Hvad skete der i 2022

2. februar 2022

Allemand 2

Trine Engholm Michelsen fortalte denne aften levende for de ca 35 fremmødte om Jutta Graae (Storfyrstinden), der her ses på billedet sammen med 30 velklædte mænd, der ligesom hende fejrede Danmarks befrielse i 1945. Trine Engholm faldt over billedet på et tidspunkt for en del år siden og undrede sig over den særdeles ulige fordeling af kønnene i dette billede. Hun blev derfor inspireret til at forske i de begivenheder, der førte dertil. Det var en meget vanskelig sag at grave sig ned i de oplysninger, der kunne tilvejebringes, fordi kun ganske få personer og sparsomme arkivalier kunne støtte hende i arbejdet. Ikke desto mindre er der kommet en omfattende bog ud af det, men denne aftens spørgere blev også klar over, at mange løse ender i denne historie stadig hænger frit og uden forventninger om en afslutning.

 Kort om Jutta Graae:

Jutta Graae, født i Hillerød i 1906, er forholdsvis ukendt i Danmarks modstands- og efterretningshistorie. For hun overholdt nøje sin tavshedspligt: “Hun vidste det meste, men tav med det hele,” sagde man. Men Jutta Graae var en uhyre vigtig modstandskvinde i Danmark og hos de allierede. I den hemmelige spionverden havde hun tre dæknavne: i Danmark var hun Storfyrstinden, i England Haddock og i Sverige Den Röda Neljikan. Hvordan lykkedes hun som aktivist i modstandskampen? Hvor og hvordan spillede hun en rolle og ændrede historiens gang? Hvad drev hende? Hvad følte hun?

————————————————————————————-

3. marts 2022 Ordinær generalforsamling

Når nu Corona var på tilbagetog, ville det igen være muligt at afholde årets generalforsamling på den tid af året, der var tradition for. Tilbage til gamle tider. At foreningens formand så uden skyld kunne være med til at sende den i graven ved selv at have fået Corona var jo skæbnens ironi. Sammen med foreningens sekretær, Eva, var der af samme grund et afbud fra aftenens møde. Foreningens næstformand, Bjørn, overtog derfor rollen som vært for aftenen.
Beth Espedal var som ved tidligere lejligheder dirigent ved gennemgang af dagsordenen. Bjørn oplæste Asgers beretning for året 2021, og Inge fremlagde regnskabet for 2021, som udviste et pænt overskud.

P1080815          P1080816

Valg til bestyrelse ændrede ikke ved dens sammensætning, så de, der var på valg, blev genvalgt, og man han her finde en oversigt over dens medlemmer.

Efterfølgende fortalte Bjørn og Mogens om bestyrelsens engagement i registrering af gravsten på Nyhuse Kirkegård, der udover de to også har omfattet Aase (tidligere bestyrelsesmedlem), Mona og Christian. I forbindelse med denne orientering er der nu udlagt en oversigt over nogle af de informationer, der kan have relevans for opgaven.
Se her bl.a. en reference til den hjemmeside, der er knyttet til registreringen.

Afslutningsvis blev der reklameret for vores samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek, hvor vi nu har fået skannet foreningens medlemsblade fra starten frem til og med 2016. Meningen er, at vi sikrer en opdatering af bladene op til 5 år før aktuel tid.
Se en henvisning her.

—————————————————————————————————————–

Ved foreningens besøg på Luthersk Missions Højskole 19. maj fortalte forstander Henrik Nymann Eriksen meget levende om skolens baggrund og 99-årige historie. Vi var knapt 20 deltagere, der også fik en rundvisning ude og inde. Vi kvitterede med et par lokalhistoriske bøger til højskolens bibliotek.

Asger på Luthersk Højskole

LutherskMission1

———————————————————————————–

BYENS ÆLDSTE KÆLDER
Onsdag den 21. september 2022 var en del mennesker samlet i Hillerød Kirkes nye sognehus, Østergade 12.
Asger Berg fortalte om Hillerød Præstegårds kælder i Kannikegade og
nogle af de markante præster, der har boet på stedet.

20220921_143448

De mange deltagere sluttede med et besøg i præstegårdens kælder, og det var bestemt et besøg værd – og et sjældent tilbud.
Det hele foregik naturligvis i
 samarbejde med Hillerød Kirke der også stillede med interessante information om kælderen. Tak til kirken og Ole Cæsar.

Hillerød kirke

—————————————————————————————————————

Torsdag d. 29/9 afholdt Christian Obel foredraget “Ey blot til lyst” i Kedelhuset.

Christian Obel 29.09.2022

Der var god tilslutning fra foreningens medlemmer, og de fik historien om alle dem – mest bønderne – der har skabt hele vores fantastiske slot og område. Men også historien om hoveri; Bønderne måtte stå for at spalte sten, køre dem ind til slottet, lave og vedligholde veje. De byggede kanaler, sørgede for føde til de stude, der opfodrede og til de berømte Frederiksborgheste. Ligesom de skulle muge ud efter dem.

køer på græs

brødeskov

=======================================================

Onsdag d. 23. november 2022 havde foreningen besøg af Nick Hækkerup, der med en baggrund som borgmester her i byen kunne bidrage til en bedre indsigt i og forståelse af det politiske spil på kommunalt plan såvel som på de gamle gulve på en af landets fornemste bygninger, Christiansborg. I dag er han direktør i Bryggeriforeningen. De, der ikke fik hørt Nicks historie, kan lappe lidt på den manglende indsigt ved at slå op på Wikipedia, hvor der er omfattende beskrivelser af en af de mange politikere, der har været med til at give kommunen “farve i kinderne” på godt og ondt.

================================================

🙌