Ekstraordinær generalforsamling


Onsdag den 12. juni kl. 19.00 i Kedelhuset
Bestyrelsen har besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med følgende forslag på dagsordenen:
Hillerød Lokalhistoriske Forening fusionerer pr. 1. januar 2025 med en nystartet forening, der har det formål at være støtteforening for Hillerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum Nordsjælland. Vedtagelsen er betinget af, at denne forening er oprettet med start senest 1. januar 2025.

Den nye forening vil komme til at hedde ”Hillerød Lokalhistoriske Forening. Støtteforening for Museum Nordsjælland og Hillerød Lokalhistoriske Arkiv”. Fusionen har været grundigt drøftet i vores forenings bestyrelse og fremlagt på de seneste to års ordinære generalforsamlinger. Tilsvarende er sket i museumsforeningen NoMus’ bestyrelse og på deres generalforsamlinger.


Hovedargumentet er ønsket om at styrke og fremtidssikre det lokalhistoriske arbejde i Hillerød og omegn, der er knyttet til Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek og til Museum Nordsjælland. Det skal ske
i respekt for kommunens øvrige lokalhistoriske aktører,
arkivforeningerne i Alsønderup- Tjæreby, Skævinge og Brødeskov.


I forbindelse med drøftelserne har de to bestyrelser i enighed udarbejdet et forslag til vedtægter, der skal samle og tydeliggøre den nye forenings formål m.v. Dette forslag, som lægges ud på vores hjemmeside, skal der selvfølgelig først tages stilling til ved en nystiftende generalforsamling, som
der vil blive indkaldt til efter sommeren 2024. Naturligvis under forudsætning af, at der i første omgang er tilslutning til den fusion, som vi lægger op til ved den ekstraordinære generalforsamling den 12. juni.
Ifølge vores vedtægters § 10 kan ovennævnte fusionsforslag vedtages, hvis det ved den ekstraordinære generalforsamling den 12. juni får 2/3 af de afgivne stemmer.


Bestyrelsen for Hillerød Lokalhistoriske Forening

=======================================================

Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 12. juni 2024, kl.
19.00 i Kedelhuset, Fredensvej 12B.
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Forslag: Eva Vester
  2. Forslag: Hillerød Lokalhistoriske Forening fusionerer pr. 1. januar
    2025 med en nystartet forening, der har det formål at være
    støtteforening for Hillerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum
    Nordsjælland. Vedtagelsen er betinget af, at denne forening er
    oprettet med start senest 1. januar 2025.

På bestyrelsens vegne,
Asger Berg, formand
Hillerød Lokalhistoriske Forening

=====================================================