Forfatterarkiv: John Pontoppidan

Diverse

Diverse Et mobilt hollandsk gadeorgel kunne ses i Hillerøds gader i 1975 – her fotograferet på Torvet og i Slotsgade ud for ”Irma”, Slotsgade 33. Tak til Birgit Vinholt Hansen.

Diverse
Et mobilt hollandsk gadeorgel kunne ses i Hillerøds gader i 1975 – her fotograferet på Torvet og i Slotsgade ud for ”Irma”, Slotsgade 33. Tak til Birgit Vinholt Hansen.

vandorgel

Søndre Jernbanevej

I daglig tale kaldes vejen Søndre Banevej og skrives ofte ”Sdr. Banevej”. Omkring år 1800 var vejen den første del af den gamle Københavnsvej (i modsætning til ”Kongevejen”). I forbindelse med åbningen af Nordbanen i 1864, blev vejen som Søndre Banevej videreført hen til stationen, mens den nyanlagte vej nord om kirkegården blev kaldt Nordre Banevej. Ejendommen ”Hostruphus” på hjørnet af Hostrupsvej og Søndre Banevej er fra 1938-39, mens ”Trekanten” overfor på Søndre Banevej er fra tidligere i 1930’erne. Fotografiet med hestevognen må være fra ca. 1935. Tak til Birgit Vinholt Hansen.

I daglig tale kaldes vejen Søndre Banevej og skrives ofte ”Sdr. Banevej”. Omkring år 1800 var vejen den første del af den gamle Københavnsvej (i modsætning til ”Kongevejen”). I forbindelse med åbningen af Nordbanen i 1864, blev vejen som Søndre Banevej videreført hen til stationen, mens den nyanlagte vej nord om kirkegården blev kaldt Nordre Banevej. Ejendommen ”Hostruphus” på hjørnet af Hostrupsvej og Søndre Banevej er fra 1938-39, mens ”Trekanten” overfor på Søndre Banevej er fra tidligere i 1930’erne. Fotografiet med hestevognen må være fra ca. 1935. Tak til Birgit Vinholt Hansen.

2023-09-21
Tidligere bestyrelsesmedlem, Mogens Hansen (MH) , lægger til denne historie, at han kender kusken som Jørgen Krogh, der boede Langesvej  31, og Jørgen var gennem mange år fast kusk på denne, Nordstens hestevogn. MH var i sin barndom meget bevidst om dette ikon i bybilledet, fordi det var en væsentlig del af livet i byen beskæftiget med at flytte maskiner fra Nordsten til Stationen. På billedet er hestevognen lastet med dele til Nordstens berømte tærskeværk. MH gik i skole med sønnen, som ligesom faren hed Jørgen, og han var født i 1937. MH tidssætter billedet til før 1938.

Forbryderen Ole Kollerød

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Som annonceret i medlemsblad 3, 2017, afholdes ordinær generalforsamling

mandag den 5. marts 2018, kl. 19.00,

i Kedelhuset, lokale 2, Fredensvej 12, Hillerød.

Dagsorden ifølge vedtægterne, herunder et punkt med forslag til følgende ændring af vedtægterne:

§2

Folkemuseet – ændres til: Museum Nordsjælland, Hillerød

§3

Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Optagelse sker ved henvendelse til kassereren. Hvert medlemskab giver ret til en stemme for den, hvis navn er anført i medlemslisten. Medlemmernes husstand har ret til at deltage i møder, udflugter og andre af foreningens arrangementer.

Forslag til ændring:

Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Optagelse sker ved henvendelse til kassereren. Hvert medlemskab giver ret til 1 stemme. Et husstandsmedlemskab giver også ret til 1 stemme.

Efter generalforsamlingen fortæller Asger Berg om forbryderen Ole Kollerøds tilknytning til Hillerød.

Ole Kollerød