Lyde fra fortiden

 

Herunder vil du kunne lægge øre til en eller flere historier fra “Bysvenden”, alias Svend Nielsen, som i 70’erne og 80’erne lod udgive en stribe historier fra Hillerød og omegn i de to bøger “Bysvenden fortæller” og “Bysvenden fortæller videre”. I slutningen af 80’erne  blev disse to bøger udsendt som lydbøger på et antale lydbånd, som blev meget populære i byen, og foretrak man ikke at købe dem, kunne de lånes på biblioteket.

Nu har efterkommere givet grønt lys til at offentliggøre “Bysvenden fortæller videre” på denne forenings hjemmeside, og det var også foreningen, der i fordumstid lod dem udgive på bånd.

Ellen Schondel og Gerda Gudmund Petersen har indtalt Bysvendens mange historier for efterhånden mange år siden, og når du læser dem, skal du være opmærksom på, at tekniken dengang ikke lever op til vore dages muligheder, ligesom du skal tænke, at de informationer, der ligger i historierne, ikke er nutidige, som det nogle gange antydes. Du skal altså lægge 30-40 år til.

Vi anbefaler, at du indledningsvis lytter til bogens forord. Længere ned på siden vil du blive præsenteret for en eller flere historier fra bogen, og det er tanken, at der dukker nye historier op med ca 2 ugers mellemrum. Så vidt det er muligt, vil hver historie blive kædet sammen med et billede.

God fornøjelse.

.

 FORORD:

 

Billeder herunder er fra det store rundskue i 1923 – der er således ved at være 100 år siden.

Billedet er venligst stillet til rådighed af det lokalhistoriske arkiv på biblioteket, og det skal danne indledning til vore historier fra Bysvenden.

2233 Hillerød Rundskuedag optog i Slotsgade

 

Rundskue som aldrig overgås: