, s. 3; 2010/2, s. 7
Magner, Svend, murersvend 2017/1, s. 17
Magnus, konge 1991/2, s. 10
Maindal, Oluf 2002/1, s. 16
Malling, adjudant, kaptajn 2014/3, s. 17
Malling, brændevinsbrænder 2012/3, s. 15
Malling, Thomas, instruktør 1988/2, s. 5
Malling, tømrermester 2004/3, s. 8ff;. 2014/2, s. 11
Malmdorf, I. P. sparekassefuldmægtig 2011/1, s. 16
Malmdorf, Sonja 2010/3, s. 4, 6, 7
Malmer, Betty 2011/1, s. 16
Malmer, Leif, grosserer 2011/1, s. 16
Malmstrøm, Birgit 2000/1, s. 21
Malmstrøm, Else 2000/1, s. 21
Mangor, Juliane Louise Amalie 2019/2, s. 10
Mangor, madam, kogebogsforfatter 1993/2, s. 16
Mansa, Frederich Wilhelm, militærlæge 1992/4, s. 14
Mansa, Jacob Henrik, kartograf 1992/4, s. 2, 14f.; 1996/4, s. 11ff.
Mansa, Johan Ludvig, slotsgartner 199274, s. 14; 1996/4, s. 11
Marboe, Gunnar (”Gårdejeren”) 2020/1, s. 9
Marcher, Aage, gårdejer 2004/1, s. 10
Marchsteiner, Lone 2010/2, s. 9
Marcker, Martha 2005/3, s. 17
Marcussen, Inger, sygeplejeelev 2018/1, s. 13ff
Marcussen, Jørgen, dommerfuldmægtig 1999/2, s. 16
Marcussen, Mads Emil, brændevinsbrænder 1996/3, s. 8; 1996/4, s. 20
Mariane, dronning 1995/4, s. 4
Marie, prinsesse af Anhalt-Dessau 2014/2, s. 5
Marie Sophie Frederikke, dronning 2000/3, s. 6
Mariegaard, Anton, forstander 1988/2, s. 9; 1989/2, s. 11ff.; 1989/3, s. 11ff.; 1989/4, s. 9ff.; 1990/1, s. 9ff., 19; 1990/2, s. 16ff.; 1990/3, s. 15ff.; 1990/4, s. 17ff.; 1991/1, s. 2, 9ff., 16f.; 1991/2, s. 9ff.; 1991/3, s. 17ff.; 1991/4, s. 15f., 19; 1992/1, s. 9; 1992/2, s. 7ff., 16f., 19; 1992/3, s. 11ff., 15ff.; 1992/4, s. 17ff., 21ff.; 1993/1, s. 8ff.; 1993/2, s. 3f.; 1993/3, s. 7ff.; 1994/4, s. 16; 1995/1, s. 20f.; 1995/4, s. 18f., 22; 1996/1, s. 9ff., 21f.; 1996/2, s. 23; 1996/3, s. 18f.; 1996/4, s. 11ff., 20, 21ff.; 1997/1, s. 3ff., 14ff.; 1997/2, s. 3ff., 18ff.; 1997/3, s. 3ff., 10ff.; 1997/4, s. 5; 1998/2, s. 8, 17; 2002/1, s. 9
Mark, Gunnar S., amtsdirektør 1995/1, s. 10ff.
Markussen, fru, blomsterhandler 2006/2, s. 8
Marryat, Horace, forfatter 1994/3, s. 12
Marstrand, Wilhelm, kunstmaler 1995/1, s. 6
Martensen, Børge, købmand 2011/1, s. 16
Martensen, Hans, biskop 2014/2, s. 5; 2021/2, s. 11
Martensen, Preben 2010/3, s. 5
Martensen, Svend, manufakturhandler 1995/2, s. 10
Martfelt, Christian, statsøkonom 1999/2, s. 9
Martved, Elith, landsretssagfører 2010/2, s. 13; 2011/1, s. 4; 2011/3, s. 3; 2012/2, s. 8, 11; 2013/2, s. 17, 18
Mathiasen, Otto, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19
Mathiesen, Lars, menighedsrådsformand 1994/4, s. 3
Matthiesen, Hugo, fotograf 2002/1, s. 14; 2006/3, s. 18
Matthiesen, Mette 2010/2, s. 11ff
Matthiesen, Søren, regnemester, klokker 2010/2, s. 11
Matthison-Hansen, J.G., organist 2002/3, s. 10
Matthison-Hansen, Niels Stenersen 2010/3, s. 15
Maximillian 2., kejser 1992/4, s. 18
Mazanti, arrestforvarer 1989/4, s. 6
Meinhardt, gymnastiklærer 2001/3, s. 6, 9; 2002/1, s. 13
Meisling, Simon Sørensen, latinskolerektor 2021/2, s. 3
Melby, Louise, Nødebo 2020/1, s. 14
Meldahl, Ferdinand, arkitekt, bygningsinspektør 1996/1, s. 6; 2002/3, s. 12; 2005/2, s. 13; 2006/1, s. 9ff.; 2012/2, s. 17; 2017/2, s. 3-15; 2021/2, s. 11
Meldgaard, Dorte, borgmester 2015/1, s. 19
Melgaard, Carl Erik, maskinmester 1996/1, s. 2
Mellerup, Hildegard 1994/4, s. 21f.
Melskens, Herman L., købmand, borgmester 1995/2, s. 26; 1998/4, s. 8; 2010/3, s. 4; 2021/3, s. 15
Mendal, madam 2014/2, s. 11
Mentz, Ole Michael, bagermester 1998/3, s. 19; 2008/2, s. 10ff.; 2012/3, s. 15; 2014/2, s. 8, 11
Mentz, Søren, museumsinspektør 2006/3, s. 19
Mercator, Gerard, kartograf 1993/1, s. 10
Mesmer, Franz Anton, læge 2020/3, s. 5
Messerschmidt, isenkræmmer 1989/1, s. 10; 1993/4, s. 16f.
Meyer, A.C., socialdemokrat 2016/1, s. 15
Meyer, Carsten 1995/1, s. 21
Meyer, Eduard, forfatter 1999/4, s. 19
Meyer, Jens, byrådsmedlem 1990/3, s. 2
Meyer, madam 2012/3, s. 15
Meyer, Marianne 2018/3, s. 3ff
Michael, Ib, forfatter 1996/3, s. 4
Michael (Skansen-Cykler) 2019/1, s. 10
Michaelsen, Johannes Fleischer se Fleischer Michaelsen, Johannes
Michelsen, A., guldsmed 1995/4, s. 10
Mikkelsdatter, Marie, arrestantinde 1998/4, s. 17f.
Mikkelsen, Connie Vest 1994/2, s. 11ff.; 1994/4, s. 5ff.
Mikkelsen, Inga, se Østrup, Inga
Mikkelsen, Ingvar, købmand 1994/2, s. 11ff.; 1994/4, s. 5ff.; 1995/3, s. 11
Mikkelsen, Jørgen, arkivar 2016/2, s. 20
Mikkelsen, Marius, stationsforstander 1993/4, s. 19-21; 1994/1, s. 15ff.
Mikkelsen, Mary, fru 1994/1, s. 17
Mikkelsen, Ruth, fru, født Møller 1994/2, s. 11ff.; 1994/4, s. 5ff.; 1995/3, s. 11ff.
Mikkelsen, Sven-Ingvart, organist 2002/3, s. 17f.; 2010/2, s. 18
Miland, Georg Christian, arrestforvarer 1997/4, s. 12; 1998/2, s. 14; 1998/3, s. 15; 1998/4, s. 16
Milland, John, musiker 1994/4, s. 13
Milland, skomager 1994/4, s. 13
Milling Hyllested, Marianne 2007/3, s. 19
Milling, R., købmand 1998/4, s. 8
Millinge, betjent 2012/3, s. 4
Milner, David, skræddermester 2012/3, s. 16
Milner, Fritz, malermester 2001/1, s. 13
Milner, Frits, tømrermester 1989/2, s. 8; 1990/1, s. 14; 1991/3, s. 17; 2021/1, s. 20
Milner, skræddermester 1990/4, s. 13; 2002/2, s. 16
Milner, Svend, direktør 2021/1, s. 9
Mogensen, Anker, slagtermester 1991/1, s. 7; 1996/2, s. 9; 1997/4, s. 14
Mogensen, Carl Flemming 2013/3, s. 5
Mogensen, Carl H. 2004/2, s. 7
Mogensen, Carl Henrik, købmand 2013/3, s. 4
Mogensen, enkefru 1996/2, s. 10
Mogensen, Helge 2013/3, s. 5
Mogensen, Henrik August, købmand 2013/3, s. 4
Mogensen, Immanuel, smedemester 2013/3, s. 5
Mogensen, Inger Dahl 1997/4, s. 18
Mogensen, Jacob, værtshusholder 2014/2, s. 11
Mogensen, Jesper Nystad se Nystad Mogensen, Jesper
Mogensen, Jørgen Keld, tegner 2013/3, s. 3
Mogensen, Knud 2013/3, s. 5
Mogensen, Kristoffer Nystad se Nystad Mogensen, Kristoffer
Mogensen, Margrethe, født Hansdatter 1991/1, s. 6f.; 1997/4, s. 14ff.
Mogensen, Martin Peder, slagtermester 1997/4, s. 14
Mogensen, Peder, slagtermester 1988/1, s. 4; 1991/1, s. 7; 1997/4, s. 14f.; 2012/3, s. 16
Mogensen, Poul 2013/3, s. 4
Mogensen, Sofie, frk., husbestyrerinde 1997/4, s. 15f.
Mogensen, Viggo, kurvemager 1994/2, s. 14
Molbech, Carl Fridrich 2003/3, s. 5
Molbech, Christian, forfatter 1999/4, s. 15ff.; 2007/1, s. 18
Moldrup, Frederik Emil de 2010/1, s. 3
Moldrup, Louise Hedevig født Bahneberg 2010/1, s. 3
Moldrup, Peter, regimentskvartermester 2010/1, s. 3
Moltesen, L. 1993/2, s. 16
Moltke, A.W. gehejmestatsminister, lensgreve 1995/4, s. 4
Moltke, F.A., adjudant 2014/3, s. 16f
Monies, David, kunstmaler 1995/4, s. 7
Monrad, Ellen 2007/2, s. 4
Monsees, madam 1993/2, s. 16
Mores, Jacob, guldsmed 1995/4, s. 5
Moritsen, fuldmægtig 2014/2, s. 8
Moritzen, Henning, skuespiller 2013/3, s. 3
Mortensen, Anders Kring, museumsmedarbejder 2016/1, s. 20
Mortensen, Annette Fich, tv-tilrettelægger 2016/2, s. 3
Mortensen, Esther, Freerslev 1993/1, s. 5ff.
Mortensen, Irene, Freerslev 1993/1, s. 5ff.
Mortensen, Jane 2006/2, s. 13
Mortensen, Jens 1995/3, s. 11
Mortensen, Jens Christian Peder, portner 1994/2, s. 11; 1995/3, s. 11ff.; 2020/3, s. 4
Mortensen, Jens, brødkusk 1997/2, s. 8f.
Mortensen, Johan Adam, vange- og hegnsmand 1998/3, s. 15, 18, 20
Mortensen, Johs., statshusmand 1996/1, s. 11
Mortensen, Karl, kommunesekretær 1994/1, s. 5; 2004/1, s. 16; 2011/1, s. 16
Mortensen, Laura Emilie, født Jørgensen 1995/3, s. 11ff.; 2020/3, s. 7
Mortensen, Ole, ekviperingshandler 1993/4, s. 7
Mortensen, Peter, skovløber 1993/1, s. 7
Mortensen, Preben (”Liller”) 2018/2, s. 19
Mortensen, Viggo, skolelærer, kormedhjælper 2017/1, s. 5ff
Morville, Bodil Ringsted 2001/3, s. 3
Mose, lærer 2006/2, s. 4
Mourier, F., højesteretsassessor 1992/4, s. 4
Muhle, F.S., skolediscipel 2002/2, s. 6
Munch-Petersen, Valfrid Palmgren, professor 2001/3, s. 7
Mundt, kaptajn 2014/2, s. 11
Munk, Kirstine 1989/2, s. 9; 2014/3, s. 11
Munk Plum, Ole-Christian, jernbaneforfatter 2018/1, s. 20; 2019/1, s. 19
Munk-Plum, Svend, direktør 2007/2, s. 7f.
Munthe af Morgenstierne, Ninna 2002/4, s. 10
Munthe af Morgenstierne, Otto Christopher von, konferensråd 2000/3, s. 5
Munthe af Morgenstierne, von, frøken 2000/3, s. 5
Munthe, H.E.L., slotsforvalter, oberst 1986/2, s. 16; 1998/4, s. 12; 2002/4, s. 10; 2012/2, s. 17
”Murer-Tonny”, se Hansen, Tonny
Musmand, Tams, kgl. jæger 1990/2, s. 17
Muus, Flemming B. SOE-chef 2013/2, s. 16, 17
Muxoll, Johanne Louise Dorthea 2004/3, s. 14
Mygind Sørensen, A., stadsingeniør 2004/2, s. 6; 2009/1, s. 14
Mühlbacher, Richard 2003/1, s. 12ff.
Myhre, Birger, dreng 2018/2, s. 18
Myhre, major 2014/2, s. 11
Müller, Mogens 2012/2, s, 7
Müller, Otto Friedrich, zoolog 1994/4, s. 16, 21
Müller, slotsorganist, se Møller, Andreas Nielsen
Müller, Tage, biskop 1994/3, s. 3f.
Myndel, frk. 2000/2, s. 5
Myndel, Inger 2002/1, s. 13
Mynster, Fanny, bispinde 1995/4, s. 7
Mynster, Jacob Peter, biskop 1994/3, s. 4; 1995/4, s. 5ff.; 2002/3, s. 5; 2004/3, s. 9, 2015/2, s. 9
Münster, Niels Olaus, fuldmægtig 2013/2, s. 4
Münster, Niels, murermester 1997/1, s. 20
Münter, Balthasar 2014/2, s. 5
Møhl, Carl Emil, by- og birkeskriver 1991/3, s. 14
Møllehave, Johannes, forfatter 1991/4, s. 2
Møller Jensen, Christian 2000/1, s. 21
Møller, Anders Monrad, dr.phil. 2006/2, s. 17
Møller, Andreas Nielsen, lærer, slotsorganist 1995/4, s. 7; 1997/3, s. 14; 2002/3, s. 5ff.; 2015/2, s. 9
Møller, Asger Egelund, forfatter 1996/1, s. 22; 1997/4, s. 18
Møller, Betty 2002/2, s. 14
Møller, Block, fru, musiklærer 1993/3, s. 5
Møller, Carl, forvalter 2002/2, s. 14
Møller, Charles Anker, bogholder 1990/1, s. 7
Møller, Chr., adjudant, kammerherre, orlogskaptajn 2009/3, s. 5, 6
Møller, Christmas, politiker 1990/1, s. 15; 2013/1, s. 17
Møller, Dorthea Conradine, asylbestyrerinde 1996/3, s. 5ff.
Møller, E.A.H. hof-og universitetsbogtrykker 2013/2, s. 3
Møller, Emilie Laurine, født Mortensen 1995/3, s. 11-21
Møller, Erik Høyer, se Høyer Møller
Møller, forstkandidat, skovfoged 1996/3, s. 5
Møller, Friis, sparekassekasserer 1995/1, s. 9
Møller, Henriette 2012/1, s. 6
Møller, Ingeborg, forfatterinde 1992/4, s. 13
Møller, J.F., kunstmaler 1997/1, s. 19
Møller, Jacob Severin, købmand 2020/3, s. 4
Møller, Jan, forfatter 1997/4, s. 17
Møller, Jens, forlægger 2012/2, s. 19
Møller, Johan Frederik, kunstmaler 2014/3, s. 12
Møller, Johanne, gift Rathsach 2002/2, s. 14
Møller, Johannes Conrad, førstelærer 2000/1, s. 4ff.
Møller, Jonna, arkitekt 2000/4, s. 11; 2001/2, s. 15; 2002/4, s. 15; 2003/4, s. 14
Møller, Karna Larsdotter 2019/2, s. 4, 7
Møller, købmand 2012/3, s. 15; 2014/2, s. 8
Møller, Lars, dragon 2019/2, s. 7
Møller, Laurits O.S.N., slotsgartner 2018/2, s. 17
Møller, Lizzy 2002/2, s. 14
Møller, Ludvig V.E. 2012/1, s. 6
Møller, Mathilde 2012/1, s. 6
Møller, Niels Jensen, lærer, organist 2002/3, s. 7; 2006/1, s. 5
Møller, Per Stig, folketingsmedlem 1996/2, s. 21
Møller, Poul 1995/3, s. 12ff.
Møller, Poul Burmeister, brandinspektør 1995/3, s. 11f.
Møller, prokurator 2014/2, s. 9, 11
Møller, proprietær 2007/1, s. 11
Møller, Sebastian B., tv-researcher 2016/2, s. 5
Møller, Severin, købmand 1990/4, s. 14; 1993/2, s. 10
Møller-Christensen, Vilhelm, læge 2019/1, s. 20
Møller-Holst, Ingeborg 2002/4, s. 9
Møller-Kristensen, Bjarne 2006/2, s. 14
Møller-Kristensen, Frede Jens („Bogtyven“) 2006/2, s. 14ff.; 2015/1, s. 6
Møller-Kristensen, Jørgen 2006/2, s. 14
Møngaard, Svend, gårdejer 2005/1, s. 16; 2005/3, s. 7
Mørch, Inger, asylmoder 1996/3, s. 11, 15f.
Mørch, Johannes Mathias, urmager 2013/3, s. 13
Mørch, N.P., vejinspektør 1990/3, s. 4
Mørch, Niko
line, husjomfru 2004/3, s. 8ff.
Mørdrup, Emilie Florentine Charlotte 2020/2, s. 16
Mørdrup, Emma Leonora Petrine 2020/2, s. 16
Mørdrup, Ernestine Georgine Nicoline Birgitte 2020/2, s. 16
Mørdrup, Frederick Ferdinand Alexander 2020/2, s. 15
Mørdrup, Marie Nielsine 2020/2, s. 15
Mørdrup, Niels Jørgensen, vagtmester 2014/3, s. 13; 2020/2, s. 14
Mørdrup, Wilhelmine Frederikke Charlotte 2020/2, s. 16
Mørk, Eva, lærerinde 1995/3, s. 11ff.; 1995/4, s. 22
Mørk, Gudrun, lærerinde 1995/3, s. 11ff.
Mørk, Marie, forstanderinde 1989/3, s. 7; 1990/3, s. 4; 1991/3, s. 17; 1992/4, s. 4; 1995/3, s. 11ff.; 1995/4, s. 22; 1996/1, s. 7; 1996/3, s. 15; 1996/4, s. 22; 2016/1, s. 20
Maahr, madam 2014/2, s. 8
Maahr, Hans Roland, værtshusholder 1991/3, s. 8

