Lyde fra fortiden

Herunder vil du kunne lægge øre til en eller flere historier fra “Bysvenden”, alias Svend Nielsen, som i 70’erne og 80’erne lod udgive en stribe historier fra Hillerød og omegn i de to bøger “Bysvenden fortæller” og “Bysvenden fortæller videre”. I slutningen af 80’erne  blev disse to bøger udsendt som lydbøger på et antal lydbånd, som blev meget populære i byen, og foretrak man ikke at købe dem, kunne de lånes på biblioteket.

Nu har efterkommere givet grønt lys til at offentliggøre “Bysvenden fortæller videre” på denne forenings hjemmeside, og det var også foreningen, der i fordumstid lod dem udgive på kassettebånd.

Ellen Schondel og Gerda Gudmund Petersen har indtalt Bysvendens mange historier for efterhånden mange år siden, og når du lytter til dem, skal du være opmærksom på, at tekniken dengang ikke lever op til vore dages muligheder, ligesom du skal tænke, at de informationer, der ligger i historierne, ikke er nutidige, som det nogle gange antydes. Du skal altså lægge 30-40 år til.

Vi anbefaler, at du indledningsvis lytter til bogens forord. Længere ned på siden vil du blive præsenteret for en eller flere historier fra bogen, og det er tanken, at der dukker nye historier op med ca 2 ugers mellemrum. Så vidt det er muligt, vil hver historie blive kædet sammen med et billede.

God fornøjelse.

.

 FORORD:

Først får du en oversigt over de historier, der allerede har været læst højt her, og derefter et par af de nyeste, som du kan sidde og nyde og måske mindes gamle dage. Datoerne i parentes hidrører ikke fra begivendhederne men derimod datoen for oprettelsen her på siden.

Rundskue som aldrig overgås (2022-11-15)
Belønning for god kørsel (2022-11-30)
Byen havde 300 brandfolk (2022-11-30)
Holden mand på to-øres brød (2022-12-16)
Ladegårdsmøllen uden mølle (2022-12-16)
Specielt noget for husarerne (2023-01-08)

Et stort og et lille rejsegilde (2023-01-08)
Slog reb samme sted i 250 år (2023-01-08)
Pladsen mistede sit formål (2023-02-14)
Nu slukkes motorernes tørst (2023-04-09)

Lille mand – stor løber (2023-04-09)
Efterspillet – såre forandret (2023-06-18)
Mere brændevin end fisk (2023-06-18)
Carl Hansen på Sct. Croix (2023-09-07)

Fem the og seks retter mad (2023-09-07)
Blev skabt som gensidig støtte (2023-12-12)
Startede som søndagsskole (2023-12-12)
Det folkelige samlingssted (2024-02-04)
Jernbane med forandringer (2024-02-04) 

Børnebilletten kostede 15 øre  (2024-03-04)


B