Register over personer
nævnt i tidsskriftet
Hillerød Lokalhistoriske Forening 1986-2013

 

Abben, Wilhelm, tømrermester  1998/2, s. 12

Abel, Jacob, gæstgiver  1993/2, s. 8; 1994/3, s. 10, 12; 2007/3, s. 7, 13; 2008/2, s. 7; 2013/3, s. 15

Abildgaard, C.G. godseksp. 2011/1, s. 14

Abildstrøm, Jytte, skuespiller  1996/3, s. 4

Abkjær, Peter Christian, politiassistent, stationsleder  2011/1, s.14; 2012/3, s. 3, 7

Abrahams, Peter, begravelsesdirektør, etatsråd  1994/3, s. 10; 2003/4, s. 8

Abrahamsen, Niels, urmagermester og bankdirektør  1989/4, s. 4; 2001/1, s. 13

Abrahamsen, Peter, købmand  2001/1, s. 13; 2009/1, s. 9

Adelbert, af Preussen  1998/4, s. 15; 2012/2, s. 15, 16

Adolf, madam  2007/3, s. 6

Adolph, Jacobine Juliane, født Knoblauch  1999/2, s. 15, 19

Adolph, Jens Christian, gæstgiver  1999/2, s. 15

Adolph, Marcus Bielefeldt, gæstgiver  1997/4, s. 11, 13

Adolph, Margrethe Elisabeth, gift Jensen  1997/4, s. 11, 13

Agerholm Christensen, Kaj  2003/1, s. 6

Agerholm, Abraham, kaptajn, inspektør  1997/3, s. 19

Agerlin, Carl Johan, konditor  1993/3, s. 3

Agerlin, Hjalmar, arrestforvarer  2003/2, s. 20

Agerlin, Jenny  2003/2, s. 20

Agerlin, Kaj  2003/2, s. 20

Agerlin, Poul Johan, guldsmed, Frederiksværk  2010/2, s. 3

Ahlefeldt, Antoinette, grevinde, født komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs  1995/4, s. 7ff.

Ahlefeldt-Laurvig, C.F.C. greve, ceremonimester  1995/4, s. 7ff.; 2009/3, s. 5

Ahrnfeldt, skovrider  1990/2, s. 17

Akerlie, Olav  1995/4, s. 21

Alberti, P.A., justitsminister  2006/1, s. 17; 2007/1, s. 5

Albrecht 7., ærkehertug af Østrig  1992/4, s. 18

Albrechtsen, Emilie Hansine, se Borregaard, Emilie Hansine

Albrechtsen, Julius  1991/3, s. 13

Albrectsen, Jens Vilhelm Riber, bogholder  1991/3, s. 12f.; 2008/1, s. 8

Albretsen, Peder, fæstebonde  1996/4, s. 20

Alexandra, dronning  1995/1, s. 6

Alexandra, prinsesse, født Manley, grevinde af Frederiksborg  1995/4, s. 3; 2002/3, s. 3

Alexandrine, dronning  1994/1, s. 11; 1995/1, s. 18; 1998/4, s. 15; 2012/2, s. 16, 17

Alfons, taxachauffør  1993/4, s. 15

Alfred, skærslipper 2012/3, s. 8

Algreen Ussing, Tage, se Ussing, Tage Algreen

Alsbo, Bent  2004/3, s. 34

Alsønderup, Jørgen Jørgensen  2000/4, s. 8

Ambjørn, Johanne, gift Mortensen  1998/3, s. 15, 18

Andersdatter, Ane Gjertrud, barn, Freerslev  1998/1, s. 21

Andersdatter, Ane, jordemoder  2000/4, s. 6

Andersdatter, Elisabeth, se Andersdatter, Lisbeth

Andersdatter, Kirsten  2001/2, s. 3

Andersdatter, Lisbeth  1997/3, s. 16ff.; 1998/2, s. 13; 1998/3, s. 14; 1999/1, s. 15

Andersdatter, Maren  2001/2, s. 3

Andersen (Nellerød), Jens Poul, fotograf  1997/4, s. 17; 2002/1, s. 14

Andersen, „Røde“, lektor  2001/3, s. 9

Andersen, Aksel  2002/3, s. 16

Andersen, Akseline  2003/2, s. 12

Andersen, Ambjørn, smed  1998/3, s. 20

Andersen, Anders Peter, statshusmand  1996/1, s. 11

Andersen, Andreas, lektor  2001/3, s. 7

Andersen, Anne Marie, tjenestepige  1997/3, s. 4

Andersen, Arne  2007/1, s. 8

Andersen, Axel, cand.phil., boghandler  1989/3, s. 6

Andersen, Axel, gårdejer  2005/1 s. 16

Andersen, bager  2007/1, s. 8

Andersen, Bent  2007/1, s. 10

Andersen, Bent, barn  2006/2, s. 15

Andersen, Bent, barn  2007/1, s. 8

Andersen, Bernhard, lektor  2000/2, s. 4; 2001/3, s. 11ff.

Andersen, C. Th., skomager  1991/1, s. 17; 2004/2, s. 4

Andersen, C., stadsingeniør  2004/2, s. 6

Andersen, Carl, savværksejer  1992/1, s. 5

Andersen, Chr., sparekassedirektør  1989/3, s. 6; 1994/3, s. 17

Andersen, Edith  2007/1, s. 10

Andersen, Eilif, jernbaneportør 2012/2, s. 5

Andersen, Elith, teglværksarbejder  2003/1, s. 6

Andersen, Elna Bernhard, født Obel, lærerinde  1994/2, s. 13

Andersen, Erik, kontorchef 2011/1, s. 14

Andersen, F., murermester  1996/3, s. 10

Andersen, frk., kommunelærerinde  1994/2, s. 13

Andersen, frk., køkkenmedhjælper  1995/3, s. 14

Andersen, frk., lærerinde  2002/2, s. 12

Andersen, Frode, kontorist  2003/2, s. 20

Andersen, fru skomagermester  1994/3, s. 9

Andersen, Gerda Kjær, se Kjær Andersen

Andersen, Grethe  2001/4, s. 13

Andersen, Gurli  2007/1 s. 8

Andersen, H. Lund, stadsingeniør  1995/4, s. 15f.; 2011/, s. 14

Andersen, H.P., Bakkegade  1998/4, s. 8

Andersen, Hans Christian, digter  1994/3, s. 10; 1994/4, s. 21; 1995/1, s. 6; 2003/2, s. 4

Andersen, Hans, afbygger, spillemand, se Ruth, Hans Andersen

Andersen, Hans, amtsborgmester  1994/2, s. 8f.; 1994/4, s. 19

Andersen, Harald, snedkermester  2003/3, s. 15; 2006/1, s. 9

Andersen, Harry, vejformand  2004/1, s. 10

Andersen, Hedvig  2007/1, s. 8

Andersen, Henry („Sheriffen“), tømrermester  2003/1, s. 5

Andersen, hotelejer 2012/2, s. 7

Andersen, Inge Lise  2003/2, s. 13

Andersen, J.P., forpagter  1995/3, s. 10

Andersen, Jens Erik  2007/1, s. 10

Andersen, Jens, blikkenslager  2001/1, s. 13

Andersen, Kr. Koudahl  1990/3, s. 8

Andersen, Kurt, skoleleder  1995/4, s. 22

Andersen, Lars Peter  2003/2, s. 12

Andersen, Lise  2006/2, s. 13

Andersen, Lise  2007/1, s. 10

Andersen, Maren  2003/2, s. 15

Andersen, Niels („Den døde Murer“)  2006/2, s. 11

Andersen, Niels Orlow se Orlow Andersen, Niels

Andersen, O.C., overlærer  1988/1, s. 4; 1991/4, s. 7; 1992/1, s. 6; 2011/3, s. 6

Andersen, Olaf, murer  1998/3, s. 12

Andersen, P., brolæggermester  2001/1, s. 13; 2009/1, s. 9

Andersen, Paul Schacke, se Schacke Andersen

Andersen, Peder, fæstebonde  1993/1, s. 1f., 8

Andersen, Peder, staldkarl, Skævinge  1997/4, s. 13

Andersen, Per, maler  1993/2, s. 18; 1993/4, s. 23; 1996/2, s. 23; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2000/1, s. 23; 2002/2, s. 15; 2004/2, s. 19

Andersen, Poul Gerhard, orgelbygger  2002/3, s. 17

Andersen, skomager  2002/2, s. 3

Andersen, Susanne  2007/1, s. 10

Andersen, Søren, tjenestekarl  1998/3, s. 18

Andersen, Søren, vognmand  1991/4, s. 17

Andersen, Torben, overlæge 2011/1, s. 14

Andersen, Vagn  2001/3, s. 11ff.

Andersen, Valdemar, statshusmand  1996/1, s. 11

Andersen, vaskeriejer  1986/2, s. 8

Andersen, Verner Sylvest, se Sylvest Andersen, Verner

Andersen, Viggo  2009/1, s. 6

Andersen, Viggo, fabrikant 2011/1, s. 14

Andersson, John G. afdelingsleder 2011/1, s. 14

Andersson, Sven-Ingvar, professor  1996/4, s. 8, 10

Andkjær, musiker  1993/1, s. 7

Andkjær Jensen, L., lærer, forfatter  1997/2, s. 15f.; 2001/2, s. 14

Andreasen, Alfred, gårdejer  1993/1, s. 6f.

Andreasen, Gerda  1993/1, s. 6f.

Andreasen, Maren, Lynge  1997/3, s. 18

Andresen, Niels, købmand  1998/4, s. 7

Andresen, O. Ernst, grosserer  1998/4, s. 7ff.

Andresen, Sidse, gift Jensen  1997/4, s. 13

Andrup, Otto, museumsdirektør  1995/1, s. 5f.; 1998/3, s. 10; 2010/2, s. 9

Angenen, Christopher, stempelskærer  1988/2, s. 8

Anker, Nana, lærer  2006/2, s. 14f.

Apoldi, købmand 2012/3, s. 16

Arboe, Elisabeth Catharina, gift Bauditz  1998/2, s. 12

Arboe, Niels Peter, byfoged, birkedommer  1993/2, s. 6, 13; 1998/2, s. 12; 2007/1, s. 4; 2007/3, s. 5ff; 2008/2, s. 7, 9, 15; 2010/2, s. 8

Arendrup, Bente, journalist  2003/2, s. 3ff.

Arendrup, general  1990/3, s. 8

Arnsberg, Christian, husmand  1999/2, s. 11

Arnstrup, N. Chr. boghandler 2011/1, s. 14

Arntz, assessor 2012/3, s. 16

Arntz, Georg, distriktslæge  1993/2, s. 9; 2009/3, s. 5, 6

Arntz, Sophie, hofdame  1993/2, s. 10; 2009/3, s. 5, 6

Arnø, Henny, fru  1987/1, s. 16f.

Arnø, Margrethe, fru  1987/1, s. 16

Arnø, Sophus Petri, postkontrollør, forfatter  1986/2, s. 12ff.; 1987/1, s. 14ff.; 1989/2, s. 8f.; 1994/1, s. 4f.; 1998/4, s. 12; 1999/2, s. 21

Arnø, Svend  1987/1, s. 16

Asger-Olsen, G.  2002/1, s. 13

Askbo, Erik 2011/3, s. 18

Asmussen, Des, tegner  1997/4, s. 18

Ast, Gemma, husholdningskonsulent  2005/1, s. 16

Aster, accisebetjent  1991/3, s. 16

August, Frederik Christian, arrestforvarer  1998/4, s. 19

Augusta af Hessen  2003/2, s. 4

Augusta Victoria, kejserinde  2010/2, s. 11, 12; 2012/2, s. 15, 17

 

 

Bach, Harry, blikkenslagermester 2011/1, s. 14

Bach, Heinrich, adjunkt  2001/3, s. 8

Back, Jens Nielsen, købmand  2007/3, s. 5ff.

Badstuber, G., regimentsskriver  1997/4, s. 6

Bagge, Elisabeth Ulrikke Eleonora, gift Hegel  1992/4, s. 15

Bagger, Carl, forfatter 2012/1, s. 13

Baggesen, Jens, digter  1995/1, s. 6

Bak, Karen, lærer  2007/1, s. 13

Balle, N.E., biskop  1997/1, s. 18

Balslev, Andreas, skomager  2002/2, s. 8

Balslev, Carl Adolph, adjunkt  2004/3, s. 8

Balslev, Svend, landinspektør  2006/2, s. 17

Balsløw, Augusta  2005/3, s. 17

Balsløw, Carsten  2010/3, s. 5

Balsløw, Ingeborg  2005/3, s. 17

Balsløw, Karen  2005/3, s. 17

Balsløw, Poul, socialinspektør  1996/2, s. 5; 2004/2, s. 5ff.; 2011/1, s. 14

Bang, Balthasar Nikolaj, digter  2000/3, s. 4; 2004/3, s. 11

Bang, Hans Madsen, hospitalsforstander, postmester  1996/2, s. 10

Bang, Jørgen  1988/2, s. 9; 1990/1, s. 2

Bang-Ebbestrup, slotskantor  1990/3, s. 7

Bangslund, Egon  2010/1, s. 9

Bansler, Erik, skoleleder  1995/4, s. 22; 2011/1, s. 14

Bardenfleth, pens. general  1989/1, s. 12

Barfoed, Viggo, forfatter  1994/1, s. 5; 1995/1, s. 7

Bartels, Fr., kaffehandler  1987/2, s. 6

Bartholin-Jørgensen, P.H., sognepræst  1991/4, s. 2; 1996/2, s. 20; 1996/3, s. 17

Batzke, Hans Ludvig Emil, handelsgartner  1990/2, s. 13ff.; 2003/2, s. 7

Batzke, Johan August, gartner  1990/2, s. 14

Bauditz, Sophus Heinrich Octavius, premierløjtnant  1998/2, s. 11f.

Bauer, August, bagermester 2012/3, s. 15

Baunegaard, Kirsten, cand.mag.  2006/3, s. 19

Bavnhøj, Janne, højskoleelev  1996/2, s. 20

Becker, overauditør  1995/4, s. 9

Begtrup, Aksel, ligningschef  1989/3, s. 17; 1990/4, s. 3, 10

Begtrup, Anna  1989/3, s. 16; 1990/4, s. 6

Begtrup, Asta  1991/2, s. 12

Begtrup, Birgit  1995/4, s. 20

Begtrup, Eline, lærerinde  1989/3, s. 16; 1996/4, s. 3

Begtrup, Elisabeth („Bette“), lærerinde  1989/3, s. 11ff.; 1990/3, s. 11; 1990/4, s. 3ff.; 1994/1, s. 8; 1996/4, s. 3ff.

Begtrup, Erik, læge  1990/4, s. 6ff.

Begtrup, Eva, se Kemp, Eva

Begtrup, Frederik, højskoleforstander  1990/4, s. 8, 10

Begtrup, Gunner  1990/4, s. 4ff.; 1991/2, s. 12f.

Begtrup, Holger, højskoleforstander  1989/3, s. 7, 12, 16; 1990/3, s. 11, 18; 1990/4, s. 3ff., 17; 1991/2, s. 9ff.; 1992/2, s. 12, 14; 1995/4, s. 19ff.; 1996/1, s. 22; 1996/2, s. 18ff.; 1996/3, s. 21; 1999/1, s. 2, 6ff.; 2011/3, s. 19

Begtrup, Johanne, lærerinde  1989/3, s. 16; 1990/4, s. 3ff.; 1995/4, s. 20

Begtrup, Kristine  1990/4, s. 4, 10

Begtrup, Mikael, professor  1996/2, s. 20f.

Begtrup, Stina, se Roslund, Stina

Bek, Helge S.  2006/3, s. 17

Bencke, William, hospitalsforstander  1997/4, s. 8

Bender, Susanne Krogh  1997/4, s. 17

Bendixen, farver  1992/3, s. 13

Bendixen, Marie, Nødebo  1998/1, s. 11

Bendsen, Johs, læge 2011/1, s. 14

Bendtsen, Bendt, rektor  1995/3, s. 7; 1998/1, s. 5ff.; 2004/3, s. 8

Bendtsen, Carl Henrik August  2004/3, s. 8

Bendtsen, Ejnar, kusk  1998/4, s. 3

Bendtsen, Ernst, Gadevang  1989/4, s. 3

Bendtsen, frk., lærerinde  1992/1, s. 6f.

Bendtsen, Niels, værtshusholder  2007/3, s. 12

Bendtsen, Peter  2006/2, s. 13

Bendtsen, V., snedker  1998/3, s. 12

Bendz, Christian Valdemar, adjunkt 2012/1, s. 9; 2013/3, s. 19

Bengtsen, Henrik A.  1998/2, s. 15

Benneweis, Eli, cirkusdirektør  1992/1, s. 4; 2006/2, s. 8

Benneweis, Eva  2006/2, s. 8

Benneweis, fru  1992/1, s. 4

Bennike, Helge, regimentschef  1995/2, s. 11

Bent-Hansen, Kai, læge  2003/3, s. 17

Benthien, Vilhelmine Christence  2007/1, s. 3

Bentsen, Anders, gårdejer  2001/2, s. 4

Bentsen, Emilie 2013/1, s. 11

Bentsen, forskolelærerinde, frk.  1997/3, s. 13

Bentzen, Steen  2006/2, s. 15

Bentzien, H.P. Chr.  2002/2, s. 6

Bentzon, C.F., student  2002/2, s. 6

Bentzon, Christopher, justitsråd  1993/2, s. 6; 2008/2, s. 16

Berg, Asger, lektor  1986/2, s. 12ff.; 1987/1, s. 14ff.; 1989/2, s. 8f.; 1989/4, s. 3ff.; 1990/1, s. 2; 1990/2, s. 13ff.; 1990/3, s. 3ff.; 1991/1, s. 2, 3ff., 13, 18; 1991/2, s. 3; 1991/3, s. 3ff., 16; 1991/4, s. 17f.; 1992/1, s. 10f.; 1992/2, s. 19; 1992/3, s. 3f., 7ff.; 1992/4, s. 3ff., 15, 20f.; 1993/2, s. 3f.; 1993/3, s. 14; 1993/4, 19ff.; 1994/1, s. 4, 15ff.; 1994/3, s. 7f.; 1995/1, s. 22; 1995/4, s. 21; 1996/1, s. 3; 1996/3, s. 21; 1996/4, s. 16, 19, 21; 1997/1, s. 20; 1997/2, s. 23; 1997/3, s. 15ff.; 1997/4, s. 9ff., 17f.; 1998/1, s. 3ff., 16ff.; 1998/2, s. 8, 13f., 15f.; 1998/3, s. 14ff.; 1998/4, s. 7ff., 16ff., 20ff.; 1999/1, s. 10ff., 22; 1999/2, s. 3ff., 11ff., 22; 1999/3, s. 14ff.; 1999/4, s. 15ff., 23ff.; 2000/1, s. 23; 2000/2, s. 17f.; 2000/3, s. 13ff.; 2000/4, s. 3ff.; 2001/1, s. 14f.; 2001/2, s. 13f., 15; 2001/3, s. 3ff.; 2001/4, s. 11f., 13f.; 2002/1, s. 13ff.; 2002/2, s. 11ff., 15; 2003/1, s. 14f.; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 14ff, 18f.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 15f., 20; 2006/1, s. 20; 2006/2, s. 16f., 19; 2006/3, s. 3ff.; 2007/1, s. 18ff.; 2008/1, s. 16, 17ff.; 2008/3, s. 9ff., 16, 18f.; 2009/1, s. 3ff., 14ff; 2009/2, s. 3; 2009/3, s. 18; 2010/1, s. 3, 12, 16, 17; 2010/2, s. 3, 20; 2010/3, s. 17, 18; 2011/1, s. 17, 18; 2011/2, s. 3ff; 2011/3, s. 18;  2012/1, s. 17, 19; 2012/3, s. 14, 18, 19; 2013/1, s. 3ff, 19, 20; 2013/2, s. 3ff, 9ff; 2013/3, s. 3ff

Berg, Carl, rektor  2005/2, s. 3ff.

Berg, Christen, politiker  1989/4, s. 6; 1990/3, s. 4; 2006/1, s. 8, 14; 2007/1, s. 5; 2012/1, s. 6, 11

Berg, frøken  1987/2, s. 12

Berg, Kaj, professor  2003/3, s. 19

Berg, Maren 2012/1, s. 6

Berg, Sigurd, redaktør  1991/1, s. 17; 2001/1, s. 13

Berg, Torsten  2001/3, s. 3

Berggreen, Andreas Peter, komponist  1997/3, s. 14; 2002/3, s. 5; 2007/3, s. 16; 2013/2, s. 4, 8

Berggreen, Carl Peter, kamfabrikant  2007/3, s. 16

Berggreen, V.F.A.  1990/1, s. 12

Bergsøe, Vilhelm  2001/1, s. 14; 2009/3, s. 13

Berg-Sørensen, Elisabeth  2001/3, s. 3

Berg-Sørensen, Ivar, rektor  2007/1, s. 17; 2007/3, s. 15; 2009/1, s. 15, 16, 17; 2010/1, s. 7; 2010/1, s. 16; 2010/3, s. 10; 2011/1, s. 17, 18; 2011/2, s. 20; 2011/3, s. 20; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19

Berg-Sørensen, Palle, lektor  2001/3, s. 11; 2000/2, s. 4; 2010/3, s. 11

Berg-Sørensen, Terkel  2010/1, s. 8

Berling, Carl, kammerherre  1993/2, s. 5f., 8; 1995/4, s. 4ff., 9; 2001/4, s. 7; 2009/3, s. 5, 12

Bernadotte, Folke, greve  1994/2, s. 5; 2012/2, s. 7

Berner, Jørgen  1990/1, s. 2; 1991/1, s. 2; 1992/2, s. 19; 1994/4, s. 3; 1996/2, s. 22; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2000/1, s. 23; 2000/4, s. 11; 2001/2, s. 15; 2002/2, s. 15; 2002/4, s. 15; 2004/2, s. 19; 2004/3, s. 35; 2005/2, s. 20

Bernild, Bror, fotograf 2013/3, s. 5

Bernild, Ellen, danselærerinde  1994/2, s. 19; 1994/4, s. 13; 2006/2, s. 14

Bernild, Holger, redaktør  2003/3, s. 16; 2009/1, s. 4, 9

Bernstorff, Christian, udenrigsminister  2000/3, s. 5

Berntsen, William S., fabrikant  1990/2, s. 6f.

Berregaard, Ferdinand, premierløjtnant  1994/3, s. 14; 2009/3, s. 7, 14ff

Berregaard, Frederik,  skovrider 2009/3, s. 8

Berregaard, Henrik, adjudant, kammerherre  1995/4, s. 9; 2009/3, s. 5, 7

Bertels, Stine  1999/3, s. 17

Bertelsen, bagermester  1998/2, s. 3f.

Bertelsen, Jørgen G.  1992/4, s. 21

Berthelsen, Tage, arbejdsmand  2003/2, s. 10

Beskow, Bernhard, sekretær, forfatter  2000/3, s. 11

Beyer, Flemming, museumsinspektør  1987/2, s. 3f.; 1991/4, s. 12f.; 1994/1, s. 2; 1995/1, s. 20; 2002/1, s. 14

Bibow, A.C.B., adjudant  1995/4, s. 7

Bidstrup, læge 2011/1, s. 8

Bille, Julius, smed  2002/1, s. 15

Bille, Karen, adelsdame  2003/2, s. 4

Bill-Jessen, Torben, forfatter  1997/4, s. 18; 2003/3, s. 19

Bindesbøll, Gottlieb, arkitekt  1996/1, s. 6

Bindslev, Ingeborg, lærerinde  1989/3, s. 17

Bircherod, C.C., justitsråd  1997/1, s. 14

Birkedal-Barfod, Ludvig, organist  2002/3, s. 14; 2011/3, s. 9

Bisgaard, Leif, områdechef  1987/2, s. 4f.; 1991/3, s. 4; 2010/3, s. 18

Bjerg, Flemming, journalist  2003/1, s. 16

Bjernemark, Jens, lærer  2006/2, s. 14

Bjernum, Jørgen, lektor  2001/3, s. 3, 11

Bjerre, Svend Erik, højskoleforstander  1995/4, s. 21; 1996/2, s. 17ff.; 1996/3, s. 21

Bjerring, politibetjent  1998/2, s. 14

Bjørn, Niels Andersen, indsidder  1998/1, s. 19ff.

Bjørnsen, H., gårdejer  1990/3, s. 7

Blicher, Steen Steensen, digter  1996/2, s. 18

Bligaard, Mette, museumsdirektør  1996/2, s. 21; 2007/1, s. 19; 2008/3, s. 18

Blixen Finecke, Carl Frederik, baron  2003/2, s. 4

Blixen, Karen, forfatter  1991/1, s. 5; 2007/2, s. 7; 2010/1, s. 17; 2010/3, s. 3ff

Bloch Gjern, Jens, hospitalsforstander, sparekassebogholder 2012/3, s. 16; 2013/3, s. 19

Bloch, Carl, kunstmaler  1988/1, s. 13

Bloch, Christian, barber  1997/2, s. 15; 1998/4, s. 8

Bloch, Poul, dreng  1997/2, s. 15

Bloch-Møller, fru, spillelærerinde  1997/2, s. 12

Blom, vicebrandmajor  2009/3, s. 9, 12

Blomberg, Anders, kirkegårdsinspektør  1995/3, s. 5, 8

Blomberg, Immanuel, kirkegårdsinspektør  1995/3, s. 8; 2001/2, s. 13

Bluhme, C.A., kabinetssekretær  1995/4, s. 9

Blücher, adjudant  1995/4, s. 9

Blytgen, Inger, pige  1995/2, s. 7

Blytgen, Karla, pige  1995/2, s. 7

Blåkilde, Ole, arkivleder, lærer  1991/1, s. 6ff.; 1993/1, s. 3; 1994/4, s. 3, 16; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2002/2, s. 15; 2007/1, s. 18; 2008/1, s. 19; 2008/3, s. 12ff.

Boeck, Bianco, amtsfuldmægtig  1994/1, s. 9ff.; 1994/2, s. 4ff.; 1994/4, s. 19; 1995/1, s. 10ff.;

2011/1, s. 14; 2013/2, s. 17

Boeck, oberst  1990/3, s. 8

Boesen, frk., lærerinde  1997/2, s. 16

Bohn, Anders, cand.mag.  2003/1, s. 3ff.; 2003/2, s. 10ff.; 2008/1, s. 17; 2008/3, s. 19; 2009/1, s. 20; 2011/3, s. 18

Boie, Claus, forfatter  2008/1, s. 18; 2012/2, s. 19

Boisen, Hans („Bojens“), lektor  2000/2, s. 6; 2001/3, s. 9, 13

Bojesen, Ernst, forlægger  1989/3, s. 8

Bojesen, Johannes, højskolelærer  1999/1, s. 6

Bojesen, Kristine, højskolelærer  1999/1, s. 6f.

Boldt, Kaj, fotograf 2011/1, s. 14

Boller, Christ., politibetjent  1997/3, s. 18

Bollerup, Kristine, højskoleelev  1999/1, s. 9

Bolt, Hans, manufakturhandler  2002/1, s. 16

Bonde Jacobsen, A. dampvaskeriejer 2011/1, s. 15

Bonde, Kristine, husholdningsskoleleder  1989/3, s. 7; 1991/1, s. 9ff.

Bondesen, Grete, lektor  2001/3, s. 11ff.

Bonfils, Kjeld, musiker  2001/3, s. 13

Borella-Hansen, snedkermester  1989/1, s. 12; 1992/1, s. 4; 1993/3, s. 6; 1995/4, s. 16; 1997/1, s. 20; 2007/2, s. 11; 2011/3, s. 14; 2013/2, s. 11

Borg, Børge, statsaut. revisor 2011/1, s. 14

Borg, Inger  1993/1, s. 5

Bork, Cæcilie, provstinde  2004/3, s. 4

Bork, Ferdinand, discipel  2004/3, s. 4

Bork, Gustav, discipel  2004/3, s. 4

Bork, provst, Frederikssund  2004/3, s. 3f.

Bork, Vita, barn  2004/3, s. 4

Borregaard, Christian, møller  1991/3, s. 15; 2008/1, s. 3

Borregaard, Christiane, født Christiansen  1991/3, s. 12ff.

Borregaard, Emilie Hansine, gift Albrechtsen  1991/3, s. 12, 15; 2008/1, s. 3

Borregaard, Hans Christopher, brændevinsbrænder, kammerråd  1991/3, s. 7ff.; 2008/1, s. 3; 2008/2, s. 14; 2013/3, s. 11

Boysen, kommandør  2005/1, s. 11

Brammer, Anna  1994/2, s. 2

Brammer, Frederik Christian, amtsforvalter  1991/3, s. 4; 1994/2, s. 2; 1998/1, s. 6; 2008/3, s. 10; 2009/1, s. 10

Brammer, Gerhard Peter, biskop  1998/1, s. 6; 2000/3, s. 13; 2013/2, s. 3

Brammer, Joachim Henrik Carstin, latinskolelærer  1998/1, s. 5f.; 2000/3, s. 13

Brand, Benthe, fru  1999/3, s. 14

Brandes, Edvard, politiker  2006/1, s. 8

Brandes, Georg, forfatter  2003/3, s. 17

Brandt, Armgard Elise, født Bøcher  2002/4, s. 4

Brandt, C.J., digter  1996/3, s. 21

Brandt, Carl Christian, løjtnant  2002/4, s. 4

Brandt, Carl Christian, organist  2002/3, s. 10ff.; 2002/4, s. 3ff.; 2006/1, s. 6; 2010/2, s. 17, 18; 2011/3, s. 8ff; 2012/2, s. 17

Brandt, Ellen  2002/4, s. 5

Brandt, politibetjent  1992/3, s. 14

Brandt, Rita (Marguarita), født Tvermoes  2002/4, s. 4

Brasen, Henrik Christian, arbejdsmand 2013/1, s. 4

Brask, skolelærer 2012/3, s. 15

Braudavik, Josef , teglværksarbejder  2003/2, s. 11

Braunschweig-Wolfenbüttel, hertug  2010/2, s. 17

Brechwold, („Bananen“)  1993/4, s. 14

Bredahl, Hans Christian, statshusmand  1996/1, s. 11

Bredsager se Rasmussen, Arne

Bredsdorff, Elias, seminarielærer 2012/2, s. 11

Bredsdorff, Kaj, lektor  1992/4, s. 12; 2000/2, s. 7; 2001/3, s. 9; 2002/1, s. 13

Bredsdorff, Peter, arkitekt, professor  1995/4, s. 15; 2009/1, s. 14

Bredsdorff, Thomas, højskolelærer  1990/4, s. 10; 1999/1, s. 2, 7f.

Bredtoft, Peder, murermester  2004/1, s. 10

Bregendahl, Albert Philip, præst  2004/4, s. 11

Brehm, Gudde 2011/1, s. 14

Brenøe-Hansen, Svend  2010/3, s. 5

Brenøe-Hansen, Willy, værkfører  2010/3, s. 4

Bresson, Leo, rektor  2001/3, s. 15

Bretton, Elise, baronesse, gift Gyllich  1994/3, s. 9

Breuster, købmand  2001/1, s. 13

Bricka, C.F., leksikograf, rigsarkivar  1990/2, s. 18; 1997/3, s. 4

Bricka, Christiane, født Bolwig  1997/3, s. 7

Bricka, Georg Stephan, latinskolelærer, musikistoriker  1990/2, s. 17f.; 1997/3, s. 3ff.; 2002/3, s. 10

Bricka, Hannibal Aa. E. Arntzen, adjunkt  2002/3, s. 10

Bricka, Johanne Kirstine  1997/3, s. 4

Bricka, Maria Dorothea, f. Ripperger  1997/3, s. 3

Bricka, Theodor Frederik Wilhelm, distriktslæge  1997/3, s. 3

Brink, Karsten, ejendomschef  2008/3, s. 16

Brix, Hans, professor  1987/1, s. 16

Bro, musiker, Slangerup  1993/1, s. 7

Brockenhuus-Schack, A., greve, kammerherre  1991/2, s. 6

Bruhn, Elisabeth, købmand  1987/2, s. 10ff.

Bruhn, Ernst, købmand  1987/2, s. 11; 1989/2, s. 10

Bruhn, Joh. H., købmand  1986/1, s. 14ff.; 1987/2, s. 11; 1990/2, s. 9ff.

Bruhn, Jørgen, lektor  2001/3, s. 11; 2002/1, s. 13

Bruhn, Knud, modelsnedker  1989/2, s. 2

Brummersted, Johan, gæstgiver  1996/3, s. 6; 2007/3, s. 12; 2008/2, s. 13

Brummersted, Theodor, skolelærer 2012/3, s. 16

Brun, Mathilde, Petersborggård  2002/2, s. 14

Brunés, Karen, forfatter 2011/1, s. 13

Bruun, N.T. oversætter 2013/2, s. 5

Brüel, Axel, keramiker 2011/1, s. 13; 2011/3, s. 4

Brüel, hofjægermesterinde  1995/1, s. 5

Brüel, Lisbeth 2011/3, s. 4

Brüel, Ludvig Bang, skovrider  2003/2, s. 17; 2011/3, s. 5

Brüel, Max, arkitekt  1992/3, s. 5; 1995/3, s. 9; 2011/3, s. 4

Brylov, Cecilie Margrethe se Edsvold, Cecilie Margrethe Brylov

Brylov, Margrethe, gift Bøg, skoleholder  1997/4, s. 11

„Brænder-Jens“  1987/2, s. 10

Brøchner, Thøger, købmand 2013/3, s. 12

Brøndsted, G.J., provst  2002/3, s. 5; 2004/3, s. 28; 2004/3, s. 8

Brønshøi, Jens, skansekarl  2006/1, s. 4

Buch, Beate  2004/3, s. 11

Buch, Povel Georg Utzon, grosserer  1996/1, s. 9

Buchmann, Selma, gift Heuschkel  2009/1, s. 3

Budde, bager 2012/3, s. 15, 16

Budde, Christian  1997/2, s. 14

Budde, fru  1997/2, s. 14

Budde, Grethe, barn  1997/2, s. 14

Budde, J.C., bagermester  1986/1, s. 5; 1986/2, s. 17; 1996/1, s. 20; 1997/2, s. 9

Budde, Jørgen, barn  1997/2, s. 14

Budde, Lene, barn  1996/3, s. 13

Burrau, Gertrud, læge  1991/1, s. 4

Burton, Aksel  1990/4, s. 16

Busch, Volkmar, komponist  2001/4, s. 9

Bygum Nielsen, Poul, lektor  2001/3, s. 11ff.

Bülow, Frantz Christopher, general  2004/3, s. 20

Bülow, generalinde 2012/3, s. 15

Bülow, Jochum, jægermester  1992/3, s. 15

Bülow, P.M., adjudant  1995/4, s. 8

„Bysvenden“, se Svend Nielsen

Bøcher, fru, født Nyholm-Armgard  2002/4, s. 5

Bøg, Niels Hansen, bagersvend  1997/4, s. 11

Bøggild, Adam Nicolai, lektor  2001/3, s. 8f.

Bøggild, Mogens, billedhugger  2002/4, s. 7

Bøgh, Erik, forfatter  1989/4, s. 5

Bøgholm, K., cand.mag., redaktør  2007/2, s. 5; 2013/1, s. 15

Bøgvad, Johan, fiskemester, slotsskriver  1992/2, s. 4

Bøje, Chr. A.  2010/2, s. 9

Bøjsen, købmand, Kalundborg  2004/3, s. 6

Bønsøe, Poul, revisor  2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 18, 2011/1, s. 18; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19

”Børge”, se Rasmussen, Birche Pihl

Børgesen, C., frk., Nyhuse  1998/4, s. 8

Børgesen, Christiane, se Jørgensen, Christiane

Børgesen, Niels, sadelmager  1999/3, s. 3

Børgesen, Richard, arbejdsmand, borgmester  2004/2, s. 4ff.; 2011/3, s. 3.;

Børre, C.T., adjunkt  1992/3, s. 12; 1993/2, s. 10

Børre, postmester  2008/2, s. 10, 15f.