Nachtegall, Franz, gymnastikpædagog 2020/2 s. 15
Nagel, Torben, arkitekt 1995/4, s. 15
Nagy, Panni, pianistinde 2011/1, s. 13, 16
Nannestad, Kirsten, registrator 1986/1, s. 13
Nathansen, Henri, forfatter 2014/1, s. 12
Nebelong, Clara, skuespiller 2021/1, s. 19
Nebelong, Johan Henrik, professor 2002/3, s. 10
Nedergaard, Eva 2007/2, s. 14ff.; 2008/3, s. 3ff; 2015/3, s.3-16
Nederschier, Susan, børnehaveleder 1996/3, s. 16f.
Neergaard, Chr., lektor 2000/2, s. 6; 2001/3, s. 11, 14
Neergaard, Christian, snedkermester 1993/2, s. 10; 2015/2, s. 13
Neergaard, Holger Christian 2002/2, s. 3
Neergaard, Jens Veibel, forfatter 1997/3, s. 15; 2000/4, s. 8
Neergaard, Kirsten de, jordemoder, sangerinde 1996/3, s. 3
Neergaard, Preben, skuespiller 1994/3, s. 7
Neergaard, provst 2002/2, s. 5, 8; 2008/2, s. 15
Neergaard, provstinde 1996/3, s. 6
Neergaard, præst 2014/2, s. 8, 11
Nejede, Jens Hansen („Jens Omgang“) 1998/3, s. 17f.; 2000/4, s. 3ff.
Nejst Jensen, Carsten, lektor 2001/3, s. 3; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19; 2014/1, s. 19; 2015/1, s. 19; 2018/1, s. 19
Nellemann Nielsen, Svend Valdemar, se Nielsen, Svend (”Bysvenden”)
Nellerød, Jens Poul, fotograf, se Andersen, Jens Poul
Nemming, Christian, arkitekt 2004/3, s. 34
Nemming, Poul 2001/3, s. 3
Neppe, overberider 1992/4, s. 15
Neumann, hattemager 2014/2, s. 11
Neumann, Jacob, biskop 1993/1, s. 13
Neumann, Oscar, dommer, borgmester 1986/2, s. 16; 1989/2, s. 8; 1991/1, s. 17; 1991/2, s. 6; 2001/3, s. 4; 2012/2, s. 17
Neumann, pottemager 2012/3, s. 15
Nexø, Martin Andersen, forfatter 1994/1, s. 5; 2019/1, s. 12
Nicolaisen, Frode Møller, forstander 1996/2, s. 21
Niegaard, Hellen, stadsbibliotekar 1994/2, s. 10
Nielsdatter, Ane Kirstine, husjomfru, gift Hegel 1992/4, s. 14
Nielsdatter, Ane, gift Jensen 1998/1, s. 21; 2000/4, s. 6ff.
Nielsdatter, Inger Marie 2000/4, s. 6
Nielsen Back, Jens, købmand 2007/3, s. 5ff.
Nielsen Tillitze, Johannes, se Tillitze, Johannes
Nielsen, Aksel 2003/1, s. 4
Nielsen, Anders Nikolaj, statshusmand 1996/1, s. 11
Nielsen, Anders, væver 2001/2, s. 3
Nielsen, Anna 1999/3, s. 16
Nielsen, Anna Kristine 2013/2, s. 9
Nielsen, Anna, fru 1992/4, s. 12
Nielsen, Anna, født Christensen, Nødebo 1999/3, s. 14ff.
Nielsen, Anton Kaarup, maler 1993/1, s. 6ff.
Nielsen, Arne, blomsterhandler 2006/2, s. 8
Nielsen, Asger Skovgaard, se Skovgaard Nielsen, Asger
Nielsen, August, malermester 2014/2, s. 12-14; 2016/3, s. 7
Nielsen, Augusta, Møllersvej 1993/1, s. 4
Nielsen, Augusta, Lærkevej 2019/1, s. 4
Nielsen, Axel, teglværksarbejder 1992/4, s. 2; 1997/3, s. 8f.
Nielsen, Bente 2000/1, s. 21
Nielsen, Birgitte Berg, husholdningskonsulent 1991/1, s. 10
Nielsen, Bjarno 2006/2, s. 3
Nielsen, Bruno 2006/2, s. 3
Nielsen, Carl Christian, fuldmægtig 2013/1, s. 9-11
Nielsen, Carl, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19
Nielsen, Caroline Wilhelmine, barn 1998/4, s. 19
Nielsen, Carsten, redaktør 2010/3, s. 17
Nielsen, Charles Sophus, se Petersen, Charles, biografejer
Nielsen, Chr., gårdejer, Høbjerg 1995/4, s. 19
Nielsen, Christian Emil, skrædder 2006/2, s. 3
Nielsen, Christian Rasmus 2007/1, s. 7
Nielsen, Daniel, maler 2003/4, s. 15; 2006/2, s. 3, 7
Nielsen, drejer 1992/3, s. 14
Nielsen, Ebbe, fritidshjemsleder 2011/1, s. 16
Nielsen, Eigil, landsholdsfodboldspiller 2018/1, s. 9
Nielsen, Ejnar, forfatter 2001/1, s. 19
Nielsen, Ejnar, isenkræmmer 2005/1, s. 11
Nielsen, Elisabeth Kirstine, født Philipsen, arrestforvarerenke 1998/4, s. 19
Nielsen, Ella Fay, fru Hugo Nielsen 2018/3, s. 13
Nielsen, Ellen 2011/2, s. 3
Nielsen, Else 1993/1, s. 4
Nielsen, Emma, herreskrædder 1993/1, s. 4; 2002/1, s. 16
Nielsen, Erik Christian Peter, slotsbetjent 1998/3, s. 3ff.
Nielsen, Erland, klokker og graver 2003/1, s. 10
Nielsen, Ernst, gårdejer 2021/2, s. 16
Nielsen, Finn Elling, snedker 1991/4, s. 18
Nielsen, Flemming 2003/2, s. 15
Nielsen, Frede (ismejeri) 2006/2, s. 4
Nielsen, Frederik/Friederich Carl Emil, stutmester 1990/2, s. 19; 1992/2, s. 11f.; 1993/2, s. 12; 1997/2, s. 5; 1998/1, s. 8; 1999/2, s. 4ff.; 2000/3, s. 5; 2004/3, s. 11, 18; 2012/3, s. 17; 2013/2, s. 4; 2019/2, s. 6
Nielsen, Frederik Christian, arrestforvarer, se August, Frederik Christian, arrestforvarer
Nielsen, Frederik, gartner, Nødebo, se Nielsen, Niels Frederik
Nielsen, frk., telefonistinde 1993/4, s. 7
Nielsen, fru, rullekone 2007/1, s. 16
Nielsen, fru, se Kaarup-Nielsen
Nielsen, fuldmægtig 1994/3, s. 19
Nielsen, Gerd 2018/3, s. 4
Nielsen, Gerhard, psykologiprofessor 2001/3, s. 12
Nielsen, godsejer, Haslev 1998/4, s. 5
Nielsen, Greis, amtsrevisor 1995/1, s. 13
Nielsen, H., annoncør 2020/2, s. 20
Nielsen, H., brændevinsbrænder 2014/2, s. 11
Nielsen, H., tapper 1990/3, s. 8
Nielsen.
H.C., stenhugger 2015/1, s. 8
Nielsen, H.P., sadelmager 2004/1, s. 8
Nielsen, Hans („Tosse-Hans“), karetmager, Gadevang 1987/2, s. 18; 1993/4, s. 14; 1997/2, s. 15
Nielsen, Hans, gårdejer, Nørre Herlev 2021/3, s. 16
Nielsen, Hans Christian, ”Kesser” – se denne
Nielsen, Hans Karlo Antonius se Hansen, Tonny
Nielsen, Hans Peder, smed 2007/2, s. 18
Nielsen, Hans Peter, statshusmand 1996/1, s. 11
Nielsen, Hans, gårdmand 2007/2, s. 19
Nielsen, Hans, karetmager, Hillerød 1993/4, s. 13
Nielsen, Hans, massør 2020/3, s. 3ff
Nielsen, Harry, falckredder 2021/3, s. 14
Nielsen, Hedvig 2006/2, s. 3
Nielsen, Hein, farver 2001/1, s. 13
Nielsen, Henning 2002/1, s. 13
Nielsen, Henning, autoforhandler 2010/2, s. 16
Nielsen, Henning, bryder 2016/2, s. 8
Nielsen, Henrik, lærer, forstander 1997/2, s. 16
Nielsen, Henry, slagter 2011/1, s. 9
Nielsen, Hjalmer, cykelhandler 2000/1, s. 18
Nielsen, Hugo, betjent 2012/3, s. 3
Nielsen, Hugo, danselærer 1994/2, s. 19; 2006/2, s. 12; 2018/3, s. 3ff
Nielsen, Ib Skovgaard, se Skovgaard Nielsen, Ib
Nielsen, Inge 2006/2, s. 15
Nielsen, Inge Lise 2000/1, s. 21
Nielsen, ismejeri 1995/2, s. 9
Nielsen, J.P., malermester 2003/4, s. 3; 2010/2, s. 16
Nielsen, Jacob 1993/4, s. 7
Nielsen, Jens, statshusmand 1996/1, s. 11
Nielsen, Jens Erik, falckredder 2021/3, s. 14
Nielsen, Johannes, kartoffelhandler 1993/1, s. 4
Nielsen, Juliane Sophie, barn 1997/3, s. 4
Nielsen, Julius, statshusmand 1996/1, s. 11
Nielsen, Jørgen 2000/1, s. 21
Nielsen, Jørgen David, murermester 2008/1, s. 18
Nielsen, Jørgen Perch 2016/3, s. 16
Nielsen, Kaj 2007/1, s. 7
Nielsen, Karen, gift Jacobsen, strygejomfru 1992/4, s. 12f.; 1993/1, s. 4
Nielsen, Karen Jensigne, født Andersen 2014/2, s. 12-14; 2016/3, s. 7
Nielsen, Karl, gårdejer, Marrebækgård, Gørløse 2020/3, s. 5
Nielsen, Kirsten, lærer 1993/1, s. 8
Nielsen, Kjeld Enevold, sektionschef 1997/1, s. 21; 199772, s. 22; 1997/3, s. 22
Nielsen, Klaus Perch 2016/3, s. 16
Nielsen, Knud 2011/2, s. 3
Nielsen, kommunelærer 2005/1, s. 7
Nielsen, Kristian Emil, statshusmand 1996/1, s. 11
Nielsen, Kristine 2007/1, s. 7
Nielsen, Kristine 2011/2, s. 3
Nielsen, Lars Nordskov, se Nordskov Nielsen
Nielsen, Lars Peder, statshusmand 1996/1, s. 11
Nielsen, Lars, højskolelærer 1990/3, s. 4; 1995/4, s. 18f.
Nielsen, Lars, indsidder og daglejer 2000/4, s. 6
Nielsen, Laurids, sognerådsformand 2003/1, s. 9
Nielsen, Laurits, chauffør 2020/1, s. 9
Nielsen, Leif David 2008/1, s. 18
Nielsen, Lene 2006/2, s. 9
Nielsen, Lilly, født Rasmussen 1995/2, s. 11ff.
Nielsen, Lone 2007/1, s. 9
Nielsen, Lotte Sahl, se Sahl Nielsen, Lotte
Nielsen, Mads, gæstgiver 1991/4, s. 10f.
Nielsen, Maren („Maren Brødkone“) 2006/2, s. 3, 6
Nielsen, Maren Kirstine 2020/2, s. 8
Nielsen, Marie 2006/2, s. 3
Nielsen, Marius, statshusmand 1996/1, s. 11
Nielsen, Martin 2012/2, s. 7
Nielsen, Martin Hjalmar, organistassistent 2002/3, s. 17
Nielsen, Mikkel, lærer 2004/3, s. 8
Nielsen, Mimi, danselærerinde 2018/3, s. 5, 8, 11
Nielsen, Mogens 1998/3, s. 3ff.
Nielsen, Morten 2001/3, s. 13
Nielsen, N., snedker 199873, s. 12
Nielsen, N.F., vægter 2006/1, s. 4
Nielsen, Nicolai Peter, skuespiller 1993/2, s. 12; 2000/3, s. 5; 2013/2, s. 4
Nielsen, Niels, Slotsgade 2014/2, s. 18
Nielsen, Niels Peter
Henrik, lærer, (”Prins Nilen”) 2018/3, s. 17, s. 19
Nielsen, Niels Frederik, gartner, Nødebo 1999/3, s. 14ff.

 

Nielsen, Niels Peter, Slotskroen 2007/1, s. 4; 2016/2, s. 4
Nielsen, Niels, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19
Nielsen, Niels, kartoffelhandler 1992/4, s. 12
Nielsen, Niels, klokker, Nødebo 1999/3, s. 17
Nielsen, Niels, Nyhuse 1998/4, s. 8
Nielsen, Niels, sognepræst 19958/3, s. 9
Nielsen, Ole 2000/1, s. 21
Nielsen, Ole („Ole Nilen“, „Ole Femøre“) 2006/2, s. 3
Nielsen, Ole „Skools“ (Schultz?), tækker, Tulstrup 1997/4, s. 9f.
Nielsen, Otto, forpagter af bladkiosk 2018/1, s. 9
Nielsen, Ove, betjent 2012/3, s. 3
Nielsen, P. Dines, fuldmægtig 1995/1, s. 9ff.
Nielsen, P., bogbinder 1998/3, s. 12
Nielsen, P.O., korpsmester 2006/2, s. 10; 2006/3, s. 13
Nielsen, Paul Verner 2006/1, s. 7
Nielsen, Peder, fabrikant, se Nordsten, Peder
Nielsen, Peter Marius, statshusmand 1996/1, s. 10
Nielsen, Peter, karetmagermester 2011/2, s. 3
Nielsen, Poul, afbygger 2019/3, s. 14ff
Nielsen, Poul Bygum, se Bygum Nielsen
Nielsen, Preben 1987/2, s. 10ff.; 1988/1, s. 12f.
Nielsen, Rasmus N.P., statshusmand 1996/1, s. 11
Nielsen, Richard, danselærer 1994/1, s. 16; 1994/2, s. 19; 1995/2, s. 7; 1997/2, s. 15; 2011/1, s. 16
Nielsen, Rigmor Edith 1998/3, s. 3ff.
Nielsen, skomager 2002/2, s. 3
Nielsen, skomagermester 1997/3, s. 19
Nielsen, slagter 2007/1, s. 9
Nielsen, Sofus Marius, maskinarbejder 1998/4, s. 3f.
Nielsen, Svend H. 1989/2, s. 2
Nielsen, Svend, („Bysvenden“), redaktør 1987/2, s. 15; 1988/2, s. 7; 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 8; 1996/1, s. 3; 1998/4, s. 20f.; 2001/1, s. 14; 2001/2, s. 14; 2004/2, s. 6; 2004/3, s. 36; 2010/1, s. 18; 2010/3, s. 13; 2011/1, s. 16; 2016/1, s. 16; 2018, 3, s. 16ff
Nielsen, Svend, betjent 2012/3, s. 3
Nielsen, Svend, Kjeldsvang 1993/1, s. 5ff.
Nielsen, Søren, dreng 2018/2, s. 17
Nielsen, Søren Henrik 1998/3, s. 10
Nielsen, Søren, fyrbøder 1998/2, s. 3ff.
Nielsen, Thrine Nielsine, linnedjomfru 2020/2, s. 4
Nielsen, Verner Oscar 2013/1, s. 14
Nielsen, Verner, slagter 1995/2, s. 24; 2019/1, s. 11
Nielsen, Vilhelm 1995/4, s. 21
Nielsen, Villy („Æggemanden“) 2006/2, s. 10
Nielsen, Wilhelmine Nicoline, barn 1998/4, s. 19
Nielsen, Yrsa 2007/1, s. 7ff.
Nielsson, Anne Marie, journalist 1987/2, s. 5; 2010/3, s. 18
Nightingale, Florence 1986/2, s. 10
Nikolaisen, Eigil, lektor 2001/3, s.11ff.
Nikolaisen, Klaus 2018/2, s. 19
Nilson, Tage, barn 1996/3, s. 11
Nilsson, Knud Birger, maskinarbejder 2020/1, s. 8
Niss, Thorvald, kunstmaler 1995/3, s. 7; 1998/4, s. 20
Nissen, Camilla Winther 2016/1, s. 19
Nissen, Carl, undervisningsinspektør 1996/2, s. 21
Nissen, Christian, handelsgartner 2016/1, s. 19
Nissen, Erich, urtekræmmer, Nyhavn 1999/1, s. 19
Nissen, I. Chr., radioforhandler, installatør 2018/2, s. 19
Nissen, Gunhild 1995/4, s. 21
Nissen, overlærer 1989/1, s. 12
Nissen, Volmer, politiadvokat 2016/1, s. 19
Nommesen, Jannie, barn 1996/3, s. 15
Nommesen, malermester 2015/1, s. 18
Nommesen, Julius, maskinsætter 1991/4, s. 9; 1994/1, s. 5
Norberg-Schultz, arkitekt 1994/4, s. 4
Norcross, John, engelsk kaperkaptajn, fange i Kastellet 2000/3, s. 6
Nordby, Rudolf, læge 2011/1, s. 16
Nordentoft Feilberg, Birthe, se Feilberg
Nordentoft, Inger Merete, skoleinspektør 2001/3, s. 12
Nordfort, Carl, illusionist 2004/2, s. 17
Nordskov Nielsen, Lars, ombudsmand 2005/3, s. 12; 2020/2, s. 8
Nordsten, Milton, fabrikant 1990/1, s. 6f.; 1990/2, s. 3ff.; 1990/3, s. 14; 1998/4, s. 6; 2007/3, s. 15
Nordsten, Peder, fabrikant 1986/2, s. 16; 1988/2, s. 6; 1990/1, s. 3ff., 12ff.; 1990/2, s. 3; 1990/3, s. 14; 1993/4, s. 5; 1997/1, s. 5; 1998/4, s. 3ff.
Noring, Lona, lektor 2001/3, s. 11ff.
Norlan, Fritz, højskolelærer 1995/4, s. 21
Nu Hansen, Gunnar, radiojournalist 1995/1, s. 18
Nutzhorn, Ditlev, læge 2004/3, s. 7
Nyeland, grosserer, Roskilde 2020/1, s. 15
Nygreen, Finn, skoleinspektør 2000/2, s. 14
Nygaard, Gunnar, lektor 2001/3, s. 11ff.
Nyholm, Elna, overbibliotekar 1994/2, s. 10
Nyholm, Holger Vilhelm, adjunkt 2013/2, s. 3
Nyrop, Martin, arkitekt 1989/3, s. 11f.; 1990/4, s. 9; 2006/1, s. 9
Nystad Mogensen, Jesper 2013/3, s. 7
Nystad Mogensen, Kristoffer 2013/3, s. 7
Nystad, Gerda, tegner 2013/3, s. 6, 7
Nørfelt, Michael, redaktør 1992/1, s. 8
Nørgaard, Christian Nielsen, statshusmand 1996/1, s. 11, 14
Nørgaard, Erik, møller 2020/1, s. 4, 9
Nørgaard, Finn 2006/2, s. 5
Nørgaard, Lise, journalist, forfatter 2016/3, s. 5f
Nørgaard, Niels Nielsen, statshusmand 1996/1, s. 11, 14
Nørr, Erik, historiker 2021/2, s. 19
Nørregaard, Allan, fotograf 1989/2, s. 18
Nørregaard, J.E., læge 2006/3, s. 13ff.
Nørregaard, Ole 2006/1 s. 14
Nørup, Arne, gartner 2007/2, s. 9
Nørup-Østergaard, købmand 1990/3, s. 8; 1991/2, s. 7; 1998/4, s. 8

