Årsberetning 2014

På den ordinære generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 var der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer Inge Elsøe, Henrik Selsøe Sørensen og Asger Berg for en toårig periode og genvalg af suppleanterne Aase Hansen og Mogens Hansen, idet suppleanter efter vedtægterne er på valg hvert år. Som revisor blev Poul Bønsøe genvalgt og som revisorsuppleant Carsten Nejst Jensen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Eva Holm-Nielsen, Mona Petersen og Peter Schmaltz-Jørgensen, og efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med mig som formand, Inge Elsøe som næstformand og kasserer og Eva Holm-Nielsen som sekretær.
Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb i Frivilligcentret, som vores forening er tilsluttet, og her har alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter været indkaldt. Alle har i årets løb på forskellig vis bidraget til foreningens arbejde, som jeg vil komme ind på nu.

I 2014 havde vi 5 arrangementer: Den 1. februar, i forbindelse med afsløringen af vores mindeplade for forfatteren Jakob Knudsen på huset Grønnegade 23, holdt tidl. højskoleforstander Erling Christiansen en tale om Jakob Knudsen og hans forfatterskab; den 4. marts, i forbindelse med generalforsamlingen, fortalte Henrik Selsøe Sørensen om tilblivelsen af bogen Hillerød 1963 med hans fars fotografier; den 26. maj stod vi til søs med den lille færge i Slotssøen, og jeg fortalte om folk, der har boet langs søen; den 17. september holdt Claus Hagen Petersen foredraget ”Nordsjælland set fra oven” ud fra fotobogen af samme navn; den 1. oktober fortalte Tim Panduro og Maya Schuster om deres nye bog ”De Asociale”.

Så lidt om foreningens udgivelser i 2014. Der var ingen nye bøger, men vi har som sædvanlig udgivet 3 numre af medlemsbladet i årets løb, med Eva Holm-Nielsen som redaktør og layouter. Ud over foreningsmeddelelser har bladet bragt Evas artikel ”Hvem sov fru Heiberg hos?” om Hillerødhoteller i 1846, min artikel ”Jakob Knudsen i Hillerød”, Lennart Webers om ”Henrik Cavlings Hillerød”, Peter Schmaltz-Jørgensens om ejendommen Helsingørsgade 9, Henrik Selsøes efterlysning ”Hvem sad model?” (til et maleri fra 1950’erne – desværre uden resultat), Evas 150-års jubilæumsartikel om ”Slotskirkens genindvielse 1864”, Peter Schmaltz-Jørgensen om ”Danmarks sidste kroningsfest”, min artikel om ”Malermester August Nielsen” ud fra Finn Hillmoses familiearkiv, min artikel om ”En skolekomedie i 1914”, Vibeke Dilling Tortzens ”En studenterkjoles historie”, Bente Back Jensens beretning ”Min tid på Petersborggården”, min artikel ”Frederik 7.s stensæde” og Evas om ”Kongelig julefest i 1861”.

Hillerød-Kalenderen udkom som sædvanlig op til jul, igen i år med fotografier fra byen før-og-nu. Udvalget bag kalenderen var som sædvanlig Mona Petersen, Eva Holm-Nielsen og undertegnede, og Henrik Selsøe Sørensen bidrog igen i år med det tekniske. Tak for lån af billeder både fra private og fra vores arkiver rundt om i kommunen. En speciel tak til John Jessen Hansen, der igen leverede et superflot forsidefoto – sandstensløven foran porten til Frederiksborg Slots indre slotsgård. Jeg kan berolige med, at selv om John er standset som redaktør på Hillerød Posten, har han lovet forsat at hjælpe os med fotografier.

Endelig vil jeg nævne to større initiativer. Vi har igennem nogle år været lidt utilfredse med vores hjemmeside, men manglede det sidste skub til at gøre noget ved det. Det kom så fra vores medlem Finn Hillmose, og takket være en stor indsats fra Finns side har vi nu en ny, meget præsentabel og opdateret hjemmeside hillerødlokalhistoriskeforening.dk. Finn har lovet fortsat at hjælpe os med den, for sådan en skal jo hele tiden vedligeholdes med oplysninger, og det tekniske i den forbindelse er i hvert fald ikke min spidskompetence.
Hjemmesiden skulle kunne fremme kontakten til medlemmerne. Men her er der også muligheden for kontakt via e-mail. Flere og flere medlemmer har givet os deres e-mail-adresser, og det er en stor hjælp. Hvis et arrangement er planlagt i meget god tid, annonceres det selvsagt i medlemsbladet, og ellers skriver Amtsavisen og Hillerød Posten gerne om det. Men som supplement er en nyhedsmail en god idé for de medlemmer, der ønsker at få den form for beskeder. Vi vil stadig gerne have disse mail-adresser. Kan afleveres i pausen.

Det sidste initiativ, jeg vil nævne, er det, som ledte frem til aftenens arrangement om Arkibas og Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek. Kort fortalt fik vi i forbindelse med Frivillig-Fredag-ugen i september mulighed for at få et møde med borgmester Dorte Meldgaard sammen med stadsbibliotekar Sys Sigurd, og i mødet deltog også Lissi Carlsen fra Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv. Resultatet blev, at biblioteket forpligtede sig til inden for et år at indlede samarbejde med en gruppe frivillige med henblik på registrering af arkivalier i Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek. For os var det et vigtigt gennembrud efter mange års frustrationer mht. Lokalhistorisk Arkiv. Og det er klart, at opfølgningen på det gennembrud vil være en vigtig opgave for os i 2015. Det vil måske være ”op ad bakke”, men både inden for medlemskredsen og udenfor har vi fået så mange positive reaktioner, at vi er moderat optimistiske.

I den forbindelse vil jeg sige tak for samarbejdet i Lokalhistorisk Samvirke, ikke mindst samarbejdet med Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv og Museum Nordsjælland Hillerød (Folkemuseet). Vi spilder ikke tiden med mange møder, men hjælper hinanden, hvor vi kan, og tak for det!
Her til slut vil vi benytte lejligheden til at sige hjertelig tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer. Jeg vil godt her nævne alle sponsorer – både nye og gamle trofaste: Frederiksborgmuseet; FOSS; Hillerød Borgerstiftelse; Hillerød Industri- og Håndværkerforening; Holte Vinlager, Hillerød; PriceWaterhouseCoopers, Hillerød; Spar Nord Hillerød og Ullerød SuperBrugs. Mange tak for jeres støtte til vores forenings arbejde.

Endelig vil jeg som formand takke bestyrelsen og suppleanterne for et rigtig godt samarbejde. Alle som en har noget at bidrage med, og alle går til opgaverne med godt humør, gode ideer og ihærdighed. Og jeg vil også takke de medlemmer, som i årets løb har henvendt sig med forslag og gode og inspirerende ideer til vores forenings arbejde. Tak!                                                Asger Berg