Børre, prokurator  2004/3, s. 10

Børre, prokurator 2012/3, s. 15

Børsch, Axel, herreekviperingshandler  2002/1, s. 16; 2011/1, s. 14

Børsch, Christian, herreekviperingshandler  1993/1, s. 4; 2002/1, s. 16

Børsch, Michael, herreekviperingshandler  2002/1, s. 16

Børsch, Per, herreekviperingshandler  2002/1, s. 16

Børsch, Peter, herreekviperingshandler  2002/1, s. 16

Böss, hr. 2013/1, s. 16

Bøttner, Wilhelmine 2013/1, s. 11

Bøyesen, Peter Rostrup se Rostrup Bøyesen, Peter

Baagøe, Jette, museumsdirektør  1997/4, s. 18

 

 

 

 

Camradt, Jørgen, kunstmaler  2010/2, s. 11

”Carl i Hullet” se Jensen, Carl

Carlsen, (ismejeri)  2006/2, s. 8

Carlsen, Knud, fiskemester  1991/2, s. 14

Carlsen, Peter Steffen Himmelev, statshusmand  1996/1, s. 11

Carlsen, Th., konditor  1991/4, s. 18

Caroline Amalie, dronning  1996/3, s. 5f.; 2000/3, s. 7

Caroline Mathilde, dronning  1990/3, s. 9; 1991/1, s. 6

Caroline, arveprinsesse  1995/4, s. 8

Carstens, P., lektor  2001/3, s. 7, 9

Carstensen, Carsten, skovløber  2006/3, s. 20; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 16

Carstensen, Einar  2003/3, s. 9

Carstensen, lærer  2004/3, s. 4

Casella, Daniele, restauratør  1990/2, s. 8; 2008/3, s. 16; 2012/1, s. 19

Casella, Susanne  2008/3, s. 16

Castenschjold, frk.  2004/3, s. 15

Castenskiold Samsøe, greve, kunstmaler  1992/1, s. 5

Castonier, kaptajn  1991/2, s. 7

Cavling, Hansine Christine Marie  1999/2, s. 10

Cavling, Henrik, redaktør  1999/2, s. 10; 2001/3, s. 12

Cederfelt, løjtnant  2004/3, s. 20

Chabot, A.B.C., proprietær  1996/4, s. 20; 2004/1, s. 17

”Chap og drengen” 2012/3, s. 8

Christensdatter, Sophie, gift Hansen Ruth  1997/4, s. 14

Christensen, Anders („Onkel Anders“), legetøjshandler  2003/4, s. 11

Christensen, Ane Marie, madam, asylmoder  1991/4, s. 3, 8; 1996/3, s. 8ff.

Christensen, Balthasar, politiker  2007/1, s. 5; 2010/2, s. 9

Christensen, banearbejder  2007/1, s. 9

Christensen, Bent  1992/4, s. 19

Christensen, Birgit, mag.art.  1993/2, s. 5ff.

Christensen, Christian, murermester 2013/2, s. 12

Christensen, Christian, urmager  2007/1, s. 3

Christensen, Christoffer, Veksø  2000/4, s. 8

Christensen, damefrisør, frk.  1997/2, s. 14

Christensen, E., damefrisør, fru  1994/2, s. 16f.

Christensen, Egon, købmand  2006/2, s. 7

Christensen, Esther 2011/1, s. 14

Christensen, Finn, fotofraf  1990/1, s. 7f.; 1996/1, s. 22; 2000/4, s. 10

Christensen, frk. syerske, Bakkegade  1997/2, s. 8

Christensen, Gorm 2012/2, s. 19

Christensen, Gorm, forfatter  2008/1, s. 18

Christensen, Hans, slagter  1991/4, s. 6

Christensen, Henry, redaktør M.F. 2011/1, s. 14

Christensen, Johan Harald, statshusmand  1996/1, s. 11

Christensen, Kirsten  2007/2, s. 11

Christensen, Kjeld  2007/1, s. 9

Christensen, Kjeld, møbelsnedker  2007/2, s. 4, 11

Christensen, Krist. bestyrerinde 2011/1, s. 14

Christensen, Laurits, murermester  1996/3, s. 16

Christensen, Linda  2007/1, s. 9

Christensen, M.C.V.  2002/2, s. 6

Christensen, Margrethe, fru  2008/1, s. 12

Christensen, mejerist  1989/4, s. 7

Christensen, Michael, restaratør  1994/1, s. 2

Christensen, murermester  1998/4, s. 3

Christensen, Nanna  2003/4, s. 11

Christensen, Oskar  1991/4, s. 6

Christensen, Ove  2007/2, s. 11

Christensen, Paul  2005/3, s. 17

Christensen, Peter, kommunebogholder  1995/3, s. 3ff.; 1995/4, s. 15; 1996/1, s. 4ff.; 1996/2, s. 8ff, 11ff.; 1997/1, s. 14

Christensen, Peter, murermester 2013/2, s. 12

Christensen, Stefan 2010/1, s. 8, 10

Christensen, Svend Aage  2005/3, s. 17

Christensen, Søren Rudolf, cand.mag.  1986/1, s. 9; 1990/1, s. 2; 1991/2, s. 8; 1992/2, s. 19; 1993/2, s. 18; 1994/2, s. 23

Christensen, tandlæge  2005/3, s. 17

Christensen, Th., købmand  1998/4, s. 8

Christensen, Thomas  2008/1, s. 12

Christian 10., konge  1990/3, s. 7; 1991/2, s. 6f.; 1997/2, s. 16f.; 1998/4, s. 15; 2002/4, s. 4; 2010/2, s. 18

Christian 4., konge  1988/1, s. 10; 1988/1, s. 15; 1988/2, s. 8, 11ff.; 1989/2, s. 4, 8; 1990/3, s. 15f.; 1991/1, s. 15f.; 1991/3, s. 6; 1991/3, s. 18; 1992/2, s. 4; 1992/3, s. 15; 1994/3, s. 12; 1995/3, s. 3f., 6; 1995/4, s. 4; 1996/1, s. 11; 2002/3, s. 3; 2006/3, s. 19; 2009/3, s. 3; 2010/2, s. 17

Christian 5., konge  1990/1, s. 10, 13; 1992/2, s. 7; 1993/1, s. 2; 1995/4, s. 4; 2002/3, s. 3

Christian 6., konge  1996/2, s. 12

Christian 7., konge  1990/3, s. 9; 1991/1, s. 6; 1996/4, s. 22; 2002/3, s. 3

Christian 8., konge  1991/3, s. 10f.; 1995/4, s. 4; 1996/3, s. 5; 1997/2, s. 3; 2000/3, s. 7, 10; 2002/3, s. 3; 2007/3, s. 3

Christian 9., konge  1994/3, s. 13; 1996/3, s. 15; 1998/4, s. 21; 2003/2, s. 4; 2006/1, s. 15; 2010/2, s. 18

Christian, prins (senere Christian 10) 2012/2, s. 15

Christiansdatter, Sidse Marie  1997/4, s. 12f.; 1998/1, s. 17f.; 1998/3, s. 16; 1999/1, s. 14ff.; 2000/4, s. 6

Christiansen, „Den gående Vognmand“  2006/2, s. 11; 2007/1, s. 7

Christiansen, Ane Margrethe („Have-Grethe“), asylgrundlægger  1991/4, s. 3; 1996/3, s. 5ff.

Christiansen, Anna  2003/2, s. 10

Christiansen, Bo  2001/4, s. 13; 2003/1, s. 16

Christiansen, C.P.O., højskoleforstander  1993/3, s. 11; 1995/4, s. 21; 2002/1, s. 3; 2001/3, s. 12

Christiansen, Carl („Knyste-Carl“)  2003/1, s. 10

Christiansen, Carl Frederik, bestyrer  2001/1, s. 8

Christiansen, Christian Aagaard, komponist, professor  1990/3, s. 12

Christiansen, Christiane  2008/1, s. 3

Christiansen, Erling, højskoleforstander  1995/4, s. 21; 1996/2, s. 21

Christiansen, Ernst  2003/2, s. 10; 2003/2, s. 14

Christiansen, Ernst, barn  1996/3, s. 11

Christiansen, Georg  1993/2, s. 4

Christiansen, Grethe, asylgrundlægger, se Christiansen, Ane Margrethe

Christiansen, Gunnar, snedker- og tømrermester  2003/3, s. 12

Christiansen, gymnastiklærer  1992/1, s. 6

Christiansen, H. Carl, skovarbejder  2010/3, s. 11

Christiansen, Hanne  2006/2, s. 9

Christiansen, Hans („Kong Hans“)  2006/2, s. 10

Christiansen, Hans Frederik  2001/1, s. 8

Christiansen, Holger, Gadevang  1996/4, s. 23

Christiansen, Inga  2006/2, s. 9

Christiansen, Jacob  2001/3, s. 12

Christiansen, Jens, gårdmand 2013/3, s. 13

Christiansen, Jette  2007/1, s. 7, 10

Christiansen, Karen, se Hansen, Karen

Christiansen, Karin  2007/1, s. 10

Christiansen, Kurt  2007/1, s. 10

Christiansen, Käte  2006/2, s. 9

Christiansen, Lilian, byrådsmedlem  1996/4, s. 21; 2003/1, s. 16

Christiansen, Lilly  2007/1, s. 10

Christiansen, Lis  2007/1, s. 10

Christiansen, Margrethe, Grundtvigs Højskole  1993/3, s. 7ff.

Christiansen, Niels Finn, lektor  1992/4, s. 6; 1993/4, s. 22

Christiansen, Niels Peter, statshusmand  1996/1, s. 11

Christiansen, Niels, musikdirektør  1990/3, s. 12

Christiansen, Ole  2006/2, s. 7, 9

Christiansen, Oluf Alfred, statshusmand  1996/, s. 11

Christiansen, Peter  1993/1, s. 7f.

Christiansen, Peter  2007/1, s. 10

Christiansen, Pip  2002/1, s. 3, 6

Christiansen, politibetjent  2000/4, s. 7

Christiansen, Vagn  2006/2, s. 9

Christoffersen, Anders, statshusmand  1996/1, s. 10

Christoffersen, frk., kontorassistent  1994/3, s. 16; 1994/4, s. 17; 1995/1, s. 18

Christoffersen, Hans Henrik Egeblad  1997/2, s. 23; 1998/2, s. 17; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16; 2011/1 s. 18

Christoffersen, Jørgen Peter, statshusmand  1996/1, s. 11

Christoffersen, Kurt 2013/2, s. 17

Christoffersen, smedemester  2005/3, s. 6

Christophersen, Hans  2001/3, s. 3; 2002/1, s. 13

Christophersen, Steen  2005/2, s. 3ff.; 2005/3, s. 15

Chrom, Sv.A., overlæge  1995/3, s. 9; 2011/1, s. 14

Classen, J.F., general  1991/4, s. 19

Claudel, Erik, tegner 2011/1, s. 13

Claudius, Carl August, tekstilfabrikant, kunst- og musiksamler 2012/1, s. 10

Claudius, Sofie se Lynge, Sofie

Clausen, Erik, filminstruktør  1993/3, s. 2

Clausen, Ernst H.  2003/1, s. 5

Clausen, Julius, udgiver  1998/1, s. 3f.

Clausen, Jørgen, formand  1994/2, s. 10

Clausen, købmand  2006/2, s. 7

Clausen, Steen, advokat  1994/2, s. 20

Clausen, teglværksejer  2006/3, s. 4

Clausen, trætøjshandler  1992/3, s. 12

Cohen, Mendel 2012/3, s. 15

Cohn, Mendel, købmand  1998/1, s. 18

Cohn, Sara, født Levy, købmandsenke  1998/1, s. 18, 21

Cold, hr., Gadevang  2005/1, s. 12

Compenius, Esaias, orgelbygger, komponist  1995/3, s. 5f.; 1995/4, s. 5, 15; 2002/3, s. 11; 2010/2, s. 17; 2011/3, s. 13

Compenius, Heinrich 2011/3, s. 14

Coninck, Fr.de, etatsråd  1997/2, s. 6

Conradt, Georg Emanuel, søofficer  2010/2, s. 12

Conradt, Johan, justitsråd  2010/2, s. 12

Conradt-Eberlin, Peter  2010/2, s. 10

Corfix, Martin, sognepræst  2001/4, s. 3ff.

Cornelins, Victor  2000/1, s. 9

Cornelius, Knud, journalist  1992/1, s. 5; 1994/1, s. 2; 2003/1, s. 16; 2004/2, s. 20; 2004/3, s. 36; 2008/3, s. 19

Cornelius, Peter, tenor 2011/3, s. 11

Cornelius, Siegfried ”Cosper”, tegner 2013/3, s. 6

Creutzberg, Christiane Margrethe  1999/2, s. 11

Cridland, Frederik August Harlow, dreng  1997/3, s. 4

Culmsee, Amalie  2003/4, s. 8

Culmsee, Andreas, papirhandler  2003/4, s. 8

Culmsee, Vilhelmine  2003/4, s. 8

 

 

Dael, Niels, frimenighedspræst  1990/4, s. 7, 10

Dagmar, prinsesse  1998/4, s. 15; 2012/2, s. 16, 17

Dahl, Chr., savværksejer  2001/2, s. 13

Dahl, Christine, lærerinde  1992/4, s. 4f.; 1997/4, s. 14

Dahl, Emma, lærerinde  1997/4, s. 14

Dahl, Frederik Peter Jacob, overlærer  2003/3, s. 5; 2004/3, s. 8

Dahl, frk., lærerinde  1995/3, s. 15, 18

Dahl, J.C., kunstmaler  1999/4, s. 15

Dahl, murermester, bygningsinspektør  1990/4, s. 13

Dahl, William Sophus, grosserer  1999/3, s. 17

Dahlerup, Carl Emil, dommerfuldmætig  1999/2, s. 11, 15ff.

Dahlerup, Hans, hospitalsforstander, postmester  1996/2, s. 8f.; 1999/2, 16; 2004/3, s. 11, 18

Dahlerup, madam  2008/2, s. 11

Dahlerup, Michael Henrik Ludvig, adjunkt  2004/3, s. 7

Dahlerup, Vilhelm, sekondløjtnant  1996/2, s. 9; 2004/3, s. 18

Dalgas, Enrico Mylius, Hedeselskabets stifter  1990/1, s. 4

Dalgas, Vibeke, arkitekt, professor  1989/1, s. 10ff.; 1990/2, s. 9ff.; 1990/4, s. 2, 15; 1991/3, s. 3; 1992/2, s. 2; 1992/3, s. 4f.; 1993/3, s. 2; 1993/4, s. 3ff., 6; 1994/4, s. 3f.; 1995/3, s. 22; 1995/4, s. 13ff.; 1996/3, s. 22; 1996/4, s. 8ff.; 2008/1, s. 17; 2009/1, s. 14

Dall, Hans, kunstmaler  1991/3, s. 2

“Dalle”, se Petersen, Hans Normann

Dam, betjent 2012/3, s. 3

Dam, Mogens, forfatter  1994/1, s. 5

Damgaard, Kjeld  2008/3, s. 19

Damm, overretssagfører  2001/3, s. 4

Damm, P. etatsråd 2012/3, s. 17

Danholt, fru entreprenør Mogens 2011/1, s. 14

Danielsen, Claus, gardinmontør  1990/4, s. 16

Danielsen, købmand  1995/2, s. 12

Danner, Louise, grevinde, født Rasmussen  1989/1, s. 12; 1990/4, s. 14; 1993/2, s. 5ff.; 1994/3, s. 3ff., 9f.; 1995/4, s. 4ff.; 1996/3, s. 7; 1997/1, s. 19; 1999/1, s. 21; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 4ff.; 2002/3, s. 3; 2003/2, s. 5; 2009/3, s. 5, 9, 13

Danneskjold, greve  2003/2, s. 7

Danneskjold-Samsøe, Christian, greve  2010/2, s. 11

Danneskjold-Samsøe, Louise Sophie, hertuginde  2010/2, s. 11

Danø, Lisbeth  1994/1, s. 4

Danø, Poul, overlæge  1994/1, s. 4

de Meza 2013/3, s. 14

Degenkolv, vikar  2000/2, s. 9

Dehn, August Otto, militærmusiker  2001/4, s. 3ff.

Deichmann, J., forlægger  1992/4, s. 14f.

Dencker, Christian Frederik, postmester  1996/2, s. 9f.

Dencker, Ellen Margrethe Jensine, født Eriksen  1993/3, s. 3ff.; 1995/2, s. 7

Dencker, Rudolf, konditor  1991/4, s. 7; 1991/4, s. 18; 1993/3, s. 3ff.; 1995/2, s. 7; 1998/4, s. 8

„Den Døve“  1993/4, s. 8

„Den lille urmager“  1994/, s. 16

„Den Usynlige“  1993/4, s. 14

Deppe, bagersvend  1998/2, s. 4f.

„Det bløde d“  1994/3, s. 20

Dichmann, præst  2004/3. s. 10

Dilling Larsen, Stig 2011/2, s. 12; 2012/2, s. 11

Dilling Tortzen, Vibeke, se Tortzen, Vibeke Dilling

Dinesen, Adolf Vilhelm, infanteriofficer, forfatter  2007/2, s. 7

Dinesen, Jonna Marie  1995/1, s. 5; 2007/2, s. 5ff.

Dinesen, Lars, folketingsmand  1990/1, s. 14; 1995/3, s. 7

Dinesen, O.K., sognerådsformand  2004/2, s. 10

Dinesen, Thomas, civilingeniør, forfatter  1991/1, s. 3ff.; 2007/2, s. 5ff.; 2010/3, s. 3

Dinesen, Tore V., major  2007/2, s. 5ff.; 2010/3, s. 3, 6

Ditlevsen, Arla, forstanderinde 2011/1, s. 14

Ditlevsen, Tove  2001/3, s. 13

Ditzel, boghandler 2011/3, s. 20

Dodt, løjtnant  2004/3, s. 28f.

Dohler, isenkræmmer  2004/3, s. 13

Donis, Nicolaus, munk  1993/1, s. 9

Dotézac, gesandt  1995/4, s. 7

Drachmann, Holger, forfatter  1989/4, s. 10; 1999/1, s. 8; 2005/2, s. 7; 2011/3, s. 19

Drackenberg, G.K.  1999/3, s. 13

Draiby, Eivind, arkitekt  1991/4, s. 19

Drewsen, Agnete, husholdningslærer  1996/1, s. 20

Drewsen, Johan Christian, landøkonom, papirfabrikant  1999/2, s. 9

Dreyer, Sophie, hofdame  1993/2, s. 10, 14; 2009/3, s. 5

Druedal, Bjarne, lærer  2008/3, s. 19

Drøhse, Peter, manufakturhandler  2001/1, s. 13

Dudley, Robert, kartograf  1993/1, s. 10

Dunant, frøken 2012/3, s. 16

Duurloo, John, landmand  2004/3, s. 11, 16

Duus, frk., lærerinde  1997/3, s. 13

Duus, lærer  1997/3, s. 13

Duus-Hansen, ingeniør 2013/2, s. 15

Duval, Alexandre, forfatter 2013/2, s. 5

Duval, Pierre, kartograf  1993/1, s. 10

Dybvad, Knud, maler  2003/4, s. 3

Dyrbye, N. Aa. forstander 2011/1, s. 13, 14

Dyrmark, Tage 2011/1, s. 14

Döcker, Morits Johannes, fhv. landmand  1992/4, s. 12

Döcker, Nikoline Marie, vaskeriejer  1992/4, s. 12f.

Døssing, Anders, cand. polit. 2012/2, s. 5

Døssing, Th. 2012/2, s. 12

 

 

 

Ebbensgaard, Kirsten, amtsborgmester  1996/2, s. 21

Ebbesen, garversvend  1997/3, s. 20

Eberlin von Feriden, Christiane Margrethe  2010/2, s. 12

Eberlin von Feriden, Georg Emanuel, major  2010/2, s. 10ff

Eckersberg, C.W., kunstmaler  1998/2, s. 12

Edsvold, Cecilie Margrethe Brylov, madam, jordemoder  1997/4, s. 11f.

Edsvold, Lars Olsen, husgerådskarl  1997/4, s. 11f.

Edsvold, Mariane Louise Emilie, barn  1997/4, s. 12

Edsvold, Mariane Louise, købmandspige  1997/4, s. 11f.; 1998/4, s. 16

Egeblad Christoffersen, Hans Henrik se Christoffersen, Hans Henrik Egeblad

Eggers, H. oberst 2011/1, s. 14

Eich, Preben, formand  1990/3, s. 13f.

Eickhoff, frk.  1991/3, s. 5

Eisenhower, general 2011/2, s. 15

Eisler, Hanns, komponist 2013/1, s. 13

Ekstrand, Lone, organistassistent  2002/3, s. 17

Elfelt, Peter, fotograf  1998/4, s. 15; 2012/3, s. 19; 2013/1, s. 20

Eliasen, Gustav Johan, murerarbejdsmand  1998/3, s. 17

Eliasen, Svend, murersvend  1998/3, s. 17, 21

Elisabeth, dronning af England 2011/3, s. 11

Elkjær, Sigurd, lærer, forfatter  1997/2, s. 15

Elkjær-Larsen, amtmand  1995/1, s. 16

Ellbrecht, von, premierløjtnant  1996/3, s. 10

Eller, Povl, museumsdirektør  1993/1, s. 14

Elmquist, sanglærer  2000/2, s. 7

Elsøe, Inge  1994/2, s. 23; 1995/1, s. 3; 1996/2, s. 23; 1997/2, s. 23; 1998/1, s. 22; 1998/2, s. 17; 2000/1, s. 23; 2001/2, s. 15; 2002/1, s. 3ff.; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2004/2, s. 3ff., 19; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 15, 17; 2009/2 s. 3; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 17; 2012/1, s. 19, 20; 2013/1, s. 19

Elsøe, Jørgen, postkortsamler  1993/3, s. 2

Engelbrecht, Johan, møntmester  1988/2, s. 9

Engelstoft, Lauritz, professor  1993/1, s. 13

Erhard, Emilie  2007/2, s. 10

Erhard-Hansen, Harald, maler  2003/4, s. 3

Erichsen, Lars  1997/2, s. 18

Eriksen, Edith  2005/1, s. 3ff.

Eriksen, Grete  2007/1, s. 11

Eriksen, Karin  2007/1, s. 11

Eriksen, Kirsten  2005/1, s. 3

Eriksen, Kirsten Rykind  1997/1, s. 21; 1997/2, s. 22; 1997/3, s. 22

Eriksen, Rasmus  2002/1, s. 16

Erlandsen, Andreas, møller, brændevinsbrænder  1997/3, s. 20; 1998/3, s. 17; 2012/3, s. 15

Erlandsen, Jens, brændevinsbrænder  1999/3, s. 6; 2004/3, s. 8ff.

Erlandsen, madam  1989/1, s. 12

Erslev, Hans, kantor og kæmner  1993/2, s. 8; 2007/3, s. 12; 2008/2, s. 9, 17; 2002/3, s. 6, 19

Erslev, kommunelærer  2009/3, s. 14; 2012/3, s. 15

Eskesen, Morten  1999/1, s. 6

Eskestad, Tage  1998/4, s. 22

Estrup, J.B.S., konseilspræsident  1990/3, s. 5; 1992/4, s. 5

Evald, Finn, organist  2002/3, s. 17

Evers, H. overlæge 2011/1, s. 14

Ewald, Christian Pfilig, snedkersvend  1998/4, s. 19

Ewald, Johannes, digter  1996/1, s. 22

Ewaldsen, Hans, arbejdsmand  1997/3, s. 20

Ewertsen, Johan Henrik Adolph, distriktslæge  1989/2, s. 3; 1992/3, s. 12; 1993/2, s. 9; 1996/1, s. 4; 1996/3, s. 5; 1998/1, s. 18; 1999/1, s. 14; 2004/3, s. 13, 14; 2007/1, s. 4; 2008/2, s. 10, 14ff.; 2012/3, s. 14

 

 

 

Fabian, garver 2011/3, s. 19

Fabricius, Christian, lektor  2001/3, s. 19

Fabricius, Marianne, lektor  2013/2, s. 19

Fabricius, Sig. frisørmester 2011/1, s. 14

Fachmann, Henry  1997/1, s. 21

Fagerholm 2012/2, s. 12

Falch Rønne, Bone se Rønne, Bone Falch

Falkenberg, jagtjunker 2012/1, s. 15

Falkenskiold, løjtnant 2012/1, s. 9

Falkenskjold, pastor  1996/3, s. 10, 14, 17

Fangel, Jens Christian, sognepræst  1998/1, s. 8

Fangel, Johan Boetius, læge  2000/3, s. 13

Fangel, Susanne Marie  2000/3, s. 13

Fasting, dyrlæge  1996/3, s. 10

„Fattig-Holm“, akvarelmaler, se Holm, H.G.F.

Faust, H.O. Axel, malermester  2009/1, s. 6

Faust, maler  1989/2, s. 8f.

Faust, Theodora Christine  2009/1, s. 6

Fearnley, Thomas, maler  2001/1, s. 14

Feilberg, Birthe Nordentoft  1997/2, s. 21; 2007/1, s. 18

Feilberg, Charlotte  2004/3, s. 7

Feilberg, H.F., præst, folkemindesamler  2004/3, s. 16

Feilberg, ingeniør  2001/3, s. 4

Feilberg, Lars  1997/2, s. 21; 2004/3, s. 3ff.

Feilberg, Ludvig, docent  1991/1, s. 10

Feilberg, Nikolaj Laurentius  2004/3, s. 3ff.

Feilberg, Peter Berend  2004/3, s. 3

Feilberg, Peter Diderik  2004/3, s. 4

Feldborg, Andreas Andersen  1998/2, s. 10

Fensmark, J.H., adjudant, kammerherre  1993/2, s. 8; 1995/4, s. 9; 2009/3, s. 5

Ferdinand, arveprins  1995/4, s. 7ff.

Ferslev, møller  2007/3, s. 10

Ferslew, Frederikke  1993/2, s. 10

Ferslew, Jens, landinspektør  1993/2, s. 10

Fierlinger, Zdenok 2012/2, s. 12

Filip 2., konge af Spanien 1992/4, s. 18

Find, Ane Kirstine født Jensen 2013/1, s. 11

Fink-Jensen, Inger  1989/3, s. 17

Fischer Holst, Tage 2013/2, s. 15

Fischer, forstråd  2004/3, s. 19

Fischman, slagter  2007/3, s. 12

Fjeldgaard, Valdemar  1994/4, s. 12

Fjellerad, Kaj  2001/4, s. 14; 2009/1, s. 16; 2012/1, s. 19

Fjelrad, Georg  2002/3, s. 16

Flarup, Kaj, betjent 2012/3, s. 3

Flatou, Fabian David, købmand  1998/1, s. 18

Flatou, Kurt Wulff, fuldmægtig  1998/1, s. 21

Flatou, Wulff Fabian, købmand  1998/1, s. 18

Fleischer Michaelsen, Johannes 2011/2, s. 11, 16

Fleischer, gæstgiver  1993/2, s. 10; 2012/3, s. 16

Fleischer, Jens, mag.art.  1992/1, s. 10f.

Fleischer-Michaelsen, elektroinstallatør 2012/2, s. 4

Flemmer, Carl Christian Emil  2002/2, s. 3, 6

Flemmer, Hans Morten, rektor  1993/2, s. 10, 13; 1999/3, s. 7; 2002/2, s. 6ff.; 2005/2, s. 3; 2008/2, s. 10, 13f.; 2012/3, s. 16

Flemmer, Inger Margrethe  1993/2, s. 10

Flensburg, søløjtnant  2004/3, s. 6

Flesborg, Christian, møller  1991/3, s. 18

Flindt, C.C.Christian, oberst  1994/3, s. 9; 1996/3, s. 6; 1999/3, s. 3; 2007/3, s. 16

Flindt, Margrethe, se Gyllich, Margrethe

Flindt, oberst  2004/3, s. 10

Flindt, Pouline, frk., asylforstanderinde  1994/3, s. 10; 1996/3, s. 6f.; 2004/3, s. 14f.; 2007/3, s. 16; 2012/1, s. 17

Fløystrup, Aage, kontorchef, amtsrådssekretær  1994/1, s. 12; 1994/2, s. 6; 1994/4, s. 19ff.; 1995/1, s. 14f.

Fog, Dan, nodehandler 2011/3, s. 14

Fog, Rasmus, sognepræst, Køge  1999/3, s. 3

Foldager, Kaj, planteskoleejer  1992/2, s. 17

Folsach, Birgitte v.  2005/3, s. 15

Fontenay, Anders Jørgensen  1997/3, s. 20

Fontenay, Gaspard Frédéric le Sage de, toldkontrollør, kammerråd  2004/3, s. 7, 11

Foss, Lauritz, byfoged, Skælskør  1999/1, s. 13

Fossum, Leocadie, se Gerlach, Leocadie

Frandsen, Hans Peder, præst  2004/3, s. 10

Frandsen, Mejer  2007/1, s. 11

Frandsen, Per Kynne, organist se Kynne Frandsen, Per

Frandsen, Søren  1992/4, s. 22

Frandsen, Tut  2007/1, s. 11

Fransen, Jørgen, vognmand  1997/3, s. 19

Frantsen, Erik, betjent 2012/3, s. 4

”Frede”, se Jensen, Poul

Frederik 2., konge  1987/2, s. 12; 1988/1, s. 10; 1988/2, s. 7f.; 1991/1, s. 15f.; 1991/3, s. 6; 1991/4, s. 15; 1991/4, s. 19; 1992/1, s. 4; 1992/2, s. 3f., 17; 1992/3, s. 15; 1992/4, s. 21; 1993/1, s. 16f.; 1995/3, s. 3f.; 2005/2, s. 16

Frederik 4., konge  1991/3, s. 18; 1995/4, s.10; 1996/2, s. 11-12; 1997/1, s. 14, 16; 2005/2, s. 17

Frederik 5., konge  1995/4, s. 3; 1996/4, s. 22; 2002/3, s. 3

Frederik 6., konge  1994/3, s. 13; 1995/4, s. 4; 1996/4, s. 22; 1997/1, s. 16; 2000/3, s. 6; 2007/3, s. 5

Frederik 7., konge  1987/2, s. 17; 1989/1, s. 12; 1989/2, s. 9; 1989/3, s. 10; 1990/4, s. 14; 1991/2, s. 4f., 15; 1991/4, s. 19; 1993/2, s. 5ff.; 1993/3, s. 3; 1994/3, s. 3ff., 9ff.; 1995/1, s. 6; 1995/4, s. 4ff.; 1996/2, s. 12; 1996/3, s. 7; 1997/1, s. 19; 1998/2, s. 11; 1999/1, s. 21; 1999/3, s. 10; 1999/4, s. 7ff., 18ff.; 2000/3, s. 9f.; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 4ff.; 2002/3, s. 3; 2003/2, s. 4; 2003/2, s. 5; 2007/3, s. 3; 2009/3, s. 3, 5, 13, 14; 2011/3, s. 18

Frederik 8., konge  1998/4, s. 1; 2012/2, s. 15ff

Frederik 9., konge  1993/4, s. 15; 1996/4, s. 22; 1998/3, s. 13; 2002/3, s. 15; 2010/2, s. 18; 2011/3, s. 11, 14

Frederik Christian af Augustenborg, hertug  2010/2, s. 12

Frederik, dreng på Petersborggård  1992/4, s. 8ff., 12

Frederiksen, Anders, husmand, Kollerød  1997/3, s. 18

Frederiksen, Ane Birthe Kirstine, prostitueret  2013/1, s. 3ff

Frederiksen, Arne, barn  1996/3, s. 11

Frederiksen, Birte, pige  1995/2, s. 7

Frederiksen, Carl, depotbestyrer  1994/2, s. 18

Frederiksen, Christopher, parcellist  1998/1, s. 19ff.; 2000/4, s. 5ff.

Frederiksen, Emil, portner, baneinspektør  1993/3, s. 4; 2010/1, s. 10

Frederiksen, Frederik Jørgen, statshusmand  1996/1, s. 10

Frederiksen, Helga, pige  1995/2, s. 7

Frederiksen, Kai  2007/1, s. 9

Frederiksen, Kaj, bokser  1992/1, s. 4; 1996/3, s. 11; 2005/2, s. 18

Frederiksen, Karin, se Aagesen, Karin

Frederiksen, Karl Erik, redaktør 2012/1, s. 20

Frederiksen, Karl-Aksel  1993/3, s. 3ff.

Frederiksen, Laurits  2007/1, s. 9

Frederiksen, Marie  2007/1, s. 9

Frederiksen, Ole 2013/1, s. 4

Frederiksen, Poul  2004/2, s. 7

Frederiksen, Torben  2007/1, s. 9

Frederiksen, Viggo, bokser  1992/1, s. 4; 2005/2, s. 18

Frendrup, L.R., købmand  1991/1, s. 17

Friborg, Jørgen von, murermester  1990/3, s. 16

Friderichsen, Matthias, birkedommer, justitsråd  1999/1, s. 10

Friis, Andreas, kunstmaler  2003/4, s. 3; 2010/2, s. 13, 16; 2011/1, s. 13; 2012/2, s. 5

Friis, Bendt, arkitekt  1997/3, s. 22; 1997/4, s. 3; 1998/4, s. 10f.

Friis, Bendt, forfatter  2006/2, s. 17

Friis, F.F., bygningsinspektør  2009/3, s. 5

Friis, Jacob 2012/2, s. 11

Friis, Lily, forfatter  1997/4, s. 17

Friis, Mette, kunstmaler  2010/2, s. 16; 2011/1, s. 13; 2012/2, s. 5

Frisch Jensen, Jørgen, disponent 2013/2, s. 14, 17

Frisch Jensen, købmand 2013/2, s. 14

Frisch, Anna, se Iversen, Anna Marie

Frisch, Asta, se Iversen, Asta

Frisch, Hartvig, undervisningsminister  1992/4, s. 3ff.; 1993/4, s. 22; 2000/1, s. 8

Frisch, Aage Viggo, skolebestyrer  1992/4, s. 3ff.

Fritze, frøknerne  2005/1, s. 12

From, Bent, revyforfatter og -komponist  1996/3, s. 3; 2002/2, s. 11

From, Ida, revyforfatter og -komponist  1996/3, s. 3; 2002/2, s. 11ff.

From, Jesper  2002/2, s. 13

From, Jørgen, se Petersen, Jørgen From

Frydkjær, Henrik  2010/1, s. 14

Frøhlich, J.F., syngemester  2000/3, s. 7

”Frøken Crome” se Hansen, Anna Sofie

Frørup, Ragnhild  2005/3, s. 10

Fulling, købmand, fru  1998/4, s. 8

Funch, M.J.V., amtsforvalter  1996/3, s. 11; 2009/1, s. 2

Funck, urmager, København  1999/4, s. 9

Funder, Erik, ejendomsmægler  1989/3, s. 18

Füchsel, Hugo, forretningsfører 2011/1, s. 14

Fyhn, Jytte  1994/2, s. 21

Faaborg, Rasmus Christian, sanger  1993/2, s. 12

 

 

 

 

Gad, Jørgen, lærer  1994/2, s. 13

Gade, Axel, kgl. kapelmusiker  2002/3, s. 13

Galberg, gæstgiver  1991/4, s. 10f.

Galberg-Olsen, Chr. auktionsholder  2009/1, s. 5, 9

„Galne Troels“, tømrermester  1995/3, s. 3

Galskjøt, Johannes, sognepræst  1993/2, s. 9; 2002/2, s. 10; 2002/3, s. 6; 2009/3, s. 17; 2013/3, s.15

Gandil, Nanna, gymnasielærer  2000/2, s. 5, 8; 2001/3, s. 9ff.

Garboe, Axel, dr.phil. 2011/1, s. 14

Garde, Peter, dommer  2007/1, s. 19

Gedde, forretningsfører 2013/1, s. 15

Gede, distriktsforvalter  2004/3, s. 11

Gegner, Ebba, gift Terkelsen  2002/2, s. 14

Gegner, Johanne  2002/2, s. 14

Gegner, Ludvig  1998/4, s. 8; 2002/2, s. 14

Gegner, Poul, barn  1997/2, s. 14

Gegner, Rigmor, gift Ducellier  2002/2, s. 14

Gehl, Jan, arkitekt  2010/3, s. 18

Gemsøe, dommerfuldmægtig  2003/2, s. 20

Gemzøe, P., tegner  1997/3, s. 15

Gerdes, Finn, forfatter 2011/1, s. 14

Gerlach, bagersvend  1998/2, s. 4f.

