Forfatterarkiv: Finn Hillmose

Arrangementer 2017

 

 Foredraget “The Big Battle of Gribskov”

Mogens Hansen (6).mail

Mogens Hansen beretter. Foto: Finn Hillmose.

Mogens Hansens foredrag ”The Big Battle of Gribskov
– Kampen ved Kulsvierstenen 21. april 1945”  blev overværet af en så stor
medlemsskare, at Kedelhuset var totalt fyldt.
Ved samme lejlighed præsenterede foreningen Mogens Hansens nye udgivelse
”Den store Gestapo-razzia i Hillerød den 22. november 1944.”
Bogen kan købes i Bog & Idé i Slotsarkaderne for 129,95 kr. ”

Hæfte (3)

Der var kø for at købe og få Mogens Hansens bog med personlig hilsen. Foto: Finn Hillmose

Der var kø for at købe og få Mogens Hansens bog ”Den store Gestapo-razzia i Hillerød den 22. november 1944.” med personlig hilsen af forfatteren. Foto: Finn Hillmose

 

 

___________________________________________

 

Kent A. Hansen 2017 (1)hj-side

Kent A. Hansen ved sit billed-foredrag. Foto: Finn Hillmose

En tur gennem det gamle Hillerød

Efter generalforsamlingen den 8. marts 2017 holdt Kent A. Hansen sit billedforedrag ”En tur gennem det gamle Hillerød”. Det blev en morsom og nostalgisk byvandring, hvor vi på halvanden time nåede fra Tikanten ned gennem byen til Slotsgade. De flere hundrede billeder fra forskellige perioder satte mange tanker i gang, og til vores glæde lovede Kent Hansen at fortsætte turen til efteråret, så vi kan nå helt ud til Nyhuse.

 

Indelukket ved Frederiksborg Slot

Et ”Indelukke” er et område, der er omgivet af hegn eller gærder, så dyr kan græsse uden at løbe bort. Indelukket i Frederiksborg Slotshave er i dag navnet for anlægget vest for Rendelæggerbakken. Med sine fritvoksende skovpartier, store græsflader, damme, kanaler og snoede stier – og med Badstuen, Christian den Fjerdes sten og Louises Ø – er Indelukket et populært modstykke til den strengt anlagte Barokhave øst for Rendelæggerbakken.

Postkortene er fra Henrik Selsøe Sørensens samling. Copyright: Selsøe.
Klik på billedet for at forstørre.

 

1906

1906

1909

1909

1910

1910

1910. Farvelagt.

1910. Farvelagt.

1910

1910

1915

1915

1923

1923

 

 

 

Hillerød-kalenderen 2017

forside-2017

Køb årets “Hillerød-kalenderen” 2017
Pris: 110 kr.
Købes i Bog & Idé i Slotsarkaderne, Hillerød.

Hver måned vises et gammelt billede fra byen i ”mands minde”, det vil sige 1950-1975, med en lille forklaring og et ledsagende nutidsbillede. Fra bestyrelsen er det Eva Holm-Nielsen, Henrik Selsøe Sørensen og undertegnede, der står bag, og John Jessen Hansen har fotograferet forsidebilledet.

Alle fotografierne er i år lånt fra Museum Nordsjællands righoldige samling, som de frivillige fra Alsønderup-Tjæreby har hjulpet med indskanne. Endnu en gang får man bekræftet, hvordan gadebilledet ændrer sig inden for en generation eller to, og hvis man går på opdagelse i motiverne, lægger man også mærke til ændringerne i trafikken, skiltningen, folks beklædning og meget mere.

Som sædvanlig har vores gode sponsorer støttet udgivelsen af Hillerød-Kalenderen.

Frederiksværksbanens gamle station

Frederiksværkbanens Lokalstation lå ved Trollesvej. Den var i brug indtil linjeføringen fra Hillerød Station imod Frederiksværk blev omlagt i 1950. Den oprindelige Hillerød-Frederiksværk Jernbane, åbnet 31. maj 1897, gik via Freerslev Hegn og Harløse, mens den efter omlægningen førtes via Gørløse. Videreførelsen af Frederiksværkbanen til Hundested skete i 1916.

