Arrangementer 2019

Afholdte arrangementer i 2019

Onsdag den 6. februar 2019, kl. 19.00, i Kedelhuset, Fredensvej 12 A
Frederik 2.s kanaler ved Frederiksborg

kanal selskov (1)

Spor af kanal i Selskov

Foredrag ved Christian Obel. – I det solfyldte 2018 faldt vandstanden i Slotssøen drastisk. Det er ikke så let at rette op på. Vandet skal komme fra Frederik d. 2’s gamle kanaler. Nogle af disse gamle kanalsystemer virker stadig og skal forsyne Slotssøen med vand. Hvordan får vi fyldt ekstra vand i Slotssøen i dag – og hvor løber det gennem byen? Kanalerne kan stadig ses i Hillerød og i landskabet rundt om os. Nogle steder helt majestætisk, andre steder skjult. Følg med på en spændende tur langs de gamle kanaler og få øjnene op for et utroligt anlægsarbejde 1500-tallet i egnen omkring os.

Christian Obel, som underviser på Teknisk gymnasium i Hillerød til daglig, har arvet interessen for kanalerne fra sin far, Stig Obel, som i 80’erne tog rundt på cykel og fotograferede kanalerne. Christian har fulgt kanalerne rundt i dag og taget billeder igen. Med udgangspunkt i det materiale tager han jer med på en historisk rejse langs Frederik d. 2.’s kanaler fra 1500-tallet til i dag.

—————————————————-

 

Onsdag den 6. marts 2019, kl. 19.00, i Kedelhuset, Fredensvej 12 A

Ordinær generalforsamling, med dagsorden ifølge vedtægterne
Efter generalforsamlingen vises gamle Hillerød-film

Pga. tekniske problemer blev visning af disse film udskudt til senere på sæsonen (9. maj).

Der vil i forbindelse med den ordinære generalforsamling være en auktion over 5 malerier fra lokalområdetSe her, hvad du kan vælge imellem.

HillerødStation
Travlhed på Hillerød Station i 1948

Film og små filmklip fra Hillerød igennem 100 år. Der vil være lejlighed til at kommentere undervejs.

IMG_7393A       

Årets generalforsamling afholdtes 6. marts. Til dagen var der ud over formalia med fremlæggelse af formandens beretning, regnskabsaflæggelse og valg til bestyrelsen annonceret fremvisning af flere filmstumper fra det gamle Hillerød samt en auktion over 5 malerier fra det gamle Hillerød. Desværre var det p.gr.a. tekniske forhindringer ikke muligt at vise filmene, men auktionen medførte, at de 5 malerier fik nye vægge at hænge på. Herover ses Asger Berg i en for ham ny funktion med den til lejligheden som auktionshammer udnævnte sovseske. Til højre er Mogens Hansen i gang med en spændende historie om billedet til venstre, som han havde personlige relationer til og derfor hjembragte.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende og kan ses her.

Formandens beretning kan læses her.

Kig eventuelt tilbage på de billeder, der blev solgt ved auktionen.

 

 

 

–  Torsdag den 9. maj, kl. 19.00-21.00, i Kedelhuset, Fredensvej 12 B, afholdtes den udskudte visning af de små filmklip fra Hillerød.

—————————————————-

–  Mandag den 20. maj, kl. 18.00-19.30, møde- og slutsted, anløbsbroen ved Torvet.

Folk langs Slotssøens bred

Sejltur med den lille færge. Asger Berg fortæller om folk, der har boet ved søen.

Deltagerne til denne oplevelse blev beværtet med et glas hvidvin skænket af Holte Vinlager. Foreningen vil gerne takke H.V. for den venlighed.

færgebillede

Hele selskabet på Slotssøen 20.05. 2019[1591]

Mandag den 16. september, kl. 14.00, Foss Allé 1, Hillerød.
FOSS’ historie

En lille flok på 15 personer var samlet den 16. september for en rundvisning på Foss’ nye omgivelser uden for Hillerød. Ikke mange deltagere, vil nogen sige, men desværre var der ikke plads til flere, så der var hurtigt  “udsolgt” til denne begivenhed. De deltagende fik et godt indblik i den moderne virksomheds produkter, selvom det ind imellem kunne blive lidt teknisk.

————————————————————————————————————————–

Fredag den 20. september, Kedelhuset, kl. 20.00-21.00 (Kulturnatten)

Bag Frederik 7. stod grevinden. Tiden i Hillerød.

Grevinde Danner er en af danmarkshistoriens mest markante skikkelser. Det er historien om den fattige balletdanserinde, der blev gift med landets konge, Frederik 7. I årene 1848-59 var Frederiksborg Slot hendes foretrukne opholdssted. Hun satte sit præg på livet på slottet og i byen i de år. Asger Berg fortæller.

Frederik VII

Foredraget var vel besøgt, idet der ikke var en stol til overs og en fintælling viste, at der var omkring 50 mennesker til stede. Asger Berg var back’et up af Marianne Løvdal på det organisatoriske niveau, og han kunne før foredraget læne sig op ad hustruen, Eva Holm-Nielsens, store indsigt i emnet, hvilket med Asgers friske tilgang skabte et fortræffeligt indslag i kulturnatten 2019.

P1080312c

 

Onsdag den 9. oktober, kl. 19.00, Kedelhuset, Fredensvej 12 C, Hillerød
Vilhelm Møller-Christensen

Vilhelm Møller-Christensen (1903-88) var praktiserende læge i Hillerød i 1930’erne, men huskes her i byen især for sit arbejde med udgravningen af Æbelholt Kloster. Læge Jesper From har netop udgivet biografien ”Vilhelm Møller Christensen – lægen, mennesket og medicinhistorikeren”, og det er overskriften for Jesper Froms foredrag.

Vilhelm

Vil du vide noget om Æbelholt Kloster, kan du se det her.

IMG_9232IMG_9231

Aftenen var velbesøgt og dagens taler, Jesper From, præsenterede et omfattende billedmateriale.

—————————————————————————————-