Obel, Christian, underviser 2018/1, s. 19; 2019/1, s. 3ff, 19; 2020/1, s. 19; 2021/2, s. 19; 2021/3, s. 20
Obel, Elna, se Andersen, Elna Bernhard
Obel, Erik 2019/1, s. 3
Obel, Erling 2019/1, s. 3
Obel, Hella 2019/1, s. 5
Obel, Kirsten 2019/1, s. 3
Obel, Stig, lektor 1988/1, s. 10; 2001/3, s. 3
Oehlenschläger, Adam, digter 1999/1, s. 8; 1999/3, s. 7; 1999/4, s. 18; 2000/3, s. 3ff.
Oehlenschläger, Sophie, gift Ørsted 2000/3, s. 4
Oehlenschläger, vognmand 1995/2, s. 16
Ohlsson, Kirsten Sarah 2006/2, s. 15
„Ole Bradepande“ 2006/2, s. 12
Olesen, Peter, forfatter 1991/1, s. 2
Olivarius, L.H. de Fine, hoffourer 1993/2, s. 10, 13; 2015/2, s. 13
Olsdatter, Ane Kirstine, gift Pedersen, siden Hansen 1998/1, s. 21
Olsdatter, Ane Marie 2000/4, s. 6ff.
Olsdatter, Anne, gift Lund 1991/3, s. 5
Olsdatter, Margrethe 2007/2, s. 19
Olsen, Anders, Børstingerød 2003/2, s. 10
Olsen, Anders, vognmand 2018/1, s. 12
Olsen, Anne Lisbeth, barn 1997/4, s. 13; 1998/1, s. 17; 1998/3, s. 19; 1999/1, s.16f.
Olsen, Anne, jomfru 1997/4, s. 10
Olsen, Arthur, Egely 1993/1, s. 6f.
Olsen, Birthe Sophie, asylmoder 1996/3, s. 13, 17
Olsen, Carl („Mosecarl“) 2003/2, s. 10
Olsen, Cecilia Margrethe Brylov, madam, se Edsvold, Cecilia Margrethe Brylov
Olsen, Christen, Kollerød 1997/3, s. 18
Olsen, Christen, skolelærer 1997/4, s. 17
Olsen, Christian Peter, gæstgiver 2012/3, s. 16
Olsen, Ejner, gasværksarbejder 1994/2, s. 11
Olsen, Emil, automobilforhandler 2015/1, s. 5
Olsen, Erik 1998/4, s. 22
Olsen, Erik 2010/3, s. 5
Olsen, Erling, arkitekt 1990/2, s. 10
Olsen, Ernst, overpolitibetjent 1990/3, s. 13
Olsen, fru advokat N.M.H. 2011/1, s. 16
Olsen, fru købmand 2005/1, s. 14
Olsen, fru, Hvide Klint 2000/2, s. 8
Olsen, Grethe 2006/2, s. 15
Olsen, Grethe, børnehavepædagog 1996/3, s. 17
Olsen, Gunnar, slagter 2011/1, s. 5
Olsen, gårdejer, Vejborggård 2001/2, s. 6
Olsen, Hans 1994/2, s. 12
Olsen, Hans, junior, tømrer 1993/1, s. 5ff.
Olsen, Hans, senior, tømrer 1993/1, s. 5ff.
Olsen, Hans, slagter 2011/1, s. 5
Olsen, Hans, tømrermester 2005/3, s. 6
Olsen, Helene, enke 2017/1, s. 17
Olsen, Henning 1991/1, s. 4
Olsen, Henry, fhv. direktør 1986/1, s. 11; 1986/2, s. 8f.; 1988/1, s. 10, 14; 1988/2, s. 6; 1990/1, s. 3ff.; 1990/2, s. 3ff.; 2001/1, s. 13
Olsen, Henry Fachmann, se Fachmann, Henry
Olsen, Hilmer, sortbørshandler 2021/3, s. 17
Olsen, Ingeborg 1993/1, s. 7
Olsen, Jacobine Marie, gift Miland, tjenestepige 1998/4, s. 17
Olsen, Jens 2003/2, s. 13
Olsen, Jens, gårdmand, Tulstrup 1997/4, s. 10
Olsen, Jens Peter, dreng 2018/2, s. 19
Olsen, Johannes, malermester 2004/1, s. 8
Olsen, Jørgen, teglværksarbejder 2003/2, s.12
Olsen, Karsten, læge 1995/2, s. 18
Olsen, Keld, dreng 1995/2, s. 15; 1997/2, s. 7
Olsen, Lars, murersvend 2009/3, s. 16
Olsen, Laura Christine Marie 2019/2, s. 10
Olsen, Lilian, fru 1990/3, s. 11
Olsen, madam H. 2013/1 s. 6
Olsen, Niels Christian, kongelig mundskænk 1994/3, s. 9; 2016/3, s. 9
Olsen, N.P., sagfører 1986/2, s. 4f.; 1989/3, s. 8
Olsen, Olav 2003/2, s. 13
Olsen, Ole, vægter 2020/2, s. 18
Olsen, Ove 2011/1, s. 6, 7
Olsen, P.C., tømrer 1998/3, s. 12
Olsen, Palle Bruun 1995/1, s. 20
Olsen, Peder, husmand 2013/1, s. 8
Olsen, Peder, skrædder, musiker 1997/3, s. 16ff.; 1998/2, s. 13f.; 1998/3, s. 14f.; 1999/1, s. 13
Olsen, Peter 2001/4, s. 14
Olsen, Peter, fabriksarbejder 1993/4, s. 7
Olsen, Peter, værtshusholder 2020/2, s. 18
Olsen, postbud, Overdrevet 1993/4, s. 16
Olsen, Rasmus, landbrugsmaskinforhandler 2014/1, s. 17
Olsen, sadelmager 2014/2, s. 11
Olsen, Sejer, manufakturhandler 1995/2, s. 6, 8
Olsen, Sophie, husejer 1988/1, s. 13
Olsen, Svend Ove, kommunekasserer 1997/2, s. 7ff.
Olsen, tjener 2012/2, s, 7
Olsen, Torben Hartvig, se Hartvig Olsen, Torben
Olsen, Tove 2006/2, s. 15
Olsen, Tove Edith Jegindø, født Petersen, fodterapeut 1997/2, s. 7ff.
Olsen, Tove Iben, danselærerinde 2018/3, s. 4, 8
Olsen, Verner 1995/2, s. 27
Olsen, værtshusholder 1998/2, s. 14
Olsen, Olaf, billedskærer 2011/1, s. 13
Olssen, Henning, modstandsmand 2020/1, s. 9
Olsson, Jøns, skræddersvend 2019/3, s. 6
Olufsen, Karen, fru 1992/4, s. 14
Olufsen, Oluf, kobberstikker 1992/4, s. 14
„Omgangs-Jens“, se Nejede, Jens Hansen
Omø, Kurt 2001/3, s. 3
Opfermann, Anne 2006/2, s. 9
Opfermann, Birthe 2006/2, s. 9
Opfermann, Lena 2006/2, s. 9
Orholm, Aase 1988/2, s. 4; 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 2; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12; 1991/1, s. 2; 1992/2, s. 18; 1994/2, s. 10; 1994/1, s. 6
Orlow Andersen, Niels, fabrikant 1989/3, s. 3; 1992/3, s. 12; 1998/2, s. 3ff.; 2010/1, s. 3ff
Ortelius, Abraham, kartograf 1993/1, s. 10
Oscar 1., konge af Sverige 1994/3, s. 9; 2014/1, s. 3
Ostermann, J.A., overlærer 1993/2, s. 10; 2000/3, s. 9; 2008/2, s. 10, 13; 2010/2, s. 7; 2013/3, s. 11; 2015/2, s. 13
Overby, snedker 2014/2, s. 9, 11
Overskou, Julie, frk. 1996/4, s. 21
Ovesen, Ossian, forretningsfører 2011/1, s. 16
Oxholm, Niels, bankmand 2014/2, s. 16

 

