Arrangementer i 2021

 

 Her kan du få et overblik over, hvilke arrangementer, der er afholdt i foreningen i 2021.

 18. august

Indvielsen af mindepladen

På vores forenings initiativ blev mindepladen for de tre lokale mænd som deltog som frivillige i Den Spanske Borgerkrig 1936-39 udskiftet og genindviet den 18. aug. 2021. I den oprindelige plades tekst var der flere fejl i navnene, som nu er rettet. Pladen sidder ved bagindgangen til Biblioteket fra Martin Andersen Nexøs Plads.

28. august

Der afholdtes et informationsmøde om den længe ventede Hillerød Leksikon, og det skete på biblioteket med deltagelse af andre lokalhistoriske arkiver og Lokalhistorisk Samvirke. Når leksikonet tager sin endelig form, vil det blive annonceret, men alle er meget velkomne til at bidrage med større eller mindre indslag på leksikonet.

Her kan du se en pressemeddelelse om emnet.

 2. september

Generalforsamling blev afholdt på i Frivilligcentret med deltagelse af en fuld sal af medlemmer. Asger som formand redegjorde for 2020, som jo var et usædvanligt år for alle, og generalforsamlingen i år var jo på samme måde udskudt på grund af de samme problemer med pandemien.

Beretning for 2020.

Som kasserer redegjorde Inge for regnskaberne, og hun sluttede af med erklæring om fastholdelse af det nuværende niveau for kontingent i resten af 2021 og begge ting blev ikke modsagt af nogen.

Efter en kort pause tog Asger fat på den længe ventede beretning om “Liget i skoven”. I ca en time blev vi holdt i spænding på denne historie, der havde kostet mange timers research.

For den, der ikke var tilstede, eller den, der ønsker et genhør (gensyn) med denne historie, er der mulighed for det ved at søge efter den i “Alle tiders Nordsjælland 2019” i Museum Nordsjællands årbog.

P1080605 P1080606P1080608 P1080609

 7. september

Erik Nørrs bog “Hillerød 1858-2018” blev præsenteret i Bog og Idé i Slotsarkaderne.

Erik Nørrs bog, Hillerød 1858 - 2018

 

14. september

Rundvisning på Den Nordisk Lejrskole.

Som repræsentant for “Den Nordiske Lejrskoles Venner – i mindet om amtmand Kay Ulrich” bød Torsten Berg  os velkommen og berettede om skolens tilblivelse og udvikling gennem årene. Vi hørte om de ildsjæle, der for mange år siden satte gang i de positive tanker, der førte til bygningen og udvidelsen af dette bygningskompleks, der smyger sig så smukt ind i omgivelserne. Vi hørte både om de praktisk indstillede mennesker og om de økonomiske baggrunde. Deltagerne ved denne frem-visning var udover folk fra vores forening folk fra andre foreninger med lignende fokus, ialt vel omkring 25 personer.

IMG_20210914_150240

Efter den indledende beretning om de formelle og historiske informationer blev Beth Espedal sendt på scenen, hvor hun kunne give os indblik i de daglige gøremål og detaljer om de funktioner, der har gjort Den Nordiske Lejrskole til denne velbesøgte og veldrevne perle midt i de grønne omgivelser.
Og til de tilstedeværendes store glæde blev Beths orientering forsødet med kaffe og en lækker kage.

IMG_20210914_152242

Beth Espedals oplysende tale mundede ud i en rundvisning i de to dele af Den Nordiske Lejrskole, lejrskolen og vandrerhjemmet. Og så kunne forsamlingen bekræfte informationen om, at det på dette sted også også ville være muligt at afholde store fester, hvis man ellers sikrede sig i god tid. Og har festen været for belastende for deltagerne, kan de også med lidt held sikre sig en overnatning her.

IMG_20210914_160948

Og her er deltagerne på vej rundt til besigtigelse af ‘staldene’, som viste sig at være meget velholdte.

IMG_20210914_161611

Både lejrskolen og vandrerhjemmet bærer præg af, at der er forståelse for de tilrejsende beboeres ve og vel, idet der er alle muligheder for at lære og underholde sig under opholdet her.