Gerlach, Carl Ludvig, syngemester  1993/2, s. 12

Gerlach, K.J., læge  1995/2, s. 18

Gerlach, Leocadie, født Fossum, sangerinde  1993/2, s. 11f., 14

Gertner, J.Vilhelm, kunstmaler  1993/2, s. 12

Gether, Anne Kirstine, født Knoblauch  1999/2, s. 19

Gether, P.C.  1999/2, s. 19

Giese, amtslæge 2011/3, s. 6

Gjede, A.G., slotsforvalter  1999/3, s. 4; 2004/3, s. 15

Gjerløff, Einar, lektor  1991/4, s. 18; 2000/2, s. 6; 2001/3, s. 10ff.; 2002/1, s. 14; 2002/2, s. 12; 2011/3, s. 4, 7

Gjerløv-Christensen, Inger  2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20

Gjern, Elisabet Margrethe  2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2

Gjern, Jens Bloch se Bloch Gjern, Jens

Gjern, Louise Cæcilie  2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2

Gjørup Tauber, Erik se Tauber, Erik Gjørup

Glahn, kaptajn  1991/2, s. 7

Glamann, Kirsten, lektor  1995/4, s. 23

Glæser, Elisabeth  2002/3, s. 9f.; 2006/1, s. 6

Glæser, Franz Joseph, hofkapelmester  2002/3, s. 8

Glæser, Joseph, cand.phil., komponist  2002/3, s. 8ff.; 2003/4, s. 7ff.; 2005/2, s. 7; 2006/1, s. 6

Godskesen, lektor, „Gossefar“  2001/3, s. 9

Goldberger, J.T., opfinder  1986/1, s. 14ff.

Goldschmidt, urmager  1993/2, s. 8; 2007/3, s. 13; 2008/2, s. 10, 16

Goos, H.J.F., timelærer  2004/3, s. 8

Gottlieb, Agnes, frk.  2000/2, s. 5

Gottlieb, W., læge  1991/1, s. 17

Gottschalksen, Carl, komponist  2001/4, s. 7

Gottwald, K. 2012/2, s. 12

Grabowski, Jan, tandlæge 2011/1, s. 13, 14

Gram, F. von, amtmand  1997/2, s. 18

Gram-Nielsen, Peter  2007/1, s. 6

Grandjean, Axel, komponist  2006/1, s. 8

Grandjean, Christine Maria  2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2

Grandjean, Karen Caroline  2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2

Granzow, Carl Herman, arkitekt  1991/3, s. 8

Granzow, Herman Ludvig, hørkræmmer  1991/3, s. 8

Granzow, Hulda  1991/3, s. 8

Graversen, Bøge, murermester  2005/1, s. 14

Gravesen, P. Bondo, overlæge 2011/1, s. 14

Green, Alfred, arbejdsmand  2005/1, s. 14

Greve, grosserer  1999/3, s. 17

Grimm, Ella  2003/4, s. 14

Grimstad, Erhard  1996/1, s. 22

Groth, Jørgen, arkitekt  1992/3, s. 5; 1995/3, s. 9; 2005/3, s. 14; 2006/3, s. 17; 2007/3, s. 18; 2008/3, s. 16; 2009/3, s. 18; 2010/3, s. 19; 2011/3, s. 16; 2012/1, s. 19; 2012/3, s. 16; 2013/1, s. 19

Grove, Peter, lektor, forfatter  1987/2, s. 18; 1995/3, s. 8; 2000/2, s. 4; 2001/3, s. 9ff.; 2002/1, s. 13; 2006/2, s. 15; 2011/1, s. 14; 2012/2, s. 13

Grundtvig, N.F.S., digter  1991/2, s. 10; 1996/3, s. 21

Grunnet, fru pastorinde 2011/1, s. 14

Grøn, Poul, el-installatør 2011/1, s. 14

Grøndal, Kurt 2011/3, s. 18

Grønning, Kathrine, køkkenleder  1990/4, s. 3ff., 10

Graae, Fr., cand.jur.  2001/3, s. 4

Gudmand-Høyer, lærer  2006/2, s. 14

Gudmand-Petersen, Gerda  1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12

Gudmandsen, Hans Laurits, slagtersvend 2011/1, s. 6

Gulden, Poul, møntmester  1988/2, s. 8

Gullestrup-Nielsen, Karl-Ernst  2001/3, s. 20

Gulstad, Heine 2012/1, s. 15

Gulstad, Heinrich 2012/1, s. 9

Gulstad, Helene Marie  2003/4, s. 10

Gulstad, Louise Therese 2012/1, s. 9, 10

„Gummisjajsen“  1993, 4, s. 8

Gustafsson, Nils, direktør  1988/1, s. 4; 1988/2, s. 7; 1989/4, s. 2, 8; 1992/3, s. 11; 1996/1, s. 3; 2011/1, s. 14

Gustav, pastor  2004/2, s. 13;

Gustav, prins  1990/3, s. 8; 1991/2, s. 7; 1995/1, s. 6; 1995/2, s. 8; 1998/4, s. 15; 2012/2, s. 16, 17

Gyldendal, Søren, forlægger  1992/4, s. 14

Gyllich, Emma  1994/3, s. 9

Gyllich, Frederik  1994/3, s. 9; 2003/4, s. 8

Gyllich, Geert Sørensen, slotsforvalter, ritmester  1993/2, s. 6; 1994/3, s. 9ff.; 1996/3, s. 7; 1999/3, s. 10; 2000/3, s. 9; 2003/4, s. 8; 2009/3, s.7, 9, 14, 15

Gyllich, Gustave  1994/3, s. 9, 13

Gyllich, Margrethe, født Flindt  1994/3, s. 9ff.; 1996/3, s. 7; 2004/3, s. 14f.; 2007/3, s. 16

Gyllich, Marie Sophie  1994/3, s. 9; 2003/4, s. 8; 2009/3, s. 6; 2009/3, s. 7

Gyllich, Oscar Bentzon  1994/3, s. 9; 2003/4, s. 8

Gøtze, glarmester  1988/1, s. 4

Gøye, Birgitte  1992/4, s. 18; 2005/2, s. 16

 

 

 

Hadeln, Knud von, byfoged, birkedommer  1997/3, s. 19ff.; 1999/1, s. 10ff; 1999/2, s. 11ff.; 1999/3, s. 8f. 2012/3, s. 14

Haffner, Johan Wolfgang Reinhold, general  2004/3, s. 20

Haffner, kammerherre  2003/2, s. 7

Hage, Hother, jurist  2008/2, s. 13

Hage, Johannes, godsejer  1989/4, s. 7

Hagedorn, Louise Thomine, gift Schou  1998/1, s. 21

Halberg, Johanne Charlotta Laura Olivia, gift Pedersen  1991/4, s. 8

Hald, købmand, Teglgårdslund  1998/4, s. 8

Haller, Sophie  1995/1, s. 6

Halse, Julie, skoleholder  1991/3, s. 12

Hammelev, Eduard 2012/1, s. 6

Hammelev, Eduard Theodor  2006/1, s. 10

Hammelev, Karen, enkefru  2006/1, s. 4

Hammelev, Nicoline  2006/1, s. 10; 2009/2, s. 2; 2012/1, s. 6, 10

Hammelev, Peter Harald Valdemar, slotsforvalter  1996/3, s. 10; 1998/2, s. 15f.; 2002/3, s. 7ff.; 2006/1, s. 3ff.; 2009/2, s. 2; 2010/2, s. 17; 2012/1, s. 3ff; 2013/1, s. 19

Hammelev, Theodora 2012/1, s. 6, 11, 13

Hammer, Birgitte, cand.scient  2005/3, s. 10

Hammer, Ole, zoolog, dr.phil.  2005/3, s. 3ff.

Handest, Camilla, fru  1998/1, s. 14

Handest, Christian, urmager, musikhandler  1998/1, s. 13f.

Handler, Ulla, organist  2002/3, s. 17

Hannibal, Lars, musiker  1996/3, s. 3

Hannover, Emil, kunstkritiker  2006/1, s. 8

Hans, prins 2012/2, s. 15

Hansdatter, Gjertrud Kirstine  2007/2, s. 19

Hansdatter, Ingeborg, Meløse  1999/1, s. 16

Hansdatter, Mette, gift Pedersen  1997/3, s. 18

Hansen, A., vognmand  1988/1, s. 12f.

Hansen, Adolphine, madam, asylmoder  1992/3, s. 14; 1996/3, s. 7f.

Hansen, Aksel  2006/2, s. 15

Hansen, Alex I., amtsrådsmedlem  1994/4, s. 19

Hansen, Alfred  1993/4, s. 7, 9

Hansen, Alfred V., mejeriejer, vognmand  1996/3, s. 9

Hansen, Anders, barn  1997/4, s. 14

Hansen, Andreas, urmager  1999/4, s. 14; 2002/2, s. 5; 2007/3, s. 5; 2008/2, s. 16; 2013/3, s. 9ff

Hansen, Anna Sofie 2013/2, s. 19

Hansen, Anne Marie  2007/1, s. 4

Hansen, Antonius, se Hansen, Tonny

Hansen, Arly, barn  1996/3, s. 11; 2007/1, s. 10

Hansen, Arne  2006/2, s. 11

Hansen, Asger, amtsvandinspektør 2011/1, s. 14

Hansen, August, fiskehandler 2011/1, s. 7

Hansen, bagermester  2005/1, s. 7

Hansen, Baltzer  1988/2, s. 6

Hansen, Benny, barn  1996/3, s. 11

Hansen, betjent 2012/3, s. 4

Hansen, Birthe  2006/2, s. 15

Hansen, Børge („Fedthas“)  2006/2, s. 10

Hansen, C.F., arkitekt  1994/1, s. 14; 1996/2, s. 14; 1998/4, s. 21

Hansen, Carl Henrik Ludvig, statshusmand  1996/1, s. 11

Hansen, Carl P., møbelhandler  2006/2, s. 8

Hansen, Carl, Grønnegade  2006/2, s. 8

Hansen, Carl, Nyhuse  1998/4, s. 8

Hansen, Carl, skræddermester  2006/2, s. 3

Hansen, Carl, sognerådsformand  1993/1, s. 7; 2004/1, s. 17; 2004/2, s. 13; 2005/1, s. 15

Hansen, Carla, kroejer  2007/1, s. 4

Hansen, Charly  2007/1, s. 10

Hansen, Chr., købmand  1989/1, s. 10; 1993/4, s. 16; 1998/4, s. 8

Hansen, Christian Julius, kgl. kammermusiker  1993/2, s. 11f., 14; 2001/4, s. 7

Hansen, Christian, bimester  2005/3, s. 10

Hansen, Clara Eleonora Christine, tjenestepige  1992/4, s. 4

Hansen, Dorthe Sophie, født Jørgensen  1999/4, s.14; 2002/2, s. 3, 8

Hansen, Edith  2006/2, s. 15; 2007/1, s. 15

Hansen, Edvard, godsejer  1996/1, s. 9

Hansen, Egon, postbud 2012/2, s. 7

Hansen, Ejvind, hestehandler  1995/3, s. 20

Hansen, Else, pige  1995/2, s. 18ff.

Hansen, Ely  1995/2, s. 3, 18ff.

Hansen, Emilie Henriette, manufakturhandler 2013/3, s. 17

Hansen, Emry  2007/1, s. 10

Hansen, Esther Johanne  2000/2, s. 4; 2001/3, s. 9ff.; 2001/3, s. 9, 14

Hansen, Etlar, postbud  2007/1, s. 11

Hansen, Folmer, korpsmester, depotbestyrer  2006/3, s. 14

Hansen, Fr., bagermester og bankdirektør  2001/1, s. 13

Hansen, Frede, fotograf  1999/4, s. 3

Hansen, Frederik, husmand, Meløse  1999/1, s. 16f.

Hansen, frk., gift Monrad  1991/3, s. 5

Hansen, frk., håndgerningslærerinde  1997/3, s. 13

Hansen, fru („Den Skævmundede“)  2006/2, s. 11

Hansen, fru (ismejeri)  2006/2, s. 8

Hansen, garver  1993/2, s. 8

Hansen, H. (Frederiksborg Flødeis og Krystalis)  2001/1, s. 10

Hansen, H. U. B. tandlæge 2011/1, s. 14

Hansen, handelsmand, Freerslev  1998/4, s. 8

Hansen, Hanne  1994/2, s. 21

Hansen, Hanne  2000/1, s. 21

Hansen, Hans, forfatter  1988/2, s. 5

Hansen, Hans, garvermester  1993/2, s. 8; 2007/3, s. 13f.; 2010/2, s. 3

Hansen, Hans, gæstgiver  1986/2, s. 8; 1991/4, s. 10f.; 2012/3, s. 16

Hansen, Hans, gårdejer  1990/3, s. 7

Hansen, Hans, malersvend 2013/2, s. 9

Hansen, Harry  2007/1, s. 10

Hansen, Hedvig, født Jensen  1996/3, s. 18f.

Hansen, Heinrich, kunstmaler  1995/4, s. 3

Hansen, Helga  2003/1, s. 13

Hansen, Helmer, maler  1989/1, s. 6ff.; 1993/4, s. 7ff.; 1995/2, s. 1, 3, 18ff.

Hansen, Henning  2005/1, s. 7

Hansen, Henning  2010/3, s. 10

Hansen, Henrik, cand.agro.  2005/3, s. 10, 13

Hansen, Henry  2007/1, s. 10

Hansen, Henry („Putkræmmeren“), æghandler  2003/1, s. 4

Hansen, Herman, Nr. Herlev  1993/1, s. 6f.

Hansen, Hjalmar  2007/1, s. 9

Hansen, Ib  2006/2, s. 15

Hansen, Jacob 2013/2, s. 19

Hansen, Jacob Carl, grosserer 2012/1, s. 6

Hansen, Jakob, kunstmaler  1986/2, s. 17; 2003/4, s. 3

Hansen, Janni  2006/2, s. 9

Hansen, Jenny ”Rikki”  2010/3, s. 6, 7

Hansen, Jens Madsen, ølkusk  1993/4, s. 7ff.

Hansen, Jesper Godvin, cand. mag.  1989/1, s. 3

Hansen, John Jessen, fotograf, redaktør, se Jessen Hansen, John

Hansen, John, parcellist  1998/1, s. 19ff.

Hansen, Jonna  2006/2, s. 9

Hansen, Jørgen, amtsrådsmedlem  1994/4, s. 19

Hansen, Jørgen, skoleleder  1995/4, s. 22

Hansen, Karen  1993/1, s. 5f.

Hansen, Karen  2007/1, s. 11

Hansen, Karen Laura  1991/4, s. 8

Hansen, Karoline 2013/1, s. 7

Hansen, Keld („Bornholmeren“)  2003/2, s. 10

Hansen, Kirsten Sofie, født Nielsen  1993/4, s. 7ff.

Hansen, konditor  2002/4, s. 11

Hansen, kriminalbetjent  2003/2, s. 20

Hansen, Kristen, gårdejer  2001/2, s. 4

Hansen, Lars, rentier  1990/3, s. 7

Hansen, Lasse 2011/2, s. 12

Hansen, Laurits Andreas, statshusmand  1996/1, s. 11

Hansen, Laurits, spillemand  1991/1, s. 6

Hansen, Lauritz Peter, kroejer  2007/1, s. 4

Hansen, Lauritz, chefredaktør  2004/2, s. 4

Hansen, Leif  2000/1, s. 21

Hansen, Lis  2007/1, s. 9

Hansen, Lisbet Schacht, bibliotekar, se Schacht Hansen, Lisbet

Hansen, Lydia  2007/1, s. 9

Hansen, Lydia, overlærer 2011/1, s. 14

Hansen, Mads, forfatter  1989/4, s. 5; 1990/3, s. 6

Hansen, Mads, gårdmand, Freerslev  1998/1, s. 19ff.

Hansen, maler  2007/1, s. 10

Hansen, Maria Christine, født Møller, godsejer  1996/1, s.9; 1999/2, s. 10

Hansen, Marianne  2007/1, s. 11

Hansen, Marius, faktor  2003/4, s. 6

Hansen, mekaniker  1994/3, s. 18

Hansen, Mogens  2006/1, s. 20; 2010/2, s. 13; 2010/3, s. 3ff; 2011/2, s. 11; 2012/2, s. 3ff; 2013/1, s. 12ff, 19; 2013/2, s. 14ff, 20

Hansen, Morten, Vassingerød  1998/3, s. 20

Hansen, N., tapper  1991/2, s. 6

Hansen, Niels Arne  1986/1, s. 9.; 1988/2, s. 9; 1989/1, s. 15; 1989/2, s. 16; 1989/4, s. 2; 1991/1, s. 2; 1994/1, s. 2; 2003/4, 11ff.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20

Hansen, Niels Peter se Hansen-Ruth, Niels Peter

Hansen, Niels, ligbærer  1992/3, s. 14

Hansen, O., skomager  1998/3, s. 12

Hansen, Oda  1993/4, s. 7

Hansen, Ole  2007/1, s. 9

Hansen, Ole ”Skrædder”  2010/3, s. 10

Hansen, Ole 2011/3, s. 18

Hansen, Ole, fhv. vægter, forbryder, Smørum  1997/3, s. 15; 1999/2, s. 17, 19

Hansen, Ole, statshusmand  1996/1, s. 10

Hansen, Olga, stationsforstander  1993/1, s. 7

Hansen, Oscar, kommunebogholder  2004/2, s. 6

Hansen, Oskar, digter 2013/1, s. 13

Hansen, P., bygmester  1997/1, s. 20

Hansen, P., konsul  2001/1, 7f.

Hansen, Peder Christian Ludvig, brændevinsbrænder  1991/3, s. 5; 1991/4, s. 3, 8

Hansen, Peter, gårdejer  1990/3, s. 7

Hansen, Poul, Nr. Herlev  1993/1, s. 6f.

Hansen, Rasmus, slotsgartner  2001/1, s. 13

Hansen, Rudolf, værtshusholder  1991/4, s. 10f.

Hansen, Rudy, barn  1996/3, s. 11; 2007/1, s. 10

Hansen, sadelmager  2004/1, s. 4

Hansen, skomagermester  1996/3, s. 10

Hansen, snedker  1992/4, s. 4

Hansen, snedkermester 2011/3, s. 7

Hansen, Sophie Hedevig, madam  2010/2, s. 3

Hansen, Steffen  1995/3, s. 19f.

Hansen, Steffen Stummann, arkæolog  1992/1, s. 8

Hansen, Stine  2007/1, s. 10

Hansen, Svend Ove  1995/2, s. 27

Hansen, Svend, Nr. Herlev  1993/1, s. 5ff.

Hansen, Søren  2000/1, s. 21

Hansen, Søren  2001/3, s. 3

Hansen, Søren, slagteriarbejder  1996/3, s. 18f.

Hansen, Theodore  2006/1, s. 10, 15; 2009/2, s. 2

Hansen, Thomas 2011/2, s. 11

Hansen, Thorkild  2010/3, s. 12

Hansen, toldassistent  1996/3, s. 5

Hansen, Tonny Hans, murer  (”Murer-Tonny”) 1995/2, s. 26; 2007/1, s. 10; 2010/1, s, 17; 2010/2, s. 13; 2011/1, s. 4, 18; 2012/2, s. 3, 5, 8, 10; 2013/2, s. 9ff

Hansen, Torben 2010/3, s. 10

Hansen, Tove  2006/2, s. 15

Hansen, Verner, banearbejder  1993/1, s. 5ff.

Hansen, Victor, kontreadmiral  2001/4, s. 7

Hansen, Viggo, vognmand  1994/2, s. 21

Hansen, vikar  2000/1, s. 20

Hansen, Villum, afbygger  1997/2, s. 20

Hansen, Villy, betjent 2012/3, s. 4

Hansen, William, teglværksarbejder  1993/1, s. 6f.

Hansen, Yvonne  2007/1, s. 11

Hansen, Aase  2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 15, 17; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 17, 18; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19

Hansen-Ruth, Agnethe, se Scott, Agnethe M.

Hansen-Ruth, Anders, spillemand  1990/3, s. 9; 1991/1, s. 7

Hansen-Ruth, Esther  1990/3, s. 11

Hansen-Ruth, Gunhild  1990/3, s. 11

Hansen-Ruth, Gunhild Emilie  1990/3, s. 11ff.

Hansen-Ruth, Hans Andreas, gård- og spillemand  1990/3, s. 10ff.; 1991/1, s. 6ff.

Hansen-Ruth, Hans, gård- og spillemand  1990/3, s. 9f.

Hansen-Ruth, Inge  1990/3, s. 11

Hansen-Ruth, Niels Peter, gård- og spillemand  1990/3, s. 10; 1991/1, s. 8

Hansen-Ruth, Tove  1990/3, s. 11

Hansen-Vørup, urmager  2001/1, s. 13

Hanson, Chr., bogtrykker  1989/1, s. 12; 1996/3, s. 21

Hanson, Johan Peter, bogtrykker  2007/3, s. 7; 2010/2, s. 9

Hanssen-Nørremølle, H.P., politiker  1996/2, s. 18f.

Hansted, Birgit Svane, lektor  1988/2, s. 9, 11ff.

Harald, prins  1998/4, s. 15; 2012/2, s. 16, 17

Harboe, forpagter  1990/3, s. 7

Harboe, læge  1993/4, s. 10f.; 2003/1, s. 12

Harder, Inge 2011/1, s. 14

Hartmann, Godfred, forfatter  1991/4, s. 19; 1994, 4, s. 21; 1996/1, s. 22; 1996/4, s. 22; 1997/4, s. 18; 1999/2, s. 4; 2007, 1, s, 19

Hartmann, Hans Henrik, læge  2002/2, s. 3

Hartmann, J.P.E., organist, komponist  2002/3, s. 10

Hartmann, jomfru  1997/4, s. 13

Hartvig Olsen, Torben  2002/1, s. 15

Hasselager, A.V.B., postmester  1996/2, s. 10

Hasselager, Vilhelmine  2002/2, s. 14

Hasseriis, Poul, tandlæge 2011/1, s. 14

Hauberg, Sonja, forfatter  2001/3, s. 13

Hauch, A.W., overhofmarskal  2000/3, s. 7

Hauch, Carsten, forfatter  1994/1, s. 5; 1996/3, s. 21

Hauge, Carl M., skotøjshandler  1989/3, s. 7; 1994/2, s. 16; 1995/2, s. 20; 2004, 2, s. 7

Hauge, fru  2007/1, 14

Hauge, Ib, kommunelærer 2012/2, s. 11

Haugstrup Jensen, Karen  2002/1, s. 3ff.

Haugstrup Jensen, Søren, højskoleforstander  1990/1, s. 13; 1995/4, s. 21; 2002/1, s. 3ff.

Haurowitz, frk., lærerinde  1995/3, s. 14

„Have-Grethe“, se Christiansen, Ane Margrethe

Havemann, Claus, kunstner  2001/4, s. 14; 2011/1, s. 15

Havrehed, Henrik, historiker  1993/3, s. 9

Haxthausen, baron von, løjtnant  2007/3, s. 10

Haxthausen, F.W.A., staldmester  1995/4, s. 9

Hedegaard Jensen, Viggo, kommunaldirektør  1996/2, s. 5; 2013/2, s. 17

Hedegaard, fru fhv. administrationschef  2011/1, s. 15

Hedegaard, Jens R., højskolelærer, kunstmaler  1989/2, s. 11ff.; 1989/3, s. 15f.; 1996/4, s. 3ff.

Hedegaard, Preben, arkitekt 2011/1, s. 15

Hedemand, Bent  2001/3, s. 3

Hedemann, Paul, præst  1990/4, s. 7, 10

Hedetoft, Peter, automobilforhandler  2010/3, s. 4; 2011/2, s. 14

Hedtoft, Hans, statsminister  1992/4, s. 12

Heegaard, Albertine  2007/1, s. 4

Heegaard, Andreas, købmand, gæstgiver  1999/1, s. 19; 2007/1, s. 4

Heegaard, Hedvig  2007/1, s. 4

Heegaard, Poul, købmand, sognefoged, Slangerup  1999/1, s. 19

Heegaard, Valdemar, gæstgiver  1991/4, s. 10f.; 2007/1, s. 4

Hefting, købmand  2003/1, s. 4

Hegel, Jacob Deichmann Frederik, forlægger  1992/4, s. 15

Hegel, Jacob Ferdinand, snedkersvend  1992/4, s. 14

Hegel, Niels Frederik Wilhelm, forlægger  1992/4, s. 14f.

Hegelund Lange, lektor  2010/1, s. 9

Heger, Christiane  2000/3, s. 4

Heiberg, Johan Ludvig, forfatter  2001/4, s. 9

Heiberg, Johanne Louise, skuespillerinde, forfatter  2001/4, s. 13

Heiberg, Peter, udgiver  1999/4, s. 24

Heiberg, Steffen, museumsinspektør  1988/1, s. 10; 2006/3, s. 19

Hein, Lisbeth, museumsinspektør  1986/1, s. 12

Heinrich, prins af Weimar  2001/4, s. 7

Hejn, Lene  2004/3, s. 13

Helbo, bagermester  1993/2, s. 10

Heldt, teglbrænder  2007/1, s. 10

Helge, Nynne, cand.mag.  1987/2, s. 6

Helms, Henrik Steffens, forfatter  2005/2, s. 3

Helt Poulsen, Knud, ingeniør  2003/1, s. 9

Hempel, Ellen  2002/4, s. 11

Hendrichsen, Peter, urmager  2007/1, s. 3

Hendriksen, Jørgen Frederik, statshusmand  1996/1, s. 11

Hendriksen, Peter V.  1998/4, s. 11

Henningsen, H.C.  2002/1, s. 4

Henningsen, Henning  1995/1, s. 21

Henny, ung pige i huset  1995/3, s. 14f.

Henriksdatter, Karen, lazaretmedhjælper  1992/3, s. 14

Henriksen, („Den Røde“), gårdejer  2003/1, s. 10; 2003/2, s. 11

Henriksen, H.H.  1989/4, s. 4

Henriksen, Marius („Drengen“), gårdejer  2003/1, s. 10; 2003/2, s. 11

Henriksen, Søren, landpostbud  1986/2, s. 17

Henriksen, tobakshandler  1997/2, s. 13

Henschel, Joseph, fotograf  1993/2, s. 9

Herdal, Jallgrim, postmester  1996/2, s. 10

Herget, Christian, slagtersvend 2013/1, s, 7-9

Hering, Peter, urtekræmmer, grosserer, skibsreder  2004/3, s. 11ff.

Herler, Svend  1993/1, s. 18

Herlev Jensen, betjent 2012/3, s. 4

Herlufsen, Børge, manufakturhandler  1998/4, s. 8

Hermann, K.E. forlagsboghandler 2011/1, s. 15

Hermann, prins af Weimar  2001/4, s. 7

Hermansen (”Hillerød Radio”) 2011/1, s. 6

Herring, Herman, hammermester  2007/2, s. 16

Hersleb, Peder, sognepræst, biskop  1996/2, s. 11f.; 1997/1, s. 14ff.; 1997/2, s. 18

Hertel, H.C., adjunkt  1993/2, s. 10; 1997/2, s. 8; 2001/3, s. 4

Hertling, Knud M.F. (Grøn.l) 2011/1, s. 15

Hertz, Fischer, boghandler  1989/2, s. 4ff.; 1989/3, s. 10; 2001/1, s. 13

Hertz, Harald, boghandler  2001/1, s. 13

Hertz, Martin, boghandler  1989/2, s. 6f., 10; 1989/3, s. 6

Hertz, statsadvokat 2012/3, s. 8

Hertzog, garver  1999/3, s. 5f.

Hesdorf, Magnus, herreekviperingshandler  1990/1, s. 16, 18; 2011/1, s. 4; 2012/2, s. 8

Hess, Carsten  1992/4, s. 22

Hessel, Tormod, arkivleder  1998/4, s. 21

Hetsch, Chr., xylograf  1988/2, s. 2

Heuschkel, Anna Christiane Oda  2009/1, s. 6

Heuschkel, Franz Hermann Alfred  2009/1, s. 3ff

Heuschkel, Hermann Franz, gæstgiver  2009/1, s. 3

Heuschkel, Oskar Johannes  2009/1, s. 6

Heuschkel, Selma Marie Louise  2009/1, s. 6

Hilbard, John  1994/4, s. 16

Hillebrandt, bagermester  1993/2, s. 10

”Hilmar” se Lütken, Einar

Hingstrup Larsen, Janik  2001/3, s. 3

Hiort, Jacob Emil, dommerfuldmægtig  1999/2, s. 11ff.

Hiort-Lorenzen, Elly  1998/4, s. 21

Hirschnach, Christian Frederik, filantrop  1999/2, s. 4ff.

Hjort, Carl Jacob Emil, dreng  1999/2, s. 13f.

Hjort, Mathilde Jacobine Marie Emilie  1999/2, s. 13ff., 19

Hjorth, betjent 2012/3, s. 3

Hjorth, Gunhild Emilie, se Hansen-Ruth, Gunhild Emilie

Hjorth, instrumentmager  1991/1, s. 7

Hjorth, Jacob, skolemester  1990/3, s. 11

Hoff, berider  1994/3, s. 9

Hoffmann, Ane Birthe Kirstine, prostitueret, se Frederiksen, Ane Birthe Kirstine  2013/1, s. 3

Hoffmann, Carl Frederik, skolediscipel  1998/1, s. 12

Hoffmann, Christian Henrik Ernst, skolediscipel  1998/1, s. 11

Hoffmann, Christian, slagtersvend 2013/1, s. 6

Hoffmann, Frederik Wilhelm, indsidder, arbejdsmand, hønsekræmmer, kludekræmmer, droskekusk 2013/1, s. 3-4

Hoffmann, Kai, digter  1997/1, s. 11

Hoffmann, Peder Hansen, sognepræst  1998/1, s. 11f.

Hoffmann, Wilhelm Andreas, skolediscipel  1998/1, s. 12

Hoffmeyer, Astrid, stadsbibliotekar  1996/4, s. 21; 2011/1, s. 15;

Hofmeier, Christian, skorstensfejer  1997/3, s. 20

Holberg, Ludvig, forfatter  1995/1, s. 6

Holbøll, Mogens, ingeniør 2013/1, s. 14, 16

Holch, fru  1995/1, s. 12

Holch, fru kontorchef M. 2011/1, s. 15

Holch, Mogens, kontorchef  1995/1, s. 10ff., 15, 18

Holck, Gunnar, tømrer  2003/2, s. 14

Holck, Povl  1992/4, s. 5, 7, 10, 12

Holck, Vilhelm, arkitekt, museumsinspektør  1989/2, s. 8; 1991/1, s. 9; 1992/4, s. 7, 12; 1993/4, s. 4f.; 1994/1, s. 14; 1996/3, s. 12; 2001/1, s. 13; 2002/3, s. 12; 2002/4, s. 10; 2006/1, s. 7ff.; 2007/1, s. 19; 2012/1, s. 3; 2012/2, s. 17

Holck, Aage, biografdirektør 2011/1, s. 15

”Holger Betjent” se Petersen, Holger

Hollmann, Wilhelm Peter, købmand 2013/3, s. 19

Holm, Alexander  2004/3, s. 5

Holm, Amalie  2004/3, s. 5

Holm, Christine  2004/3, s. 5

Holm, Ebbe  2010/3, s. 13

Holm, Edv., professor  2006/1, s. 9

Holm, H.G.F., akvarelmaler  1998/2, s. 9ff.; 2001/4, s. 13

Holm, Ivan, skræddermester  1992/4, s. 14f.; 2003/1, s. 16

Holm, Jens, kobberstikker  1998/2, s. 10

Holm, Konrad, sømand  2004/3, s. 5

Holm, købmand  2004/3, s. 5

Holm, Lars Hansen  2004/3, s. 5

Holm, lærer  2001/2, s. 3

Holm, Martine  2004/3, s. 5

Holm, Nikoline, husjomfru  2004/3, s. 5

Holm, Povl  2004/3, s. 4

Holm, seminarieleder  1991/1, s. 11

Holm-Nielsen, Eva, cand.mag.  1989/1, s. 15; 1989/3, s. 3ff.; 1990/3, s. 14; 1990/4, s. 13ff.; 1991/1, s. 2; 1991/2, s. 3, 4f., 6f.; 1991/3, s. 2, 17; 1991/4, s. 9ff., 15; 1992/1, s. 2; 1992/2, s. 19; 1992/4, s. 12f.; 1993/1, s. 4, 5ff.; 1993/2, s. 5ff.; 1993/3, s. 3ff.; 1993/4, s. 2, 7ff.; 1994/1, s. 4f., 14; 1994/2, s. 11ff.; 1994/3, s. 3ff., 9ff.; 1994/4, s. 5ff.; 1995/1, s. 5ff.; 1995/2, s. 2ff.; 1995/3, s. 11ff.; 1995/4, s. 3ff.; 1996/3, s. 5ff.; 1997/1, s. 13, 19; 1997/2, s. 7ff., 19, 23; 1997/4, s. 14ff.; 1998/2, s. 9ff., 15ff.; 1998/3, s. 11ff.; 1998/4, s. 10f., 12, 13ff.; 1999/1, s. 20ff.; 1999/2, s. 3ff., 20ff., 22; 1999/3, s. 18f.; 2000/1, s. 23; 2000/3, s. 3ff.; 2001/1, s. 14; 2001/2, s. 15; 2001/4, s. 13; 2002/1, s. 10ff.; 2002/3, s. 3ff.; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 3ff., 7ff.; 2004/1, s. 19; 2004/2, s. 19; 2005/1, s. 17ff.; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 14; 2006/1, s. 3ff.; 2006/2, s. 14ff., 18; 2007/1, s. 3ff., 17; 2007/3, s. 16f; 2008/1, s. 16, 18; 2008/3, s. 16; 2009/1, s. 10ff, 15, 17; 2009/2, s. 3; 2009/3, s. 3ff; 2010/1, s. 16, 17; 2010/2, s. 17; 2011/1, s. 17, 18; 2011/3, s. 16, 19; 2012/1, s. 3ff, 19; 2012/2, s. 15 ff.; 2013/1, s. 19

Holmskov, Helge, billedhugger  1991/4, s. 15; 2011/1, s. 13

Holst, maler  2007/3, s. 13

Holst, Tage Fischer se Fischer Holst, Tage

Holt, Ivar, udstillingskonsulent 2011/1, s. 15

Holten, C.F. von, adjudant  2007/1, s. 4

Holten, von, generalinde  2007/1, s. 4

Holtz, Evald, erhvervsflyver  2004/1, s. 14

Hoppe, fru 2011/3, s. 5

Horneman, Emil, komponist  1993/2, s. 11

Hornemann, Birgitte Sophie  2000/3, s. 12

Hornemann, Jens Bröchner, stutmester  1999/2, s. 10

Horten, Sofie, redaktør  1991/1, s. 11

Hostrup, Helge  1988/1, s. 4

Hostrup, Jens Christian, digter, sognepræst  1988/1, s. 4; 1988/2, s. 7; 1990/1, s. 9; 1990/3, s. 4; 1991/2, s. 9; 1991/4, s. 2; 1996/1, s. 5; 1996/2, s. 12f., 18; 1999/3, s. 10, 12; 2002/3, s. 7ff.; 2003/4, s. 9; 2010/1, s. 3

Hou, Karl Herman, skomagermester  1986/2, s. 17; 1994/2, s. 16

Hou, Marie, skotøjshandler  1994/2, s. 16

Hove Kristensen, B. bankdirektør 2011/1, s. 15

Howitz, Frantz Robertson, løjtnant 2012/1, s. 9

Hude, Karl, rektor  1989/3, s. 7; 2001/3, s. 6; 2003/3, s. 16; 2005/2, s. 5

„Hundemanden“  1991/4, s. 17; 1994/1, s. 15; 2007/1, s. 10

Husfeldt, Erik, professor  1994/2, s. 12

Husted, Christen  1994/2, s. 12

Hvalsøe, Erik  2010/1, s. 18

Hvass, Lone, museumsinspektør  2001/1, s. 14; 2003/1, s. 15; 2006/1, s. 20

Hvidegaard, Torben  2006/2, s. 15

Hviid, John  2010/3, s. 5

Hviid, ordensbetjent  2003/2, s. 20

Hübner, Christian Hieronymus 2013/2, s. 4

Hübner, Hans Carl Ernst 2013/2, s. 4

Hübner, Hans Christian, amtsfuldmægtig  2010/2, s. 5; 2013/2, s. 4

Hyllested, Marianne Milling, se Milling Hyllested

Hyphoff, Povl Christian, urmager  1999/3, s. 4

Händel, Georg Friedrich, komponist  1994/3, s. 10

Høeberg, Albert, kammersanger  1986/2, s. 12

Høeg, fru, lærer  2006/2, s. 4

Høj, Peter  2002/1, s. 13

Højer, lærer  2001/3, s. 9

Højfeldt, frk., jordemoder  1995/2, s. 18

Højfeldt, Solbjørg, skuespiller  1996/2, s. 21

Høpfner, organist  2002/3, s. 10

Hørlyck, Søren, driftsbestyrer  1996/2, s. 14ff., 21

Hørup, Viggo, redaktør  2006/1, s. 8; 2007/1, s. 5

Høstbo, Gitte 2013/1, s. 3

Høyer Møller, Erik, forfatter, pastor emeritus  2003/3, s. 15

Høyer Olsen, Jens, boghandler  1989/3, s. 9; 1991/2, s. 4; 1991/4, s. 9; 1994/1, s. 4; 1998/4, s. 20f.; 2005/1, s. 17ff.; 2010/3, s. 12

Høyer Olsen, Knud Ole, boghandler  1989/3, s. 3ff.; 1991/2, s. 4; 1992/1, s. 8; 1993/4, s. 16; 2001/3, s. 3; 2005/1, s. 17

Høyer Olsen, Lis  1989/3, s. 8; 2005/1, s. 18

Høyer, Gudmand, lærer  1994/3, s. 16; 1998/3, s. 9

Høyer, Louise, frk., asylmoder  1996/3, s. 14

Høyrup, Lise  2001/4, s. 15

Haagen, stationsleder  1995/2, s. 25

Haagensen, Knud, direktør 2011/1, s.15

 

 

Ibsen, C., købmand  1998/4, s. 8

Ibsen, Jørgen, betjent 2012/3, s. 4

Ifversen, Karsten, arkitekturredaktør 2011/3, s. 16

Ingelstrøm, Marie Sophie  2010/2, s. 3

Ingemann, Bernhard Severin, digter  1994/3, s. 3f.; 1996/3, s. 5; 2011/3, s. 12

Ingemann, Bernhard Severin, søn  1994/3, s. 3; 1997/2, s. 19

Ingemann, Frederik  1994/3, s. 3

Ingemann, Juliane Marie, født Wilcken  1994/3, s. 3

Ingemann, Marie Magdalene, født Trimborn  1994/3, s. 3

Ingemann, Ole, kirkesanger og skolelærer  1994/3, s. 3ff.; 1997/2, s. 19

Ingemann, Paulus Olaus, kirurg  1994/3, s. 3

Ingemann, Paulus Olaus, søn  1994/3, s. 3

Ingerslev Hansen  2004/1, s. 9

Ingleby, Annette 1994/2, s. 9

Ingleby, Elisabeth 2011/3, s. 15

Ingleby, Elisabeth, ekspeditionssekretær 1994/1, s. 7ff.; 1994/2, s. 3ff.; 1994/3, s. 15ff.; 1994/4, s. 17ff.; 1995/1, s. 9ff.; 1996/3, s. 20; 1996/4, s. 3ff.; 2000/2, s. 3ff.

