Arrangementer 2005-2013

2005 Det store bogtyveri
Korsgaard og Stephanie Surrugue.
Vor tids største kulturforbrydelse her i landet var tyveriet af bøger for millioner af kroner fra Det Kongelige Bibliotek. Bogtyven og hans hustru, der hermed er gået over i historien, stammede begge fra Hillerød. Denne virkelige krimi optrævles i foredraget af de to forfattere, der dokumenterer hele forløbet. Bagefter er der mulighed for diskussion.

2006 Ham fra »Børnefabrikken«
Finn Jensen fortæller om sit liv Lørdag den 23. september i Kedelhuset.

2007 Kulsvierne
Arkivleder Birthe Skovholm, Allerød, fortæller i sit billedforedrag om, hvem kulsvierne egentlig var, og hvad vi ved om deres liv. Hvordan ligger det med myten om, at de var indvandrere fra Ardennerne? Hvor udbredt var kulsvidningen, og hvor og hvordan foregik den? Hvilke teknikker brugte man ved fremstillingen, og hvad brugte man trækul til? Endelig fortæller Birthe Skovholm om familien Henriksen på Kulsviervej, så foredraget også får en helt lokal vinkel.

2007 Niels Holst-Sørensen: Idrætsoplevelser under besættelsen
– og hvad der fulgte efter
Foredrag lørdag den 24. november.

2006 Huse med sjæl
Foredrag ved arkitekt Søren Vadstrup, Center for Bygningsbevaring i Raadvad.
I sin bestseller Huse med sjæl fortæller Søren Vadstrup om, hvordan man istandsætter og bevarer sit gamle hus. Den kultur og de håndværksmæssige og arkitektoniske værdier, der ligger i vore ældre boliger, kan ødelægges med et snuptag – men man kan også værne om den, hvis man sætter sig ind i, hvad der er ”husets sjæl”. Foredraget af den lokalkendte arkitekt henvender sig til alle med historisk interesse, men ikke mindst til husejere.

2006 Postkortets Historie i
Danmark illustreret med Hillerød-postkort
Foredrag ved lektor Henrik Selsøe Sørensen Lørdag den 25. november 2006 i Kedelhuset.

2008 Gribskovs historie Efter generalforsamlingen mandag den 3. marts fortalte skovløber Carsten Carstensen om Gribskovs og Store Dyrehaves historie. Der blev blandt andet kigget på gamle skovkort og kulturhistoriske spor i skovbunden.

2008 Helsingørsgade på vrangen 
Byvandring i forbindelse med Kulturnatten ad Søstien fra Jægerbakken til Torvet. Asger Berg fortalte om huse og beboere.

2008 Til søs med Kaj Fjellerad
Kaj Fjellerad viste tre af sine kortfilm fra Slotssøen og Ødammen og fortalte om sit arbejde med at lave videofilm.

2008 Byvandring gennem Helsingørsgade
Den 14. august 2008 arrangerede Lokalhistorisk Forening en guidet gåtur igennem Helsingørsgade, en af Hillerøds ældste gader. Ole Petersen og Asger Berg fortalte om huse og mennesker med tilknytning til gaden. Ca. 55 deltagere gik fra Jægerbakken ved Folkemuseet gennem Helsingørsgade og til Torvet.

2011 Hillerød Lokalhistoriske Forening 25 år
Et ekspertpanel vurderede genstande under overskriften ”Hvad er det værd – lokalhistorisk set?”og der var fremvisning af Hillerød-fotografier fra Rubæk-samlingen i samarbejde med Lokalarkivet for Alsønderup-Tjæreby.

2012 Postkortets historie
med hovedvægt på Hillerød og omegn
Foredrag v. Henrik Selsøe Sørensen oktober på Folkemuseet arrangeret i samarbejde med de øvrige aktører i Lokalhistorisk Samvirke.

2012 Byens rum i store penselstrøg
Omvisning i Folkemuseets særudstilling om Hillerøds historie

2012 Hillerøds gade- og vejnavne
Asger Berg fortalte om personer og forhold, der har givet navn til byens gader og veje.

2012 Kirkegårdsvandring
Mona Petersen.
Ikke mindre end 75 deltog.

2012 Udstilling på Folkemuseet
Fra september 2012 til januar 2013 i samarbejde med Hillerød Lokalhistoriske Forening og de øvrige aktører i Lokalhistorisk Samvirke.

2012 Fra glasplade til iPhone
– et fotografisk portræt af egnen omkring Hillerød
Udstilling i samarbejde med Folkemuseet og Lokalhistorisk Samvirke.

2013 ”Kesser” fortæller om Gadevang og asylets historie
Historier og skrøner fra Nordsjælland
Karl Erik Frederiksen fortalte om forfatteren N. P. Wivel, søn af en skovfoged i Præstevang, som for 150 år siden fortalte og nedskrev mange af de kendte nordsjællandske historier fra Gribskovegnen og Hillerød.

2013 Hillerød under besættelsen 
Foredrag ved Mogens Hansen.