Arrangementer 2016

Udvandrere_på_Larsens_Plads_(version_2)[1]
Foredrag om ”Den store oversøiske udvandring”

Mag.art. Henning Benders interessante foredrag om ”Den store oversøiske udvandring fra Hillerød, Nordsjælland og Danmark 1850-1914” trak både medlemmer og gæster. Foredragsholderens powerpoint-show med mange interessante oplysninger kan ses på hans hjemmeside: http://henningbender.dk/uf/80000_89999/85186/ffe55ba3c6732d8e4659e448302eced8.pdf

Svenske-immigranter-forside[1]

”Den svenske indvandring til Danmark 1840-1914”

Arkivar Jørgen Mikkelsens foredrag om ”Den svenske indvandring til Danmark 1840-1914” var et trækplaster for både medlemmer og gæster, bl.a. mange slægtsforskere med svenske rødder. Foredragsholderen redegjorde engageret og grundigt for de mange interessante kilder på arkiverne, gav gode eksempler og uddelte litteraturlister til særligt interesserede. Arrangementet fandt sted den 20. oktober 2016, kl. 19.00.

______________________________________________________________


Gestapo-razzia i Hillerød 1944

Mogens Hansen indleder sit foredrag med en opridsning af situationen i Danmark 1944. Foto: Finn Hillmose.

Mogens Hansen indleder sit foredrag med en opridsning af situationen i Danmark 1944. Foto: Finn Hillmose

Gestapos hovedkvarter i Møllestræde.

Gestapos hovedkvarter i Møllestræde.

Mogens Hansens foredrag om den store Gestapo-razzia i Hillerød 22. november 1944 trak mange tilhørere til Kedelhuset på Fredensvej.
Ud over vores medlemmer kom der gæster fra Hundested, Frederiksværk og Birkerød, der ville høre om de dramatiske historier fra Besættelsens sidste år. Arrangementet fandt sted den 28. september 2016, kl. 19.00.

mogens-hansen-9-a

Foto: Finn Hillmose

______________________________________________________________

Cornelius.1

Knud Cornelius fortæller om ”Nordsjællandske Pletskud”. Foto Finn Hillmose.

Knud Cornelius fortæller om
”Nordsjællandske Pletskud”

Cornelius.2

Knud Cornelius med bogen ”Nordsjællandske Pletskud”

Frederiksborg Amts Avis’ kulturjournalist fortalte om bogen med de mange Rubæk Hansen-pressefotografier fra 1959-1993. Bogen blev til i samarbejde mellem arkivleder Lissi Carlsen fra Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv, forlægger Niels Richter-Friis og Knud Cornelius. Ved foredraget fortalte Cornelius om arbejdet med billedudvælgelsen og præsenterede en række billeder fra bogen og nogle af de fraklip, der havde været nødvendige.
Det fandt sted 19. april 2016.

 

Generalforsamling 2016

Stort fremmøde ved årets generalforsamling. Foto: Finn Hillmose

Stort fremmøde ved årets generalforsamling. Foto: Finn Hillmose

På generalforsamlingen 1. marts 2016 var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne, suppleanterne samt revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerede sig uændret. Årsberetningen for 2015 kan ses her på hjemmesiden. 

Mogens Hansens spændende foredrag om skovfogedhuset Hingsterhus’ rolle under besættelsen.

Mogens Hansens spændende foredrag om skovfogedhuset Hingsterhus’ rolle under besættelsen. Foto: Finn Hillmose.

Hingsterhus under 2. Verdenskrig (4)

Efter general- forsamlingen overværede de ca. 50 fremmødte Mogens
Hansens spændende foredrag om skovfogedhuset Hingsterhus’ rolle under besættelsen. Blandt tilhørerne var den lokale modstandsmand Flemming Petersen, der supplerede med sine egne oplevelser. Også Vibeke Dilling Tortzen kunne fortælle om, hvordan det havde været som ung pige at bidrage til modstandsarbejdet.

Foto Finn Hillmose (1)

Flemming Petersen.

Vibeke Dilling Tortzen

Vibeke Dilling Tortzen