Ingleby, Kaj, kørerlærer  1994/1, s. 8; 2001/3, s. 3

Ingrid, dronning  1995/1, s. 5; 2010/2, s. 18; 2011/3, s. 11, 14

Ingwersen, Magnus, købmand  1998/4, s. 8

Ipsen, Bodil, skuespillerinde  2003/2, s. 5

Ipsen, orkesterchef 2013/1, s. 15

Ipsen, Poul  2001/1, s. 14

Irminger, Carl, generaladjudant  1995/4, s. 9

Isabella af Spanien  1992/4, s. 18

Israelsen, Fr., købmand  1998/4, s. 8

Israelsen, frk., lærerinde  1995/3, s. 12, 14

Iuul, Jon A., sognepræst  1996/2, s. 13

Iversen, Anna Marie, gift Frisch  1992/4, s. 3ff., 7

Iversen, Asta, født Frisch  1992/4, s. 12

Iversen, Conrad, rektor  1991/1, s. 17; 1992/4, s. 3ff., 9; 1997/3, s. 7; 2001/3, s. 4; 2005/2, s. 7

Iversen, Johan Werner  1992/4, s. 9f., 12

Iversen, Margrethe, frk.  1992/4, s. 4

Iversen, Michael, cand.mag., inspektør  1992/4, s. 12

Iversen, Søren, „Pelseskrædderen“  1999/1, s. 18f.

 

 

Jacobsen, A. Bonde se Bonde Jacobsen, A.

Jacobsen, Allan, fuldmægtig  1996/4, s. 8

Jacobsen, Alvilda, husholdningsskoleleder  1989/3, s. 7; 1991/1, s. 9ff.

Jacobsen, Andreas, tømrer og snedker  1999/1, s. 5ff.

Jacobsen, Betty („Jacobine“)  2002/1, s. 13f.

Jacobsen, Carl, brygger  1995/4, s. 23

Jacobsen, Einar, redaktør  1994/1, s. 5; 2011/1, s. 15

Jacobsen, Erhard, politiker  2001/3, s. 16

Jacobsen, frk.  2000/2, s. 7; 2001/3, s. 9

Jacobsen, Gunnar, gartner  2005, s. 3, 8

Jacobsen, Hans E.  2010/1, s. 18

Jacobsen, J.C., brygger  1995/4, s. 23; 2002/3, s. 12; 2006/1, s. 9, 11f; 2012/1, s. 3

Jacobsen, Johan, blegmand 2013/1, s. 6

Jacobsen, Kaj, barn  1997/2, s. 14

Jacobsen, Kathrine, født Jespersen  1999/1, s. 6ff.

Jacobsen, Lis Skjernaa, se Skjernaa Jacobsen

Jacobsen, Lorentz, smed  1993/1, s. 4

Jacobsen, Ole, murersvend  2009/3, s. 16

Jacobsen, Otto Thye se Thye Jacobsen

Jacobsen, Otto, højskoleforstander  1990/3, s. 3

Jacobsen, Peder  1999/1, s. 7

Jacobsen, Sigurd, barn  1999/1, s. 7

Jacobsen, Thorkild, politimester 2011/1, s. 15

Jacobsen, Viggo  2002/1, s. 16

Jakobsen, Anders Peter, statshusmand  1996/1, s. 11

Jakobsen, Hans Thomas, statshusmand  1996/1, s. 11

Jakobsen, Jakob, infanterist, landmand  1999/1, s. 3f.

Jakobsen, Johanne Marie, født Olsen  1999/1, s. 3f.

Jakobsen, Lars Aksel, journalist  2006/2, s. 16

Jandrup, overbetjent  2003/2, s. 20; 2011/3, s. 7

Jarl, Axel, godsejer, kunstmaler  1995/1, s. 20f.; 2003/3, s. 18; 2005/3, s. 5; 2012/2, s. 8ff; 2012/3, s. 18

Jarl, Viggo, kunstmaler  2005/3, s. 5

Jarlmark, Niels  1998/2, s. 3ff.

Jastrau, Harald, slotsforvalter 2012/1, s. 9

Jattrup, H. J. dekoratør 2011/1, s. 15

Jattrup, Steen, arkitekt  2001/4, s. 12

Jellingsø, Finn, lærer  2006/2, s. 4

Jena, Elsa sanger 2011/3, s. 11

Jensdatter, Anne  2000/4, s. 5

Jensdatter, Karen, gift Ambjørn  1998/3, s. 20

Jensen, („Lille Jensen“), klejnsmed  1988/1, s. 14

Jensen, A., konfekturehandler  1993/3, s. 4

Jensen, Albert, hotelejer  1994/3, s. 20f.

Jensen, Alex, købmand  1998/4, s. 8; 2001/1, s. 13

Jensen, Alfred  2002/1, s. 15

Jensen, Alice  2006/2, s. 8

Jensen, Anders  2001/2, s. 3

Jensen, Andreas Peter  2001/2, s. 3

Jensen, Ane Margrete  2000/4, s. 6

Jensen, Anne  2007/2, s. 11

Jensen, Anne Marie, bibliotekar  1990/2, s. 12; 1994/2, s. 10

Jensen, Anne Mette, barn  1996/3, s. 13

Jensen, Anton 2013/1, s. 4

Jensen, Arild, automobilforhandler  2005/1, s. 12

Jensen, Asta  1993/3, s. 10

Jensen, August  2010/2, s. 8

Jensen, Axel V. ingeniør 2011/1, s. 15

Jensen, B., snedker  1996/3, s. 12

Jensen, Bente  2001/4, s. 15

Jensen, Beth, børnehaveleder  1996/3, s. 16f.

Jensen, Bodil  1992/4, s. 13; 1993/1, s. 4

Jensen, C.A., kunstmaler  2000/3, s. 11

Jensen, Carl C., sadelmager  2004/1, s. 4

Jensen, Carl, betjent 2012/3, s. 3

Jensen, Carl, provst  2004/3, s. 10

Jensen, Carl, spækhøker, gæstgiver  1997/4, s. 11, 13

Jensen, Carsten  2003/2, s. 15

Jensen, Carsten Nejst, se Nejst Jensen, Carsten

Jensen, Christen, brændevinsbrænder  1997/4, s. 11

Jensen, Christen, købmand  1991/3, s. 8

Jensen, Christian Friis, lærer  1991/4, s. 18

Jensen, Christian Møller, se Møller Jensen, Christian

Jensen, Ejner  2000/1, s. 21; 2010/3, s. 12

Jensen, Elisabeth, Nødebo  1998/1, s. 11

Jensen, Ellen  2003/1, s. 9

Jensen, Ellen Kirstine  2000/4, s. 6

Jensen, Ellen Sylvest, barn  1997/2, s. 14

Jensen, Else  2003/1, s. 9

Jensen, Else  2007/1, s. 9

Jensen, Emmy (ismejeri)  2006/2, s. 8

Jensen, Erik („Betonbonden“)  2003/1, s. 5

Jensen, Erik („Øregejl“)  2003/2, s. 13

Jensen, Erik, chefredaktør  1996/2, s. 21

Jensen, Erland Lund, se Lund Jensen, Erland

Jensen, Erling  2007/1, s. 9

Jensen, Ferdinand, dreng  1993/4, s. 10

Jensen, Ferdinand, sognepræst  1990/4, s. 10

Jensen, Finn, bager  2006/2, s. 16; 2007/1, s. 17

Jensen, Flemming, skuespiller  1996/3, s. 4

Jensen, forpagter, Lundegaard, Gentofte  1999/2, s. 13

Jensen, forvalter på Nordsten  2007/1, s. 10

Jensen, Fr. Marius, detailhandler  2009/1, s. 9

Jensen, Georg, sølvsmed  1988/1, s. 14

Jensen, Grethe  2007/1, s. 10

Jensen, guldsmed  2007/3, s. 8, 12; 2008/2, s. 10, 16

Jensen, Gundeline Birgitte, født Hansen, arrestforvarerenke  1998/4, s. 19

Jensen, Gunnar  1993/4, s. 10

Jensen, Gunnar  2001/3, s. 3

Jensen, H.M., rektor  2000/2, s. 7; 2001/3, s. 11ff.

Jensen, Hans Adolf, redaktør 2011/1, s. 11

Jensen, Hans Jakob, skolelærer, smed  1998/1, s. 11

Jensen, Hans Jørgen  2000/1, s. 21

Jensen, Hans Peder, fodermester  2010/1, s. 12

Jensen, Hans, husmand  2000/4, s. 6

Jensen, Hans, købmand  2010/3, s. 4, 5

Jensen, Hans, tømrermester 2011/1, s. 15

Jensen, Harald  2006/2, s. 8

Jensen, Helga  1993/4, s. 10

Jensen, Henning, betjent 2012/3, s. 4

Jensen, Henrik, arrestforvarer  1998/4, s. 19

Jensen, Holger  2006/2, s. 8

Jensen, Holger, arkitekt  1995/3, s. 9

Jensen, J., statskonsulent  2003/1, s. 15

Jensen, J.P., drejermester  1991/1, s. 17

Jensen, Jens  2007/1, s. 9

Jensen, Jens Hansen, statshusmand  1996/1, s. 11

Jensen, Jens Jørgen  2003/2, s. 11

Jensen, Jens Ove  2000/1, s. 21

Jensen, Jens P., Freerslev  1998/4, s. 8

Jensen, Jens Peter  2000/4, s. 6

Jensen, Jens S., borgmester  1987/2, s. 4f.; 1989/1, s. 10; 1990/3, s. 14; 2001/1, s. 14; 2010/3, s. 18

Jensen, Jens, kanondrejermester  2010/2, s. 3

Jensen, Jens, savværksarbejder  1993/4, s. 10

Jensen, Jens, vejmand  2003/1, s. 9

Jensen, Jette  2006/2, s. 9

Jensen, Johan Diderik, husmand, hønsekræmmer 1998/1, s. 19; 1999/2, s. 18f.; 2000/4, s. 5ff.

Jensen, Johannes  2006/2, s. 15

Jensen, Johannes („Lappedykkeren“), teglværksarbejder  2003/1, s. 4

Jensen, Johannes V., forfatter  1990/4, s. 7

Jensen, Johannes, sognepræst  1998/1, s. 12; 2000/3, s. 13

Jensen, journalist  2004/2, s. 7

Jensen, Juliane  2002/3, s. 6

Jensen, Juliane Marie, jomfru  2000/3, s. 13

Jensen, Jørgen Frisch se Frisch Jensen, Jørgen

Jensen, Jørgen Johansen  2000/4, s. 6

Jensen, Jørgen, arbejdsmand, tømmermand, møllekusk  2000/4, s. 5

Jensen, Jørgen, barn  2006/2, s. 9

Jensen, K. Albert, arkitekt  2006/1, s. 9

Jensen, Karen Haugstrup, se Haugstrup Jensen, Karen

Jensen, Karen, pige  1993/4, s. 10

Jensen, Karl V. direktør 2012/2, s. 11

Jensen, Kirsten  2007/1, s. 10

Jensen, Kirsten, borgmester 2010/3, s. 19

Jensen, Knud-Erik, organistassistent  2002/3, s. 17

Jensen, kriminalassistent  2003/2, s. 20

Jensen, Kristine, se Begtrup, Kristine

Jensen, Kurt  2000/1, s. 21

Jensen, L. Andkjær, se Andkjær Jensen, L.

Jensen, Lars, gårdejer  1990/3, s. 4

Jensen, Lars, vognmand  2003/2, s. 12

Jensen, Laura Kristine 2013/3, s. 4

Jensen, Laurids  2003/1, s. 4

Jensen, Laurits, Ellegård  2003/1, s. 5

Jensen, Leif  2006/2, s. 9

Jensen, Lone  2006/2, s. 13

Jensen, Louis 2011/3, s. 12

Jensen, Ludvig, trykkeriarbejder  1993/4, s. 10

Jensen, Magda  2004/2, s. 7

Jensen, Marian  2006/2, s. 9

Jensen, Marie, frk., parfumehandler  1997/2, s. 16

Jensen, Marius  2003/1, s. 5

Jensen, Mathilde  2005/3, s. 17

Jensen, murer  1996/3, s. 12

Jensen, Nicolai, chauffør  2010/2, s. 16

Jensen, Niels ”Lange”   2010/1, s. 5

Jensen, Niels Johansen  2000/4, s. 6

Jensen, Niels Valdemar  2010/3, s. 5

Jensen, Niels, gårdmand, Sundbylille  1999/1, s. 13

Jensen, Niels, husmand og daglejer  2000/4, s. 6

Jensen, Nora  1993/1, s. 4

Jensen, O. C., guldsmed, folketingskandidat, redaktør 2010/2, s. 3ff

Jensen, Ole Cæsar, sognepræst  1996/2, s. 13

Jensen, Ole Ingemann Bernhard, statshusmand  1996/1, s. 11

Jensen, Ole, højskoleforstander  1995/4, s. 21

Jensen, Ole, højskolelærer  1989/3, s. 16; 1993/3, s. 10; 1999/1, s. 2, 6f.

Jensen, Peder, politibetjent  1997/3, s. 18

Jensen, Poul  2002/1, s. 16

Jensen, Poul  2003/1, s. 9

Jensen, Poul 2011/1, s. 4

Jensen, Poul 2012/2, s. 3, 8, 9

Jensen, Poul Erik  2003/2, s. 11

Jensen, Poul Juul  2010/2, s. 9

Jensen, Poul, barnevognsfabrikant  1993/1, s. 4

Jensen, Poul, typograf  1990/1, s. 15ff; 2010/2, s. 15, 16

Jensen, Rogert, dampvaskeriejer  1994/2, s. 12; 2004/1, s. 9

Jensen, sadelmagersvend  1998/2, s. 3

Jensen, Sigrid  2006/2, s. 8

Jensen, snedkermester  2007/1, s. 13

Jensen, Susanne, gift Brammer  1998/1, s. 12

Jensen, Svend Aage  2000/1, s. 21

Jensen, Søren Haugstrup, se Haugstrup Jensen, Søren

Jensen, Thorvald, læge  1986/2, s. 16f.

Jensen, Vagn, kontorchef  2005/3, s. 5

Jensen, Valborg, lærerinde, asylleder  1989/3, s. 16f.; 1996/3, s. 12ff.; 1996/4, s. 3, 6, 8

Jensen, Valdemar, amtsrådsmedlem  1994/4, s. 19

Jensen, Valdemar, bagermester  1993/4, s. 10

Jensen, vejmand, Ullerød  1998/4, s. 8

Jensen, Viggo Hedegaard, kommunaldirektør, se Hedegaard Jensen, Viggo

Jensen, Viggo, kommuneingeniør 2011/1, s. 15

Jensen, Viggo, sognepræst  2006/2, s. 9; 2011/1, s. 15

Jensen, Vilhelm  1990/4, s. 14

Jensen, William, boghandler  1989/3, s. 5f.; 1992/3, s. 12; 1993/2, s. 10; 2003/4, s. 7

Jensenius, Herluf, tegner  1992/4, s. 11; 1995/1, s. 7

Jensmark, Hans, pastor  2003/1, s. 8f.

„Jens Omgang“, se Nejede, Jens Hansen

Jentzmer, Jørgen, fiskemester  1992/3, s. 15

Jepmond, Ove van  2010/1, s. 10

”Jeppe” se Knak Jepsen, Helge

Jeppesen, Hans  2005/3, s. 15

Jepsen, fru, rengøringskone  1995/3, s. 14

Jepsen, Helge Knak se Knak Jepsen, Helge

Jersin, Asta, se Paulsen, Asta

Jessen Hansen, John, fotograf, redaktør  2009/1, s. 13, 15; 2009/3, s. 19, 20; 2010/1, s. 12, 14; 2010/3, s. 19, 20; 2013/3, s. 20

Jessen, Agnes Dorthea 2012/1, s. 15

Joachim, prins  1995/4, s. 3; 2002/3, s. 3

Jochumsen, jernstøber  1990/1, s. 4

Joensen, Sverre Eide  2001/3, s. 3

Johansdotter, Johanna Beate  2008/1, s. 12

Johansen, Andreas, skovløber  1998/3, s. 15

Johansen, Anna Marie  2001/1, s. 3ff.

Johansen, Bertha  2006/2, s. 3

Johansen, Einar, sognepræst  1994/2, s. 21; 1994/4, s. 10; 1995/3, s. 9

Johansen, fyrbøder 2011/1, s. 6, 8

Johansen, gartner, Kagerup  1994/4, s. 5, 9

Johansen, Inger Margrethe, se Pedersdatter, Inger Margrethe, gift Johansen

Johansen, Jens  2009/1, s. 14

Johansen, John  2006/2, s. 3

Johansen, lektor  2001/3, s. 9

Johansen, Niels  2001/1, s. 6f.

Johansen, Oskar, fotograf  1989/2, s. 10; 2008/1, s. 20; 2008/2, s. 9

Johansen, Peter, vægter  1997/4, s. 13; 1998/1, s. 17; 1998/3, s. 14ff.; 1999/1, s. 15f.

Johansen, Ruth Schiller  2006/2, s. 3

Johanson, Gert  2006/2, s. 15

”John”, se Larsen, Jens-Erik

Johnsen, Emil 2011/1, s. 15

Johnsen, Ernst  2003/2, s. 10

Johnsen, Michael Sten, arkitekt  2006/3, s. 17

Johnsen, portør  1994/1, s. 15ff.

Johnsson, Palle, flyver  2004/1, s. 12

Jonasdatter, Dorthe, gift Nielsen, Nejede  1997/4, s. 9f.

Jonasdatter, Karen, Nejede  1997/4, s. 9

Jonassen, lærer  1997/3, s. 13

Jonassen, Niels  1997/4, s. 9

Jordan, Marcus, kartograf  1993/1, s. 10

”Joseph”, se Fischer Holst, Tage

Juel, Jens, kunstmaler  1995/1, s. 6

Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel, dronning  1995/4, s. 3; 1996/4, s. 22; 2002/3, s. 3

Juncker, Axel  2003/3, s. 15

Junge, Joachim, forfatter  2007/1, s. 18

Just, Hermann, kongelig løber  1990/2, s. 17

Just, Margrete  1990/2, s. 17

Juul Jensen, bagermester  1989/1, s. 10; 1993/4, s. 17

Juul Jensen, Poul  2010/2, s. 9

Juul, Christian, sadelmagersvend  1998/2, s. 3

Juul, etatsråd 2012/1, s. 9

Juul, Jon A., sognepræst, se Iuul, Jon A.

Juul, Lise, arkitekt 2011/1, s. 15

Juul, Maren, skoleinspektør  2006/2, s. 3

Juul, Ole, forfatter 2011/1, s. 15

Juul, Vilhelm, slagter  2007/1, s. 9

Jürgensen, Sophie Konradine  2004/3, s. 28ff.

Jæger, betjent 2012/3, s. 4

Jæger, Frank, forfatter 2013/3, s. 6

Jæger, Palle, fotograf 2013/3, s. 6

Jæhnigen, V., domkantor  2002/3, s. 13

”Jætten Finn med guldstøvlerne” 2012/3, s. 8

Jørgensdatter, Karen  1996/3, s. 11

Jørgensdatter, Pernille Kirstine, gift Kalberg  1998/1, s. 16

Jørgensen, A., købmand  1998/4, s. 8

Jørgensen, Alma Franciska, lærerinde  1997/2, s. 15; 1999/3, s. 13; 1999/4, s. 12ff.; 2003/2, s. 18

Jørgensen, Andreas Laurits  2002/2, s. 5, 8

Jørgensen, Andreas Lauritz, grosserer  1999/4, s. 14

Jørgensen, Andreas, maler, farvehandler  1989/2, s. 10

Jørgensen, Anna Margrethe  1991/4, s. 8

Jørgensen, Annelise  1994/1, s. 2

Jørgensen, Annelise  2006/2, s. 13

Jørgensen, Asta  2003/2, s. 20

Jørgensen, Bent  2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13

Jørgensen, Bent Ove, erhvervschef  1997/2, s. 22

Jørgensen, Bent, lektor  1991/3, s. 16

Jørgensen, betjent 2012/3, s. 4

Jørgensen, Betty, lærerinde  1999/4, s. 12f.; 2003/2, s. 18

Jørgensen, Camilla Frederikke  2008/3, s. 4

Jørgensen, Carl Emil, skovfoged  2006/3, s. 20; 2007/2, s. 14; 2008/3, s. 3ff.

Jørgensen, Christian  2002/2, s. 3

Jørgensen, Christian, adjunkt  1999/4, s. 3f., 14

Jørgensen, Christian, havearbejder  1996/3, s. 11

Jørgensen, Christian, overlærer, cand. theol. 2013/3, s. 17

Jørgensen, Christiane 2013/3, s. 10

Jørgensen, Christiane, født Børgesen  1999/3, s. 3ff.; 1999/4, s. 3, 10; 2002/2, s. 3; 2007/3, s. 4

Jørgensen, Dines, arkitekt  1996/3, s. 16

Jørgensen, Dines, civilingeniør 2011/1, s. 15

Jørgensen, Dorthe Sophie, se Hansen, Dorthe Sophie

Jørgensen, Dorthea Sophie 2013/3, s. 10ff

Jørgensen, Einar Gade, eventyrer  1996/3, s. 3

Jørgensen, Elisabeth Cathrine  2008/3, s. 3

Jørgensen, Frederik Julius, student  1999/3, s. 7; 1999/4, s. 14; 2002/2, s. 3ff.

Jørgensen, Frederik, barn  1999/4, s. 14

Jørgensen, Frederikke, barn  1999/3, s. 8

Jørgensen, Frits Julius  2007/2, s. 14

Jørgensen, Hans D., sadelmager  2004/1, s. 3ff.

Jørgensen, Hans, sadelmagermester  1989/2, s. 10

Jørgensen, Harald  2009/3, s. 3

Jørgensen, Hedvig, født Rasmussen  1995/2, s. 3ff.

Jørgensen, Helge  2010/1, s. 9

Jørgensen, Helge, civilarbejder  1990/3, s. 3f., 6

Jørgensen, Henriette Flemmine  1999/4, s. 14; 2002/2, s. 3

Jørgensen, Inger Marie  2008/3, s. 4ff.

Jørgensen, Jens Peter, staldmester  1987/2, s. 12; 1989/2, s. 10; 2004/1, s. 3

Jørgensen, Jensine  1986/1, s. 15; 1991/3, s. 16; 2001/4, s. 11

Jørgensen, Johannes, betjent 2012/3, s. 3

Jørgensen, Johannes, slagtermester  1999/4, s. 13

Jørgensen, Juliane, fru  1999/4, s. 12

Jørgensen, Jytte, lektor  1987/2, s. 3f.; 1994/1, s. 2

Jørgensen, Jørgen („Dudimut-Jørgen“)  2006/2, s. 11

Jørgensen, Jørgen Frederik, barn  1999/4, s. 14

Jørgensen, Jørgen Peder  2002/2, s. 3

Jørgensen, Jørgen Peter, urmager  1999/3, s. 10ff.; 1999/4, s. 4ff.; 2009/3, s. 13

Jørgensen, Jørgen, hestgarder  1991/2, s. 7

Jørgensen, Karen Marie  2001/2, s. 8

Jørgensen, Kristian, musiker  1996/3, s. 3

Jørgensen, L.P. Helmer, disponent  2010/3, s. 4

Jørgensen, Lars, urmager  1999/3, s. 3ff.; 1999/4, s. 3ff.; 2002/2, s. 3; 2007/3, s. 4ff.; 2008/2, s. 6ff., 10ff.; 2009/3, s. 13; 2012/3, s. 15; 2013/3, s. 8ff

Jørgensen, Mads, herskabskusk  2001/2, s. 8

Jørgensen, malermester  1998/4, s. 6

Jørgensen, Maren, frk.  1997/3, s. 14; 2002/3, s. 6

Jørgensen, Marie  2004/1, s. 3

Jørgensen, Marinus  1995/2, s. 9

Jørgensen, Martha Elisabeth, født Jensen  1994/1, s. 7ff.

Jørgensen, Mette Kirstine Frederikke  1999/4, s. 14; 2002/2, s. 3, 7

Jørgensen, murermester  1994/2, s. 14

Jørgensen, møller, Ullerød  1998/4, s. 8

Jørgensen, Niels, stud. techn. 2011/1, s. 15

Jørgensen, Oskar, inkassator  2003/2, s. 17f.

Jørgensen, Peder 2012/3, s. 3

Jørgensen, Peter  2006/2, s. 13

Jørgensen, Poul („Chokolade-Poul“)  2006/2, s. 12

Jørgensen, Poul Erik  2006/2, s. 15

Jørgensen, Poul, depotejer  1996/2, s. 6

Jørgensen, Poul, sognerådsformand 2011/1, s. 15

Jørgensen, Poul, tømrermester  2004/1, s. 10

Jørgensen, Rasmus, sadelmagersvend  1998/2, s. 3

Jørgensen, sadelmagermester  1998/2, s. 3f.

Jørgensen, Sofie Frederikke, barn  1999/3, s. 8

Jørgensen, Svend  1987/2, s. 15ff.; 1989/2, s. 10

Jørgensen, Svend  2002/2, s. 11

Jørgensen, Svend Stenhøj  1994/2, s. 20

Jørgensen, sygehusinspektør, Frederikssund  1995/1, s. 15

Jørgensen, Søren  2006/2, s. 9

Jørgensen, Thora, lærerinde  1999/4, s. 12f.; 2003/2, s. 18

Jørgensen, Torben Skjøt se Skjøt Jørgensen, Torben

Jørgensen, Truels  2000/4, s. 8

Jørgensen, Vilhelm, husmand  2010/2, s. 16

Jørgensen, Willy Otto Christian, former  1994/1, s. 7ff.

Jørgensen, Aage  2002/2, s. 11

Jørgensens, Chr., enke, Nødebo  1999/3, s. 17

 

Kabell, cementstøber 2011/3, s. 6,7

Kabell, fru ingeniør  1995/1, s. 5

”Kaffekanden“  1991/4, s. 18; 1993/4, s. 14

”Kaj”, se Petersen, Flemming

Kalberg, Andreas Jørgen, skræddermester  1998/1, s. 16f.

Kalberg, Johanne  1998/1, s. 16

Kalberg, Jonas, skræddermester  1998/1, s. 16

Kann, Kirsten  2005/1, s. 18

Karlog, Sv. biografdirektør 2011/1, s. 15

Kastberg, Heinrich, dugmagersvend  2010/1, s. 5

Kastberg, proprietær  2004/3, s. 6

Keller, Thora, koncertsanger  2002/3, s. 13

Kellermann, Christian, kammermusiker  1993/2, s. 14

Kemp, Eva  1990/4, s. 3ff.

Kemp, Tage, arvelighedsforsker  1990/4, s. 3, 8

Kern-Hansen, H., guldsmed  1994/4, s. 6; 2003/1, s. 12; 2011/1, s. 15

Kern-Hansen, urmager  1989/3, s. 6

„Kesser“  1996/3, s. 3; 2013/2, s. 20

Kettel, Karsten, overlæge 2011/1, s. 15

Kibenich, enkefru  2003/3, s. 9

Kiby, tandlæge  2001/3, s. 12

Kielberg, Emil, murermester  1990/2, s. 15; 1990/3, s. 7

Kielberg, enkefru 2011/3, s. 3

Kielberg, F., murermester  1991/1, s. 17; 2001/1, s. 13; 2006/1, s. 9

Kielberg, Johan Ferdinand, murermester 2012/1, s. 6

Kielberg, købmand  2006/2, s. 7

Kielberg, tømrermester  2002/4, s. 8

Kieler, Laura, forfatter 2012/1, s. 5

Kieler, Victor, adjunkt 2012/1, s, 5

Kierkegaard, Louis, isenkræmmer  1990/1, s. 16, 18; 2011/1, s. 4

Kierkegaard, Michael Pedersen, købmand  1991/3, s. 17; 1999/3, s. 19

Kierkegaard, Peter Chr.  2004/3, s. 4

Kierkegaard, Søren, filosof  1991/3, s. 17; 1999/3, s. 19; 2003/2, s. 16ff.

Kiilerich, Carl Ewald, sognepræst  1995/2, s. 8; 1996/2, s. 13; 2004/2, s. 12

Kinch, fru byskriver  1996/3, s. 6

Kinch, Otto Peter, byskriver  1991/4, s. 15; 1999/3, s. 8; 2007/3, s. 10

Kiowsky, Per, havearkitekt  1995/4, s. 15

Kirchhoff, A.W., fotograf  1994/3, s. 11f.

Kirchhoff, Hans, dr.phil.  1989/1, s. 3

Kirk, Børge, førstelærer  1994/3, s. 6; 2000/1, s. 20f.; 2004/2, s. 17

Kirk, Kaare  2000/1, s. 21

Kirk, Nanna  2000/1, s. 21

Kirkeby, Lars, arkitekt  2008/3, s. 16

Kirkegaard, Jens  1992/3, s. 2

Kirkegaard, Louis 2012/2, s. 3

Kirkeskou, Tage, betjent 2012/3, s. 3

Kisling, fru direktør H.M. 2011/1, s. 15

Kisling, fru ingeniør  1995/1, s. 5

Kisling, H. M. direktør 2011/1, s. 15

Kisling, Holger, driftsingeniør  1990/2, s. 4, 6; 1995/2, s. 11; 1998/4, s. 6; 2005/1, s. 11

Kjeldgaard-Pedersen, Jørgen, skatteinspektør  1996/2, s. 3ff.; 2011/1, s. 15

Kjeldmand, Birgit  2001/3, s. 14ff.; 2002/1, s. 13

Kjeldsen, Alfred  2006/2, s. 6

Kjeldsholm, Svend Nielsen, lærer, kirkesanger  1994/3, s. 4

Kjelstrup, sygehusforvalter  1991/1, s. 4

Kjær Andersen, Gerda  2006/2, s. 15

Kjær Simonsen, Jørgen 2011/2, s. 11, 12

Kjær, kammerjunker  1995/4, s. 9

Kjærgaard, Thorkild, museumsinspektør  1994/3, s. 2; 1995/1, s. 21

Kjødt, Chr. Hartvig, pastor emeritus  2003/3, s. 16

Kjøller, Laura, fru  1998/4, s. 8

Kjølner, B., gymnastiklærer  1999/2, s. 21; 2001/1, s. 13; 2001/3, s. 6, 9; 2002/1, s. 13

Kjølner, Th., kunstmaler  2003/4, s. 3; 2011/1, s. 13

Kleiminger, Poul  2010/1, s. 18

Klejs, Michael 2012/1, s. 16

Klinke, fru  2005/1, s. 5

Klodskov  1995/4, s. 19

Kloss, Frederik Theodor, marinemaler  1998/2, s. 11

Kloumann, journalist  2004/2, s. 6

Kluck, Elisabeth Margrethe, gift Nielsen  1998/4, s. 19

Kluck, Johan Benjamin  1998/4, s. 19

Klüver, fyrbøder  1998/4, s. 5

Kløvedal, Troels  2010/1, s. 17

Knak Jepsen, Helge 2012/3, s. 3ff; 2013/1 s. 19

Knauer, Ove, redaktør  1986/2, s. 16; 1994/1, s. 5; 1999/2, s. 21f.; 2001/1, s. 13

Knobelauch, jomfru  2002/2, s. 3

Knoblauch, Jacobine Juliane, se Adolph, Jacobine Juliane

Knoblauch, Johann Jacob David, vagtmester  1999/2, s. 19

Knoblauch, Juliane Marie, født Langhoff  1999/2, s. 13f., 19

Knoblauch, Sophie Marie  1999/2, s. 13ff., 19

Knud den Store, konge  1988/2, s. 8

Knudsen Schaltz, Knud, se Schaltz, Knud Knudsen

Knudsen, Cilius, bager 2011/1, s. 7

Knudsen, forpagter  2004/3, s. 7

Knudsen, Gunnar, grosserer  2010/1, s. 8

Knudsen, Helvine  2001/1, s. 5

Knudsen, Jakob, forfatter  1990/1, s. 9; 1990/4, s. 7; 1996/2, s. 19

Knudsen, Jenny  2003/3, s. 19

Knudsen, Peder  2001/1, s. 5

Knudsen, Peter Christian, forbryder  1997/3, s. 15

Knudsen, Th., sagfører  1999/2, s. 21

Knuth, Frederikke Sophie, grevinde, født Løvenørn  1995/4, s. 8; 1996/3, s. 6

Knuth, Hans Schack, amtmand, greve  1993/2, s. 9; 1995/4, s. 8; 1998/2, s. 12; 2008/2, s. 7; 2007/3, s. 10; 2008/2, s. 7

Knuth, S.C.V.V., sekondløjtnant, greve  1998/2, s. 12

Knæckenborg, G.S., adjunkt  1993/2, s. 10

Koch, Jørgen Hansen, hofbygmester  2000/3, s. 9

Koch, Poul, pantefoged, amtsrådsmedlem  1994/4, s. 19; 1998/3, s. 13

Koch, Robert, læge  1992/3, s. 12

Koch, Vivi  2006/2, s. 15

Koefoed, Peder, kartograf  1993/1, s. 12

Kokholm, Thora, dameskrædderinde  1994/2, s. 20

Kolberg, Andreas, professor  1995/4, s. 9

Kollerød, Ole Pedersen, forbryder  1997/3, s. 15ff.; 1997/4, s. 9ff.; 1998/1, s. 16ff.; 1998/2, s. 13f.; 1998/3, s. 14ff.; 1998/4, s. 16ff.; 1999/1, s. 10ff.; 1999/2, s. 11ff.; 2000/3, s. 13ff.; 2000/4, s. 3ff.