”P Jørn”, se Jørgensen, Peder
Pabst, Dorthea Sophie, barn 1998/3, s. 20
Pabst, Elisabeth Josephine, barn 1998/3, s. 20
Pabst, Frederik Christian Ulrik, bagersvend 1998/3, s. 19ff.
Pabst, Marie Wilhelmine, barn 1998/3, s. 20
Pabst, Steffen, lektor 2001/1, s. 13
Packness, Louise 2019/2, s. 18
Pallesen, frk. 1993/4, s. 15
Pallesen, Henriette 1994/2, s. 21
Pallesen, Kaj 2012/2, s. 8, 11
Pallesen, Rud., bogtrykker 1990/1, s. 16; 1991/4, s. 5; 1992/1, s. 5; 2003/4, s. 13; 2012/2, s. 5
Palm, Karen, fru 1997/2, s. 21
Palm, Oskar 1997/2, s. 21
Palmgren Munch-Petersen, Valfrid, se Munch-Petersen, Valfrid
Palsbirk, Henning, inspektør 2011/1, s. 16
Palsvig, K. forstander c.ps. 2011/1, s. 16
Paludan, Jacob, forfatter 1999/4, s. 23f.
Paludan, Jens Jacob, kommandør 1998/1, s. 3ff.; 2001/2, s. 13
Paludan, Peder Hansen, sognepræst 1998/1, s. 4, 10f.
Paludan, Poul, lektor 2006/3, s. 17
Paludan-Müller, Bernhard L., slots- og sognepræst 1986/2, s. 17; 1992/4, s. 4; 1996/2, s. 13; 1996/3, s. 14; 2001/1, s. 4; 2001/2, s. 6; 2002/3, s. 9; 2002/4, s. 10, 14; 2006/1, s. 17; 2012/2, s. 17
Paludan-Müller, Caspar Peter 2004/3, s. 7
Panduro, Tim, journalist 2010/1, s. 14, 18; 2011/1, s. 19; 2014/2, s. 20
Pantmann, Pernille, arkæolog 2016/1, s. 20
”Papir og Blyant”, se Jørgensen, Johannes
Parbst, Tonny 2006/2, s. 9
Parding, Helge, turistchef, tegner 1988/2, s. 9; 1989/1, s. 11; 1990/1, s. 2; 1990/2, s. 13; 1990/3, s. 2f.; 1990/4, s. 2; 1991/4, s. 2; 1992/2, s. 15; 1992/3, s. 2; 1996/1, s. 5
Patzke, Fränze, fru, tysk flygtning 1993/3, s. 12f.
Pauelsen, Erik, kunstmaler 1998/1, s. 3
Paulli, Betty, født Mynster, stiftsprovstinde 1995/4, s. 7f.
Paulli, dr. 2014/2, s. 5
Paulli, J. H., stiftsprovst 1995/4, s. 7
Paulli, Jacob, forfatter 2011/3, s. 12
Paulsen, Asta, lærervikar 1989/3, s. 14; 1995/4, s. 20; 1996/4, s. 6ff.
Paulsen, Jørgen, museumsdirektør 1993/2, s. 16; 1995/1, s. 5; 1995/2, s. 9; 2010/2, s. 9; 2014/1, s. 6
Peberkorn, Johann Leopold, pastor 2013/1, s. 18
Pedersdatter, Anne Kirstine, pige 1998/3, s. 20
Pedersdatter, Bente Ca
trine, gift Pabst 1997/3, s. 17; 1997/4, s. 13; 1998/3, s. 14, 18ff.
Pedersdatter, Ingeborg, København 1998/3, s. 14
Pedersdatter, Inger Margrethe, gift Johansen 1997/3, s. 17; 1997/4, s. 13; 1998/3, s. 14ff.; 1999/1, s. 14f.
Pedersdatter, Karen Marie, gift Eliasen 1998/3, s. 17ff.
Pedersdatter, Kirsten, gift Hansen 1998/3, s. 20
Pedersdatter, Trine, se Pedersdatter, Bente Catrine
Pedersen, Albert („Granaten“), gartner 2003/1, s. 7
Pedersen, Anders, gårdmand, Freerslev 1998/1, s. 21
Pedersen, Anders, indsidder, Lyngby 1999/1, s. 13
Pedersen, Anders, væver 1997/3, s. 17; 1998/3, s. 14f.
Pedersen, Andreas, hjulmand 2020/1, s. 14
Pedersen, Ane Kirstine, Nødebo 2020/1, s. 18
Pedersen, Chr. P., sognepræst 2005/2, s. 8
Pedersen, Flemming B., blikkenslager 2013/2, s. 3
Pedersen, Freddy 2021/2, s. 18
Pedersen, frk., lærerinde 1993/4, s. 12
Pedersen, Gerda „Gumse“ 2001/3, s. 3
Pedersen, Gerda, Rødskinnegaard 1993/1, s. 6f.
Pedersen, Hans, barn 1997/2, s. 14
Pedersen, Hans, barn 1998/3, s. 20
Pedersen, Hans, hjulmand, se Petersen, Hans
Pedersen, Hans, statshusmand 1996/1, s. 11
Pedersen, Hans, rutebilejer 2021/1, s. 8
Pedersen, Hedevig 2013/1, s. 3
Pedersen, Iben 1999/4, s. 24
Pedersen, Ingeborg, strygejomfru 1992/4, s. 12
Pedersen, Jacob 1991/3, s. 4
Pedersen, Jens 2001/2, s. 3
Pedersen, Jens, dreng 1998/3, s. 20
Pedersen, Johan Adolph, dreng 1998/3, s. 19f.
Pedersen, John 2019/1, s. 6
Pedersen, Jonas, husmand, Nejede 1997/3, s. 18; 1997/4, s. 9f.
Pedersen, Jørgen, gårdejer 2008/2, s. 13
Pedersen, Jørgen, rebslager, se Petersen, Jørgen
Pedersen, Karl Kristian, statshusmand 1996/1, s. 10
Pedersen, Kenno, museumsinspektør 1996/1, s. 22; 1997/4, s. 18; 1998/4, s. 21; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13
Pedersen, Knud 1995/2, s. 27
Pedersen, Lars, kusk 1990/1, s. 5
Pedersen, Lars, papirkusk, Nymølle 1999/1, s. 18
Pedersen, Laurids („Døve Laurids“) 2003/1, s. 11
Pedersen, Leon Djuvert, spaniensfrivillig 2021/s. 13ff
Pedersen, madam, asylmoder 1996/3, s. 12
Pedersen, Mads, gæstgiver 1991/4, s. 10f.
Pedersen, Marie, vaskeri 1996/4, s. 14
Pedersen, Mary, frk. 2014/3, s. 6
Pedersen, Nicolaus August 2016/2, s. 5
Pedersen, Niels E. 1998/4, s. 22
Pedersen, Niels, Tamsborg 1990/2, s. 17
Pedersen, Ole 1998/2, s. 14
Pedersen, Oluf, statshusmand 1996/1, s. 10
Pedersen, Peder, dreng 1998/3, s. 20
Pedersen, Peder, krokarl, Bregnerød 1997/3, s. 17; 1998/3, s. 14, 18; 1999/1, s. 15f.
Pedersen, Peder, urmager 2016/2, s. 5
Pedersen, Poula 1995/2, s. 7
Pedersen, Rasmus, beslagsmed, dyrlæge 2007/2, s. 18
Pedersen, Rolf 2021/2, s. 18
Pedersen, Svend Andreas Michael (”Svend Sejlgarn”) 2019/1, s. 14
Pedersen, Svend Erik, møbelsnedker 2003/1, s. 5; 2003/2, s. 14; 2009/1, s. 20
Pedersen, Svend Aage 2001/4, s. 14
Pedersen, Svend, tømrermester 1990/1, s. 8
Pedersen, Sønne, værtshusholder 2012/3, s. 16
Pedersen, Thor, minister 1994/2, s. 21
Pedersen, tilskærer 2000/2, s. 17
Pedersen, Torben, husmand 2000/4, s. 8
Pedersen, Torben, Slangerup 1999/2, s. 17
Pedersen, urmager 2008/2, s. 10, 16
Pedersen, Viggo, kunstmaler 1991/2, s. 14; 1995/3, s. 7
Pedersen, Villy, betjent 2012/3, s. 3
„Pelseskrædderen“, se Iversen, Søren
„Per Nilen“, se Jacobsen, Einar, redaktør
Persen, Anders, indsidder, Lyngby 1999/1, s.13
Persson, Ole 1988/1, s. 5
„Peter 37“ 1987/2, s. 18
Peters, Carl, billedhugger 2021/2, s. 11
Peters, Ole 2008/1, s. 19
Petersen, Alex, købmand 1991/4, s. 18; 2006/2, s. 7
Petersen, Alfred, købmand 1997/4, s. 8
Petersen, Amdi, højskoleleder 2000/2, s. 11
Petersen, amtsvejassistent 2001/1, s. 13
Petersen, Anders, kurvemager, graver 1997/2, s. 8
Petersen, Andreas, gæstgiver 1998/2, s. 12; 1999/1, s. 20-21; 2007/1, s. 3f.; 2007/3, s. 13
Petersen, Anna 2003/1, s. 12
Petersen, Anna, Gadevang 1989/4, s. 3f.
Petersen, Annie 1997/2, s. 9ff.
Petersen, Arne, barn 1996/3, s. 11
Petersen, Arne, betjent 2012/3, s. 3
Petersen, Arne, skoleinspektør 2017/3, s. 10; 2021/3, s. 8
Petersen, Bernhard, billedhugger 2011/1, s. 13
Petersen, Børge Flemming 1991/4, s. 8
Petersen, Carl, bagermester 1998/4, s. 8
Petersen, Carl, glarmester 2001/2, s. 16; 2018/2, s. 16
Petersen, Carsten, politiinspektør 2013/1, s. 8, 9, 11
Petersen, Charles, biografejer 2021/1, s. 20
Petersen, Charlotte Amalie, asylmoder 1996/3, s. 7
Petersen, Chr. Kongstad, se Kongstad
Petersen, Chr., graver 1997/2, s. 8
Petersen, Chr., slagtermester 1989/1, s. 8; 1993/1, s. 7
Petersen, Claus Hagen, historiker 2014/1, s. 20; 2014/2, s. 20
Petersen, Cæcilie Margrethe 2004/3, s. 20
Petersen, Dagmar 1991/3, s. 5
Petersen, Dorthe Lovise, gift Frederiksen 1998/1, s. 21
Petersen, Dorthea, gift Jacobsgaard Hansen, 2021/2, s. 15
Petersen, Ejler, ingeniør 1997/2, s. 14
Petersen, Elise, stuepige 2006/1, s. 7, 10; 2009/2, s. 2
Petersen, Ella Fay, fru Hugo Nielsen 2018/3, s. 3
Petersen, Elof, manufakturhandler 1989/4, s. 3f.; 2003/4, s. 15; 2006/2, s. 7
Petersen, Emil, kunstmaler, højskolelærer 1989/2, s. 11ff.; 1991/2, s. 13; 1993/3, s. 10ff.
Petersen, Erik 2006/2, s. 15
Petersen, Erik Vilhelm 1991/4, s. 8
Petersen, Ferdinand 2013/1, s. 8
Petersen, Finn, barn, Holmene 2017/3, s. 12, 15, 18
Petersen, Flemming, typograf, modstandsmand 1990/1, s. 15, 18; 2011/1, s. 4; 2012/2, s. 3, 8; 2015/3, s. 17-19; 2016/1, s. 12f.
Petersen, Flemming Rune, cand.scient., forfatter 1986/1, s. 9, 14ff.; 1988/2, s. 9; 1992/2, s. 3ff., 19; 1993/2, s. 18; 2009/1, s. 14; 2010/1, s. 16; 2010/3, s. 12, 13; 2020/1, s. 13
Petersen, Frederik 1991/4, s. 8
Petersen, Frederik, tømrer 2003/1, s. 12
Petersen, Frederik Ferdinand, udvandrer til Australien 2020/2, s. 19
Petersen, frk., husbestyrerinde 1994/4, s. 20
Petersen, fru, Slangerupsgade 1998/4, s. 8
Petersen, fru, tøjreparatør 1995/3, s. 14
Petersen, Gitte, Fredensborg 1989/4, s. 3f.
Petersen, Gunnar, arkitekt 1987/2, s. 17; 2003/1, s. 12; 2011/1, s. 16
Petersen, gæstgiver 2014/2, s. 11
Petersen, Hans (”Bideren”) 2021/3, s. 14
Petersen, Hans Gregers Jakob Normann (”Dalle”), maskinarbejder 2011/2, s. 14; 2020/1, s. 6
Petersen, Hans Jacob 1991/4, s. 8
Petersen, Hans Vilhelm, hjulmand 1991/3, s. 5; 1991/4, s. 3ff.
Petersen, Hans, fotograf 1999/1, s. 17
Petersen, Hans, gæstgiver 1997/2, s. 13
Petersen, Hans, hjulmand 1991/3, s. 5; 1991/4, s. 3ff.; 1996/3, s. 10; 2017/1, s. 17
Petersen, Hans P.A., snedkermester 2015/1, s. 9
Petersen, Hansine, Bakkegade 1998/4, s. 8
Petersen, Helga 2003/4, s. 4
Petersen, Helmer, direktør 2011/1, s. 16
Petersen, Helmer, hotelejer 2015/1, s. 4
Petersen, Henning, malermester 1997/2, s. 7ff.
Petersen, Henry, sognerådsformand, landpostbud 2004/1, s. 16
Petersen, Holger 2006/2, s. 15
Petersen, Holger, overbetjent 2012/1, s. 18; 2012/3, s. 3
Petersen, Hugo 2002/1, s. 16
Petersen, Ingeborg 2003/1, s. 12
Petersen, Inger Margrethe 1991/4, s. 5ff.
Petersen, Inger, højskolelærer 1993/3, s. 10ff.
Petersen, Inger, pige 1997/2, s. 13ff.
Petersen, Ingrid 2004/2, s. 7
Petersen, J., fotograf 2014/3, s. 15, 17
Petersen, J. O. Slott se Slott Petersen
Petersen, Jens, skræddersvend
Petersen, Jens Erik 2018/3, s. 4
Petersen, Jens Louis, forfatter 2016/3, s. 4
Petersen, Jens Peter, Australien 2020/2, s. 19
Petersen, Jens Peter, bimester 2005/3, s. 7, 10
Petersen, Jens Peter, gårdejer, Høbjerg 2021/2, s. 15
Petersen, Johan Ferdinand, gademusikant (”Tyroler-Ferdinand) 2020/1, s. 16
Petersen, Johan Peter, gæstgiver 2014/1, s. 6f
Petersen, Johan Peter Andersen, skomagermester 1991/3, s. 8, 12, 14
Petersen, Johan, kaptajn 2000/3, s. 5
Petersen, Julie 2003/1, s. 12
Petersen, Jytte 2000/1, s. 21
Petersen, Jørgen 2000/1, s. 21
Petersen, Jørgen From 1992/2, s. 19; 2003/1, s. 16
Petersen, Jørgen, entreprenør 2007/2, s. 18
Petersen, Jørgen, rebslagersvend 1997/3, s. 19; 1998/3, s. 14, 19
Petersen, Kaj Henry, arbejdsmand 2021/3, s. 17
Petersen, Knud, Hillerød Vagtværn 2021/3, s. 14
Petersen, Knud, Odinsvej 2007/1, s. 11
Petersen, korpsmester 2006/3, s. 14
Petersen, kriminalbetjent 2003/2, s. 20
Petersen, Kristian, sognefoged 1990/3, s. 8, 13
Petersen, købmand 2006/2, s. 7; 2014/2, s. 11
Petersen, L. Ib, grosserer 1992/2, s. 17; 1996/1, s. 9
Petersen, Lars, landpostbud 1986/2, s. 16
Petersen, Lars, skovrider 2014/1, s. 7
Petersen, Lars, vægter 2019/3, s. 8
Petersen, Lasse, barn 1997/2, s. 14
Petersen, Lili, barn 1996/3, s. 11
Petersen, Lis, Højdevej 2016/2, s. 17
Petersen, Mads, gæstgiver 2012/3, s. 16
Petersen, Marie, født Mortensen 1997/2, s. 8ff.
Petersen, Mogens 2007/1, s. 11
Petersen, Mogens, brygger og brændevinsbrænder 2007/1, s. 3
Petersen, Mona S. 2006/2, s. 3ff., 18; 2007/1, s. 17; 2007/3, s. 18; 2008/1, s. 19; 2008/3, s. 16; 2009/1, s. 15; 2009/3, s. 16; 2011/1, s. 17, 18, 20; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19; 2015/1, s. 19; 2017/1, s. 19: 2019/1, s. 19; 2020/3, s. 14; 2021/2, s. 19
Petersen, N.C., karetmager 1998/3, s. 12
Petersen, Nels, redaktør 1990/1, s. 14; 1998/4, s. 20
Petersen, Niels Ludvig, Gadevang 1989/4, s. 3
Petersen, O., isenkræmmer 1990/1, s. 3
Petersen, O.A.F., købmand 2007/3, s. 13
Petersen, Ole 2009/1, s. 16
Petersen, Ole Crumlin, historiker 1987/1, s. 10
Petersen, Ole, kancelliråd 1997/1, s. 14
Petersen, Ole, værtshusholder 1991/4, s. 10f.
Petersen, Osvald 2001/1, s. 12
Petersen, Ove 1998/3, s. 13
Petersen, P. M., malermester 1995/2, s. 15; 1997/2, s. 8ff.; 1998/4, s. 3; 2013/3, s. 5
Petersen, P., skoleinspektør 1989/3, s. 7; 1990/2, s. 4; 1992/3, s. 11; 1996/4, s. 21; 1997/2, s. 15; 2018/3, s. 16f
Petersen, Peter 1991/4, s. 8
Petersen, Peter Gunnar 2010/3, s. 12
Petersen, Peter Johansen, se Petersen, Johan Peter Andersen
Petersen, Peter L., fotograf, se Elfelt, Peter
Petersen, Peter, landmand 2004/3, s. 20
Petersen, Poul, Herlevgaard 1993/1, s. 6f.
Petersen, Poul-Erik 1991/4, s. 9
Petersen, Richard 1995/2, s. 15
Petersen, Robert H., socialinspektør 1996/2, s. 5ff.
Petersen, S., stutteriet 2019/2, s. 6
Petersen, S.H., kobberstikker 1999/2, s. 4
Petersen, skoleinspektør 2005/1, s. 7
Petersen, Stine 2013/1, s. 10
Petersen, Svend, hospitalsforstander 1993/2, s. 9; 2014/2, s. 8, 11; 2015/2, s. 14
Petersen, Søren, gårdmand 2007/2, s. 19
Petersen, Thema, frue 2016/1, s. 17
Petersen, Theodor, politiinspektør 1999/1, s. 20; 2007/1, s. 3
Petersen, Thorvald, cand.pharm. 1999/4, s. 23
Petersen, Tove 2006/2, s. 15
Petersen, urmager 2014/2, s. 11
Petersen, Verner, malermester 1997/2, s. 7ff., 17
Petersen, Victor, komponist 2005/2, s. 7
Petersen, Viggo, betjent 2012/3, s. 4
Petersen, Vilhelm, maler 2011/3, s, 19
Petersen., Chr. slagtermester 2011/1, s. 16
Petersson, Ib Vagn, arkitekt 1996/3, s. 16
Petersson, Vagn, lektor 2000/2, s. 5; 2001/3, s. 8
Petri, Michaela, musiker 1996/3, s. 3
Petri, Wilhelm Conrad, murermester 2012/3, s. 15
Pheiffer, Ole, skomagermester 2014/2, s. 11; 2016/3, s. 7
Philbert, C.M., fransk konsul, orgeltekniker 2002/3, s. 12; 2010/2, s. 17
Philipson, Joan, radioformand 1991/4, s. 2
Phister, Ludvig, skuespiller2014/1, s. 4
Pihl Rasmussen, Birche, se Rasmussen, Birche Pihl
Pihl, Anne-Lise 2001/1, s. 9ff.
Pihl, Harry, konfekturehandler 2001/1, s. 9ff.
Piper, Claus, fuldmægtig, byrådsmedlem 1994/4, s. 3
Piper, Emil, politiker 2017/2, s. 19
„Piphans“ 1994/4, s. 18
Pissaro, Camille, kunstmaler 1995/1, s. 6
Platou, Christian Alexander, skolediscipel 1998/1, s. 8, 11
Platou, Michael, kapellan 1998/1, s. 8, 11
Plenov, John 2001/4, s. 14
Plesner, arkitekt 1993/4, s. 4
Plesner, Marie, husholdningslærerinde 1991/1, s. 11
Pleth, pantelåner 2013/1, s. 6
Plum, Anna 2009/1, s. 10
Plum, Claus, regimentsskriver 1998/1, s. 12
Plum, Marie Cathrine, gift Wedel 1998/1, s. 12
Plum, Ole-Chr. M., jernbanehistoriker 1992/4, s. 22; 2018/1, s. 20, 2019/1, s. 19
”Polytten” 2019/1, s. 12
Pontoppidan, Antoinette 2003/3, s. 15f.
Pontoppidan, Dines, sognepræst 1994/3, s. 7
Pontoppidan, Elise 2003/3, s. 16
Pontoppidan, Erich, kartograf 1989/1, s. 2; 1993/1, s. 9, 12
Pontoppidan, Erik 1994/3, s. 8
Pontoppidan, Henrik, forfatter 1990/3, s. 4f.; 1990/4, s. 10; 1994/3, s. 7f.; 2003/3, s. 14ff.; 2003/4, s. 14; 2010/1, s. 19; 2014/1, s. 10
Pontoppidan, Julie 1990/3, s. 4
Pontoppidan, Knud Børge, overlæge, professor 1994/3, s. 7f.
Pontoppidan, Morten, højskoleforstander 1990/3, s. 3ff.; 1994/3, s. 7f.; 2003/3, s. 15; 2004/2, s. 13; 2010/1, s. 19
Pontoppidan, Steffen 2003/3, s. 16
Poul Johan, bagerlærling 1998/2, s. 4f.
Poulsdatter, Pernille Kirstine, se Jørgensdatter, Pernille Kirstine
Poulsen, Adam, skuespiller 2011/1, s. 14, 16
Poulsen, Anders, godsejer 1990/3, s. 7; 1991/2, s. 7
Poulsen, Anna, købmand 2007/1+++++++, s. 9
Poulsen, Anton, godsejer 1992/2, s. 17; 1996/1, s. 9; 1999/2, s. 10
Poulsen, Asger, lektor 2001/3, s. 11ff.; 2002/1, s. 14; 2000/2, s. 5
Poulsen, Chr. 2004/2, s. 7
Poulsen, Einar, museumsinspektør 1988/1, s. 4; 2007/2, s. 4
Poulsen, Hans E., grosserer 1996/1, s. 9; 2007/2, s. 7
Poulsen, Hansine, købmand 2007/1, s. 9
Poulsen, Johannes, skuespiller 2007/2, s. 5
Poulsen, John, jernbanehistoriker 1991/1, s. 8; 1991/2, s. 18; 1991/3, s. 19; 1991/4, s. 18
Poulsen, Jørgen, civilingeniør, modstandsmand 1990/1, s. 15; 2010/2, s. 13ff; 2011/1, s. 4; 2012/2, s. 3ff
Poulsen, Knud Helt, se Helt Poulsen, Knud
Poulsen, Knud, boghandler 1989/1, s. 9; 1989/3, s. 5ff.; 1990/4, s. 4; 1993/4, s. 15f.; 2004/1, s. 3; 2005/1, s. 17
Poulsen, Laurids 2010/1, s. 18
Poulsen, P. Thygesen, se Thygesen Poulsen
Poulsen, politifuldmægtig 2019/3, s. 10
Poulsen, Tue, keramiker 2011/1, s. 13
Povlsen, overførster 2004/3, s. 15
Prange, Knud, lektor 1987/2, s. 6
Price de Plan, Ellen 2002/4, s. 7
”Prins Nilen”, se Nielsen, Niels
Prip, Svend, domorganist 2002+/, s. 18
Prytz, Signe, forfatter 2014/3, s. 13
Præst, Carl Aage, fodboldspiller 2018/1, s. 9
„Pære-Hansen“ 1997/4, s. 8
Pøhlsgaard, Henrik, landskabsarkitekt 1996/4, s. 10

Quist Christensen, Kai, restauratør 2021/3, s. 14
Qvistgaard, Carl Vilhelm, justitsraad, birkedommer 2003/3, s. 6; 2020/1, s. 14