Postkortene er fra Henrik Selsøe Sørensens samling. Copyright: Selsøe.
Klik på billedet for at forstørre.

Frederiksværk banen.2
Udg. Hillerød Kontantforretning, sendt 1909
Frederiksværk banen.1
Foto: Frede Hansen, udg. P.H., sendt 1914

Et hus på Sdr. Banevej 8

I dette hus på Sdr, Banevej ( i dag parkeringsplads) boede familien skomagermester Niels Andersen og senere familien malermester August Nielsen fra midt 1800-tallet til huset blev nedrevet omkring 1950.
I 1870 boede der i de to huse som skomager Andersen ejede, den gang kaldet St. Kannikegade: Familien Andersen selv på 2 voksne og 4 børn. 1 skomagersvend, 2 skomagerdrenge og 1 logerende. Andersen ejede dengang også nabohuset og et mindre baghus. I alt boede og arbejdede der 34 mennesker i de to ejendomme.

Billederne er fra Finn Hillmoses samling. Copyright: Finn Hillmose.
Klik på billedet for at se det større.

Sdr BanevejHillerød.4

Søndre Banevej 8, førhen St. Kannikegade.

 

Sdr. Banevej 8, Hillerød

Søndre Banevej 8, Hillerød med den lille butik, hvorfra der solgtes kager og slik til latinskolens elever.

August Nielsen Sdr.Banevej Hillerød

August Nielsen med sine to døtre Gerda og Ellen i døren til den lille butik.

Søndre Banevej

Søndre Banevej med præstegårdshaven til venstre.

Sdr Banevej

Maleri af Bertel Nielsen af huset på Søndre Banevej, hvor han boede i 1944, hvorfra billedet er.

1944 Sdr. Banevej, Hillerød

Søndre Banevej 8. Dagligstuen malet af Bertel Nielsen, hvor han og hans forældre boede. Malet 1944.

Sdr. Banevej Stue set mod gaden

Søndre Banevej 8. Skitse af stuen ud mod gaden med udsigt til præstegårdshaven.

1944 Bertels værelse.1

Bertel Nielsens eget værelse på første sal. Her var skomagerværksted i hans bedsteforældres tid. Malet 1944.

Maleri-BertelBaghuset.1933

Baghuset til Søndre Banevej, som blev brugt som aftægthus. Malet 1933 af Bertel Nielsen.

 

 

Fantasiens Ø

Fantasiens Ø. Ved Brededam i Præstevangen byggede Frederik VII i 1859 et lille lystpalæ med tilhørende køkkenanneks. Palæet blev opført på Fantasiens Ø, som egentlig var en halvø. For at sikre fred og ro gravede man en kanal, og derved blev øen skabt. Her kom kongen og grevinde Danner for at slappe af og fiske. Palæet var en stor hal, indvendigt beklædt med flaskeskår og østersskaller fra fester på slottet. Palæet blev fjernet i 1960’erne af sikkerhedsmæssige årsager. Man lod dog en gavl stå til minde om den folkekære konges private lystfiskerparadis, hvor han sammen med Grevinde Danner yndede at tage et frikvarter på “Fantasiens Ø”.

Præstevang. Navnet stammer fra en slotspræst, der under Frederik II fik rådighed over området. Skoven med de opdæmmede søer og med Fantasiens Ø er ved sin nærhed til Hillerød by et yndet skovtursmål.

Fantasiens Ø i Præstevang Udg. F. Hertz’ Boghandel, sendt 1904 3131 Foto: Frede Hansen, udg. P.H., sendt 1909 3121 Udg. Peter Alstrup, sendt 1918 3141 Udg. Peter Alstrup ca. 1908, ubrugt 3181 Udg. Stender, sendt 1935 3151 Udg. Andersen & Schous Forlag, sendt 1903