Kongstad (Petersen), Kristian, tegner, kunstmaler  1989/4, s. 2, 9ff.; 1992/2, s. 13; 1992/3, s. 13; 1995/1, s. 3; 2003/4, s. 4; 2007/2, s. 5

Konow, Marie  2000/3, s. 9

Kornbeck, Johan Peter, professor  2003/4, s. 4

Kornerup, Bjørn, overarkivar  1990/4, s. 8; 1998/2, s. 15; 2001/3, s. 3; 2005/3, s. 16

Kornerup, direktør 2011/3, s. 3

Kornerup, doktor 2012/3, s. 16

Kornerup, Merete  2010/2, s. 2, 13

Kornerup, Merete 2011/3, s. 3; 2012/2, s. 8

Korsgaard, Lea, journalist  2005/3, s. 20; 2006/2, s. 14

Korsgaard, lærer  2001/3, s. 9

Kousgård Sørensen, John  2001/2, s. 13

Kraft, Ole Bjørn, folketingsmand 2013/1, s. 16

Kraft, Tenna, sanger 2011/3, s. 12

Kragemose, Kurt, kontorchef  2005/3, s. 12

Kramer, Finn Erik, museumsinspektør  2003/3, s. 18; 2008/3, s. 18

Krause, H., farvehandler  2003/4, s. 13

Kretzschmer, K.F., adjunkt  2001/3, s. 8

Krieger, Johan Cornelius, havearkitekt  1990/2, s. 13

Krieger, L., kaptajn  2009/3, s. 9

Krier, Rob, arkitekt  1995/4, s. 14

Kristensdattter, Karen  2007/2, s. 18

Kristensen, B. Hove se Hove Kristensen, B.

Kristensen, Eske, arkitekt  1990/2, s. 10

Kristensen, Grethe  2006/2, s. 14

Kristensen, Inge  2008/1, s. 19

Kristensen, Aage Julius  2006/2, s. 14

Krog, Christian Hansen, købmand, sognefoged, Slangerup  1999/1, s. 19

Krog, Laurits, bog- og papirhandler  1989/3, s. 4f., 10; 1991/2, s. 4; 1996/3, s. 5; 2007/3, s. 7ff.; 2008/2, s. 5, 13; 2013/3, s. 11

Krog, Schack Hans Georg, købmand, sognefoged, Slangerup  1999/1, s. 12f., 19

Krog, Trine  1989/3, s. 5

Krogh Sørensen, Margrethe, bibliotekar, se Sørensen, Margrethe Krogh

Krogh, Grethe  2002/3, s. 18

Krogh, J.K., kommunelærer  1993/4, s. 12

Krogh, Line, instruktør  1994/3, s. 7

Krohn, Victor, forfatter 2011/2, s. 3ff

Kromose, Frida  1996/3, s. 3

Krossing, Frederik, adjunkt  1996/3, s. 5f.; 2004/3, s. 8ff.

Kruse, Karl, brænderikarl  2004/3, s. 19

Kruse, Knud, formand  1996/2, s. 21

Krÿger, løjtnant  2004/3, s. 5

Krøyer, H.E.  2000/3, s. 9

Krøyer, P.S., kunstmaler  2006/1, s. 8

Kubelik, Rafael 2011/3, s. 11

Kuhlau, Frederik, komponist  2001/4, s. 9

Kuhlman, C.J.R., driftsbestyrer  1993/4, s. 20; 1994/1, s. 18; 1997/1, s. 8; 2004/1, s. 15; 2005/1, s. 15

Kure, Erik, organistassistent  2002/3, s. 17

Kusk, Grethe, kunsthistoriker  1996/1, s. 21

Kvist, Jens Pedersen, statshusmand  1996/1, s. 11

Kyhl, W., møbelhandler  1986/2, s. 8

Kyhnau, frk., asylbestyrerinde  1996/3, s. 12ff.

Kynde, Otto Chr., amtsforvalter  2004/3, s. 11

Kynne Frandsen, Per, organist  2002/3, s. 16ff.; 2010/2, s. 18; 2011/3, s. 14; 2012/3, s. 7

Küsch, Ida  2003/1, s. 13

Kærn, Ole, amtsvejinspektør 2011/1, s. 15

Købke, Conradine Antoinette Caroline  2004/3, s. 6; 2004/3, s. 20

Købke, frk.  2006/1, s. 10; 2010/2, s. 18

Købke, Peter Behrend, bagermester  2004/3, s. 6, 14, 20

Køhlert, Svend, sadelmagersvend  1998/2, s. 3

Køie, urmager  1998/3, s. 12

Kønigsfeldt, adjunkt 2012/3, s. 16

Kønigsfeldt, J., adjunkt  1993/2, s. 10; 2008/2, s. 10

Køppen, Gottlif Ludewig, mægler  1993/2, s. 5

Køster, Th., boghandler  1989/2, s. 7; 1989/3, s. 8

Kaarup-Nielsen, Kirsten Vilhelmine, født Hansen-Sigvard, lærerinde  2000/1, s. 4ff.; 2004/1, s. 17; 2005/1, s. 16

Kaas, Frederich, kaptajnløjtnant  2010/2, s. 11

Kaas, Frederik Christian, admiral  2010/2, s. 11

Kaas, fru dommer  1994/4, s. 20

Kaas, Ulrich, viceadmiral  2010/2, s. 11

Kaas, Valentine  2010/2, s. 11

 

 

 

Labri, „professor“  1987/2, s. 17; 1991/4, s. 7

Lange, Carl, kabinetssekretær  2004/3, s. 6

Lange, farver  2004/3, s. 5

Lange, Ferdinand  2004/3, s. 6

Lange, Hans, købmand  2004/3, s. 6

Lange, Jens, stadsmusikant  1990/3, s. 10

Lange, Julius, tømrermester  1996/3, s. 10, 12; 1998/3, s. 12; 2001/1, s. 13; 2006/3, s. 6; 2012/1, s. 17

Lange, kaptajn  2004/3, s. 5

Lange, Margrethe  2006/3, s. 6

Lange, slotsportner  2006/1, s. 7

Lange, Svend Hegelund  2001/3, s. 14

Lange, Thor, forfatter  1991/2, s. 10f.

Lange, Victor, ørelæge, dr.med.  1994/3, s. 10f.; 2005/2, s. 3

Langer, Peter  2010/1, s. 18

Langerman, forpagter  2001/2, s. 7

Langhoff, adjunkt 2012/3, s. 16

Langhoff, Knud, gæstgiver  1999/2, s. 19

Langkilde, Casper, prokurator, byrådsmedlem 2013/3, s. 19

Langkilde, Helge, redaktør 2013/2, s. 1718

Langkilde, Morten, pressefotograf 2013/2, s. 17

„Larno“, se Larsen, Georg, artist

„Lars Kanit“, se Berg, Asger

Larsen, Aase  2006/2, s. 15

Larsen, Adolf Julius, barbermester  2009/1, s. 9

Larsen, Aksel, politiker  1990/1, s. 15

Larsen, Anders, gårdejer  2001/2, s. 6

Larsen, Ane Kirstine 2012/1, s. 12

Larsen, Anna Marie 2011/1, s. 9

Larsen, Anni  2007/1, s. 10

Larsen, Arne, barn  2006/2, s. 15

Larsen, Arne, købmand  2006/2, s. 7

Larsen, Birgit, organist 2011/3, s. 14

Larsen, bogholder  1994/4, s. 18

Larsen, Carl Theodor, statshusmand  1996/1, s. 11

Larsen, Carl, landmand, bestyrer  2003/2, s. 13

Larsen, Chr., depotbestyrer  1989/1, s. 6; 1993/4, s. 7

Larsen, Ejner  2003/2, s. 14

Larsen, Ejvind, murer  2007/1, s. 11

Larsen, Elkærline  2003/1, s. 13

Larsen, Ella 2011/1, s. 5

Larsen, Ellen  2005/1, s. 7

Larsen, Elvir, maler  1995/2, s. 18

Larsen, Erik, købmand  2006/2, s. 7, 10

Larsen, Eva  2005/1, s. 7

Larsen, Ferdinand, arbejdsmand 2012/1, s. 12

Larsen, Finn  2000/1, s. 21

Larsen, forsøgsassistent  2005/1, s. 16

Larsen, Frederik, gæstgiver  1991/4, s. 4, 10f.

Larsen, fru vognmand  2007/1, s. 11

Larsen, fru, aviskone  1991/4, s. 5

Larsen, fru, syerske  1995/2, s. 8

Larsen, gartner  1997/2, s. 13

Larsen, Georg („Larno“), artist  1994/4, s. 14; 2006/2, s. 11; 2007/1, s. 7

Larsen, Gerda  2005/1, s. 7

Larsen, Gerda, fru  1990/3, s. 13

Larsen, Gudmand, bankbogholder 2011/1, s. 15

Larsen, Gunna, barn  1997/2, s. 14

Larsen, H. Chr.  2004/2, s. 7

Larsen, H.P., sognerådsformand  2003/1, s. 11; 2004/2, s. 12

Larsen, Hans  2003/1, s. 13

Larsen, Hans W., rektor  2001/3, s. 15ff.; 2011/1, s. 15

Larsen, Hans, arrestant  1998/4, s. 18

Larsen, Hans, ligbærer  1992/3, s. 14

Larsen, Hans, vognmand  2005/1, s. 3

Larsen, Harald  2002/1, s. 16

Larsen, Harald 2011/1, s. 9

Larsen, Henrik, gæstgiver  2003/3, s. 15

Larsen, Holger, vognmand  2005/3, s. 7

Larsen, Ib Henning 2013/3, s. 3

Larsen, Inga, laborant  2005/3, s. 10

Larsen, Ingeborg  2005/1, s. 7

Larsen, Ingeborg, asylmoder  1996/3, s. 8

Larsen, inspektør, Arbejdsanstalten  1995/1, s. 15

Larsen, J.P., kriminalbetjent  2003/2, s. 20

Larsen, Jacob  2002/2, s. 10

Larsen, Janik Hingstrup, se Hingstrup Larsen, Janik

Larsen, Jens Erik 2012/2, s. 3, 8

Larsen, Jens Erik, sadelmager  1990/1, s. 15, 18

Larsen, Jens Peter 2011/3, s. 9

Larsen, Jens Peter, statshusmand  1996/1, s. 11

Larsen, Jens-Erik, modstandsmand  2005/1, s. 19; 2011/1, s. 3ff

Larsen, Jette, kogekone  2005/1, s. 7

Larsen, Johanne Marie, frk., translatrice  1995/1, s. 5

Larsen, Johannes, teglværksarbejder  2003/1, s. 6, 8

Larsen, John  2003/2, s. 14

Larsen, Jørgen, smedeformand  1998/4, s. 4

Larsen, Julius, købmand, kulgrosserer  1989/4, s. 4; 1992/3, s. 13; 1995/3, s. 15; 2004/1, s. 4

Larsen, Kai Ingemann  2006/2, s. 15

Larsen, Kaj  2005/3, s. 10

Larsen, Kamma 2011/1, s. 9

Larsen, Karl Chr., statshusmand  1996/1, s. 11

Larsen, Karl Hakon  2006/2, s. 15

Larsen, Karl, maler  2010/1, s. 17

Larsen, Karoline, født Nielsen  2005/1, s. 3

Larsen, Klara, kogekone  2005/1, s. 7

Larsen, Knud  2001/1, s. 3

Larsen, Knud, fotograf  2006/3, s. 18

Larsen, Knud, købmand  1993/1, s. 6f.; 2000/1, s. 18, 2004/2, s. 15

Larsen, købmand, Frederiksværk  1998/3, s. 18

Larsen, L., sadelmager  2001/1, s. 13

Larsen, lærer  2005/1, s. 7

Larsen, Lars (Laurits), garvermester, sadelmager  1999/4, s. 10f.; 2007/3, s. 5; 2008/2, s. 6ff.

Larsen, Lars, autoforhandler  2010/2, s. 13; 2011/1, s. 4; 2013/2, s. 18

Larsen, Lars, garvermester 2013/3, s. 8

Larsen, Lars, postmester  2003/3, s. 3

Larsen, Laurits, gartner  2005/1, s. 7

Larsen, Lauritz Chr., sadelmagersvend  2009/3, s. 13

Larsen, Lea Inge Lise  2000/1, s. 21

Larsen, Lena  2006/2, s. 15

Larsen, Lis, møbelsnedker  1998/3, s. 13

Larsen, Louis Werner, statshusmand  1996/1, s. 11

Larsen, Maren Kirstine født Hansen 2011/1, s. 9

Larsen, Niels, gårdejer  2003/2, s. 12

Larsen, Niels, husmand, Lillerød  1999/1, s. 18

Larsen, Ole („Ole Mads Vægter“)  2006/2, s. 11

Larsen, Ole Peter, konditor  2010/1, s. 12

Larsen, Ole, Kollerød  1997/3, s. 18

Larsen, Oluf  2007/1, s. 10

Larsen, Orla  2000/1, s. 3ff.; 2001/2, s. 3ff.; 2004/1, s. 12ff; 2004/2, 11ff.; 2005/1, s. 14ff.; 2008/3, s. 19

Larsen, Otto, snedker  2003/2, s. 12

Larsen, Otto, sognefoged  1990/3, s. 13

Larsen, P. Jul., kulgrosserer  1995/3, s. 15

Larsen, Peder, husmand, Ølsted  1998/1, s. 21

Larsen, postbud  2007/1, s. 9

Larsen, R., restauratør ved Jernbanestationen  2001/1, s. 13

Larsen, Rigmor Edith, se Nielsen, Rigmor Edith

Larsen, Ronald, direktør 2011/1, s. 15

Larsen, Rud, amtsvejassistent 2011/1, s. 15

Larsen, Sigrid, Nr. Herlev  1993/1, s. 6f.

Larsen, sognefoged  1996/3, s. 10

Larsen, Stig Dilling se Dilling Larsen, Stig

Larsen, Svend, barn  1996/3, s. 11

Larsen, Sven-Ove, byrådsmedlem, vicekontorchef  1996/4, s. 8

Larsen, Sylvest, portør  1993/1, s. 6f.

Larsen, teglværksarbejder  2000/1, s. 15

Larsen, værkmester  2006/3, s. 14

Larsen, Vagn, købmand  1990/4, s. 15

Larsen, Verner, barn  1997/2, s. 14

Larsen, Viggo, vognmand  2005/1, s. 7

Larsen, Willy, skrædder 2012/2, s. 5

Lassen, fru inspektør  1995/1, s. 6

Lassen, fru politimester  1995/1, s. 5ff.

Lassen, Gerda 2012/2, s. 9

Lassen, inspektør, Trollesminde  1992/1, s. 5

Lassen, Knud, politimester  1991/1, s. 3; 1995/1, s. 18; 2012/2, s. 9

Lassen, Ole  1993/4, s. 20

Lassen, skomager  1991/2, s. 4

Lassen, sognerådsformand  2004/1, s. 9

Lassen, Sophie Henriette, gift Krog  1999/1, s. 19

Lassen, Sven A., postmester  1996/2, s. 10

Lassen, von, kaptajn  2007/3, s. 10

Laub, Thomas, komponist  2002/3, s. 15; 2007/3, s. 16; 2011/3, s. 10;

Laufer, Frank, fotograf  1992/2, s. 19

Laumann, Ane født Eriksen 2011/3, s. 8

Laumann, Jens Jakobsen 2011/3, s. 8ff

Laumann, Jens, fuldmægtig, slotsorganist  1994/1, s. 10f.; 1995/1, s. 16f.; 2002/3, s. 13ff.; 2002/4, s. 14; 2010/2, s. 18; 2012/1, s. 19

Laumann, Klavs Jakobsen, smedemester 2011/3, s. 8

Lauring, Palle, forfatter  1991/4, s. 19; 1994/4, s. 16; 1996/1, s. 22

Lauritsen, Christian Theodor, statshusmand  1996/1, s. 11

Lauritsen, Kristian, sognepræst  1988/1, s. 11; 1988/2, s. 7; 1995/3, s. 10; 1996/2, s. 13

Lauritz, arbejdsdreng  1998/2, s. 3

Lauritzen, Frede  2010/3, s. 13

Laursen, Bent, organistassistent  2002/3, s. 17

Laursen, Søren Selch, se Selch Laursen, Søren

Laxmand, Povl Pedersen  1991/3, s. 17

Leemejer, Jørgen, konservator 2012/1, s. 12

Lehmann, E., tegner  1998/3, s. 17

Leidersdorff, frk.  2006/1, s. 8

Leidersdorff, hotelejer  1988/1, s. 13; 1998, 2f.; 2012/3, s. 16

Leinsdorff, Østergade  1998/4, s. 8

Lemche, Gyrithe, forfatterinde  1992/4, s. 4

Lemche, Johan, læge  1992/4, s. 4

Lerche, Carl Georg Frederik, kammerherre  1993/2, s. 6; 1998/3, s. 16; 2007/3, s. 12

Lerche, Caroline  2009/3, s. 6

Lerche, Charlotte  2009/3, s. 5, 6

Lerche, Christian, kammerjunker, forstkandidat 2012/3, s. 15

Lerche, Dagmar  2006/1, s. 7

Lerche, Ferdinand, overretssagfører, kammerjunker  1996/3, s. 10; 2003/4, s. 8, 10; 2006/1, s. 6; 2012/1, s. 9, 15; 2013/3, s. 19

Lerche, Flemming  2006/1, s. 6ff.; 2012/1, s. 11, 12, 15, 16

Lerche, Helene Marie født Gulstad 2012/1, s. 9, 10, 15

Lerche, Helga  2006/1, s. 6

Lerche, Henrik Georg Flemming, amtsforvalter, etatsråd, kammerherre  2003/4, s. 10; 2009/3, s. 6; 2013/3, s. 19

Lerche, K., løjtnant  2004/3, s. 15

Lerche, kammerherreinde  1996/3, s. 6

Lerche, Marie, gift Wedell-Wedellsborg  2006/1, s. 6f.; 2012/1, s. 9, 15, 16

Lercke, major  2004/3, s. 11

Leschly, oberstinde  1995/1, s. 5

Levetzau, J.G., overhofmarskal  1993/2, s. 8, 14; 1995/4, s. 5ff.

Levetzow, Heinrich von, amtmand  2007/1, s. 3

Levin, Elisabeth født Schneider 2012/1, s. 9

Levin, Louis Emil, læge 2012/1, s. 9, 10; 2013/3, s. 19

Levorsen, fiskehandler  1993/4, s. 8

Levy, Levin, købmand  1998/3, s. 19

Levy, Mine, enke  1998/1, s. 18

Lewinsky, Henning  1995/3, s. 19f.

Lewinsky, tømmerhandler  1994/1, s. 18

Licht, H.  2004/2, s. 7

Lichtenberg, Henrik, tandlæge 2011/1, s. 15

Liebst, købmand, Fredensborg  1997/4, s. 18

Liliequist, William Albert Herman, statshusmand  1996/1, s. 11

Lilleør, Hans, skoledirektør  2000/2, s. 11

Lincke, Andreas Frederik  2001/4, s. 3ff.

Lind, fru, fiskehandler  1995/2, s. 8; 1995/3, s. 12

Lind, Hans A.  1998/2, s. 15

Lind, Marie, oldfrue  2006/1, s. 4ff.; 2009/2, s. 2; 2012/1, s. 3ff

Lind, Nathalie, justitsminister  1995/2, s. 8; 1995/3, s. 12f.; 2011/1, s. 16

Lindahl, Arne  1998/4, s. 22

Lindahl, Fritze, museumsinspektør  2003/2, s. 4

Lindberg, slagtermester  1993/2, s. 10; 2007/3, s. 12

Linde, sagfører  2005/1, s. 11

Lindegaard, Eva  2006/2, s. 15

Lindemann, general 2012/2, s. 12

Lindeschou  2008/2, s. 14

Lindeskov, Carl Johan, brændevinsbrænder  2007/3, s. 7, 11

Lindeskov, købmand  1997/4, s. 8

Lindhardt, Vilhelm, stiftprovst  2007/2, s. 5

Lindholm, Hans, kammerjunker  2004/3, s. 8

Lindkvist, Susanne  1994/4, s. 13

Lindkvist, Verner  1994/4, s. 13

Lindloff, fabrikant  2010/1, s. 5

Lindquist, vognmand  2004/2, s. 9

Lindqvist, Rita, overassistent  2004/2, s. 6ff.

Lintrup, Søren, apoteker 2011/1, s. 16

Lippe, Johan von der, fiskemester  1992/3, s. 15

Lizars, William Home, kobberstikker  1998/2, s. 10

Locher, Niels, forfatter  2005/3, s. 10ff.

Lohmann, garder  2009/3, s. 12

Løitved H.S., kammerassessor  1993/2, s. 14

Lønholt, skansekarl  2006/1, s. 4

Lorentz, Johan, orgelbygger  2002/3, s. 5

Lorentzen, Carlo, murermester  2003/2, s. 14

Lottrup, Johann, birkedommer  1991/4, s. 15

Louise, dronning  1995/4, s. 3; 2012/2, s. 15, 17

Loumann, jomfru 2012/3, s. 15

Lowson, Johan Georg, adjunkt  1993/2, s. 10

Lübecker, Henri, redaktør  2002/2, s. 14

Ludvigsen, N.M., skoleinspektør  1995/2, s. 4; 1998/3, s. 9; 2010/1, s. 8

Ludvigsen, Rudolf  2010/1, s. 8

Luk, Peder, værtshusholder  1991/4, s. 10f.

Lumbye, H.C, komponist.  2001/4, s. 3ff.

Lund Andersen, H. se Andersen, H. Lund

Lund Jensen, Erland  2010/1, s. 12ff

Lund, F.C., kunstmaler  1995/4, s. 5

Lund, godsejer 2012/3, s. 17

Lund, J.J.G., kongelig livlæge  1995/4, s. 8

Lund, Karen Sofie  2010/1, s. 12

Lund, Marianne, gestapostikker 2011/2, s. 13, se Schiøtt, Inga 2011/2, s. 19

Lund, museumsinspektør 2012/2, s.17

Lund, Peder Lars  1991/3, s. 4f.

Lund, Tove  2010/3, s. 17

Lundberg, A.V., forpagter  1990/3, s. 4

Lundbye, J.Th., kunstmaler  1995/1, s. 6

Lunddahl, Otto Andreas, dyrlæge, postholder, sparekassekasserer  2012/1, s. 9; 2013/3, s. 19

Lundgaard, øjenlæge  2003/1, s. 13f.

Lundquist, arkitekt 2011/3, s. 6

Lundqvist, Carl, arkitekt  2004/1, s. 15

Lundqvist, Jens, arkitekt  1987/2, s. 3; 2005/1, s. 15; 2010/3, s. 18

Lundqvist, Ruth, arkitekt  1999/3, s. 19

Lundqvist, Søren, arkitekt  1989/1, s. 12; 1999/3, s. 19; 2007/2, s. 5

Lütken, Einar, konsul  1992/2, s. 17; 1996/1, s. 9; 1999/2, s. 10; 2005/2, s. 18; 2010/2, s. 16

Lütken, Einar, modstandsmand, arkitekt  1990/1, s. 18; 2010/2, s. 16; 2011/1, s. 4, 2011/2, s. 13; 2012/2, s. 11

Lyck, Waldemar, skyldrådsformand 2011/1, s. 16

Lÿders, Heinrich, købmand, brændevinsbrænder, Slangerup  1999/1, s. 13, 19

„Lygte-Hansen“, værtshusholder  1991/4, s. 10f.

Lyng, Kristian  2006/1, s. 20

Lynge, Andreas, distriktslæge  2002/3, s. 5; 2007/3, s. 16; 2013/2, s, 4

Lynge, Herman ”junior” 2012/1, s. 3ff

Lynge, Herman, antikvarboghandler 2012/1, s. 3, 13

Lynge, Johanne Dorthea  2007/3, s. 16

Lynge, Sofie gift Claudius 2012/1, s. 3ff

Lynge, Vilhelmine 2012/1, s. 3ff, 13, 15

Lyngkvist, Emil Westi, telefonformand  1991/4, s. 17

Løsekrug, E., kunstdrejer  2001/1, s. 13

Løvdal, Marianne  2008/3, s. 16

Løve, sadelmagermester  2007/3, s. 13

Løvenskiold, C.L., overhofmarskal  2006/1, s. 15

Løvenskiold, Hermann Severin von, komponist  2001/4, s. 8

Løvenskjold, Severin, kammermusiker  1993/2, s. 14

Løwert, Karen-Marie, skuespiller  1993/1, s. 8

Løwert, Lis, skuespiller  1993/1, s. 8

 

 

 

Mackensie, Julia Louise  2003/2, s. 3

„Mads Sengeløv“  1994/1, s. 5

„Mads Vægter“  1992/4, s. 13

Madsen, betjent 2012/3, s. 4

Madsen, Christian, kammerråd  1991/3, s. 11; 2008/1, s. 4; 2008/2, s. 13

Madsen, Christian, maskinarbejder  1998/4, s. 4

Madsen, Christian, vognmand 2011/2, s, 18

Madsen, Erik, dr.agro.  1996/4, s. 20

Madsen, H., hospitalsforstander, postmester  1996/2, s. 10

Madsen, Hans, fæstebonde  1996/4, s. 20

Madsen, Jens, vægter  1998/3, s. 14

Madsen, Jørgen, tømrersvend  2009/3, s. 16

Madsen, købmand, Toftegård, se Toftegård Madsen

Madsen, Lars Bjørn, museumsinspektør  1992/4, s. 22; 1997/4, s. 18; 1998/2, s. 15; 1998/4, s. 21; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13; 2003/1, s. 15; 2007/1, s. 18; 2008/3, s. 18; 2010/1, s. 17; 2010/3, s. 17; 2011/3, s. 19

Madsen, Leif Peter  1988/2, s. 9; 1990/1, s. 2; 1990/3, s. 6ff.; 1991/1, s. 2; 1991/4, s. 2; 1992/1, s. 8; 1992/2, s. 19; 1993/4, s. 23; 2004/3, s. 36

Madsen, Mette, kirkeminister  1991/4, s. 12

Madsen, staldkarl  1997/2, s. 13

Madvig, Johan Nicolai, professor, kultusminister  1995/3, s. 7; 1997/4, s. 18; 1999/3, s. 7; 2002/2, s. 6f.; 2004/3, s. 8; 2005/2, s. 3; 2010/2, s. 7

Magnus, konge  1991/2, s. 10

Maindal, Oluf  2002/1, s. 16

Malling, brændevinsbrænder 2012/3, s. 15

Malling, Thomas, instruktør  1988/2, s. 5

Malling, tømrermester  2004/3, s. 8ff.

Malmdorf, I. P. sparekassefuldmægtig 2011/1, s. 16

Malmdorf, Sonja  2010/3, s. 4, 6, 7

Malmer, Betty 2011/1, s. 16

Malmer, Leif, grosserer 2011/1, s. 16

Malmstrøm, Birgit  2000/1, s. 21

Malmstrøm, Else  2000/1, s. 21

Mangor, madam, kogebogsforfatter  1993/2, s. 16

Mansa, Frederich Wilhelm, militærlæge  1992/4, s. 14

Mansa, Jacob Henrik, kartograf  1992/4, s. 2, 14f.; 1996/4, s. 11ff.

Mansa, Johan Ludvig, slotsgartner  199274, s. 14; 1996/4, s. 11

Marcher, Aage, gårdejer  2004/1, s. 10

Marchsteiner, Lone  2010/2, s. 9

Marcker, Martha  2005/3, s. 17

Marcussen, Jørgen, dommerfuldmægtig  1999/2, s. 16

Marcussen, Mads Emil, brændevinsbrænder  1996/3, s. 8; 1996/4, s. 20

Mariane, dronning  1995/4, s. 4

Marie Sophie Frederikke, dronning  2000/3, s. 6

Mariegaard, Anton, forstander  1988/2, s. 9; 1989/2, s. 11ff.; 1989/3, s. 11ff.; 1989/4, s. 9ff.; 1990/1, s. 9ff., 19; 1990/2, s. 16ff.; 1990/3, s. 15ff.; 1990/4, s. 17ff.; 1991/1, s. 2, 9ff., 16f.; 1991/2, s. 9ff.; 1991/3, s. 17ff.; 1991/4, s. 15f., 19; 1992/1, s. 9; 1992/2, s. 7ff., 16f., 19; 1992/3, s. 11ff., 15ff.; 1992/4, s. 17ff., 21ff.; 1993/1, s. 8ff.; 1993/2, s. 3f.; 1993/3, s. 7ff.; 1994/4, s. 16; 1995/1, s. 20f.; 1995/4, s. 18f., 22; 1996/1, s. 9ff., 21f.; 1996/2, s. 23; 1996/3, s. 18f.; 1996/4, s. 11ff., 20, 21ff.; 1997/1, s. 3ff., 14ff.; 1997/2, s. 3ff., 18ff.; 1997/3, s. 3ff., 10ff.; 1997/4, s. 5; 1998/2, s. 8, 17; 2002/1, s. 9

Mark, Gunnar S., amtsdirektør  1995/1, s. 10ff.

Markussen, fru, blomsterhandler  2006/2, s. 8

Marryat, Horace, forfatter  1994/3, s. 12

Marstrand, Wilhelm, kunstmaler  1995/1, s. 6

Martensen, Børge, købmand 2011/1, s. 16

Martensen, Preben  2010/3, s. 5

Martensen, Svend, manufakturhandler  1995/2, s. 10

Martfelt, Christian, statsøkonom  1999/2, s. 9

Martved, Elith, landsretssagfører  2010/2, s. 13; 2011/1, s. 4; 2011/3, s. 3; 2012/2, s. 8, 11; 2013/2, s. 17, 18

Mathiasen, Otto, amtsrådsmedlem  1994/4, s. 19

Mathiesen, Lars, menighedsrådsformand  1994/4, s. 3

Matthiesen, Hugo, fotograf  2002/1, s. 14; 2006/3, s. 18

Matthiesen, Mette  2010/2, s. 11ff

Matthiesen, Søren, regnemester, klokker  2010/2, s. 11

Matthison-Hansen, J.G., organist  2002/3, s. 10

Matthison-Hansen, Niels Stenersen  2010/3, s. 15

Maximillian 2., kejser  1992/4, s. 18

Mazanti, arrestforvarer  1989/4, s. 6

Meinhardt, gymnastiklærer  2001/3, s. 6, 9; 2002/1, s. 13

Meldahl, Ferdinand, arkitekt, bygningsinspektør  1996/1, s. 6; 2002/3, s. 12; 2005/2, s. 13; 2006/1, s. 9ff.; 2012/2, s. 17

Melgaard, Carl Erik, maskinmester  1996/1, s. 2

Mellerup, Hildegard  1994/4, s. 21f.

Melskens, Herman L., købmand. borgmester  1995/2, s. 26; 1998/4, s. 8; 2010/3, s. 4

Mentz, Ole Michael, bagermester  1998/3, s. 19; 2008/2, s. 10ff.; 2012/3, s. 15

Mentz, Søren, museumsinspektør  2006/3, s. 19

Mercator, Gerard, kartograf  1993/1, s. 10

Messerschmidt, isenkræmmer  1989/1, s. 10; 1993/4, s. 16f.

Meyer, Carsten  1995/1, s. 21

Meyer, Eduard, forfatter  1999/4, s. 19

Meyer, Jens, byrådsmedlem  1990/3, s. 2

Meyer, madam 2012/3, s. 15

Michael, Ib, forfatter  1996/3, s. 4

Michaelsen, Johannes Fleischer se Fleischer Michaelsen, Johannes

Michelsen, A., guldsmed  1995/4, s. 10

Mikkelsdatter, Marie, arrestantinde  1998/4, s. 17f.

Mikkelsen, Connie Vest  1994/2, s. 11ff.; 1994/4, s. 5ff.

Mikkelsen, Inga, se Østrup, Inga

Mikkelsen, Ingvar, købmand  1994/2, s. 11ff.; 1994/4, s. 5ff.; 1995/3, s. 11

Mikkelsen, Marius, stationsforstander  1993/4, s. 19-21; 1994/1, s. 15ff.

Mikkelsen, Mary, fru  1994/1, s. 17

Mikkelsen, Ruth, fru, født Møller  1994/2, s. 11ff.; 1994/4, s. 5ff.; 1995/3, s. 11ff.

Mikkelsen, Sven-Ingvart, organist  2002/3, s. 17f.; 2010/2, s. 18

Miland, Georg Christian, arrestforvarer  1997/4, s. 12; 1998/2, s. 14; 1998/3, s. 15; 1998/4, s. 16

Milland, John, musiker  1994/4, s. 13

Milland, skomager  1994/4, s. 13

Milling Hyllested, Marianne  2007/3, s. 19

Milling, R., købmand  1998/4, s. 8

Millinge, betjent 2012/3, s. 4

Milner, David, skræddermester 2012/3, s. 16

Milner, Fritz, malermester  2001/1, s. 13

Milner, Fritz, tømrermester  1989/2, s. 8; 1990/1, s. 14; 1991/3, s. 17

Milner, skræddermester  1990/4, s. 13; 2002/2, s. 16

Mogensen, Anker, slagtermester  1991/1, s. 7; 1996/2, s. 9; 1997/4, s. 14

Mogensen, Carl Flemming 2013/3, s. 5

Mogensen, Carl H.  2004/2, s. 7

Mogensen, Carl Henrik, købmand 2013/3, s. 4

Mogensen, enkefru  1996/2, s. 10

Mogensen, Helge 2013/3, s. 5

Mogensen, Henrik August, købmand 2013/3, s. 4

Mogensen, Immanuel, smedemester 2013/3, s. 5

Mogensen, Inger Dahl  1997/4, s. 18

Mogensen, Jesper Nystad se Nystad Mogensen, Jesper

Mogensen, Jørgen Keld, tegner 2013/3, s. 3

Mogensen, Knud 2013/3, s. 5

Mogensen, Kristoffer Nystad se Nystad Mogensen, Kristoffer

Mogensen, Margrethe, født Hansdatter  1991/1, s. 6f.; 1997/4, s. 14ff.

Mogensen, Martin Peder, slagtermester  1997/4, s. 14

Mogensen, Peder, slagtermester  1988/1, s. 4; 1991/1, s. 7; 1997/4, s. 14f.; 2012/3, s. 16

Mogensen, Poul 2013/3, s. 4

Mogensen, Sofie, frk., husbestyrerinde  1997/4, s. 15f.

Mogensen, Viggo, kurvemager  1994/2, s. 14

Molbech, Carl Fridrich  2003/3, s. 5

Molbech, Christian, forfatter  1999/4, s. 15ff.; 2007/1, s. 18

Moldrup, Frederik Emil de  2010/1, s. 3

Moldrup, Louise Hedevig født Bahneberg  2010/1, s. 3

Moldrup, Peter, regimentskvartermester  2010/1, s. 3

Moltesen, L.  1993/2, s. 16

Moltke, A.W. gehejmestatsminister, lensgreve  1995/4, s. 4

Monies, David, kunstmaler  1995/4, s. 7

Monrad, Ellen  2007/2, s. 4

Monsees, madam  1993/2, s. 16

Mores, Jacob, guldsmed  1995/4, s. 5

Moritzen, Henning, skuespiller 2013/3, s. 3

Mortensen, Esther, Freerslev  1993/1, s. 5ff.

Mortensen, Irene, Freerslev  1993/1, s. 5ff.

Mortensen, Jane  2006/2, s. 13

Mortensen, Jens  1995/3, s. 11

Mortensen, Jens Christian Peder, portner  1994/2, s. 11; 1995/3, s. 11ff.

Mortensen, Jens, brødkusk  1997/2, s. 8f.

Mortensen, Johan Adam, vange- og hegnsmand  1998/3, s. 15, 18, 20

Mortensen, Johs., statshusmand  1996/1, s. 11

Mortensen, Karl, kommunesekretær  1994/1, s. 5; 2004/1, s. 16; 2011/1, s. 16

Mortensen, Laura Emilie, født Jørgensen  1995/3, s. 11ff.

Mortensen, Ole, ekviperingshandler  1993/4, s. 7

Mortensen, Peter, skovløber  1993/1, s. 7

Morville, Bodil Ringsted  2001/3, s. 3

Mose, lærer  2006/2, s. 4

Mourier, F., højesteretsassessor  1992/4, s. 4

Muhle, F.S., skolediscipel  2002/2, s. 6

Munch-Petersen, Valfrid Palmgren, professor  2001/3, s. 7

Munk, Kirstine  1989/2, s. 9

Munk-Plum, Svend, direktør  2007/2, s. 7f.