Rabin, slagter 1991/1, s. 7
Rafaelsen, ejendomsmægler 1999/4, s. 23
Raft, Carsten 2013/1, s. 17
Rahbek, Kamma 2000/3, s. 5
Rahr, Alvilda, fotograf 2013/1, s. 5
Rald, Rasmus Carl, sognepræst 1993/4, s. 18; 1995/3, s. 21; 1996/2, s. 13; 2004/2, s. 10
Ramløse, Jacob, smed 2001/2, s. 13
Rank, fru, tysk flygtning 1993/3, s. 13
Ransy, Else Margrethe, udgiver 1997/3, s. 16; 1999/1, s. 19; 2000/4, s. 3
Rantzau, Friedrich, greve 2019/2, s. 4
Rantzau, Johann 2019/2, s. 3
Rasmusdatter, Jørgine Maren 2007/2, s. 19
Rasmusdatter, Kirsten, gift Pedersen 1997/4, s. 9
Rasmusdatter, Kirsten, Nødebo 2020/1, s. 13
Rasmussen, Alf 2006/2, s. 12
Rasmussen, Anders, gårdejer 1989/4, s. 4
Rasmussen, Ane Kirstine 1989/4, s. 4
Rasmussen, Annette 2007/1, s. 8
Rasmussen, Arne 2012/2, s. 7
Rasmussen, barber, ”Reform” 2016/1, s. 17
Rasmussen, Birche Pihl, typograf, modstandsmand, ”Børge” 1990/1, s. 15, 18f.; 2011/1, s. 4; 2012/2, s. 8; 2015/3, s. 17f
Rasmussen, bronzestøber 1995/4, s. 16
Rasmussen, Carl Christian, urmager 1989/4, s. 3ff.
Rasmussen, Caroline Elisabeth 2004/3, s. 17
Rasmussen, Edmund 2006/2, s. 12
Rasmussen, Ellen, gift Knudsen 2016/2, s. 17
Rasmussen, Elna, manufakturhandler 1994/2, s. 21
Rasmussen, Emil, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19
Rasmussen, Emilie, lærerinde 1989/3, s. 17; 1996/4, s. 3; 1996/4, s. 6f.
Rasmussen, Erna, født Witt 1998/1, s. 13ff.
Rasmussen, Eva, pige 1995/2, s. 4, 7
Rasmussen, frk., lærerinde 1992/1, s. 7; 1997/3, s. 13
Rasmussen, fru („Kykliky“), Nr. Herlev 2003/2, s. 11
Rasmussen, H.W. Rixen, købmand 1998/4, s. 8
Rasmussen, Hans Peder 2007/2, s. 19
Rasmussen, Hans Peter, politibejent 2020/3, s. 4
Rasmussen, Hansine, Græsted 1989/4, s. 3f.
Rasmussen, Helmer, murerarbejdsmand, sognerådsmedlem 1995/2, s. 4ff.
Rasmussen, Irene 2006/2, s. 13
Rasmussen, Jens Peter, detailhandler 1991/3, s. 8, 14
Rasmussen, Jens Peter, skovløber 2011/1, s. 11; 2016/2, s. 18
Rasmussen, Jens, pilot 2004/1, s. 14
Rasmussen, Johs.P. maskinmester 2013/2, s. 15
Rasmussen, Juliane Caroline, tjenestepige 1993/2, s. 5
Rasmussen, Jytte, pige 1995/2, s. 4, 7
Rasmussen, Kristine („Gamle“), køkkenleder 1990/4, s. 4, 10
Rasmussen, købmand 2010/3, s. 8; 2014/2, s. 11
Rasmussen, Lars Peter 1995/2, s. 4; 2006/2, s. 12
Rasmussen, Laura Oline Mathilde, frk., Margrethevej 2011/1, s. 3, 6; 2016/2, s. 17-19
Rasmussen, Leon 2006/2, s. 15
Rasmussen, Lilly 2006/2, s. 12
Rasmussen, Marie, fru 1995/2, s. 4ff.
Rasmussen, Milton 2006/2, s. 15
Rasmussen, Mogens, restauratør 2007/1, s. 4
Rasmussen, Niels Kaas, dreng 2018/2, s. 19
Rasmussen, Niels Peder, skomagermester 1991/3, s. 8, 14; 1998/1, s. 13ff.; 2007/2, s. 19
Rasmussen, Ole Peder 2007/2, s. 19
Rasmussen, Orla, skomagermester 1991/3, s. 8; 1998/1, s. 13ff.; 2007/2, s. 20
Rasmussen, Otto 2007/1, s. 8
Rasmussen, Ove Heini, sekretær 1991/3, s. 7ff.; 1992/3, s. 5; 1992/4, s. 20f.; 1994/2, s. 23; 1996/2, s. 23; 1997/2, s. 23; 1998/1, s. 13ff.; 1998/2, s. 17; 1999/2, s. 22; 2001/2, s. 15; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 6; 2007/2, s.18ff.; 2008/1, s 3ff.
Rasmussen, Peder, sadelmager 2007/2, s. 19
Rasmussen, Peter, tjenestekarl 1995/4, s. 5
Rasmussen, Poul 2006/2, s. 12
Rasmussen, Rasmus Peder 2006/2, s. 19
Rasmussen, Rita 2007/1, s. 4
Rasmussen, Ruth, pige 1995/2, s. 4, 7
Rasmussen, Thora Johanne født Nielsen 2011/1, s. 11; 2016/2, s. 18
Rasmussen, toldinspektør 2004/3, s. 4
Rasmusssen, Jens Peder 2007/2, s. 19
Rasmusssen, Ole Peter, fragtmand 2007/2, s. 19
Rathenburg, Georgine Dorthe, kancellirådsenke 1997/4, s. 12
Rathenburg, Peder Horrebow, byskriver 1999/3, s. 5
Rathsach, Carl, bankfuldmægtig 1990/1, s. 2; 1992/2, s. 19; 1993/2, s. 18; 1994/2, s. 23; 1996/2, s. 23; 1997/4, s. 8; 1999/3, s. 19; 2011/1, s. 16
Rathsach, Carl, fotograf 1987/2, s. 11; 1998/2, s. 4f.; 1998/4, s. 2, 13ff.; 2000/3, s. 16; 2001/1, s. 13; 2001/4, s. 16; 2002/2, s. 14, 16; 2003/2, s. 6; 2003/4, s. 9; 2005/1, s. 15; 2007/1, s. 20; 2008/1, s. 5ff.; 2008/2, s. 6; 2008/3, s. 11; 2009/1, s. 11; 2009/3, s. 15; 2011/3, s. 19; 2012/2, s. 17; 2012/3, s. 16, 19; 2013/1, s. 11; 2013/3, s. 18; 2014/1, s. 17; 2014/2, s. 2; 2016/2, s. 4; 2017/1, s. 5; 2017/2, s. 2, 11; 2018/1, s. 18
Rathsach, Elise Sofie, fru 1998/4, s. 13
Rathsach, Helge, fotograf 1996/3, s. 7
Rathsach, Johanne Sofie Frederikke, født Voigt 1998/4, s. 15
Rathsach, Aage 2002/2, s. 14
Rauch, Wilhelm Frederik Gudmand, protokolfører 2013/3, s. 19
Ravn, Erling, tandlæge 2011/1, s. 16
Ravnholt Rasmussen, Svend, Hillerød Vagtværn 2021/3, s. 14
Rawert, Ole Jørgen, industrihistoriker 1999/2, s. 3f., 9f.
Raymond, slagter 2019/1, s. 9
”Reberen”, ”Reveren” 1994/3, s. 18; 2012/3, s. 6
Reck, forstråd 2004/3, s. 19; Reck, forstråd 2012/3, s. 15
Recke, von der, modstandsmand 2018/1, s. 14
Recke, Diderich Adolph von der 2006/2, s. 17
Recke, Ernst von der, digter 2016/2, s. 12-16
Recke, Johan Ditlev Zepelin von der 2004/3, s. 8
Reich, Ebbe Kløvedal, forfatter 1996/2, s. 21
Reichardt, Jens Frederik 2008/1, s. 14
Reichardt, Johanne 2008/1, s. 13
Reichardt, Johannes 2008/1, s. 15
Reichardt, Petrea 2008/1, s. 14
Reier, Anna Irene 1995/4, s. 20
Reimer, Magne, journalfører 1995/1, s. 13
Reinburg, Felix 2010/2, s. 17
Reindahl, Finn 2003/1, s. 14; 2009/1, s. 15; 2010/1, s. 16, 20; 2011/1, s. 18; 2011/1, s. 18
Reinhard, Johan Clemens Tode, overlærer 1993/2, s. 10; 2001/3, s. 4; 2005/2, s. 7
Reinhardt, Mogens Worm 1995/1, s. 21
Repstock, Bjørn   2011/2, s. 13
Repstock, Johan Gotthard, lektor 2000/2, s. 5; 2001/3, s. 8f.; 2002/1, s. 13; 2021/2, s. 14
Repstock, Niels Ketil, arkitekt, spaniensfrivillig 2021/2, s. 13
Resen, Peder Hansen 1989/1, s. 2; 1989/2, s. 2; 1993/1, s. 15; 1995/3, s. 5; 1996/1, s. 4
Restrup, borgerrepræsentant 2008/3, s. 13
Reumert, Elith, forfatter 1996/2, s. 17
Reventlow, Ada 2018/2, s. 6
Reventlow, Anna Sophie 1995/4, s. 10
Reventlow, Einar 2018/2, s. 6
Reventlow, Iben 2018/2, s. 6
Reventlow, Johan2018/2, s. 6
Reventlow, Ludvig, greve 1999/2, s. 8
Rex, Claudia 2018/3, s. 12
Rex, Ole 2005/3, s. 14
Riber, fuldmægtig 2014/2, s. 11
Ricard, Fr., forfatter 1989/4, s. 6
Rich, Hans Adolph, fabrikant 2020/2, s. 4
Richardt, Christian, digter 2014/2, s. 15
Richelieu, Andreas du Plessis de, viceadmiral markis 2006/1, s. 7
Richelieu, Louis Armand Immanuel Septimanie du Plessis de, adjunkt 2004/3, s. 10; 2008/2, s. 14
Richter-Friis, Niels, forlægger, redaktør 1990/1, s. 14; 1991/4, s. 19; 1994/4, s. 22; 1996/1, s. 22; 1996/4, s. 21, 23; 1997/4, s. 18; 1998/4, s. 20; 2006/2, s. 17; 2007/1, s. 19; 2008/3, s. 18; 2009/1, s. 14; 2010/3, s. 17; 2016/1, s. 19; 2020/1, s. 13
Riemann, barber, kgl. vejer 1989/2, s. 8f.; 1993/2, s. 8; 1999/2, s. 20; 2009/3, s. 13
Riemann, Carl, dreng 2009/3, s. 13
Rieper, fuldmægtig 2012/3, s. 14
Rieper, grundejer 2007/3, s. 9
Rieper, Frederik, postmester 2014/3, s. 18
Riese, Andreas Peter, lærer 2013/3, s. 19
Riese, læge 1993/4, s. 10
„Rigsbanken“, se Jensen, Johan Didrik
Riise, fru, lærerinde 1997/3, s. 13
Riise, læge, Nordstensvej 2019/3, s. 14
Rindal, Eva, lektor 2002/1, s. 13f.
Ring, L.J., rektor 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 7
Rist, P.Fr., udgiver 1998/1, s. 4
Robertson Howitz, Frantz se Howitz, Frantz Robertson
Roed, Adolph, sadelmager 2012/3, s. 14
Roed, Jørgen, maler, tegner 1999/1, s. 17; 2021/2, s. 3
Roepsdorff, staldmester 1995/4, s. 7, 9; 2015/2, s. 10; 2019/2, s. 5
Roepstorff, Knud, læge 2011/1, s. 16
Rogvi, Bent, Kollerød 1997/3, s. 18
Rolff, bagermester, Ullerød 2015/3, s. 17
Rolffes, Kirsten, skuespiller 1996/3, s. 4
Romb, glarmester 2014/2, s. 8
Roos, Richard 2001/3, s. 3
Rosbæk, Richard, tømrermester 1995/2, s. 15f.; 1995/3, s. 20; 2011/2, s. 11; 2018/1, s. 5
Rose, E.F., købmand 1996/2, s. 15f.
Rosen, Poul, skovrider 1990/3, s. 8; 1995/1, s. 6; 2011/1, s. 16
Rosenberg, Laura Abelone, gift Gudnitz 2018/3, s. 15
Rosenberg, P.A., forfatter 2003/2, s. 16
Rosendahl, Bent 1992/1, s. 3ff.; 2001/3, s. 3; 2005/2, s. 16ff.; 2007/2, s. 3ff.
Rosenholm Petersen, Poul 2003/1, s. 5
Rosenkrantz, Arild, kunstmaler 2003/2, s. 4, 7
Rosenkrantz, Gunde 2003/2, s. 4
Rosenkrantz, Iver Holger, baron 2003/2, s. 3ff.
Rosenkrantz, Jørgen 2003/2, s. 3
Rosenkrantz, Marcus 2003/2, s. 4, 7
Rosenkrantz, Palle, forfatter 2003/2, s. 3ff.
Rosenkrantz, Timme 2003/2, s. 4
Rosenquist, Ane Sophie 1990/2, s. 19; 1992/1, s. 9; 1992/2, s. 11
Rosenquist, Ane Sophie 2012/3, s. 17
Rosenquist, Torkild, regimentsskriver 1990/2, s. 19; 1992/1, s. 9; 1992/2, s. 11; 2012/3, s. 17
Rosenstand, Cecilie 1999/3, s. 19
Rosing, Nikolaj M. F. (Grønl.)
2011/1, s. 16
Roslund, Stina 1990/4, s. 5, 10
Rossing, adjunkt 2000/2, s. 8
Rosted, sadelmager 2002/2, s. 3
Rostrup Bøyesen, Peter 2013/3, s. 6
Roth, Vagn, lærer 1996/4, s. 2
Rothe, gårdejer 2007/3, s. 10
Rothe, Lauritz, amtsforvalter 2002/3, s. 14; 2011/3, s, 8
Rothe, Rudolph, slotsgartner 1999/4, s. 4; 2002/2, s. 5, 2015/2, s. 18
”Rotten” 2019/1, s. 8
Rotwitt, C.E., amtmand 1989/1, s. 12
Rotwitt, Frits 2015/3, s. 6
Rotwitt, Johanne Juliane Marie Albertine 2007/2, s. 15; 2008/3, s. 3ff.
Rovsing, Michael, forfatter 2006/1, s. 8
Royen, madam 2004/3, s. 8, 11
Royen, Mads Nielsen 1999/3, s. 19
Rubæk, Anne-Sophie++, fotograf 2016/1, s. 19; 2017/1, s. 19
Rubæk Hansen, Jørgen, fotograf 2007/2, s. 10f.; 2016/1, s. 19; 2016/2, s. 10; 2017/1, s. 19
Rud, Anne Majken Snerup, se Snerup Rud
Rud, Christen Jensen, se Ruth, Christen Jensen
Rudberg, drejer 1990/1, s. 3
Rugaard, Anders Laurits, brændevinsbrænder 1991/3, s. 8; 2008/1, s. 8
Rugaard, Frits Alfred Oscar, sognepræst 1990/2, s. 18
Rugaard, Karen Sofie, gift Lüders 1999/1, s. 19
Rump, Carl David, glarmester 1993/2, s. 10; 1997/3, s. 21; 1998/1, s. 5; 2014/2, s. 8
Rump, glarmester 2012/3, s. 15: 2015/2, s. 13
Rump, Gotfred, kunstmaler 1995/3, s. 7
Rundblad, Jørgen 2002/+1, s. 16
Rune, Flemming, se Petersen, Flemming Rune
Rung, Frederik, koncertmester 2002/3, s. 10
Rung, Henrik, komponist 2002/3, s. 10
Ruth, Anders Hansen, se Hansen-Ruth, Anders
Ruth, Carl Andersen, spillemand 1991/1, s. 7
Ruth, Christen Jensen, husmand 1991/1, s. 6ff.
Ruth, Hans Andersen, spi+llemand 1991/1, s. 7; 1997/4, s. 14
Ruth, Hans Christensen 1991/1, s. 7
Ruth, Jens Christensen, staldkarl 1991/1, s. 7
Ruth, Jørgen Andersen, spillemand 1991/1, s. 7
Rydahl, Torben, dreng 2018/2, s. 18
Rye Christiansen, Erik 2001/3, s. 3
Rye Clausen, fru, lærer 2006/2, s. 4
Rye, Olaf, general 2013/3, s. 14
Ryssel, Inger Margrethe 1991/3, s. 6; 1994/1, s. 3ff.
„Røde-Kristine“ 2006/2, s. 11
Røder, Kirsten 2001/3, s. 11ff.
Røen, Einar, sproglærer 1990/1, s. 15; 2012/2, s. 5, 9
Rømeling 1995/4, s. 9; 2015/2, s. 10
Rønde Christensen, Aage, +arkitekt 2003/3, s. 17
Rønne, Albert, klokker, maler 1997/2, s. 3
Rønne, Bone Falch, sognepræst 1997/1, s. 18; 1997/2, s. 3ff.
Rønsholt, Birte 2016/1, s. 4
Rørdam, Peter, præst 2004/3, s. 15f.
Rørskou, pastor 2007/1, s. 16
Røssel, Lasse, vicepolitikommissær 1998/2, s. 18; 1998/3, s. 22
Røyen, Jørgen, fragtmand 1997/3, s. 20; 2014/2, s. 10
Raae, Wisti, slotsgartner 1989/3, s. 2; 1990/2, s. 14; 2011/1, s. 16
Raaschou, Carl Frederik, borgmester, overretssagfører 1990/3, s. 7; 1992/4, s. 13; 2004/2, s. 4; 2010/2, s. 13; 2012/2, s. 5, 8, 9; 2020/3, s. 7; 2021/1, s. 4, 11
Raaschou, Diderik August, overretssagfører 2013/3, s. 19

