Foreningens formål

logohvid.2 OK

FORENINGENS FORMÅL:
At styrke interessen for og kendskabet til især den lokale historie ved bl.a. foredrag, udstillinger og ekskursioner samt at søge udforskningen af lokalområdets fortid fremmet.

At stimulere interessen for og værne om historisk og æstetisk værdifulde bygninger og miljøer og i denne forbindelse yde støtte og rådgivning til bl.a. ejere af bevaringsværdige bygninger.

At udbrede kendskab til og vække interesse for Hillerød Kommunes historie, samt at støtte indsamling og bevaring af relevant materiale, fortrinsvis i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød og Folkemuseet.

AKTIVITETER 
Foreningen
samarbejder med og støtter Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek. Det sker bl.a. ved at udbrede kendskabet til Lokalhistorisk Arkivs arbejde med at indsamle og bevare fotografier, protokoller og andre arkivalier, der vedrører foreninger og enkeltpersoner i Hillerød Kommune.

Et medlemsblad med navnet Hillerød Lokalhistoriske Forening udgives 3 gange om året og sendes til foreningens medlemmer. Ud over foreningsmeddelelser indeholder medlemsbladet lokalhistoriske artikler, fx om personer, lokaliteter eller institutioner i Hillerød Kommune.
Se det komplette register over personer omtalt i Medlemsbladet.
Registeret er også trykt i et særnummer af tidsskriftet dateret marts 2000.

Andre udgivelser med lokalhistoriske emner prioriteres højt af foreningen.
Klik på Foreningens udgivelser.
Siden 1987 har foreningen udgivet Hillerød-Kalenderen med gamle fotografier fra byen og omegnen.

Kendskabet til kommunens historie formidles desuden ved forskellige typer af arrangementer, fx foredrag, rundvisninger og udstillinger. Deltagelse i disse arrangementer vil normalt være gratis for foreningens medlemmer, mens gæster skal betale for adgangen. Den årlige generalforsamling, der finder sted i marts, vil ofte være forbundet med et sådant arrangement.

Årets hus er navnet på et arrangement, som foreningen har stået bag i en lang række år. Formålet med arrangementet er at sætte fokus på bevarelsen af historisk og æstetisk værdifulde enkelthuse og anlæg i kommunen samt at slå til lyd for, at nyere huse og anlæg passes ind i de historisk givne rammer.