Munthe af Morgenstierne, Ninna  2002/4, s. 10

Munthe af Morgenstierne, Otto Christopher von, konferensråd  2000/3, s. 5

Munthe af Morgenstierne, von, frøken  2000/3, s. 5

Munthe, H.E.L., slotsforvalter, oberst  1986/2, s. 16; 1998/4, s. 12; 2002/4, s. 10; 2012/2, s. 17

”Murer-Tonny”, se Hansen, Tonny

Musmand, Tams, kgl. jæger  1990/2, s. 17

Muus, Flemming B. SOE-chef 2013/2, s. 16, 17

Muxoll, Johanne Louise Dorthea  2004/3, s. 14

Mygind Sørensen, A., stadsingeniør  2004/2, s. 6; 2009/1, s. 14

Mühlbacher, Richard  2003/1, s. 12ff.

Müller, Mogens 2012/2, s, 7

Müller, Otto Friedrich, zoolog  1994/4, s. 16, 21

Müller, slotsorganist, se Møller, Andreas Nielsen

Müller, Tage, biskop  1994/3, s. 3f.

Myndel, frk.  2000/2, s. 5

Myndel, Inger  2002/1, s. 13

Mynster, Fanny, bispinde  1995/4, s. 7

Mynster, Jacob Peter, biskop  1994/3, s. 4; 1995/4, s. 5ff.; 2002/3, s. 5; 2004/3, s. 9

Münster, Niels Olaus, fuldmægtig 2013/2, s. 4

Münster, Niels, murermester  1997/1, s. 20

Møhl, Carl Emil, by- og birkeskriver  1991/3, s. 14

Møllehave, Johannes, forfatter  1991/4, s. 2

Møller Jensen, Christian  2000/1, s. 21

Møller, Anders Monrad, dr.phil.  2006/2, s. 17

Møller, Andreas Nielsen, lærer, slotsorganist  1995/4, s. 7; 1997/3, s. 14; 2002/3, s. 5ff.

Møller, Asger Egelund, forfatter  1996/1, s. 22; 1997/4, s. 18

Møller, Betty  2002/2, s. 14

Møller, Block, fru, musiklærer  1993/3, s. 5

Møller, Carl, forvalter  2002/2, s. 14

Møller, Charles Anker, bogholder  1990/1, s. 7

Møller, Chr., adjudant, kammerherre, orlogskaptajn 2009/3, s. 5, 6

Møller, Christmas, politiker  1990/1, s. 15; 2013/1, s. 17

Møller, Dorthea Conradine, asylbestyrerinde  1996/3, s. 5ff.

Møller, E.A.H. hof-og universitetsbogtrykker 2013/2, s. 3

Møller, Emilie Laurine, født Mortensen  1995/3, s. 11-21

Møller, Erik Høyer, se Høyer Møller

Møller, forstkandidat, skovfoged  1996/3, s. 5

Møller, Friis, sparekassekasserer  1995/1, s. 9

Møller, Henriette 2012/1, s. 6

Møller, Ingeborg, forfatterinde  1992/4, s. 13

Møller, J.F., kunstmaler  1997/1, s. 19

Møller, Jan, forfatter  1997/4, s. 17

Møller, Jens, forlægger 2012/2, s. 19

Møller, Johanne, gift Rathsach  2002/2, s. 14

Møller, Johannes Conrad, førstelærer  2000/1, s. 4ff.

Møller, Jonna, arkitekt  2000/4, s. 11; 2001/2, s. 15; 2002/4, s. 15; 2003/4, s. 14

Møller, købmand 2012/3, s. 15

Møller, Lizzy  2002/2, s. 14

Møller, Ludvig V.E. 2012/1, s. 6

Møller, Mathilde 2012/1, s. 6

Møller, Niels Jensen, lærer, organist  2002/3, s. 7; 2006/1, s. 5

Møller, Per Stig, folketingsmedlem  1996/2, s. 21

Møller, Poul  1995/3, s. 12ff.

Møller, Poul Burmeister, brandinspektør  1995/3, s. 11f.

Møller, proprietær  2007/1, s. 11

Møller, Severin, købmand  1990/4, s. 14; 1993/2, s. 10

Møller-Holst, Ingeborg  2002/4, s. 9

Møller-Kristensen, Bjarne  2006/2, s. 14

Møller-Kristensen, Frede Jens („Bogtyven“)  2006/2, s. 14ff.

Møller-Kristensen, Jørgen  2006/2, s. 14

Møngaard, Svend, gårdejer  2005/1, s. 16; 2005/3, s. 7

Mørch, Inger, asylmoder  1996/3, s. 11, 15f.

Mørch, Johannes Mathias, urmager 2013/3, s. 13

Mørch, N.P., vejinspektør  1990/3, s. 4

Mørch, Nikoline, husjomfru  2004/3, s. 8ff.

Mørk, Eva, lærerinde  1995/3, s. 11ff.; 1995/4, s. 22

Mørk, Gudrun, lærerinde  1995/3, s. 11ff.

Mørk, Marie, forstanderinde  1989/3, s. 7; 1990/3, s. 4; 1991/3, s. 17; 1992/4, s. 4; 1995/3, s. 11ff.; 1995/4, s. 22; 1996/1, s. 7; 1996/3, s. 15; 1996/4, s. 22

Maahr, Hans Roland, værtshusholder  1991/3, s. 8

 

 

Nagel, Torben, arkitekt  1995/4, s. 15

Nagy, Panni, pianistinde 2011/1, s. 13, 16

Nannestad, Kirsten, registrator  1986/1, s. 13

Nebelong, Johan Henrik, professor  2002/3, s. 10

Nedergaard, Eva  2007/2, s. 14ff.; 2008/3, s. 3ff.

Nederschier, Susan, børnehaveleder  1996/3, s. 16f.

Neergaard, Chr., lektor  2000/2, s. 6; 2001/3, s. 11, 14

Neergaard, Christian, snedkermester  1993/2, s. 10

Neergaard, Holger Christian  2002/2, s. 3

Neergaard, Jens Veibel, forfatter  1997/3, s. 15; 2000/4, s. 8

Neergaard, Kirsten de, jordemoder, sangerinde  1996/3, s. 3

Neergaard, Preben, skuespiller  1994/3, s. 7

Neergaard, provst  2002/2, s. 5, 8; 2008/2, s. 15

Neergaard, provstinde  1996/3, s. 6

Nejede, Jens Hansen („Jens Omgang“)  1998/3, s. 17f.; 2000/4, s. 3ff.

Nejst Jensen, Carsten, lektor  2001/3, s. 3; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19

Nellerød, Jens Poul, fotograf, se Andersen, Jens Poul

Nemming, Christian, arkitekt  2004/3, s. 34

Nemming, Poul  2001/3, s. 3

Neppe, overberider  1992/4, s. 15

Neumann, Jacob, biskop  1993/1, s. 13

Neumann, Oscar, dommer, borgmester  1986/2, s. 16; 1989/2, s. 8; 1991/1, s. 17; 1991/2, s. 6; 2001/3, s. 4; 2012/2, s. 17

Neumann, pottemager 2012/3, s. 15

Nexø, Martin Andersen, forfatter  1994/1, s. 5

Nicolaisen, Frode Møller, forstander  1996/2, s. 21

Niegaard, Hellen, stadsbibliotekar  1994/2, s. 10

Nielsdatter, Ane Kirstine, husjomfru, gift Hegel  1992/4, s. 14

Nielsdatter, Ane, gift Jensen  1998/1, s. 21; 2000/4, s. 6ff.

Nielsdatter, Inger Marie  2000/4, s. 6

Nielsen Back, Jens, købmand  2007/3, s. 5ff.

Nielsen Tillitze, Johannes, se Tillitze, Johannes

Nielsen, Aksel  2003/1, s. 4

Nielsen, Anders Nikolaj, statshusmand  1996/1, s. 11

Nielsen, Anders, væver  2001/2, s. 3

Nielsen, Anna  1999/3, s. 16

Nielsen, Anna Kristine 2013/2, s. 9

Nielsen, Anna, fru  1992/4, s. 12

Nielsen, Anna, født Christensen, Nødebo  1999/3, s. 14ff.

Nielsen, Anton Kaarup, maler  1993/1, s. 6ff.

Nielsen, Arne, blomsterhandler  2006/2, s. 8

Nielsen, Asger Skovgaard, se Skovgaard Nielsen, Asger

Nielsen, Augusta  1993/1, s. 4

Nielsen, Axel, teglværksarbejder  1992/4, s. 2; 1997/3, s. 8f.

Nielsen, Bente  2000/1, s. 21

Nielsen, Birgitte Berg, husholdningskonsulent  1991/1, s. 10

Nielsen, Bjarno  2006/2, s. 3

Nielsen, Bruno  2006/2, s. 3

Nielsen, Carl Christian, fuldmægtig 2013/1, s. 9-11

Nielsen, Carl, amtsrådsmedlem  1994/4, s. 19

Nielsen, Caroline Wilhelmine, barn  1998/4, s. 19

Nielsen, Carsten, redaktør  2010/3, s. 17

Nielsen, Chr., gårdejer, Høbjerg  1995/4, s. 19

Nielsen, Christian Emil, skrædder  2006/2, s. 3

Nielsen, Christian Rasmus  2007/1, s. 7

Nielsen, Daniel, maler  2003/4, s. 15; 2006/2, s. 3, 7

Nielsen, drejer  1992/3, s. 14

Nielsen, Ebbe, fritidshjemsleder 2011/1, s. 16

Nielsen, Ejnar, forfatter  2001/1, s. 19

Nielsen, Ejnar, isenkræmmer  2005/1, s. 11

Nielsen, Elisabeth Kirstine, født Philipsen, arrestforvarerenke  1998/4, s. 19

Nielsen, Ellen 2011/2, s. 3

Nielsen, Else  1993/1, s. 4

Nielsen, Emma, herreskrædder  1993/1, s. 4; 2002/1, s. 16

Nielsen, Erik Christian Peter, slotsbetjent  1998/3, s. 3ff.

Nielsen, Erland, klokker og graver  2003/1, s. 10

Nielsen, Finn Elling, snedker  1991/4, s. 18

Nielsen, Flemming  2003/2, s. 15

Nielsen, Frede (ismejeri)  2006/2, s. 4

Nielsen, Frederik Christian E., stutmester  1990/2, s. 19; 1992/2, s. 11f.; 1993/2, s. 12; 1997/2, s. 5; 1998/1, s. 8; 1999/2, s. 4ff.; 2000/3, s. 5; 2004/3, s. 11, 18; 2012/3, s. 17; 2013/2, s. 4

Nielsen, Frederik Christian, arrestforvarer, se August, Frederik Christian, arrestforvarer

Nielsen, Frederik, gartner, Nødebo, se Nielsen, Niels Frederik

Nielsen, frk., telefonistinde  1993/4, s. 7

Nielsen, fru, rullekone  2007/1, s. 16

Nielsen, fru, se Kaarup-Nielsen

Nielsen, fuldmægtig  1994/3, s. 19

Nielsen, Gerhard, psykologiprofessor  2001/3, s. 12

Nielsen, godsejer, Haslev  1998/4, s. 5

Nielsen, Greis, amtsrevisor  1995/1, s. 13

Nielsen, H., tapper  1990/3, s. 8

Nielsen, H.P., sadelmager  2004/1, s. 8

Nielsen, Hans („Tosse-Hans“), karetmager, Gadevang  1987/2, s. 18; 1993/4, s. 14; 1997/2, s. 15

Nielsen, Hans Karlo Antonius se Hansen, Tonny Hans

Nielsen, Hans Peder, smed  2007/2, s. 18

Nielsen, Hans Peter, statshusmand  1996/1, s. 11

Nielsen, Hans, gårdmand  2007/2, s. 19

Nielsen, Hans, karetmager, Hillerød  1993/4, s. 13

Nielsen, Hedvig  2006/2, s. 3

Nielsen, Hein, farver  2001/1, s. 13

Nielsen, Henning  2002/1, s. 13

Nielsen, Henning, autoforhandler  2010/2, s. 16

Nielsen, Henrik, lærer, forstander  1997/2, s. 16

Nielsen, Henry, slagter 2011/1, s. 9

Nielsen, Hjalmer, cykelhandler  2000/1, s. 18

Nielsen, Hugo, betjent 2012/3, s. 3

Nielsen, Hugo, danselærer  1994/2, s. 19; 2006/2, s. 12

Nielsen, Ib Skovgaard, se Skovgaard Nielsen, Ib

Nielsen, Inge  2006/2, s. 15

Nielsen, Inge Lise  2000/1, s. 21

Nielsen, ismejeri  1995/2, s. 9

Nielsen, J.P., malermester  2003/4, s. 3; 2010/2, s. 16

Nielsen, Jacob  1993/4, s. 7

Nielsen, Jens, statshusmand  1996/1, s. 11

Nielsen, Johannes, kartoffelhandler  1993/1, s. 4

Nielsen, Juliane Sophie, barn  1997/3, s. 4

Nielsen, Julius, statshusmand  1996/1, s. 11

Nielsen, Jørgen  2000/1, s. 21

Nielsen, Jørgen David, murermester  2008/1, s. 18

Nielsen, Kaj  2007/1, s. 7

Nielsen, Karen, gift Jacobsen, strygejomfru  1992/4, s. 12f.; 1993/1, s. 4

Nielsen, Kirsten, lærer  1993/1, s. 8

Nielsen, Kjeld Enevold, sektionschef  1997/1, s. 21; 199772, s. 22; 1997/3, s. 22

Nielsen, Knud 2011/2, s. 3

Nielsen, kommunelærer  2005/1, s. 7

Nielsen, Kristian Emil, statshusmand  1996/1, s. 11

Nielsen, Kristine  2007/1, s. 7

Nielsen, Kristine 2011/2, s. 3

Nielsen, Lars Nordskov, se Nordskov Nielsen

Nielsen, Lars Peder, statshusmand  1996/1, s. 11

Nielsen, Lars, højskolelærer  1990/3, s. 4; 1995/4, s. 18f.

Nielsen, Lars, indsidder og daglejer  2000/4, s. 6

Nielsen, Laurids, sognerådsformand  2003/1, s. 9

Nielsen, Leif David  2008/1, s. 18

Nielsen, Lene  2006/2, s. 9

Nielsen, Lilly, født Rasmussen  1995/2, s. 11ff.

Nielsen, Lone  2007/1, s. 9

Nielsen, Lotte Sahl, se Sahl Nielsen, Lotte

Nielsen, Mads, gæstgiver  1991/4, s. 10f.

Nielsen, Maren („Maren Brødkone“)  2006/2, s. 3, 6

Nielsen, Marie  2006/2, s. 3

Nielsen, Marius, statshusmand  1996/1, s. 11

Nielsen, Martin 2012/2, s. 7

Nielsen, Martin Hjalmar, organistassistent  2002/3, s. 17

Nielsen, Mikkel, lærer  2004/3, s. 8

Nielsen, Mogens  1998/3, s. 3ff.

Nielsen, Morten  2001/3, s. 13

Nielsen, N., snedker  199873, s. 12

Nielsen, N.F., vægter  2006/1, s. 4

Nielsen, Nicolai Peter, skuespiller  1993/2, s. 12; 2000/3, s. 5; 2013/2, s. 4

Nielsen, Niels Frederik, gartner, Nødebo  1999/3, s. 14ff.

Nielsen, Niels Peter  2007/1, s. 4

Nielsen, Niels, amtsrådsmedlem  1994/4, s. 19

Nielsen, Niels, kartoffelhandler  1992/4, s. 12

Nielsen, Niels, klokker, Nødebo  1999/3, s. 17

Nielsen, Niels, Nyhuse  1998/4, s. 8

Nielsen, Niels, sognepræst  19958/3, s. 9

Nielsen, Ole  2000/1, s. 21

Nielsen, Ole („Ole Nilen“, „Ole Femøre“)  2006/2, s. 3

Nielsen, Ole „Skools“ (Schultz?), tækker, Tulstrup  1997/4, s. 9f.

Nielsen, Ove, betjent 2012/3, s. 3

Nielsen, P. Dines, fuldmægtig  1995/1, s. 9ff.

Nielsen, P., bogbinder  1998/3, s. 12

Nielsen, P.O., korpsmester  2006/2, s. 10; 2006/3, s. 13

Nielsen, Paul Verner  2006/1, s. 7

Nielsen, Peder, fabrikant, se Nordsten, Peder

Nielsen, Peter Marius, statshusmand  1996/1, s. 10

Nielsen, Peter, karetmagermester 2011/2, s. 3

Nielsen, Poul Bygum, se Bygum Nielsen

Nielsen, Preben  1987/2, s. 10ff.; 1988/1, s. 12f.

Nielsen, Rasmus N.P., statshusmand  1996/1, s. 11

Nielsen, Richard, danselærer  1994/1, s. 16; 1994/2, s. 19; 1995/2, s. 7; 1997/2, s. 15; 2011/1, s. 16

Nielsen, Rigmor Edith  1998/3, s. 3ff.

Nielsen, skomager  2002/2, s. 3

Nielsen, skomagermester  1997/3, s. 19

Nielsen, slagter  2007/1, s. 9

Nielsen, Sofus Marius, maskinarbejder  1998/4, s. 3f.

Nielsen, Svend H.  1989/2, s. 2

Nielsen, Svend, („Bysvenden“), redaktør  1987/2, s. 15; 1988/2, s. 7; 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 8; 1996/1, s. 3; 1998/4, s. 20f.; 2001/1, s. 14; 2001/2, s. 14; 2004/2, s. 6; 2004/3, s. 36; 2010/1, s. 18; 2010/3, s. 13; 2011/1, s. 16

Nielsen, Svend, betjent 2012/3, s. 3

Nielsen, Svend, Kjeldsvang  1993/1, s. 5ff.

Nielsen, Søren Henrik  1998/3, s. 10

Nielsen, Søren, fyrbøder  1998/2, s. 3ff.

Nielsen, Verner Oscar 2013/1, s. 14

Nielsen, Verner, slagter  1995/2, s. 24

Nielsen, Vilhelm  1995/4, s. 21

Nielsen, Villy („Æggemanden“)  2006/2, s. 10

Nielsen, Wilhelmine Nicoline, barn  1998/4, s. 19

Nielsen, Yrsa  2007/1, s. 7ff.

Nielsson, Anne Marie, journalist  1987/2, s. 5; 2010/3, s. 18

Nightingale, Florence  1986/2, s. 10

Nikolaisen, Eigil, lektor  2001/3, s.11ff.

Nilson, Tage, barn  1996/3, s. 11

Niss, Thorvald, kunstmaler  1995/3, s. 7; 1998/4, s. 20

Nissen, Carl, undervisningsinspektør  1996/2, s. 21

Nissen, Erich, urtekræmmer, Nyhavn  1999/1, s. 19

Nissen, Gunhild  1995/4, s. 21

Nissen, overlærer  1989/1, s. 12

Nommesen, Jannie, barn  1996/3, s. 15

Nommesen, Julius, maskinsætter  1991/4, s. 9; 1994/1, s. 5

Norberg-Schultz, arkitekt  1994/4, s. 4

Norcross, John, engelsk kaperkaptajn, fange i Kastellet  2000/3, s. 6

Nordby, Rudolf, læge 2011/1, s. 16

Nordentoft Feilberg, Birthe, se Feilberg

Nordentoft, Inger Merete, skoleinspektør  2001/3, s. 12

Nordfort, Carl, illusionist  2004/2, s. 17

Nordskov Nielsen, Lars, ombudsmand  2005/3, s. 12

Nordsten, Milton, fabrikant  1990/1, s. 6f.; 1990/2, s. 3ff.; 1990/3, s. 14; 1998/4, s. 6; 2007/3, s. 15

Nordsten, Peder, fabrikant  1986/2, s. 16; 1988/2, s. 6; 1990/1, s. 3ff., 12ff.; 1990/2, s. 3; 1990/3, s. 14; 1993/4, s. 5; 1997/1, s. 5; 1998/4, s. 3ff.

Noring, Lona, lektor  2001/3, s. 11ff.

Norlan, Fritz, højskolelærer  1995/4, s. 21

Nu Hansen, Gunnar, radiojournalist  1995/1, s. 18

Nutzhorn, Ditlev, læge  2004/3, s. 7

Nygreen, Finn, skoleinspektør  2000/2, s. 14

Nygaard, Gunnar, lektor  2001/3, s. 11ff.

Nyholm, Elna, overbibliotekar  1994/2, s. 10

Nyholm, Holger Vilhelm, adjunkt 2013/2, s. 3

Nyrop, Martin, arkitekt  1989/3, s. 11f.; 1990/4, s. 9; 2006/1, s. 9

Nystad Mogensen, Jesper 2013/3, s. 7

Nystad Mogensen, Kristoffer 2013/3, s. 7

Nystad, Gerda, tegner 2013/3, s. 6, 7

Nørfelt, Michael, redaktør  1992/1, s. 8

Nørgaard, Christian Nielsen, statshusmand  1996/1, s. 11, 14

Nørgaard, Finn  2006/2, s. 5

Nørgaard, Niels Nielsen, statshusmand  1996/1, s. 11, 14

Nørregaard, Allan, fotograf  1989/2, s. 18

Nørregaard, J.E., læge  2006/3, s. 13ff.

Nørregaard, Ole  2006/1 s. 14

Nørup, Arne, gartner  2007/2, s. 9

Nørup-Østergaard, købmand  1990/3, s. 8; 1991/2, s. 7; 1998/4, s. 8

 

 

 

Obel, Elna, se Andersen, Elna Bernhard

Obel, Stig, lektor  1988/1, s. 10; 2001/3, s. 3

Oehlenschläger, Adam, digter  1999/1, s. 8; 1999/3, s. 7; 1999/4, s. 18; 2000/3, s. 3ff.

Oehlenschläger, Sophie, gift Ørsted  2000/3, s. 4

Oehlenschläger, vognmand  1995/2, s. 16

Ohlsson, Kirsten Sarah  2006/2, s. 15

„Ole Bradepande“  2006/2, s. 12

Olesen, Peter, forfatter  1991/1, s. 2

Olivarius, L.H. de Fine, hoffourer  1993/2, s. 10, 13

Olsdatter, Ane Kirstine, gift Pedersen, siden Hansen  1998/1, s. 21

Olsdatter, Ane Marie  2000/4, s. 6ff.

Olsdatter, Anne, gift Lund  1991/3, s. 5

Olsdatter, Margrethe  2007/2, s. 19

Olsen, Anders  2003/2, s. 10

Olsen, Anne Lisbeth, barn  1997/4, s. 13; 1998/1, s. 17; 1998/3, s. 19; 1999/1, s.16f.

Olsen, Anne, jomfru  1997/4, s. 10

Olsen, Arthur, Egely  1993/1, s. 6f.

Olsen, Birthe Sophie, asylmoder  1996/3, s. 13, 17

Olsen, Carl („Mosecarl“)  2003/2, s. 10

Olsen, Cecilia Margrethe Brylov, madam, se Edsvold, Cecilia Margrethe Brylov

Olsen, Christen, Kollerød  1997/3, s. 18

Olsen, Christen, skolelærer  1997/4, s. 17

Olsen, Christian Peter, gæstgiver 2012/3, s. 16

Olsen, Ejner, gasværksarbejder  1994/2, s. 11

Olsen, Erik  1998/4, s. 22

Olsen, Erik  2010/3, s. 5

Olsen, Erling, arkitekt  1990/2, s. 10

Olsen, Ernst, overpolitibetjent  1990/3, s. 13

Olsen, fru advokat N.M.H. 2011/1, s. 16

Olsen, fru købmand  2005/1, s. 14

Olsen, fru, Hvide Klint  2000/2, s. 8

Olsen, Grethe  2006/2, s. 15

Olsen, Grethe, børnehavepædagog  1996/3, s. 17

Olsen, Gunnar, slagter 2011/1, s. 5

Olsen, gårdejer, Vejborggård  2001/2, s. 6

Olsen, Hans  1994/2, s. 12

Olsen, Hans, junior, tømrer  1993/1, s. 5ff.

Olsen, Hans, senior, tømrer  1993/1, s. 5ff.

Olsen, Hans, slagter 2011/1, s. 5

Olsen, Hans, tømrermester  2005/3, s. 6

Olsen, Henning  1991/1, s. 4

Olsen, Henry, fhv. direktør  1986/1, s. 11; 1986/2, s. 8f.; 1988/1, s. 10, 14; 1988/2, s. 6; 1990/1, s. 3ff.; 1990/2, s. 3ff.; 2001/1, s. 13

Olsen, Ingeborg  1993/1, s. 7

Olsen, Jacobine Marie, gift Miland, tjenestepige  1998/4, s. 17

Olsen, Jens  2003/2, s. 13

Olsen, Jens, gårdmand, Tulstrup  1997/4, s. 10

Olsen, Johannes, malermester  2004/1, s. 8

Olsen, Jørgen, teglværksarbejder  2003/2, s.12

Olsen, Karsten, læge  1995/2, s. 18

Olsen, Keld, dreng  1995/2, s. 15; 1997/2, s. 7

Olsen, Lars, murersvend  2009/3, s. 16

Olsen, Lilian, fru  1990/3, s. 11

Olsen, madam H. 2013/1 s. 6

Olsen, mundskænk  1994/3, s. 9

Olsen, N.P., sagfører  1986/2, s. 4f.; 1989/3, s. 8

Olsen, Olav  2003/2, s. 13

Olsen, Ove 2011/1, s. 6, 7

Olsen, P.C., tømrer  1998/3, s. 12

Olsen, Palle Bruun  1995/1, s. 20

Olsen, Peder, husmand 2013/1, s. 8

Olsen, Peder, skrædder, musiker  1997/3, s. 16ff.; 1998/2, s. 13f.; 1998/3, s. 14f.; 1999/1, s. 13

Olsen, Peter  2001/4, s. 14

Olsen, Peter, fabriksarbejder  1993/4, s. 7

Olsen, postbud, Overdrevet  1993/4, s. 16

Olsen, Sejer, manufakturhandler  1995/2, s. 6, 8

Olsen, Sophie, husejer  1988/1, s. 13

Olsen, Svend Ove, kommunekasserer  1997/2, s. 7ff.

Olsen, tjener 2012/2, s, 7

Olsen, Torben Hartvig, se Hartvig Olsen, Torben

Olsen, Tove  2006/2, s. 15

Olsen, Tove Edith Jegindø, født Petersen, fodterapeut  1997/2, s. 7ff.

Olsen, Verner  1995/2, s. 27

Olsen, værtshusholder  1998/2, s. 14

Olsen. Olaf, billedskærer 2011/1, s. 13

Olufsen, Karen, fru  1992/4, s. 14

Olufsen, Oluf, kobberstikker  1992/4, s. 14

„Omgangs-Jens“, se Nejede, Jens Hansen

Omø, Kurt  2001/3, s. 3

Opfermann, Anne  2006/2, s. 9

Opfermann, Birthe  2006/2, s. 9

Opfermann, Lena  2006/2, s. 9

Orholm, Aase  1988/2, s. 4; 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 2; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12; 1991/1, s. 2; 1992/2, s. 18; 1994/2, s. 10; 1994/1, s. 6

Orlow Andersen, Niels, fabrikant  1989/3, s. 3; 1992/3, s. 12; 1998/2, s. 3ff.; 2010/1, s. 3ff

Ortelius, Abraham, kartograf  1993/1, s. 10

Oscar 1., konge af Sverige  1994/3, s. 9

Ostermann, J.A., overlærer  1993/2, s. 10; 2000/3, s. 9; 2008/2, s. 10, 13; 2010/2, s. 7; 2013/3, s. 11

Overskou, Julie, frk.  1996/4, s. 21

Ovesen, Ossian, forretningsfører 2011/1, s. 16

 

 

”P Jørn”, se Jørgensen, Peder

Pabst, Dorthea Sophie, barn  1998/3, s. 20

Pabst, Elisabeth Josephine, barn  1998/3, s. 20

Pabst, Frederik Christian Ulrik, bagersvend  1998/3, s. 19ff.

Pabst, Marie Wilhelmine, barn  1998/3, s. 20

Pabst, Steffen, lektor  2001/1, s. 13

Pallesen, frk.  1993/4, s. 15

Pallesen, Henriette  1994/2, s. 21

Pallesen, Kaj 2012/2, s. 8, 11

Pallesen, Rud., bogtrykker  1990/1, s. 16; 1991/4, s. 5; 1992/1, s. 5; 2003/4, s. 13; 2012/2, s. 5

Palm, Karen, fru  1997/2, s. 21

Palm, Oskar  1997/2, s. 21

Palmgren Munch-Petersen, Valfrid, se Munch-Petersen, Valfrid

Palsbirk, Henning, inspektør 2011/1, s. 16

Palsvig, K. forstander c.ps. 2011/1, s. 16

Paludan, Jacob, forfatter  1999/4, s. 23f.

Paludan, Jens Jacob, kommandør  1998/1, s. 3ff.; 2001/2, s. 13

Paludan, Peder Hansen, sognepræst  1998/1, s. 4, 10f.

Paludan, Poul, lektor  2006/3, s. 17

Paludan-Müller, Bernhard L., slots- og sognepræst  1986/2, s. 17; 1992/4, s. 4; 1996/2, s. 13; 1996/3, s. 14; 2001/1, s. 4; 2001/2, s. 6; 2002/3, s. 9; 2002/4, s. 10, 14; 2006/1, s. 17; 2012/2, s. 17

Paludan-Müller, Caspar Peter  2004/3, s. 7

Panduro, Tim, journalist  2010/1, s. 14, 18; 2011/1, s. 19

”Papir og Blyant”, se Jørgensen, Johannes

Parbst, Tonny  2006/2, s. 9

Parding, Helge, turistchef, tegner  1988/2, s. 9; 1989/1, s. 11; 1990/1, s. 2; 1990/2, s. 13; 1990/3, s. 2f.; 1990/4, s. 2; 1991/4, s. 2; 1992/2, s. 15; 1992/3, s. 2; 1996/1, s. 5

Patzke, Fränze, fru, tysk flygtning  1993/3, s. 12f.

Pauelsen, Erik, kunstmaler  1998/1, s. 3

Paulli, Betty, født Mynster, stiftsprovstinde  1995/4, s. 7f.

Paulli, J. H., stiftsprovst  1995/4, s. 7

Paulli, Jacob, forfatter 2011/3, s. 12

Paulsen, Asta, lærervikar  1989/3, s. 14; 1995/4, s. 20; 1996/4, s. 6ff.

Paulsen, Jørgen, museumsdirektør  1993/2, s. 16; 1995/1, s. 5; 1995/2, s. 9; 2010/2, s. 9

Peberkorn, Johann Leopold, pastor 2013/1, s. 18

Pedersdatter, Anne Kirstine, pige  1998/3, s. 20

Pedersdatter, Bente Catrine, gift Pabst  1997/3, s. 17; 1997/4, s. 13; 1998/3, s. 14, 18ff.

Pedersdatter, Ingeborg, København  1998/3, s. 14

Pedersdatter, Inger Margrethe, gift Johansen  1997/3, s. 17; 1997/4, s. 13; 1998/3, s. 14ff.; 1999/1, s. 14f.

Pedersdatter, Karen Marie, gift Eliasen  1998/3, s. 17ff.

Pedersdatter, Kirsten, gift Hansen  1998/3, s. 20

Pedersdatter, Trine, se Pedersdatter, Bente Catrine

Pedersen, Albert („Granaten“), gartner  2003/1, s. 7

Pedersen, Anders, gårdmand, Freerslev  1998/1, s. 21

Pedersen, Anders, indsidder, Lyngby  1999/1, s. 13

Pedersen, Anders, væver  1997/3, s. 17; 1998/3, s. 14f.

Pedersen, Chr. P., sognepræst  2005/2, s. 8

Pedersen, Flemming B., blikkenslager 2013/2, s. 3

Pedersen, frk., lærerinde  1993/4, s. 12

Pedersen, Gerda „Gumse“  2001/3, s. 3

Pedersen, Gerda, Rødskinnegaard  1993/1, s. 6f.

Pedersen, Hans, barn  1997/2, s. 14

Pedersen, Hans, barn  1998/3, s. 20

Pedersen, Hans, hjulmand, se Petersen, Hans

Pedersen, Hans, statshusmand  1996/1, s. 11

Pedersen, Hedevig 2013/1, s. 3

Pedersen, Iben  1999/4, s. 24

Pedersen, Ingeborg, strygejomfru  1992/4, s. 12

Pedersen, Jacob  1991/3, s. 4

Pedersen, Jens  2001/2, s. 3

Pedersen, Jens, dreng  1998/3, s. 20

Pedersen, Johan Adolph, dreng  1998/3, s. 19f.

Pedersen, Jonas, husmand, Nejede  1997/3, s. 18; 1997/4, s. 9f.

Pedersen, Jørgen, gårdejer  2008/2, s. 13

Pedersen, Jørgen, rebslager, se Petersen, Jørgen

Pedersen, Karl Kristian, statshusmand  1996/1, s. 10

Pedersen, Kenno, museumsinspektør  1996/1, s. 22; 1997/4, s. 18; 1998/4, s. 21; 2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13

Pedersen, Knud  1995/2, s. 27

Pedersen, Lars, kusk  1990/1, s. 5

Pedersen, Lars, papirkusk, Nymølle  1999/1, s. 18

Pedersen, Laurids („Døve Laurids“)  2003/1, s. 11

Pedersen, madam, asylmoder  1996/3, s. 12

Pedersen, Mads, gæstgiver  1991/4, s. 10f.

Pedersen, Marie, vaskeri  1996/4, s. 14

Pedersen, Niels E.  1998/4, s. 22

Pedersen, Niels, Tamsborg  1990/2, s. 17

Pedersen, Ole  1998/2, s. 14

Pedersen, Oluf, statshusmand  1996/1, s. 10

Pedersen, Peder, dreng  1998/3, s. 20

Pedersen, Peder, krokarl, Bregnerød  1997/3, s. 17; 1998/3, s. 14, 18; 1999/1, s. 15f.

Pedersen, Poula  1995/2, s. 7

Pedersen, Rasmus, beslagsmed, dyrlæge  2007/2, s. 18

Pedersen, Svend Erik, møbelsnedker  2003/1, s. 5; 2003/2, s. 14; 2009/1, s. 20

Pedersen, Svend Aage  2001/4, s. 14

Pedersen, Svend, tømrermester  1990/1, s. 8

Pedersen, Sønne, værtshusholder 2012/3, s. 16

Pedersen, Thor, minister  1994/2, s. 21

Pedersen, tilskærer  2000/2, s. 17

Pedersen, Torben, husmand  2000/4, s. 8

Pedersen, Torben, Slangerup  1999/2, s. 17

Pedersen, urmager  2008/2, s. 10, 16

Pedersen, Viggo, kunstmaler  1991/2, s. 14; 1995/3, s. 7

Pedersen, Villy, betjent 2012/3, s. 3

„Pelseskrædderen“, se Iversen, Søren

„Per Nilen“, se Jacobsen, Einar, redaktør

Persen, Anders, indsidder, Lyngby  1999/1, s.13

Persson, Ole  1988/1, s. 5

„Peter 37“  1987/2, s. 18

Peters, Ole  2008/1, s. 19

Petersen, Alex, købmand  1991/4, s. 18; 2006/2, s. 7

Petersen, Alfred, købmand  1997/4, s. 8

Petersen, Amdi, højskoleleder  2000/2, s. 11

Petersen, amtsvejassistent  2001/1, s. 13

Petersen, Anders, kurvemager, graver  1997/2, s. 8

Petersen, Andreas, gæstgiver  1998/2, s. 12; 1999/1, s. 20-21; 2007/1, s. 3f.; 2007/3, s. 13

Petersen, Anna  2003/1, s. 12

Petersen, Anna, Gadevang  1989/4, s. 3f.

Petersen, Annie  1997/2, s. 9ff.

Petersen, Arne, barn  1996/3, s. 11

Petersen, Arne, betjent 2012/3, s. 3

Petersen, Bernhard, billedhugger 2011/1, s. 13

Petersen, Børge Flemming  1991/4, s. 8

Petersen, Carl, bagermester  1998/4, s. 8

Petersen, Carl, glarmester  2001/2, s. 16

Petersen, Carsten, politiinspektør 2013/1, s. 8,9,11

Petersen, Charlotte Amalie, asylmoder  1996/3, s. 7

Petersen, Chr. Kongstad, se Kongstad

Petersen, Chr., graver  1997/2, s. 8

Petersen, Chr., slagtermester  1989/1, s. 8; 1993/1, s. 7

Petersen, Cæcilie Margrethe  2004/3, s. 20

Petersen, Dagmar  1991/3, s. 5

Petersen, Dorthe Lovise, gift Frederiksen  1998/1, s. 21

Petersen, Ejler, ingeniør  1997/2, s. 14

Petersen, Elise, stuepige  2006/1, s. 7, 10; 2009/2, s. 2

Petersen, Elof, manufakturhandler  1989/4, s. 3f.; 2003/4, s. 15; 2006/2, s. 7

Petersen, Emil, kunstmaler, højskolelærer  1989/2, s. 11ff.; 1991/2, s. 13; 1993/3, s. 10ff.

