Hillerød Rådhus på Torvet

I 1831 opførtes arkitekten C.F. Hansens rådhus øverst på det torv, der var blevet dannet, efter at kirkegården året i forvejen var blevet flyttet over på den anden side af Mørkegade (nuværende Østergade). Huset fungerede som rådstue, domhus, fængsel og bolig for byfogeden. I 1887-88 blev det erstattet af det noget større rådhus, der stadig står der. Arkitekten var Vilhelm Holck. Det fungerede som Hillerøds rådhus indtil kommunesammenlægningen i 1966, hvor Frederiksborg Slotssogns rådhus på Frederiksværksgade 39 overtog opgaverne. 

Hillerød gamle rådhus

Rådhuset set fra Slotsgade, 1880

1906

1906

Torvet

1908

1939

1939

1945

1945

1979

1979

2007 Hillerød Torvet

2007