Sabroe, Peter, redaktør 1989/2, s. 10
Sahl Nielsen, Lotte, adjunkt 2001/3, s. 11ff.
Saint d’Aubin, Andreas Nicolai de, forfatter 2021/2, s. 5
Salicath, Marthe Hanne, frk. 2000/3, s. 15; 2004/3, s. 10
Salicath, pastor 2004/3, s. 8
Salicath, Vibeke, fru, født Frisch 1992/4, s. 4
Salling, Knud, lektor 2001/3, s. 11ff.
Salomonsen, hofurtekræmmer 1993/2, s. 10
Sandberg, Valborg, borgmester 1995/1, s. 8; 1996/2, s. 21; 1996/3, s. 3; 2003/1, s. 16; 2009/1, s. 20; 2011/3, s. 18
Sander, Erik 2002/1, s. 16
Sander, hattemager 2001/2, s. 6
Sand-Jensen, Kaj, professor 2003/3, s. 19
Sandvang, Peter, centerdirektør 2008/3, s. 16; 2010/3, s. 19
Sane, Henrik Zip, stadsarkivar 1992/1, s. 10
Sarauw, Friedrich Georg Ernst 1997/2, s. 5; 2004/3, s. 11, 19; 2010/3, s. 17
Sarvig, Ole, forfatter 2001/3, s. 13
Sauerbrey, Justus, amtmand 1994/1, s. 11, 13; 1994/4, s. 19; 1995/1, s. 10, 14, 16; 2007/2, s. 9
Saxtorph, W., proprietær 1997/1, s. 4; 2017/2, s. 9
Scavenius, Jacob, politiker 1989/4, s. 6
Schacht Hansen, Lisbet, bibliotekar 1989/2, s. 16f.; 1989/4, s. 2; 1990/1, s. 2; 1990/2, s. 8, 12; 1990/4, s. 12; 1991/1, s. 17f.; 1992/2, s. 19; 1993/2, s. 17; 1996/1, s. 7f.; 1998/2, s. 17; 1998/3, s. 3; 1998/3, s. 22; 2001/1, s. 14; 2001/2, s. 14f.; 2003/1, s. 12ff.; 2004/2, s. 19
Schacht, Jørgen 2007/1, s. 3
Schack, Aksel, landsretssagfører 1999/2, s. 21
Schacke Andersen, Paul, murermester 2003/3, s. 15
Schade, distriktskirurg 1999/3, s. 5
Schade, Virtus 2016/3, s. 19
Schall, snedkersvend 2000/4, s. 6
Schaltz, Knud Knudsen, dreng 1998/1, s. 10; 2001/2, s. 13
Schandorph, Sophus, forfatter 2006/1, s. 8; 2007/1, s. 4
Schaper, kateket 1996/3, s. 5; 2014/2, s. 11
Scharff, Harald 2021/2, s. 11
Scharøe, Henrik Christian, slagtermester 2007/3, s. 12; 2014/2, s. 11; 2016/3, s. 11
Scheele, L.N., embedsmand 1995/4, s. 9; 2015/2, s. 10
Scheibel, Inger Marie 1995/3, s. 19
Scheibel, Peter, højesteretssagfører 1996/4, s. 8; 1999/4, s. 25; 2018/2, s. 16
Scheibel, Aage, landsretssagfører 1995/3, s. 19; 2008/1, s. 17; 2011/1, s. 16; 2018/2, s. 16
Scheibel Nielsen, Hans Henrik (”Senner”) 2018/2, s. 16
Scheiding, danselærer 2002/4, s. 8
Schepeler, F. Chr., købmand, æghandler 1999/4, s. 23
Schepelern, H.D., museumsinspektør 1988/2, s. 4; 1993/2, s. 5; 2020/2, s. 5
Schimmelmann, Charlotte, grevinde 2000/3, s. 4
Schiøller, generaladjudant 1995/4, s. 9; 2015/2, s. 10
Schiøpffe, Charles William, præst, maler 2003/4, s. 3ff.
Schiøth, jomfru 2014/2, s. 11
Schiøtt, Inga 2011/2, s. 19
Schiøtz, Aksel, sanger 1995/2, s. 17
Schjunk, Søren 1995/3, s. 14
Schlanbusch, lektor 2000/2, s. 5
Schlander, G.C.J., skoleinspektør 1997/2, s. 15
Schleiermacher, Friedrich Ernst Daniel, teolog, filosof 2004/3, s. 9
Schleiertin, Carl Friedrich 2001/1, s. 8
Schmaltz Jørgensen, Arne 2003/2, s. 17f; 2014/1, s. 17.
Schmaltz Jørgensen, Emilie 2003/2, s. 17f.; 2016/1, s. 6, 9
Schmaltz Jørgensen, Gerda 2003/2, s. 17f.
Schmaltz, Gudrun 2003/2, s. 17, 19
Schmaltz-Jørgensen, Peter 1999/3, s. 3ff.; 1999/4, s. 3ff.; 2002/2, s. 3ff.; 2003/2, s. 16ff.; 2007/1, s. 17; 2007/3, s. 3ff.; 2008/1, s. 1; 2008/2, s. 3ff.; 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 17, 18; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19; 2013/3, s. 8ff, s. 16; 2015/1, s. 19; 2015/2, s. 18; 2016/1, s. 5ff
Schmidt, Ane Cathrine 1991/3, s. 15; 2008/1, s. 3
Schmidt, August, konditor 2013/2, s. 18
Schmidt, Hans 2003/1, s. 9
Schmidt, kammertjener 1994/3, s. 12
Schmidt, prokurator 2012/3, s. 15
Schmidt, skomager 2012/3, s. 15
Schmidt, søofficer 2004/3, s. 5
Schmidten, von, proprietær 2004/3, s. 10
Scholten, Emilie 2012/1, s. 9
Scholten, Hans Rudolph von, borgmester, byfoged, birkedommer 1991/3, s. 13f.; 2013/3, s. 19; 2019/3, s. 5
Scholten, Jost von 2012/1, s. 9
Scholten, Nicoline, oberstinde 2012/1, s. 9
Scholten, Peter von, generalguvernør 2012/1, s. 9
Schondel, Ellen 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12
Schou, Anna Kirstine, født Bruun 1998/1, s. 4f.
Schou, Christian August Servius, lærer 1998/1, s. 19ff.
Schou, drejer 2002/2, s. 3
Schou, fru, Kannikegade 1998/4, s. 8
Schou, Hans, boghandler 1989/3, s. 6
Schou, Marie 2003/3, s. 16
Schou, Søren, glarmester 1998/1, s. 4f.
Schow, branddirektør 1993/2, s. 9; 2015/2, s. 14
Schrader, Stephan 2014/2, s. 5
Schram, Peter, sanger 1993/2, s. 14; 2015/2, s. 13
Schrøder, Adam Anton Frederik, sognepræst 1998/1, s. 4
Schrøder, August Diderich, kroejer 2007/1, s. 3
Schrøder, Carl, keramiker 1991/2, s. 10
Schrøder, Frederik, højskolelærer 1989/3, s. 17
Schrøder, Hein+rich, købmand 1998/4, s. 8; 2001/1, s. 13
Schrøder, Jes, tv-tilrettelægger 2016/2, s. 3
Schrøder, Johannes, sognepræst 1997/4, s. 18
Schrøder, Laurits Karl, statshusmand 1996/1, s. 11
Schulenburg, greve 1999/1, s. 13
Schulin, Catharina Maria, lensgrevinde 1994/4, s. 16
Schulin, J.S., amtmand 1986/2, s. 8; 1990/3, s. 8; 1991/2, s. 6; 1991/4, s. 15; 2014/2, s. 5; 2014/3, s. 18
Schulin, Louise Marie Sophie, komtesse, gift Wedell-Wedellsborg 2017/2, s. 5
Schulin, S.L., greve 1997/2, s. 6
Schultz, J.N., elementarskolelærer 2005/2, s. 7
Schumacher, Cecilia Maria Elisabeth, etatsrådinde 1999/1, s. 14
Schumacher, enk+efrue 2004/3, s. 15
Schuster, Maya, cand.mag. 2014/2, s. 16
Schwartz, løjtnant 2009/3, s. 8
Schweizer, Albert 2010/2, s. 18; 2011/3, s. 10
Schwensen, W., driftsbestyrer 1990/3, s. 7
Schütter, Jørgen, efterforskningschef 2012/3, s. 12
Schæffer 2014/2, s. 11
Schøller, Georg v. kammerjunker 2009/3, s. 5; 2014/3, s. 17
Schøtt, redaktør 2003/4, s. 12
Scocozza, Benito, historiker 1988/1, s. 10
Scott, Agnethe M., oberstinde 1990/3, s. 9ff.; 1991/1, s. 6
Secher, Knud 2013/1, s. 13
Seedorf, overlæge 1995/2, s. 22; 2011/3, s. 4, 6
Seedorff, Hans Hartvig, forfatter 2016/3, s. 3
Sehested, Jørgen, kunstmaler 2021/3, s. 10
Sehestedt, O., adjudant, kammerherre 1993/2, s. 8
Sehring, Anna, fru, tysk flygtning 1993/3, s. 12f.
Seifert, Jørgen, kontorelev 1996/2, s. 6f.
Sejerslev, lærer 2019/2, s. 18
Selch Laursen, Søren, slotsgartner 1992/1, s. 10; 1993/1, s. 2; 1993/2, s. 17; 1994/1, s. 6; 1994/4, s. 2
Selsøe Sørensen, Henrik, lektor 2001/3, s. 3; 2001/4, s. 13; 2003/2, s. 19; 2003/3, s. 3ff.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 17ff.; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16, 18; 2009/1, s. 15; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 12, 17, 18; 2012/1, s. 19, 20; 2012/2, s. 19; 2013/1, s. 19; 2015/1, s. 19; 2018/1, s. 19; 2019/2, s. 17; 2020/1, s. 19
Selsøe Sørensen, Mogens, civilingeniør 2009/1, s. 15; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 13, 16, 19; 2012/1, s. 19; 2013/3, s. 19; 2014/1, s. 18
Sengeløv, Mads 2018/3, s. 14
”Senner”, se Scheibel Nielsen, Hans Henrik
Severin, Christen Rasmussen Carlsen 2019/2, s. 10, 11, 19
Severinsen, fru 1994/4, s. 17
Seymann, blikkenslager 2012/3, s. 15
Siboni, Mona 1995/4, s. 20
Sichlau, politibetjent 1992/3, s. 14
Sielle, Francisca 2003/4, s. 4
Sieverts, Wilhelm, landrat, overborgmester 2013/1, s. 17
Sigurd, Sys, stadsbibliotekar 1996/4, s. 21; 1999/1, s. 22; 2015/1, s. 19
Silberg, Aksel, skatteinspektør 1996/2, s. 6f.; 2004/2, s. 6; 2021/1, s. 4
Simonsen, Axel, maler 2003/4, s. 3
Simonsen, C.B., manufakturhandler 2001/1, s. 13
Simonsen, Jørgen 2010/1, s .9
Simonsen, Jørgen Kjær se Kjær Simonsen, Jørgen
Simonsen, Tove Iben, danselærerinde 2018/3, s. 5
Simony, stiftamtmand 2014/2, s. 5
Sinding, Christian Ludvig, dommerfuldmægtig 1999/2, s. 11ff., 19
Sinding, Christian, sognepræst 1999/2, s. 19
Sivertsen, Jørgen, guldsmedemester 2010/2, s. 3
Sjelberg, Armgard, født Brandt 2002/4, s. 3ff.
Sjelberg, Ejner 2002/4, s. 14
Sjøqvist, Viggo 2003/2, s. 5
Skarø, butikssvend 2004/3, s. 11, 14
Skibssted, Charlotte, landskabsarkitekt 1994/4, s. 4
„Skipper-Ellen“ 1997/2, s. 8
Skjerne, Godtfred, forfatter 2001/4, s. 9
Skjernaa Jacobsen, Lis, lærer 1999/1, s. 3ff.; 2000/2, s. 10ff.; 2001/1, s. 3ff.
Skjernaa, Svend Erik Jacobsen, skovfoged 1999/1, s. 9
Skjoldager 2015/3, s. 6
Skjoldager, Anna, husholdningslærerinde 1991/1, s. 11
Skjoldager, købmand 2019/1, s. 12
Skjoldager, Therese 2015/3, s. 11
Skjøt Jørgensen, Torben, provisor 2011/1, s. 15
Skogstad, Soland, blikkenslagermester 1995/3, s. 7; 1996/2, s. 15; 1996/3, s. 12; 2012/3, s. 15, 16
Skools, Ole, se Nielsen, Ole, tækker, Tulstrup
Skouboe-Svendsen, Erik, malermester 1995/2, s. 23
Skov, Palle 2010/1, s. 18
„Skovfitten“ 2006/2, s. 11
Skovgaard Nielsen, Asger 2000/1, s. 21
Skovgaard Nielsen, Ib 2000/1, s. 21
Skovgaard, Hjalte, billedhugger 1991/2, s. 9, 12
Skovgaard, Joakim, kunstmaler 1995/1, s. 6
Skovgaard, Niels, kunstmaler 1989/2, s. 10; 1989/4, s. 11; 1990/4, s. 7; 1991/2, s. 2; 1991/2, s. 9ff., 17; 1995/3, s. 7; 1996/1, s. 22; 1996/2, s. 13; 2014/2, s. 7
Skovgaard, P.C., kunstmaler 1991/2, s. 13; 1994/3, s. 11; 2002/1, s. 10; 2021/2, s. 3
Skovholm, Birthe, arkivleder 2006/3, s. 20; 2007/1, s. 17
Skovsgaard, politibetjent 2005/1, s. 16; 2012/3, s. 3
Skram, Amalie, forfatterinde 1994/3, s. 7
Skriver, Preben, cand. jur. 2011/1, s. 16
Skytte-Knudsen, Finn, overlærer 2011/1, s. 15
Skytte-Knudsen, fru, lærer 2006/2, s. 4
Skytte-Knudsen, Tove, lærerinde 2011/1, s. 13, 15
Skyum, K., amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19
”Slagter”, se Jensen, Henning
Slebsager, Mikkel 1990/1, s. 9
Slettebo, frk., lærerinde 1993/4, s. 11
Slott Petersen, J. O., fuldmægtig 2011/1, s. 16
Sløjs, madam 2003/2, s. 8
Smidt, Erik, kustode 1998/3, s. 8; 2004/1, s. 8
Smidth, Jørgen, typograf 1990/1, s. 16, 18
Smidth, P.H.C., adjudant, kammerherre, orlogskaptajn 1995/4, s. 9; 2009/3, s. 5, 6, 8, 13, 14; 2014/3, s. 17; 2015/2, s. 10
Smith, Jørgen 2011/1, s. 4
Smith, Jørgen 2012/2, s. 8; 2015/3, s. 17f
Smith, møller 2014/2, s. 11
Smith, prokurator2014/2, s. 11
Smith, propritær 2001/2, s. 9
Smith, skomager 2014/2, s. 11
Snerup Rud, Anne Majken 2005/3, s. 15
Snitker, Hans, lektor 2012/2, s. 3
”Snot Arne”, se Rasmussen, Arne
Sommer, Hanne, tv-speaker 2011/1, s. 16
Sommer, Jørgen Gottberg, provst 1990/2, s. 18
Sommer, Peter Christian Martin, klejnsmedesvend 2019/3, s. 8
Sonne Nielsen, Bent 1995/2, s. 11
Sonne Nielsen, Ivar, malersvend 1995/2, s. 3, 11ff.; 1998/3, s. 13; 1998/4, s. 3ff.
Sonne Nielsen, Kirsten 1995/2, s. 11
Spang, Hendrik, farver 2007/3, s. 7, 11ff.
Spanner, Søren, historiker 1987/1, s. 6
Sparre, bogbinder 2014/2, s. 11
Sparving, købmand 2003/4, s. 12
Sparving, Steen Ole, stud.jur. 2020/1, s. 4
Specht Hansen, bagermester 2006/2, s. 16
„Spetria“, se Arnø, Sophus Petri
Spydstrup, Christoffer, kroejer 1990/1, s. 10f.
Spydstrup, Vibeke 1990/1, s. 10f.
Stagetorn Pedersen, Ove, advokat 2006/2, s. 16
Stagetorn, Merethe, advokat 2006/2, s. 16
Stapel, Chr., forsøgsleder 2005/3, s. 3
Staun, Jesper, arkitekt 1989/1, s. 10, 13
Staunstrup, Erik, fotograf 1990/1, s. 7f.; 2000/4, s. 10
Staunstrup, maler 1996/3, s. 12; 2015/1, s. 14
Staunstrup, Olaf, fotograf 1990/1, s. 7f.; 1990/4, s. 12; 2000/4, s. 10; 2016/1, s. 15
Staunstrup, Thorvald, fotograf 1990/1, s. 7f.; 2000/4, s. 10; 2015/1, s. 17
Steenberg, Jan, dr.phil. 1993/1, s. 15f.; 2006/1, s. 19; 2010/2, s. 15; 2012/2, s. 13
Steensberg, Niels Kristian, lektor 1993/1, s. 17; 2005/3, s. 15
Steenstrup, Johannes, professor 2017/2, s. 10
Steffensen, (ismejeri) 2006/2, s. 8
Stegfeldt, Yngve 2003/3, s. 19
Steglich, Adolph Frederik Julius, isenkræmmer 2019/3, s. 8
Steimle, Anne-Mari 1996/4, s. 21
Steincke, K.K., minister 1994/1, s. 13; 1995/1, s. 10; 2004/2, s. 6
Stemann, Frederikke von 1993/2, s. 16
Stemann, Helga 2017/2, s. 11
Sten, Caroline, husholdningslærerinde 1991/1, s. 11
Stenberdt, Waldemar, forstander, borgmester 1993/3, s. 7; 1995/3, s. 11, 14; 1995/4, s. 22; 2011/3, s. 13; 2016/3, s. 17; 2019/2, s. 18
Stengaard, Niels, udgiver 1999/4, s. 23f.
Stenhøj, Gunnar 2018/2, s. 19
Stenhøj, Leif, danselærer 2018/3, s. 19
Stenhøj, Palle 2018/2, s. 19
Stenhøj, Svend 2018/2, s. 19
Stennicke, Eva, bibliotekar 1999/3, s. 20; 2003/3, s. 18, 2005/3, s. 15
Stensgaard, Dora 1995/4, s. 20
Stensler, Ditlev Fr., organist 1993/2, s. 13; 2015/2, s. 13
Stephan, Jan, fotograf 1988/2, s. 3
Stephensen, politiinspektør 2001/3, s. 4
Stigaard, Anna M. 2004/2, s. 7
Stigaard, bankdirektør 1994/3, s. 17
Stilling, Niels Peter, museumsinspektør 2003/2, s. 9
Stockflet Jørgensen, Torben 2010/3, s. 11
Stockmarr, A., cand.mag. 1992/4, s. 4
Stokholm, Toke, advokat, borgmester 1996/2, s. 16; 2011/1, s. 16
Stokowski 2010/2, s. 18; 2011/3, s. 10
”Store”, se Bartels, Preben
Stouby, Valdemar, statshusmand 1996/1, s. 11
Stramboe 2014/2, s. 10
Strandberg, bordelvært   2013/1, s. 8
Strandberg, Kaj, direktør 2011/1, s. 16
Strindberg, August, forfatter 1996/1, s. 22
Struensee, Johann Friedrich, tysk læge og statsmand 1990/3, s. 9; 1991/1, s. 7; 1996/4, s. 22
Strøm, fru, Trollesminde 1995/2, s. 5
Strømsted, blikkenslager 2014/2, s. 11
Stub, Christen S., slotsprædikant 1996/1, s. 4
Stuckenberg, Viggo, digter 2003/3, s. 16
Stummann, Carl Ferdinand 2019/2, s. 8, 11
Stummann, Charlotte Dorthea 2019/2, s. 7, 10, 19
Stummann, Christina 2019/2, s. 4
Stummann, Friedrich 2019/2, s. 4ff
Stummann, Ida Caroline Emilie 2019/2, s. 4, 8, 11, 19
Stummann, Johan 2019/2, s. 3, 4
Stummann, Johan Frederik 2019/2, s. 7, 10
Stummann, Johann Hinrich 2019/2, s. 3
Stummann, Mathilde Caroline 2019/2, s. 8, 11, 19
Stummann, Peter Vilhelm 2019/2, s. 7, 10
Stummann, Sophie Bolette 2019/2, s. 8, 11
Stummann, Sophus Emil 2019/2, s. 8
Stummann, Sophus Emilius 2019/2, s. 8
Stummann, Therese Christiane 2019/2, s. 8, 11
Stummann, Wiebke 2019/2, s. 4
Stürop, kaptajn 1991/1, s. 6
Stål, Svend, arbejder 1998/4, s. 5
Suendsson, Arfuid, fæstebonde 1993/1, s. 8
Suhr, husjomfru 2004/3, s. 13
Sundberg, Randi 1993/1, s. 3
Sundström, Cay 2012/2, s. 12
Sundstrøm, herreekviperingshandler 2004/1, s. 3
Sundstrøm, købmand 1992/3, s. 12
Surrugue, Stéphanie, journalist 2005/3, s. 20 2006/2, s. 14
Svane, Erling 1998/2, s. 15f.
Svane, Ludvig, skrædder 1997/3, s. 20; 2007/3, s. 6; 2014/2, s. 11
Svane, Marie Elisabeth 1997/3, s. 20
Svanekær, husjomfru 2004/3, s. 5
Svedstrup, Alexander 2012/2, s.19
Svedstrup, Edvard Alexander, forfatter 2005/2, s. 8
”Svend Sejlgarn”, se Pedersen, Svend Andreas Michael
Svendsen, Allan, snedkermester 1990/1, s. 3; 1991/3, s. 3f.
Svendsen, Carl, klejnsmed 2010/2, s. 6
Svendsen, Chr., kommunaldirektør 2004/2, s. 6f.
Svendsen, Chr., murermester 2003/3, s. 15
Svendsen, Eva, (ismejeri) 2006/2, s. 8
Svendsen, Johan Christian, murermester 2010/2, s. 7
Svendsen, kurer 2014/2, s. 11
Svendsen, Laurits 2005/1, s. 14
Svendsen, smed 2015/1, s. 14
Svendsen, N.S., snedkermester 1993/4, s. 7; 1996/1, s. 8, 18
Svendsen, Orla, forsøgsleder 2005/3, s. 3ff.
Svendsen, Troels Paul 2001/3, s. 3
Svensgaard, Kristine, lærerinde 1990/4, s. 6, 10
”Svenner”, se Hansen, Svend Ove
Svensson, Ingelise 2006/2, s. 15
Svenstrup, konsumptionsinspektør 2014/2, s. 9, 11
Swart, Claudius Clavus, kartograf 1993/1, s. 9
Sylvest Andersen, savskærer 2012/1, s. 18
Sylvest Andersen, Verner 2012/1, s. 17; 2013/1, s. 19
Sylvest Jensen, erhvervsflyver, løjtnant 2004/1, s. 12ff.; 2006/2, s. 5; 2017/1, s. 15
Søborg, Henry Lars Sørensen, hotelejer 2018/3, s. 15
Søeberg, Rasmus Christensen, gårdejer, Harløse 2020/3, s. 4
Søeborg, landinspektør 2014/2, s. 8
Søeborg, Birte 2016/1, s. 3
Søeborg, Finn, forfatter 2016/1, s. 3-4
Søeborg, Jytte 2016/1, s. 4
Søll, skrædder 2012/3, s. 15; 2014/2, s. 11
Sølling, Johan Christopher, købmand, kancelliråd 1993/2, s. 8; 1999/4, s. 14; 2013/3, s. 15; 2014/2, s. 8, 11; 2015/2, s. 13
Sølling, Peter, sognepræst 1999/4, s. 4; 2000/3, s. 13; 2002/2, s. 3; 2004/3, s. 10, 17
Søndergård, Grete, køkkenleder 2002/1, s. 3
Søndergaard, Hans H., kirurg 2018/1, s. 15f
Søndergaard, H.C., reservelæge 2012/2, s. 13
Søndergaard, Peder, maskinmester 2013/3, s. 3, 6f
Sønderskov, Annie, restauratør 2016/2, s. 3
Sønderskov, Peter, restauratør 2016/2, s. 3
”Søren”, se Uhrskov, Sven Kristen
Sørensdatter, Anne, gift Hansen 1991/4, s. 8
Sørensdatter, Maren, Kollerød 1997/3, s. 18
Sørensen, (ismejeri) 2006/2, s. 8
Sørensen, A. Mygind, se Mygind Sørensen
Sørensen, Anders 1995/2, s. 18
Sørensen, Anders, snedker 2011/1, s. 9
Sørensen, blikkenslager 2015/1, s. 12
Sørensen, C.Th., militærhistoriker 2006/1, s. 8
Sørensen, Carl 2000/2, s. 17
Sørensen, Christian, hotelejer 1986/2, s. 17
Sørensen, Christian, skræddermester 1995/2, s. 11; 1995/3, s. 15
Sørensen, E. 2012/2, s. 4
Sørensen, Eigil, barn 1996/3, s. 11
Sørensen, Ellen, fru 1998/3, s. 4
Sørensen, Esther Kristian 1997/2, s. 14
Sørensen, Frode 2007/1, s. 10
Sørensen, fru skræddermester Christian 1995/3, s. 21
Sørensen, Gea Kristian, barn 1997/2, s. 14
Sørensen, guldsmed 2012/3, s. 16
Sørensen, Hans 2003/2, s. 14
Sørensen, Hans Peder 2000/2, s. 17
Sørensen, Henrik Selsøe se Selsøe Sørensen, Henrik
Sørensen, Holger, konditor 1994/3, s. 17
Sørensen, Ingeborg 2011/1, s. 9
Sørensen, Inger Kristian, barn 1997/2, s. 14
Sørensen, Jens, bådejer 1993/4, s. 13
Sørensen, Jens, marskandiser 2006/2, s. 12
Sørensen, John Kousgård, se Kousgård Sørensen, John
Sørensen, Jørgen, murermester 1990/1, s. 8
Sørensen, Karen, pige 1995/2, s. 7
Sørensen, Knud, barn 1997/2, s. 14
Sørensen, kolonnechef 2006/3, s. 14
Sørensen, korpsmester 2006/3, s. 14
Sørensen, Kristian, herreekviperingshandler 1997/2, s. 14
Sørensen, Laurits, maskinmester 1998/3, s. 8
Sørensen, Leif 2003/1, s. 16
Sørensen, Louise 2011/2, s. 11, 16
Sørensen, Louise, fru 1995/2, s. 18
Sørensen, lærer 1997/3, s. 13
Sørensen, Margrethe Krogh, bibliotekar 1986/1, s. 9; 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 4, 6; 1989/1, s. 15; 1990/2, s. 12; 1990/3, s. 2, 19; 1991/3, s. 2; 1991/4, s. 18; 1992/2, s. 19; 1992/4, s. 15; 1993/2, s. 3; 1993/3, s. 2; 1994/2, s. 10; 1996/1, s. 3; 1996/4, s. 8, 14f.; 1997/2, s. 23; 1997/4, s. 8; 1998/2, s. 17f.; 1998/4, s. 11; 1999/1, s. 22; 1999/2, s. 22; 1999/4, s. 24; 2000/1, s. 23; 2001/1, s. 9ff., 14; 2001/2, s. 15; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 14; 2004/1, s. 3ff.; 2005/1, s. 3ff.; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2011/1, s. 17
Sørensen, Mary 2003/4, s. 6
Sørensen, Mogens Selsøe se Selsøe Sørensen, Mogens
Sørensen, O., landinspektør 1991/1, s. 17; 2012/1, s. 17
Sørensen, Ole, Græsted 1997/4, s. 10
Sørensen, P., mølleejer 1991/4, s. 16
Sørensen, Peder, skræddermester 2000/2, s. 17
Sørensen, Peter, proprietær 2013/3, s. 19
Sørensen, Poul, „Poeten“ 2001/3, s. 13
Sørensen, Poul, barn 1996/3, s. 11
Sørensen, Ruth Kristian, barn 1997/2, s. 14
Sørensen, skomager 1992/3, s. 12
Sørensen, tandlæge 2011/3, s. 7
Sørensen, Vagn, dreng 2018/2, s. 18
Sørensen, vikar 2000/1, s. 19
Sørensen, William, zoolog 2005/2, s. 7
Saaby Christensen, Henrik, dreng 2018/2, s. 18