Petersen, Erik  2006/2, s. 15

Petersen, Erik Vilhelm  1991/4, s. 8

Petersen, Ferdinand 2013/1, s. 8

Petersen, Flemming, typograf, modstandsmand  1990/1, s. 15, 18; 2011/1, s. 4; 2012/2, s. 3, 8

Petersen, Flemming Rune, cand.scient.  1986/1, s. 9, 14ff.; 1988/2, s. 9; 1992/2, s. 3ff., 19; 1993/2, s. 18; 2009/1, s. 14; 2010/1, s. 16; 2010/3, s. 12, 13

Petersen, Frederik  1991/4, s. 8

Petersen, Frederik, tømrer  2003/1, s. 12

Petersen, frk., husbestyrerinde  1994/4, s. 20

Petersen, fru, Slangerupsgade  1998/4, s. 8

Petersen, fru, tøjreparatør  1995/3, s. 14

Petersen, Gitte, Fredensborg  1989/4, s. 3f.

Petersen, Gunnar, arkitekt  1987/2, s. 17; 2003/1, s. 12; 2011/1, s. 16

Petersen, Hans Jacob  1991/4, s. 8

Petersen, Hans Normann   2011/2, s. 14

Petersen, Hans Vilhelm, hjulmand  1991/3, s. 5; 1991/4, s. 3ff.

Petersen, Hans, fotograf  1999/1, s. 17

Petersen, Hans, gæstgiver  1997/2, s. 13

Petersen, Hans, hjulmand  1991/3, s. 5; 1991/4, s. 3ff.; 1996/3, s. 10

Petersen, Hansine, Bakkegade  1998/4, s. 8

Petersen, Helga  2003/4, s. 4

Petersen, Helmer, direktør 2011/1, s. 16

Petersen, Henning, malermester  1997/2, s. 7ff.

Petersen, Henry, sognerådsformand, landpostbud  2004/1, s. 16

Petersen, Holger  2006/2, s. 15

Petersen, Holger, overbetjent 2012/1, s. 18; 2012/3, s. 3

Petersen, Hugo  2002/1, s. 16

Petersen, Ingeborg  2003/1, s. 12

Petersen, Inger Margrethe  1991/4, s. 5ff.

Petersen, Inger, højskolelærer  1993/3, s. 10ff.

Petersen, Inger, pige  1997/2, s. 13ff.

Petersen, Ingrid  2004/2, s. 7

Petersen, J. O. Slott se Slott Petersen

Petersen, Jens Peter, bimester  2005/3, s. 7, 10

Petersen, Johan Peter Andersen, skomagermester  1991/3, s. 8, 12, 14

Petersen, Johan, kaptajn  2000/3, s. 5

Petersen, Julie  2003/1, s. 12

Petersen, Jytte  2000/1, s. 21

Petersen, Jørgen  2000/1, s. 21

Petersen, Jørgen From  1992/2, s. 19; 2003/1, s. 16

Petersen, Jørgen, entreprenør  2007/2, s. 18

Petersen, Jørgen, rebslagersvend  1997/3, s. 19; 1998/3, s. 14, 19

Petersen, Knud  2007/1, s. 11

Petersen, korpsmester  2006/3, s. 14

Petersen, kriminalbetjent  2003/2, s. 20

Petersen, Kristian, sognefoged  1990/3, s. 8, 13

Petersen, købmand  2006/2, s. 7

Petersen, L. Ib, grosserer  1992/2, s. 17; 1996/1, s. 9

Petersen, Lars, landpostbud  1986/2, s. 16

Petersen, Lasse, barn  1997/2, s. 14

Petersen, Lili, barn  1996/3, s. 11

Petersen, Mads, gæstgiver 2012/3, s. 16

Petersen, Marie, født Mortensen  1997/2, s. 8ff.

Petersen, Mogens  2007/1, s. 11

Petersen, Mogens, brygger og brændevinsbrænder  2007/1, s. 3

Petersen, Mona S.  2006/2, s. 3ff., 18; 2007/1, s. 17; 2007/3, s. 18; 2008/1, s. 19; 2008/3, s. 16; 2009/1, s. 15; 2009/3, s. 16; 2011/1, s. 17, 18, 20; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19

Petersen, N.C., karetmager  1998/3, s. 12

Petersen, Nels, redaktør  1990/1, s. 14; 1998/4, s. 20

Petersen, Niels Ludvig, Gadevang  1989/4, s. 3

Petersen, O., isenkræmmer  1990/1, s. 3

Petersen, O.A.F., købmand  2007/3, s. 13

Petersen, Ole  2009/1, s. 16

Petersen, Ole Crumlin, historiker  1987/1, s. 10

Petersen, Ole, kancelliråd  1997/1, s. 14

Petersen, Ole, værtshusholder  1991/4, s. 10f.

Petersen, Osvald  2001/1, s. 12

Petersen, Ove  1998/3, s. 13

Petersen, P. M., malermester  1995/2, s. 15; 1997/2, s. 8ff.; 1998/4, s. 3; 2013/3, s. 5

Petersen, P., skoleinspektør  1989/3, s. 7; 1990/2, s. 4; 1992/3, s. 11; 1996/4, s. 21; 1997/2, s. 15

Petersen, Peter  1991/4, s. 8

Petersen, Peter Gunnar  2010/3, s. 12

Petersen, Peter Johansen, se Petersen, Johan Peter Andersen

Petersen, Peter L., fotograf, se Elfelt, Peter

Petersen, Peter, landmand  2004/3, s. 20

Petersen, Poul, Herlevgaard  1993/1, s. 6f.

Petersen, Poul-Erik  1991/4, s. 9

Petersen, Richard  1995/2, s. 15

Petersen, Robert H., socialinspektør  1996/2, s. 5ff.

Petersen, S.H., kobberstikker  1999/2, s. 4

Petersen, skoleinspektør  2005/1, s. 7

Petersen, Stine 2013/1, s. 10

Petersen, Svend, hospitalsforstander  1993/2, s. 9

Petersen, Søren, gårdmand  2007/2, s. 19

Petersen, Theodor, politiinspektør  1999/1, s. 20; 2007/1, s. 3

Petersen, Thorvald, cand.pharm.  1999/4, s. 23

Petersen, Tove  2006/2, s. 15

Petersen, Verner, malermester  1997/2, s. 7ff., 17

Petersen, Victor, komponist  2005/2, s. 7

Petersen, Viggo, betjent 2012/3, s. 4

Petersen, Vilhelm, maler 2011/3, s, 19

Petersen., Chr. slagtermester 2011/1, s. 16

Petersson, Ib Vagn, arkitekt  1996/3, s. 16

Petersson, Vagn, lektor  2000/2, s. 5; 2001/3, s. 8

Petri, Michaela, musiker  1996/3, s. 3

Petri, Wilhelm Conrad, murermester 2012/3, s. 15

Philbert, C.M., fransk konsul, orgeltekniker  2002/3, s. 12; 2010/2, s. 17

Philipson, Joan, radioformand  1991/4, s. 2

Pihl Rasmussen, Birche, se Rasmussen, Birche Pihl

Pihl, Anne-Lise  2001/1, s. 9ff.

Pihl, Harry, konfekturehandler  2001/1, s. 9ff.

Piper, Claus, fuldmægtig, byrådsmedlem  1994/4, s. 3

„Piphans“  1994/4, s. 18

Pissaro, Camille, kunstmaler  1995/1, s. 6

Platou, Christian Alexander, skolediscipel  1998/1, s. 8, 11

Platou, Michael, kapellan  1998/1, s. 8, 11

Plenov, John  2001/4, s. 14

Plesner, arkitekt  1993/4, s. 4

Plesner, Marie, husholdningslærerinde  1991/1, s. 11

Pleth, pantelåner 2013/1, s. 6

Plum, Anna  2009/1, s. 10

Plum, Claus, regimentsskriver  1998/1, s. 12

Plum, Marie Cathrine, gift Wedel  1998/1, s. 12

Plum, Ole-Chr. M., jernbanehistoriker  1992/4, s. 22

Pontoppidan, Antoinette  2003/3, s. 15f.

Pontoppidan, Dines, sognepræst  1994/3, s. 7

Pontoppidan, Elise  2003/3, s. 16

Pontoppidan, Erich, kartograf  1989/1, s. 2; 1993/1, s. 9, 12

Pontoppidan, Erik  1994/3, s. 8

Pontoppidan, Henrik, forfatter  1990/3, s. 4f.; 1990/4, s. 10; 1994/3, s. 7f.; 2003/3, s. 14ff.; 2003/4, s. 14; 2010/1, s. 19

Pontoppidan, Julie  1990/3, s. 4

Pontoppidan, Knud Børge, overlæge, professor  1994/3, s. 7f.

Pontoppidan, Morten, højskoleforstander  1990/3, s. 3ff.; 1994/3, s. 7f.; 2003/3, s. 15; 2004/2, s. 13; 2010/1, s. 19

Pontoppidan, Steffen  2003/3, s. 16

Poul Johan, bagerlærling  1998/2, s. 4f.

Poulsdatter, Pernille Kirstine, se Jørgensdatter, Pernille Kirstine

Poulsen, Adam, skuespiller 2011/1, s. 14, 16

Poulsen, Anders, godsejer  1990/3, s. 7; 1991/2, s. 7

Poulsen, Anna, købmand  2007/1, s. 9

Poulsen, Anton, godsejer  1992/2, s. 17; 1996/1, s. 9; 1999/2, s. 10

Poulsen, Asger, lektor  2001/3, s. 11ff.; 2002/1, s. 14; 2000/2, s. 5

Poulsen, Chr.  2004/2, s. 7

Poulsen, Einar, museumsinspektør  1988/1, s. 4; 2007/2, s. 4

Poulsen, Hans E., grosserer  1996/1, s. 9; 2007/2, s. 7

Poulsen, Hansine, købmand  2007/1, s. 9

Poulsen, Johannes, skuespiller  2007/2, s. 5

Poulsen, John, jernbanehistoriker  1991/1, s. 8; 1991/2, s. 18; 1991/3, s. 19; 1991/4, s. 18

Poulsen, Jørgen, civilingeniør, modstandsmand 1990/1, s. 15; 2010/2, s. 13ff; 2011/1, s. 4; 2012/2, s. 3ff

Poulsen, Knud Helt, se Helt Poulsen, Knud

Poulsen, Knud, boghandler  1989/1, s. 9; 1989/3, s. 5ff.; 1990/4, s. 4; 1993/4, s. 15f.; 2004/1, s. 3; 2005/1, s. 17

Poulsen, Laurids  2010/1, s. 18

Poulsen, P. Thygesen, se Thygesen Poulsen

Poulsen, Tue, keramiker 2011/1, s. 13

Povlsen, overførster  2004/3, s. 15

Prange, Knud, lektor  1987/2, s. 6

Price de Plan, Ellen  2002/4, s. 7

Prip, Svend, domorganist  2002/, s. 18

„Pære-Hansen“  1997/4, s. 8

Pøhlsgaard, Henrik, landskabsarkitekt  1996/4, s. 10

 

 

 

Qvistgaard, justitsraad, birkedommer  2003/3, s. 6

 

 

 

Rabin, slagter  1991/1, s. 7

Rafaelsen, ejendomsmægler  1999/4, s. 23

Raft, Carsten 2013/1, s. 17

Rahbek, Kamma  2000/3, s. 5

Rahr, Alvilda, fotograf 2013/1, s. 5

Rald, Rasmus Carl, sognepræst  1993/4, s. 18; 1995/3, s. 21; 1996/2, s. 13; 2004/2, s. 10

Ramløse, Jacob, smed  2001/2, s. 13

Rank, fru, tysk flygtning  1993/3, s. 13

Ransy, Else Margrethe, udgiver  1997/3, s. 16; 1999/1, s. 19; 2000/4, s. 3

Rasmusdatter, Jørgine Maren  2007/2, s. 19

Rasmusdatter, Kirsten, gift Pedersen  1997/4, s. 9

Rasmussen, Alf  2006/2, s. 12

Rasmussen, Anders, gårdejer  1989/4, s. 4

Rasmussen, Ane Kirstine  1989/4, s. 4

Rasmussen, Annette  2007/1, s. 8

Rasmussen, Arne 2012/2, s. 7

Rasmussen, Birche Pihl, typograf, modstandsmand  1990/1, s. 15, 18f.; 2011/1, s. 4; 2012/2, s. 8

Rasmussen, bronzestøber  1995/4, s. 16

Rasmussen, Carl Christian, urmager  1989/4, s. 3ff.

Rasmussen, Caroline Elisabeth  2004/3, s. 17

Rasmussen, Edmund  2006/2, s. 12

Rasmussen, Elna, manufakturhandler  1994/2, s. 21

Rasmussen, Emil, amtsrådsmedlem  1994/4, s. 19

Rasmussen, Emilie, lærerinde  1989/3, s. 17; 1996/4, s. 3; 1996/4, s. 6f.

Rasmussen, Erna, født Witt  1998/1, s. 13ff.

Rasmussen, Eva, pige  1995/2, s. 4, 7

Rasmussen, frk., lærerinde  1992/1, s. 7; 1997/3, s. 13

Rasmussen, fru („Kykliky“), Nr. Herlev  2003/2, s. 11

Rasmussen, H.W. Rixen, købmand  1998/4, s. 8

Rasmussen, Hans Peder  2007/2, s. 19

Rasmussen, Hansine, Græsted  1989/4, s. 3f.

Rasmussen, Helmer, murerarbejdsmand, sognerådsmedlem  1995/2, s. 4ff.

Rasmussen, Irene  2006/2, s. 13

Rasmussen, Jens Peter, detailhandler  1991/3, s. 8, 14

Rasmussen, Jens Peter, skovløber 2011/1, s. 11

Rasmussen, Jens, pilot  2004/1, s. 14

Rasmussen, Johs.P. maskinmester 2013/2, s. 15

Rasmussen, Juliane Caroline, tjenestepige  1993/2, s. 5

Rasmussen, Jytte, pige  1995/2, s. 4, 7

Rasmussen, Kristine („Gamle“), køkkenleder  1990/4, s. 4, 10

Rasmussen, købmand  2010/3, s. 8

Rasmussen, Lars Peter  1995/2, s. 4; 2006/2, s. 12

Rasmussen, Laura, frk., Margrethevej  2011/1, s. 3, 6

Rasmussen, Leon  2006/2, s. 15

Rasmussen, Lilly  2006/2, s. 12

Rasmussen, Marie, fru  1995/2, s. 4ff.

Rasmussen, Milton  2006/2, s. 15

Rasmussen, Mogens, restauratør  2007/1, s. 4

Rasmussen, Niels Peder, skomagermester  1991/3, s. 8, 14; 1998/1, s. 13ff.; 2007/2, s. 19

Rasmussen, Ole Peder  2007/2, s. 19

Rasmussen, Orla, skomagermester  1991/3, s. 8; 1998/1, s. 13ff.; 2007/2, s. 20

Rasmussen, Otto  2007/1, s. 8

Rasmussen, Ove Heini, sekretær  1991/3, s. 7ff.; 1992/3, s. 5; 1992/4, s. 20f.; 1994/2, s. 23; 1996/2, s. 23; 1997/2, s. 23; 1998/1, s. 13ff.; 1998/2, s. 17; 1999/2, s. 22; 2001/2, s. 15; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 6; 2007/2, s.18ff.; 2008/1, s 3ff.

Rasmussen, Peder, sadelmager  2007/2, s. 19

Rasmussen, Peter, tjenestekarl  1995/4, s. 5

Rasmussen, Poul  2006/2, s. 12

Rasmussen, Rasmus Peder  2006/2, s. 19

Rasmussen, Rita  2007/1, s. 4

Rasmussen, Ruth, pige  1995/2, s. 4, 7

Rasmussen, Thora Johanne født Nielsen 2011/1, s. 11

Rasmussen, toldinspektør  2004/3, s. 4

Rasmusssen, Jens Peder  2007/2, s. 19

Rasmusssen, Ole Peter, fragtmand  2007/2, s. 19

Rathenburg, Georgine Dorthe, kancellirådsenke  1997/4, s. 12

Rathenburg, Peder Horrebow, byskriver  1999/3, s. 5

Rathsach, Carl, bankfuldmægtig  1990/1, s. 2; 1992/2, s. 19; 1993/2, s. 18; 1994/2, s. 23; 1996/2, s. 23; 1997/4, s. 8; 1999/3, s. 19

Rathsach, Carl, bankfuldmægtig 2011/1, s. 16

Rathsach, Carl, fotograf  1987/2, s. 11; 1998/2, s. 4f.; 1998/4, s. 2, 13ff.; 2000/3, s. 16; 2001/1, s. 13; 2001/4, s. 16; 2002/2, s. 14, 16; 2003/2, s. 6; 2003/4, s. 9; 2005/1, s. 15; 2007/1, s. 20; 2008/1, s. 5ff.; 2008/2, s. 6; 2008/3, s. 11; 2009/1, s. 11; 2009/3, s. 15; 2011/3, s. 19; 2012/2, s. 17; 2012/3, s. 16, 19; 2013/1, s. 11; 2013/3, s. 18

Rathsach, Elise Sofie, fru  1998/4, s. 13

Rathsach, Helge, fotograf  1996/3, s. 7

Rathsach, Johanne Sofie Frederikke, født Voigt  1998/4, s. 15

Rathsach, Aage  2002/2, s. 14

Rauch, Wilhelm Frederik Gudmand, protokolfører 2013/3, s. 19

Ravn, Erling, tandlæge 2011/1, s. 16

Rawert, Ole Jørgen, industrihistoriker  1999/2, s. 3f., 9f.

”Reberen”, ”Reveren”  1994/3, s. 18; 2012/3, s. 6

Reck, forstråd  2004/3, s. 19; Reck, forstråd 2012/3, s. 15

Recke, Diderich Adolph von der  2006/2, s. 17

Recke, Johan Ditlev Zepelin von der  2004/3, s. 8

Reich, Ebbe Kløvedal, forfatter  1996/2, s. 21

Reichardt, Jens Frederik  2008/1, s. 14

Reichardt, Johanne  2008/1, s. 13

Reichardt, Johannes  2008/1, s. 15

Reichardt, Petrea  2008/1, s. 14

Reier, Anna Irene  1995/4, s. 20

Reimer, Magne, journalfører  1995/1, s. 13

Reinburg, Felix  2010/2, s. 17

Reindahl, Finn  2003/1, s. 14; 2009/1, s. 15; 2010/1, s. 16, 20; 2011/1, s. 18; 2011/1, s. 18

Reinhard, Johan Clemens Tode, overlærer  1993/2, s. 10; 2001/3, s. 4; 2005/2, s. 7

Reinhardt, Mogens Worm  1995/1, s. 21

Repstock, Bjørn   2011/2, s. 13

Repstock, Johan Gotthard, lektor  2000/2, s. 5; 2001/3, s. 8f.; 2002/1, s. 13

Resen, Peder Hansen  1989/1, s. 2; 1989/2, s. 2; 1993/1, s. 15; 1995/3, s. 5; 1996/1, s. 4

Restrup, borgerrepræsentant  2008/3, s. 13

Reumert, Elith, forfatter  1996/2, s. 17

Reventlow, Anna Sophie  1995/4, s. 10

Reventlow, Ludvig, greve  1999/2, s. 8

Rex, Ole  2005/3, s. 14

Ricard, Fr., forfatter  1989/4, s. 6

Richelieu, Andreas du Plessis de, viceadmiral markis  2006/1, s. 7

Richelieu, Louis Armand Immanuel Septimanie du Plessis de, adjunkt  2004/3, s. 10; 2008/2, s. 14

Richter-Friis, Niels, forlægger, redaktør  1990/1, s. 14; 1991/4, s. 19; 1994/4, s. 22; 1996/1, s. 22; 1996/4, s. 21, 23; 1997/4, s. 18; 1998/4, s. 20; 2006/2, s. 17; 2007/1, s. 19; 2008/3, s. 18; 2009/1, s. 14; 2010/3, s. 17

Riemann, barber, kgl. vejer  1989/2, s. 8f.; 1993/2, s. 8; 1999/2, s. 20; 2009/3, s. 13

Riemann, Carl, dreng  2009/3, s. 13

Rieper, fuldmægtig 2012/3, s. 14

Rieper, grundejer  2007/3, s. 9

Riese, Andreas Peter, lærer 2013/3, s. 19

Riese, læge  1993/4, s. 10

„Rigsbanken“, se Jensen, Johan Didrik

Riise, fru, lærerinde  1997/3, s. 13

Rindal, Eva, lektor  2002/1, s. 13f.

Ring, L.J., rektor  2000/2, s. 4; 2001/3, s. 7

Rist, P.Fr., udgiver  1998/1, s. 4

Robertson Howitz, Frantz se Howitz, Frantz Robertson

Roed, Adolph, sadelmager 2012/3, s. 14

Roed, Jørgen, tegner  1999/1, s. 17

Roepsdorff, staldmester  1995/4, s. 7, 9

Roepstorff, Knud, læge 2011/1, s. 16

Rogvi, Bent, Kollerød  1997/3, s. 18

Rolffes, Kirsten, skuespiller  1996/3, s. 4

Roos, Richard  2001/3, s. 3

Rosbæk, tømrermester  1995/2, s. 15f.; 1995/3, s. 20; 2011/2, s. 11

Rose, E.F., købmand  1996/2, s. 15f.

Rosen, Poul, skovrider 2011/1, s. 16

Rosen, skovrider  1990/3, s. 8; 1995/1, s. 6

Rosenberg, P.A., forfatter  2003/2, s. 16

Rosendahl, Bent  1992/1, s. 3ff.; 2001/3, s. 3; 2005/2, s. 16ff.; 2007/2, s. 3ff.

Rosenholm Petersen, Poul  2003/1, s. 5

Rosenkrantz, Arild, kunstmaler  2003/2, s. 4, 7

Rosenkrantz, Gunde  2003/2, s. 4

Rosenkrantz, Iver Holger, baron  2003/2, s. 3ff.

Rosenkrantz, Jørgen  2003/2, s. 3

Rosenkrantz, Marcus  2003/2, s. 4, 7

Rosenkrantz, Palle, forfatter  2003/2, s. 3ff.

Rosenkrantz, Timme  2003/2, s. 4

Rosenquist, Ane Sophie  1990/2, s. 19; 1992/1, s. 9; 1992/2, s. 11

Rosenquist, Ane Sophie 2012/3, s. 17

Rosenquist, Torkild, regimentsskriver  1990/2, s. 19; 1992/1, s. 9; 1992/2, s. 11; 2012/3, s. 17

Rosenstand, Cecilie  1999/3, s. 19

Rosing, Nikolaj M. F. (Grønl.) 2011/1, s. 16

Roslund, Stina  1990/4, s. 5, 10

Rossing, adjunkt  2000/2, s. 8

Rosted, sadelmager  2002/2, s. 3

Rostrup Bøyesen, Peter 2013/3, s. 6

Roth, Vagn, lærer  1996/4, s. 2

Rothe, gårdejer  2007/3, s. 10

Rothe, Lauritz, amtsforvalter  2002/3, s. 14; 2011/3, s, 8

Rothe, Rudolph, slotsgartner  1999/4, s. 4; 2002/2, s. 5

Rottwitt, C.E., amtmand  1989/1, s. 12

Rotwitt, Johanne Juliane Marie Albertine  2007/2, s. 15; 2008/3, s. 3ff.

Rovsing, Michael, forfatter  2006/1, s. 8

Royen, madam  2004/3, s. 8, 11

Royen, Mads Nielsen  1999/3, s. 19

Rubæk Hansen, J., fotograf  2007/2, s. 10f.

Rud, Anne Majken Snerup, se Snerup Rud

Rud, Christen Jensen, se Ruth, Christen Jensen

Rudberg, drejer  1990/1, s. 3

Rugaard, Anders Laurits, brændevinsbrænder  1991/3, s. 8; 2008/1, s. 8

Rugaard, Frits Alfred Oscar, sognepræst  1990/2, s. 18

Rugaard, Karen Sofie, gift Lüders  1999/1, s. 19

Rump, Carl David, glarmester  1993/2, s. 10; 1997/3, s. 21; 1998/1, s. 5

Rump, glarmester 2012/3, s. 15

Rump, Gotfred, kunstmaler  1995/3, s. 7

Rundblad, Jørgen  2002/1, s. 16

Rune, Flemming, se Petersen, Flemming Rune

Rung, Frederik, koncertmester  2002/3, s. 10

Rung, Henrik, komponist  2002/3, s. 10

Ruth, Anders Hansen, se Hansen-Ruth, Anders

Ruth, Carl Andersen, spillemand  1991/1, s. 7

Ruth, Christen Jensen, husmand  1991/1, s. 6ff.

Ruth, Hans Andersen, spillemand  1991/1, s. 7; 1997/4, s. 14

Ruth, Hans Christensen  1991/1, s. 7

Ruth, Jens Christensen, staldkarl  1991/1, s. 7

Ruth, Jørgen Andersen, spillemand  1991/1, s. 7

Rye Christiansen, Erik  2001/3, s. 3

Rye Clausen, fru, lærer  2006/2, s. 4

Rye, Olaf, general 2013/3, s. 14

Ryssel, Inger Margrethe  1991/3, s. 6; 1994/1, s. 3ff.

„Røde-Kristine“  2006/2, s. 11

Røder, Kirsten  2001/3, s. 11ff.

Røen, Einar, sproglærer  1990/1, s. 15; 2012/2, s. 5, 9

Rømeling  1995/4, s. 9

Rønde Christensen, Aage, arkitekt  2003/3, s. 17

Rønne, Albert, klokker, maler  1997/2, s. 3

Rønne, Bone Falch, sognepræst  1997/1, s. 18; 1997/2, s. 3ff.

Rørdam, Peter, præst  2004/3, s. 15f.

Rørskou, pastor  2007/1, s. 16

Røssel, Lasse, vicepolitikommissær  1998/2, s. 18; 1998/3, s. 22

Røyen, Jørgen, fragtmand  1997/3, s. 20

Raae, Wisti, slotsgartner  1989/3, s. 2; 1990/2, s. 14; 2011/1, s. 16

Raaschou, Carl Frederik, borgmester, overretssagfører  1990/3, s. 7; 1992/4, s. 13; 2004/2, s. 4; 2010/2, s. 13; 2012/2, s. 5, 8, 9

Raaschou, Diderik August, overretssagfører 2013/3, s. 19

 

 

 

 

 

Sabroe, Peter, redaktør  1989/2, s. 10

Sahl Nielsen, Lotte, adjunkt  2001/3, s. 11ff.

Salicath, Marthe Hanne, frk.  2000/3, s. 15; 2004/3, s. 10

Salicath, pastor  2004/3, s. 8

Salicath, Vibeke, fru, født Frisch  1992/4, s. 4

Salling, Knud, lektor  2001/3, s. 11ff.

Salomonsen, hofurtekræmmer  1993/2, s. 10

Sandberg, Valborg, borgmester  1995/1, s. 8; 1996/2, s. 21; 1996/3, s. 3; 2003/1, s. 16; 2009/1, s. 20; 2011/3, s. 18

Sander, Erik  2002/1, s. 16

Sander, hattemager  2001/2, s. 6

Sand-Jensen, Kaj, professor  2003/3, s. 19

Sandvang, Peter, centerdirektør  2008/3, s. 16; 2010/3, s. 19

Sane, Henrik Zip, stadsarkivar  1992/1, s. 10

Sarauw, Friedrich Georg Ernst  1997/2, s. 5; 2004/3, s. 11, 19; 2010/3, s. 17

Sarvig, Ole, forfatter  2001/3, s. 13

Sauerbrey, Justus, amtmand  1994/1, s. 11, 13; 1994/4, s. 19; 1995/1, s. 10, 14, 16; 2007/2, s. 9

Saxtorph, W., proprietær  1997/1, s. 4

Scavenius, Jacob, politiker  1989/4, s. 6

Schacht Hansen, Lisbet, bibliotekar  1989/2, s. 16f.; 1989/4, s. 2; 1990/1, s. 2; 1990/2, s. 8, 12; 1990/4, s. 12; 1991/1, s. 17f.; 1992/2, s. 19; 1993/2, s. 17; 1996/1, s. 7f.; 1998/2, s. 17; 1998/3, s. 3; 1998/3, s. 22; 2001/1, s. 14; 2001/2, s. 14f.; 2003/1, s. 12ff.; 2004/2, s. 19

Schacht, Jørgen  2007/1, s. 3

Schack, Aksel, landsretssagfører  1999/2, s. 21

Schacke Andersen, Paul, murermester  2003/3, s. 15

Schade, distriktskirurg  1999/3, s. 5

Schall, snedkersvend  2000/4, s. 6

Schaltz, Knud Knudsen, dreng  1998/1, s. 10; 2001/2, s. 13

Schandorph, Sophus, forfatter  2006/1, s. 8; 2007/1, s. 4

Schaper, kateket  1996/3, s. 5

Scharøe, slagter  2007/3, s. 12

Scheele, L.N., embedsmand  1995/4, s. 9

Scheibel, Inger Marie  1995/3, s. 19

Scheibel, Peter, advokat  1996/4, s. 8; 1999/4, s. 25

Scheibel, Aage, advokat  1995/3, s. 19; 2008/1, s. 17; 2011/1, s. 16

Scheiding, danselærer  2002/4, s. 8

Schepeler, F. Chr., købmand, æghandler  1999/4, s. 23

Schepelern, H.D., museumsinspektør  1988/2, s. 4; 1993/2, s. 5

Schimmelmann, Charlotte, grevinde  2000/3, s. 4

Schiøller, generaladjudant  1995/4, s. 9

Schiøpffe, Charles William, præst, maler  2003/4, s. 3ff.

Schiøtt, Inga 2011/2, s. 19

Schiøtz, Aksel, sanger  1995/2, s. 17

Schjunk, Søren  1995/3, s. 14

Schlanbusch, lektor  2000/2, s. 5

Schlander, G.C.J., skoleinspektør  1997/2, s. 15

Schleiermacher, Friedrich Ernst Daniel, teolog, filosof  2004/3, s. 9

Schleiertin, Carl Friedrich  2001/1, s. 8

Schmaltz Jørgensen, Arne  2003/2, s. 17f.

Schmaltz Jørgensen, Emilie  2003/2, s. 17f.

Schmaltz Jørgensen, Gerda  2003/2, s. 17f.

Schmaltz, Gudrun  2003/2, s. 17, 19

Schmaltz-Jørgensen, Peter  1999/3, s. 3ff.; 1999/4, s. 3ff.; 2002/2, s. 3ff.; 2003/2, s. 16ff.; 2007/1, s. 17; 2007/3, s. 3ff.; 2008/1, s. 1; 2008/2, s. 3ff.; 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 17, 18; 2012/1, s. 19; 2013/1, s. 19; 2013/3, s. 8ff

Schmidt, Ane Cathrine  1991/3, s. 15; 2008/1, s. 3

Schmidt, August, konditor 2013/2, s. 18

Schmidt, Hans  2003/1, s. 9

Schmidt, kammertjener  1994/3, s. 12

Schmidt, prokurator 2012/3, s. 15

Schmidt, skomager 2012/3, s. 15

Schmidt, søofficer  2004/3, s. 5

Schmidten, von, proprietær  2004/3, s. 10

Scholten, Emilie 2012/1, s. 9

Scholten, Hans Rudolph von, borgmester, byfoged, birkedommer  1991/3, s. 13f.; 2013/3, s. 19

Scholten, Jost von 2012/1, s. 9

Scholten, Nicoline, oberstinde 2012/1, s. 9

Scholten, Peter von, generalguvernør 2012/1, s. 9

Schondel, Ellen  1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12

Schou, Anna Kirstine, født Bruun  1998/1, s. 4f.

Schou, Christian August Servius, lærer  1998/1, s. 19ff.

Schou, drejer  2002/2, s. 3

Schou, fru, Kannikegade  1998/4, s. 8

Schou, Hans, boghandler  1989/3, s. 6

Schou, Marie  2003/3, s. 16

Schou, Søren, glarmester  1998/1, s. 4f.

Schow, branddirektør  1993/2, s. 9

Schram, Peter, sanger  1993/2, s. 14

Schrøder, Adam Anton Frederik, sognepræst  1998/1, s. 4

Schrøder, August Diderich, kroejer  2007/1, s. 3

Schrøder, Carl, keramiker  1991/2, s. 10

Schrøder, Frederik, højskolelærer  1989/3, s. 17

Schrøder, Heinrich, købmand  1998/4, s. 8; 2001/1, s. 13

Schrøder, Johannes, sognepræst  1997/4, s. 18

Schrøder, Laurits Karl, statshusmand  1996/1, s. 11

Schulenburg, greve  1999/1, s. 13

Schulin, Catharina Maria, lensgrevinde  1994/4, s. 16

Schulin, J.S., amtmand  1986/2, s. 8; 1990/3, s. 8; 1991/2, s. 6; 1991/4, s. 15

Schulin, S.L., greve  1997/2, s. 6

Schultz, J.N., elementarskolelærer  2005/2, s. 7

Schumacher, Cecilia Maria Elisabeth, etatsrådinde  1999/1, s. 14

Schumacher, enkefrue  2004/3, s. 15

Schwartz, løjtnant  2009/3, s. 8

Schweizer, Albert  2010/2, s. 18; 2011/3, s. 10

Schwensen, W., driftsbestyrer  1990/3, s. 7

Schütter, Jørgen, efterforskningschef 2012/3, s. 12

Schøller, Georg v. kammerjunker  2009/3, s. 5

Schøtt, redaktør  2003/4, s. 12

Scocozza, Benito, historiker  1988/1, s. 10

Scott, Agnethe M., oberstinde  1990/3, s. 9ff.; 1991/1, s. 6

Secher, Knud 2013/1, s. 13

Seedorf, overlæge  1995/2, s. 22; 2011/3, s. 4, 6

Sehestedt, O., adjudant, kammerherre  1993/2, s. 8

Sehring, Anna, fru, tysk flygtning  1993/3, s. 12f.

Seifert, Jørgen, kontorelev  1996/2, s. 6f.

Selch Laursen, Søren, slotsgartner  1992/1, s. 10; 1993/1, s. 2; 1993/2, s. 17; 1994/1, s. 6; 1994/4, s. 2

Selsøe Sørensen, Henrik, lektor  2001/3, s. 3; 2001/4, s. 13; 2003/2, s. 19; 2003/3, s. 3ff.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 17ff.; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16, 18; 2009/1, s. 15; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 12, 17, 18; 2012/1, s. 19, 20; 2012/2, s. 19; 2013/1, s. 19

Selsøe Sørensen, Mogens, civilingeniør  2009/1, s. 15; 2010/1, s. 16; 2011/1, s. 13, 16, 19; 2012/1, s. 19; 2013/3, s. 19

Severinsen, fru  1994/4, s. 17

Seymann, blikkenslager 2012/3, s. 15

Siboni, Mona  1995/4, s. 20

Sichlau, politibetjent  1992/3, s. 14

Sielle, Francisca  2003/4, s. 4

Sieverts, Wilhelm, landrat, overborgmester 2013/1, s. 17

Sigurd, Sys, stadsbibliotekar  1996/4, s. 21; 1999/1, s. 22

Silberg, Aksel, skatteinspektør  1996/2, s. 6f.; 2004/2, s. 6

Simonsen, Axel, maler  2003/4, s. 3

Simonsen, C.B., manufakturhandler  2001/1, s. 13

Simonsen, Jørgen  2010/1, s .9

Simonsen, Jørgen Kjær se Kjær Simonsen, Jørgen

Sinding, Christian Ludvig, dommerfuldmægtig  1999/2, s. 11ff., 19

Sinding, Christian, sognepræst  1999/2, s. 19

Sivertsen, Jørgen, guldsmedemester  2010/2, s. 3

Sjelberg, Armgard, født Brandt  2002/4, s. 3ff.

Sjelberg, Ejner  2002/4, s. 14

Sjøqvist, Viggo  2003/2, s. 5

Skarø, butikssvend  2004/3, s. 11, 14

Skibssted, Charlotte, landskabsarkitekt  1994/4, s. 4

„Skipper-Ellen“  1997/2, s. 8

Skjerne, Godtfred, forfatter  2001/4, s. 9

Skjernaa Jacobsen, Lis, lærer  1999/1, s. 3ff.; 2000/2, s. 10ff.; 2001/1, s. 3ff.

