Nyhuse Kirkegård

11. november 2022  Tillægsinformation om kirkegårde 

16. september 2022 Information om gravsten på Nyhuse Kirkegård er publiceret

Nu har foreningen været ude og samle information på og foto af gravsten på Nyhuse Kirkegård, og frugten af disse anstrengelser kan nu findes på Internettet, hvor også mange andre danske kirkegårde er repræsenteret. Her er Nyhuse , og her finder du den omtalte samlende informationsdatabase, der hedder www.dk-gravsten.dk
Måske savner du nogle af dine bekendte eller familie på disse sider, men loven tillader ikke at publicere nyere informationer og billeder hidrørende fra gravsten nyere end 10 år gamle.
Skulle du have lyst til at dække de to andre kommunale kirkegårde med disse registreringer, vil foreningen gerne fungere som konsulent i den forbindelse. Arbejdet kan være tidskrævende men samtidigt også spændende. Henvendelse på msj2503@gmail.com