 

Tauber, Erik Giørup, rektor 1989/2, s. 4; 2004/3, s. 9; 2005/2, s. 3
Tegner, Rudolph, billedhugger 1996/4, s. 21f.
Teisen, forpagter, Hillerødsholm 2019/2, s. 9
Teisner, Chr. Frederik, exam.jur., konstitueret slotsgartner 1995/3, s. 4; 2014/3, s. 15
Terkelsen, Oswald, bogtrykker 2002/2, s. 14
Termansen, Niels Jokum, tegner 1997/3, s. 14
Thage, Gunnar, driftsbestyrer 2011/3, s. 6
Theiste, Magnus 1999/2, s. 8
Thellefsen, Aage, lektor 2001/3, s. 11, 15
„Thepotten“ 1991/4, s. 18; 1993/4, s. 14
Thiele, instrumentmager 2004/3, s. 13
Thiele, J.M., bibliotekar, forfatter, sekretær ved Kunstakademiet 2009/3, s. 5
Thomassen, Anna 2008/1, s. 12
Thomassen, Carl 2008/1, s. 14
Thomassen, Karl Wilhelm, gartner 2008/1, s. 12
Thomassen, Knud Aage 2008/1, s. 12ff.
Thomassen, Peer, jernbanehistoriker 1991/4, s. 18
Thomassen, Peter Johannes, postpakmester 2008/1, s. 13f.
Thomassen, Svend Aage 2008/1, s. 14
Thomassen, Thomas 2008/1, s. 12
Thomsen, Bent 2000/1, s. 21
Thomsen, Børge Kofoed, forvalter 1996/4, s.19 ; 1997/1, s. 22; 1997/2, s. 22
Thomsen, Carl Florian, arkitekt 2006/1, s. 9
Thomsen, Carl, cykelhandler 1993/4, s. 12; 2012/3, s. 6
Thomsen, Erik 1994/4, s. 13
Thomsen, fragtmand 2002/4, s. 12
Thomsen, Hans Christian, bager 1993/4, s. 12
Thomsen, Hans Jørgen Buhl, direktør 1989/1, s. 14
Thomsen, Henriette 1988/1, s. 14
Thomsen, Hilmer, købmand 1994/2, s. 18f.; 1994/4, s. 13; 2005/1, s. 6; 2006/2, s. 7
Thomsen, Jørgen 2000/1, s. 21
Thomsen, Jørgen, arkitekt 1994/4, s. 4
Thomsen, Mengel, bankdirektør 1994/3, s. 17
Thomsen, musiklærer, Helsingør 2016/1, s. 16
Thomsen, Peder, høker 2014/2, s. 11
Thomsen, Poul, tv-mand 1997/4, s. 18
Thomsen, Søren, rytter 1997/4, s. 6
Thomsen, Tove 2000/1, s. 21
Thomsen, Ulla 1994/4, s. 13; 2006/2, s. 13
Thomsen, værkstedsassistent 2006/3, s. 14
”Thor”, se Poulsen, Jørgen
Thormann, Niels Henrik, kirkegårdsinspektør 1995/3, s. 8
Thorngreen, Arne, malermester 2004/2, s. 7; 2015/1, s. 7
Thorsen, Christian Frederik, købmand 2012/3, s. 14; 2014/2, s. 11
Thorsen, D., grundejer 2007/3, s. 9
Thorsen, købmand 2008/2, s. 16
Thorsen-Nørgaard, slagteridirektør 2004/1, s. 9
Thorup, dyrlæge 1997/2, s. 11
Thorup, Harriet 1999/3, s. 17
Thorup, Kirsten, forfatter 1994/3, s. 7
Thorvildsen, Alma Emilie, f. Mortensen, skolehjemsleder 1996/1, s. 7f., 18ff.
Thorvildsen, Arne Døcker, dommerfuldmægtig 1996/1, s. 7
Thorvildsen, Gudrun, fysioterapeut 1996/1, s. 7f., 18ff.
Thrige, Thomas B. 1990/1, s. 6
Thule, Jens Peter, postmester 1996/2, s. 10
Thurah, Laurids Lauridsen de, hofbygmester 1993/1, s. 12; 1999/2, s. 6; 2007/2, s. 4
Thyboe, assistent 2014/2, s. 11
Thye Jacobsen, Otto, murermester 2001/4, s. 11
Thye-Jein, Kirsten 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 4, 7; 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12; 1992/2, s. 18; 1994/2, s. 10; 1994/1, s. 6; 2005/1, s. 13
Thygesen Poulsen, P. 2004/2, s. 7
Thygesen, K., farver 2001/1, s. 13
Thygesen, Vita, født Borch 2004/3, s. 3
Thygesen-Poulsen, malermester 2015/1, s. 12f
Thyra, prinsesse 1998/4, s. 15; 2012/2, s. 16, 17; 2018/2, s. 13
Thaarup, Thomas, forfatter 2000/3, s. 7
Tielke, kateket, se Tietcken, August
Tietcken, August, kateket 2004/3, s. 10
Tietgen, C.F., industrimand 1987/2, s. 18; 1989/2, s. 6; 1991/2, s. 11f.; 1992/2, s. 12, 16f.; 1992/3, s. 18; 1993/1, s. 18; 1995/1, s. 21; 1996/1, s. 6, 9; 1998/2, s. 5; 1999/2, s. 10; 2003/3, s. 18; 2005/2, s. 18; 2005/3, s. 5; 2012/3, s. 17; 2017/2, s. 9; 2019/2, s. 8
Tietgen, Laura 1991/2, s. 11f.; 1996/1, s. 6
Tietke, A.J., førstelærer 1999/4, s. 4
Tillisch, F.F., indenrigsminister 2021/2, s. 11
Tillitze, Johannes Nielsen, maler 2003/4, s. 3, 11ff.
Timmermann, Kaj, orkesterleder 2021/3, s. 15
Tjagvad, Annelise, født Heise 2002/1, s. 13
Tofte, Hans, boghandler 1989/2, s. 3ff.; 2012/2, s, 5
Tofte, Jesper 2001/4, s. 12
Toftegård Madsen, købmand 2006/2, s. 7
Toksvig, Lars, skovrider 1996/2, s. 21; 1998/4, s. 21; 2006/2, s. 17; 2007/1, s. 17
”Tom”, se Truelsen, Elith Bjørn Aage
”Tom Hill”, forfatterinde se Brunés, Karen
Topsøe, sognepræst 2013/1, s. 4
Topsøe-Jensen, Torben 1991/4, s. 19; 1995/1, s. 21
Torbensen, Peder 2000/4, s. 8
Tortzen, Christian, lektor   2012/2, s. 8; 2012/3, s. 19
Tortzen, Niels-Jørgen 2001/3, s. 3
Tortzen, Tue, byrådsmedlem 2001/3, s. 3; 2001/4, s. 14; 2015/2, s. 19; 2021/2, s. 18
Tortzen, Vibeke Dilling, bibliotekar 2010/3, s. 17; 2011/1, s. 20; 2011/3, s. 3ff; 2012/1, s. 19; 2014/2, s. 17-19
„Tosse-Hans“, se Nielsen, Hans, karetmager, Gadevang
Toxværd, Axel, amtsrådsmedlem 1994/4, s. 19
Trampedach, Kurt, kunstmaler 2009/1, s. 11
Trap, J.P., kabinetssekretær 1990/1, s. 11; 1993/2, s. 16; 1994/3, s. 13; 1995/4, s. 8; 2001/4, s. 7; 2009/3, s. 3, 5, 14; 2014/3, s. 16ff; 2021/2, s. 9
Treschow, Herman Gerhard, amtmand 1996/2, s. 14; 1999/2, s. 13f.; 2004/3, s. 11
Treschow, Niels, rektor 2001/1, s. 14
Tribini, „professor“ 1987/2, s. 17
Trier, sygehuslæge 2018/1, s. 14, 16
„Trine Klokker“ 1997/2, s. 8
Trojel, Chr., adjunkt 1989/3, s. 4
Trojel, Poul 2014/2, s. 16
Trolle, Erik 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13
Trolle, Herluf 1992/4, s. 18; 2005/2, s. 16; 2017/1, s. 14
Tronnier, drejer 2014/2, s. 10
Truelsen, Elith Bjørn Aage, bogholder, modstandsmand (”Tom”) 1986/2, s. 12; 1989/4, s. 2; 1990/1, s. 18; 1995/1, s. 22; 1996/4, s. 22; 2010/2, s. 13ff; 2011/1, s. 4, 6; 2011/2, s. 11; 2012/1, s. 19; 2012/2, s. 9, 11; 2013/2, s. 18; 2020/1, s. 4; 2020/1, s. 4
Truelsen, Gerda 2010/2, s. 15; 2011/1, s. 4
Tryde, C.C., urtekræmmer 2002/2, s. 8
Tublin, Leon Djuvert, se Pedersen, Leon Djuvert
Tuxen, Carl 2005/2, s. 7
Tuxen, Lauritz, kunstmaler 2019/2, s. 14
Tved, Jørgen 2010/1, s. 17-18.
Tvede, grosserer, Helsingør 1987/2, s. 11
Tvermoes, Anna, født Munthe af Morgenstierne 2002/4, s. 5
Tvermoes, general 2002/4, s. 4
Tvies, Laurids, lektor 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 8
Tybjerg, Henrik, dreng 2018/2, s. 19
Türck, Sven, fotograf 2016/3, s. 2, 15
“Tyroler-Ferdinand” se Petersen, Johan Ferdinand
Tønsberg, Jeppe, arkivleder 1991/1, s. 8