Skjernaa, Svend Erik Jacobsen, skovfoged  1999/1, s. 9

Skjoldager, Anna, husholdningslærerinde  1991/1, s. 11

Skjøt Jørgensen, Torben, provisor 2011/1, s. 15

Skogstad, Soland, blikkenslagermester  1995/3, s. 7; 1996/2, s. 15; 1996/3, s. 12; 2012/3, s. 15, 16

Skools, Ole, se Nielsen, Ole, tækker, Tulstrup

Skouboe-Svendsen, Erik, malermester  1995/2, s. 23

Skov, Palle  2010/1, s. 18

„Skovfitten“  2006/2, s. 11

Skovgaard Nielsen, Asger  2000/1, s. 21

Skovgaard Nielsen, Ib  2000/1, s. 21

Skovgaard, Hjalte, billedhugger  1991/2, s. 9, 12

Skovgaard, Joakim, kunstmaler  1995/1, s. 6

Skovgaard, Niels, kunstmaler  1989/2, s. 10; 1989/4, s. 11; 1990/4, s. 7; 1991/2, s. 2; 1991/2, s. 9ff., 17; 1995/3, s. 7; 1996/1, s. 22; 1996/2, s. 13

Skovgaard, P.C., kunstmaler  1991/2, s. 13; 1994/3, s. 11; 2002/1, s. 10

Skovholm, Birthe, arkivleder  2006/3, s. 20; 2007/1, s. 17

Skovsgaard, politibetjent  2005/1, s. 16; 2012/3, s. 3

Skram, Amalie, forfatterinde  1994/3, s. 7

Skriver, Preben, cand. jur. 2011/1, s. 16

Skytte-Knudsen, Finn, overlærer 2011/1, s. 15

Skytte-Knudsen, fru, lærer  2006/2, s. 4

Skytte-Knudsen, Tove, lærerinde 2011/1, s. 13, 15

Skyum, K., amtsrådsmedlem  1994/4, s. 19

Slebsager, Mikkel  1990/1, s. 9

Slettebo, frk., lærerinde  1993/4, s. 11

Slott Petersen, J. O., fuldmægtig 2011/1, s. 16

Sløjs, madam  2003/2, s. 8

Smidt, Erik, kustode  1998/3, s. 8; 2004/1, s. 8

Smidth, Jørgen, typograf  1990/1, s. 16, 18

Smidth, P.H.C., adjudant, kammerherre, orlogskaptajn 1995/4, s. 9; 2009/3, s. 5, 6, 8, 13, 14

Smith, Jørgen 2011/1, s. 4

Smith, Jørgen 2012/2, s. 8

Smith, propritær  2001/2, s. 9

Snerup Rud, Anne Majken  2005/3, s. 15

Snitker, Hans, lektor 2012/2, s. 3

”Snot Arne”, se Rasmussen, Arne

Sommer, Hanne, tv-speaker 2011/1, s. 16

Sommer, Jørgen Gottberg, provst  1990/2, s. 18

Sonne Nielsen, Bent  1995/2, s. 11

Sonne Nielsen, Ivar, malersvend  1995/2, s. 3, 11ff.; 1998/3, s. 13; 1998/4, s. 3ff.

Sonne Nielsen, Kirsten  1995/2, s. 11

Spang, Hendrik, farver  2007/3, s. 7, 11ff.

Spanner, Søren, historiker  1987/1, s. 6

Sparving  2003/4, s. 12

Specht Hansen, bagermester  2006/2, s. 16

„Spetria“, se Arnø, Sophus Petri

Spydstrup, Christoffer, kroejer  1990/1, s. 10f.

Spydstrup, Vibeke  1990/1, s. 10f.

Stagetorn Pedersen, Ove, advokat  2006/2, s. 16

Stagetorn, Merethe, advokat  2006/2, s. 16

Stapel, Chr., forsøgsleder  2005/3, s. 3

Staun, Jesper, arkitekt  1989/1, s. 10, 13

Staunstrup, Erik, fotograf  1990/1, s. 7f.; 2000/4, s. 10

Staunstrup, maler  1996/3, s. 12

Staunstrup, Olaf, fotograf  1990/1, s. 7f.; 1990/4, s. 12; 2000/4, s. 10

Staunstrup, Thorvald, fotograf  1990/1, s. 7f.; 2000/4, s. 10

Steenberg, Jan, dr.phil.  1993/1, s. 15f.; 2006/1, s. 19; 2010/2, s. 15; 2012/2, s. 13

Steensberg, Niels Kristian, lektor  1993/1, s. 17; 2005/3, s. 15

Steffensen, (ismejeri)  2006/2, s. 8

Stegfeldt, Yngve  2003/3, s. 19

Steimle, Anne-Mari  1996/4, s. 21

Steincke, K.K., minister  1994/1, s. 13; 1995/1, s. 10; 2004/2, s. 6

Stemann, Frederikke von  1993/2, s. 16

Sten, Caroline, husholdningslærerinde  1991/1, s. 11

Stenberdt, Waldemar, forstander, borgmester  1993/3, s. 7; 1995/3, s. 11, 14; 1995/4, s. 22; 2011/3, s. 13

Stengaard, Niels, udgiver  1999/4, s. 23f.

Stennicke, Eva, bibliotekar  1999/3, s. 20; 2003/3, s. 18, 2005/3, s. 15

Stensgaard, Dora  1995/4, s. 20

Stensler, D.Fr., organist  1993/2, s. 13

Stephan, Jan, fotograf  1988/2, s. 3

Stephensen, politiinspektør  2001/3, s. 4

Stigaard, Anna M.  2004/2, s. 7

Stigaard, bankdirektør  1994/3, s. 17

Stilling, Niels Peter, museumsinspektør  2003/2, s. 9

Stockflet Jørgensen, Torben  2010/3, s. 11

Stockmarr, A., cand.mag.  1992/4, s. 4

Stokholm, Toke, advokat, borgmester  1996/2, s. 16; 2011/1, s. 16

Stokowski  2010/2, s. 18; 2011/3, s. 10

Stouby, Valdemar, statshusmand  1996/1, s. 11

Strandberg, bordelvært   2013/1, s. 8

Strandberg, Kaj, direktør 2011/1, s. 16

Strindberg, August, forfatter  1996/1, s. 22

Struensee, Johann Friedrich, tysk læge og statsmand  1990/3, s. 9; 1991/1, s. 7; 1996/4, s. 22

Strøm, fru, Trollesminde  1995/2, s. 5

Stub, Christen S., slotsprædikant  1996/1, s. 4

Stuckenberg, Viggo, digter  2003/3, s. 16

Stürop, kaptajn  1991/1, s. 6

Stål, Svend, arbejder  1998/4, s. 5

Suendsson, Arfuid, fæstebonde  1993/1, s. 8

Suhr, husjomfru  2004/3, s. 13

Sundberg, Randi  1993/1, s. 3

Sundström, Cay 2012/2, s. 12

Sundstrøm, herreekviperingshandler  2004/1, s. 3

Sundstrøm, købmand  1992/3, s. 12

Surrugue, Stéphanie, journalist  2005/3, s. 20 2006/2, s. 14

Svane, Erling  1998/2, s. 15f.

Svane, Ludvig, skrædder  1997/3, s. 20; 2007/3, s. 6

Svane, Marie Elisabeth  1997/3, s. 20

Svanekær, husjomfru  2004/3, s. 5

Svedstrup, Alexander 2012/2, s.19

Svedstrup, Edvard Alexander, forfatter  2005/2, s. 8

Svendsen, Allan, snedkermester  1990/1, s. 3; 1991/3, s. 3f.

Svendsen, Carl, klejnsmed  2010/2, s. 6

Svendsen, Chr., kommunaldirektør  2004/2, s. 6f.

Svendsen, Chr., murermester  2003/3, s. 15

Svendsen, Eva, (ismejeri)  2006/2, s. 8

Svendsen, Johan Christian, murermester  2010/2, s. 7

Svendsen, Laurits  2005/1, s. 14

Svendsen, N.S., snedkermester  1993/4, s. 7; 1996/1, s. 8, 18

Svendsen, Orla, forsøgsleder  2005/3, s. 3ff.

Svendsen, Troels Paul  2001/3, s. 3

Svensgaard, Kristine, lærerinde  1990/4, s. 6, 10

Svensson, Ingelise  2006/2, s. 15

Swart, Claudius Clavus, kartograf  1993/1, s. 9

Sylvest Andersen, savskærer 2012/1, s. 18

Sylvest Andersen, Verner 2012/1, s. 17; 2013/1, s. 19

Sylvest Jensen, erhvervsflyver, løjtnant  2004/1, s. 12ff.; 2006/2, s. 5

Søll, skrædder 2012/3, s. 15

Sølling, Johan Christopher, købmand, kancelliråd  1993/2, s. 8; 1999/4, s. 14; 2013/3, s. 15

Sølling, Peter, sognepræst  1999/4, s. 4; 2000/3, s. 13; 2002/2, s. 3; 2004/3, s. 10, 17

Søndergård, Grete, køkkenleder  2002/1, s. 3

Søndergaard, H.C. reservelæge 2012/2, s. 13

Sørensdatter, Anne, gift Hansen  1991/4, s. 8

Sørensdatter, Maren, Kollerød  1997/3, s. 18

Sørensen, (ismejeri)  2006/2, s. 8

Sørensen, A. Mygind, se Mygind Sørensen

Sørensen, Anders  1995/2, s. 18

Sørensen, Anders, snedker 2011/1, s. 9

Sørensen, C.Th., militærhistoriker  2006/1, s. 8

Sørensen, Carl  2000/2, s. 17

Sørensen, Christian, hotelejer  1986/2, s. 17

Sørensen, Christian, skræddermester  1995/2, s. 11; 1995/3, s. 15

Sørensen, E. 2012/2, s. 4

Sørensen, Eigil, barn  1996/3, s. 11

Sørensen, Ellen, fru  1998/3, s. 4

Sørensen, Esther Kristian  1997/2, s. 14

Sørensen, Frode  2007/1, s. 10

Sørensen, fru skræddermester Christian  1995/3, s. 21

Sørensen, Gea Kristian, barn  1997/2, s. 14

Sørensen, guldsmed 2012/3, s. 16

Sørensen, Hans  2003/2, s. 14

Sørensen, Hans Peder  2000/2, s. 17

Sørensen, Henrik Selsøe se Selsøe Sørensen, Henrik

Sørensen, Holger, konditor  1994/3, s. 17

Sørensen, Ingeborg 2011/1, s. 9

Sørensen, Inger Kristian, barn  1997/2, s. 14

Sørensen, Jens, bådejer  1993/4, s. 13

Sørensen, Jens, marskandiser  2006/2, s. 12

Sørensen, John Kousgård, se Kousgård Sørensen, John

Sørensen, Jørgen, murermester  1990/1, s. 8

Sørensen, Karen, pige  1995/2, s. 7

Sørensen, Knud, barn  1997/2, s. 14

Sørensen, kolonnechef  2006/3, s. 14

Sørensen, korpsmester  2006/3, s. 14

Sørensen, Kristian, herreekviperingshandler  1997/2, s. 14

Sørensen, Laurits, maskinmester  1998/3, s. 8

Sørensen, Leif  2003/1, s. 16

Sørensen, Louise 2011/2, s. 11, 16

Sørensen, Louise, fru  1995/2, s. 18

Sørensen, lærer  1997/3, s. 13

Sørensen, Margrethe Krogh, bibliotekar  1986/1, s. 9; 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 4, 6; 1989/1, s. 15; 1990/2, s. 12; 1990/3, s. 2, 19; 1991/3, s. 2; 1991/4, s. 18; 1992/2, s. 19; 1992/4, s. 15; 1993/2, s. 3; 1993/3, s. 2; 1994/2, s. 10; 1996/1, s. 3; 1996/4, s. 8, 14f.; 1997/2, s. 23; 1997/4, s. 8; 1998/2, s. 17f.; 1998/4, s. 11; 1999/1, s. 22; 1999/2, s. 22; 1999/4, s. 24; 2000/1, s. 23; 2001/1, s. 9ff., 14; 2001/2, s. 15; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 14; 2004/1, s. 3ff.; 2005/1, s. 3ff.; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2011/1, s. 17

Sørensen, Mary  2003/4, s. 6

Sørensen, Mogens Selsøe se Selsøe Sørensen, Mogens

Sørensen, O., landinspektør  1991/1, s. 17; 2012/1, s. 17

Sørensen, Ole, Græsted  1997/4, s. 10

Sørensen, P., mølleejer  1991/4, s. 16

Sørensen, Peder, skræddermester  2000/2, s. 17

Sørensen, Peter, proprietær 2013/3, s. 19

Sørensen, Poul, „Poeten“  2001/3, s. 13

Sørensen, Poul, barn  1996/3, s. 11

Sørensen, Ruth Kristian, barn  1997/2, s. 14

Sørensen, skomager  1992/3, s. 12

Sørensen, tandlæge 2011/3, s. 7

Sørensen, vikar  2000/1, s. 19

Sørensen, William, zoolog  2005/2, s. 7

 

 

Tauber, Erik Giørup, rektor  1989/2, s. 4; 2004/3, s. 9; 2005/2, s. 3

Tegner, Rudolph, billedhugger  1996/4, s. 21f.

Teisner, Chr. Frederik, exam.jur., konstitueret slotsgartner  1995/3, s. 4

Terkelsen, Oswald, bogtrykker  2002/2, s. 14

Termansen, Niels Jokum, tegner  1997/3, s. 14

Thage, Gunnar, driftsbestyrer 2011/3, s. 6

Theiste, Magnus  1999/2, s. 8

Thellefsen, Aage, lektor  2001/3, s. 11, 15

„Thepotten“  1991/4, s. 18; 1993/4, s. 14

Thiele, instrumentmager  2004/3, s. 13

Thiele, J.M., bibliotekar, forfatter, sekretær ved Kunstakademiet  2009/3, s. 5

Thomassen, Anna  2008/1, s. 12

Thomassen, Carl  2008/1, s. 14

Thomassen, Karl Wilhelm, gartner  2008/1, s. 12

Thomassen, Knud Aage  2008/1, s. 12ff.

Thomassen, Peer, jernbanehistoriker  1991/4, s. 18

Thomassen, Peter Johannes, postpakmester  2008/1, s. 13f.

Thomassen, Svend Aage  2008/1, s. 14

Thomassen, Thomas  2008/1, s. 12

Thomsen, Bent  2000/1, s. 21

Thomsen, Børge Kofoed, forvalter  1996/4, s.19 ; 1997/1, s. 22; 1997/2, s. 22

Thomsen, Carl Florian, arkitekt  2006/1, s. 9

Thomsen, Carl, cykelhandler  1993/4, s. 12; 2012/3, s. 6

Thomsen, Erik  1994/4, s. 13

Thomsen, fragtmand  2002/4, s. 12

Thomsen, Hans Christian, bager  1993/4, s. 12

Thomsen, Hans Jørgen Buhl, direktør  1989/1, s. 14

Thomsen, Henriette  1988/1, s. 14

Thomsen, Hilmer, købmand  1994/2, s. 18f.; 1994/4, s. 13; 2005/1, s. 6; 2006/2, s. 7

Thomsen, Jørgen  2000/1, s. 21

Thomsen, Jørgen, arkitekt  1994/4, s. 4

Thomsen, Mengel, bankdirektør  1994/3, s. 17

Thomsen, Poul, tv-mand  1997/4, s. 18

Thomsen, Søren, rytter  1997/4, s. 6

Thomsen, Tove  2000/1, s. 21

Thomsen, Ulla  1994/4, s. 13; 2006/2, s. 13

Thomsen, værkstedsassistent  2006/3, s. 14

”Thor”, se Poulsen, Jørgen

Thormann, Niels Henrik, kirkegårdsinspektør  1995/3, s. 8

Thorngreen, A.  2004/2, s. 7

Thorsen, Christian Frederik, købmand 2012/3, s. 14

Thorsen, D., grundejer  2007/3, s. 9

Thorsen, købmand  2008/2, s. 16

Thorsen-Nørgaard, slagteridirektør  2004/1, s. 9

Thorup, dyrlæge  1997/2, s. 11

Thorup, Harriet  1999/3, s. 17

Thorup, Kirsten, forfatter  1994/3, s. 7

Thorvildsen, Alma Emilie, f. Mortensen, skolehjemsleder  1996/1, s. 7f., 18ff.

Thorvildsen, Arne Døcker, dommerfuldmægtig  1996/1, s. 7

Thorvildsen, Gudrun, fysioterapeut  1996/1, s. 7f., 18ff.

Thrige, Thomas B.  1990/1, s. 6

Thule, Jens Peter, postmester  1996/2, s. 10

Thurah, Laurids Lauridsen de, hofbygmester  1993/1, s. 12; 1999/2, s. 6; 2007/2, s. 4

Thye Jacobsen, Otto, murermester  2001/4, s. 11

Thye-Jein, Kirsten  1988/1, s. 4; 1988/2, s. 4, 7; 1989/4, s. 8; 1990/1, s. 14; 1990/2, s. 12; 1992/2, s. 18; 1994/2, s. 10; 1994/1, s. 6; 2005/1, s. 13

Thygesen Poulsen, P.  2004/2, s. 7

Thygesen, K., farver  2001/1, s. 13

Thygesen, Vita, født Borch  2004/3, s. 3

Thyra, prinsesse  1998/4, s. 15 ; 2012/2, s. 16, 17

Thaarup, Thomas, forfatter  2000/3, s. 7

Tielke, kateket, se Tietcken, August

Tietcken, August, kateket  2004/3, s. 10

Tietgen, C.F., industrimand  1987/2, s. 18; 1989/2, s. 6; 1991/2, s. 11f.; 1992/2, s. 12, 16f.; 1992/3, s. 18; 1993/1, s. 18; 1995/1, s. 21; 1996/1, s. 6, 9; 1998/2, s. 5; 1999/2, s. 10; 2003/3, s. 18; 2005/2, s. 18; 2005/3, s. 5; 2012/3, s. 17

Tietgen, Laura  1991/2, s. 11f.; 1996/1, s. 6

Tietke, A.J., førstelærer  1999/4, s. 4

Tillitze, Johannes Nielsen, maler  2003/4, s. 3, 11ff.

Tjagvad, Annelise, født Heise  2002/1, s. 13

Tofte, Hans, boghandler  1989/2, s. 3ff.; 2012/2, s, 5

Tofte, Jesper  2001/4, s. 12

Toftegård Madsen, købmand  2006/2, s. 7

Toksvig, Lars, skovrider  1996/2, s. 21; 1998/4, s. 21; 2006/2, s. 17; 2007/1, s. 17

”Tom”, se Truelsen, Elith

”Tom Hill”, forfatterinde se Brunés, Karen

Topsøe, sognepræst 2013/1, s. 4

Topsøe-Jensen, Torben  1991/4, s. 19; 1995/1, s. 21

Torbensen, Peder  2000/4, s. 8

Tortzen, Christian, lektor   2012/2, s. 8; 2012/3, s. 19

Tortzen, Niels-Jørgen  2001/3, s. 3

Tortzen, Tue, byrådsmedlem  2001/3, s. 3; 2001/4, s. 14

Tortzen, Vibeke Dilling, bibliotekar  2010/3, s. 17; 2011/1, s. 20; 2011/3, s. 3ff; 2012/1, s. 19

„Tosse-Hans“, se Nielsen, Hans, karetmager, Gadevang

Toxværd, Axel, amtsrådsmedlem  1994/4, s. 19

Trampedach, Kurt, kunstmaler  2009/1, s. 11

Trap, J.P., kabinetssekretær  1990/1, s. 11; 1993/2, s. 16; 1994/3, s. 13; 1995/4, s. 8; 2001/4, s. 7; 2009/3, s. 3, 5, 14

Treschow, Herman Gerhard, amtmand  1996/2, s. 14; 1999/2, s. 13f.; 2004/3, s. 11

Treschow, Niels, rektor  2001/1, s. 14

Tribini, „professor“  1987/2, s. 17

„Trine Klokker“  1997/2, s. 8

Trojel, Chr., adjunkt  1989/3, s. 4

Trolle, Erik  2001/1, s. 14; 2001/4, s. 13

Trolle, Herluf  1992/4, s. 18; 2005/2, s. 16

Truelsen, Elith, bogholder, modstandsmand  1986/2, s. 12; 1989/4, s. 2; 1990/1, s. 18; 1995/1, s. 22; 1996/4, s. 22; 2010/2, s. 13ff; 2011/1, s. 4, 6; 2011/2, s. 11; 2012/1, s. 19; 2012/2, s. 9, 11; 2013/2, s. 18

Truelsen, Gerda  2010/2, s. 15; 2011/1, s. 4

Tryde, C.C., urtekræmmer  2002/2, s. 8

Tuxen, Carl  2005/2, s. 7

Tved, Jørgen  2010/1, s. 17-18.

Tvede, grosserer, Helsingør  1987/2, s. 11

Tvermoes, Anna, født Munthe af Morgenstierne  2002/4, s. 5

Tvermoes, general  2002/4, s. 4

Tvies, Laurids, lektor  2000/2, s. 4; 2001/3, s. 8

Tønsberg, Jeppe, arkivleder  1991/1, s. 8

 

 

Uhrskov, Anders, forfatter, højskolelærer, bibliotekar, lokalhistoriker 1988/1, s. 4; 1988/2, s. 4; 1989/2, s. 3ff.; 1989/2, s. 12; 1989/3, s. 7, 16; 1989/4, s. 12; 1990/1, s. 9; 1992/2, s. 18; 1992/4, s. 16; 1996/1, s. 3; 1996/2, s. 22; 1996/4, s. 21; 1998/3, s. 21; 1999/2, s. 10; 2000/2, s. 14; 2000/4, s. 4; 2001/4, s. 11; 2003/3, s. 16; 2004/2, s. 5; 2007/1, s. 18; 2012/3, s. 19

Uhrskov, Anne Marie 2012/3, s. 19

Uhrskov, Else, lærerinde  1989/3, s. 16ff.

Uhrskov, Jens 2012/3, s. 19

Uhrskov, Sven 2012/2, s. 3; 2012/3, s. 19

Uldall, Johan Frederik, løjtnant  2004/3, s. 20

Ulff-Møller, Kate  1994/4, s. 22; 1997/4, s. 18; 1998/4, s. 21

Ullersted, Kirsten  2001/3, s. 3

Ulrich, Dida, amtmandinde  1994/1, s. 11

Ulrich, G.H.J.  2002/2, s. 6

Ulrich, Kay, amtmand  1994/1, s. 10f., 13; 1994/2, s. 8; 1994/4, s. 19; 1995/1, s. 14, 17; 1998/3, s. 13

Ulrich, læge  2002/4, s. 12

Ulrich, proprietær  2002/4, s. 11

Ulrich, Steen  2002/4, s. 12

Ulrich, Tulle  2002/4, s. 12

Undén, instrumentmager  1998/3, s. 12

Ussing, Abigail Marie  2000/3, s. 13

Ussing, Tage Algreen  2004/3, s. 9

Utke, Hans Christian, sognepræst  1990/2, s. 18

Utzon, Jørn, arkitekt  1998/4, s. 21; 2007/3, s. 18

Utzon, Kim, arkitekt  2007/3, s. 18

 

 

 

Vadstrup, Søren, arkitekt  2005/3, s. 20

Valbye, Ole A.  2008/2, s. 16

Valdemar 1., konge  1991/3, s. 17

Valentin, Poul  2006/2, s. 9

Vasstrøm, Annette, mag.art.  1989/1, s. 4

Vedderlien, Jeanette  2004/3, s. 11

Veibel Neergaard, Jens, se Neergaard, Jens Veibel

Vejlby, Hans, ladefoged  2001/2, s. 7

Velde, van der, forfatter  1995/1, s. 12

Velschow, Johanne, fru  1995/1, s. 5

Velschow, lektor  2001/3, s. 9

Vendeltoft, O.P.  1988/2, s. 8f.

Verstege, Bjørn, cand. pæd.  1986/1, s. 3ff., 9; 1986/2, s. 3ff.; 1987/1, s. 3ff.; 1987/2, s. 3ff..; 1888/1, s. 5ff.; 1988/2, s. 9; 1989/2, s. 3ff.; 1990/1, s. 2, 8, 15ff.; 1990/2, s. 2, 8; 1990/4, s. 2, 15f.; 1991/1, s. 2; 1995/4, s. 22; 1996/1, s. 3; 2008/1, s. 16f.; 2008/3, s. 20; 2009/1, s. 17; 2010/1, s. 16; 2010/3, s. 18

Vial, Antoine, køkkenmester  1993/2, s. 11

Viborg, Erik, professor  1999/2, s. 8

Viby, Marguerite, skuespiller  2002/2, s. 12; 2003/2, s. 5

Viehe, C.V., kunstmaler  1998/1, s. 6

Viggo, prins  2007/2, s. 9

Vilhelm, abbed  1995/4, s. 18

Vilhelmine, dronning  1995/, s. 4

Vilhelmine Maria, prinsesse  2001/4, s. 9

Vimtrup, J. Poulsen, højskoleforstander  1990/3, s. 3

Vincentsen, Bent, lektor  2001/3, s. 11

Vind, Else Marie  2010/2, s. 10

Vind, Ole, højskolelærer  1994/1, s. 5; 1995/4, s. 21

Vindelboe, Grethe  1996/3, s. 18f.

Vistesen, Hans Nyrup, byrådssekretær  2004/2, s. 3ff.; 2004/1, s. 10; 2007/2, s. 5

Vistisen, Lars, barn  1996/3, s. 13

Vium, Niels  2002/4, s. 15

Voigt, kunstdrejer  1998/4, s. 15

Voigt, Jacobine, gift Adolph  1997/4, s. 13

Voigt, Johanne Sofie Frederikke, gift Rathsach, se Rathsach, Johanne Sofie Frederikke.

Volsted, malermester  1997/3, s. 20; 2009/3, s. 13

Vosbein, Johan Julius, boghandler, fabrikant  1989/3, s. 3f.; 1996/3, s. 6; 2004/3, s. 13; 2005/1, s. 18

Vosbein, Nathalia  1989/3, s. 4

 

 

 

Wadum, konsumptionsbetjent 2012/3, s. 15

Wagner, Alf  2002/2, s. 13

Wagner, Børge, musiker, dirigent  1993/3, s. 5; 2002/2, s. 13f.;  2011/1, s. 16

Wajman, arkitekt  1993/4, s. 4

Walmsley, Ruby Marshall  1996/1, s. 22

Warnøe, bagermester  1995/2, s. 9; 1998/3, s. 3

Wassard, Erik, forfatter  1999/4, s. 24

Weber, Anders, skipper  2000/4, s. 7

Weber, Lennart, journalist, byrådsmedlem  1999/3, s. 22; 1999/4, s. 25; 2001/4, s. 13; 2009/1, s. 20; 2010/1, s. 16; 2011/3, s. 19; 2012/3, s. 19; 2013/1, s. 19, 20

Wecker, Johan Friedrich  1989/1, s. 2

Wedel, Johan Peter, sognepræst  1998/1, s. 5

Wedel, Nissenius Pedersen, degn  1998/1, s. 12

Wedell-Neergaard, Joachim  2006/1, s. 7

Wedell-Wedellsborg, baronesser  1986/2, s. 8; 1991/4, s. 13, 15; 1995/1, s. 5

Wedell-Wedellsborg, fru, baronesse  1995/1, s. 5

Wedell-Wedellsborg, Karl  2006/1, s. 7, 15; 2012/1, s. 11

Wedell-Wedellsborg, Ludvig, baron, skovrider  1990/2, s. 17; 1991/4, s. 13; 1995/1, s. 6; 1998/3, s. 3; 2006/1, s. 7; 2011/3, s. 4

Wegener, Karen, skuespiller  1994/3, s. 7

Weilbach, Johan Philip, fabrikant  2010/1, s. 5

Weisner, cand.theol.  2004/3, s. 4, 15f.

Weitzmann, Carl Johan, fabrikant  1989/4, s. 13; 2001/1, s. 13; 2003/4, s. 12; 2011/3, s. 19

Weitzmann, Christian Ludvig, kancelliråd  1986/2, s. 16; 2001/1, s. 13

Weitzmann, J.T., sekretær  1990/3, s. 4

Wennicke, Christian Ludvig, brændevinsbrænder 2012/3, s. 14

Werchmeister, Karen 2011/3, s. 18

Wesenberg-Lund, Carl J., professor  1994/4, s. 21; 1995/3, s. 7f., 10; 2003/3, s. 19; 2004/2, s. 5; 2005/2, s. 9f.

Wessel, Caspar, kartograf  1993/1, s. 11ff.

Wessel, Johan Herman, digter  1993/1, s. 12f.

Wessel, Ole, kartograf  1993/1, s. 12

Wessely, Jane, scenograf  1988/2, s. 5

Westberg, frøken 2012/3, s. 16

Westengaard, Erik, registrator  1994/3, s. 6

Westenholz, Mary Bess  2010/1, s. 17

Westergaard, Jack G. cand. polit. 2013/1, s. 14, 16

Westermann, G. overlærer 2011/1, s. 16

Westman, Inge Lise  2001/3, s. 3

Weyse, C.E.F., komponist  2007/2, s. 17

Wiberg, Søren, boghandler  2005/1, s. 17

Wichmann, Peter, værkfører  2010/1, s. 5

Widding, Søren  1996/1, s. 22; 1996/4, s. 22; 1997/4, s. 18

Wied, Gustav, forfatter  1996/1, s. 22

Wiehe, Frederik Wilhelm, dr.phil.  2005/2, s. 4

Wielandt, Erik  1994/4, s. 22; 1996/4, s. 22

Wielandt, Aage  1994/4, s. 22

Wiinholt, Jacob Nielsen, musiklærer, stadsmusikant  1998/1, s. 6f.

Wilcke, Birger, jernbanehistoriker  1992/4, s. 22

Wildt, bager  2006/2, s. 8

Wilhelm 2, kejser 1998/4, s. 15; 2012/2, s. 15, 17; 2013/1, s. 19

Wilhelmsen, Niels, sadelmagerlærling  1998/2, s. 3

Willemoes, Niels Peter Vilhelm, distriktslæge 2013/3, s. 19

Willemsen, grundejer  2007/3, s. 9

Willerup, F.C., købmand  1997/1, s. 3; 1997/2, s. 8

Willerup, Jørgen  2010/3, s. 5

Willumsen, Ib, malermester  2011/1, s. 20, 2012/1, s. 19

Willumsen, Peder, gårdejer  1992/2, s. 12

Wils, Esther  2006/2, s. 15

Wilsbech, A.B., godsejer, landmåler  1990/2, s. 19; 1992/2, s. 12

Wimmer, frk, gift Boisen  2001/3, s. 9

Wimmer, Harald Charles Hugo, sagfører, branddirektør 2013/3, s. 19

Wimpfen, Friderich Ferdinand Franz von, forstjunker  2004/3, s. 19

Windekilde, Carl Ludvig 2013/1 s. 6

Winding, Anna Marie, født Mandix  2000/3, s. 4

Winding, Knud, apoteker  1992/3, s. 6; 2000/3, s. 4

Wineken, købmand  2004/3, s. 8; 2010/2, s. 3

Winkel, godsejer  2002/4, s. 11

Winkler, Bernt  2000/3, s. 4

Winther, Christian, digter  1999/1, s. 8

Winther, Geert, politiker 2012/1, s. 9

Wisch, Mathias, hospitalsforstander, postmester  1996/2, s. 10

With, Georg Christian, stutmester  1999/2, s. 10

Witt, Erna, se Rasmussen, Erna

Witt, Max  1998/1, s. 13ff.

Witt, Søren, arkitekt  1992/3, s. 5

Wiuff, Tage, distriktstoldchef  1996/2, s. 23; 1997/2, s. 23; 1998/2, s. 17; 1999/2, s. 22; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2006/2, s. 18; 2007/1, s. 17; 2008/1, s. 16; 2009/1, s. 17; 2010/3, s. 4

Wivel, H.C., bogbinder  1998/2, s. 3

Wivel, N.P. forfatter 2012/1, s. 20

Wiwel, C. kontorist 2011/3, s. 18

Wodskou, Peter 2013/1, s. 3

Wold, Susse, skuespiller  2002/2, s. 12; 2011/1, s. 14, 16

Woldbye, lærer  2006/2, s. 4

Wolff, E., oberst  1990/3, s. 8; 1991/2, s. 7

Wolsted, Lars Christophersen, malermester  2007/3, s. 7, 11, 13; 2008/2, s. 7

Worm, Christen, biskop  1997/1, s. 16

Worsøe, Hans H., forfatter  1997/4, s. 17

Worsaae, J.J.A., arkæolog  2001/4, s. 7; 2006/1, s. 9, 11

Wrangel, Friedrich von, general 2013/3, s. 12

 

 

Young, Eduard, kunstmaler  1993/2, s. 11

Young, Friedrich, sanger  1993/2, s. 11

 

 

Zachariae, Francis James, grosserer 2011/2, s. 10; 2012/3, s. 20

Zachariae, Olaf  1995/1, s. 21

Zacho, Christian, kunstmaler  1991/2, s. 14

Zahle, C. Th., justitsminister 2013/1, s. 17

Zahlmann, Carl, dommer, borgmester  1986/2, s. 16; 1991/2, s. 6; 1995/3, s. 6f.; 1996/1, s. 19; 1998/4, s. 7; 1999/2, s. 21; 2004/2, s. 4

Zinklar, Finn, forfatter  1997/4, s. 18

Zinn, søløjtnant  2004/3, s. 6

Zorn, Anders, kunstmaler  2006/1, s. 8

Zwingmann, Chr., arkitekt  1996/1, s. 5f.

 

 

„Ærbødigst“, se Barfoed, Viggo

 

 

 • dum, Hugo, lærer  2001/3, s. 3
 • llgaard, F.A.M., birkedommer 2012/2, s. 17
 • lsted, Rita  2006/2, s. 13

„Øregejl“, se Jensen, Erik

 • rn, Knud, rektor  1998/1, s. 8, 10
 • rnskjold, fru  1994/4, s. 17; 1995/1, s. 18
 • rsleff, Hans Christian, kammerråd, købmand og brændevinsbrænder  1993/2, s. 8; 2007/3, s. 7ff.; 2008/2, s. 5, 9
 • rsted, Andrea Christiane  2003/4, s. 4
 • rsted, Frederik Christian  2000/4, s. 3
 • stergaard, lektor  2001/3, s. 9
 • stergaard, købmand  2002/4, s. 12
 • stergaard, postmester  2002/2, s. 16
 • stergaard, smed  1991/4, s. 17
 • stergaard, Henny  2006/2, s. 15
 • stergaard, Jens  2010/1, s. 18
 • stergaard, L.M.S., befalingsmand, sygehusinspektør  2008/2, s. 14; 2010/2, s. 8
 • stergaard, Tove  2006/2, s. 13
 • strup, Ebba, fru  1994/1, s. 17
 • strup, Frederik Louis, pastor  1994/1, s. 17
 • strup, Inga  1993/4, s. 19ff.; 1994/1, s. 15ff.
 • strup, Peer, ingeniør  1994/1, s. 17

 

 

Aaberg, Carl, overlæge  1994/2, s. 7; 2011/1, s. 16

Aabye, købmand  2007/3, s. 11; 2009/3, s. 12

Aabye, malermester  1997/2, s. 12; 2009/1, s. 3

Aabye, Carl Christian Bie  2008/3, s. 13

Aabye, Chr., bankdirektør  1990/3, s. 7

Aabye, J.S., købmand  2008/3, s. 12ff.

Aabye, Peder Royen, købmand  2008/3, s. 13

Aaen, Hans, lektor  2001/3, s.18f.

Aagesen, Karin, født Frederiksen  1993/3, s. 3ff.

Aagaard, Annette  1996/1, s. 22

Aagaard, Axeline Barbara, født Pingel  2004/3, s. 25

Aagaard, Rasmus, præst  2004/3, s. 25

Aakjær, Jeppe, digter  2003/3, s. 16

Aarup, Tage 2013/2, s. 11

Aarøe, Iver Christian, byfoged, birkedommer  1997/3, s. 17ff.; 1998/2, s. 14; 1998/4, s. 16f.; 1999/1, s. 11; 1999/2, s. 12; 1999/3, s. 5; 2004/3, s. 11

Aaskilde, Erling  1999/2, s. 22; 2001/2, s. 14f.; 2002/2, s. 15; 2003/2, s. 19; 2003/4, s. 11ff.; 2004/2, s. 19; 2005/2, s. 20; 2005/3, s. 20; 2006/3, s. 4ff.; 2007/1, s. 17