Uhrskov, Anders, forfatter, højskolelærer, bibliotekar, lokalhistoriker 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 4; 1989/2, s. 3ff.; 1989/2, s. 12; 1989/3, s. 7, 16; 1989/4, s. 12; 1990/1, s. 9; 1992/2, s. 18; 1992/4, s. 16; 1996/1, s. 3; 1996/2, s. 22; 1996/4, s. 21; 1998/3, s. 21; 1999/2, s. 10; 2000/2, s. 14; 2000/4, s. 4; 2001/4, s. 11; 2003/3, s. 16; 2004/2, s. 5; 2007/1, s. 18; 2012/3, s. 19; 2014/1, s. 6, s. 9; 2014/1, s. 12
Uhrskov, Anne Marie 2012/3, s. 19
Uhrskov, Else, lærerinde 1989/3, s. 16ff.
Uhrskov, Jens 2012/3, s. 19
Uhrskov, Sven Kristen (”Søren”), disponent, modstandsmand 2012/2, s. 3; 2012/3, s. 19; 2020/1, s. 6
Uldall, Johan Frederik, løjtnant 2004/3, s. 20
Ulff-Møller, Kate 1994/4, s. 22; 1997/4, s. 18; 1998/4, s. 21
Ullersted, Kirsten 2001/3, s. 3
Ulrich, Dida, amtmandinde 1994/1, s. 11
Ulrich, G.H.J. 2002/2, s. 6
Ulrich, Kay, amtmand 1994/1, s. 10f., 13; 1994/2, s. 8; 1994/4, s. 19; 1995/1, s. 14, 17; 1998/3, s. 13
Ulrich, læge 2002/4, s. 12
Ulrich, proprietær 2002/4, s. 11
Ulrich, Steen 2002/4, s. 12
Ulrich, Tulle 2002/4, s. 12
Undén, instrumentmager 1998/3, s. 12
Ussing, Abigail Marie 2000/3, s. 13
Ussing, Tage Algreen 2004/3, s. 9
Utke, Hans Christian, sognepræst 1990/2, s. 18
Utzon, Jørn, arkitekt 1998/4, s. 21; 2007/3, s. 18
Utzon, Kim, arkitekt 2007/3, s. 18

Vadstrup, Søren, arkitekt 2005/3, s. 20
Valbye, Ole A. 2008/2, s. 16
Valdemar 1., konge 1991/3, s. 17
Valentin, Poul 2006/2, s. 9
Vallentin, sadelmager 2014/2, s. 11
Vallø, Nils, dreng 2016/3, s. 15
Vasstrøm, Annette, mag.art. 1989/1, s. 4
Vedderlien, Jeanette 2004/3, s. 11
Veibel Neergaard, Jens, se Neergaard, Jens Veibel
Vejlby, Hans, ladefoged 2001/2, s. 7
Velde, van der, forfatter 1995/1, s. 12
Velschow, Johanne, fru 1995/1, s. 5
Velschow, Hans Christian, lektor 2001/3, s. 9: 2014/2, s. 16
Vendeldorf, Allan, foredragsholder 2021/2, s. 19
Vendeltoft, O.P. 1988/2, s. 8f.
Vergo, John, dreng 2018/2, s. 19
Verstege, Bjørn, cand. pæd. 1986/1, s. 3ff., 9; 1986/2, s. 3ff.; 1987/1, s. 3ff.; 1987/2, s. 3ff..; 1888/1, s. 5ff.; 1988/2, s. 9; 1989/2, s. 3ff.; 1990/1, s. 2, 8, 15ff.; 1990/2, s. 2, 8; 1990/4, s. 2, 15f.; 1991/1, s. 2; 1995/4, s. 22; 1996/1, s. 3; 2008/1, s. 16f.; 2008/3, s. 20; 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16; 2010/3, s. 18
Vial, Antoine, køkkenmester 1993/2, s. 11
Viborg, Erik, professor 1999/2, s. 8
Viby, Marguerite, skuespiller 2002/2, s. 12; 2003/2, s. 5
Viehe, C.V., kunstmaler 1998/1, s. 6
Viggo, prins 2007/2, s. 9
Vilhelm, abbed 1995/4, s. 18
Vilhelmine, dronning 1995/, s. 4
Vilhelmine Maria, prinsesse 2001/4, s. 9
Vilhelmsen, Morten Larsen, værtshusholder 2020/3, s. 4
Vimtrup, J. Poulsen, højskoleforstander 1990/3, s. 3
Vincentsen, Bent, lektor 2001/3, s. 11
Vind, Else Marie 2010/2, s. 10
Vind, Ole, højskolelærer 1994/1, s. 5; 1995/4, s. 21
Vindelboe, Grethe 1996/3, s. 18f.
Vinholt, Birgit 2021/2, s. 19
Vinzents, frøken, afdelingssygeplejerske 2018/1, s. 13, 16
Vistesen, Hans Nyrup, byrådssekretær 2004/2, s. 3ff.; 2004/1, s. 10; 2007/2, s. 5
Vistisen, Lars, barn 1996/3, s. 13
Vium, Niels 2002/4, s. 15
Voigt, kunstdrejer 1998/4, s. 15
Voigt, Jacobine, gift Adolph 1997/4, s. 13
Voigt, Johanne Sofie Frederikke, gift Rathsach, se Rathsach, Johanne Sofie Frederikke.
Volsted, malermester 1997/3, s. 20; 2009/3, s. 13; 2014/2, s. 11
Vosbein, Johan Julius, boghandler, fabrikant 1989/3, s. 3f.; 1996/3, s. 6; 2004/3, s. 13; 2005/1, s. 18; 2014/2, s. 8
Vosbein, Nathalia 1989/3, s. 4

Wadum, konsumptionsbetjent 2012/3, s. 15
Wagner, Alf 2002/2, s. 13
Wagner, Børge, musiker, dirigent 1993/3, s. 5; 2002/2, s. 13f.; 2011/1, s. 16; 2021/3, s. 8
Wajman, arkitekt 1993/4, s. 4
Walmsley, Ruby Marshall 1996/1, s. 22
Waltz, J.R., skuespiller 2014/1, s. 4
Warnøe, bagermester 1995/2, s. 9; 1998/3, s. 3
Wassard, Erik, forfatter 1999/4, s. 24
Weber, Anders, skipper 2000/4, s. 7
Weber, Lennart, journalist, byrådsmedlem 1999/3, s. 22; 1999/4, s. 25; 2001/4, s. 13; 2009/1, s. 20; 2010/1, s. 16; 2011/3, s. 19; 2012/3, s. 19; 2013/1, s. 19, 20; 2014/1, s. 19; 2015/2, s. 18
Wecker, Johan Friedrich 1989/1, s. 2
Wedderkopp, Julius, falckredder 2021/3, s. 14
Wedel, Johan Peter, sognepræst 1998/1, s. 5
Wedel, Nissenius Pedersen, degn 1998/1, s. 12
Wedell-Neergaard, Joachim 2006/1, s. 7; 2017/2, s. 7
Wedell-Wedellsborg, baronesser 1986/2, s. 8; 1991/4, s. 13, 15; 1995/1, s. 5
Wedell-Wedellsborg, Charlotte 2017/2, s. 7
Wedell-Wedellsborg, Elisabeth, baronesse 2020/2, s. 3
Wedell-Wedellsborg, F.J., baron
2020/2, s. 3
Wedell-Wedellsborg, Fernanda, baronesse 2020/2, s. 3
Wedell-Wedellsborg, fru, baronesse 1995/1, s. 5
Wedell-Wedellsborg, Gregersine, baronesse 2020/2, s. 3
Wedell-Wedellsborg, Julie, baronesse 2020/2, s. 3
Wedell-Wedellsborg, Karl 2006/1, s. 7, 15; 2012/1, s. 11; 2017/2, s. 7
Wedell-Wedellsborg, Louise, baronesse 2020/2, s. 3
Wedell-Wedellsborg, Ludvig, baron, skovrider 1990/2, s. 17; 1991/4, s. 13; 1995/1, s. 6; 1998/3, s. 3; 2006/1, s. 7; 2011/3, s. 4; 2017/2, s. 7
Wedell-Wedellsborg, Marie, se Holck, Marie
Wedell-Wedellsborg, Rudolphine, baronesse 2020/2, s. 3
Wedell-Wedellsborg, Sophie Hedevig 2017/2, s. 7
Wedell-Wedellsborg, Vilhelm Ferdinand, amtmand, baron 2017/2, s. 5ff
Wegener, Karen, skuespiller 1994/3, s. 7
Weibye, J., fragtmand 2014/2, s. 11
Weie, Edvard, maler 2019/2, s. 16
Weilbach, Johan Philip, fabrikant 2010/1, s. 5
Weisner, cand.theol. 2004/3, s. 4, 15f.
Weitzmann, Carl Johan, fabrikant 1989/4, s. 13; 2001/1, s. 13; 2003/4, s. 12; 2011/3, s. 19
Weitzmann, Christian Ludvig, kancelliråd 1986/2, s. 16; 2001/1, s. 13
Weitzmann, J.T., sekretær 1990/3, s. 4
Wengel, Frederik, apoteker 2014/3, s. 18f; 2015/2, s. 16
Wennicke, Christian Ludvig, brændevinsbrænder 2012/3, s. 14
Werchmeister, Karen 2011/3, s. 18
Werner, Florentine, huslærerinde 2015/3, s. 11
Wesenberg-Lund, Carl J., professor 1994/4, s. 21; 1995/3, s. 7f., 10; 2003/3, s. 19; 2004/2, s. 5; 2005/2, s. 9f.
Wessel, Caspar, kartograf 1993/1, s. 11ff.
Wessel, Johan Herman, digter 1993/1, s. 12f.
Wessel, Ole, kartograf 1993/1, s. 12
Wessely, Jane, scenograf 1988/2, s. 5
Westberg, frøken 2012/3, s. 16
Westengaard, Erik, registrator 1994/3, s. 6
Westenholz, Mary Bess 2010/1, s. 17
Westenholz, Thomas 2018/2, s. 11
Westergaard, Jack G. cand. polit. 2013/1, s. 14, 16
Westermann, G. overlærer 2011/1, s. 16
Westman, Inge Lise 2001/3, s. 3
Weyse, C.E.F., komponist 2007/2, s. 17
Wiberg, Søren, boghandler 2005/1, s. 17
Wichmann, Peter, værkfører 2010/1, s. 5
Widding, Søren 1996/1, s. 22; 1996/4, s. 22; 1997/4, s. 18
Wied, Gustav, forfatter 1996/1, s. 22
Wiehe, Frederik Wilhelm, dr.phil. 2005/2, s. 4
Wielandt, Erik 1994/4, s. 22; 1996/4, s. 22
Wielandt, Aage 1994/4, s. 22
Wigh-Thomsen, Einar 2020/1, s. 11
Wiinblad, Flemming, slotsforvalter, cand.jur., 2017/3, s. 8
Wiinholt, Jacob Nielsen, musiklærer, stadsmusikant 1998/1, s. 6f.
Wilcke, Birger, jernbanehistoriker 1992/4, s. 22
Wildt, bager 2006/2, s. 8
Wilhelm, landgreve af Hessen 2014/2, s. 5
Wilhelm 2., kejser 1998/4, s. 15; 2012/2, s. 15, 17; 2013/1, s. 19; 2017/2, s. 11
Wilhelmsen, Niels, sadelmagerlærling 1998/2, s. 3
Will, Flemming, korsanger 2017/1, s. 9
Willemoes, Niels Peter Vilhelm, distriktslæge 2013/3, s. 19
Willemsen, grundejer 2007/3, s. 9
Willerup, F.C., købmand 1997/1, s. 3; 1997/2, s. 8
Willerup, Jørgen 2010/3, s. 5
Willumsen, høker 2014/2, s. 11
Willumsen, Ib, malermester 2015/1, s. 5-18
Willumsen, Peder, gårdejer 1992/2, s. 12
Willumsen, snedkermester 2014/2, s. 8, 11
Wils, Esther 2006/2, s. 15
Wilsbech, A.B., godsejer, landmåler 1990/2, s. 19; 1992/2, s. 12
Wimmer, frk., gift Boisen 2001/3, s. 9
Wimmer, Harald Charles Hugo, sagfører, branddirektør 2013/3, s. 19; 2020/3, s. 7
Wimpfen, Friderich Ferdinand Franz von, forstjunker 2004/3, s. 19
Windekilde, Carl Ludvig 2013/1 s. 6
Winding, Anna Marie, født Mandix 2000/3, s. 4
Winding, Knud, apoteker 1992/3, s. 6; 2000/3, s. 4
Windum, vognmand 2020/1, s. 9
Wineken, købmand 2004/3, s. 8; 2010/2, s. 3; 2014/2, s. 8, 11
Winkel, godsejer 2002/4, s. 11
Winkler, Bernt 2000/3, s. 4
Winther, Christian, digter 1999/1, s. 8
Winther, Geert, politiker 2012/1, s. 9
Wisch, Mathias, hospitalsforstander, postmester 1996/2, s. 10
With, Georg Christian, stutmester 1999/2, s. 10
Witt, Erna, se Rasmussen, Erna
Witt, Max 1998/1, s. 13ff.
Witt, Søren, arkitekt 1992/3, s. 5
Wiuff, Tage, distriktstoldchef 1996/2, s. 23; 1997/2, s. 23; 1998/2, s. 17; 1999/2, s. 22; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 17; 2010/3, s. 4
Wivel, H.C., bogbinder 1998/2, s. 3
Wivel, N.P. forfatter 2012/1, s. 20
Wivel, Niels, tegner 2021/2, s. 14
Wiwel, C. kontorist 2011/3, s. 18
Wodskou, Peter 2013/1, s. 3
Wodskov, Georg Marinus Hoff, prokurator 2019/3, s. 11
Wold, Susse, skuespiller 2002/2, s. 12; 2011/1, s. 14, 16
Woldbye, lærer 2006/2, s. 4
Wolff, E., oberst 1990/3, s. 8; 1991/2, s. 7
Wolsted, Lars Christophersen, malermester 2007/3, s. 7, 11, 13; 2008/2, s. 7; 2016/3, s. 11
Worm, Christen, biskop 1997/1, s. 16
Worsøe, Hans H., forfatter 1997/4, s. 17
Worsaae, J.J.A., arkæolog 2001/4, s. 7; 2006/1, s. 9, 11; 2017/2, s. 6
Wrangel, Friedrich von, general 2013/3, s. 12
Wulff, Henriette 2014/2, s. 11
 

Young, Eduard, kunstmaler 1993/2, s. 11; 2015/2, s. 16
Young, Friedrich, sanger 1993/2, s. 11; 2015/2, s. 16

Zachariae, Francis James, grosserer 2011/2, s. 10; 2012/3, s. 20; 2019/1, s. 18
Zachariae, Frederik Carl Christian, byfoged 2020/3, s. 4, 7
Zachariae, Olaf 1995/1, s. 21
Zacho, Christian, kunstmaler 1991/2, s. 14
Zahle, C. Th., justitsminister 2013/1, s. 17
Zahlmann, Carl, dommer, borgmester 1986/2, s. 16; 1991/2, s. 6; 1995/3, s. 6f.; 1996/1, s. 19; 1998/4, s. 7; 1999/2, s. 21; 2004/2, s. 4
Zeltner, Johan Theodor 2014/1, s. 2-3
Zinklar, Finn, forfatter 1997/4, s. 18
Zinn, søløjtnant 2004/3, s. 6
Zorn, Anders, kunstmaler 2006/1, s. 8
Zwingmann, Chr., arkitekt 1996/1, s. 5f.

„Ærbødigst“, se Barfoed, Viggo

Ødum, Hugo, lærer 2001/3, s. 3
Øllgaard, F.A.M., birkedommer 2012/2, s. 17
Ølsted, Rita 2006/2, s. 13
„Øregejl“, se Jensen, Erik
Ørn, Knud, rektor 1998/1, s. 8, 10
Ørnskjold, fru 1994/4, s. 17; 1995/1, s. 18
Ørsleff, Hans Christian, kammerråd, købmand og brændevinsbrænder 1993/2, s. 8; 2007/3, s. 7ff.; 2008/2, s. 5, 9; 2014/2, s. 8, 11
Ørsted, Andrea Christiane 2003/4, s. 4
Ørsted, Frederik Christian 2000/4, s. 3
Ørsted, Mathilde 2021/2, s. 9
Østergaard, husejer 2014/2, s. 14
Østergaard, Jesper, dreng 2018/2, s. 17
Østergaard, lektor 2001/3, s. 9
Østergaard, købmand 2002/4, s. 12
Østergaard, postmester 2002/2, s. 16
Østergaard, smed 1991/4, s. 17
Østergaard, Henny 2006/2, s. 15
Østergaard, Jens 2010/1, s. 18
Østergaard, L.M.S., befalingsmand, sygehusinspektør 2008/2, s. 14; 2010/2, s. 8
Østergaard, Tove 2006/2, s. 13
Østrup, Ebba, fru 1994/1, s. 17
Østrup, Frederik Louis, pastor 1994/1, s. 17
Østrup, Inga 1993/4, s. 19ff.; 1994/1, s. 15ff.
Østrup, Peer, ingeniør 1994/1, s. 17

Aaberg, Carl, overlæge 1994/2, s. 7; 2011/1, s. 16
Aabye, købmand 2007/3, s. 11; 2009/3, s. 12; 2019/3, s. 8
Aabye, malermester 1997/2, s. 12; 2009/1, s. 3
Aabye, Carl Christian Bie 2008/3, s. 13
Aabye, Chr., bankdirektør 1990/3, s. 7
Aabye, J.S., købmand 2008/3, s. 12ff.; 2014/2, s. 8, 11
Aabye, N. 2014/2, s. 11
Aabye, Peder Royen, købmand 2008/3, s. 13
Aaen, Hans, lektor 2001/3, s.18f.
Aage (Skansebageren), 2019/1, s. 8f
Aagesen, Karin, født Frederiksen 1993/3, s. 3ff.
Aagesen, Sigfred, slagtermester, møbelhandler 2021/1, s. 3ff
Aagaard, Annette 1996/1, s. 22
Aagaard, Axeline Barbara, født Pingel 2004/3, s. 25
Aagaard, Rasmus, præst 2004/3, s. 25
Åkesson, Per, skræddersvend 2019/3, s. 5ff
Aakjær, Jeppe, digter 2003/3, s. 16; 2014/1, s. 12
Aarup, Tage 2013/2, s. 11
Aarøe, Iver Christian, byfoged, birkedommer 1997/3, s. 17ff.; 1998/2, s. 14; 1998/4, s. 16f.; 1999/1, s. 11; 1999/2, s. 12; 1999/3, s. 5; 2004/3, s. 11
Aaskilde, Erling 1999/2, s. 22; 2001/2, s. 14f.; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 11ff.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 20; 2006/3, s. 4ff.; 2007/1, s. 17